PokerStars Liven Median sekä Striimaajan/Vloggaajan ohjeet

Akkreditointi

Katso PokerStars Liven median nettiakkreditointikaavake. Jos tarvitset apua tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live ("me"/"meidän") toivottaa tervetulleeksi kaikki edustajat sisältäen rajoittamatta toimitushenkilökunnan, sosiaalisen median vaikuttajat sekä videokuvaajat, jotka kirjoittavat uutisartikkeleita tunnetuille mediayhtiöille, joihin sisältyy rajoittamatta pokerialan media sekä valtavirran sanoma- ja aikakauslehdet, bloggaajat, lisensoidut lähetysyhtiöt (televisio ja radio) ja kansalliset uutispalveluorganisaatiot ("Median edustajat") sekä kaikki henkilöt, jotka luovat videoita henkilökohtaisten sosiaalisen median kanavien tai kolmannen osapuolen sosiaalisen median kanavien ("Vloggaagat") PokerStars Live* -tapahtumiinsa ("Tapahtumat"). PokerStars Live auttaa kaikissa mediapyynnöissä tarpeen mukaan.

Tavoitteemme on varmistaa, että Tapahtumamme hoituvat sujuvasti pokerinpelaajien, kasinojen, henkilökuntamme ja kaikkien osallistuvien Median edustajien ja Vloggaajien osalta. Varmista, että luet huolellisesti ja noudatat näitä mediaohjeita ("Ohjeet") auttaaksesi meitä järjestämään Tapahtumia tehokkaasti. Näiden Ohjeiden rikkominen voi johtaa Median edustajien tai Vloggaajien akkreditoinnin peruuttamiseen tiettyyn tapahtumaan ja/tai tuleviin Tapahtumiin.

Hakemuksen hyväksymisen jälkeen Mediapasseja voidaan jakaa Median edustajille ja Striimaajan passeja Vloggaajille, jotka osallistuvat tapahtumiimme ainoastaan sisällöntuottamistarkoituksessa. Jos median jäsen tulee pelaamaan ja tekemään vlogia, hänen täytyy pyytää Striimaajan passia. Jos pelaaja tulee striimaamaan/tekemään vlogia, hänen täytyy pyytää Striimaajan passia. Jos median jäsen haluaa pelata tietyn turnauksen Tapahtumassa olonsa aikana, hänen täytyy luovuttaa Mediapassinsa ja hän menettää pääsyn Pressihuoneeseen (määritelty alla) pelaamisen ajaksi. Jos median jäsen haluaa pelata tietyn tapahtuman sekä tehdä vlogia, hänen täytyy luovuttaa Mediapassinsa ja pyytää Striimaajan passia. Huomaa: Joissain tapahtumissa media voi ainoastaan osallistua median ominaisuudessa eikä pelaaminen ole mahdollista. Tässä tapauksessa hakijoille ilmoitetaan asiasta akkreditointiprosessin yhteydessä.

Huomaa, että nettihakemuksen lähettäminen Median passia ja/tai Striimaajan passia varten Tapahtumaan osallistumiseksi ei automaattisesti takaa, että hakemus hyväksytään ja/tai myönnetään. Jokainen hakija saa vastaussähköpostin osoitteesta press@pokerstarslive.com, jossa vahvistetaan hyväksyttiinkö hakemus Mediapassia ja/tai Striimaajan passia varten vai ei. Mediapassit ja/tai Striimaajan passit myönnetään poikkeuksetta vain antamamme kirjallisen hyväksynnän mukaan, ja me pidätämme oikeuden rajoittaa minkä tahansa mediayhtiön Median edustajille myönnettävien Mediapassien sekä minkä tahansa kanavan tai ryhmän Vloggaajille myönnettävien Striimaajan passien määrää.

