Ochrana soukromí platná pro živé pokerové události v Soči

Úvod

Účelem této Ochrany soukromí je poskytnout vám informace o tom, jak společnost Rational Live Events (Malta) Limited (RLEM) využívá vaše osobní údaje. Tuto Ochranu soukromí můžeme kdykoliv aktualizovat, takže vám doporučujeme se k ní pravidelně vracet. Pokud ovšem dojde k zásadním změnám, určitě vás o nich budeme informovat. Tato Ochrana soukromí se vztahuje pouze na události v Soči pořádané pod značkou RLEM.

Kdo je Správce?

Správcem vašich osobních údajů je společnost Rational Live Events (Malta) Limited se sídlem na adrese Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, Malta, XBX10111. Tím se rozumí subjekt pod pojmy jako „RLEM“, „my“, „náš“, „nám“ atd. Upozorňujeme, že Správcem vašich osobních údajů bude také Limited Liability Company „DOMEIN“ (Kasino) a pokud vás zajímá, jak zpracovávají vaše osobní údaje, přečtěte si jejich oznámení o ochraně osobních údajů.  

A co Pověřenec pro ochranu osobních údajů, neboli „DPO“?

Ano, společnost RLEM určila Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Na našeho DPO se můžete obrátit na adrese dataprotection@flutterint.com.

Co se rozumí pojmem „Skupina“?

Pojmem Skupina v rámci této Ochrany soukromí se rozumí společnost Flutter Entertainment plc a veškeré její přímé i nepřímé pobočky, společné podniky a jejich přidružené společnosti kdekoliv na světě.

Jak společnost RLEM shromažďuje vaše osobní údaje?

Společnost RLEM získává vaše osobní údaje z vaší účasti na živých událostech, jichž jsme partnerem. RLEM obdrží vaše osobní údaje od Kasina. 

Jak budeme vaše osobní údaje využívat?

Na základě legislativy o ochraně údajů budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze, pokud k tomu budeme mít právní základ. Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud: (i) jste dali souhlas; nebo (ii) je v našem oprávněném zájmu zpracovávat vaše osobní údaje za předpokladu, že žádný z těchto zájmů nepoškodí vaše vlastní práva, svobody a zájmy.  

Následuje seznam účelů, pro jaké společnost RLEM zpracovává vaše osobní údaje, a také právní základ, na němž se zpracování provádí.

ÚčelPrávní základ
Zprávy o turnajích   Oprávněné zájmy za účelem lepšího porozumění naší role v událostech
Použití obrázku/podoby/jména na blozích, webcastech, v mediálních zprávách, tiskových zprávách, kanálech PokerStars (sociální sítě a webové stránky), propagačních materiálech PokerStars (online i offline), reklamě PokerStars (online i offline) a v mediích/televizních kanálech Oprávněné zájmy za účelem propagovat naše akce a značku tam, kde byste se běžně neobjevili
Použití obrázku na sítích médií z oboru Oprávněné zájmy za účelem propagovat naše akce a značku tam, kde byste se běžně neobjevili
Výzkumné účely   Za účelem lépe porozumět událostem, jichž jsme partnerem
Použití obrázků/podoby/jména v propagačních materiálech a kampaních, kde se běžně objevujete   Souhlas  

Kromě výše uvedených účelů můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také pro takové účely, které podle nás odpovídají výše uvedeným. Pokud k tomu dojde, tuto Ochranu soukromí budeme aktualizovat.

Sdílení v rámci Skupiny

Společnost RLEM je součástí Skupiny, takže bude docházet ke sdílení vašich osobních údajů s ostatními členy této Skupiny. Bude k tomu docházet za tímto účelem:

 • abychom mohli rozpoznat a replikovat opatření pro zodpovědné hraní (jako např. vlastní vyloučení) pro hráče v rámci celé Skupiny (nutné pro splnění zákonných/regulačních požadavků);
 • abychom mohli pomoci se správou účtu, identifikací a ověřením našich zákazníků, ale i s kontrolami z úřadů (nutné pro splnění zákonných/regulačních požadavků);
 • abychom mohli zajistit aktuálnost a přesnost údajů zákazníka (nutné pro splnění zákonných/regulačních požadavků);
 • abychom mohli rozpoznat zákazníky, kteří se dopustili podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo jiných trestných činů nebo jsou z nich podezřelí (nutné pro splnění zákonných/regulačních požadavků);
 • abychom mohli rozpoznat zákazníky, kteří porušili Podmínky a pravidla (oprávněné zájmy);
 • abychom mohli zasílat marketingové materiály v rámci celé značky v případě, kdy si to zákazník vyžádá (souhlas); a
 • abychom mohli analyzovat náš obor podnikání, zákazníky, produkty a služby v rámci celé Skupiny a lépe jim porozumět (oprávněné zájmy).

