PS Live logoPS Live logo
PS Live logo
PS Live logo

PokerStars Live og PSLive-systemets betingelser og vilkår

Disse betingelser og vilkår ("Aftale") skal læses af dig ("Bruger", "Spiller", "du" eller "dig") i deres helhed sammen med PokerStars Lives fortrolighedspolitik, pokerturneringsreglerne og cash game-reglerne, inden du deltager i livepokerturneringer eller cash games kontrolleret af os (hver betegnet som en "Turnering"), der udgør en del af PokerStars Live-events, herunder, men ikke begrænset til, "European Poker Tour (EPT)", "Asia Pacific Poker Tour (APPT)", "Brazilian Series of Poker (BSOP)", "PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)", "North American Poker Tour (NAPT)" og "Latin American Poker Tour (LAPT)" (hver især omtalt som en "Event"). Termen Event omfatter også din tilmelding til og accept af vores PSLive-system (som defineret i paragraf 1 herunder), der er nødvendigt for at tilmelde dig og spille i en sådan Event.

Ved at acceptere denne Aftale indvilliger du i, at "PokerStars Live", "PSLive", "EPT", "APPT", "BSOP", "PSPC", "NAPT", "LAPT" og "PokerStars" er brands ejet og drevet af en gruppe selskaber kendt som "Flutter Group". Forskellige Flutter Group-selskaber afvikler forskellige Events afhængigt af den placering, hvor den relevante Event afholdes. Afhængigt af Eventen, du deltager i, skal du indgå en kontrakt med et af Flutter Groups selskaber såsom Global Poker Tours Limited ("GPTL") eller Rational Live Events (Malta) Limited ("Rational Malta") eller Rational Live Events Macau Limited ("Rational Macau") eller TSG Interactive US Services Limited ("TSG Interactive US") (hver især et "Eventselskab", "vi", "vores" eller "os").

Før din deltagelse i en Event kan det være nødvendigt for dig at acceptere og være bundet af separate betingelser og vilkår fra casinoet, der fungerer som licensholder og operatør for Eventen ("Casinoets Betingelser og Vilkår"). Information om Casinoets Betingelser og Vilkår oplyses eller er tilgængelige på casinoet.

Bemærk, at denne Aftale: (a) er en juridisk bindende aftale mellem dig og det pågældende Eventselskab, (b) udgør hele vores aftale med dig mht. din deltagelse i de(n) relevante Event(s) drevet af Eventselskabet (og din brug af PSLive-systemet) i det omfang, det er relevant, og (c) erstatter tidligere aftaler mellem dig og det pågældende Eventselskab eller andre medlemmer af Flutter Group i forbindelse med disse Events.

TILMELDING – PSLIVE-SYSTEMET

 1. Du skal registrere dine oplysninger hos os for at kunne deltage i en Event. Baseret på vores eget skøn vil vi lade spillere tilmelde sig enten:

  (a) ved personligt fremmøde på stedet, hvor Eventen afholdes, eller
  (b) via vores PSLive-onlinetilmeldingssystem ("PSLive-systemet") ved de Events, hvor PSLive-systemet er tilgængeligt.

 2. Ved Events, hvor PSLive-systemet bliver brugt og er tilgængeligt, modtager du et tilmeldingskort, når du første gang tilmelder dig ("PSLive-kort"). Hvis din underskrift ikke fremgår af din tilmeldingsblanket, men du deltager i Eventen efter at have tilmeldt dig, regnes det for din fulde accept af denne Aftale, og du indvilliger hermed i at være bundet af alle betingelserne heri.

 3. Ved at bruge PSLive-systemet skal du give os visse personlige oplysninger i forbindelse med tilmeldingen og oprettelsen af en konto i PSLive-systemet ("PSLive-konto"). Du anerkender og garanterer, at dine personlige oplysninger i forbindelse med din PSLive-konto er korrekte. Se vores fortrolighedspolitik for at få mere at vide om, hvordan vi bruger disse persondata

