Privacybeleid live pokerevenementen in Sotsji

Introductie

Het doel van dit privacybeleid is je informatie te verstrekken over hoe Rational Live Events (Malta) Limited (RLEM) je persoonsgegevens gebruikt. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd geüpdatet worden, daarom raden we je aan het regelmatig te bekijken. Als we echter wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we je hierop attenderen. Dit privacybeleid geldt alleen voor evenementen van het merk RLEM in Sotsji.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens is Rational Live Events (Malta) Limited, Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, Malta, XBX10111. Hiernaar verwijzen we als we het hebben over 'RLEM', 'we/wij', 'onze', 'ons', enzovoorts. Wees je ervan bewust dat de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DOMEIN' (Casino) ook verwerkingsverantwoordelijke is van je persoonsgegevens. Je dient hun privacyverklaring te raadplegen om te begrijpen hoe ze je persoonsgegevens verwerken.  

En wie is de functionaris voor de gegevensbescherming, of is dat de FG?

Ja, RLEM heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangewezen. Onze FG is te bereiken op dpo@starsgroup.com.

Wat wordt er bedoeld met de 'Groep'?

Verwijzing naar de 'Groep' in dit privacybeleid betekent Flutter Entertainment plc en enige of alle van zijn directe of indirecte dochterondernemingen, joint venture-partners en daaraan gerelateerde bedrijven waar ter wereld die ook zijn gevestigd zoals die op enig moment kunnen bestaan.

Hoe verzamelt RLEM je persoonsgegevens?

RLEM ontvangt je persoonsgegevens als onderdeel van je deelname aan live-evenementen waarvan we de partner zijn. RLEM ontvangt je persoonsgegevens van het casino. 

Hoe gebruiken we je persoonsgegevens?

In overeenstemming met gegevensbeschermingswetten verwerken we je persoonsgegevens alleen als we een wettelijke grondslag hebben om dit te doen. We verwerken je persoonsgegevens als: (i) je toestemming hebt gegeven, of (ii) het in ons gerechtvaardigd belang is om je persoonsgegevens te verwerken, mits geen van deze belangen afbreuk doen aan jouw rechten, vrijheden en belangen.  

Het volgende is een lijst van de doeleinden waarvoor RLEM je persoonsgegevens verwerkt en de wettelijke grondslag waarop dergelijke verwerking wordt uitgevoerd:

DoelWettelijke grondslag
Toernooiverslaggeving   Gerechtvaardigde belangen voor een beter begrip van onze rol in het evenement
Gebruik van afbeelding/gelijkenis/naam op blogs, webcasts, kennisgevingen in de media, persberichten, PokerStarskanalen (social media en websites), promotiemateriaal van PokerStars (online en offline), PokerStarsreclame (online en offline) en media-/tv-kanalen. Gerechtvaardigde belangen om onze evenementen en ons merk te promoten en waarin je niet duidelijk zichtbaar voorkomt.
Gebruik van afbeelding op branchegerelateerde mediasites Gerechtvaardigde belangen om onze evenementen en ons merk te promoten en waarin je niet duidelijk zichtbaar voorkomt.
Onderzoeksdoeleinden   Voor een beter begrip van de evenementen waarmee we samenwerken
Gebruik van afbeelding/gelijkenis/naam in promotiemateriaal en campagnes waarin je duidelijk zichtbaar voorkomt   Toestemming  

Naast de doeleinden zoals hierboven beschreven kunnen we je persoonsgegevens ook verwerken voor andere doeleinden die we verenigbaar achten met de hierboven genoemde doeleinden. We updaten dit privacybeleid dienovereenkomstig als we dit doen.

Delen binnen de Groep

RLEM is onderdeel van de Groep en er zullen momenten zijn waarop je persoonsgegevens worden gedeeld met andere leden van de Groep. Dit gebeurt onder de volgende omstandigheden:

 • bij het ons in staat stellen maatregelen op het gebied van verantwoord spelen (zoals zelfuitsluiting) voor spelers binnen de hele Groep vast te stellen en toe te passen (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke/regelgevingsvereiste);
 • bij het helpen bij accountbeheer, identificeren en verifiëren van onze klanten en andere controles in het kader van regelgeving (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke/regelgevingsvereiste);
 • bij het helpen waarborgen dat klantgegevens up-to-date en juist zijn (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke/regelgevingsvereiste);
 • bij het opsporen van klanten die zich schuldig hebben gemaakt aan of verdacht worden van fraude, het witwassen van geld of andere criminele activiteiten (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke/regelgevingsvereiste);
 • bij het opsporen van klanten die voorwaarden niet zijn nagekomen (gerechtvaardigde belangen);
 • bij het sturen van merkoverstijgend marketingmateriaal als een klant hierom verzocht heeft (toestemming); en
 • bij het analyseren en beter begrijpen van onze business, klanten, producten en diensten binnen de hele groep (gerechtvaardigde belangen).

