PokerStars Live pravila o zaštiti privatnosti

Identitet kontrolora podataka. U svrhu ovih pravila o zaštiti privatnosti ('pravila o zaštiti privatnosti'), 'kontrolor podataka' (na primjer, osoba zadužena za preuzimanje, pohranu i korištenje vaših osobnih podataka) označava, i primjenjuje se ovisno o lokaciji na kojoj se održava događaj (definirano u nastavku) Global Poker Tours Limited ('GPTL') ili Rational Live Events (Malta) Limited ('Rational Malta') ili Rational Live Events Macau Limited ('Rational Macau') ili TSG Interactive US Services Limited ('TSG Interactive US') (zajedno 'poduzeće događaja', 'mi', 'naš' ili 'nas') ili podružnicu poduzeća događaja i povezana poduzeća tog poduzeća događaja, kao i bilo koje podružnice tog povezanog poduzeća.

Reference na 'turnir' navedene u nastavku odnose se na bilo koje poker turnire i neturnirske igre uživo (oboje 'turniri') koji su dio PokerStars Live događaja, uključujući, no ne ograničavajući se na 'European Poker Tour', 'Asia Pacific Poker Tour', 'PokerStars Caribbean Adventure', 'Brazilian Series of Poker', 'PokerStars Players NL Hold'em Championship', i/ili 'PokerStars MEGASTACK' (svaki će se navoditi kao 'događaj'). Termin 'grupa' označava poduzeće događaja sa svim podružnicama i poduzećima kojima upravlja to poduzeće događaja te bilo kojim podružnicama tih poduzeća i svim povezanim poduzećima s grupom poduzeća poznatih pod nazivom 'The Stars Group'.

Naša predanost zaštiti privatnosti naših igrača. Predani smo održavanju povjerljivosti osobnih podataka koje sakupimo korištenjem najbolje tehnologije i procedura osiguranja zaštite podataka u skladu sa standardima zaštite podataka Europske unije i zahtjevima koje propisuju regulatorna tijela za upravljanje igrama na sreću.

Svrha pravila o zaštiti privatnosti. Svrha ovih pravila o zaštiti privatnosti je omogućiti vam da razumijete kako spremamo, koristimo i štitimo vaše osobne podatke te objasniti vaša prava u vezi s tim podacima i njihovom uporabom.

Naše pravne obveze. Prilikom obrade osobnih podataka postupat ćemo u skladu s uvjetima zakona o zaštiti podataka 'Isle of Man Data Protection Act 2002' ('IOM zakon') u vezi sa svim pitanjima koja se tiču poduzeća GPTL, Rational Macau ili TSG Interactive US, odnosno u skladu sa zakonima Malte, odjeljkom 440 zakona 'Data Protection Act' ('malteški zakon') u vezi sa svim pitanjima koja se tiču poduzeća Rational Malta. Zajedno, IOM zakon i malteški zakon u nastavku ćemo navoditi kao 'zakon'. Vaše osobne podatke možemo obraditi te ih prenijeti ostalim članovima naše grupe poduzeća, našim podružnicama ili agentima i trećim stranama koje nam pružaju usluge u sudskim nadležnostima izvan prostora Otoka Man te Europskog gospodarskog prostora. U tom slučaju, postupat ćemo u skladu s pravilima zakona koja osiguravaju da se osobni podaci prenose takvim nadležnostima koje postupaju u skladu s raznim zahtjevima 'podudarnosti' za zaštitu podataka postavljenih zakonom.

Što znače uvjeti? Osim ako ovdje nismo naveli posebno značenje, uvjeti imaju značenje koje im je dodijeljeno u našim  PokerStars Live uvjetima i odredbama, koji imaju prednost nad bilo kojom proturječnom odredbom ovih pravila o zaštiti privatnosti.

