PS Live logoPS Live logo
PS Live logo
PS Live logo

Sikkerhedspolitik

Live Events - Sikkerhedspolitik

Denne sikkerhedspolitik er blevet etableret af PokerStars Live.

Din deltagelse i en event regnes som accept af denne politik. Hvis du ikke accepterer denne politik, skal du undlade at deltage i en event.

Politik

 1. Kriminelle handlinger tolereres ikke under nogen event, og der tages passende foranstaltninger for at forhindre sådanne handlinger fra at finde sted under en event.
 2. Alle gældende spilleregler, lokale regler og lokale og nationale love bliver håndhævet under alle events. Enhver, der bryder det forudgående, kan fratages sin ret til at fortsætte i eventen, og kan bedes om at forlade stedet straks.
 3. Alle handlinger eller opførsler, der ses som forstyrrende eller truende, vil ikke blive tolereret, og enhver, der opfører sig på en sådan måde, kan fratages retten til at forsætte i eventen, og kan bedes om at forlade stedet straks.
 4. Enhver, der tages i eller er mistænkt for at deltage i ulovlige aktiviteter, kan fratages sin ret til at fortsætte i eventen, og kan bedes om at forlade stedet straks. PokerStars Live og værtscasinoet forbeholder sig retten til at skride til hvilken som helst øvrig passende handling, inkl. (uden begrænsning) at rapportere hændelsen til myndighederne.
 5. Enhver, der tages i eller mistænkes for at deltage i ulovlige aktiviteter, eller enhver, som giver årsag til mistanke, kan udelukkes fra at deltage i alle fremtidige events sponsoreret af en virksomhed i Amaya Group.
 6. PokerStars Live forbeholder sig retten til at forhindre enhver fra at deltage i en event af sikkerhedsmæssige hensyn, inkl. (uden begrænsning) tidligere deltagelse i sikkerhedsbrud eller andre mistænkelige hændelser.
 7. PokerStars Live benytter et rapporteringsværktøj, der sikrer, at alle sikkerhedsbrud bliver undersøgt til bunds. Alle beviser på kriminelle handlinger indsamlet under undersøgelsen kan overdrages til politiet med henblik på retsforfølgelse.

Sikkerhed ved Live Events eller i kortrum

Vi ønsker, du har den bedst mulige oplevelse ved PokerStars-sponsorerede events og i live kortrum. Her følger nogle råd, der hjælper dig med at sikre din egen oplevelse. Selvom alle deltagere ved en live event eller i et live kortrum selv er ansvarlige for deres personlige sikkerhed, inkl. deres ejendele, ønsker vi at give nogle råd til, hvordan du kan forbedre din egen sikkerhed. I det omfang, loven tillader det, fralægger vi os ethvert ansvar for skader eller tab opstået, mens du har deltaget i en PokerStars-sponsoreret event, medmindre skaden/tabet skyldes vores forsømmelighed.

Sådan beskytter du dig selv

Når du rejser til en event eller et live kortrum, færdes du ofte i uvante omgivelser, og muligvis taler du ikke det lokale sprog. Lokale tyve og forbrydere går ofte efter turister, der deltager i store offentlige begivenheder, og dette gælder også for spillere i pokerturneringer. De fleste forbrydelser, der involverer spillere ved events, er lejlighedsforbrydelser, inkl. tyveri af personlige ejendele. Rejsende bliver også ofte udset som mål af lommetyve, der opererer på steder, hvor der er mange turister, især ved nattetide.

Hvis du rejser med personligt computerudstyr, skal du være særligt opmærksom på, at det gør dig til et tiltalende offer for tyve; ikke blot har elektronik en ret høj værdi, men tyvene kan også finde på at forsøge at hacke dine konti (e-mail, bank, spil).

Derfor bør du nøje læse og følge alle rejsevejledninger udstedt af myndighederne, når du rejser i fremmede lande.

