PS Live logoPS Live logo
PS Live logo
PS Live logo

PokerStars Live’i meedia, striimerite/vloggerite juhtnöörid

Akrediteerimine

PokerStars Live’i meedia akrediteerimise internetivormi leiad siit. Kui soovid abi või sul on küsimusi, kirjuta aadressil press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live’i (edaspidi: meie) üritustele (edaspidi: üritused) on oodatud kõik esindajaid, sealhulgas, kuid mitte ainult toimetajad, fotograafid, sotsiaalmeedia influencerid ja videograafid, kes kirjutavad uudislugusid tunnustatud ja sõltumatutele meediaväljaannetele, sealhulgas ka pokkerimeediale, peavoolu ajalehtedele ja ajakirjadele, blogijatele, litsentseeritud ringhäälingutele (televisioon ja raadio) ning riiklikele uudisteorganisatsioonidele (edaspidi: meedia esindajad) ning kõik üksikisikud, kes teevad videoid isiklikele sotsiaalmeediakanalitele (edaspidi: vloggerid). PokerStars Live on abiks kõikide meediapäringute korral.

Meie eesmärgiks on tagada, et üritused toimuksid pokkerimängijatele, kasiinodele, meie töötajatele ja kõikidele meedia esindajatele ja vloggeritele sujuvalt ja probleemideta. Palun loe need meedia juhtnöörid (edaspidi: juhtnöörid) hoolikalt läbi ning et üritused mööduksid sujuvalt ja probleemideta, lähtu kõikidest reeglitest ja juhistest. Käesolevate juhtnööride rikkumisel võime meedia esindaja või vloggeri meedia akrediteeringu selleks ja/või kõikideks edaspidi toimuvateks üritusteks tühistada.

Pressipassid on eduka taotluse korral saadaval kõikidele meedia esindajatele. Striimija pass antakse vloggijatele, kes osalevad meie ürituste sisu loomise eesmärgil. Kui meedia esindaja tuleb nii mängima kui ka vlogima, tuleb küsida striimija passi. Kui mängija tuleb nii mängima kui ka vlogima, tuleb küsida striimija passi. Kui meedia esindaja soovib üritusel viibides mängida ka mõnel kindlal turniiril, peab ta selleks ajaks pressipassi ära andma ega saa kasutada pressituba (täpsustatud all). Kui meedia esindaja soovib mängida kindlal turniiril ja vlogida, peab ta pressipassi ära andma ja küsima striimija passi. Tähelepanu! Teatud turniiridel on meedial esindajal lubatud osaleda vaid selles rollis ja mängimine pole lubatud. Sellisel juhul antakse sellest teada akrediteerimisprotsessi ajal.

Pea meeles, et kui esitad üritustel osalemiseks meedia pressipassi ja/või või striimija passi taotluse, ei tähenda see automaatselt seda, et selle akrediteeringuga nõustutakse ja/või see väljastatakse. Kõik taotlejad saavad aadressilt press@pokerstarslive.com vastuse, mis kinnitab, kas nende pressipassi ja/või striimija passi avaldus oli edukas. Pressipasse ja/või striimija passe väljastatakse vaid meile esitatud kirjaliku taotluse alusel ja selles osas erandeid ei tehta. Meil on õigus väljastada ühe meediakanali meedia esindajatele piiratud arv pressipasse ja ühe kanali/meeskonna striimija passide arv on samuti piiratud.

