PokerStars Live mediju un straumētāju/video blogeru vadlīnijas

Akreditācija

PokerStars Live tiešsaistes mediju akreditācijas forma ir pieejama šeit. Lai saņemtu palīdzību un atbildes uz jautājumiem, lūdzu, rakstiet uz press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live ("mēs"/"mūs"/"mūsu") savos PokerStars Live* pasākumos ("Pasākumi") gaida visus pārstāvjus, tostarp redakcijas darbiniekus, fotogrāfus, sociālo mediju ietekmētājus un video materiālu veidotājus, kuri gatavo ziņu rakstus atzītos neatkarīgos plašsaziņas līdzekļos, tostarp pokera medijos, vadošajās avīzēs un žurnālos, blogos, licencētās raidsabiedrībās (televīzijā un radio) un nacionālo ziņu dienestu organizācijās ("Mediju pārstāvji"), kā arī visas personas, kuras veido video materiālus saviem personīgajiem sociālo mediju kanāliem vai trešo pušu sociālo mediju kanāliem ("Video blogeri"), un nepieciešamības gadījumā palīdzēs ar visiem mediju jautājumiem.

Mūsu mērķis ir nodrošināt to, lai pokera spēlētājiem, kazino, mūsu darbiniekiem un visiem klātesošajiem Mediju pārstāvjiem un Video blogeriem mūsu Pasākumi noritētu bez aizķeršanās. Lūdzu, izlasiet un ievērojiet šīs vadlīnijas ("Vadlīnijas"), lai palīdzētu mums nodrošināt efektīvu Pasākumu norisi. Jebkura šo Vadlīniju pārkāpuma rezultātā Mediju pārstāvjiem vai Video blogeriem var tikt anulēta akreditācija konkrētajā Pasākumā un/vai turpmākajos Pasākumos.

Ja pieteikums tiks akceptēts, Mediju caurlaides var tikt piešķirtas visiem Mediju pārstāvjiem un Straumētāju caurlaides var tikt piešķirtas visiem Video blogeriem, kuri mūsu pasākumus apmeklē tikai kā satura veidotāji. Ja Mediju pārstāvis ierodas, lai spēlētu un veidotu video blogu, viņam jāpieprasa Straumētāja caurlaide. Ja spēlētājs ierodas, lai straumētu vai veidotu video blogu, viņam jāpieprasa Straumētāja caurlaide. Ja Pasākumā Mediju pārstāvis vēlas spēlēt konkrētā turnīrā, uz spēlēšanas laiku viņam jāatsakās no savas Mediju caurlaides un viņš nevarēs piekļūt preses telpai (definēts zemāk). Ja Mediju pārstāvis vēlas spēlēt konkrētā Pasākumā un veidot video blogu, viņam jāatsakās no savas Mediju caurlaides un jāpieprasa Straumētāja caurlaide. Lūdzu, ņemiet vērā: atsevišķos pasākumos mediji drīkst ierasties tikai mediju statusā un nedrīkst spēlēt. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzēji tiks informēti akreditācijas procesa laikā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiešsaistes pieteikuma iesniegšana Mediju caurlaidei un/vai Straumētāja caurlaidei, lai varētu apmeklēt Pasākumu, automātiski negarantē to, ka akreditācija tiks piešķirta. Katrs pretendents no press@pokerstarslive.com saņems e-pasta vēstuli ar informāciju par to, vai Mediju caurlaide un/vai Straumētāja caurlaide tika piešķirta. Mediju caurlaides un/vai Straumētāja caurlaides tiks izsniegtas tikai ar mūsu rakstisku atļauju, un mēs paturam tiesības ierobežot Mediju caurlaižu skaitu, kas var tikt piešķirts viena plašsaziņas līdzekļa Mediju pārstāvjiem, kā arī Straumētāja caurlaižu skaitu, kas var tikt piešķirts viena kanāla vai komandas Video blogeriem.