1. Mediapassivaatimukset

 1. Mediapassia hakevien Median edustajien on täytettävä kaikki soveltuvat lakisääteiset vaatimukset, jotka koskevat heidän osallistumistaan Tapahtumaan. Lakisääteisiin vaatimuksiin kuuluvat niihin rajoittumatta vähimmäisikävaatimus sekä muut soveltuvat paikalliset lisävaatimukset tai rajoitukset. Kun on tehty hakemus Mediapassia varten, sen on tultava käyttöön vain Median edustajille mediayhtiöstä, jonka päätarkoitus on raportoida Tapahtuman toiminnasta.
 2. Mediapasseja myönnetään vain tunnettujen mediayhtiöiden toimitusten työntekijöille tai toimeksisaajille, joihin sisältyy pokerimediayhtiöt, suurimmat sanoma- ja aikakauslehdet, bloggaajat, lisensoidut lähettäjät (televisio ja radio) sekä kansalliset uutispalveluorganisaatiot.
 3. Mediapasseja ei myönnetä ei-toimitukselliselle henkilökunnalle, joka osallistuu Tapahtumaan markkinointitarkoituksissa, kuten niihin rajoittumatta PR-yritysten, markkinointi-/myynti-/mainostoimistojen tai pokerin johtamiseen tai liiketoimintaan liittyvien palveluiden edustajille.
 4. Tapahtumaan osallistuvat akkreditoidut median edustajat voivat raportoida ainoastaan julkaisuihin, jotka he ilmoittivat hakemuskaavakkeessa ja jotka hyväksyttiin hakemusprosessissa. Median edustajat, jotka raportoivat julkaisuihin ilman ennakkoon tehtyä hyväksyntäämme, voivat menettää akkreditointinsa asian havaitsemisajankohtana jo hyväksyttyihin Tapahtumiin sekä akkreditointimahdollisuutensa tuleviin Tapahtumiin.
 5. Mediapassien hakemukset täytyy tehdä nettikaavakkeessa varmistaen, että kaikki hakemuksen asiaankuuluvat kentät, kuten näihin rajoittumatta nimi, organisaatio, kattavat yhteystiedot ja suunnitelmat mediauutisointiin, on täytetty. On suositeltavaa, että Mediapassihakemukset lähetetään riittävän ajoissa, eikä Tapahtumaan osallistumista varten tule tehdä matkajärjestelyjä ennen meiltä saatua kirjallista ilmoitusta, jossa vahvistetaan, että Mediapassihakemus on hyväksytty. Median edustajat eivät saa osallistua Tapahtumaan ilman Mediapassia.
 6. Kaikkien Median edustajien ryhmän jäsenten/avustajien täytyy hakea Mediapassia ja heidän täytyy pitää Mediapassinsa näkyvillä Tapahtuman aikana.
 7. Ensimmäistä kertaa hakemusta tekevien mediayhtiöiden edustajien sekä freelance-journalistien täytyy esittää meille asiakirjat, jotka voimme pyytää käsitelläksemme hakemuksen sekä vahvistaaksemme, että hakija on tunnetusta mediayhtiöstä.
 8. Yhdelle mediayhtiölle, TV-ryhmille erityisesti, myönnettävien Mediapassien määrä vaihtelee Tapahtuman ja/tai Tapahtuman järjestämispaikan mukaan. Tämä johtuu yleensä tapahtumapaikan kapasiteetistä, ja me pidätämme oikeuden hallinnoida asianmukaisesti mediayhtiöille saataville annettuja tiloja. Kaikkien sponsoroitujen pelaajiemme haastattelupyynnöt täytyy järjestää etukäteen ottamalla yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com, kun mahdollista. Tapahtumassa tehtäviä pelaajahaastatteluja varten sinun täytyy ottaa yhteyttä PR-edustajaamme Tapahtumapaikassa ja/tai sähköpostitse osoitteeseen press@pokerstarslive.com, jolloin haastattelulle järjestetään sopiva aika ja paikka.
 9. Mediapasseja ei voi siirtää. Jos teidän on vaihdettava henkilökuntaa ennen tapahtumaa tai sen aikana, ottakaa yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com mahdollisimman pian.

