График на LAPT Panama

Разгледайте пълния график на LAPT Panama по-долу. Искате ли още информация за любимите си събития? Просто натиснете върху всяко от тях за подробности.

График на турнирите

ЧАС ТУРНИР ВХОД СТАК КЪСНА РЕГ. / ПОВТ. ВЛИЗАНЕ
19 април, петък
14:00 1 ГЛАВЕН ТУРНИР ПО NLH – ДЕН 1A $1500,00 50 000 НИВО 13 / ДЕН 2
14:00 2 HIGH ROLLER SINGLE DAY PKO $3000,00 100 000 НИВО 10 / 18:40
15:00 3 САТЕЛИТ ЗА ГЛАВНИЯ ТУРНИР ПО NLH $200,00 30 000 НИВО 12 / 18:30
17:00 4 NLH WELCOME TO PANAMA $600,00 30 000 НИВО 10 / 20:50
21:00 5 NLH TURBO $200 $200,00 25 000 НИВО 8 / 23:15
20 април, събота
14:00 1 ГЛАВЕН ТУРНИР ПО NLH – ДЕН 1B $1500,00 50 000 НИВО 13 / ДЕН 2
14:00 6 NLH MEGA STACK $800,00 60 000 НИВО 8 / 18:30
17:00 7 DEALERS CHOICE NLH/PLO $600,00 30 000 НИВО 10 / 20:50
20:00 8 NLH WIN THE BUTTON TURBO K.O. $400,00 30 000 НИВО 8 / 22:15
22:00 9 NLH TURBO $200 $200,00 25 000 НИВО 8 / 00:15
21 април, неделя
14:00 1 ГЛАВЕН ТУРНИР – ДЕН 2 $1500,00 50 000 НИВО 13 / 15:55
14:00 10 NLH DEEPSTACK PROG K.O. – ДЕН 1A $600,00 50 000 НИВО 8 / 18:30
15:00 11 HIGH ROLLER SINGLE DAY $3000,00 100 000 НИВО 10 / 20:40
16:00 12 NLH LADIES $200,00 30 000 НИВО 8 / 18:15
17:00 13 PL OMAHA DEALERS CHOICE (4/5 CARDS) $400,00 30 000 НИВО 12 / 21:30
20:00 10 NLH DEEPSTACK PROG K.O. – ДЕН 1B $600,00 50 000 НИВО 8 / 00:30
22 април, понеделник
14:00 1 ГЛАВЕН ТУРНИР – ДЕН 3 -
14:00 10 NLH DEEPSTACK PROG. K.O. – ДЕН 2 -
15:00 14 NLH LAPT HIGH ROLLERS – ДЕН 1 $3000,00 60 000 ДЕН 2
15:00 15 TURBO $200 $200,00 25 000 НИВО 8 / 17:15
17:00 16 NLH 6 MAX MYSTERY K.O. – ДЕН 1 $1000,00 30 000 НИВО 8 / 21:30
20:00 17 NLH TURBO K.O. $400,00 30 000 НИВО 8 / 22:15
23 април, вторник
14:00 1 ГЛАВЕН ТУРНИР – ПОСЛЕДЕН ДЕН -
14:00 14 NLH HIGH ROLLERS – ДЕН 2 – ПОСЛЕДЕН $3000,00 60 000 ДЕН 2 / 14:00
14:00 16 NLH 6 MAX MYSTERY K.O. – ДЕН 2 – ПОСЛЕДЕН -
14:00 18 NLH TURBO DEEPSTACK $400,00 50 000 НИВО 8 / 16:15
15:00 19 NLH LAPT LAST CHANCE $1000,00 60 000 НИВО 8 / 17:15

Фиксирана такса от 3% от наградния фонд се удържа от всеки турнир, за да се покрият разходите за персонала и дилърите. Подробности за таксите ще намерите в информацията за всеки турнир.