1. Mediju caurlaides nosacījumi

 1. Mediju pārstāvjiem, kuri piesakās Mediju caurlaidēm, jāievēro visi tie likumā noteiktie nosacījumi, kuri var attiekties uz viņu klātbūtni jebkurā Pasākumā. Likumā noteiktie nosacījumi attieksies arī uz minimālo vecumu, kā arī jebkuriem citiem vietējiem papildu nosacījumiem vai ierobežojumiem, kas var būt piemērojami. Ja tiek iesniegts pieteikums Mediju caurlaidei, to drīkst izmantot tikai tie Mediju pārstāvji, kuru primārais uzdevums ir nodrošināt reportāžas par Pasākuma notikumiem.
 2. Mediju caurlaides tiks piešķirtas tikai atzītu plašsaziņas līdzekļu, tostarp pokera plašsaziņas līdzekļu, populāru avīžu un žurnālu, blogu, licencētu raidsabiedrību (televīzija un radio) un nacionālo ziņu dienestu organizāciju, redakcijas darbiniekiem un līgumstrādniekiem.
 3. Mediju caurlaides netiks piešķirtas ar redakciju nesaistītiem darbiniekiem, kuri Pasākumu apmeklē mārketinga nolūkos, ieskaitot sabiedrisko attiecību uzņēmumu, mārketinga/tirdzniecības/reklāmas aģentūru, pokera menedžmenta vai ar uzņēmējdarbību saistītu pakalpojumu sniedzēju pārstāvjus.
 4. Akreditētajiem Mediju pārstāvjiem, kuri apmeklē Pasākumu, jāveido reportāža tikai tām publikācijām, kuras viņi ir norādījuši pieteikuma formā un kuras pieteikuma procesā mēs esam apstiprinājuši. Ja atklāsies, ka Mediju pārstāvis veido reportāžu publikācijām bez mūsu iepriekšējas piekrišanas, viņš var zaudēt akreditāciju Pasākumos, kuros tā tika apstiprināta līdz atklāšanas datumam, kā arī iespēju saņemt akreditāciju turpmākajos Pasākumos.
 5. Pieteikumiem Mediju caurlaidēm jāizmanto tiešsaistes pieteikuma forma, kura atrodas šeit, pārliecinoties par to, ka visi attiecīgie pieteikuma formas lauciņi ir aizpildīti, tostarp ir norādīts vārds, organizācija, pilnīga kontaktinformācija un plānotais mediju reportāžas veids. Mēs ieteiktu Mediju caurlaižu pieteikumus iesniegt savlaicīgi un nerezervēt ceļojumu uz Pasākumu, līdz kamēr no mums nav saņemts rakstisks apstiprinājums par Mediju caurlaides piešķiršanu. Bez Mediju caurlaides Pasākumā netiks ielaists neviens Mediju pārstāvis.
 6. Ikvienam Mediju pārstāvja komandas biedram/asistentam ir jāpiesakās Mediju caurlaidei un Pasākuma laikā jānēsā tā līdzi.
 7. Tiem plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem vai ārštata žurnālistiem, kuri pieteikumus iesniedz pirmo reizi, būs jāuzrāda mūsu pieprasītie dokumenti, lai mēs varētu izvērtēt pieteikumu un pārliecināties par to, ka pretendents pārstāv atzītu mediju.
 8. Vienam plašsaziņas līdzeklim, jo īpaši TV grupām, piešķirtais Mediju caurlaižu skaits var mainīties atkarībā no Pasākuma un/vai Pasākuma norises vietas. Parasti tas būs atkarīgs no norises vietas ietilpības, un mēs paturam tiesības pārraudzīt medijiem atvēlētas telpas. Pieprasījumi intervēt sponsorētos spēlētājus iepriekš jāsaskaņo, rakstot uz press@pokerstarslive.com. Lai Pasākuma laikā noorganizētu intervijas ar spēlētājiem, Jums būs jāsazinās ar kādu no mūsu sabiedrisko attiecību pārstāvjiem Pasākuma norises vietā un/vai jāraksta e-pasts uz press@pokerstarslive.com, lai tiktu noorganizēts piemērots intervijas laiks un vieta.
 9. Mediju caurlaides nevar nodot citām personām. Ja kaut kādu iemeslu dēļ pirms pasākuma vai tā laikā Jums jāmaina darbinieks, lūdzu, pēc iespējas ātrāk rakstiet uz press@pokerstarslive.com.

