PS Live logoPS Live logo
PS Live logo
PS Live logo

Fortrolighedspolitik for PokerStars Live

Den dataansvarlige. I forbindelse med denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitik") er den "dataansvarlige" (dvs. den person, der er ansvarlig for at indsamle, lagre og bruge dine personlige oplysninger), eventuelt afhængigt af det sted, hvor den pågældende Event (defineret nedenfor) afholdes, Global Poker Tours Limited ("GPTL") eller Rational Live Events (Malta) Limited ("Rational Malta") eller Rational Live Events Macau Limited ("Rational Macau") eller TSG Interactive US Services Limited ("TSG Interactive US") (tilsammen "Eventselskabet", "vi", "vores" eller "os") eller et datterselskab af Eventselskabet, et af Eventselskabets holdingselskaber eller alle datterselskaber af et sådant holdingselskab.

Når der refereres til "Turnering" nedenfor, betyder det alle livepokerturneringer og cash games (hver især en "Turnering") ved PokerStars Live-events, herunder, men ikke begrænset til, "European Poker Tour", "Asia Pacific Poker Tour", "PokerStars Caribbean Adventure", "Brazilian Series of Poker", "PokerStars Players NL Hold'em Championship" og/eller "PokerStars MEGASTACK" (der hver især refereres til som en "Event"). Når der refereres til en "Gruppe", betyder det det relevante Eventselskab sammen med alle datterselskaber og holdingselskaber ejet af Eventselskabet samt datterselskaber ejet af disse holdingselskaber samt alle selskaber tilknyttet virksomhedsgruppen kendt som The Stars Group.

Vores bestræbelser på at beskytte spillernes privatliv. Vi bestræber os på at sikre fortroligheden af de personlige oplysninger, som vi indsamler, ved hjælp af den bedste teknologi og de bedste procedurer for beskyttelse af oplysninger, der alle overholder EU's standarder for databeskyttelse og kravene fra regulerende spillemyndigheder.

Formålet med denne Fortrolighedspolitik. Formålet med denne Fortrolighedspolitik er at gøre dig i stand til at forstå, hvordan vi indsamler, gemmer, benytter og sikrer dine personlige oplysninger, og forklare dine rettigheder med hensyn til disse gemte oplysninger og brugen af dem.

Vores juridiske forpligtelser. I forbindelse med behandling af dine personlige oplysninger overholder vi enten Isle of Mans lov om databeskyttelse af 2002 ("IOM's lov") med hensyn til alt angående GPTL, Rational Macau eller TSG Interactive US eller alternativt lovnummer 440, Maltas lov om databeskyttelse ("Maltas lov") med hensyn til alt angående Rational Malta. Samlet betegnes IOM's lov og Maltas lov heri som "Loven". Dine personlige oplysninger kan også blive behandlet af os eller overført af os til andre medlemmer af vores gruppe af virksomheder, vores partnere, agenter eller tredjeparter, der leverer tjenesteydelser til os, i retskredse uden for Isle of Man og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I disse tilfælde overholder vi bestemmelserne i Loven, som sikrer, at persondata kun overføres til retskredse, der opfylder de forskellige minimumskrav til databeskyttelse, der er fastsat i Loven.

Hvad betyder de ord, der er skrevet med stort forbogstav? Medmindre vi giver dem en bestemt betydning i denne Fortrolighedspolitik, har ord, der er skrevet med stort forbogstav, den betydning, der er angivet i vores Slutbrugerlicensaftale, og som gælder i tilfælde af konflikter med denne fortrolighedspolitik.