2. Striimaajan passin vaatimukset

 1. Jotta Tapahtumaa voidaan tallentaa, Vloggaajilla täytyy olla Striimaajan passi.
 2. Striimaajan passien hakemukset täytyy tehdä nettikaavakkeessa varmistaen, että kaikki hakemuksen asiaankuuluvat kentät, kuten näihin rajoittumatta nimi, organisaatio, kattavat yhteystiedot ja suunnitelmat mediauutisointiin, on täytetty. On suositeltavaa, että Striimaajan passin hakemukset lähetetään riittävän ajoissa, eikä Tapahtumaan osallistumista varten tule tehdä matkajärjestelyjä ennen meiltä saatua kirjallista ilmoitusta, jossa vahvistetaan, että Striimaajan passin hakemus on hyväksytty. Vloggaajat eivät saa osallistua Tapahtumaan ilman Striimaajan passia.
 3. Striimaajan passeja myönnetään henkilöille, jotka luovat sisältöä omalle henkilökohtaiselle kanavalleen tai muille hakemuskaavakkeessa ilmoitetuille kolmannen osapuolen kanaville, ja jotka olemme hyväksyneet hakemusprosessissa. Vloggaajat, jotka luovat sisältöä mille tahansa kanavalle ilman ennakkoon tehtyä hyväksyntäämme, voivat menettää akkreditointinsa asian havaitsemisajankohtana jo hyväksyttyihin Tapahtumiin sekä akkreditointimahdollisuutensa tuleviin Tapahtumiin.
 4. Striimaajan passia hakevien täytyy noudattaa näitä ohjeita täysin. Erityiset kuvausvaatimukset löytyvät osiosta 6 "Video".
 5. Kaikkien Vloggaajan ryhmän jäsenten/avustajien täytyy hakea Striimaajan passia ja heidän täytyy pitää Striimaajan passinsa näkyvillä Tapahtuman aikana.

3. Käyttäytymissäännöt

 1. Mediapassi/Striimaajan passi on pidettävä näkyvästi esillä kaikkina aikoina ja esitettävä tarkastusta varten Tapahtumapaikan virallisten edustajiemme pyynnöstä.
 2. Median edustajat eivät saa pelata minkään Tapahtuman päätapahtumassa sisältäen livehuoneen ilman PR-tiimimme ennalta hyväksyttyä kirjallista lupaa. Lisäksi Median edustajat eivät saa raportoida mistään sivutapahtumasta, jossa hän on pelannut tai aikoo pelata, ilman PR-tiimimme ennalta hyväksyttyä kirjallista lupaa.
 3. Jos Median edustaja haluaa vlogata pelaamansa turnauksen, hänen täytyy poistaa Medianpassinsa ja hakea Striimaajan passia (katso osio 2 "Striimaajan passi").
 4. Median edustajilla ei saa olla panosta (taloudellista tai muuta) Tapahtuman tuloksesta. Tämä sisältää osuudet tai pääoman yksittäisistä pelaajista tai sponsoroidusta joukkueesta kaikissa muodoissa. Tämä kielto sisältää kaikentyyppiset fantasiapelit, joihin liittyy taloudellinen korvaus.
 5. Tapahtuman turnausalueella saa puhua vain kyseisen Turnauksen virallisia turnauskieliä.
 6. Noudata tapahtumapaikan vaatimuksia esim. kasinon pukeutumiskoodin ja juoma-/ruokakieltojen suhteen osallistuessasi Tapahtumaan.
 7. Median edustajien ja Vloggaajien täytyy kunnioittaa pelaajia ja kaikkien Tapahtumien luotettavuutta. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu niihin:
  • Kunnioittaa pelaajan oikeutta riittävään määrään henkilökohtaista tilaa pelatessaan (eli olla seisomatta liian lähellä);
  • Kunnioittaa pelaajan oikeutta taskukorttiensa yksityisyyteen;
  • Kunnioittaa Tapahtuman luotettavuutta olemalla koskematta merkkeihin, olemalla istumatta tyhjille paikoille turnauspöydissä ja olemalla keskustelematta toiminnasta pöydässä – joko pöydässä olevien pelaajien kanssa tai pöydässä olevien pelaajien kuulomatkan sisällä;
  • Kunnioittaa pelaajien päätöksiä, niin ettei heitä arvostella suullisesti pöydässä tarkkailijoiden taholta; ja
  • Kunnioittaa pelaajien tunteita olemalla "juhlimatta" näkyvästi tai kuuluvasti, jos tietty pelaaja voittaa potin.

