Směrnice pro média a streamery/vloggery v rámci PokerStars Live

Akreditace

Online akreditační formulář pro média na PokerStars Live je k dispozici zde. Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete pomoc, kontaktujte prosím press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live („my“/ „nám“/ „naše“) vítá všechny zástupce médií, mimo jiné zástupce sdělovacích prostředků, fotografy, zástupce sociálních medií a tvůrce videí, kteří píší novinové články pro uznávaná nezávislá média, mimo jiné pokerová média, hlavní noviny a časopisy, bloggery, vysílání s licencí (televizní a rozhlasové) a národní servisní zpravodajské organizace („Zástupce médií“) a všechny jednotlivce, kteří natáčí videa pro své osobní kanály sociálních médií nebo kanály sociálních médií třetích stran („Vloggeři“) na událostech PokerStars Live* („Události“) a rádi vám pomůžeme se všemi možnými požadavky.

Naším cílem je zajistit, že naše Události proběhnou hladce pro pokerové hráče, kasina, naše zaměstnance a všechny návštěvníky z řad Zástupců médií a Vloggerů. Přečtěte si prosím následující směrnice („Směrnice“) a dodržujte je, abyste nám pomohli s hladkým průběhem Událostí. Jakékoli porušení těchto Směrnic může mít za následek odvolání akreditace pro Zástupce médií nebo pro Vloggery pro konkrétní Událost nebo i pro budoucí Události.

Na základě úspěšné žádosti můžeme Vstupy pro média vystavit všem Zástupcům médií a Vstupy pro Streamery vystavit všem Vloggerům, kteří navštíví naše události pouze za účelem tvorby obsahu. Pokud má zástupce médií zájem hrát a vytvářet vlog, pak by si měl požádat o Vstup pro streamera. Pokud má hráč zájem o účast v živém přenosu/vlogu, měl by požádat o Vstup pro streamera. Pokud chce zástupce médií v průběhu svého pobytu na Události hrát v určitém turnaji, pak se musí během hraní v turnaji vzdát svého Vstupu pro média a přijde o přístup do Místnosti pro média (definováno níže). Pokud chce zástupce médií hrát v určité Události a pořizovat vlog, musí se vzdát Vstupu pro média a požádat o Vstup pro streamera. Upozornění: Určité události smí zástupci médií navštívit výhradně za účelem medializace a nesmí hrát. V těchto případech všechny žadatele uvědomíme v průběhu procesu akreditace.

Upozorňujeme, že odeslání online žádosti o Vstup pro média a/nebo Vstup pro streamera pro návštěvu Události („Vstup pro média“) automaticky nezaručuje, že tato žádost bude schválena a/nebo poskytnuta. Každý žadatel obdrží odpověď e-mailem z adresy press@pokerstarslive.com, ve které potvrdíme, nebo nepotvrdíme, že žádost o Vstup pro média a/nebo Vstup pro streamera byla úspěšná. Vstupy pro média a/nebo Vstupy pro streamera budou bez výjimky vydávány pouze na základě našeho písemného souhlasu. Vyhrazujeme si právo omezit počet Vstupů pro média vydaných Zástupcům médií z jednoho sdělovacího prostředku a Vstupů pro streamera vydaných vloggerům z jednoho sdělovacího kanálu nebo týmu.