1. Pressipassi nõuded

 1. Pressipassi taotlevad meedia esindajad peavad lähtuma kõikidest reeglitest, mis üritusel osalemisega kaasnevad. Nende nõuete hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) vanusepiirang ning kõik kohalikud nõuded ja piirangud. Kui pressipassiks on tehtud taotlus, tohib seda kasutada vaid selle meediakanali meedia esindaja, kelle peamiseks eesmärgiks on kajastada üritustel toimuvat.
 2. Pressipass väljastatakse vaid tunnustatud meediakanalite toimetajatele või lepingulistele töötajatele. Nende hulka kuuluvad pokkerimeediakanalid, peavoolu ajalehed ja ajakirjad, blogijad, litsentseeritud ülekannete tegijad (televisioon ja raadio) ja kohalikud uudisteagentuurid.
 3. Pressipasse ei väljastata toimetusevälistele töötajatele, kes osalevad üritustel vaid turunduseesmärgil. Nende hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) suhtluskorraldusfirmade esindajad, turundus-/müügi-/reklaamiagentuuride esindajad või pokkerijuhatuse või äriteenustega seotud isikud.
 4. Üritusel osalevad akrediteeritud meedia esindajad tohivad sisu luua ainult väljaandele/väljaannetele, mille nad nimetasid taotlusvormil ja mis kiideti taotluse menetlemisel heaks. Meedia esindajad, kes raporteerivad teistele väljaannetele ja teevad seda ilma meilt varem saadud nõusolekuta, riskivad akrediteeringu tühistamisega kõigile avastamise hetkel heaks kiidetud üritustele ning nad ei pruugi saada akrediteeringut ka edaspidi toimuvatele üritustele.
 5. Kõik pressipasside avaldused tuleb esitada veebivormi kaudu siin. Täidetud peavad olema kõik väljad, sealhulgas (kuid mitte ainult) nimi, firma, kontaktandmed ja meediakajastuse plaanid. Soovitame esitada pressipassi avaldus varakult ja reisi ei tohiks broneerida enne seda, kui oleme saatnud kirjaliku kinnituse pressipassi avalduse vastuvõtu ja väljastamise kohta. Ükski meedia esindaja ei pääse üritusele pressipassita.
 6. Kõik meedia esindajat saatvad meeskonna liikmed/assistendid peavad taotlema eraldi pressipassi ning see peab nendega ürituse ajal alati kaasas olema.
 7. Kõik meediakanali esindajad, kes esitavad avalduse esimest korda, ning kõik vabakutselised ajakirjanikud peavad meile edastama kõik dokumendid, mida me mõistuse piires küsida võime. Nende dokumentide eesmärgiks on kinnitada, et avalduse esitanud isik esindab tunnustatud meediakanalit.
 8. Ühele meediakanalile, eriti telemeeskondade puhul, väljastatud pressipasside arv sõltub üritusest ja/või selle toimumiskohast. Piirang on tavaliselt seotud toimumiskoha mahutavusega ning meil on õigus meediakanalite esindajatele mõeldud vahendeid sobivalt hallata. Kõik taotlused sponsoreeritud mängijate intervjueerimiseks tuleb võimaluse korral varem kokku leppida ning selleks tuleb kirjutada aadressil press@pokerstarslive.com. Kui mängijaid tahetakse intervjueerida ürituse ajal, peab ürituse toimumiskohas ühendust võtma suhtekorralduse esindajatega ja/või saata e-kiri aadressil press@pokerstars.com. Seejärel lepitakse kokku intervjuuks sobiv aeg ja koht.
 9. Pressipasse pole võimalik edasi anda. Kui pead mingil põhjusel enne või ürituse toimumise ajal töötaja välja vahetama, kirjuta esimesel võimalusel aadressil press@pokerstarslive.com.

2. Striimija passi nõuded

 1. Ürituse kajastamiseks peab vloggeritel olema nimeline striimija pass.
 2. Kõik striimija passide avaldused tuleb esitada veebivormi kaudu siin. Täidetud peavad olema kõik väljad, sealhulgas (kuid mitte ainult) nimi, firma, kontaktandmed ja sisu plaanid. Soovitame striimija passi avaldused varakult sisse anda ning reisi ei tohiks broneerida enne seda, kui oleme saatnud kirjaliku kinnituse striimija passi avalduse vastuvõtu ja väljastamise kohta. Ükski vlogger ei pääse üritusele striimija passita.
 3. Striimija passid väljastatakse ainult isikutele, kes loovad sisu isiklikele või nendele kanalitele, mis on kirjas nende taotluses ja on meie poolt heaks kiidetud. Vloggerid, kes loovad sisu teistele kanalitele ja teevad seda ilma meilt varem saadud nõusolekuta riskivad akrediteeringu tühistamisega kõikidele selleks hetkeks heaks kiidetud üritustele ja nad ei pruugi saada akrediteeringut ka tulevastele üritustele.
 4. Kõik striimija passi taotlejad peavad järgima kõiki käesolevaid juhiseid. Filmimise erijuhised on toodid jaotises kuus: video.
 5. Kõik vloggerit saatvad meeskonna liikmed / assistendid peavad taotlema eraldi striimija passi ning see peab nendega ürituse ajal alati kaasas olema.

