PokerStars Lives retningslinjer for media og strømmere/vloggere

Akkreditering

Nettskjemaet for akkreditering for media hos PokerStars Live er tilgjengelig her. For hjelp eller spørsmål, vennligst kontakt press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live («vi»/«oss»/«vår») ønsker alle representanter velkommen, inkludert, men ikke begrenset til, redaksjonelle medarbeidere, fotografer, sosiale mediepåvirkere og videografer som skriver nyhetsartikler for anerkjente uavhengige medier, inkludert, men ikke begrenset til, pokerhandelsmedier , kjente aviser og magasiner, bloggere, lisensierte kringkastere (TV og radio) og nasjonale nyhetstjenesteorganisasjoner («medierepresentanter»), og alle personer som lager videoer for sine personlige sosiale mediekanaler eller tredjeparts kanaler for sosiale medier («vloggere»), til sine PokerStars Live*-arrangementer («arrangementer»), og PokerStars Live ser frem til å hjelpe med alle medieforespørsler som måtte være nødvendige.

Målet vårt er å sikre at arrangementene våre er best mulige for pokerspillerne, kasinoene, våre ansatte og alle deltagende medierepresentanter og vloggere. Sørg for at du leser gjennom og følger disse retningslinjene («retningslinjer») for å hjelpe oss med en effektiv gjennomføring av arrangementene. Brudd på disse retningslinjene kan resultere i at akkrediteringen trekkes tilbake for medierepresentanter eller vloggere for ett enkelt arrangement og/eller fremtidige arrangementer.

Etter en vellykket søknad vil mediepass tilbys til alle medierepresentanter og strømmepass til alle vloggere som deltar på våre arrangementer kun for å lage innhold. Dersom en medierepresentant kommer for å spille og vlogge, bør personen søke om et strømmepass. Hvis en spiller kommer for å strømme/vlogge, bør det søkes om et strømmepass. Hvis et medlem av media vil spille en spesifikk turnering under arrangementet, må de gi fra seg mediepasset mens de spiller, og vil dermed miste tilgang til presserommet (definert nedenfor). Dersom en medierepresentant ønsker å spille en spesifikk turnering og vlogge, må personen si fra seg mediepasset og søke om et strømmepass. Vær oppmerksom: På noen arrangement, kan ikke representanter fra media spille, men kun delta i jobbsammenheng. Ved slike tilfeller, blir søkere informert om dette i løpet av akkrediteringsprosessen.

Merk deg at det å sende inn en nettsøknad om et mediepass og/eller strømmepass for å delta på et arrangement, ikke automatisk garanterer at en slik søknad vil godkjennes og/eller innvilges. Hver søker vil motta svar på e-post fra press@pokerstarslive.com, og denne e-posten bekrefter om søknaden om mediepass og/eller strømmepass er innvilget. Uten unntak vil mediepass og/eller strømmepass kun deles ut etter skriftlig godkjennelse fra oss, og vi forbeholder oss retten til å begrense antallet mediepass som kan utstede til medierepresentanter fra samme mediekanal, og strømmepass som kan utstedes til vloggere fra samme kanal eller team.

1. Krav knyttet til mediepass

 1. Representanter fra media som søker om mediepass må følge alle satte krav som gjelder i henhold til deres deltakelse på arrangementet. Satte krav vil inkludere, men ikke begrenses til, minstekrav for alder, sammen med alle lokale krav eller restriksjoner som måtte gjelde. Når det sendes inn en søknad om et mediepass, må det kun brukes av medierepresentanter fra en mediekanal som har som hovedformål å rapportere om aktiviteter under et arrangement.
 2. Mediepass vil kun utstedes til redaksjonelle ansatte og personer tilknyttet anerkjente mediekanaler, inkludert pokermedia, aviser og magasiner, bloggere, lisensierte kringkastere (TV og radio) og nasjonale organisasjoner for nyhetstjenester.
 3. Mediepass vil ikke utstedes til ikke-redaksjonelle ansatte som deltar på arrangementer med formål om å markedsføre, som, men ikke begrenset til, representanter fra offentlige reklamebyrå, agenturer som driver med markedsføring/salg/reklame, eller pokeradministrasjon eller forretningsrelaterte tjenester.
 4. Akkrediterte medierepresentanter som deltar på et arrangement må kun rapportere for publikasjonen(e) de har oppgitt på søknadsskjemaet, og som ble godkjent under søknadsprosessen. Medierepresentanter som rapporterer for noen publikasjon(er) uten godkjenning på forhånd, risikerer å miste akkrediteringen sin for alle arrangementer vi har godkjent frem til dette oppdages, og i tillegg muligheten til å akkrediteres på fremtidige arrangementer.
 5. Søknader om mediepass må sendes via nettskjemaet, som du finner her, og du må forsikre deg om at alle relevante felt i søknadskjemaet er fylt ut, inkludert, men ikke begrenset til, navn, organisasjon, all kontaktinformasjon og planer for mediedekningen. Det er anbefalt at søknader om mediepass sendes inn god tid i forveien, og det burde ikke bestilles noen reise for å delta på et arrangement uten å ha fått skriftlig beskjed fra oss, som bekrefter at søknaden om mediepass er godkjent. Ingen representanter fra media vil få adgang til et arrangement uten et mediepass.
 6. Alle medlemmer/assistenter tilknyttet en medierepresentant må søke om et mediepass og ha mediepasset tilgjengelig til enhver tid under arrangementet.
 7. Førstegangssøkere fra enhver mediekanal i tillegg til freelancejournalister, må oppgi all dokumentasjon vi ber om, slik at vi kan gå gjennom søknaden i tillegg til å bekrefte at søkeren er fra en anerkjent mediekanal.
 8. Antall mediepass som kan utstedes til en mediekanal, spesielt for TV-team, vil variere avhengig av arrangementet, og/eller stedet der arrangementet avholdes. Dette er vanligvis et resultat av kapasiteten på stedet, og vi forbeholder oss retten til å administrere fasilitetene som er tilgjengelige for mediekanaler. Alle forespørsler om intervjuer med sponsede spillere bør avtales på forhånd gjennom press@pokerstarslive.com, når det er mulig. For alle intervjuer med spillere under arrangementer, må du kontakte en av våre PR-representanter under arrangementet og/eller via e-post på press@pokerstarslive.com, som vil avtale et passende tidspunkt og sted for intervjuet.
 9. Mediepass kan ikke overføres. Dersom noen, uansett årsak, må endre personell før eller under et arrangement, vennligst kontakt press@pokerstarslive.com så fort som mulig.