1. Požadavky na Vstup pro média

 1. Zástupci médií, kteří si požádají o Vstup pro média, se musí řídit všemi platnými zákonnými požadavky, které se vztahují k jejich účasti na jakékoli Události. Zákonné požadavky zahrnují mimo jiné požadavek na minimální věk a všechny další místní požadavky a omezení, které se na ně mohou vztahovat. Žádosti o Vstup pro média mohou mít pouze Zástupci médií sdělovacích prostředků, jejichž hlavním cílem je poskytovat zprávy o aktivitách, které se konají v rámci Události.
 2. Vstupy pro média budeme vydávat pouze zaměstnancům a smluvním partnerům uznaných sdělovacích prostředků, včetně pokerových médií, hlavních novin a časopisů, blogerům, provozovatelům vysílání s licencí (televizního a rozhlasového) a národním zpravodajským servisním organizacím.
 3. Vstupy pro média nebudeme vydávat zaměstnancům, kteří nejsou redaktory a Událost navštěvují z marketingových důvodů, jako jsou mimo jiné zástupci firem pro styk s veřejností, agentur zabývající se marketingem/prodejem/reklamou nebo řízením pokeru či službami souvisejícími s obchodem.
 4. Zástupci akreditovaných médií, kteří se účastní Události, musí podávat zprávy pouze médiím uvedeným v žádosti a schváleným během procesu schvalování žádosti. Zástupci médií, kteří budou podávat zprávy médiím bez předchozího schválení, riskují ztrátu své akreditace do všech Událostí, jenž měly schválené před tímto zjištěním, a ztrátu možnosti akreditovat se do budoucích Událostí.
 5. Žádosti o Vstupy pro média musíte zaslat prostřednictvím online žádosti zde, kde je nutné vyplnit všechna potřebná pole, mimo jiné včetně jména, organizace, úplných kontaktních údajů i plánů mediálního zpravodajství. Žádosti o Vstupy pro média byste měli zasílat s dostatečným předstihem, a dokud od nás neobdržíte písemné potvrzení o schválení žádosti o Vstup pro média, neměli byste si pro účast na Události zajišťovat žádnou dopravu. Žádnému Zástupci médií neumožníme vstup do Události bez Vstupu pro média.
 6. Všichni zástupci/asistenti týmu doprovázející Zástupce médií musí zažádat o Vstup pro média, načež ho musí mít u sebe po celou dobu konání Události.
 7. Žadatelé z jakéhokoli sdělovacího prostředku, kteří žádají poprvé, stejně jako nezávislí novináři, nám musí poskytnout takové dokumenty, které můžeme rozumně požadovat za účelem posouzení žádosti a potvrzení, že žadatel je z uznávaného sdělovacího prostředku.
 8. Počet Vstupů pro média, které můžeme udělit jednomu sdělovacímu prostředku, obzvláště u televizních štábů, se může lišit v závislosti na Události a/nebo místě konání Události. Obvykle je výsledkem kapacity místa konání a my si vyhrazujeme právo příslušným způsobem řídit zařízení, která budou sdělovacím prostředkům k dispozici. Pokud je to možné, měly by být veškeré požadavky na rozhovory se sponzorovanými hráči dopředu dohodnuty prostřednictvím press@pokerstarslive.com. Chcete-li jakýkoli rozhovor s hráči v průběhu Události, musíte kontaktovat některého z našich zástupců pro styk s veřejností v místě konání Události a/nebo zaslat e-mail na press@pokerstarslive.com. Zajistí pro vás vhodný čas a místo konání rozhovoru.
 9. Vstupy pro média jsou nepřenosné. Pokud z nějakého důvodu potřebujete změnit osobu před začátkem nebo v průběhu Události, kontaktujte prosím co nejdříve press@pokerstarslive.com.

2. Požadavky na Vstup pro streamery

 1. Pokud chtějí vloggeři v průběhu Události nahrávat, musí mít příslušný Vstup pro streamera.
 2. Žádosti o Vstupy pro streamery musíte zaslat prostřednictvím online žádosti zde, kde je nutné vyplnit všechna potřebná pole, mimo jiné včetně jména, organizace, úplných kontaktních údajů i plánů týkajících se obsahu. Žádosti o Vstupy pro streamery byste měli zasílat s dostatečným předstihem, a dokud od nás neobdržíte písemné potvrzení o schválení žádosti o Vstup pro streamera, neměli byste si pro účast na Události zajišťovat žádnou dopravu. Žádnému vloggerovi neumožníme vstup do Události bez Vstupu pro streamery.
 3. Vstupy pro streamery vydáme pouze těm, kteří vytváří obsah pro svůj osobní kanál nebo jiné kanály třetích stran uvedené v žádosti a schválené během procesu schvalování žádosti. Vloggeři, kteří budou vytvářet obsah pro kanály bez předchozího schválení, riskují ztrátu své akreditace do všech Událostí, jenž měly schválené před tímto zjištěním, a ztrátu možnosti akreditovat se do budoucích Událostí.
 4. Všichni, kdo žádají o Vstup pro streamera, musí plně dodržovat tyto Směrnice. Konkrétní požadavky na natáčení najdete v článku 6 – „Video“.
 5. Všichni členové/asistenti týmu doprovázející Vloggery musí zažádat o Vstup pro streamery, načež ho musí mít u sebe po celou dobu konání Události.