3. Käitumisreeglid

 1. Pressipassi / striimija passi peab kogu aeg kaasas kandma ning see peab olema nähtaval kohal. Kui meie toimumiskoha volitatud esindajad küsivad pressipassi, peab seda neile ka seda näitama.
 2. Meedia esindajatel ei ole lubatud osaleda ühegi ürituse põhiturniiril ega üheski live-mängutoas, kui selleks puudub varem saadud kirjalik nõusolek meie avalike suhete meeskonnalt. Lisaks pole meedia esindajatel lubatud kajastada ühelgi kõrvalturniiril toimuvat, kui tal on plaanis ürituse raames sellel osaleda ja kui selleks puudub varem saadud kirjalik nõusolek meie avalike suhete meeskonnalt.
 3. Kui meedia esindaja soovib vlogida turniirilt, kus ta osaleb, peab ta pressipassist loobuma ja taotlema striimija passi (vaata jaotisest kaks: Striimija pass).
 4. Meedia esindajal on keelatud omada osalust (rahalist või muud) ürituse tulemustega seotud tehingutes (steikimine). See piirang kehtib kõikidel juhtudel ka individuaalse mängija või sponsoreeritud meeskonna osaluse või kapitali ostude puhul. Keeld kehtib ka kõikide fantaasiamängude puhul, kui mängus on rahalised huvid.
 5. Turniirialal tohib rääkida vaid selle ürituse ametlikus/ametlikes keel(t)es.
 6. Palun austa üritusel toimumiskohas kehtivad reegleid, näiteks kasiino dress code'i, söögi/joogi keeldu.
 7. On äärmiselt tähtis, et meedia esindajad ja vloggerid austaksid nii mängijaid kui ka seda, et kõik üritused toimuksid ausalt. See tähendab (kuid mitte ainult):
  • tuleb austada seda, et mängijal on turniiril osaledes õigus mõistlikus ulatuses isiklikule ruumile (näiteks ei tohi seista mängijale liiga lähedal);
  • tuleb austada mängijate õigust hoida taskukaarte saladuses;
  • tuleb austada mängude ausust ja selleks ei tohi mängumärke puudutada, istuda turniirilaua ääres tühjale kohale, arutada lauas toimuvat (ei lauas istuvate mängijatega ega teiste isikutega, kui lauas istuvad mängijad on kuuldeulatuses);
  • tuleb austada mängijate otsuseid ja see tähendab, et pealtvaatajad ei tohi nende üle suuliselt kohut mõista ega nende otsuseid kommenteerida; ja
  • austada mängijate tundeid ning seetõttu ei tohi nähtavalt või kõlavalt teatud mängija võitu tähistada.

4. Turniiriala

 1. Ürituste turniirialal on äärmiselt tähtis, et turniiridirektor, saalitöötajad, PokerStars Live'i meeskond, PokerStars Blogi töötajad, PokerStarsi partnerite võttemeeskond ja kasiino töötajad saaksid igal ajal segamatult oma tööd teha.
 2. Palun lähtu alati turniiritöötajate või meie esindajate korraldustest.
 3. Kõik meedia esindajad ja/või vloggerid peavad turniiri alalt lahkuma, kui saalitöötajad ja/või mängijad žetoone kokku pakivad.
 4. Kui meie poolt volitatud esindaja ja/või ürituse toimumiskoha esindaja palub teatud alalt lahkuda, peavad meedia esindajad ja/või vloggerid seda viisakalt tegema. Isikud, kes juhistest keelduvad, võivad pressipassi ja/või striimija passi terve ürituse ja võimalik, et ka tulevaste ürituste akrediteeringu võimaluse kaotada.
 5. Turniiri hilistes faasides, kui on alles väike arv laudu, palutakse meedia esindajatel ja/või vloggeritel laudade ümber asuvalt sissepiiratud alalt lahkuda. Kui mängualalt on inimesed lahkunud, võivad turniiritöötajad tekitada eraldi piiratud meedia-ala, kuid see pole tagatud.
 6. Meedial ja vloggeritel palutakse hoida võttemeeskonnast mõistlikule kaugusele. Tegemist on turvalisuse nõudega, sest nende varustus on väga raske ja võib tekitada vigastusi.
 7. Kui on vaja kindlat võtet, peaksid meedia esindajad ja/või vloggerid rääkima produtsendi või saalitöötajaga ja neile oma soovid edastama, sest tihti võib kaameramees/helitehnik eest ära liikuda.