2. Straumētāja caurlaides nosacījumi

 1. Lai Pasākumā varētu filmēt, Video blogeriem jābūt Straumētāja caurlaidei.
 2. Pieteikumiem Straumētāja caurlaidēm jāizmanto tiešsaistes pieteikuma forma, kura atrodas šeit, pārliecinoties par to, ka visi attiecīgie pieteikuma formas lauciņi ir aizpildīti, tostarp ir norādīts vārds, organizācija, pilnīga kontaktinformācija un satura plāni. Mēs ieteiktu Straumētāja caurlaižu pieteikumus iesniegt savlaicīgi un nerezervēt ceļojumu uz Pasākumu, līdz kamēr no mums nav saņemts rakstisks apstiprinājums par Straumētāja caurlaides piešķiršanu. Bez Straumētāja caurlaides Pasākumā netiks ielaists neviens Video blogeris.
 3. Straumētāja caurlaides tiks piešķirtas tikai tiem, kuri veido saturu saviem personīgajam kanāliem vai trešo pušu kanāliem, kuri ir norādīti pieteikuma formā un kurus pieteikuma procesā mēs esam apstiprinājuši. Ja atklāsies, ka Video blogeris veido reportāžu kanālam bez mūsu iepriekšējas piekrišanas, viņš var zaudēt akreditāciju Pasākumos, kuros tā tika apstiprināta līdz atklāšanas datumam, kā arī iespēju saņemt akreditāciju turpmākajos Pasākumos.
 4. Ikvienam, kurš piesakās Straumētāja caurlaidei, pilnībā jāpakļaujas šīm Vadlīnijām. Ar īpašiem filmēšanas noteikumiem var iepazīties 6. paragrāfā, kura nosaukums ir "Video".
 5. Ikvienam Video blogera komandas biedram/asistentam ir jāpiesakās Straumētāja caurlaidei un Pasākuma laikā jānēsā tā līdzi.

3. Rīcības kodekss

 1. Mediju caurlaidei/Straumētāja caurlaidei vienmēr jābūt redzamā vietā, un tā jāuzrāda pārbaudei, ja to pieprasa jebkurš mūsu Pasākuma norises vietas pilnvarotais pārstāvis.
 2. Mediju pārstāvjiem ir aizliegts spēlēt jebkurā Pasākuma galvenajā turnīrā, tostarp jebkurās klātienes spēļu zālēs, ja vien sabiedrisko attiecību nodaļa to iepriekš nav apstiprinājusi rakstiskā veidā. Turklāt Mediju pārstāvji nedrīkst veidot reportāžas par blakus turnīru, kurā viņi ir spēlējuši vai plāno spēlēt, ja vien sabiedrisko attiecību nodaļa to iepriekš nav apstiprinājusi rakstiskā veidā.
 3. Ja Mediju pārstāvis vēlas veidot video blogu par turnīru, kurā viņš piedalās, viņam jānoņem sava Mediju caurlaide un jāpiesakās Straumētāja caurlaidei (izlasiet 2. paragrāfu, kura nosaukums ir "Straumētāja caurlaide").
 4. Mediju pārstāvjiem ir aizliegts no Pasākuma iznākuma gūt jebkādu labumu (finansiālu vai savādāku). Tas attiecas arī uz individuālu spēlētāju vai sponsorētas komandas kapitāla daļu iegādi. Šis aizliegums attiecas arī uz jebkāda veida finansiālas dabas "fantāzijas" spēli.
 5. Pasākuma turnīra zonā drīkst sarunāties tikai šī konkrētā Pasākuma turnīra oficiālajās valodās.
 6. Apmeklējot Pasākumu, lūdzu, ievērojiet visus norises vietas noteikumus, piemēram, kazino ģērbšanās stilu un aizliegumus attiecībā uz ēdienu/dzērienu.
 7. Mediju pārstāvjiem un Video blogeriem ar cieņu jāizturas pret spēlētājiem un jārūpējas par to, lai Pasākumi norisētu godīgi. Tostarp:
  • Jāievēro spēlētāja tiesības uz privāto telpu spēlēšanas laikā (t.i. nestāviet pārāk tuvu);
  • Jāievēro spēlētāja tiesības neatklāt savas personīgās kārtis;
  • Jārūpējas par Pasākuma godīgumu, neaiztiekot žetonus, nesēžot turnīru galdu brīvajās vietās vai neapspriežot pie galda notiekošo - vai nu ar spēlētājiem pie galda vai pie galda esošo spēlētāju dzirdamības zonā;
  • Jārespektē spēlētāju lēmumi, spēles skatīšanās laikā pie galda mutiski tos nekritizējot;
  • Jārespektē spēlētāju emocijas, redzamā vai dzirdamā veidā nepriecājoties par konkrēta spēlētāja uzvaru cīņā par banku.