Din accept af Fortrolighedspolitikken

 1. Accept: Ved at benytte PSLive-tjenesten eller deltage i en Event accepterer du ("Brugeren" eller "du") betingelserne i denne Fortrolighedspolitik, som vi kan ændre fra tid til anden. Når du giver os dine oplysninger, spørger vi dig dog separat om, hvorvidt du ønsker at modtage kampagnekommunikation fra: (a) os og (b) fra tredjepartsleverandører af varer og tjenester, som vi kan dele dine oplysninger med. Ændringer: Vi forbeholder os retten til at ændre denne Fortrolighedspolitik fra tid til anden. Ændringer træder i kraft, øjeblikkeligt efter de er blevet offentliggjort på PSLive-hjemmesiden ("Sitet"). Derfor anbefaler vi, at du regelmæssigt går til denne Fortrolighedspolitik for at sikre dig, at du kender til den aktuelle udgave, og eventuelle ændringer, vi har foretaget. 

^ Tilbage til toppen

Hvilke oplysninger, der indsamles, og til hvilket formål

 1. Registreringsoplysninger: Som en del af at oprette en PSLive-konto, bruge PSLive-systemet og gøre os i stand til at levere vores Tjenester til dig beder vi dig om at give os visse personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, navn, fødselsdato, e-mailadresse, bopælsland og nationalitet, samt en attest, der viser, at du er mindst 18 år gammel i retskredse, hvor Eventen finder sted, og hvor der er krav om, at du skal være mindst 18 år gammel for at deltage. Navnet, du registrerer hos os, skal være dit eget navn. Det er desuden vigtigt, at du udfylder kontooplysningerne korrekt med gyldige oplysninger, da de bruges til at bekræfte din identitet og til de andre formål, der er beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. Du skal give os besked om relevante ændringer i de personlige oplysninger, du har givet os, og vi kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader, som opstår, fordi du ikke har givet os besked om ændringer i disse personlige oplysninger. Opbevaring af data: Vi opbevarer dine personlige oplysninger i så lang tid, som det er nødvendigt for at opfylde formålene i denne Fortrolighedspolitik, hvilket omfatter opbevaring af data for en periode tilbage i tiden, som kan være påkrævet af regulatoriske årsager. Vi indsamler kun de personlige oplysninger fra vores brugere, som er nødvendige for at opfylde vores formål, og vores politik for dataadministration fastsætter, at vi sletter personlige oplysninger, som vi ikke længere har brug for. Hvis du før d. 25. maj 2018 ("GDPR's ikrafttrædelse") lukkede (eller hvis vi lukkede) din PSLive-konto hos os, bevarer vi dine personlige oplysninger i fem (5) år fra datoen for lukningen for at kunne hjælpe dig med eventuelle henvendelser om din deltage i vores Events. Hvad angår kontolukning efter GDPR's ikrafttrædelse, bevarer vi kun dine personlige oplysninger i to (2) år efter kontolukning. Formål: Vi, medlemmerne af virksomhederne i vores Gruppe, og partnere og tredjeparter, som leverer tjenester til os eller til dig på vores vegne, bruger dine personlige oplysninger til at drive vores forretning og give dig mulighed for at bruge PSLive-systemet og/eller deltage i Events. Det omfatter specifikt følgende formål, men vi forbeholder os også retten til at bruge dine personlige oplysninger til andre formål, som inden for rimelighedens grænser kan hjælpe os med sponsering, værtskab, administration og organisering i forbindelse med Events:
  • til at bekræfte pengeoverførsler;
  • til at vurdere din spilleaktivitet for at fremme ansvarligt spil;
  • at levere PSLive-tjenester til dig;
  • til identificering, verificering og undersøgelse;
  • til statistisk analyse og forskning;
  • til forskning og udvikling;
  • til markedsføring, markedsundersøgelser, spørgeundersøgelser og kundeprofilering;
  • til dataanalyse;
  • til at overholde licens- og lovkrav;
  • til at bekæmpe sikkerhedsrisici og svindel.

^ Tilbage til toppen

Betingelser for behandling af personlige oplysninger

 1. Betingelser: Der er en række årsager til, at vi behandler dine personlige oplysninger, og de er hver især fastsat i den relevante lovgivning for databeskyttelse.