5. Fotograafia

 1. Kõikidel üritustel teeb turniiril toimuvast pilte ametlik fotograaf. Kinnitatud fotograafi pilte saab küsida aadressilt press@pokerstarslive.com.
 2. Mõnes toimumispaigas ei tohi teha pilte turniirialast väljaspool. Kõik, kes seda kasiinoreeglit rikuvad, võivad kaotada terve ürituse ajaks pressipassi / striimija passi ja võimalik, et ka võimaluse edaspidiseks akrediteeringuks. Fotograafid peavad austama kasiinoklientide privaatsust, kes üritusel otseselt ei osale.
 3. Turniiril on välguga pildistamine keelatud. Samuti ei tohi välguga pilti teha telelauas toimuvast.

6. Video

 1. Mõnes toimumispaigas ei tohi videosalvestusi teha turniirialast väljapoole jäävates kohtades. Kõik meedia esindajad või vloggerid, kes seda kasiino reeglit rikuvad, võivad kaotada ürituse ajaks pressipassi / striimija passi ja võimalik, et ka võimaluse saada akrediteeringut järgmistele üritustele. Videograafid peavad austama kasiinoklientide privaatsust, kes üritusel otseselt ei osale.
 2. Ühe telemeeskonna meedia esindajate või ühe kanali vloggerite/meeskonna arv on üldisel turniirialal piiratud kahega ning ühe laua ümber tohib korraga filmida ainult üks võttemeeskonna või vloggeri meeskonna liige. Igal telemeeskonnal või vloggeri meeskonnal on üldisel turniirialal igas lauas lubatud filmida kuni 15 minutit. Filmida ei tohi kauem, kui lubatud ja meie korraldusel tuleb see alati lõpetada.
 3. Järgmisteks ülekanneteks on lubatud filmida üldises turniirisaalis.
 4. Lubatud ei ole keskendumine konkreetsetele laudadele, suumimine kindlatele kätele ega rahalaudade registreerimisala, turvaala, peamise kasiinohoone rahalaudade ala või kasiinomängude ala filmimine.
 5. Pokkerilauas istumise ajal filmimine on rangelt keelatud.
 6. Otseülekanne kõikidest aktiivsetest PokerStars Live'i turniirilaudadest on rangelt keelatud. Meedia esindajad ja/või vloggerid võivad teha otseülekandeid turniiri üldalalt, kuid VAID siis, kui selleks on saadud varem kirjalik luba. Selleks kirjuta aadressil press@pokerstarslive.com. Kõik meedia esindajad ja/või vloggerid, kes soovivad kasutada otseülekannete teenuseid, peavad selleks saama kirjaliku loa. Seda peab tegema enne ürituse algust ning kõik sellega seonduv peab olema põhjalikult kirjas pressipassi ja/või striimija passi taotluses.
 7. Telelaua filmimine on turniiri toimumise ajal rangelt keelatud. See on lubatud vaid PokerStars Live'i võttemeeskonnale. Meedia esindajad ja/või vloggerid võivad küsida luba telelaua filmimiseks, kui seal pokkerimängu ei toimu. Selleks tuleb saata kiri aadressil press@pokerstars.com ning panna kirja kõik erinõuded.
 8. Meedia esindajad ja/või vloggerid peavad teisi mängijaid austama ja käituma vastavalt. Salvestamine ei tohi tekitada teistes mängijates ebamugavustunnet. Kui mängija palub, et teda ei filmitaks, peab salvestamise peatama. Kaameraid ei tohi suunata inimeste nägude ette (ka neist eemale suunatuna), kui selleks pole luba küsitud.
 9. Kaameraid ja muud varustust ei tohi hoida laudade või teiste mängijate kohal. Kaamerat ei tohi fookustada teistele mängijatele, kui nad ei ole avaldanud kindlat soovi salvestuses osaleda.
 10. Kaameraid ega seadmeid ei tohi kunagi hoida laual, kus need võivad mängu või mängijaid segada.
 11. Kui meile tundub ükskõik millisel hetkel, et meedia esindaja või vloggeri seotud tegevus on häiriv või segab PokerStarsi ülekannet, peavad meedia esindajad ja/või vloggerid meie volitatud esindaja juhendamisel filmimise lõpetama.

