Pravidla cash her

Soukromých her to netýká.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla turnajů PokerStars Live.

Sankce a chování hráčů

Od hráčů se očekává, že budou za všech okolností zachovávat přiměřenou úroveň slušnosti. Budeme prosazovat standardní pokerové chování. Na základě svého vlastního a výhradního uvážení mohou zaměstnanci PokerStars Live udělit sankce v podobě slovního upozornění až po vyloučení ze všech živých událostí PokerStars Live a cash her organizovaných PokerStars Live.

 1. Informace – Hráči jsou povinni za všech okolností chránit ostatní hráče. Z tohoto důvodu hráči nesmí, ať už hrají v handě, anebo ne:
  1. Prozradit svoji aktuální nebo složenou handu.
  2. Radit hráčům nebo je kritizovat dříve, než akce skončí.
  3. Odhadovat handu, která ještě není na stole.
  4. Diskutovat handy nebo strategie s některým z diváků.
  5. Vyhledávat nebo požadovat rady z externích zdrojů.
  6. Bude prosazováno pravidlo o tom, že každý hráč o své handě rozhoduje sám (one player to a hand).
 2. Ukázání a zahození karet – Hráči, kteří ukáží karty jinému hráči, který již složil, a poté sami své karty složí, mohou být potrestáni. Dealeři mají pokyny, aby takové karty podrželi mimo ostatní zahozené karty, a po skončení handy je ukázali celému stolu. Potrestáme hráče, kteří to udělají opakovaně.
 3. Tajné dohody – Poker je hra jednotlivců. Nepřipouštíme mírnou hru (soft play), chip dumping atd. a můžeme za ně uložit sankce.
 4. Porušení etikety – Opakovaná porušení etikety budou mít za následek tresty, které zváží naši zaměstnanci. Porušením může být například mimo jiné zbytečné sahání na karty nebo žetony jiného hráče, zdržování hry, opakované hraní mimo pořadí, rozhazování žetonů, úmyslné sázení mimo dosah dealera nebo přehnané mluvení. Můžeme navíc uložit pokuty za přehnané oslavy posílené předváděním se, nevhodným chování nebo fyzickou aktivitou, gesty či jiným chováním. Takovým porušením je také urážlivé chování vůči hernímu stylu jiných hráčů a/nebo nadávky hráčům za to, jak hráli nebo hrají ve hře.
 5. Neslušná mluva – Nebudeme tolerovat napadání jiných hráčů, zaměstnanců PokerStars Live, zaměstnanců místa konání nebo jiných osob. Neslušné, hanlivé nebo útočné výrazy vůči jiným hráčům nebo zaměstnancům můžeme potrestat. Potrestat můžeme také opakované neslušné, hanlivé nebo útočné výrazy, i když nesměřují vůči jiné osobě.
 6. Všichni účastníci se musí chovat zdvořile a občanským způsobem v průběhu všech her a ve všech turnajích i herních prostorách. Každý, kdo se setká s nevhodným chováním vůči jinému jednotlivci, by měl okamžitě kontaktovat naše zaměstnance. To zahrnuje mimo jiné i situace, kdy se osobní hygiena nebo zdraví některého z hráčů stane rušivým pro ostatní hráče usazené u jejich stolu. Rozhodnutí o tom, zda osobní hygiena nebo zdraví některého z hráčů je rušivým pro ostatní hráče, bude posouzeno našimi zaměstnanci, kteří mohou dle vlastního uvážení potrestat každého hráče, který odmítne vyřešit situaci způsobem, jenž uspokojí PokerStars Live.
 7. Každého hráče, který záměrně zlomí, roztrhne nebo poškodí karty, okamžitě vyřadíme ze hry. Pokud se hráč domnívá, že byl ze hry vyřazen neprávem, měl by záležitost neprodleně oznámit zaměstnancům.
 8. Telefon – U stolu hráči nesmí telefonovat, ať už se účastní handy, nebo ne. Chtějí-li přijmout hovor, musí odstoupit od stolu.
 9. Telefony, tablety a notebooky – Tato zařízení mohou hráči u stolu používat, avšak ne ve chvíli, kdy se účastní handy.  Notebooky u stolu nesmí být připojeny do externího zdroje elektřiny.
 10. Periscope, Twitch apod. – Není povoleno používání aplikací nebo jakéhokoliv jiného prostředku pro vysílání turnaje během hry.
 11. Zaměstnanci PokerStars Live a zaměstnanci herny mohou sankcionovat jakékoli chování, které je podle vlastního a výhradního uvážení zaměstnanců PokerStars Live a zaměstnanců herny v rozporu s oficiálními pravidly nebo nejlepšími zájmy hry.
 12. Pokud hráči povolíme návrat do hry po uděleném trestu, neobdrží žádnou náhradu za zmeškané žetony či blindy. Uplatníme obvyklá pravidla hry pro vynechané blindy.
 13. PokerStars Live si vyhrazuje právo odmítnout herní služby kdykoli a komukoli.
 14. PokerStars Live si vyhrazuje právo odmítnou prodej alkoholických nápojů.
 15. PokerStars Live nenese zodpovědnost za peněžní rozdíly zaviněné chybou hráče nebo dealera.
 16. Nedochází k žádnému přesunu odpovědnosti. V případě krádeže nebo přírodní katastrofy nenese PokerStars Live odpovědnost za žetony, peníze nebo ztracený osobní majetek.
 17. PokerStars Live nenese zodpovědnost za chování svých patronů a možné důsledky.