Vaše prihvaćanje pravila o zaštiti privatnosti

 1. Prihvaćanje: korištenjem PSLive usluge pristajete ('korisnik' ili 'vi') na uvjete ovih pravila o zaštiti privatnosti koja možemo mijenjati s vremena na vrijeme. Osim toga, kada nam ustupite svoje osobne podatke, zasebno ćemo od vas zatražiti vaš pristanak za primitak promotivnih poruka od: (a) nas, i također (b) dobavljača dobara i usluga treće strane s kojima možemo dijeliti vaše osobne podatke. Promjene: zadržavamo pravo s vremena na vrijeme promijeniti ova pravila o zaštiti privatnosti. Promjene stupaju na snagu odmah nakon obavijesti na PSLive stranici ('stranica'). Samim time, toplo preporučamo da s vremena na vrijeme posjetite ova pravila o zaštiti privatnosti i pobrinete se da ste u toku s trenutnom verzijom i bilo kakvim promjenama. 

^ Povratak na vrh

Koji se podaci prikupljaju i u koju svrhu

 1. Podaci prilikom prijave: kao dio postupka otvaranja PSLive računa, korištenja sustava PSLive i pružanja usluga vama, od vas ćemo zatražiti neke osobne podatke, uključujući, no ne ograničavajući se na vaše ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresu, državu prebivališta i državljanstvo, kao i potvrdu da ste navršili 18 ili više godina u sudskim nadležnostima u kojima se održava događaj i gdje je minimalna starost za sudjelovanje veća od 18. Registrirano ime mora biti vaše vlastito ime. Dodatno, važno je da detalje svog računa popunite s važećim podacima budući da će se koristiti kod utvrđivanja vašeg identiteta i u ostale svrhe opisane u ovim pravilima o zaštiti privatnosti. Morate nas obavijestiti o svim važnim promjenama u vezi sa svojim osobnim podacima koje ste nam ustupili. Nećemo biti odgovorni ni za kakvu štetu koju pretrpite, a koja je proizašla iz toga da nas niste obavijestili o promjenama u vezi sa svojim osobnim podacima koje ste nam ustupili. Zadržavanje podataka: vaše osobne podatke zadržavamo koliko je potrebno u svrhe utvrđene u ovim pravilima o zaštiti privatnosti i što uključuje bilo koje razdoblje zadržavanja podataka propisano u regulatorne svrhe. Od naših korisnika ne sakupljamo više podataka no što nam je potrebno u naše svrhe i naša pravila o upravljanju podacima uključuju brisanje svih osobnih podataka koje više ne trebamo. Ako ste svoj PSLive račun zatvorili (ili smo ga mi zatvorili) prije 25. svibnja 2018. godine ('datum kad je GDPR stupio na snagu'), vaše osobne podatke zadržat ćemo 5 (pet) godina od datuma zatvaranja kako bismo vam pomogli u vezi s bilo kakvim pitanjima koja biste mogli imati u vezi sa svojim sudjelovanjem na našim događajima. Za račune koji su zatvoreni nakon datuma kada je GDPR stupio na snagu, osobne podatke zadržavamo 2 (dvije) godine od datuma zatvaranja. Svrhe: mi, članovi grupe poduzeća, naše podružnice i treće strane koje pružaju usluge nama, ili vama u naše ime, koristit ćemo vaše osobne podatke u svrhu vođenja naše djelatnosti i kako bismo vam omogućili korištenje sustava PSLive i/ili vaše sudjelovanje na događaju. U to se ubrajaju sljedeće svrhe, iako zadržavamo pravo koristiti vaše osobne podatke u bilo koju drugu dodatnu svrhu razumnu djelatnosti sponzoriranja, ugošćavanja, upravljanja ili organiziranja događaja:
  • utvrđivanje financijskih transakcija
  • procjena vaše igraće aktivnosti u svrhu odgovornog igranja
  • kako bismo vam pružali PSLive usluge
  • identifikacijske te svrhe ovjere i provjere
  • statističke analize i istraživanje
  • istraživanje i razvoj
  • marketing, istraživanje tržišta, anketiranje korisnika i profiliranje kupaca
  • analiza podataka
  • djelovanje u skladu s licencnim i regulatornim zahtjevima
  • borba protiv sigurnosnih rizika i prijevarnih aktivnosti

^ Povratak na vrh

Uvjeti za obradu osobnih podataka

 1. Uvjeti: vaše osobne podatke obrađujemo iz mnogo razloga, a svaki je propisan pripadajućim zakonima o zaštiti podataka.