4. Turnausalue – menettelytavat

 1. Tapahtumien turnausalueilla on oleellista, että Turnausjohtaja, floor-henkilökunta, PokerStars Live -henkilökunta, PokerStarsin blogihenkilökunta, PokerStarsin kuvausryhmä ja kasinon henkilökunta voivat toimia esteettömästi kaikkina aikoina.
 2. Noudata kaikkien turnaushenkilökunnan jäsenten tai edustajiemme kaikkia ohjeita.
 3. Kaikkien Median edustajien ja Vloggaajien täytyy poistua turnausalueelta, kun floor-henkilökunta ja/tai pelaajat pakkaavat merkkejä.
 4. Jos heitä pyydetään poistumaan tietyltä alueelta virallisten edustajiemme ja/tai Tapahtumapaikan edustajan toimesta, Median edustajien ja Vloggaajien täytyy totella kohteliaasti. Ohjeiden noudattamisesta kieltäytyvät henkilöt voivat menettää Mediapassinsa/Striimaajan passinsa koko Tapahtumaan ja mahdollisuuden tulevien Tapahtumien akkreditointiin.
 5. Turnauksien myöhempien vaiheiden aikana, kun jäljellä on pieni määrä pöytiä, Median edustajia ja Vloggaajia pyydetään poistumaan eristetyltä alueelta pöytien ympäriltä. Kun pelialue on tyhjennetty, turnaushenkilökunta pyrkii tarjoamaan erillisen eristetyn media-alueen, mutta tätä ei voida taata.
 6. Median edustajia ja Vloggaajia pyydetään pitämään riittävä etäisyys TV-ryhmäämme. Tämä on varotoimi turvallisuuden kannalta, koska käytettävä kalusto on painavaa ja voi aiheuttaa vammoja.
 7. Jos tiettyä kuvakulmaa tarvitaan, Median edustajien ja Vloggaajien täytyy keskustella tuottajan tai turnaushuoneen johtajan kanssa. He voivat usein siirtää kameramiehen/äänitarkkailijan pois edestä.

5. Valokuvaus

 1. Kaikissa Tapahtumissa on omat valokuvaajat ottamassa kuvia turnauksista. Hyväksyttyjen valokuvaajien ottamat kuvat ovat saatavilla käytettäväksi ottamalla yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com.
 2. Joissain tapahtumapaikoissa valokuvaaminen ei ole sallittua turnausalueen ulkopuolella; kasinon sääntöjä tässä asiassa rikkovilta henkilöiltä poistetaan Mediapassi/Striimaajan passi koko Tapahtumasta ja he voivat menettää mahdollisuuden tulevien Tapahtumien akkreditointiin. Valokuvaajien täytyy kunnioittaa Tapahtumaan suoraan osallistumattomien kasinoasiakkaiden yksityisyyttä.
 3. Valokuvaaminen salaman kanssa on kiellettyä turnauspelaamisen aikana ja erikoispöydässä.