Všeobecná pravidla herny

 1. Od všech hráčů, kteří chtějí hrát cash hry, můžeme požadovat založení účtu PokerStars Live. Další informace se dozvíte přímo na místě.
 2. Hráči mohou hru kdykoli opustit a v rámci pravidel hry mohou sázet podle svého uvážení.
 3. Pokud do hry existuje čekací listina, pak žetony hráče, který zůstane mimo hru po dobu delší než 30 minut (nebo v jeho nepřítomnosti dojde k uzavření jeho stolu), odebereme ze hry a zaměstnanci herny je uloží.  Žetony spočítá zaměstnanec herny a další zaměstnanec, zapíše je a uloží.
 4. Rozhodovací proces:
  1. Řídící pracovníci PokerStars Live si vyhrazují právo přijímat rozhodnutí v nejlepším zájmu hry a v duchu spravedlnosti vůči všem hráčům, i když technický výklad pravidel může naznačovat opačné rozhodnutí.
  2. Veškerá rozhodnutí přijatá zaměstnanci herny jsou přijímány v zájmu férové hry a jsou konečná.
  3. Veškeré nesrovnalosti, které se objeví v průběhu hry, musíte oznámit zaměstnancům okamžitě. Všechny námitky musíte učinit dříve, než balíček zamícháme pro další hru.
 5. Hráči jsou za všech okolností zodpovědní za ochranu svých vlastních karet. Mohou to dělat tak, že na svých kartách budou mít žeton, těžítko na karty nebo ruce. Dealer bude předpokládat, že všechny nechráněné, opuštěné nebo odložené karty jsou zahozené. To platí, i když jsou karty lícem nahoru, a bez ohledu na to, kdy je hráč na řadě. Hráči se nedomohou žádné nápravy, pokud nepřijmou přiměřená opatření k ochraně své handy a dealer jejich handu sebere. Pokud se nechráněná handa dostane do kontaktu se zahozenou kartou, není ji možné dále hrát, pokud existuje jakákoli pochybnost, které karty patří do handy. Pokud je to nutné, dealeři mohou pomoci s hodnocením kombinace, ale ochrana karet stále zůstává zodpovědností hráčů.
 6. V průběhu handy mohou hráči hovořit pouze anglicky. Pokud aktivní hráč hovoří v průběhu handy jakýmkoli jiným jazykem, mohou být jeho vlastní karty odkryty všem ostatním. Pokud v průběhu handy hovoří aktivní hráč jiným jazykem než anglicky, mohou ho zaměstnanci herny potrestat.
 7. Hráči by neměli vhazovat žetony přímo do potu nebo vůbec provádět ve hře jakékoli činnosti, jejichž cílem je zakrýt zamýšlené jednání.
 8. Dohody o rozdělení odměn nejsou povoleny a mohou vyvolat potrestání.
  1. Mezi to patří rozdělování výher, odebírání peněz od stolu nebo jiné úpravy částek vkládaných do potu nebo vyhraných v jednotlivých handách.
 9. Pokud to situace umožňuje, hráči mohou vzít zpět své blindy (chop the blinds).