  Pristanak

  Naša obrada vaših osobnih podataka nužna je primarno kako bismo vam pružili usluge. Povremeno od vas možemo zatražiti zaseban pristanak na obradu vaših osobnih podataka. U tom slučaju, vaši će se osobni podaci obraditi u skladu s vašim pristankom, koji ćete moći pismeno povući u bilo kojem trenutku. Na primjer, vaš pristanak bit će potreban za slanje marketinških i promotivnih poruka.

  Ispunjavanje ugovora i postupanje u skladu s pravnim obvezama

  Obrada vaših osobnih podataka može nam također biti potrebna za provedbu ugovora (poput PokerStars Live uvjeta i odredbi) ili za postupanje u skladu s našim raznim pravnim i/ili regulatornim odgovornostima, uključujući, no ne ograničavajući se na poštivanje uvjeta primjenjivih licenci za igre na sreću (naših ili trećih strana na čijem se mjestu održava događaj) te bilo kojih zakona protiv pranja novca.

  Legitimni interesi

  Naposljetku, vaše osobne podatke možemo obraditi i kada smatramo da je takva obrada u našem legitimnom interesu (ili legitimnom interesu trećih strana) i osigurati da takva obrada neće ugroziti vaše interese, prava i slobode. Primjeri obrade podataka u skladu s legitimnim interesima uključuju: (i) otkrivanje vaših osobnih podataka poduzećima naše grupe uslijed restrukturiranja ili u svrhe unutarnje administracije, (ii) kada otkrijemo određena poduzeća koja vam mogu pružiti dodatne pogodnosti uz naše usluge ili nam ustupiti vrijedne informacije o vašem korištenju naših usluga, (iii) otkrivanje i zadržavanje podataka koji se tiču problema u vezi s odgovornim igranjem, (iv) očuvanje integriteta naših događaja borbom te prijavljivanjem i podjelom informacija u vezi s prijevarama, nezakonitim aktivnostima ili krađom identiteta, (v) poštivanje regulatornih i službenih zahtjeva, (vi) osmišljavanje nagradnih programa prilagođenima igračima.

^ Povratak na vrh

Dijeljenje, otkrivanje i primatelji podataka

 1. Posebna otkrivanja. Vaše osobne podatke možemo otkriti u sljedećim slučajevima:
  • ako smo to zakonom dužni učiniti ili od nas to traže regulatorne vlasti
  • kako bismo ih predali bilo kojem regulatornom ili licencnom tijelu odnosno upravi
  • trećim stranama u svrhu obrade ili isplate bilo kakvih dobitaka na koja imate pravo zbog sudjelovanja na događaju 
  • kako bismo ih predali trećoj strani koja obavlja uslugu za nas ili u naše ime
  • trećim stranama u marketinške svrhe, s tim da ste vi prethodno dali pristanak, odnosno niste imali nikakvih prigovora, kao što može biti slučaj, opisano pod točkom 9 u nastavku
  • kako bismo ih predali trećoj strani koja kupi nas, naše poslovanje ili bilo koji dio nas ili našeg poslovanja
  • ako u dobroj vjeri mislimo da je takav potez nužan:
   i. kako bismo se ponašali u skladu s bilo kojim zakonom ili legalnim postupkom koji nam je dostavljen,
   ii. kako bismo zaštitili i branili svoja prava i imovinu,
  • uz vaše dopuštenje
  • u svrhu oporavka od katastrofe
  • kao što je opisano pod točkom 5 u nastavku.
 2. Opća otkrivanja: osim posebnih primjera otkrivanja podataka koji su prethodno opisani, vaše osobne podatke možemo otkriti svojim zaposlenicima, zaposlenicima drugih poduzeća u našoj grupi, našim agentima ili davateljima usluga treće strane koji vaše osobne podatke koriste kako bi nam pružili usluge vezane uz vas kao korisnika PSLive usluge. 
 3. Kombinirani osobni podaci: možemo kombinirati vaše osobne podatke prikupljene vašim korištenjem PSLive usluge i/ili sudjelovanjem na događaju u skladu s ovim pravilima o zaštiti privatnosti s ostalim podacima prikupljenim kroz ostale usluge kojima upravlja grupa, kao i sve proizvode koji su povezani ili podčinjeni ovime, uključujući usluge mobilnog i socijalnog umrežavanja. Prema ovim kombiniranim podacima ponašat ćemo se i koristiti ih u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti.

