Pravila poker turnirjev

Splošna pravila turnirjev za igralce, ki so aktivno udeleženi na kateremkoli turnirju v živo pod pokroviteljstvom PokerStars in prejmejo obvestilo o pozitivnem testu na bolezen COVID-19.

Za vprašanja v zvezi s Covid-19 stopi v stik z nami na strani Facebook "PokerStars Live Ask The Team", prek sporočila, ki ga pošlješ na elektronski naslov covid@pokerstarslive.com, ali v igralnici.

 1. Če se turnir ni začel, prejmeš celotno vračilo.
 2. Če se je turnir začel, se igralcem, ki se ne uvrstijo med prejemnike denarnih nagrad in imajo vse začetne žetone ali več, v celoti povrne vstopnina, njihovi žetoni pa se odstranijo iz igre. 
 3. Če se je turnir začel, se igralcem, ki se ne uvrstijo med prejemnike denarnih nagrad in imajo manj žetonov kot na začetku igre, vrne znesek, ki je sorazmeren s številom žetonov: vstopnina znaša 1.100 € (1.000 € + 100 €), začetno število žetonov pa 10.000.
  • Igralec ima 5.000 žetonov. Igralec prejme vračilo v višini 600 € (500 € za vrednost žetonov in 100 € za strošek prijave).
  • Igralec ima 2.000 žetonov. Igralec prejme vračilo v višini 300 € (200 € za vrednost žetonov in 100 € za strošek prijave).
 4. V vseh primerih, povezanih z vračilom, se v celoti povrne strošek prijave ne glede na odstotek preostalih žetonov.
 5. Če se je turnir začel in so se igralci uvrstili med prejemnike denarnih nagrad, bodo njihovi žetoni ostali v igri in se uporabili za blinde do izločitve. Igralec prejme znesek nagrade in ob izločitvi se mu določi osvojeno mesto. Osebje turnirja bo poskusilo žetone pomikati naokoli, če bo mogoče, in tako kar najbolj zmanjšati boljše/slabše položaje vsake mize ali igralca.  To pravilo je vljudnostno in ga ne bo mogoče upoštevati v vseh okoliščinah.
 6. Ko turnir doseže finalno mizo, lahko preostali igralci v igri po želji pristopijo k turnirskemu direktorju, da poiščejo manjkajočega igralca in se poskusijo drugače dogovoriti. PokerStars sprejme vsak dogovor, če se z njim strinjajo vsi igralci.  Spodbujamo take pogovore s turnirskim direktorjem, ki bo pomagal, če je mogoče.
 7. Ta pravila so smernice, pred katerimi imajo prednost lokalni predpisi o igrah na srečo. Če imaš vprašanja o določeni regiji, piši na PokerStars.
 8. Pridržujemo si pravico, da v primeru zahtevka za vračilo vstopnine zahtevamo predložitev dokazila o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega testa.

Turnirji na dogodkih PokerStars Live potekajo v skladu s pravili in smernicami združenja direktorjev poker turnirjev Poker Tournament Directors Association Rules (TDA). Za celotna pravila združenja TDA klikni tukaj.

V primeru odstopanj med jezikovnimi različicami, objavljenimi na tem spletnem mestu, se upoštevajo izvirna pravila združenja TDA.

Pomembno: Odstopanja ali dodatki k trenutnim pravilom združenja TDA so navedeni (in poudarjeni) v nadaljevanju. Prosimo, pozorno preberi.

 

Razdelek: Sedežni red, lomljenje in uravnavanje miz

Pravilo: Pravilen naključni sedežni red

 • Turnirski in satelitski sedeži bodo dodeljeni naključno. Igralec, ki začne na napačnem sedežu s pravilnim številom žetonov, se pomakne na pravilen sedež s svojim trenutnim skupnim številom žetonov. 

Pravilo: Število igralcev za finalno mizo

 • Sedež 10 na turnirju za 10 igralcev, sedež 9 na turnirju za 9 in 8 igralcev in sedež 7 na turnirju za 7 in 6 igralcev za finalno mizo. Za finalno mizo ni dovoljeno več kot 10 igralcev. To pravilo ne velja za turnirje Heads-Up.