 10. Rabbit Hunting – V případech, kdy se o handě rozhodne dříve, než rozdáme poslední kartu, nebudeme další karty ukazovat za žádných okolností. Zvyk ukazovat další karty, které by byly rozdány, se označuje jako „rabbit hunting“ (chytání králíka) a je zakázán.
 11. Hraní na místě jiného hráče (play over) je povoleno, když:
  1. Hráč, který si přeje hrát, je první na čekací listině.
  2. Hráč, místo kterého se bude hrát, má až jednu hodinu na návrat do hry, anebo jeho žetony budou odebrány a místo získá další hráč na čekací listině.
 12. Nikdo nesmí hrát s žetony jiného hráče.
 13. Hráči nesmí postoupit své místo jinému hráči bez předchozího souhlasu zaměstnance herny.
 14. PokerStars Live využívá následujících pravidel „Sázek u stolu“:
  1. Ve hře o pot mohou být pouze žetony nebo peníze, které byly na stole na začátku rozdávání. Výjimkou je pravidlo 31.c.
  2. Všechny žetony a peníze musí zůstat na stole až do okamžiku, kdy hráč skončí hru. Výjimkou jsou platby za služby a zboží v kasinu. Hráči si nesmí mezi sebou předávat žetony s výjimkou ante v hrách Stud nebo jednoho „žetonu pro štěstí“ ve všech ostatních hrách (pouze nejmenší hodnoty ve hře).
  3. Žetony, které jsou přepravovány z pokladny poslíčkem kasina, jsou považovány za žetony ve hře za předpokladu, že k tomu dalo kasino svolení a ostatní hráči o tom byli informováni. Pokud hráč předá žetony jinému hráči, který čeká na své objednané žetony, jsou stále považovány za žetony ve hře (play behind).
  4. Hráč, který si kupuje žetony, musí oznámit zakoupenou částku. Pokud si hráč vyžádá karty a podívá se na ně, aniž by určil částku, o kterou bude hrát, nemůže hrát o více, než je minimální buy-in dané hry.
 15. V případě, že při rozdělení potu zůstane jeden žeton, velké žetony vždy rozdělíme na žetony s nejmenší hodnotou ve hře. Pokud stále zbývá jeden žeton, žeton dostane:
  1. Handa v Hold’emu a Omaze, která je po směru hodinových ručiček nejblíže buttonu.
  2. Ve Studu handa s nejvyšší kartou. V případě shodné karty rozhoduje barva karty v pořadí (piky, srdce, káry, kříže).
  3. V hrách High/Low to bude high hand.
 16. Pokud si hráči losují karty (o to, kdo bude na buttonu v nové hře, o dostupná místa při přesazování apod.), tak v případě shodné karty rozhoduje barva karty v pořadí: piky, srdce, káry, kříže.
 17. Hráč, kterého vyvoláme z čekací listiny, se musí dostavit během pěti minut. Pokud se nedostaví, volné místo dáme dalšímu hráči v pořadí a „nepřítomný“ hráč se posune na konec čekací listiny.