V budoucnu také můžeme osobní údaje sdílet s jinými členy naší Skupiny pro účely, které se týkají a odpovídají účelům uvedeným výše. A nakonec v situacích, kdy nám zákon nebo nařízení přikazuje sdílet osobní údaje v rámci Skupiny z důvodů neuvedených výše, budeme mít povinnost tak učinit.  

K této Ochraně soukromí se prosím pravidelně vracejte, abyste měli veškeré aktuální informace týkající se našeho sdílení v rámci Skupiny.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Kromě účelů zahrnujících sdílení vašich osobních údajů uvedených výše budeme vaše osobní údaje sdílet také se zpracovateli, které oslovíme. S každým zpracovatelem budeme mít platnou smlouvu, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. 

Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit v těchto případech:

 • pokud to vyžadují platné zákony nebo nařízení (zveřejnění vládnímu, regulačnímu nebo donucovacímu orgánu);
 • abychom se mohli právně hájit a/nebo pro potřeby při soudním procesu;
 • při vyjednávání o akvizici, prodeji či fúzi apod.

Převod vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EEA)

Vaše osobní údaje jsou uloženy na Ostrově Man, což je území, které obdrželo od Evropské komise Rozhodnutí o odpovídající ochraně. K vašim osobním údajům mohou mít také přístup členové Skupiny mimo Evropskou unii, a pro takové případy jsme zavedli standardní smluvní ustanovení, která zajistí přiměřenou ochranu vašich osobních údajů. 

Vaše osobní údaje obdržíme od Kasina. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet se třetími stranami mimo Evropskou unii, ale ve všech takových případech zajistíme platná smluvní ustanovení nebo Rozhodnutí o odpovídající ochraně, aby byly vaše osobní údaje v bezpečí.

Bezpečnostní oddělení

Zavedeme příslušná bezpečností, technická a organizační opatření nutná k tomu, aby byly vaše osobní údaje zabezpečeny a chráněny před krádeží, ztrátou nebo neoprávněným přístupem k osobním údajům. Je ale důležité si uvědomit, že bezpečnost nelze nikdy zaručit, a za narušení bezpečnosti údajů z důvodu našeho zanedbání neponeseme odpovědnost.

Marketing

Pokud jste se přihlásili ke službám nabízeným společností RLEM, můžeme vám zasílat materiály přímého marketingu týkající se jiných služeb nabízených společností RLEM nebo její Skupiny, jestliže jste k zasílání takového marketingového obsahu dali svůj souhlas.

Souhlas se zasíláním marketingových materiálů můžete kdykoliv změnit ve svém uživatelském účtu. Odhlásit se můžete také pomocí nástrojů v marketingové komunikaci, kterou dostáváte. Pokud se z marketingové komunikace odhlásíte, tato změna se může projevit až za 5 dní.

Marketing v sociálních médiích

Informace, které nám poskytnete, můžeme využít též k zobrazení odpovídající reklamy a specifického obsahu o službách naší Skupiny na určitých platformách sociálních médií třetích stran (Sociální sítě), včetně sdílení se Sociálními sítěmi, které nám nabízí odpovídající poskytovatelé služeb (např. Facebook, Twitter). Pokud tuto reklamu nechcete vidět, můžete si své nastavení změnit na příslušných Sociálních sítích. Pokud tyto informace nechcete se Sociálními sítěmi sdílet, můžete se na nás obrátit přímo. 

Cookies

V těchto zásadách používáme výraz „cookie“, který zahrnuje soubory cookie a podobné technologie, jež využíváme k ukládání informací (jako např. webové majáky). Cookie je jednoduchý textový soubor, který na vašem počítači nebo mobilním (či jiném) zařízení ukládá webový server, který je jako jediný schopen obsah tohoto souboru cookie znovu otevřít a přečíst. Každý soubor cookie je pro váš webový prohlížeč unikátní. Obsahuje anonymní informace, jako např. unikátní identifikátor, název webové stránky a několik číslic a znaků.

Téměř všechny vámi navštívené webové stránky a aplikace včetně našich webových stránek využívají souborů cookie ke zlepšení vaší uživatelské zkušenosti tím, že dané webové stránce a/nebo aplikaci umožní si vás „zapamatovat“, buď po dobu vaší návštěvy (tzv. „dočasné cookie“), nebo pro opakované návštěvy (tzv. „trvalé cookie“).