 4. Følgende gælder ved Events, hvor PSLive-systemet bliver brugt:

  (a) Du skal bruge dit PSLive-kort for at tilmelde dig en Event, medmindre du tilmelder dig for første gang. I så fald modtager du et nyt PSLive-kort ved tilmelding som beskrevet i paragraf 2 herover.
  (b) Efter tilmelding til en Event bliver din tildelte billet til Eventen reserveret af os for dig, indtil Eventen begynder, og/eller du henter din adgangsbillet.
  (c) Hvis du vinder en præmie i en Turnering, bliver du bedt om dit PSLive-kort, som bliver kørt igennem, så den korrekte præmie kan blive tildelt dig og afhentet, hvor Eventen finder sted. Du får en kvittering, der viser, hvilken Turnering du deltog i, din placering i Turneringen samt de præmiepenge, du har vundet.
  (d) Du kan annullere reserverede billetter til en Turnering inden turneringens start:
       (i) ved at sende en e-mail til live@pokerstarslive.com senest 48 (otteogfyrre) timer inden Turneringens start med følgende oplysninger:
           (aa) emnelinjen "Tournament Reservation Cancellation – Urgent"
           (bb) nummeret på den Turnering, som du har tilmeldt dig, og
           (cc) en kort anmodning om at få din reservation til Turneringen annulleret.
  Bemærk, at din annullering skal sendes fra den e-mailadresse, der er registreret på eller i forbindelse med din PSLive-konto.
       (ii) ved personligt fremmøde ved tilmeldingsskranken, hvor Eventen afholdes.
  Bemærk, at dit buy-in bliver inkluderet i Turneringens præmiepulje, så snart Turneringen starter, og at du ikke kan annullere din reservation til Turneringen, ej heller vil du få refunderet Turneringens buy-in, hvis du vælger ikke at deltage i Turneringen.

 5. Du må kun have én PSLive-konto.

 6. Vi forbeholder os retten (og ved at indtræde i denne aftale giver du os tilladelse) til at foretage identitetskontrol (eller få tredjepart til at handle på vores vegne for at udføre denne kontrol) af dig, som vi alene finder nødvendige, herunder gennem tredjepartskreditvurderingsagenturer og -tjenester baseret på dine oplysninger til os ("Identitetstjek").

 7. Efter eventuelle Identitetstjek kan vi efter eget skøn nægte dig adgang til Events, deaktivere din PSLive-konto og nægte at udstede, tilbagetrække eller annullere dit PSLive-kort.

 8. PSLive-kortet udstedes af os og forbliver til enhver tid vores ejendom. Vi kan til enhver tid begrænse, suspendere eller annullere det og brugen af PSLive-systemet, fjerne din adgang til din PSLive-konto eller ændre på betingelserne for samme. Desuden kan vi nægte at udstede, tilbagetrække eller annullere et PSLive-kort samt din adgang til din PSLive-konto, hvis vi har rimelig grund til at tro, at du:

  (a) har misbrugt eller forsøgt at misbruge PSLive-kortet, PSLive-kontoen eller PSLive-systemet (tilsammen "PSLive-aktiver") og/eller
  (b) har misligholdt eller forsøgt at misligholde betingelser eller vilkår forbundet med brugen af PSLive-aktiver eller deltagelse i vores Turneringer, som vi får kendskab til, og som vi skriftligt informerer dig om,
  (c) har udvist krænkende, stødende, miskrediterende eller voldelig adfærd, handlinger eller forsømmelse eller givet falske eller vildledende oplysningen enten i forbindelse med din accept, modtagelse eller brug af PSLive-aktiver, deltagelse i en Event eller deltagelse i en Turnering,
  (d) i væsentlig grad har misligholdt betingelser eller vilkår i denne Aftale,
  (e) ikke har bestået eventuelle Identitetstjek, hvor "ikke bestået" i den forbindelse vil sige, at vi har begrundet bekymring forbundet med hvad som helst, der afsløres ved sådanne Identitetstjek.

ANSVARSBEGRÆNSNING

 1. Dit PSLive-kort (sammen med alle oplysninger opbevaret på det) må ikke overføres eller kopieres og må kun bruges af dig præcist som udtrykkeligt tilladt af os.

 2. Vi frasiger os alle såvel eksplicitte som implicitte garantier i forbindelse med din adgang til og brug af PSLive-aktiver, der leveres til dig "SOM BESET". I det omfang, gældende lov tillader det, giver vi ingen garantier overhovedet med hensyn til kvalitet, egnethed og stand af PSLive-aktiverne, eller om at oplysningerne givet til dig (uagtet om det er via PSLive-aktiver eller på andre måder) er fuldstændige og korrekte. Vi forbeholder os retten til at suspendere, afslutte, modificere, fjerne eller tilføje elementer til PSLive-aktiverne med øjeblikkelig effekt og uden pligt til at underrette dig.

 3. Brugen og opbevaringen af dit PSLive-kort (herunder alle passwords eller andre sikkerhedsfunktioner for kortet) forbliver dit ansvar, når dit kort er oprettet og tildelt dig. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader, du pådrager dig, eller som en tredjepart pådrager sig, som følge af, at du ikke har værnet om dit PSLive-kort.

