Pravila poker turnirjev

Turnirji na dogodkih PokerStars Live potekajo v skladu s pravili in smernicami združenja direktorjev poker turnirjev Poker Tournament Directors Association Rules (TDA). Za celotna pravila združenja TDA klikni tukaj.

V primeru odstopanj med jezikovnimi različicami, objavljenimi na tem spletnem mestu, se upoštevajo izvirna pravila združenja TDA.

Pomembno: Odstopanja ali dodatki k trenutnim pravilom združenja TDA so navedeni (in poudarjeni) v nadaljevanju. Prosimo, pozorno preberi.

 

Razdelek: Sedežni red, lomljenje in uravnavanje miz

 • Pravilo: Pravilen naključni sedežni red

Turnirski in satelitski sedeži bodo dodeljeni naključno. Igralec, ki začne na napačnem sedežu s pravilnim številom žetonov, se pomakne na pravilen sedež s svojim trenutnim skupnim številom žetonov. Kjer je to ustrezno, bodo žetoni igralcev, ki prevzamejo mizo in sedežni red, vključeni v igro šele, ko bodo oddani vsi sedeži z njihovo številko.

Primer: Če igralec prejme mizo 4/sedež 8, bodo žetoni igralcev na vseh sedežih s številko 8 na turnirju vključeni v igro šele, ko bodo oddani vsi sedeži s številko 8. 

 • Pravilo: Število igralcev za finalno mizo

Sedež 10 na turnirju za 10 igralcev, sedež 9 na turnirju za 9 in 8 igralcev in sedež 7 na turnirju za 7 in 6 igralcev za finalno mizo. Za finalno mizo ni dovoljeno več kot 10 igralcev. To pravilo ne velja za turnirje Heads-Up.

 

Pomembno: Naslednja pravila veljajo samo za turnirje na dogodkih PokerStars Live. Prosimo, pozorno preberi.

Razdelek: Opozorila, kazni in diskvalifikacija

A: Izvršilni ukrepi so lahko besedna opozorila, kazen, ki vključuje enega ali več izpustov igre ali kroga, izločitev, diskvalifikacija in izključitev iz vseh dogodkov PokerStars Live. Kršitelj pravil bo izpustil eno igro za vsakega igralca (vključno s samim seboj) za mizo, kadar je dodeljena kazen pomnožena s številom kazenskih krogov. Za ponavljajoče kršitve pravil se kazen poveča, ne pa tudi nujno izreče po vrstnem redu glede na resnost kršitve. Igralci morajo vedeti, da se za dejanja, ki se kaznujejo, lahko uporabi vrsta disciplinskih ukrepov že ob prvi kršitvi. Igralce, ki niso za mizo ali so bili kaznovani, so lahko izločeni iz turnirja zaradi izgube celotnega števila žetonov ob stavah ante ali blindih.

B: Kazen se lahko izreče zaradi kršitve kodeksa ravnanja (Pravilo 70), razkritja karte med čakanjem na potezo, odvrženih kart, kršitve pravila, ki določa, da mora igralec potezo odigrati brez nasvetov in komentarjev drugih (angl. one-player-to-a hand) ali podobnih kršitev. Kazni se izrečejo za manj agresivno igro proti partnerju (angl. soft-play), zlorabe, neprimerno vedenje ali goljufanje. Preverjanje izjemnih najboljših možnih kombinacij igralca, ki je zadnji na potezi na riverju, ne pomeni neposredne kršitve pravila o manj agresivni igri proti partnerju. V takem primeru se upošteva odločitev direktorjev turnirja.

C: Kaznovani igralci ne smejo biti za mizo. Karte se razdelijo tudi njim, njihovi blindi in stave ante se položijo, njihove igre so po začetni razdelitvi kart podvojene, in če v igri Stud prejmejo najnižjo odprto karto, morajo položiti prisilno stavo (angl. bring-in).

D: Žetoni izločenega igralca se odstranijo iz igre in igralec je upravičen do denarne nagrade. Žetoni diskvalificiranega igralca se odstranijo iz igre in igralec ni ni upravičen do denarne nagrade.

E: Lastnina na turnirju – Žetoni na turnirju PokerStars Live nimajo denarne vrednosti, so izključno v lasti PokerStars Live in se ne smejo odnesti z območja turnirja ali dogodka, za katerega so bili dodeljeni. Igralci, ki bodo žetone prenašali z enega turnirja na dogodku na drugega ali drugemu igralcu, bodo kaznovani ali celo diskvalificirani in izključeni iz vseh dogodkov PokerStars Live.