^ Povratak na vrh

Tajnost

 1. Što mi činimo? Poduzeli smo znatne napore kako bismo zaštitili tajnost identiteta, postavki i ostalih podataka koje prikupimo o pojedinom korisniku i nećemo namjerno dopustiti pristup spomenutim podacima nikome izvan naše grupe osim samom korisniku ili kako je opisano u ovim pravilima o zaštiti privatnosti. Izvršili smo znatna ulaganja u svoje poslužitelje, baze podataka, izradu sigurnosnih kopija, vatrozid i tehnologije kodiranja kako bismo zaštitili sve podatke koje prikupljamo i obrađujemo. Navedene tehnologije implementirane su kao dio najnovije sigurnosne arhitekture.

  Što vi možete učiniti? I vi biste trebali poduzeti neke korake u zaštiti svojih osobnih podataka. Vaše su vjerodajnice za prijavu povjerljive i obvezni ste ih držati tajnima i povjerljivima te poduzimati sve što je moguće kako biste zaštitili njihovu tajnost i povjerljivost.

^ Povratak na vrh

Granice tajnosti

 1. Zakonom propisano otkrivanje podataka. Zbog zakonske, nadzorne i sigurnosne okoline u kojoj funkcioniramo, možda ćemo u određenim okolnostima morati otkriti osobne identifikacijske podatke o svojim korisnicima te vas o ovakvim postupcima možda nećemo smjeti obavijestiti. Uložit ćemo razuman trud kako bismo takvo otkrivanje ograničili na situacije: (a) kad u dobroj vjeri mislimo da je to potrebno kao odgovor na sudski poziv, tužbu ili drugi sudski postupak ili (b) kad je iz razumljivih razloga potrebno identificirati, kontaktirati ili poduzeti sudski postupak protiv osoba ili subjekata kako bismo sačuvali i/ili proveli svoja prava. Nadalje, mi možemo, a vi nas za to ovlašćujete, našim agentima treće strane ili službenim državnim tijelima otkriti vaš korisnički identitet, ime i prezime, datum rođenja, adresu, grad, županiju, poštanski broj, državu, telefonski broj, e-mail adresu, aktivnost na računu, transakcije, prijenose i komunikaciju s ostalim korisnicima, uz detalje o financijskim instrumentima korištenim za uplate i isplate, kada prema vlastitom nahođenju vjerujemo da je to potrebno i neophodno u vezi s istragom o pranju novca, prijevari, kršenju intelektualnih prava, softverskom piratstvu ili drugim nezakonitim aktivnostima koje nas mogu izložiti pravnoj odgovornosti.

^ Povratak na vrh

Zakonom propisano otkrivanje podataka

 1. Grupni marketing. Vašu e-mail adresu i vaš telefonski broj mogli bismo koristiti za slanje naših novosti, promocija i drugih marketinških ponuda. Ako više ne želite primati promotivne poruke, novosti i marketinške ponude, možete se odjaviti s liste primatelja čim izradite račun, ili kasnije slijedeći upute za odjavljivanje koje su navedene u svakoj poruci. Također, slanjem poruke podršci korisnicima, u bilo kojem nas trenutku možete obavijestiti da više ne želite primati naše promotivne poruke.
 2. Ponude dobara i usluga treće strane. Kada nam date svoj pristanak, vašu e-mail adresu i telefonski broj možemo ustupiti trećim stranama kako bi vam one mogle slati ponude svojih dobara i usluga. U bilo kojem trenutku možete zatražiti da više ne primate takve ponude slanjem prazne poruke s riječju 'Remove' u naslovu poruke podršci korisnicima. Ako zatražite da više ne želite primati ove ponude, uklonit ćemo vaše podatke iz našeg popisa za marketinšku distribuciju te iz svih budućih popisa koje možemo podijeliti s našim marketinškim partnerima. Međutim, trebat ćete zasebno zatražiti prekidanje primanja marketinških poruka poslanih od naših partnera koji su primili vaše podatke za kontakt od nas prije vašeg zahtjeva da vas se makne s tih popisa.
 3. Reklame. Vaše ime i podatke u javne svrhe koristit ćemo samo uz vaš pristanak.