BRUG AF LOGOER OG SPONSORATER

 1. Du anerkender hermed og indvilliger i, at du ikke har tilladelse til at være sponsoreret (enten direkte eller indirekte) i og i forbindelse med nogen Event af en tredjepart, som er en Uautoriseret operatør (som beskrevet længere nede), ej heller er du berettiget til at bære logoer med varemærke for nogen Uautoriseret operatør. Hvis vi bedømmer, at du er blevet sponsoreret til en Event af en Uautoriseret operatør, og/eller du bærer et eller flere logoer for en Uautoriseret operatør, har vi ret til at kræve, at du straks fjerner logoerne, og/eller diskvalificere dig fra Eventen, hvis du ikke efterkommer dette (eller vi kan instruere spillestedet og/eller personalet ved en Event i at udføre vores beslutning). I overensstemmelse med gældende lov afskriver du hermed alle rettigheder, du normalt måtte have over for os i forbindelse med vores handlinger rettet mod dig i relation hertil.

  En "Uautoriseret operatør" er en tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, pokerudbydere, pokerrum, sportsbetting, casino og fantasy sports-operatører online og offline), der afholder turneringer eller særlige tilbud, som tilbyder gratis buy-in, tilmelding eller pakker til en Event uden vores tilladelse.

 1. Ingen spillere må til nogen Events bære logo eller branding fra: (i) lotterier, væddemåls- eller spiludbydere, som ikke lovligt må reklamere i henhold til lokal lovgivning, eller (ii) ethvert andet logo, billede eller budskab, som efter vores rimelige vurdering er uanstændigt, anstødeligt, kontroversielt eller provokerende (herunder politisk), diskriminerende (hvad enten det er på grund af race, etnicitet, seksualitet, køn, handicap eller andet) eller ansporer til vold, intolerance eller had i nogen form.

 2. Med undtagelse af spillere, der sidder ved borde, der bliver optaget ("TV-borde(t)"), må spillerne gerne bære godkendte lotteri-, væddemåls- og spiludbyderes logoer/mærker på deres trøjer, såfremt de følgende restriktioner (samt begrænsningerne i paragraf 23 herunder) overholdes: 

  (a) Et logo ved brystlommen, som ikke er større end 70 kvadratcentimeter, og
  (b) Et logo på øverste del af ærmet, som ikke er større end 70 kvadratcentimeter.

 3. Ingen logoer eller branding er tilladt nogen steder på spillerens tøj eller krop under en Event ud over logoer og branding, som overholder alle gældende anvisninger som beskrevet herunder.

 4. I retskredse, hvor der eksisterer lokal lovgivning, som regulerer visning af logoer og branding på spillerne (herunder, men ikke begrænset til, symboler, varemærker og hjemmesider), accepterer alle spillere at være underlagt og til fulde overholde nævnte lovgivning og/eller forordninger i Casinoets Betingelser og vilkår.

 5. Spillerne må gerne bære mere end ét logo ved en Event, så længe alle yderligere logoer enten er godkendt af os som hovedsponsorlogoer såsom "PokerStars" eller tilhører et af Flutter Groups selskaber (f.eks. "Betfair", "Sky Bet", "Paddy Power" eller "Full Tilt").

 6. Du accepterer at overholde reglerne for enhver promoveringsevent organiseret ved en Event af os eller nogen i Flutter Group, herunder alle krav om at bære et eller flere specifikke logoer gennem en sådan promoveringsevent.

 7. Spillere, som er sponsoreret på fuld tid af et lovligt og velanset (med rimelighed efter vores skøn) tredjepartsonlinespilsite (en "Sponsoreret spiller"), skal skriftligt søge om vores tilladelse forud for Eventens start til at bære sponsorens logo og skal sikre, at sponsorens logo og branding bæres ved begyndelsen af enhver Event. Enhver Sponsoreret spiller, som ikke bærer sin sponsors logo og branding fra begyndelsen af en Event og så efterfølgende prøver at bære logoet på et senere tidspunkt i den Event, skal fremlægge skriftligt bevis for sit sponsorat, før spilleren får lov at bære pågældende logo og branding. For at undgå tvivl er "begyndelsen" af en Event defineret som det øjeblik, hvor alle spillere får deres første lommekort ("shuffle up and deal") den første dag i den første Turnering i den pågældende Event.

 8. Alle spillere, som vælger at bære brandet logo fra en godkendt spiloperatør under Eventen som beskrevet i paragraf 19 herover, skal overholde alle restriktioner eller krav som beskrevet i denne Aftale (herunder paragraf 19 herover) eller i Casinoets Betingelser og Vilkår.

 9. Ikke mere end 10% af hele deltagerfeltet i enhver Turnering må bære branding/logoer fra et enkelt selskab med undtagelse af PokerStars og Full Tilt.

