PS Live logoPS Live logo
PS Live logo
PS Live logo

Zásady bezpečnosti

Zásady bezpečnosti na živých událostech

Tyto Zásady bezpečnosti byly ustanoveny PokerStars Live.

Vaše účast v kterékoli Události představuje souhlas s těmito zásadami. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, nesmíte se Události účastnit.

Zásady

 1. V průběhu žádné Události nebudeme tolerovat trestnou činnost. Abychom takové činnosti během Události předešli, přijmeme odpovídající bezpečnostní opatření, a jakmile takovou činnost zaregistrujeme, okamžitě jí zabráníme.
 2. V průběhu všech Událostí budeme přísně prosazovat všechna příslušná pravidla her, místní pravidla kasin a místní i celostátní herní zákony a nařízení. Každé osobě, u které zjistíme porušení výše uvedeného, můžeme zrušit právo pokračovat v účasti v Události a můžeme ji požádat, aby okamžitě opustila prostory.
 3. Nebudeme tolerovat jakoukoliv činnost nebo chování, které budeme podle našeho výhradního uvážení považovat v jakémkoliv směru za urážlivé nebo ohrožující, a každé osobě, která se ho dopustí, můžeme odebrat právo pokračovat v účasti v Události a požádat ji, aby okamžitě opustila prostory.
 4. Jakékoliv osobě, u které budeme mít podezření na zapojení nebo propojení s protiprávními aktivitami, můžeme zrušit právo pokračovat v účasti v Události a můžeme ji požádat, aby okamžitě opustila prostory. PokerStars Live a organizující kasino si vyhrazují právo proti takové osobě učinit všechny další kroky, které na základě vlastního uvážení považují za vhodné, mimo jiné také oznámit takové aktivity orgánům činným v trestním řízení.
 5. Jakékoliv osobě, u které budeme mít podezření na zapojení nebo propojení s protiprávními aktivitami, nebo jakékoli osobě, která bude vzbuzovat důvodné podezření, můžeme zakázat účast na všech Událostech sponzorovaných jakoukoli společností ze skupiny Flutter International.
 6. PokerStars Live si na základě vlastního rozhodnutí vyhrazuje právo z bezpečnostních důvodů zakázat účast v Události jakékoliv osobě, mimo jiné pokud byla dříve zapletena do jakéhokoli bezpečnostního incidentu, který vzbuzuje důvodné podezření.
 7. Společnost PokerStars Live bude využívat možnosti důvěrného oznamování, aby zajistila, že se všechny bezpečnostní incidenty zcela prošetří. Jakékoliv důkazy trestné činnosti zjištěné nebo shromážděné během vyšetřování mohou být předány orgánům činným v trestním řízení pro potřeby trestního stíhání.

Bezpečnost na živé události nebo v živé herně

Chceme, abyste si z událostí a z živých heren sponzorovaných PokerStars odnesli pozitivní zkušenosti. V rámci toho pro vás máme několik doporučení, které pomohou zajistit, že si při účasti zachováte svoji osobní bezpečnost. I když je každý jednotlivec v rámci živé události nebo v živé herně osobně zodpovědný za bezpečnost svoji i všech věcí ve svém vlastnictví, rádi bychom vám poskytli určitá doporučení, která vám pomohou udržet vaši osobní bezpečnost. V největším možném rozsahu povoleném zákony se vůči vám zříkáme jakékoli odpovědnosti nebo závazků vyplývajících ze škod nebo ztrát utrpěných při účasti na jakékoli události sponzorované PokerStars, pokud tato škoda nebo ztráta nevznikla v důsledku naší nedbalosti.

Ochrana vlastní osoby

Při cestě na událost nebo do živé herny jste často v neznámém prostředí a nemusíte hovořit místním jazykem. Místní zloději a zločinci často cílí na turisty, kteří se účastní velkých veřejných událostí, a mohou to být i hráči účastnící se pokerových turnajů. Většina trestných činů, které se přihodí hráčům na událostech, jsou příležitostné trestné činy a krádeže osobních věcí. Cestovatelé mohou být také terčem kapsářů, kteří operují v místech, kde se turisté shromažďují, zejména v nočních zábavních podnicích.

Pokud cestujete vybaveni osobním počítačem, uvědomte si, že je to lákavý cíl pro zloděje. Nejen, že samotná elektronika má vysokou hodnotu, ale také proto, že útočníci mohou chtít napadnout vaše různé účty (e-mailový, v bance, v online hernách a další).

Proto si prosím přečtěte a dodržujte cestovní doporučení vydaná vaší vládou pro osoby cestující do ciziny.