3. Kodex chování

 1. Vstup pro média / Vstup pro streamera musíte nosit viditelně po celou dobu a předložit ho ke kontrole kdykoli a kdekoli vás o to požádá náš zplnomocněný zástupce místa konání Události.
 2. Zástupci médií mají zakázáno hrát v hlavní události (main event) všech Událostí včetně těch v živé herně, dokud nemají předchozí písemný souhlas od týmu pro vztahy s veřejností (PR). Zástupci médií mají navíc zakázáno informovat o všech vedlejších událostech, ve kterých hrají nebo plánují hrát, dokud nemají předchozí písemný souhlas od týmu pro vztahy s veřejností (PR).
 3. Pokud chce zástupce média natáčet vlog o turnaji, ve kterém hraje, musí odebrat svůj Vstup pro média a požádat o Vstup pro streamera (více v článku 2 „Vstup pro streamera“).
 4. Zástupci médií mají zákaz jakkoli sázet (finančně či jinak) na výsledek Události. To zahrnuje jakýkoli nákup podílu nebo kapitálu jakéhokoli jednotlivého hráče nebo sponzorovaného týmu. Tento zákaz se vztahuje i na jakýkoli typ fantasy her, které mají finanční protiplnění.
 5. Jediným jazykem, kterým je možné hovořit v prostorách turnaje v Události, je oficiální jazyk(y) turnaje dané konkrétní Události.
 6. Při účasti na Události prosím respektujte všechna nařízení místa konání, například kodex oblečení kasina a zákazy jídla/nápojů.
 7. Pro Zástupce médií a Vloggery je nezbytné, aby respektovali hráče a integritu všech Událostí. To se vztahuje mimo jiné na:
  • Respektování práva hráče na přiměřený osobní prostor při hraní (například nesmí stát příliš blízko);
  • Respektování práva hráče na uchování tajnosti ohledně jeho vlastních karet;
  • Respektování integrity Události tím, že se nebudou dotýkat žetonů, usedat na prázdná místa u turnajových stolů nebo diskutovat jakoukoli akci u stolu – ani s hráči u stolu nebo na doslech k hráčům u stolu;
  • Respektování rozhodnutí hráčů tím, že nebudou u stolu slovně hodnoceni diváky; a
  • Respektování citové angažovanosti hráčů tím, že nebudou viditelně „oslavovat“ výhru potu konkrétním hráčem.

4. Prostory turnaje - postupy

 1. V prostorách turnaje je v průběhu Událostí zásadní, aby ředitel turnaje, zaměstnanci herny, zaměstnanci PokerStars Live, zaměstnanci blogu PokerStars, filmový štáb zastupující PokerStars a zaměstnanci kasina mohli za všech okolností nerušeně vykonávat své povinnosti.
 2. Postupujte prosím podle všech pokynů zaměstnanců turnaje nebo našich zástupců.
 3. Všichni Zástupci médií a Vloggeři musí opustit prostory turnaje v době, kdy zaměstnanci herny a/nebo hráči ukládají žetony do sáčků.
 4. Pokud je některý z našich zplnomocněných zástupců a/nebo zástupců místa konání Události požádá o opuštění určité oblasti, Zástupci médií a Vloggeři by tak měli zdvořile učinit. Každému, kdo se odmítne řídit pokyny, můžeme odebrat jeho Vstup pro média / Vstup pro streamera na celou dobu konání Události i možnost akreditovat se do budoucích Událostí.
 5. V průběhu pozdějších fází turnaje, kdy zbývá jen malý počet stolů, budou Zástupci médií a Vloggeři požádáni o opuštění uzavřené oblasti okolo stolů. Po uzavření hrací plochy se budou zaměstnanci turnaje snažit o poskytnutí oddělené, uzavřené oblasti pro média, ale to není zaručeno.
 6. Od Zástupců médií a Vloggerů požadujeme, aby si zachovávali rozumný odstup od televizního štábu. Jedná se o bezpečnostní opatření, protože využívané vybavení je těžké a může způsobit zranění.
 7. Pokud Zástupci médií a Vloggeři potřebují určitý záběr, měli by oslovit producenta nebo manažera herny a objasnit jim, co potřebují, protože ti dokáží přesunout kamerové nebo zvukové vybavení.