Pomembno: Naslednja pravila veljajo samo za turnirje na dogodkih PokerStars Live. Prosimo, pozorno preberi.

Razdelek: Opozorila, kazni in diskvalifikacija

A: Izvršilni ukrepi so lahko besedna opozorila, kazen, ki vključuje enega ali več izpustov igre ali kroga, izločitev, diskvalifikacija in izključitev iz vseh dogodkov PokerStars Live. Kršitelj pravil bo izpustil eno igro za vsakega igralca (vključno s samim seboj) za mizo, kadar je dodeljena kazen pomnožena s številom kazenskih krogov. Za ponavljajoče kršitve pravil se kazen poveča, ne pa tudi nujno izreče po vrstnem redu glede na resnost kršitve. Igralci morajo vedeti, da se za dejanja, ki se kaznujejo, lahko uporabi vrsta disciplinskih ukrepov že ob prvi kršitvi. Igralce, ki niso za mizo ali so bili kaznovani, so lahko izločeni iz turnirja zaradi izgube celotnega števila žetonov ob stavah ante ali blindih.

B: Kazen se lahko izreče zaradi kršitve kodeksa ravnanja (Pravilo 70), razkritja karte med čakanjem na potezo, odvrženih kart, kršitve pravila, ki določa, da mora igralec potezo odigrati brez nasvetov in komentarjev drugih (angl. one-player-to-a hand) ali podobnih kršitev. Kazni se izrečejo za manj agresivno igro proti partnerju (angl. soft-play), zlorabe, neprimerno vedenje ali goljufanje. Preverjanje izjemnih najboljših možnih kombinacij igralca, ki je zadnji na potezi na riverju, ne pomeni neposredne kršitve pravila o manj agresivni igri proti partnerju. V takem primeru se upošteva odločitev direktorjev turnirja.

C: Kaznovani igralci ne smejo biti za mizo. Karte se razdelijo tudi njim, njihovi blindi in stave ante se položijo, njihove igre so po začetni razdelitvi kart podvojene, in če v igri Stud prejmejo najnižjo odprto karto, morajo položiti prisilno stavo (angl. bring-in).

D: Žetoni izločenega igralca se odstranijo iz igre in igralec je upravičen do denarne nagrade. Žetoni diskvalificiranega igralca se odstranijo iz igre in igralec ni ni upravičen do denarne nagrade.

E: Lastnina na turnirju – Žetoni na turnirju PokerStars Live nimajo denarne vrednosti, so izključno v lasti PokerStars Live in se ne smejo odnesti z območja turnirja ali dogodka, za katerega so bili dodeljeni. Igralci, ki bodo žetone prenašali z enega turnirja na dogodku na drugega ali drugemu igralcu, bodo kaznovani ali celo diskvalificirani in izključeni iz vseh dogodkov PokerStars Live.

F: Udeleženec, ki se sreča z neprimernim vedenjem drugega posameznika, mora o tem takoj obvestiti osebje. Mednje med drugim spadajo igralci, ki so zaradi osebne higiene ali zdravja postali moteči za ostale igralce pri mizi. O tem, ali je posameznikova osebna higiena ali zdravje moteče za ostale igralce, odloča osebje, ki lahko po lastni presoji kaznuje igralca, če ta noče popraviti situacije tako, da bo za PokerStars Live sprejemljiva.

G: Mize s televizijskim prenosom in lastne karte – Igralci na turnirju, ki se prenaša prek spleta ali po televiziji, morajo sodelovati z režiserji. To vključuje razkritje vseh lastnih kart ustrezni kameri na mizi. V nasprotnem primeru bodo igralci kaznovani.

PokerStars Live: Dodatne informacije

1: Elektronske naprave in komunikacija – Nadaljnja navodila

Da se izognemo dvomom, med elektronske naprave med drugim spadajo naslednje poznane in nepoznane naprave. Elektronske naprave ne smejo biti nikoli položene na igralno površino, ki vključuje vse dele mize za poker. Igralci lahko stvari odložijo na okvir.