Pravidla hry - Buy-in

 1. Nový hráč musí vložit celý buy-in pro danou hru, obvykle 50násobek big blindu.
 2. Stávající hráč se může vrátit jednou do hry (re-buy) za polovinu celého buy-inu.
 3. Pokud se ve stávající hře zvýší limit a v důsledku toho také buy-in, stávající hráči mají právo na zachování podmínek a mohou hrát s žetony, které mají v tom okamžiku u stolu. Poté se zvýšený buy-in vztahuje na všechny hráče.
 4. Hráč, který je nucen se přesunout ze hry s vynuceným přesunem (must-move game) do hry se stejným limitem, může hrát se stejnou částkou, i když je nižší než minimální buy-in. Hráč, který změní hru dobrovolně nebo přichází z rozděleného stolu (broken game), musí zaplatit buy-in alespoň ve výši minimálního buy-inu.

Pravidla hry - Blindy

 1. Než jim rozdáme karty, musí noví hráči vložit částku ve výši big blindu. Mohou ji vložit v každé pozici, vyčkat na big blind, koupit si button nebo vložit straddle. Pokud blind vynechají, budou označeni značkou vynechaného blindu a musí vyčkat na big blind, vložit oba blindy nebo si koupit button.
 2. Hráči si mohou koupit button („buy the button“). Nový hráč nebo hráč, který vynechal blind, může vstoupit do hry na pozici malého blindu tím, že vloží oba blindy. Hraje částka velkého blindu. V této handě je button dealera hned napravo od hráče a blindy nevkládá nikdo jiný. V následující handě získá button dealera hráč, který si „ho koupil“, a blindy pokračují obvyklým způsobem.
 3. Všechny blindy jsou živou sázkou. Peníze jsou ve hře a hráči, kteří vkládají blindy, mají možnost navýšit ještě před flopem (pokud ještě nebylo dosaženo omezení sázek).
 4. Hráči mohou zahrát „straddle“ (další dobrovolná sázka) v hrách, kdy jsou jednu pozici nalevo od big blindu. Všechny sázky straddle jsou dvojnásobkem big blindu a jsou to živé sázky. V každé handě je povolena pouze jedna sázka straddle.
 5. Hráč, který vynechá oba blindy, musí vložit částku rovnající se součtu blindů. Částka přesahující velký blind je mrtvou sázkou (dead money) a nepovažuje se za součást sázky. Dlužný malý blind je považován za dead money. Jedinou výjimkou je situace, kdy se hráč rozhodne vstoupit do hry se sázkou straddle. V této situaci nemusí vložit malý blind.  Je možné koupit si button.
 6. Vynechání blindů v prvním kole nové hry je úplně to samé, jako je vynechání blindů v již běžící hře.
 7. Možnost rozdat dvakrát (Running it twice) je povolena u všech stolů za předpokladu, že souhlasí všichni zapojení hráči.
  1. Pokud si přejí rozdat dvakrát pouze hráči zapojení do vedlejšího potu, může být tato možnost využita pouze pro vedlejší pot (hlavní pot připadne vždy vítězi prvního rozdání).