4. Turnīra zonas noteikumi

 1. Ir svarīgi, lai Pasākumu turnīra zonā turnīra direktors, zāles darbinieki, PokerStars Live darbinieki, PokerStars bloga darbinieki, ar PokerStars saistītā filmēšanas grupa un kazino darbinieki varētu netraucēti pildīt savus pienākumus.
 2. Lūdzu, izpildiet visus turnīra darbinieku vai mūsu pārstāvju norādījumus.
 3. Visiem Mediju pārstāvjiem un Video blogeriem jāpamet turnīra zona, kad zāles darbinieki un/vai spēlētāji liek žetonus maisiņos.
 4. Ja kāds no mūsu pilnvarotajiem pārstāvjiem un/vai Pasākuma norises vietas pārstāvjiem lūdz atstāt konkrētu vietu, Mediju pārstāvjiem un Video blogeriem tas pieklājīgi jādara. Ikviena persona, kura atteiksies izpildīt norādījumus, var zaudēt savu Mediju caurlaidi/Straumētāja caurlaidi uz visu atlikušo Pasākuma laiku, kā arī iespēju saņemt akreditāciju turpmākajos Pasākumos.
 5. Turnīra vēlākajos posmos, kad būs atlicis neliels galdu skaits, Mediju pārstāvjiem un Video blogeriem tiks palūgts atstāt ap galdiem norobežoto zonu. Kad spēlēšanai paredzētā zona tiks atbrīvota, turnīra darbinieki centīsies nodrošināt atsevišķu norobežotu vietu medijiem, taču tas netiek garantēts.
 6. Mediju pārstāvjiem un Video blogeriem tiek lūgts atrasties saprātīgā attālumā no TV darbiniekiem. Tas jādara drošības dēļ, jo izmantotā tehnika ir smaga un var radīt savainojumus.
 7. Ja ir nepieciešams kāds konkrēts kadrs, Mediju pārstāvjiem un Video blogeriem jāsazinās ar producentu vai zāles pārzini un jāinformē viņi par savām vajadzībām, jo bieži vien viņi var palūgt operatoru vai skaņu operatoru paiet malā.

5. Fotografēšana

 1. Visos Pasākumos darbosies īpaši norīkoti fotogrāfi, kuri fotografēs turnīru norisi. Apstiprināto fotogrāfu uzņemtos attēlus var saņemt, rakstot uz press@pokerstarslive.com.
 2. Dažās norises vietās nav atļauts fotografēt ārpus turnīra zonas; ikviens, kurš pārkāps šos kazino noteikumus, var zaudēt savu Mediju caurlaidi/Straumētāja caurlaidi uz visu atlikušo Pasākuma laiku, kā riskē zaudēt iespēju saņemt akreditāciju turpmākajos Pasākumos. Fotogrāfiem jāciena to kazino apmeklētāju privātums, kuri Pasākumā nepiedalās.
 3. Turnīra norises laikā un pie TV galda fotografēt ar zibspuldzi ir aizliegts.