5. Fotografie

 1. Na všech Událostech budou fotografie z turnajů pořizovat určení fotografové. Obrázky pořízené schválenými fotografy jsou k dispozici po zaslání e-mailu na press@pokerstarslive.com.
 2. V některých místech konání není povoleno fotografování mimo prostory turnaje. Každému, kdo v tomto směru poruší pravidla kasina, odebereme jeho Vstup pro média / Vstup pro streamera na celou dobu konání Události a riskuje ztrátu možnosti akreditace do budoucích Událostí. Fotografové musí respektovat soukromí klientů kasina, kteří se Události přímo neúčastní.
 3. V průběhu turnajové hry a u hlavního stolu je zakázáno fotografovat s bleskem.

6. Video

 1. V některých místech konání není povoleno natáčení mimo prostory turnaje a Zástupci medií a Vloggerovi, který v tomto směru poruší pravidla kasina, odebereme jeho Vstup pro média / Vstup pro streamera na celou dobu konání Události a riskuje ztrátu možnosti akreditace do budoucích Událostí. Při pořizování filmových záznamů musíte respektovat soukromí klientů kasina, kteří se Události přímo neúčastní.
 2. Počet Zástupců médií z jednoho televizního štábu nebo Vloggerů z jednoho kanálu či týmu je omezen na dvě osoby v obecných prostorách turnaje a pouze na jednoho člena takového televizního štábu nebo Vloggera, který natáčí u stolů. Maximální čas, který mohou členové televizního štábu, kanálu nebo týmu strávit natáčením u každého stolu v obecných prostorách turnaje, je 15 minut. Natáčet po vypršení tohoto času je zakázáno a pokud vám řekneme, musíte přestat natáčet.
 3. Natáčení pro budoucí vysílání je povoleno v hlavní turnajové herně.
 4. Není povoleno natáčení konkrétních stolů, přibližování určitých hand ani natáčení prostoru pro registrace do cash her, ochranky, prostoru cash her v hlavní budově kasina ani oblasti pro casinové hry.
 5. Natáčení přímo u pokerového stolu je přísně zakázáno.
 6. Živý přenos od jakéhokoli aktivního turnajového stolu PokerStars Live je přísně zakázán. Zástupci médií a Vloggeři smí vysílat živé přenosy výhradně z hlavní turnajové herny, ale POUZE po předchozím písemném svolení z press@pokerstarslive.com. Pro získání Vstupu pro média či Vstupu pro streamera musí všichni Zástupci médií nebo Vloggeři, kteří chtějí provádět živé přenosy, předem vyžádat písemné svolení a při žádosti o akreditaci pro online média musí také poskytnout všechny podrobnosti o svých záměrech a plánech.
 7. Filmování televizního stolu jinými osobami, než je určený filmový štáb PokerStars Live, je v průběhu turnajové akce přísně zakázáno. Zasláním konkrétních požadavků na adresu press@pokerstarslive.com si Zástupci médií a Vloggeři mohou požádat o filmování televizního stolu v době, kdy se nehraje poker.
 8. Zástupci médií a Vloggeři by se měli k ostatním hráčům chovat s respektem. Nahrávání by v žádném případě nemělo být pro ostatní hráče nepříjemné. Pokud některý hráč požádá, abyste ho nenatáčeli, musíte s natáčením přestat. Bez souhlasu nedávejte kamery ani jiné vybavení lidem před obličej (ať už by mělo mířit na ně, nebo jinam).
 9. Nedržte nahrávací vybavení nad stolem ani nad jinými hráči. Nemiřte kamery na jiné hráče, pokud výslovně nepožádají, aby byli součástí vaší nahrávky.
 10. Kamery a vybavení by neměly v žádném případě překážet na stole ani u něho.
 11. Pokud kdykoliv na základě našeho výhradního rozhodnutí usoudíme, že natáčení Zástupce médií nebo Vloggera je rušivé, dotěrné nebo není v souladu s přenosy PokerStars, musí tento Zástupce médií a/nebo Vlogger na požádání našeho oprávněného zástupce přestat natáčet.