Ochrana vašeho počítačového vybavení

Mezi klíčová ochranná opatření, která můžete přijmout, patří:

 1. Když se od počítače vzdalujete, zamykejte jeho obrazovku. V operačním systému Windows jednoduše stiskněte současně klávesu Windows a „L“. Na počítači Mac stiskněte Cntl+Shift+Eject (Cntl+Shift+Power na počítači Mac bez optické mechaniky).
 2. Udržujte svůj notebook v bezpečí a/nebo používejte bezpečnostní zámek pro notebooky.
 3. Využívejte úplné šifrování disku. Jednou z možností zdarma založenou na technologii open-source je TrueCrypt.
 4. Postupujte podle doporučení pro vytvoření vysoce bezpečných hesel a využívejte RSA bezpečnostní tokeny k dalšímu posílení zabezpečení přístupu k vašemu účtu Stars.
 5. Používejte vysoce kvalitní antivirové programy.
 6. Udržujte svůj operační systém aktuální díky pravidelným aktualizacím od výrobce vašeho operačního systému.

Jednejte s účtem Stars tak, jakoby to byly vaše peníze

I ta nejkvalitnější hesla, RSA tokeny a další možnosti jsou bezcenné, pokud je poskytujete jiným lidem. Pokud byste někomu nedali svoji platební kartu a neřekli mu svůj PIN, nepovolte mu ani přístup ke svému počítači.

Hesla si nezapisujte. Neučte se je zpaměti nebo používejte pro hesla trezor. Pokud už si je opravdu musíte zapsat, využijte nějaké kódování, aby nemohla posloužit podvodníkům.

Reakce na hrozby

Pokud se domníváte, že váš počítač byl napaden, přestaňte ho okamžitě používat a co nejdříve kontaktujte odborníka. Pokud jste na živém pokerovém turnaji, upozorněte prosím hotelovou ochranku. Za předpokladu, že váš počítač nebudou potřebovat orgány činné v trestním řízení, vezměte ho k odborníkovi na počítačovou bezpečnost a nechte si ho vyčistit. Uvědomte si také, že rozhodně nestačí pouhá změna vašeho hesla či hesel. Existuje nebezpečí, že někdo mohl na vaše zařízení nainstalovat program pro zaznamenávání stisků kláves (key-logger) nebo jiný škodlivý software, který mu umožní sledovat vámi zadané stisky kláves.

Všechna svá data si pravidelně zálohujte, abyste je mohli obnovit v případě, že váš počítač bude nutné vyčistit. Bude pak pro vás citově snazší přijmout opatření nezbytná pro vyčištění ohroženého počítače.

Porovnejte si náklady na vyčištění (nebo nahrazení) počítače s potenciálními náklady spojenými s tím, když by někdo získal přístup k vašemu účtu Stars nebo k účtům ve vaší bance či kreditní kartě.

Dobrá zpráva je, že tato bezpečností opatření pravděpodobně nikdy nebudete potřebovat. Ale podobně jako je to s bezpečnostními pásy v autě, je lepší být v bezpečí, než toho později litovat. Užijte si svoji další událost a děkujeme vám za vaši neustálou podporu.

Prosazování herní integrity PokerStars Live

Vynakládáme značné úsilí, abychom zajistili, že hry na událostech sponzorovaných PokerStars, kde poskytujeme služby herní integrity PokerStars Live, jsou férové a každý v hráčském poli hraje za srovnatelných podmínek. Pravidelně spolupracujeme s našimi partnery v místě konání a prověřujeme bezpečnostní postupy události tak, abychom tuto oblast neustále zlepšovali.

Na prvním místě se snažíme vzdělávat hráče, abychom předcházeli porušování pravidel. PokerStars Live uvádí do světa pokeru mnoho nových hráčů, a mnoho z nich není obeznámeno s pravidly živého pokeru.

Naprostá většina porušení pravidel jen náhodná, jsou to neúmyslná jednání, jejichž cílem není způsobení škody a u ostatních hráčů vyvolají jen malou újmu. To je důvodem, proč se PokerStars Live snaží vzdělávat hráče, kteří poruší pravidla náhodou a bez zlého úmyslu.

Někteří hráči ovšem porušují pravidla záměrně, s cílem získat výhodu nad ostatními hráči. Pro chování se zlým úmyslem uplatňujeme tři důležité postupy: prevenci, odhalování a prosazování:

 1. Prevence - PokerStars Live najímá experty na bezpečnost živého pokeru, kteří zajišťují kontrolu, zlepšování a udržování bezpečného herního prostředí. Mezi to patří příslušné analýzy zásad a postupů.
 2. Odhalování - Personál PokerStars Live je náležitě vyškolen, aby hlásil jakékoliv podezřelé aktivity k zahájení příslušného vyšetřování a kontroly.
 3. Prosazování - PokerStars Live si vyhrazuje právo použít proti osobám porušujícím pravidla všechny dostupné prostředky. Pokud je to nutné, patří mezi ně i postoupení šetření orgánům činným v trestním řízení, což může vést až k trestnímu stíhání.

Abychom omezili riziko škodlivých aktivit v průběhu událostí, v rámci této třívrstvé strategie si PokerStars Live vede soukromý seznam hráčů, kteří mají (v rozsahu povoleném zákony) zákaz účasti na událostech.