BILLEDRETTIGHEDER OG VISNING VED TV-/WEBCAST-BORDE

 1. Vi forbeholder os retten til at fotografere, tv-transmittere, webcaste og optage enhver del af enhver Event til enhver tid, herunder din deltagelse i den, og til at sende, distribuere og gøre den samme tilgængelig i hele verden på enhver form for medie uden tidsbegrænsning. Hermed anerkender og accepterer du vores ret til at bruge dit Bidrag (som defineret i paragraf 33 herunder) på den ubegrænsede og uindskrænkede måde, der er beskrevet i paragraf 33. I henhold til dette krav om at vise en hvilken som helst del af Eventen indvilliger du i at sidde ved et pokerbord oprettet med det formål at tv-transmittere eller webcaste Eventen.

 2. Underlagt paragraf 24 og 25 herunder må højst 2 (to) spillere ved hvert TV-bord i en Turnering bære logo(er) fra et enkelt selskab med undtagelse af PokerStars og Full Tilt. Hvis flere end to spillere fra et enkelt selskab er ved TV-bordet, skal spillerne selv beslutte, hvilke to spillere der fortsat skal bære tøj med logo ved det pågældende TV-bord. Hvis der ikke træffes nogen beslutning, trækkes der lod om "højeste kort" for at hjælpe de pågældende spillere med at træffe en beslutning. Enhver beslutning truffet af os er endelig. Enhver spiller, som ikke bærer nogen logoer til at starte med ved TV-bordet, må heller ikke gøre det i deres resterende tid ved TV-bordet.

 3. Uagtet paragraf 23 herover beslutter vi (herunder tredjeparter, som agerer på vores vegne) fuldstændig egenhændigt at godkende tøj og andet tilbehør båret af spillerne ved TV-bordet under Eventen. Vi har også ret til at fjerne alle logoer, billeder eller ord på spillernes tøj og andet tilbehør, som efter vores skøn (eller efter skøn fra en autoriseret tredjepart, som agerer på vores vegne) er i strid med kravene fra den udbyder, som står for transmissionen, gældende lovgivning eller kutymeregler eller regler fra enhver myndighed.

 4. Alle tilladte logoer/branding på trøjer og andet tilbehør ved TV-bordet skal overholde logobegrænsningerne beskrevet herover og følgende yderligere restriktioner:

  (a) et logo ved brystlommen, som ikke er større end 7 cm x 4 cm,
  (b) et logo ved brystlommen, som ikke er større end 7 cm x 4 cm, og
  (c) kasketter og kortbeskyttere med logoer er kun tilladt, hvis logoerne på samme tøj og/eller udstyr ikke er synlige.

 5. Ingen former for virksomhedsnavne og/eller brandlogoer ud over de, der er godkendt i henhold til denne Aftale, er tilladt ved TV-bordene eller under nogen former for optagelser, herunder men ikke begrænset til sports- og modebrands. Enhver spiller, som bærer beklædning eller er i besiddelse af tilbehør (f.eks. kortbeskyttere), der er i strid med denne regel, vil ikke kunne deltage ved et TV-bord, før pågældende beklædningsstykke og/eller tilbehør er erstattet og/eller fjernet. Vi forbeholder os retten til at fjerne (fuldstændigt efter vores skøn) eller ændre eller skjule spillernes sponsorlogoer, hvis nævnte logoer ikke overholder lokal lovgivning, transmissionsstandarderne eller betingelserne angivet i denne Aftale.

 6. Du accepterer, at hvis du udvælges til at spille ved et TV-bord under en Turnering, kan det være nødvendigt at aflevere alle elektroniske enheder, herunder men ikke begrænset til tablets og hovedtelefoner (uanset om de har mulighed for at sende beskeder eller kommunikere eller ej), til en beskikket repræsentant for Turneringen, før du sætter dig til bords, inden spillet begynder. I tilfælde af en sådan nødvendighed kan enhver spiller, som overtræder denne regel, blive diskvalificeret fra Turneringen, og alle spillerens akkumulerede midler op til tidspunktet for diskvalifikationen samt spillerens buy-in til Eventen mistes fuldstændigt efter vores skøn eller efter skøn fra en tredjepart, som agerer på vores vegne.

 7. Der er en ikke-rygerpolitik, der gælder for alle deltagere ved TV-bordet, og som inkluderer e-cigaretter.

 8. Under alle transmissioner og liveoptagelser accepterer du, at spillere ved TV-borde ikke må kommunikere med, henvende sig til eller på nogen måde skabe kontakt til nogen personer uden for bordet, herunder men ikke begrænset til medlemmer af publikum og beskikkede repræsentanter for TV-produktionen og webcast, medmindre denne kommunikation er relateret til tekniske problemer med optagelserne, eller medmindre du ikke længere deltager aktivt i hånden (dvs. hvor du har foldet eller er "all-in"), og altid fuldstændigt underlagt vores skøn (eller skøn fra en tredjepart, som agerer på vores vegne), så længe der spilles ved TV-bordet, og at enhver spiller, som bryder denne regel, er underlagt restriktioner og/eller straf som angivet i denne Aftale.