F: Udeleženec, ki se sreča z neprimernim vedenjem drugega posameznika, mora o tem takoj obvestiti osebje. Mednje med drugim spadajo igralci, ki so zaradi osebne higiene ali zdravja postali moteči za ostale igralce pri njegovi mizi. O tem, ali je posameznikova osebna higiena ali zdravje moteče za ostale igralce, odloča osebje, ki lahko po lastni presoji kaznuje igralca, če ta noče popraviti situacije tako, da bo za PokerStars Live sprejemljiva.

G: Mize s televizijskim prenosom in lastne karte – Igralci na turnirju, ki se prenaša prek spleta ali po televiziji, morajo sodelovati z režiserji. To vključuje razkritje vseh lastnih kart ustrezni kameri na mizi. V nasprotnem primeru bodo igralci kaznovani.

  2. PokerStars Live: Dodatne informacije

  1. 1: Elektronske naprave in komunikacija – Nadaljnja navodila

   Da se izognemo dvomom, med elektronske naprave med drugim spadajo naslednje poznane in nepoznane naprave. Elektronske naprave ne smejo biti nikoli položene na igralno površino, ki vključuje vse dele mize za poker. Igralci lahko stvari odložijo na okvir.

    1. Telefoni, tablice in prenosniki – igralci lahko uporabljajo te naprave pri mizi (z izjemo opravljanja klicev), vendar ne, ko sodelujejo v igri. 
    2. Periscope, Twitch itd. – uporaba aplikacij ali drugih načinov za prenos turnirja v živo ni dovoljena.
    3. Pri mizah s televizijskim prenosom ali finalnih mizah glavnih turnirjev niso dovoljene nobene elektronske naprave.

   2: Razdelitev nagrad (sklepanje dogovorov)

   Sklepanje dogovorov je dovoljeno na vseh prizoriščih, kjer to ni v nasprotju z lokalno zakonodajo o igralništvu. Mediji bodo obveščeni o vseh sklenjenih dogovorih.

   3: Pravica do odpovedi dogodka ali turnirja

   PokerStars Live si skupaj z igralnico, ki priredi in gosti dogodek, pridržuje pravico, da po lastni presoji odpove ali spremeni katerikoli dogodek ali turnir.

   4: Pravica do preklica turnirja (nezadostno število igralcev)

   PokerStars Live si skupaj z igralnico, ki priredi in gosti dogodek, pridržuje pravico, da prekliče katerikoli turnir, ki se ga do njegovega začetka ne udeleži najmanj 10 igralcev.

   5: Pravica do preklica zagotovljenega sklada

   PokerStars Live in igralnica, ki priredi in gostuje dogodek, lahko prekličeta zagotovljen nagradni sklad, ko na udeležbo igralca na turnirju vplivajo dejanja, dogodki, pojavi ali nesreče, ki so izven razumnega nadzora PokerStars Live. Mednje med drugim spadajo naravne katastrofe, kot so požari, poplave, potresi, viharji in druge naravne nesreče, vojne, nevarnost vojne ali priprava nanjo, teroristični napad, civilna vojna, civilni nemiri ali protesti, prostovoljno ali prisilno upoštevanje zakonov (vključno z neuspešno dodelitvijo potrebnega dovoljenja ali privolitve ali kakršnokoli spremembo ali interpretacijo zakona), požari, eksplozije ali nenamerna škoda, izredni vremenski pogoji. 

   6: Dogovarjanje za finalnimi mizami s televizijskim prenosom

   Kadar igralci zaprosijo za odmor za finalno mizo turnirja, da bi sklenili dogovor, bo televizijski prenos za kratek čas prekinjen. V tem času bo direktor turnirja zagotovil ustreznost vseh pomembnih podatkov – imena igralcev, objavljena izplačila, trenutno število žetonov itd. – in izračun po metodah Independent Chip Model (ICM) in chip chop (CC). Ti podatki bodo nato natisnjeni na papir. 

   Od predložitvi teh podatkov:

   1. Vsak dogovor je treba skleniti za finalno mizo in se lahko posname.
   2. Igralci ne smejo zapustiti območja finalne mize, lahko pa povabijo eno osebo k mizi, da jim pomaga ALI je v telefonskem stiku z osebo, ki jim bo pomagala. 
   3. Preden se sklene dogovor, je treba zagotoviti, da v igri ostane 10 % preostalega nagradnega sklada.
   4. Mediji – vključno s tistimi, ki so prisotni na turnirju, in tistimi, ki o njem naknadno poročajo – bodo podrobno poročali o vsakem sklenjenem dogovoru.
   5. Igralci bodo imeli na voljo največ 10 minut, da sklenejo dogovor. Če v tem času ne sklenejo dogovora, bo ura turnirja ponovno začela teči in igralci bodo nadaljevali z igro.

  Pogosta vprašanja o dogodkih PokerStars Live

  Pogosta vprašanja o dogodkih PokerStars Live

  Imaš vprašanja o naših dogodkih? Klikni tukaj za odgovore.