6. Video

 1. Joissain tapahtumapaikoissa videokuvaaminen ei ole sallittua turnausalueen ulkopuolella; kasinon sääntöjä tässä asiassa rikkovilta Median edustajilta/Vloggaajilta poistetaan Mediapassi/Striimaajan passi koko Tapahtumasta ja he voivat menettää mahdollisuuden tulevien Tapahtumien akkreditointiin. Videokuvaajien täytyy kunnioittaa Tapahtumaan suoraan osallistumattomien kasinoasiakkaiden yksityisyyttä.
 2. Yhden Mediaedustajan TV-ryhmän tai yhden kanavan tai ryhmän Vloggaajien lukumäärä on rajoitettu yleisellä turnausalueella kahteen henkilöön, joista yksi kyseisen TV-ryhmän tai Vloggaajan tiimin jäsen voi kuvata yhden pöydän ympärillä. Jokainen TV-ryhmä, kanava tai tiimi voi kuvata yleisturnausalueen kutakin pöytää enintään 15 minuutin ajan. Kyseisen kuvaamisaikarajan ylittäminen on kiellettyä ja kuvaaminen täytyy lopettaa pyynnöstämme.
 3. Kuvaaminen tuleviin lähetyksiin on sallittua yleisturnauksen huoneessa.
 4. Tiettyihin pöytiin keskittyminen, tiettyihin käsiin lähentäminen tai raharekisteröintien alueen, turvallisuuden, kasinon päärakennuksen käteispelialueen tai kasinon pelialueiden kuvaaminen on kiellettyä.
 5. Kuvaaminen pokeripöydässä on ehdottomasti kiellettyä.
 6. Livestriimaus aktiivisesta PokerStars Live -turnauspöydästä on ehdottomasti kiellettyä. Median edustajat ja Vloggaajat voivat lähettää livestriimiä yleiseltä turnausalueelta, mutta VAIN etukäteen kirjallisesti saadulla luvalla ottamalla yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com. Median edustajien tai Vloggaajien, jotka haluavat käyttää livestriimauspalveluita, täytyy pyytää kirjallinen lupa – etukäteen ja sisältäen kattavat tiedot näistä aikomuksista ja suunnitelmista hakiessaan nettimedia-akkreditointia Mediapassin ja/tai Striimaajan passin saamiseksi.
 7. TV-pöydän kuvaaminen turnauksen aikana on ehdottomasti kielletty muilta kuin PokerStars Live -kuvausryhmältä. Median edustajat ja Vloggaajat voivat pyytää lupaa TV-pöydän kuvaamiseen, kun pokerin pelaaminen ei ole käynnissä, ottamalla yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com määrätyillä vaatimuksilla.
 8. Median edustajien ja Vloggaajien täytyy kunnioittaa muita pelaajia. Kuvaaminen ei saa tehdä pelaajan oloa epämukavaksi. Jos pelaaja pyytää sinua lopettamaan hänen kuvaamisen, sinun täytyy lopettaa kuvaaminen. Älä vie kameraa tai muuta välineistöä pelaajan naamalle (osoittaen päin tai toiseen suuntaan), ellei hän hyväksy sitä.
 9. Älä pidä tallennuslaitteistoa pöydän tai pelaajien yläpuolella. Älä kohdenna kameraa muihin pelaajiin elleivät he erikseen pyydä olla osa tallennettasi.
 10. Kameroita ja laitteistoa ei saa tuoda pöytään tai pöydälle häiritsevästi.
 11. Jos me omalla päätöksellämme katsomme, että Median edustajan tai Vloggaajan kuvaaminen on häiritsevää, tunkeilevaa tai se estää PokerStarsin lähetystä ja tallentamista, kyseisen Median edustajan ja/tai Vloggaajan täytyy lopettaa kuvaaminen virallisen edustajamme pyynnöstä.

7. Pressihuoneen säännöt

 1. Pyrimme tarjoamaan mediatilat, kuten pressihuoneen varustettuna langattomalla tai kaapeli-internetyhteydellä Tapahtumissa ("Pressihuone"). Vain Median edustajat Mediapassin kanssa saavat käyttää Pressihuonetta ja/tai muita mediatiloja.
 2. Jos Pressihuone on täydessä käytössä, voi tulla tarpeelliseksi rajoittaa pääsyä Pressihuoneeseen ja/tai muihin mediatiloihin.
 3. Median edustajien täytyy noudattaa sitä, että yhteiset Pressihuonetilat on tarkoitettu vain työskentelyyn. Älä käytä kaistaa epäoleellisiin tai muihin kuin töihin liittyviin toimintoihin. Kunnioita ympärilläsi työskenteleviä henkilöitä pitämällä melutaso alhaisena.
 4. Turvallisuus- ja muista syistä Median edustajia pyydetään olemaan kutsumatta pelaajia, kollegoita tai ystäviä Pressihuoneeseen.
 5. Pressihuoneeseen ja/tai turnausalueelle jätetyistä henkilökohtaisista tavaroista tai työvälineistä ei oteta vastuuta.