Soubory cookie se používají ke zlepšení zkušenosti s webovou stránkou nebo aplikací např. tím, že vám umožní efektivně přecházet mezi stránkami nebo ukládat vaše preference. Díky souborům cookie je interakce mezi vámi a webovou stránkou rychlejší a snadnější. Pokud webová stránka nebo aplikace nepoužívá soubory cookies, bude si pokaždé při přechodu na novou stránku myslet, že jste zde poprvé. Soubory cookie lze také využít na cílenou reklamu a analýzu prohlížení webových stránek. 

Více o souborech cookies obecně a o tom, jak je ve vašem prohlížeči vypnout, můžete zjistit zde.

Více o tom, jaké reklamní soubory cookies se na vašem zařízení nachází, a jak je vypnout, zjistíte zde.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme sedm let. Sedm let se počítá od uzavření vašeho uživatelského účtu, nebo pokud byl váš účet po tuto dobu neaktivní. Z této doby uchování existují výjimky, a to:

 • pokud se sami vyloučíte z jakýchkoliv našich služeb, uchováme tyto údaje na neurčito.
 • Pokud s vámi probíhá vyšetřování nebo jsme přišli na možný podvod, legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo trestnou činnost, můžeme si vaše osobní údaje ponechat déle.
 • Pokud dojde k právnímu sporu, ponecháme si vaše osobní údaje po dobu trvání sporu a sedm let poté.

Aktualizace osobních údajů

Své osobní údaje můžete kdykoliv aktualizovat ve svém uživatelském účtu. Pokud se vaše osobní údaje změní, je nutné je co nejdříve aktualizovat ve vašem uživatelském účtu. Pokud nemůžete své údaje změnit v uživatelském účtu, obraťte se prosím na zákaznickou podporu.

Vaše práva

Na vaše osobní údaje se vztahují tato práva:

 • právo na přístup k námi spravovaným osobním údajům (také nazývané žádost subjektu o přístup);
 • právo získat určité osobní údaje ve strojově čitelném formátu;
 • právo na opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů;
 • tam, kde jsme si konkrétně vyžádali váš souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a kde se nelze dovolat jiných zákonných podmínek, máte právo tento souhlas zrušit;
 • právo na výmaz určitých osobních údajů v případě, kdy pro nás již není nutné je zpracovávat, pokud jste zrušili svůj souhlas podle odstavce výše, pokud jste vznesli námitku podle odstavce níže, pokud došlo k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů nebo pokud je výmaz vašich osobních údajů vyžadován zákonnou povinností; 
 • právo vznést námitku proti zpracování, pokud je právním základem to, že naším oprávněným zájmem je zpracovávat vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje však můžeme i přesto zpracovávat, pokud existují jiné odpovídající právní základy nebo máme přesvědčivý důvod k dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů v našem zájmu, který není nadřazen našim právům, zájmům a svobodám;
 • právo na vysvětlení logiky použité při automatizovaném rozhodování o vaší osobě;
 • právo vznést námitku proti přímému marketingu, což lze provést odhlášením z přímého marketingu buď v uživatelském účtu, nebo odhlášením se z komunikace samotné. Máte také právo ohradit se proti jakémukoliv profilování do míry, která se týká výhradně přímého marketingu.

Pokud si nejste jisti svými právy nebo máte obavy ze způsobu zpracování vašich osobních údajů, měli byste se obrátit na zákaznickou podporu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Pokud chcete uplatnit jakékoliv ze svých práv, můžete se obrátit na zákaznickou podporu. Ačkoliv se budeme snažit vyhovět veškerým požadavkům týkajícím se vašich práv, absolutní právo neexistuje. Tím se rozumí, že váš požadavek budeme muset zamítnout, nebo mu budeme schopni vyhovět pouze zčásti. 

Pokud podáte požadavek týkající se vašich práv, bude nutné předložit doklad totožnosti. Můžeme vás také požádat, abyste svůj požadavek objasnili. Na veškeré požadavky se budeme snažit reagovat do jednoho měsíce od ověření vaší totožnosti, může to ale trvat déle (pokud se bude jednat o tuto situaci, dáme vám vědět). Pokud obdržíme opakované požadavky, nebo budeme mít důvodné podezření, že požadavky jsou odesílány bezdůvodně, vyhrazujeme si právo na ně nereagovat. 

Dozorové orgány

Pokud máte jakoukoliv stížnost, máte právo obrátit se na dozorový orgán pro ochranu osobních údajů (např. ve Spojeném království to bude Úřad komisaře pro informace). Nejprve se ale prosím obracejte na nás, abychom měli příležitost se vaší stížností zabývat. 

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně využití vašich osobních údajů, nebo byste rádi uplatnili některé ze svých práv, obraťte se prosím nejprve na naši zákaznickou podporu. Obrátit se můžete také na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dataprotection@flutterint.com

Poslední aktualizace Ochrany soukromí: 18. října 2022