 9. Under alle transmissioner eller liveoptagelser af spillet accepterer du, at hvis vi anmoder om det, så skal alle spillere forblive på steder udpeget på forhånd i alle pauser i spillet, så længe der spilles ved TV-bordet, og at spillerne i sådanne tilfælde ikke på noget tidspunkt må forlade disse steder uden at være i selskab med en udpeget repræsentant for Turneringen. Du accepterer desuden, at spillerne kan blive pålagt at vise deres lommekort til lommekortkameraerne ved TV-bordet i hver hånd, de får kort, medmindre spilleren har erklæret, at vedkommende spiller hånden uden at se sine kort. Vi har ret til med rimelighed at stoppe spillet ved TV-bordet, indtil alle aktive spillere har vist deres lommekort. Der vil være mindst 30 minutters forsinkelse på liveudsendelser med synlige lommekort.

 10. Du accepterer, at vi har ret (fuldstændigt efter vores skøn) til at stoppe eller forsinke spillet ved TV-bordet til enhver tid, og at spillerne er pålagt at give os ret til at tilføje, annullere eller ændre pauser i spillet, når det med rimelighed er nødvendigt. Du accepterer yderligere, at ukvemsord, voldelig opførsel eller andre former for upassende opførsel ikke er tilladt ved TV-bordet på noget tidspunkt under Eventen, herunder men ikke begrænset til verbale ytringer, gestikulering eller enhver anden form for asocial opførsel, som sandsynligvis vil vække anstød, håne eller nedgøre en anden person, og at enhver spiller, som bryder denne regel, kan pålægges straf som angivet herunder såvel som i turneringsreglerne.

 11. Du accepterer, at hvis du udvælges til at spille ved TV-bordet, så kan du i rimeligt omfang blive pålagt at være et specifikt sted på specifikke datoer som angivet til dig til yderligere optagelser og interview og eventuelle (om-)optagelser før spillet og efter og under pauser, og at du efterkommer alle sådanne anmodninger.

IMMATERIALRETTIGHEDER

 1. Immaterialrettigheder defineres som alle immaterialrettigheder, uanset om de er beskyttet, oprettet eller opstået af enhver retskreds' lovgivning, herunder: (i) alle patenter og ansøgninger herom; (ii) alle varemærker, tjenestemærker, varemærkenavne, tjenestemærkenavne, brandnavne, rettigheder til visuelle karakteristika, selskabsnavne, forretningsnavne, logoer, illustrationsmateriale, design, etikettering og andre kilde- eller forretningsidentifikatorer, det være sig registreret eller ej, herunder alle sædvanerettigheder dertil (i overførbart omfang) og med den goodwill knyttet til det foregående sammen med alle ansøgninger, registreringer, fornyelser og forlængelser heraf; (iii) alle internetdomænenavne (herunder de, der er tilknyttet, registreret og/eller associeret med sociale netværkssider); (iv) alle ophavsrettigheder og alle rettigheder til billedmateriale, databaser og design, det være sig registreret eller udgivet eller ej, alle registreringer og optegnelser heraf og alle ansøgninger i forbindelse hermed samt al ejendomsret med respekt af eksisterende brugsret, alle forlængelser og fornyelser heraf; (v) alle forretningshemmeligheder, alt knowhow og lignende fortrolige og proprietære oplysninger beskyttet af enhver gældende lovgivning eller sædvaneret; (vi) alle øvrigt immaterialrettigheder opstået fra eller relateret til teknologi; (vii) alle rettigheder til promovering, reklame og støtte og rettigheder relateret hertil; (viii) alle rettigheder til ved lov eller billighedsret at sagsøge og få erstatning for enhver tidligere, nuværende eller fremtidig krænkelse, udvanding, overtrædelse eller anden forringelse af det foregående;

 2. Rational Intellectual Holdings Limited ("RIHL"), som er et immaterialretligt holdingselskab for Flutter Group, er alene indehaver af alle rettigheder i og til PokerStars Live-aktiverne, herunder ophavsret, forretningshemmeligheder, Immaterialrettigheder (defineret herover) og andre rettigheder. Termerne "PSLive" og "PokerStars Live" og domænenavnene "pslive.com" og "pokerstarslive.com" er varemærker, tjenestemærker, skilte, varemærkenavne og/eller domænenavne tilhørende RIHL, og RIHL forbeholder sig alle rettigheder til samme.

