PS Live logoPS Live logo
PS Live logo
PS Live logo

Regler for turneringspoker

Generelle turneringsregler for spillere, der aktivt deltager i en PokerStars-liveturnering, og som testes positive for COVID-19.

Ved covid-relaterede problemer kan spillerne kontakte os via Facebook-siden "PokerStars Live Ask The Team", skrive til covid@pokerstarslive.com eller kontakte os via casinoet.

 1. Hvis turneringen ikke er startet, gives fuld refusion.
 2. Hvis turneringen er startet, vi ikke er nået i pengene, og spilleren har hele sin startstak eller mere, får vedkommende sit fulde buy-in refunderet, og vedkommendes chips bliver fjernet fra spillet. 
 3. Hvis turneringen er startet, vi ikke er nået i pengene, og spilleren har mindre end startstakken, får spilleren en refusion i forhold til stakkens størrelse. Eksempel: buy-in på €1.100 (€1.000 + €100) startende med 10.000 chips.
  • Spilleren har 5.000 i chips. Spilleren får en refusion på €600 (€500 for værdien af chipsene og €100 for tilmeldingsgebyret).
  • Spilleren har 2.000 i chips. Spilleren får en refusion på €300 (€200 for værdien af chipsene og €100 for tilmeldingsgebyret).
 4. I alle refusionstilfælde bliver det fulde tilmeldingsgebyr refunderet, uanset hvor mange % af stakken der er tilbage.
 5. Hvis turneringen er startet, og vi er i pengene, forbliver spillerens chips i spil og bliver blindet ud, indtil spilleren bliver slået ud, og spilleren får præmien for den position, vedkommende bliver slået ud på. Turneringspersonalet forsøger at flytte stakken rundt, hvor det er muligt, for at minimere fordele/ulemper for et bord eller en spiller.  Bemærk, at personalet forsøger at følge denne regel, men det er muligvis ikke muligt i alle situationer.
 6. Når turneringen når finalebordet, kan de tilbageværende spillere, hvis de ønsker det, kontakte turneringsdirektøren for at se, om der kan laves en aftale med den manglende spiller. PokerStars efterkommer enhver aftale, så længe alle spillere er enige.  Vi opfordrer alle forhandlinger af denne art til at finde sted med turneringsdirektøren, som vil assistere så vidt muligt.
 7. Disse regler er retningslinjer, og lokal spillelovgivning kan medføre, at vi bliver nødt til at afvige fra disse regler. Kontakt PokerStars, hvis du har spørgsmål om de specifikke regioner.
 8. Vi forbeholder os retten til at anmode om bevis for et positivt resultat af en antigentest (lyntest), hvis du anmoder om refusion.

PokerStars Live-turneringer afholdes i henhold til Poker Tournament Directors Associations (TDA) regler og retningslinjer. Klik her for at se alle TDA's regler (på engelsk).

TDA's regler har forrang, hvis der er uoverensstemmelser mellem disse og dem, der findes på denne hjemmeside uanset deres sprog.

Bemærk: Afvigelser fra eller tillæg til de nuværende TDA-regler er markeret herunder (med fed skrift). Læs omhyggeligt.

 

Sektion: Tildeling af pladser, opbrydning og udligning af borde

Regel: Korrekt vilkårlig tildeling

 • Pladser i turneringer og satellitter tildeles vilkårligt. En spiller, der sidder på den forkerte plads med korrekt antal chips, bliver flyttet til den rette plads med alle sine aktuelle chips. 

Regel: Antal spillere ved finalebordet

 • 10-mandsevents har plads til 10, 9-mands- og 8-mandsevents har plads til ni, og 7-mands- og 6-mandsevents har plads til syv ved finalebordet. Intet finalebord bør have flere end 10 spillere. Denne regel gælder ikke i heads-up-events.

Bemærk: De følgende regler er unikke for PokerStars Live-events. Læs omhyggeligt.

Sektion: Advarsler, straf og diskvalifikation

A: Håndhævelsesmuligheder omfatter mundtlige advarsler, udelukkelse i en eller flere hænder eller runder, eliminering, diskvalifikation og udelukkelse fra alle PokerStars Live-events. Ved udelukkelse i runder går den pågældende spiller glip af en hånd pr. spiller ved bordet (inklusive vedkommende selv) på tidspunktet, straffen blev givet, ganget med antallet af runders udelukkelse. Gentagne overtrædelser kan føre til hårdere straf, men de bliver ikke altid pålagt fortløbende efter alvorsgrad. Spilleren bør vide, at enhver handling, der berettiger til en straf, kan resultere i en lang række disciplinære forhold selv for den første forseelse. Spillere, der er væk fra bordet eller under straf, kan ryge ud af turneringen pga. ante eller blinds.

B: En straf kan falde for brud på etikette (regel 70), kortvisning, mens der er ventende handlinger, kast med kort, brud på reglen om én spiller pr. hånd og lignende hændelser. Straf gives for soft play, skældsord, forstyrrende adfærd og snyd. At checke med den åbenlyst bedste hånd, når man er den sidste, der skal handle på river, er ikke automatisk et brud på reglen om soft play. Turneringslederen træffer en beslutning.

C: Spillere under straf skal forlade bordet. Der gives kort til deres pladser, der betales blinds og antes, deres hænder udgår efter den indledende kortgivning, og hvis de har fået bring-in-kortet i Stud, skal de betale bring-in.

D: Chips tilhørende en elimineret spiller bliver fjernet fra spillet, og vedkommende er berettiget til at modtage præmiepenge. Chips tilhørende en diskvalificeret spiller bliver fjernet fra spillet, og vedkommende er ikke berettiget til at modtage præmiepenge.