8. Uutisoinnit ja Striimit/Vlogit

 1. Vaadimme, että kaikki Median edustajat ja Vloggaajat antavat asiaankuuluvalle Tapahtuman sponsorille (pyynnöstämme) riittävän näkyvää huomiota ja mainintoja Tapahtuman uutisoinneissa ja striimeissä/Vlogeissa. Median edustajilta vaaditaan selkeä maininta Tapahtuman sponsorista ensimmäisessä Tapahtumaa koskevassa maininnassa, kun kyseessä ovat kirjoitetut artikkelit. Striimaajien/Vloggaajien videouutisoinnissa tähän sisältyy riittävät maininnat sponsorista sekä tapahtuman virallisesta nimestä videon aikana. Kyseiset sponsori-ilmoitukset ja -maininnat vaaditaan myös raporteissa, joissa käytetään tietoa, kuvia tai videoita, jotka on toimittanut PokerStars Live, vaikka kyseistä sisältöä käyttävä journalisti ei ole akkreditoitu tai ei osallistunut tapahtumaan.
 2. Vaadimme, että kaikki Median edustajat ja Vloggaajat mainitsevat kyseisen Tapahtuman sponsorin sosiaalisessa mediassa merkitsemällä "@PokerStarsLive" jokaiseen Twitterissä julkaisemaansa tapahtuma-tweettiin ja merkitsemällä "@PokerStars" jokaiseen tapahtumajulkaisuun Instagramissa. Lisäksi, sosiaalisen median julkaisujen Tapahtumasta sisältäen rajoittumatta liveraportit, merkkimäärät, lähettiläiden haastattelut, vlogit jne. täytyy sisältää kyseisen tapahtuman tunniste. Kilpailijoiden tuotemerkkejä ei saa merkitä/mainita.
 3. Median edustajien täytyy noudattaa kaikessa Tapahtumien raportoinnissa tuotemerkkikäytäntöjä kaikessa Tapahtuman sponsorin logon käytössä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com.
 4. Kun tapahtuma lähetetään livenä viiveellä (kortit esillä**), Median edustajien ja Striimajien/Vloggaajien täytyy noudattaa viivettä liveraportoinnissaan Tapahtumasta. Näin pysytään samassa aikataulussa lähettäjien kanssa syötteen vastaanottamisessa ja lähettämisessä. Tämä viive koskee kaikkia/mitä tahansa liveraportointia, blogeja, sosiaalisen median viestejä ja livestriimausalustoja.

9. Livetapahtuman turvallisuuskäytäntö

 1. Kaikkien Median edustajien ja Vloggaajien, statuksesta riippumatta, on noudatettava PokerStars Live -tapahtumien Turvallisuuskäytäntöä osallistuessaan Tapahtumiin. Katso lisätietoja käytännöstä.

10. Täytäntöönpano

 1. Median edustajan tai Vloggaajan, joka ei noudata näiden Ohjeiden mitä tahansa kohtaa tai henkilökuntamme tai Tapahtumapaikan edustajan pyyntöä, Mediapassi ja/tai Striimaajan passi peruutetaan Tapahtuman ajaksi ja hänen pääsynsä tuleviin Tapahtumiin saatetaan estää.
 2. Jos sinulla on kysyttävää media-akkreditoinnista tai median/Striimaajan/Vloggaajan vaatimuksista, ota yhteyttä osoitteeseen press@pokerstarslive.com.
 3. Me voimme: (a) myöntää, (b) evätä minkä tahansa hakemuksen ja/tai (c) peruuttaa Mediapassin tai Striimaajan passin omalla päätöksellämme milloin vain.

*PokerStars Live on livepokeritapahtumien tuotemerkki, kuten "PokerStars European Tour", mutta se ei rajoitu siihen.

**Viivästetty lähetys pelaajien taskukortit näkyvillä ruudussa.