^ Povratak na vrh

Vaša prava u vezi s vašim podacima

 1. Pravo da zatražite podatke o vama. Pokušavamo spremati što točnije podatke o vama. U bilo kojem trenutku možete nam se obratiti i spomenute podatke pregledati, promijeniti, zatražiti njihovu kopiju ili ih izmijeniti odnosno ispraviti u skladu s vašim pravima prema mjerodavnim zakonima. U tom vas slučaju možemo zatražiti dokaz i biti zadovoljni vašim identitetom prije poduzimanja bilo kakve zatražene mjere. Pošaljite e-mail poruku podršci korisnicima kako biste nas kontaktirali da provedemo bilo koje od vaših prava kao što je navedeno pod točkom 12. U određenim okolnostima možemo odrediti malu naknadu kako bismo pokrili trošak administracije vezan uz vaš zahtjev po ovom pitanju ili obradili vaš upit u skladu s mjerodavnim zakonima.
 2. Dodatna prava. Vaša su sljedeća prava u vezi s vašim osobnim podacima:
  1. pravo na prigovor na obradu koja vam uzrokuje ili bi mogla prouzročiti štetu ili probleme
  2. pravo na prigovor na odluke donesene automatskim sredstvima
  3. pravo da u određenim okolnostima možete ispraviti, blokirati, izbrisati ili uništiti netočne osobne podatke i
  4. pravo na traženje odštete za štetu nanesenu kršenjem zakona o zaštiti podataka.

Kontaktirajte nadležnu Upravu za zaštitu podataka (pogledajte točku 15) ako je što nejasno u vezi s vašim pravima ili ste zabrinuti kako bi se vaši osobni podaci mogli obraditi. Ako nam se obratite s upitom vezanim uz svoja prava, dat ćemo sve od sebe da udovoljimo vašem zahtjevu ili prigovoru. Međutim, napominjemo da nisu sva prava apsolutna.

^ Povratak na vrh

Kolačići

 1. Kolačić je tekstualan niz informacija koji se preuzme na osobno ili prijenosno računalo odnosno mobilni uređaj ('uređaj') kad posjetite web-stranicu. Nakon toga oni se šalju natrag originalnoj web-stranici prilikom svakog posjeta ili nekoj drugoj web-stranici koja prepoznaje ove kolačiće. Kliknite ovdje za više informacija o tome što su kolačići i što oni čine.

  Kolačići su vrlo korisni i koriste se u razne svrhe. Oni uključuju omogućavanje učinkovitog snalaženja kroz web-stranice, spremanje vaših postavki i općenito unapređenje iskustva korisnika. Ponekad se kolačići koriste kako bismo osigurali da su reklame koje vidite online iz područja vaših interesa. Kolačiće koristimo kako bismo pratili izvor preporuka naših stranica, kako bismo spremili vaše postavke i kako bismo izradili anonimne statističke podatke koje koristimo za unapređenje iskustva korisnika na našim stranicama. Također, kolačiće koristimo kao pomoć za učinkovito provođenje reklamnih kampanja, kako bismo ograničili broj pojavljivanja neke reklame, kako bismo zapamtili da ste posjetili web-stranicu i kako bismo vam prikazivali relevantnije reklame sličnije vašim interesima.

  Detalje o našim kolačićima i kako ih koristimo na stranici, kako ih možete ugasiti ili kontrolirati njihovu uporabu, kao i koji su kolačići postavljeni na vašem uređaju možete pronaći na našim povezanim stranicama.

^ Povratak na vrh

Više informacija

 1. Rado ćemo vam pružiti više informacija o načinima na koje štitimo i koristimo vaše osobne podatke. Kontaktirajte podršku korisnicima za više informacija. Također, mnogo korisnih informacija o zaštiti privatnosti i osobnih podataka može vam dati i Ured službenika za informiranje Otoka Man i/ili Ured službenika za informiranje i zaštitu osobnih podataka (Malta).

^ Povratak na vrh

Zadnja promjena pravila o zaštiti privatnosti: 29. studenoga 2018.