Sådan beskytter du din computer

De vigtigste forholdsregler, du kan træffe, er:

 1. Lås din computer, når du forlader den. I Windows skal du blot trykke på Windows-tasten og L på samme tid. På en Mac skal du trykke på Cntl+Shift+Eject (Cntl+Shift+Power på Macs uden optisk drev).
 2. Opbevar din computer et sikkert sted eller brug en sikkerhedslås til din bærbare computer.
 3. Brug fuld diskkryptering. En gratis, open-source mulighed er TrueCrypt.
 4. Følg råd om stærke passwords, og brug en RSA Security Token for at øge din Stars-kontos sikkerhed.
 5. Brug det bedste inden for anti-virus software.
 6. Sørg for, at dit styresystem altid er opdateret med jævnlige opdateringer, der stilles til rådighed af firmaet bag dit styresystem.

Behandl din Stars-konto som var det dine penge

Gode passwords, RSA tokens og lignende er ubrugelige, hvis du giver dem til andre. Hvis du ikke kunne finde på at give en fremmed dit hævekort og dit PIN, så bør du heller ikke give vedkommende adgang til din computer.

Skriv aldrig dine passwords ned. Lær dem udenad eller brug en password vault. Hvis du ikke kan undgå at skrive dem ned, så gør det i kode, så svindlere ikke kan gøre brug af dem.

Brud på sikkerhed

Hvis du mener, din computer er blevet kompromitteret, skal du straks stoppe med at bruge den og kontakte en specialist. Hvis du deltager i en live pokerturnering, så informer hotellets sikkerhedspersonale straks. Hvis computeren ikke skal bruges som bevismateriale, så tag den til en computersikkerhedskonsulent og få fikset problemet. Og husk, det er ikke nok at ændre dine passwords. Der er en risiko for, at nogen har installeret en key-logger eller anden ”malware” på din computer, som gør dem i stand til at se, hvad du taster.

Sørg for at gemme alle dine data med jævne mellemrum, så du kan få dem igen, hvis du bliver nødt til at rense din computer. Det gør det følelsesmæssigt nemmere at træffe de rette beslutninger, hvis din computer bliver kompromitteret.

Sammenhold rensningen af computerens pris (eller udskiftning) med de potentielle tab, hvis nogen har adgang til din Stars-konto eller din bankkonto.

De gode nyheder er, at du formodentlig aldrig for brug for disse sikkerhedsforanstaltninger. Men ligesom med sikkerhedsselen i din bil er det bedre at være helgarderet. Vi håber, du får en fantastisk tid i din næste event - tak fordi du spiller hos os.

PokerStars Live - Håndhævelse af spilintegritet

Vi bestræber os på at sikre, at spillene i PokerStars-sponsorerede events, hvor PokerStars Live-spil spilles, er fair, og at alle spiller efter samme regler. Vi arbejder løbende med vores spillestedspartnere og gennemgår stedernes sikkerhedsprocedurer for at forbedre dette område.

Vores førsteprioritet er at forhindre brud på reglerne ved at oplyse vores spillere. PokerStars Live byder mange nye spillere velkommen til pokerverden, og mange af dem kender ikke live pokers regler.

De fleste af regelovertrædelserne sker ved et uheld: de er utilsigtede handlinger, uden fortsæt, og der er ingen eller kun ringe skade for andre spillere. Derfor oplyser PokerStars Live de spillere, der ved et uheld kommer til at bryde reglerne.

Nogle spillere bryder dog reglerne med vilje for at få en fordel over andre spillere. For ondsindede handlinger anvender vi tre vigtige fremgangsmåder: prevention, detektion og håndhævelse:

 1. Prevention – PokerStars Live benytter live poker sikkerhedsspecialister til at gennemgå, forbedre og opretholde et sikkert spillemiljø. Dette inkluderer analyse af eksisterende regler og procedurer.
 2. Detektion - PokerStars Live-medarbejderne er trænet til at opdage mistænksom opførsel, så en dybdegående undersøgelse kan sættes i værk.
 3. Håndhævelse - PokerStars Live forbeholder sig retten til at tage foranstaltninger mod personer, der bryder reglerne. Dette inkluderer overdragelse af sagen til myndighederne, hvilket kan føre til retsforfølgelse.

Som del af denne tregrenede strategi for at reducere risikoen for ondsindede handlinger ved vores events, gemmer PokerStars Live en liste over spillere, der ikke har lov til at deltage i vores events.