  Samtykke

  Vi behandler primært dine personlige oplysninger for at kunne levere tjenesterne til dig. I enkelte tilfælde kan vi på diskret måde bede om dit samtykke til behandling af personlige oplysninger, hvorefter dine personlige oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med dette samtykke, og du vil altid kunne trække det tilbage ved at skrive til os. Vi skal for eksempel bruge dit samtykke for at kunne sende kommunikation i forbindelse med markedsføring og kampagner til dig.

  Opfyldelse af kontrakt og overholdelse af juridisk forpligtelse.

  Vi kan også være nødt til at behandle dine personlige oplysninger for at opfylde en kontrakt (f.eks. vores betingelser og vilkår for PokerStars Live) eller for at opfylde forskellige juridiske/regulatoriske forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, betingelserne i gældende spillelicenser (uanset om de tilhører os eller en tredjepart, som ejer stedet, hvor Eventen afholdes) og overholde lovgivning til forebyggelse af hvidvask af penge.

  Berettigede interesser

  Til sidst kan vi også behandle dine personlige oplysninger i tilfælde, hvor vi vurderer, at vi (eller en tredjepart) har en berettiget interesse i dette og altid under forudsætning af, at denne behandling ikke krænker dine interesser, rettigheder eller din frihed. Eksempler på behandling af oplysninger i henhold til vores berettigede interesser omfatter: (i) tilfælde, hvor vi offentliggør dine personlige oplysninger til virksomheder i vores Gruppe efter omstrukturering eller med henblik på intern administration; (ii) tilfælde, hvor vi opdager virksomheder, som kan give dig yderligere fordele i forbindelse med vores tjenester, eller der kan forsyne os med værdifulde oplysninger om din brug af vores tjenester; (iii) registrering og opbevaring af oplysninger i forbindelse med personer, der har problemer med ansvarligt spil; (iv) beskytte vores Events integritet ved at bekæmpe, rapportere og dele oplysninger relateret til svindel, ulovlig aktivitet eller identitetstyveri; (v) overholde regulatoriske og lovmæssige krav; (vi) udvikle et skræddersyet belønningsprogram til spillerne.

^ Tilbage til toppen

Deling af oplysninger, offentliggørelse og modtagere

 1. Specifik offentliggørelse af oplysninger. Vi kan offentliggøre dine personlige oplysninger som følger:
  • til alle modtagere, hvis lovgivningen eller regulerende myndigheder kræver det;
  • til alle regulatoriske enheder eller licensudstedere eller -autoriteter;
  • til tredjeparter med henblik på at behandle eller foretage betalinger i forbindelse med gevinster, du har krav på som følge af din deltagelse i en Event; 
  • til tredjeparter, der leverer tjenester til eller på vegne af os;
  • til tredjeparter med henblik på markedsføring, forudsat at du har givet dit samtykke til dette eller ikke har gjort indvendinger som beskrevet i Paragraf 9 herunder;
  • til alle tredjeparter, der køber os eller vores virksomhed eller dele af vores virksomhed;
  • hvis vi i god tro mener, det er nødvendigt:
   i. for at overholde lovgivningen eller i forbindelse med retssager mod os, hvor det bliver krævet;
   ii. for at beskytte og sikre vores rettigheder og ejendom;
  • med dit samtykke;
  • med henblik på reetablering af data; eller
  • som anført i Paragraf 5 herunder.
 2. Generel offentliggørelse af oplysninger: Ud over de specifikke eksempler på offentliggørelse, som er angivet ovenfor, kan vi offentliggøre dine personlige oplysninger til vores ansatte, ansatte i andre virksomheder i vores Gruppe, vores agenter og til tredjepartsudbydere af tjenester, der benytter dine personlige oplysninger til at levere Tjenester til os i forbindelse med, at du er Bruger af PSLive-tjenesten. 
 3. Kombinerede persondata: I henhold til denne Fortrolighedspolitik kan vi kombinere dine personlige oplysninger indsamlet fra din brug af PSLive-tjenesten og/eller din deltagelse i en Event med anden information indsamlet fra din brug af andre tjenester, der drives af Gruppen, samt alle produkter knyttet eller supplerende dertil, herunder mobile tjenester og tjenester på sociale netværk. Vi behandler og anvender disse kombinerede data iht. formålene angivet i denne Fortrolighedspolitik.

