Regler for turneringspoker

PokerStars Live-turneringer afholdes i henhold til "Poker Tournament Directors Association Rules" (TDA) og retningslinjer. Klik her for at se TDA-reglerne (på engelsk).

De officielle TDA-regler er de gældende regler, hvis der uoverensstemmelser mellem disse og dem, der findes på denne hjemmeside uanset deres sprog.

Bemærk: afvigelser fra eller tillæg til de nuværende TDA-regler er markeret herunder (med fed skrift). Læs omhyggeligt.

 

Sektion: Tildeling af pladser, opbrydning og balancering af borde

 • Regel: Korrekte, tilfældige pladser

Pladser i turneringer og kvalifikationsturneringer (satellitter) bliver tilfældigt tildelt. En spiller, der sidder på den forkerte plads med den korrekte chipsstak, bliver flyttet til den rette plads med sin nuværende chipsstak. Hvor det er muligt, får de spillere, der modtager deres bord- og pladstildelinger, sat deres stakke i spil, når alle deres pladsnumre er solgt.

For eksempel: Hvis en spiller får Bord 4/Plads 8, og alle #8-pladser i turneringen er blevet solgt, får alle #8-pladser sat deres stakke i spil. 

 • Regel: Antal spillere ved finalebordet

10-mandsevents har plads til 10, 9-mands- og 8-mandsevents har plads til ni, og 7-mands- og 6-mandsevents har plads til syv ved finalebordet. Intet finalebord vil have flere end 10 spillere. Denne regel gælder ikke i heads-up-events.

 

Bemærk: De følgende regler er unikke for PokerStars Live-events. Læs omhyggeligt.

Sektion: Advarsler, straf og diskvalifikation

A: Håndhævelsesmuligheder inkluderer verbale advarsler, udelukkelse i en eller flere hænder eller runder, eliminering, diskvalifikation og udelukkelse fra alle PokerStars Live-events. Ved udelukkelse i runder går den pågældende spiller glip af en hånd per spiller ved bordet (inklusive ham eller hende selv) på tidspunktet, straffen blev givet, ganget med antallet af runders udelukkelse. Gentagne overtrædelser kan føre til en optrapning af straffe, men de bliver ikke altid pålagt fortløbende efter alvorsgrad. Spilleren bør vide at enhver handling, der berettiger til en straf, kan resultere i en lang række disciplinære forhold selv for den første forseelse. Spillerne, der er væk fra bordet eller under straf, kan blive antet eller blindet ud af turneringen.

B: En straf kan falde for brud på etikette (Regel 70), kortvisning mens der er ventende handlinger, kast med kort, brud på reglen om én spiller pr. hånd og lignende hændelser. Straf gives for soft play, skældsord, forstyrrende adfærd og snyd. At tjekke med den åbenlyst bedste hånd, når man er den sidste, der skal handle på river, er ikke automatisk et brud på reglen om soft play. TD'en bedømmer her situationen og træffer en beslutning.

C: Spillere under straf skal forlade bordet. Der gives kort til deres pladser, der betales blinds og antes, deres hænder bliver "dræbt" efter den indledende kortgivning, og hvis de har fået bring-in-kortet i Stud, skal de betale bring-in.

D: Chips tilhørende en elimineret spiller bliver fjernet fra spillet, og de er berettiget til at modtage præmiepenge. Chips tilhørende en diskvalificeret spiller bliver fjernet fra spillet, og de er ikke berettiget til at modtage præmiepenge.

E: Turneringens ejendom – PokerStars Live-turneringschips har ingen pengemæssig værdi og tilhører udelukkende PokerStars Live og må ikke fjernes fra turneringens område(r) eller den pågældende event. Spillere, der flytter chips fra en event til en anden eller fra en spiller til en anden, kan få straffe op til og inklusive diskvalifikation og ekskludering fra alle PokerStars Live-events.

F: Enhver person, der oplever en upassende adfærd fra en anden person, skal straks kontakte turneringspersonalet. Det inkluderer, men er ikke begrænset til spillere, hvis personlige hygiejne eller helbred er blevet forstyrrende for de andre spillere ved deres bord. Beslutningen om, hvorvidt en persons personlige hygiejne eller helbred er forstyrrende for de andre spillere, skal tages af turneringspersonalet, som efter deres skøn kan pålægge en straf, hvis en spiller nægter at afhjælpe situationen på en for PokerStars Live tilfredsstillende måde.