 3. Du giver uigenkaldeligt os og enhver form for tredjepart, som agerer på vores vegne, alle rettigheder, alt samtykke og alle licenser, der er nødvendige for at gøre os i stand til at gøre mest mulig brug (herunder men ikke begrænset til at genskabe, distribuere, ændre, oversætte, vise offentligt, transmittere på TV, via internet og gennem alle andre kommunikationsmidler og lave afledte værker deraf) af dit/din fotografi, gengivelse, udseende, billede, stemme, navn, filmoptagelse og lydoptagelse, hvor du medvirker, som fotograferet, optaget eller transmitteret af os eller på vores vegne (dit "Bidrag") over hele verden i al evighed og fri for royalties på enhver måde og i ethvert medie, det være sig på nuværende tidspunkt kendte eller i fremtiden udviklede eller opfundne, i ethvert program, dit Bidrag er blevet optaget, og alle andre programmer og alt andet indhold, herunder men ikke begrænset til i forbindelse med live- eller på forhånd optaget streaming af vores dækning af en Turnering på internettet, produktion og distribution af videoblogs af en Turnering på internettet og produktion og udsendelse af reklamer for eller andet markedsføringsmateriale relateret til en Turnering eller pokerturneringer eller onlinepokerhjemmesider associeret med vores brands (herunder men ikke begrænset til "PokerStars Live", "PokerStars", "PokerStars Casino", "Full Tilt" og "PokerStars Sports"). Du friholder hermed os og vores udpegede repræsentanter fra alle krav, skader, ansvar, udgifter og omkostninger opstået på grund af overtrædelser af privatheds-, trykke- eller personrettigheder, du måtte have eller brud på ophavsret eller anden ejendomsret, du måtte have, baseret på eller forbundet med Bidraget under licenserne og rettighederne givet heri. Det foregående er bindende for dig, dine arvtagere, bemyndigede og juridiske repræsentanter.

 4. Du anerkender og accepterer, at vi ejer alle rettigheder, titler og interesser, herunder men ikke begrænset til alle Immaterialrettigheder, i og til Bidraget samt alle afledte værker. I det omfang, ejerskab af Bidraget ikke automatisk overdrages til os, giver du hermed os (eller tredjepart udpeget af os) alle rettigheder, titler og interesser i og til Bidraget, og du indvilliger i at underskrive alle nødvendige dokumenter, som vi med rimelighed anmoder dig om, for at effektuere førnævnte.

 5. Du angiver og garanterer os for, at (a) du er fuldt ud berettiget til at give rettigheder og licenser givet til os og vores samarbejdspartnere i henhold til denne Aftale, og at (b) intet i Bidraget (det være sig i form af betoning eller gestus eller på anden vis) krænker ophavsretten eller nogen anden rettighed for nogen person, brud på nogen kontrakt eller tavshedspligt, udgør foragt for retten, er ærekrænkende eller er beregnet til at bringe os, enhver transmittør og/eller nogen af vores brands i miskredit.

 6. Ethvert samtykke til Isle of Mans lov om ophavsret af 1991 ("CA 1991") eller til lignende lovgivning i andre lande i verden i forbindelse med din deltagelse i enhver Event og benyttelse af din deltagelse i enhver Event på nogen måde og i alle medier gives hermed af dig til os. Ydermere frasiger du dig hermed alle moralske rettigheder i og til dit Bidrag, som du nu eller på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden måtte være berettiget til i henhold til del IV af CA 1991 (og lignende rettigheder i andre retskredse) og accepterer ikke at iværksætte, støtte, fastholde eller tillade noget søgsmål eller nogen retssag med henblik på, at enhver behandling, benyttelse eller brug af dette Bidrag eller andet materiale krænker dine moralske rettigheder.

DATABESKYTTELSE

 1. Du anerkender, at vi ved at tilmelde dig vil behandle dine persondata i det omfang, det er nødvendigt for at arrangere Eventen og din deltagelse. Denne behandling er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig.

 2. I det omfang, vi tager billeder af dig, bliver sådanne persondata på disse billeder behandlet i henhold til vores legitime interesser om at promovere vores Events. Hvis vi ønsker at bruge dig specifikt, bliver sådanne persondata kun behandlet, efter vi har fået samtykke fra dig.

Yderligere oplysninger om vores behandling af dine persondata og dine rettigheder med hensyn til databeskyttelse kan ses i PokerStars Lives fortrolighedspolitik, som findes her.

DIVERSE

 1. Ingen garanti/ret til tildeling: Du garanterer hermed, at du ikke indtræder i Aftalen baseret på nogen enten skriftlige eller mundtlige repræsentationer eller forsikringer fra os med undtagelse af dem, der er udtrykkeligt angivet i denne Aftale. Du accepterer, at vi har retten til frit at overdrage vores rettigheder, licenser og/eller forpligtelser i deres helhed eller delvist i forbindelse med denne Aftale til ethvert medlem af Flutter Group eller til enhver anden tredjepart uden varsel.