6. Video

 1. Dažās norises vietās nav atļauts filmēt ārpus turnīra zonas; ikviens Mediju pārstāvis vai Video blogeris, kurš pārkāps šos kazino noteikumus, var zaudēt savu Mediju caurlaidi/Straumētāja caurlaidi uz visu atlikušo Pasākuma laiku, kā arī riskē zaudēt iespēju saņemt akreditāciju turpmākajos Pasākumos. Filmēšanas operatoriem jāciena to kazino apmeklētāju privātums, kuri nepiedalās Pasākumā.
 2. Maksimālais vienas TV grupas Mediju pārstāvju vai viena kanāla vai komandas Video blogeru skaits turnīra kopējā zonā ir divi cilvēki, tikai vienam attiecīgās TV grupas vai Video blogeru komandas biedram filmējot pie viena galda. Maksimālais katras TV grupas, kanāla vai komandas filmēšanas laiks pie katra galda turnīra kopējā zonā ir 15 minūtes. Filmēšana pēc noteiktā laika perioda ir aizliegta, un Jums tā jāpārtrauc pēc mūsu aicinājuma.
 3. Filmēšana nākotnes pārraidēm ir atļauta turnīra kopējā zonā.
 4. Nav atļauts pievērsties konkrētiem galdiem, tuvu filmēt konkrētas izspēles vai filmēt maksas reģistrēšanās zonu, drošības darbiniekus, galvenās kazino ēkas naudas spēļu zonu vai kazino spēļu zonu.
 5. Filmēšana, atrodoties pie pokera galda, ir stingri aizliegta.
 6. Pie PokerStars Live turnīru galdiem notiekošo spēļu straumēšana tiešraidē ir stingri aizliegta. Mediju pārstāvji un Video blogeri drīkst straumēt tiešraidē no turnīra kopējās zonas, taču TIKAI tad, ja pirms tam ir saņemta rakstiska atļauja, rakstot uz press@pokerstarslive.com. Ikvienam Mediju pārstāvim vai Video blogerim, kurš vēlas izmantot tiešraides straumēšanu, jāsaņem rakstiska atļauja. Tas jādara savlaicīgi, norādot visu informāciju par šādu nodomu vai plāniem, kad tiek veikta pieteikšanās tiešsaistes mediju akreditācijai, lai saņemtu Mediju caurlaidi un/vai Straumētāja caurlaidi.
 7. Izņemot PokerStars Live filmēšanas grupu, citām personām turnīra laikā filmēt TV galdu ir stingri aizliegts. Mediju pārstāvji un Video blogeri var pieprasīt atļauju filmēt TV galdu, kamēr pie tā netiek spēlēts pokers, rakstot uz press@pokerstarslive.com un norādot konkrētas vajadzības.
 8. Mediju pārstāvjiem un Video blogeriem ar cieņu jāizturas pret spēlētājiem. Filmēšanai nevajadzētu likt justies spēlētājiem nekomfortabli. Ja kāds spēlētājs Jums lūdz viņu nefilmēt, Jums filmēšana jāpārtrauc. Neizmantojiet video kameras vai citas ierīces pārāk tuvu cilvēku sejām (atrodoties vai neatrodoties pret viņiem), ja vien viņi tam nav piekrituši.
 9. Neturiet filmēšanas iekārtas virs galda vai spēlētājiem. Nefokusējiet video kameras uz spēlētājiem, ja vien viņi nav speciāli lūguši piedalīties Jūsu filmēšanā.
 10. Video kameras un ierīces nedrīkst traucējošā veidā nolikt pie galda vai uz tā.
 11. Ja jebkurā laikā mēs uzskatām, ka Mediju pārstāvja vai Video blogera filmēšana ir traucējoša, uzbāzīga vai arī kavē PokerStars pārraidi un filmēšanu, šim Mediju pārstāvim un/vai Video blogerim jāpārtrauc filmēt pēc mūsu pilnvaroto pārstāvju aicinājuma.

7. Preses telpas izmantošanas nosacījumi

 1. Pasākumos mēs centīsimies nodrošināt mediju telpas, tostarp preses telpu ar bezvadu vai kabeļa interneta pieslēgumu ("Preses telpa"). Preses telpā un/vai citās mediju telpās varēs iekļūt tikai Mediju pārstāvji ar Mediju caurlaidēm.
 2. Ja Preses telpa būs pilna, var kļūt nepieciešams ierobežot piekļuvi Preses telpai un/vai citām mediju telpām.
 3. Mediju pārstāvjiem jāievēro, ka kopējā Preses telpa ir domāta tikai darba vajadzībām. Lūdzu, neizmantojiet interneta pieslēgumu nenozīmīgām vai ar darbu nesaistītām aktivitātēm un ar cieņu izturieties pret blakus strādājošajiem cilvēkiem, neradot lielu troksni.
 4. Drošības un citu apsvērumu dēļ Mediju pārstāvjiem tiek lūgts Preses telpā neaicināt spēlētājus, kolēģus vai draugus.
 5. Mēs neuzņemsimies atbildību par Preses telpā un/vai turnīra zonā atstātajām personīgajām mantām vai darba ierīcēm.