We kunnen persoonsgegevens in de toekomst ook delen met andere leden van onze Groep voor doeleinden gerelateerd aan en verenigbaar met de doeleinden zoals hierboven beschreven. Als we ten slotte wettelijk of vanwege regelgeving verplicht zijn persoonsgegevens binnen de hele Groep te delen om redenen anders dan hierboven beschreven, dan zijn we verplicht dit te doen. 

Bekijk dit privacybeleid regelmatig voor updates over het delen binnen onze groep.

Het doorgeven van je persoonsgegevens

Naast de doeleinden met betrekking tot het delen van je persoonsgegevens zoals hierboven beschreven geven we je persoonsgegevens ook door aan verwerkers waarmee we zakendoen. We hebben een contract met al zulke verwerkers om te waarborgen dat je persoonsgegevens veilig zijn. 

We kunnen je persoonsgegevens ook doorgeven in de volgende gevallen:

 • indien vereist door van toepassing zijnde wet- of regelgeving (doorgeven aan een overheids-, regelgevings- of handhavingsinstantie);
 • om ons juridisch te verdedigen en/of met betrekking tot gerechtelijke procedures; en
 • tijdens het onderhandelen over een overname, aankoop of fusie, en in het kader hiervan.

Het doorgeven van je persoonsgegevens buiten de EER

We slaan je persoonsgegevens op op het eiland Man, een territorium dat een adequaatheidsbesluit heeft ontvangen van de Europese Commissie met betrekking tot passende gegevensbeschermingswetten. Leden van de Groep die buiten de Europese Unie zijn gevestigd kunnen ook toegang verkrijgen tot je persoonsgegevens. In zulke gevallen hebben we modelcontracten afgesloten om passende bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen. 

We ontvangen je persoonsgegevens van het casino. We kunnen je persoonsgegevens ook delen met derde partijen buiten de Europese Unie. In al zulke gevallen zorgen we ervoor dat er modelcontracten zijn afgesloten of een adequaatheidsbesluit is afgegeven om je persoonsgegevens te beschermen.

Beveiliging

We nemen passende beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat je persoonsgegevens veilig zijn en om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Het is echter belangrijk te beseffen dat veiligheid nooit kan worden gegarandeerd en dat je ons niet aansprakelijk stelt tenzij de veiligheid van je persoonsgegevens is aangetast door nalatigheid van onze kant.

Marketing

Als je je hebt aangemeld voor diensten die RLEM aanbiedt, kunnen we je direct marketing sturen over andere diensten die door RLEM of de Groep worden aangeboden, mits je toestemming hebt gegeven om dergelijke marketing te ontvangen.

Je kunt op elk moment je marketingtoestemming aanpassen via je gebruikersaccount. Je kunt je ook uitschrijven door de tools te gebruiken die in elke marketingcommunicatie staan die je ontvangt. Houd er rekening mee dat als je je uitschrijft van marketing het tot 5 dagen kan duren voordat dit van kracht is.

Socialemediaplatforms

We kunnen informatie die je ons verstrekt ook gebruiken om je relevante advertenties en gepersonaliseerde content over de diensten van onze Groep te tonen op bepaalde socialemediaplatforms van derde partijen (socialemediasites), inclusief delen op socialemediasites, die voor ons beschikbaar zijn gemaakt via relevante serviceproviders (bijvoorbeeld Facebook, Twitter). Als je deze advertenties niet wil zien, kun je je instellingen op de socialemediasites wijzigen. Als je niet wil dat we deze informatie delen met socialemediasites, kun je rechtstreeks contact met ons opnemen. 

Cookies

In dit privacybeleid gebruiken we de term 'cookie' om te verwijzen naar cookies en vergelijkbare technologieën die we gebruiken om informatie op te slaan (zoals webbakens). Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat wordt opgeslagen op je computer of mobiel (of ander) apparaat door de server van een website. Alleen die server kan de inhoud van dat cookie ophalen of lezen. Elk cookie is uniek voor je webbrowser. Het bevat anonieme informatie zoals een unieke identificatiecode, de naam van de website en een aantal cijfers en karakters.

Bijna alle websites en applicaties die je bezoekt, inclusief onze website, gebruiken cookies om je gebruikerservaring te verbeteren door een website en/of applicatie in staat te stellen je te 'onthouden', voor de duur van je bezoek (met behulp van een 'sessiecookie') of voor volgende bezoeken (met behulp van een 'permanent cookie').

Cookies worden gebruikt om je gebruik van een website of applicatie te verbeteren, bijvoorbeeld door je efficiënt tussen pagina's te laten navigeren en je voorkeuren op te slaan. Cookies maken de interactie tussen jou en de website sneller en gemakkelijker. Als een website of applicatie geen cookies gebruikt, denkt het iedere keer als je naar een nieuwe pagina op de website gaat dat je een nieuwe bezoeker bent. Cookies kunnen ook gebruikt worden om gerichte advertenties mogelijk te maken en je browsen op een website te analyseren. 