G: Tv-transmitterede borde og lommekort – Spillere, der deltager i en webcast eller tv-transmitteret turnering, skal samarbejde med kameraholdet. Det indebærer at vise sine lommekort til kortkameraet ved bordet. Undlades det, kan det give en straf.

  2. PokerStars Live: Yderligere information

  1. 1: Elektroniske og kommunikationsudstyr – Yderligere vejledning

   For at undgå tvivlstilfælde inkluderer "elektronisk udstyr" (uden begrænsning) følgende enheder både kendte og ukendte. Det er ikke på noget tidspunkt tilladt at lægge elektronisk udstyr på spillefladen, hvilket inkluderer hele pokerbordet. Spillerne må gerne lægge deres udstyr på railen.

    1. Telefoner, tablets og laptops – Spillerne må gerne bruge disse enheder (udover at modtage/foretage opkald) ved bordet, men ikke midt i en hånd. 
    2. Periscope, Twitch etc. – det er ikke tilladt at bruge apps eller andet udstyr, der kan transmittere turneringen direkte.
    3. Det er ikke tilladt at bruge nogen former for elektroniske enheder på borde, hvor der tv-transmitteres, eller på main event-finaleborde.

   2: Aftaler ("Chops")

   Det er tilladt at indgå aftaler på alle spillesteder, hvor de ikke konflikter med den lokale spillovgivning. Alle aftaler bliver rapporteret til mediefolkene.

   3: Retten til at annullere events eller turneringer

   Sammen med det pågældende casino, hvor Eventen afholdes, forbeholder PokerStars Live sig retten til at aflyse eller ændre enhver Event eller Turnering fuldstændigt efter vores skøn.

   4: Ret til aflysning af turnering (minimum antal spillere)

   PokerStars Live og arrangøren i form af casinoet, hvor eventen finder sted, forbeholder sig retten til at annullere en turnering, som ikke har mindst 10 deltagere, når den pågældende turnering starter.

   5: Retten til at annullere garanteret præmiesum

   6.4 PokerStars Live og det afholdende casino forbeholder sig retten til at annullere en garanteret præmiepulje, hvis spillerantallet i turneringen er påvirket af handlinger, begivenheder, udeladelser eller ulykker, der ligger udenfor PokerStars Lives kontrol, såsom force majeure, såsom brand, oversvømmelse, jordskælv, orkaner eller andre naturkatastrofer; krig, trussel om eller forberedelse til krig, terroristangreb, borgerkrig, civil uro eller optøjer; frivillig eller tvungen overholdelse af gældende love (inkl. manglende nødvendig licens eller samtykke eller ændring af loven eller tolkningen af loven); brand, eksplosion eller hændelig skade; dårligt vejr. 

   6: Aftaler ved tv-finaleborde

   Når spillerne beder om at få stoppet tiden for at drøfte en aftale ved finalebordet i en event, afbrydes tv-livedækningen af en kort pause, hvorunder turneringslederen sørger for, at alle relevante oplysninger – navne på spillere, annoncerede præmier, aktuelle antal chips osv. – registreres, og Independent Chip Model- (ICM) og chip-chop-værdier (CC) beregnes. Herefter udskrives der et ark, som tydeligt viser disse oplysninger. 

   Efter fremvisningen af disse oplysninger:

   1. Skal en eventuel aftale indgås ved finalebordet, hvilket kan blive filmet.
   2. Må den enkelte spiller ikke forlade finalebordet, men har lov til at invitere én person hen til bordet ELLER have telefonisk kontakt med én person for at få hjælp. 
   3. Skal 10% af den resterende præmiepulje inden aftalens indgåelse være tilbage at spille om.
   4. Beretter medierne – herunder dem, der er til stede ved eventen, samt dem, der dækker den efterfølgende – udførligt om enhver indgået aftale.
   5. Spillerne får maks. ti minutter til at drøfte en aftale og nå frem til en beslutning. Hvis spillerne ikke har indgået en aftale efter de ti minutter, startes turneringsuret igen, og spillerne fortsætter spillet.

  FAQ om PokerStars Live

  FAQ om PokerStars Live

  Har du spørgsmål til vores events? Klik her for at få svar.

  Download og kvalificer dig

  Download og kvalificer dig

  Vil du være med til vores PokerStars Live-events? Download PokerStars eller Full Tilt og kvalificer dig nu.