 2. Håndhævelse: Bemærk, at vi (eller en autoriseret tredjepart, der handler på vores vegne) har ret til helt efter eget skøn at handle, som vi finder det rimeligt for at håndhæve overholde Aftalens betingelser og vilkår til enhver tid.
 3. Skadeserstatning: Du indvilliger i at holde os og vores udpegede parter skadesløse over for alle udgifter, tab, krav eller ansvar (herunder men ikke begrænset til juridiske udgifter og salærer) opstået som resultat af dit (eller enhver anden, der handler på dine vegne) brud på nogen af dine repræsentationer, garantier og/eller bindende tilsagn underlagt denne Aftale.

 4. Assistance: I det omfang, vi ønsker, du deltager i markedsføring eller interviews med ekstern presse eller andre tredjeparter, vil vi bede om din skriftlige accept på forhånd.

 5. Ændring af Turneringsregler: Vi forbeholder os retten til at tilføje eller ændre enhver regel for en Turnering eller Event efter vores skøn, og sådanne ændringer eller tilføjelser vil efterfølgende blive kommunikeret direkte eller på vores site. Din fortsatte deltagelse i Eventen efter sådanne ændringer tilkendegiver din accept af ændringerne.

 6. Aftaler: Du accepterer, at spillere ved Turneringens finalebord kun har lov til at diskutere enhver form for aftale eller omfordeling af enhver resterende præmiepulje, mens de sidder ved bordet, og at en beskikket repræsentant for Turneringen skal være til stede under alle diskussioner, og efterfølgende beslutninger relateret til omfordeling af en præmiepulje offentliggøres.

 7. Der kan være buy-in- og præmierestriktioner, der gælder for visse Events. Kontakt PokerStars Live for at få mere at vide.

 8. Ret til aflysning: Sammen med det pågældende casino, hvor Eventen afholdes, forbeholder vi os retten til at aflyse eller ændre enhver Event eller Turnering fuldstændigt efter vores skøn.

 9. Overholdelse af regler: Du accepterer at overholde Casinoets Betingelser og Vilkår, reglerne for turneringspoker og pokerreglerne for cash games. Under visse omstændigheder kan disse regler overgås af husets regler eller lokal spillelovgivning. Enhver ændring af reglerne slås op på Eventens hjemmeside og annonceres til spillerne under Eventen.

 10. Nægtet adgang: Vi forbeholder os retten til at nægte enhver person adgang til en eller flere Turneringer samt Eventområdet. Personer, der er udelukket af turneringens sponsor, partner eller spillested, har ikke adgang til nogen turnerings- eller eventområder.

 11. Egnethed til at spille: Ansatte i alle selskaber i Flutter Group eller enhver person eller juridisk person (herunder selskaber associeret med en sådan juridisk person), som yder tjenester i forbindelse med Eventen, og medlemmer af Nærmeste familie (som defineret herunder) til sådanne ansatte må ikke deltage i nogen Events, medmindre det er godkendt på forhånd af os. "Nærmeste familie" defineres som: ægtefælle, børn og alle slægtninge til en ansat eller anden person bosat på den ansattes bopæl.

 12. Ingen overførsel: Præmier og billetter kan ikke overføres. Vinderne er ansvarlige for betaling af alle skatter, licenser og afgifter forbundet med Turneringspræmierne. Hvis præmier udbetales via bankoverførsel, er spillerne pålagt at fremskaffe identifikationsdokumentation for at overholde international lovgivning om hvidvaskning af penge.

 13. Diskvalifikation: Sammen med det casino, hvor Eventen afholdes, forbeholder vi os retten til at diskvalificere enhver person fra alle turneringer og/eller at bede om at få fjernet enhver sådan person fra Eventens område(r) som følge af, men ikke begrænset til, spillerens brud på reglerne for Turneringer og Events, overdreven beruselse, krænkende adfærd over for enhver person, der deltager i Eventen, eller enhver lignende opførsel, som efter vores rimelige skøn er uklædeligt eller upassende under Eventen. Hvis du diskvalificeres fra en Turnering, mister du hele dit buy-in og er ikke berettiget til nogen Turneringspræmiepenge eller enhver anden præmie, du måtte have kvalificeret dig til på tidspunktet for diskvalifikationen.