Usazování a změny stolů

 1. Ve všech nových hrách si hráči losují o button dealera.
 2. Na začátku nové hry budou jako první usazeni hráči, kteří jsou na čekací listině. Hráči si mohou místa vybírat podle pořadí, ve kterém přijdou ke stolu.
 3. Změna místa v průběhu hry:
  1. Hráč, který se posune směrem od blindů (po směru hodinových ručiček), musí vyčkat počet hand odpovídající počtu posunutých pozic, anebo vložit big blind, než mu znovu rozdáme karty.
  2. Hráč, který vystoupí ze hry (deals off) tím, že odehraje handu na buttonu dealera a pak změní místo, se může přesunout a vyčkat, až blindy jednou přejdou nové místo, a následně vstoupit znovu do hry za buttonem bez povinnosti vložit blindy.
  3. Pokud mění místo hráč, který vynechal blind, musí vložit oba blindy, nebo musí vyčkat na velký blind.
  4. Pokud se dva hráči dohodnou na výměně míst, platí pravidla 48.a, 48.b a 48.c pro oba hráče.
  5. Pokud se otevře místo a zájem o něj má více hráčů, kteří se spolu nedokáží dohodnout, má přednost hráč, který byl ve hře déle. Není-li to možné zjistit, přednost má hráč, který požádal jako první. Není-li možné zjistit ani toto, budou si hráči o místo losovat.
  6. Pokud se uvolní místo ve hře, do které existuje čekací listina, zaměstnanec herny se zeptá usazených hráčů, zda někdo z nich chce místo dříve, než ho udělí novému hráči. Jakmile jsou žetony umístěny na stole, nemůže nikdo nového hráče nutit, aby se přesadil.
 4. Hráč, který se přesunuje do nové hry, musí mít celý buy-in do této hry. Výjimkou je situace, kdy hráč přichází z rozděleného stolu a nemůže najít místo u stolu se stejným limitem. Aby mohl vstoupit s neúplným buy-inem, limit hry musí být stejný nebo nižší, než byl limit rozděleného stolu.
 5. Pokud hráč z jakéhokoli důvodu musí změnit stůl, nemusí vkládat blindy, ale místo toho může vyčkat, až ho mine button.
 6. Hráči, kteří hru ukončí, a poté se do stejné hry vrátí za dobu kratší tří hodin, musí mít při návratu žetony nejméně ve stejné hodnotě, jako když skončili, ale nesmí to být méně, než je minimální buy-in.
 7. Abychom zachovali férový přístup ke všem hráčům, tak pokud hráč ve hře s méně hráči (méně než pět hráčů, tzv. short game) požádá o místo v jiné hře, zaměstnanec herny se může zeptat ostatních hráčů, zda si chtějí losovat o volné místo nebo místa.
 8. Ve hře s pěti a méně hráči si nemůže losovat o místo v jiné hře hráč, který zavinil její rozdělení tím, že odmítl vložit ante nebo blindy.
 9. Odchod třetího muže (Third Man Walking) – Třetím mužem bude jakýkoli hráč, který se zvedne ze svého místa v cash hře poté, kdy už od stolu odešli dva další hráči. Tohoto hráče požádáme, aby se vrátil na své místo během jednoho kola, jinak jeho místo u stolu propadne, pokud do hry existuje čekací listina.
 10. Pokud dojde k rozdělení hry a je:
  1. Nedostatečný počet míst v jiných hrách na stejném limitu, aby se dalo vyhovět všem hráčům, hráči budou losovat karty o volná místa. Zaměstnanec herny bude losovat karty za nepřítomné hráče, kteří nemají značku vynechaného blindu nebo jsou na buttonu.
  2. Nedostatek otevřených míst v dalších hrách na stejném limitu, aby se dalo vyhovět všem hráčům, všechny značky vynechaného blindu nasbírané hráči z lobby v rozdělené hře se přenášejí do existující hry.
 11. Všechny změny stolů musí schválit zaměstnanec herny.
 12. Změny stolů a her musí být provedeny okamžitě. To platí i pro hráče, kteří nehrají ve zbývajících handách, dokud je nemine button. Ovšem hráči na blindech mohou skončit hraním na blindech a jejich buttonu.

Přestávky

Protože hráči mají možnost kdykoli opustit hru, je v nejlepším zájmu všech hráčů, aby existovala přesná pravidla pro hráče, kteří si udělali přestávku. Jsou jimi:

 1. Hráči mohou odejít až na 30 minut. Pokud hráč chybí po delší dobu, v hrách s čekací listinou budou žetony hráče okamžitě odebrány. V hrách, které nejsou plné, mohou být žetony nepřítomného hráče odebrány v případě, že usazený hráč požádá o místo nepřítomného hráče, nebo pokud se hra zaplní.
 2. V případě opakovaného opuštění hry mohou být žetony hráče odebrány ještě před dosažením uvedeného časového limitu.
 3. Cash hry PokerStars Live využívají pravidlo Odchod třetího muže („Third Man Walking“). Pokud u stolu již chybí dva hráči a odejde třetí hráč, má na návrat ke stolu čas pouze po dobu jednoho kola, jinak riskuje, že bude odebrán a nahrazen dalším dostupným hráčem na čekací listině. Dealeři mají pokyn upozornit hráče i zaměstnance herny, pokud odchází třetí hráč.