^ Tilbage til toppen

Fortrolighed

 1. Hvad gør vi? Vi bestræber os meget på på at beskytte fortroligheden ved identitet, præferencer eller andre oplysninger indsamlet om individuelle Brugere, og vi vil ikke forsætligt give adgang til disse oplysninger til nogen uden for Gruppen ud over Brugeren eller som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. Vi har investeret betragteligt i vores server-, database-, backup-, firewall- og krypteringsteknologi for at beskytte oplysninger, vi indsamler og behandler. Disse teknologier anvendes som del af vores avancerede sikkerhedsarkitektur.

  Hvad kan du gøre? Du bør også gøre dit for at beskytte dine personlige oplysninger. Dine Loginoplysninger er fortrolige, og du skal holde dem hemmelige til enhver tid og bestræbe dig på at beskytte dem.

^ Tilbage til toppen

Fortrolighedsbegrænsninger

 1. Juridisk krævede offentliggørelser. På grund af det juridiske, regulatoriske og sikkerhedsmæssige miljø, vi arbejder i, kan vi under visse omstændigheder blive pålagt at videregive personlige oplysninger om vores Brugere, og det er os muligvis ikke tilladt at informere dig om, at vi har gjort det." Vi vil i rimelig grad bestræbe os på at begrænse sådan videregivelse til følgende: (a) hvor vi i god tro mener, at vi er nødt til at gøre dette som svar på en stævning, dommerkendelse eller ved anden juridisk proces eller forpligtelse; eller (b) hvor det er af rimelig nødvendighed for at identificere, kontakte eller lægge sag an mod personer eller enheder for at beskytte og/eller håndhæve vores rettigheder. Desuden kan vi, hvilket du giver os tilladelse til at gøre, offentliggøre dit Bruger-ID, navn, fødselsdato, adresse, by, amt, postnummer, land, telefonnummer, e-mailadresse, kontoaktivitet, transaktioner, overførsler mellem dig og andre Brugere og kommunikation med disse samt detaljer om finansielle hjælpemidler anvendt til ind- og udbetalinger til vores tredjepartsagenter eller officielle myndigheder, som vi baseret på vores eget skøn mener er nødvendige eller passende i forbindelse med undersøgelser af hvidvask af penge, ophavsretskrænkelser, piratvirksomhed eller anden ulovlig aktivitet, der kan eksponere os for juridisk ansvar.

^ Tilbage til toppen

Juridisk krævede offentliggørelser

 1. Gruppens markedsføring. Vi kan bruge din e-mailadresse og dit telefonnummer til at kontakte dig med nyheder, kampagner og andre markedsføringstilbud fra os. Hvis du ikke længere ønsker at modtage kampagnekommunikation, nyhedsbreve og markedsføringstilbud fra os, kan du fravælge dette, når du opretter dig hos os eller efterfølgende ved at følge vejledningen til at fravælge kommunikation, som du finder i vores henvendelser til dig. Derudover kan du til enhver tid give os besked om, at du ikke ønsker at modtage kampagnekommunikation fra os ved at sende en e-mail til kundeservice.
 2. Tilbud om varer og tjenester fra tredjeparter. Vi kan også dele din e-mailadresse og dit telefonnummer med tredjeparter, så de kan sende dig deres tilbud om varer og tjenester, forudsat at du har givet os dit samtykke til at dele dine oplysninger med disse tredjeparter. Du kan til enhver tid bede om ikke længere at modtage sådanne tilbud ved at sende os en tom meddelelse med ordet "Remove" som emne til kundeservice. Hvis du beder om ikke længere at modtage disse tilbud, fjerner vi dine oplysninger fra vores markedsføringsliste og fra alle fremtidige lister, vi deler med vores markedsføringspartnere. Du bliver dog nødt til separat at framelde dig markedsføringstilbud fra vores samarbejdspartnere, som tidligere har modtaget dine kontaktoplysninger fra os forud for din anmodning om at blive fjernet fra disse lister.
 3. Markedsføring. Vi vil kun bruge dit navn og dine oplysninger i markedsføringsmateriale, hvis du har givet dit skriftlige samtykke til dette.