Meer informatie over cookies in het algemeen en hoe je ze kunt uitschakelen in je browser vind je hier.

Klik hier voor meer informatie over welke advertentiecookies op je apparaat staan en hoe je ze direct kunt uitschakelen.

Het bewaren van je persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens zeven jaar. Zeven jaar wordt gerekend vanaf de sluiting van je gebruikersaccount of als je gebruikersaccount gedurende deze periode slapend is geweest. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze bewaartermijn, namelijk:

 • Als je jezelf uitsluit voor een van onze diensten, bewaren we deze informatie voor onbepaalde tijd.
 • Als er onderzoek naar je wordt gedaan of als we mogelijke fraude, witwassen van geld of criminele activiteit hebben vastgesteld, kunnen we je persoonsgegevens langer bewaren.
 • In geval van een juridisch geschil bewaren we je persoonsgegevens voor de duur van het geschil en zeven jaar daarna.

Het updaten van je persoonsgegevens

Je kunt sommige van je persoonsgegevens op elk moment updaten via je gebruikersaccount. We verzoeken je om, als je persoonsgegevens wijzigen, je gebruikersaccount zo snel mogelijk te updaten. Neem contact op met de klantenservice als je je gegevens niet via je gebruikersaccount kunt wijzigen.

Je rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • het recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je hebben (ook wel een 'subject access request', oftewel een inzageverzoek);
 • het recht bepaalde persoonsgegevens te ontvangen in een machinaal leesbaar formaat;
 • het recht op rectificatie van onjuiste of verouderde persoonsgegevens;
 • indien we specifiek je toestemming hebben gevraagd om je persoonsgegevens te verwerken en we geen andere wettelijke voorwaarden hebben om ons op te baseren, heb je het recht deze toestemming in te trekken;
 • het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten wissen als het voor ons niet langer noodzakelijk is deze te verwerken, als je je toestemming op grond van de paragraaf hierboven hebt ingetrokken, als je bezwaar hebt gemaakt op grond van de paragraaf hieronder, als je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als het wissen van je persoonsgegevens verplicht is krachtens een wettelijke verplichting; 
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking als de wettelijke grondslag is dat het in ons gerechtvaardigd belang is je persoonsgegevens te verwerken, maar we maken je erop attent dat we je persoonsgegevens nog steeds kunnen verwerken als er andere relevante wettelijke grondslagen zijn of als we dwingende redenen hebben, die niet worden overruled door jouw rechten, belangen of vrijheden, om je persoonsgegevens in ons belang te blijven verwerken;
 • het recht op verzoek om uitleg over de logica achter beslissingen die we puur geautomatiseerd over je nemen; en
 • het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Dit kan gedaan worden door je uit te schrijven voor direct marketing via je gebruikersaccount of door je uit te schrijven via de communicatie zelf. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen profilering voor zover dat alleen gerelateerd is aan direct marketing.

Als je twijfelt over je rechten of je zorgen maakt over hoe je persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, kun je contact opnemen met onze klantenservice of met je nationale toezichthouder voor gegevensbescherming. 

Als je een van je rechten wil uitoefenen kun je dit doen door contact op te nemen met de klantenservice. Houd er rekening mee dat we zullen proberen te voldoen aan elk verzoek met betrekking tot je rechten, maar dat deze rechten niet absoluut zijn. Dit betekent dat we je verzoek mogelijk moeten weigeren of er slechts gedeeltelijk aan kunnen voldoen. 

Als je een verzoek indient met betrekking tot je rechten, vereisen we een bewijs van je identiteit. We kunnen je ook vragen je verzoek te verduidelijken. We streven ernaar op elk verzoek binnen één maand nadat je identiteit is geverifieerd te reageren, maar het kan langer duren (als dit het geval is zullen we je hierover informeren). As we herhaalde verzoeken ontvangen, of als we redenen hebben om aan te nemen dat er onredelijke verzoeken worden gedaan, behouden we ons het recht voor er niet aan te voldoen. 

Toezichthouders

Als je klachten hebt, heb je het recht contact op te nemen met je eigen nationale toezichthouder voor gegevensbescherming (in het VK is dit bijvoorbeeld het 'Information Commissioner's Office'). We vragen je echter om eerst contact met ons op te nemen zodat we de kans krijgen je zorgen weg te nemen. 

Contact opnemen

Mocht je vragen hebben over ons gebruik van je persoonsgegevens, of wil je een van je rechten uitoefenen, neem dan eerst contact op met onze klantenservice. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via dpo@starsgroup.com.

Privacybeleid laatst herzien: 12 juli 2021