 14. Ingen kontroverser: Ingen Spiller, som deltager i en event, må på nogen måde vise eller kommunikere en besked eller indhold, som efter vores skøn er eller kunne opfattes at være politisk af natur (eller støtter en politisk sag eller handling), racistisk, uanstændigt, nedsættende, truende af natur, en form for chikane, injurierende, svigagtigt, krænkende for en anden persons privatliv, stødende, ærekrænkende for en anden person eller på anden måde promovere, reklamere eller billige noget ulovligt, forfølge, nedgøre, chikanere eller intimidere en person eller gruppe af personer på basis af nogen kategorisering, herunder men ikke begrænset til religion, køn, seksuel orientering, race, farve, overbevisning, etnicitet, national oprindelse, borgerskab, alder, civilstand, militærstand eller handicap, udgør eller på anden måde opfordrer til kriminel opførsel eller giver anledning til civilstraf, eller som er beregnet til kommercielle formål, herunder men ikke begrænset til at fremsætte materiale til at bede om midler eller til at promovere, reklamere eller bede om salg af nogen varer eller tjenester. Hvad angår enhver uenighed om dette afsnit, er vores beslutning endelig og bindende.

 15. Force majeure: Vi er ikke ansvarlige for forsinkelse eller manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til denne aftale, herunder (men ikke begrænset til) forpligtelse til at tilbyde en garanteret præmiepulje af årsager, der ligger uden for vores rimelige kontrol, herunder (men ikke begrænset til) følgende: (a) brand, storm, oversvømmelse, jordskælv, ugunstige vejrforhold eller anden force majeure eller naturkatastrofer, (b) sygdom, epidemi eller pandemi (f.eks. COVID-19), forurening eller folkesundhed, (c) hændelige uheld, krig eller trussel om eller forberedelse af krig, terrorhandlinger, eksplosioner, optøjer eller anden manifestation af borgerlig uorden, borgerlig bevægelse eller borgerkrig, (d) strejke, lockout eller andre former for arbejdsmæssige vanskeligheder, (e) frivillig eller obligatorisk overholdelse af enhver lov, retsakt, kendelse, regel eller bestemmelse fra enhver domstol, regeringsmyndighed, kompetent myndighed eller offentlig myndighed (herunder manglende nødvendig udstedelse af licens eller samtykke eller ændring af lovgivningen eller fortolkningen af loven), (f) mangel på elektricitet eller andre væsentlige tjenester, nedbrud af internettet, fejl i tekniske faciliteter eller fejl eller forsinkelse i transporten, (g) manglende ydelse fra leverandører og/eller underleverandører, der ikke er vores egen skyld, og/eller (h) enhver anden årsag eller begivenhed, der ligger uden for vores rimelige kontrol. Uden at det berører det foregående, anerkender og accepterer du, at vi kan træffe de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med enhver Event som svar på COVID-19, herunder men ikke begrænset til at afholde fysiske liveturneringer online, udelukkelse af smittede personer eller ændring, modificering eller annullering af Turneringer eller hele Events som følge af behovet for at beskytte menneskers helbred, begrænse udbredelsen af virussen eller overholde lokal lovgivning.

 16. Ændringer: Vi forbeholder os retten til at ændre betingelserne i denne Aftale uden varsel. Derfor bør du se den seneste version inden deltagelse i en Turnering.

 17. Ansvarsbegrænsning: Du accepterer, at vi ikke hæfter for nogen tab, erstatning, skade eller andre udgifter opstået af denne Aftale.

 18. Skatter: Du accepterer, at du alene hæfter for (rettidig) betaling af alle indkomstskatter eller relaterede betalinger pålagt eller udskrevet af enhver gældende retskreds eller enhver myndighed heri på alle præmier, honorarer eller andre beløb betalt til dig, og at du holder os skadesløse og holder os skadesløse for enhver hæftelse eller udgift i forbindelse med sådanne skatter eller andre betalinger (undtagen i det omfang, at det er forbudt ved lov).

 19. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for at indsende alle selvangivelser angående enhver betaling modtaget af dig (præmier og honorarer) til det relevante skattevæsen, og at du skal sørge for, at sådanne selvangivelser er indsendt korrekt og rettidigt.

 20. Gældende lov: Betingelserne i denne Aftale er underlagt og skal forstås i forhold til lovene i Isle of Man. Du accepter, at enhver uenighed angående eller opstået som følge af denne Aftale afgøres af Isle of Mans domstole. Intet i denne paragraf begrænser PokerStars Lives og deres samarbejdspartneres ret til at føre sager mod dig i andre kompetente retskredse, ej heller forhindrer søgsmål i en eller flere andre retskredse, at der kan føres sager i andre retskredse sideløbende eller ikke sideløbende inden for den pågældende retskreds' love herom.

 21. Officielt sprog: For så vidt angår Events afholdt i New Jersey af TSG Interactive US, gælder reglen om kun at tale engelsk ved alle borde under spillet. Deltagere, som bryder denne regel, bliver pålagt straf, eksempelvis diskvalifikation.

Disse betingelser og vilkår blev senest opdateret d. 27. oktober 2023. Version: 20231027.