^ Tilbage til toppen

Dine rettigheder angående dine oplysninger

 1. Retten til at anmode om dine oplysninger. Vi bestræber os på at holde vores oplysninger om dig så præcise som muligt. Du kan til enhver tid skrive til os for at se, ændre eller modtage en kopi af eller få rettet dine oplysninger hos os i henhold til dine rettigheder under den Gældende lovgivning. I sådanne situationer kan vi bede om bevis på din identitet, før vi foretager os noget. Hvis du vil udøve dine rettigheder som angivet i denne Paragraf 12, kan du kontakte os ved at sende en e-mail til kundeservice. Vi kan under særlige omstændigheder opkræve et mindre gebyr til dækning af administrative omkostninger i forbindelse med din anmodning eller behandling af din forespørgsel i henhold til Gældende lovgivning.
 2. Yderligere rettigheder. Du har følgende rettigheder i forbindelse med dine persondata:
  1. retten til at protestere mod en behandling, som kan forårsage skader eller pinsler, eller som allerede gør dette;
  2. retten til at protestere mod beslutninger, der bliver foretaget på automatisk vis;
  3. retten til under visse omstændigheder at få upræcise persondata rettet, blokeret, slettet eller tilintetgjort; og
  4. retten til at gøre krav på kompensation i forbindelse med skader som følge af overtrædelse af lovgivningen om databeskyttelse.

Hvis du er usikker på, hvilke rettigheder du har, eller er bekymret for, hvordan dine personlige oplysninger kan blive behandlet, bør du kontakte Datatilsynet (se Paragraf 15). Hvis du kontakter os angående dine rettigheder, vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig med din anmodning eller indsigelse. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle rettigheder gælder uden begrænsninger.

^ Tilbage til toppen

Cookies

 1. Cookies er rene tekststrenge med information, der downloades på din personlige computer, bærbar eller mobilenhed (herefter omtalt som "Enhed"), når du besøger en hjemmeside. De bliver så sendt tilbage til oprindelseshjemmesiden ved hvert efterfølgende besøg eller til en anden hjemmeside, der genkender disse cookies. Klik her for at få mere at vide om, hvad cookies er, og hvad de gør.

  Cookies er meget praktiske og kan bruges til mange forskellige formål. Disse omfatter at lade dig navigere mellem siderne på en effektiv måde, huske dine præferencer samt forbedre brugeroplevelsen. Nogle gange bruges cookies til at sikre, at de reklamer, du ser online, er relevante for dig og dine interesser. Vi bruger cookies for at spore henvisninger til vores Sites, huske dine præferencer og for at generere anonymiseret statistisk materiale, som vi bruger til at forbedre brugeroplevelsen på vores Sites. Vi bruger også cookies til at måle effekten af vores markedsføringskampagner, begrænse antallet af gange, du ser de samme reklamer, huske, at du har besøgt en hjemmeside, og vise reklamer, der er mere relevante for dig.

  På vores tilhørende Sites kan du få detaljeret information om vores cookies, hvordan vi bruger dem på Sitet, hvordan du kan slå cookies fra eller administrere brugen af dem samt styre, hvilke cookies der oprettes på din Enhed.

^ Tilbage til toppen

Flere oplysninger

 1. Vi vil meget gerne give dig flere oplysninger om, hvordan vi beskytter og bruger dine personlige oplysninger. Kontakt kundeservice. Du kan også få meget nyttige oplysninger om databeskyttelse og privatliv fra den tilsynsførende myndighed for databeskyttelse på Isle of Man og/eller myndigheden for information og databeskyttelse på Malta.

^ Tilbage til toppen

Fortrolighedspolitikken blev senest ændret d.: 29. november 2018