8. Reportāža un straumējumi/video blogi

 1. Mēs pieprasām, lai visi Mediju pārstāvji un Video blogeri (pēc mūsu pieprasījuma) savās Pasākuma reportāžās un straumējumos/video blogos skaidri parāda un piemin attiecīgā Pasākuma sponsoru. Pirmo reizi informējot par Pasākumu rakstveidā, Mediju pārstāvjiem skaidri jānorāda Pasākuma sponsors, savukārt Straumētāju/video blogeru video reportāžā īpaši jāpiemin sponsors un jānosauc pilns Pasākuma oficiālais nosaukums. Šāda sponsora pieminēšana un nosaukšana ir nepieciešama arī apskatos, kuros tiek izmantota PokerStars Live sniegtā informācija, fotogrāfijas vai video ieraksti, pat tad, ja šo saturu izmantojošais žurnālists nav akreditēts vai arī neapmeklēja Pasākumu.
 2. Mēs pieprasām, lai visi Mediju pārstāvji un Video blogeri (pēc mūsu pieprasījuma) sociālajos medijos skaidri piemin attiecīgā Pasākuma sponsoru, Tviterī publicētajiem ierakstiem par Pasākumu pievienojot tēmturi @PokerStarsLive un visiem Instagram vietnē publicētajiem ierakstiem par Pasākumu pievienojot tēmturi @PokerStars. Turklāt jebkurā sociālo mediju ierakstā par Pasākumu, tostarp tiešajās reportāžās, informācijā par žetonu skaitu, intervijās ar Pārstāvjiem, video blogos utt., jāiekļauj attiecīgā Pasākuma tēmturis un nedrīkst pieminēt konkurentu zīmolus vai pievienot viņu tēmturi.
 3. Veicot reportāžas no Pasākumiem, Mediju pārstāvjiem jāievēro preču zīmju noteikumi attiecībā uz jebkāda veida Pasākuma sponsora logo izmantošanu. Lai uzzinātu vairāk, rakstiet uz press@pokerstarslive.com.
 4. Kad Pasākuma tiešraide tiek rādīta ar laika nobīdi (ar atklātām kārtīm**), Mediju pārstāvjiem un Straumētājiem/video blogeriem šī laika nobīde jāievēro arī savā tiešajā reportāžā. Tas jādara tāpēc, lai informācijas plūsma notiktu vienlaicīgi ar translāciju. Šī laika nobīde attiecas uz visām reālā laika reportāžām, blogiem, sociālo mediju ziņojumiem un tiešraides straumēšanas platformām.

9. Klātienes pasākumu drošības noteikumi

 1. Apmeklējot Pasākumus, visiem Mediju pārstāvjiem un Video blogeriem neatkarīgi no viņu statusa jāievēro PokerStars Live pasākumu drošības noteikumi. Ar detalizētu informāciju par šiem noteikumiem var iepazīties šeit.

10. Uzraudzība

 1. Ikviens Mediju pārstāvis vai Video blogeris, kurš neievēros kādu no šo Vadlīniju nosacījumiem vai arī atteiksies izpildīt mūsu darbinieku vai Pasākuma norises vietas pārstāvja lūgumu, zaudēs savu Mediju caurlaidi un/vai Straumētāja caurlaidi uz visu Pasākuma laiku un viņam var tikt aizliegts apmeklēt turpmākos Pasākumus.
 2. Ja Jums ir kādi jautājumi par mediju akreditāciju vai prasībām pret medijiem/straumētājiem/video blogeriem, lūdzu, rakstiet uz press@pokerstarslive.com.
 3. Mēs varam: pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā (a) piešķirt; (b) atteikt jebkuru pieteikumu; un/vai (c) anulēt jebkuru Mediju caurlaidi vai Straumētāja caurlaidi.

*PokerStars Live ir klātienes pokera pasākumu zīmols, piemēram, tādu kā "PokerStars European Tour".

**Translācija ar laika nobīdi, kuras laikā ekrānā ir redzamas spēlētāju personīgās kārtis.

Bieži uzdotie jautājumi par PokerStars Live

Bieži uzdotie jautājumi par PokerStars Live

Jums ir jautājumi par mūsu pasākumiem? Spiediet šeit, lai uzzinātu atbildes.

Lejuplādējiet un kvalificējieties

Lejuplādējiet un kvalificējieties

Vēlaties piedalīties PokerStars Live turnīros? Lejuplādējiet PokerStars vai Full Tilt, lai kvalificētos.