7. Pressitoa reeglid

 1. Anname endast parima, et pakkuda meedia esindajatele sobivaid töötingimusi. Kõikidel üritustel on avatud pressituba, kus on võimalus kaabliga või traadita internetiks (edaspidi: pressituba“. Pressituppa ja/või teistesse meedia esindajatele mõeldud kohtadesse võivad siseneda vaid pressipassiga meedia esindajad.
 2. Kui pressituba on täis, võib juhtuda, et peame pressituppa ja/või teistesse meedia esindajatele mõeldud kohtadesse sisenemist piirama.
 3. Meedia esindajad peavad austama seda, et pressitoa võimalusi peab teistega jagama ja need võib kasutada vaid tööülesanneteks. Palun ära kasuta internetiühendust tegevusteks, mis pole olulised ega tööga seotud, austa enda ümber töötavaid inimesi ja proovi olla vaikselt.
 4. Turvalisuse ja teistel põhjustel ei tohi meedia esindajad kutsuda pressituppa ei mängijaid, kolleege ega sõpru.
 5. Me ei võta vastutust pressituppa ja/või turniirialale jäetud isiklike esemete ega töövarustuse eest.

8. Kajastus ja striimid/vlogid

 1. Meedia esindajad ja vloggerid peavad ürituse kajastuses ja striimides/vlogides viitama, pöörama tähelepanu ja mainima ürituse sponsorit (kui me seda küsime). See tähendab, et kui tegemist on kirjaliku artikliga, peab meedia esindaja selgelt esimest korda üritusest kirjutades mainima ka ürituse sponsorit. Kui tegemist on videoülekandega ja/või striimi/vlogiga, peab sponsorit ning ürituse täielikku ametlikku nimetust esileküündivalt mainima video ajal. Selline sponsorite tutvustamine ja mainimine kehtib ka raportite kohta, kus kasutatakse PokerStars Live'i antud teavet, fotosid või videoid ning seda isegi juhul, kui ajakirjanik, kes materjale kasutab, pole akrediteeritud ega osale üritusel.
 2. Esitame meedia esindajatele ja/või vloggeritele nõude, et ürituse kohta Twitteris avaldatud säutsudele lisatakse selge sponsori märge (meie nõudmisel) ja iga säutsu juures märgitakse @PokerStarsLive. Instagrami postitustele tuleb märkida @PokerStars. Lisaks tuleb kõikidele üritust kajastavatele sotsiaalmeedia postitustele, sealhulgas reaalajas kajastustele, stäkiseisudele, esindajatega tehtud intervjuudele, vlogidele jne lisada asjakohane ürituse märksõna (hashtag) ja mainida/märkida ei tohi konkureerivaid kaubamärke.
 3. Kõikide ürituste kajastamistel peavad meedia esindajad ürituse sponsori logo kasutamisel järgima ja kinni pidama kaubamärkidega seotud reeglitest. Kui soovid lisateavet, kirjuta aadressil press@pokerstarslive.com.
 4. Kui ürituse ülekanne on eetris hilinemisega (avatud kaartide korral**), peavad meedia esindajad ja/või striimijad/vlogijad üritusel toimuvat edasi andma samuti hilinemisega. Selle eesmärgiks on tagada ülekandega sarnane infovoog. Hilinemine kehtib kõikidele live-raportitele, blogidele, sotsiaalmeedia postitustele ja otseülekande platvormidele.

9. Live-ürituste turvapoliitika

 1. Kõik meedia esindajad ja/või vloggerid, olenemata nende staatusest, peavad üritustel osaledes lähtuma PokerStars Live'i turvapoliitika nõuetest. Poliitika kohta saab täpsemat teavet siit.

10. Elluviimine

 1. Meedia esindaja ja/või vlogger, kes käesolevatest juhtnööridest ei lähtu või ei täida meie töötaja või ürituse toimumiskoha esindaja nõudmisi, pressipass ja/või striimija pass tühistatakse terve ürituse toimumise ajaks ning ta riskib ka sellega, et teda ei lubata edaspidi toimuvatele üritustele.
 2. Kui sul on meedia akrediteeringu või meedia ja/või striimija/vloggeri nõuete kohta küsimusi, saada palun kiri aadressil press@pokerstarslive.com.
 3. Jätame endale õiguse: (a) anda; (b) keelduda taotlusest; ja/või (c) võtta presspassi või striimija passi enda äranägemisel igal hetkel tagasi.

* PokerStars Live on kaubamärk, mille alla kuuluvad live-pokkeri üritused, sealhulgas (kuid mitte ainult) PokerStars European Tour.

**Hilinemisega ülekanne, kus ekraanil on näha mängijate taskukaardid.