7. Pravidla tiskového centra

 1. V rámci Událostí se budeme snažit poskytovat mediální vybavení, včetně tiskového centra vybaveného bezdrátovým nebo kabelovým připojením na internet ("Tiskové centrum"). Do Tiskového centra a/nebo dalších prostor pro média poskytneme přístup pouze Zástupcům médií se Vstupem pro média.
 2. Pokud dojde k naplnění kapacity Tiskového centra, může být nutné omezit přístup do Tiskového centra a/nebo dalších prostor pro média.
 3. Zástupci médií by měli respektovat, že sdílené Tiskové centrum je určeno výhradně k pracovním účelům. Nevyužívejte prosím kapacitu připojení k jakýmkoli aktivitám, které nejsou nezbytné nebo nesouvisí s prací, a respektujte lidi pracující kolem vás tím, že nebudete hluční.
 4. Z bezpečnostních a dalších důvodů žádáme Zástupce médií, aby do Tiskového centra nezvali hráče, kolegy ani přátele.
 5. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli osobní věci nebo pracovní vybavení zanechané v Tiskovém centru a/nebo prostorách turnaje.

8. Zpravodajství a streamy/vlogy

 1. Požadujeme, aby všichni Zástupci médií a Vloggeři poskytli příslušnému sponzorovi Události (dle našeho požadavku) značné uznání a zmínku v jejich zpravodajství a streamech/vlozích z Události. Mezi tyto požadavky patří, aby Zástupci médií zřetelně zmínili sponzora Události v první zmínce o Události v případě písemných článků, a v případě obrazového zpravodajství pro streamery/vloggery to zahrnuje výrazné zmínění sponzora a celý oficiální název Události v průběhu videa. Takový projev uznání a zmínka o sponzorovi musí být součástí všech zpráv, které využívají informace, fotografie nebo videa poskytnutá PokerStars Live, i když novináři užívající tento obsah nejsou akreditovaní nebo se Události neúčastní.
 2. Požadujeme, aby všichni Zástupci médií a Vloggeři projevili výrazné uznání sponzorovi dané Události (dle našeho požadavku) v sociálních médiích, a to označením @PokerStarsLive v každém tweetu, který zveřejní ohledně Události na Twitteru, a označením @PokerStars v kopii příspěvků, které o Události zveřejní na Instagramu. Navíc všechny příspěvky v sociálních médiích o Události, mimo jiné zprávy, počty žetonů, rozhovory s ambasadory, vlogy atd. musí obsahovat hashtag odpovídající Události. Dále je zakázáno označovat či zmiňovat značky konkurentů.
 3. Ve všech zprávách z Události musí Zástupci médií dodržovat a respektovat pravidla používání ochranných známek s ohledem na veškeré používání loga sponzora Události. Pro více informací kontaktujte press@pokerstarslive.com.
 4. Pokud je Událost přenášena živě s časovým zpožděním (odkryté karty**), musí Zástupci médií a streameři/vloggeři při svém živém zpravodajství z Události dodržovat stejné zpoždění. Cílem je dodržovat stejný harmonogram jako vysílání při přijímání a přenášení programu. Toto zpoždění se vztahuje na všechny živé zprávy, blogy, příspěvky v sociálních médiích a platformy pro živé přenosy.

9. Zásady bezpečnosti na živých událostech

 1. Všichni Zástupci médií a Vloggeři, bez ohledu na svůj status, podléhají při účasti na Událostech Zásadám bezpečnosti na událostech PokerStars Live. Podrobnosti k zásadám můžete najít zde.

10. Dodržování Směrnic

 1. Každý Zástupce médií nebo Vlogger, který nedodrží jakékoli ustanovení těchto Směrnic nebo neuposlechne požadavků našich zaměstnanců nebo zástupců místa konání Události, přijde o svůj Vstup pro média / Vstup pro streamera na dobu konání Události a také může být vyloučen z budoucích Událostí.
 2. Pokud máte ohledně akreditací pro média nebo požadavků na média/streamera/vloggera jakékoli dotazy, zašlete prosím e-mail na press@pokerstarslive.com.
 3. Můžeme: kdykoliv na základě našeho vlastního rozhodnutí (a) udělit Vstup; (b) zamítnout žádost; a/nebo (c) odebrat Vstup pro média či Vstup pro streamera.

*PokerStars Live je obchodní značka živých pokerových událostí, jako jsou mimo jiné „PokerStars European Tour“.

**Zpožděné vysílání, při kterém se na obrazovce zobrazují vlastní karty hráčů.