E: Turneringens ejendom – PokerStars Live-turneringschips har ingen pengemæssig værdi og tilhører udelukkende PokerStars Live og må ikke fjernes fra turneringens område(r) eller den pågældende event. Spillere, der flytter chips fra en event til en anden eller fra en spiller til en anden, kan få straffe op til og inklusive diskvalifikation og ekskludering fra alle PokerStars Live-events.

F: Enhver person, der oplever en upassende adfærd fra en anden person, skal straks kontakte turneringspersonalet. Det omfatter, men er ikke begrænset til, spillere, hvis personlige hygiejne eller helbred er blevet forstyrrende for de andre spillere ved deres bord. Beslutningen om, hvorvidt en persons personlige hygiejne eller helbred er forstyrrende for de andre spillere, skal tages af turneringspersonalet, som efter deres skøn kan pålægge en straf, hvis en spiller nægter at afhjælpe situationen på en for PokerStars Live tilfredsstillende måde.

G: Tv-transmitterede borde og lommekort – spillere, der deltager i en webcast eller tv-transmitteret turnering, skal samarbejde med kameraholdet. Det indebærer at vise sine lommekort til kortkameraet ved bordet. Undlades det, kan det give en straf.

PokerStars Live: Yderligere information

1: Elektronisk udstyr og kommunikation – yderligere vejledning

For at undgå tvivlstilfælde omfatter "elektronisk udstyr", men er ikke begrænset til, følgende enheder – både kendte og ukendte. Det er ikke på noget tidspunkt tilladt at lægge elektronisk udstyr på spillefladen, hvilket inkluderer hele pokerbordet. Spillerne må gerne lægge deres udstyr på bordkanten.

  1. Telefoner, tablets og laptops – spillerne må gerne bruge disse enheder (udover at modtage/foretage opkald) ved bordet, men ikke midt i en hånd. 
  2. Periscope, Twitch o.lign. – det er ikke tilladt at bruge apps eller andet udstyr, der kan transmittere turneringen direkte.
  3. Det er ikke tilladt at bruge nogen former for elektronisk udstyr ved borde, hvor der tv-transmitteres, eller ved main event-finaleborde.

2: Aftaler ("chops")

Det er tilladt at indgå aftaler på alle spillesteder, hvor det ikke er i strid med den lokale spillelovgivning. Alle aftaler bliver rapporteret til medierne.

3: Ret til at annullere events og turneringer

Sammen med det pågældende casino, hvor eventen afholdes, forbeholder PokerStars Live sig retten til at aflyse eller ændre enhver event eller turnering fuldstændigt efter vores skøn.

4: Ret til aflysning af turnering (pga. for få spillere)

PokerStars Live og arrangøren i form af casinoet, hvor eventen finder sted, forbeholder sig retten til at annullere en turnering, som ikke har mindst ti deltagere, når den pågældende turnering starter.

5: Ret til at annullere garanteret præmiesum

PokerStars Live og casinoet, som arrangerer eventen, forbeholder sig retten til at annullere en garanteret præmiepulje, hvis spillerantallet i turneringen er påvirket af handlinger, begivenheder, udeladelser eller ulykker, der ligger uden for PokerStars Lives kontrol, såsom force majeure, herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelse, jordskælv, orkaner eller andre naturkatastrofer, krig, trussel om eller forberedelse til krig, terrorangreb, borgerkrig, civil uro eller optøjer, frivillig eller tvungen overholdelse af gældende love (herunder manglende nødvendig licens eller samtykke eller ændring af loven eller tolkningen af loven), brand, eksplosion eller hændelig skade eller dårligt vejr (f.eks. tyfon i kategori 8 eller derover). 

6: Aftaler ved tv-finaleborde

Når spillerne beder om at få stoppet tiden for at drøfte en aftale ved finalebordet i en event, afbrydes tv-livedækningen af en kort pause, hvorunder turneringslederen sørger for, at alle relevante oplysninger – navne på spillere, annoncerede præmier, aktuelle antal chips osv. – registreres, og Independent Chip Model- (ICM) og chip-chop-værdier (CC) beregnes. Herefter udskrives der et ark, som tydeligt viser disse oplysninger. 

Efter fremvisningen af disse oplysninger:

 1. Skal en eventuel aftale indgås ved finalebordet, hvilket kan blive filmet.
 2. Må den enkelte spiller ikke forlade finalebordet, men har lov til at invitere én person hen til bordet ELLER have telefonisk kontakt med én person for at få hjælp. 
 3. Skal 10 % af den resterende præmiepulje inden aftalens indgåelse være tilbage at spille om.
 4. Beretter medierne – herunder dem, der er til stede ved eventen, samt dem, der dækker den efterfølgende – udførligt om enhver indgået aftale.
 5. Spillerne får maks. ti minutter til at drøfte en aftale og nå frem til en beslutning. Hvis spillerne ikke har indgået en aftale efter de ti minutter, startes turneringsuret igen, og spillerne fortsætter spillet.

7: Spillets tempo

Spillerne er pålagt at opretholde et rimeligt spiltempo. Hvis spillet forhales, kan det medføre straf. Turneringsdirektørens afgørelse er endelig.

8: Retten til et fredeligt spil

Alle spillere er berettigede til at spille spillet i fredelige omgivelser uden at blive plaget af andre spillere.

9: GTO Solvers

Spillerne må ikke ved bordene bruge nogen form for game theory optimal solver-software (GTO), GTO-oversigter (uanset om de bruges på en elektronisk enhed eller andet) eller noget AI-værktøj eller lignende algoritmisk software, der er i stand til at give brugeren en konkurrencefordel i turneringen.