  1. Telefoni, tablice in prenosniki – igralci lahko uporabljajo te naprave pri mizi (z izjemo opravljanja klicev), vendar ne, ko sodelujejo v igri. 
  2. Periscope, Twitch itd. – Uporaba aplikacij ali drugih načinov za prenos turnirja, medtem ko ta poteka, ni dovoljena.
  3. Pri mizah s televizijskim prenosom ali finalnih mizah glavnih turnirjev niso dovoljene nobene elektronske naprave.

2: Razdelitev nagrad (sklepanje dogovorov)

Sklepanje dogovorov je dovoljeno na vseh prizoriščih, kjer to ni v nasprotju z lokalno zakonodajo o igralništvu. Mediji bodo obveščeni o vseh sklenjenih dogovorih.

3: Pravica do odpovedi dogodka ali turnirja

PokerStars Live si skupaj z igralnico, ki priredi in gosti dogodek, pridržuje pravico, da po lastni presoji odpove ali spremeni katerikoli dogodek ali turnir.

4: Pravica do preklica turnirja (nezadostno število igralcev)

PokerStars Live si skupaj z igralnico, ki priredi in gosti dogodek, pridržuje pravico, da prekliče katerikoli turnir, ki se ga do njegovega začetka ne udeleži najmanj 10 igralcev.

5: Pravica do preklica zagotovljenega sklada

PokerStars Live in igralnica, ki priredi in gostuje dogodek, lahko prekličeta zagotovljen nagradni sklad, ko na udeležbo igralca na turnirju vplivajo dejanja, dogodki, pojavi ali nesreče, ki so izven razumnega nadzora PokerStars Live. Mednje med drugim spadajo naravne katastrofe, kot so požari, poplave, potresi, viharji in druge naravne nesreče, vojne, nevarnost vojne ali priprava nanjo, teroristični napad, civilna vojna, civilni nemiri ali protesti, prostovoljno ali prisilno upoštevanje zakonov (vključno z neuspešno dodelitvijo potrebnega dovoljenja ali privolitve ali kakršnokoli spremembo ali interpretacijo zakona), požari, eksplozije ali nenamerna škoda, izredni vremenski pogoji. 

6: Dogovarjanje za finalnimi mizami s televizijskim prenosom

Kadar igralci zaprosijo za odmor za finalno mizo turnirja, da bi sklenili dogovor, bo televizijski prenos za kratek čas prekinjen. V tem času bo direktor turnirja zagotovil ustreznost vseh pomembnih podatkov – imena igralcev, objavljena izplačila, trenutno število žetonov itd. – in izračun po metodah Independent Chip Model (ICM) in chip chop (CC). Ti podatki bodo nato natisnjeni na papir. 

Od predložitvi teh podatkov:

 1. Vsak dogovor je treba skleniti za finalno mizo in se lahko posname.
 2. Igralci ne smejo zapustiti območja finalne mize, lahko pa povabijo eno osebo k mizi, da jim pomaga ALI je v telefonskem stiku z osebo, ki jim bo pomagala. 
 3. Preden se sklene dogovor, je treba zagotoviti, da v igri ostane 10 % preostalega nagradnega sklada.
 4. Mediji – vključno s tistimi, ki so prisotni na turnirju, in tistimi, ki o njem naknadno poročajo – bodo podrobno poročali o vsakem sklenjenem dogovoru.
 5. Igralci bodo imeli na voljo največ 10 minut, da sklenejo dogovor. Če v tem času ne sklenejo dogovora, bo ura turnirja ponovno začela teči in igralci bodo nadaljevali z igro.

7: Hitrost igre

Igralci morajo vselej igrati razumno hitro. Upočasnjevanje igre se lahko kaznuje. Odločitev direktorja turnirja bo končna.

8: Pravica do nemotene igre

Vsi igralci imajo pravico igrati v mirnem okolju in brez nadlegovanja drugih igralcev.