2. Krav for strømmepass

 1. For å kunne ta opp under et arrangement, må vloggere har et strømmepass.
 2. Søknader om strømmepass må sendes via nettskjemaet, som du finner her, og du må forsikre deg om at alle relevante felt i søknadskjemaet er fylt ut, inkludert, men ikke begrenset til, navn, organisasjon, all kontaktinformasjon og planer for innhold. Det er anbefalt at søknader om strømmepass sendes inn god tid i forveien, og det burde ikke bestilles noen reise for å delta på et arrangement uten å ha fått skriftlig beskjed fra oss, som bekrefter at søknaden om strømmepass er godkjent. Ingen vlogger vil få tilgang til et arrangement uten et strømmepass.
 3. Strømmepass vil kun utstedes til de som lager innhold til sine egne personlige kanaler, eller andre tredjeparts kanaler som er beskrevet på søknadsskjemaet og godkjent av oss under søknadsprosessen. Dersom det oppdages at vloggere lager innhold for noen kanal(er) uten godkjenning på forhånd, risikerer de å miste akkrediteringen sin for alle arrangementer vi har godkjent frem til dette oppdages, og i tillegg muligheten til å akkrediteres på fremtidige arrangementer.
 4. Alle som søker om et strømmepass må følge disse retningslinjene i sin helhet. Spesifikke krav til filming finner du i seksjon 6 «Video».
 5. Alle medlemmer/assistenter tilknyttet en vlogger(e) må søke om et strømmepass og ha strømmepasset tilgjengelig til enhver tid under arrangementet.

3. Etiske retningslinjer

 1. Mediepasset/strømmepasset skal brukes og være synlig til enhver tid, og vises ved inspeksjon dersom vi eller en av våre autoriserte representanter og ansatte på stedet der arrangementet avholdes ber om det.
 2. Medierepresentanter har ikke lov til å spille i Main Event i noe arrangement, inkludert i noe live-rom, så fremt dette ikke er skriftlig godkjent av PR-teamet. I tillegg får ikke medierepresentanter lov til å rapportere fra en sideturnering han/hun har spilt eller skal spille under et arrangementet, så fremt det ikke er skriftlig godkjent av PR-teamet på forhånd.
 3. Dersom en medierepresentant ønsker å vlogge fra turneringen de spiller i, må de først si fra seg mediepasset og søke om et strømmepass (se seksjon 2 «Strømmepass»).
 4. Det er forbudt for medierepresentanter å ha en innsats (økonomisk eller annet) på utfallet av noe under et arrangement. Dette inkluderer ethvert kjøp av prosenter i en individuell spiller eller sponset lag. Forbudet inkluderer alle typer fantasyspill som har et økonomisk aspekt.
 5. Det eneste språket som kan benyttes i turneringsområdet under et arrangement er de offisielle turneringsspråkene for det arrangementet.
 6. Vennligst respekter reguleringer på stedet der arrangementet avholdes, f.eks. kleskode, mat/drikke som ikke er tillatt, mens man deltar på arrangementet
 7. Det er viktig at medierepresentanter og vloggere respekterer spillerne og integriteten til alle arrangement. Dette inkluderer, men begrenses ikke til:
  • Å respektere retten en spiller har til en fornuftig personlig sone (f.eks. ikke stå for nærme);
  • Respektere retten en spiller har til å ikke vise hullkortene sine;
  • Respektere arrangementets integritet ved å ikke røre sjetonger, sette seg i tomme seter ved turneringsbord, eller diskutere noe som skjer ved bordet – enten med spillere ved bordet eller slik at spillere ved bordet kan høre det;
  • Respektere spilleres avgjørelser slik at de ikke verbalt dømmes ved bordet av observatører; og
  • Respektere spilleres emosjonelle engasjement ved å ikke synlig eller verbalt «feire» dersom en spesifikk spiller vinner en pott.

4. Turneringsområde – prosedyrer

 1. I turneringsområdet under arrangementet, er det essensielt at turneringslederen, ansatte, PokerStars Live-ansatte, PokerStars Blog-ansatte, tv-team tilknyttet PokerStars eller ansatte på kasinoet kan gjøre sine respektive jobber uhindret til enhver tid.
 2. Vennligst følg alle instruksjoner turneringsansatte eller våre representanter gir.
 3. Alle medierepresentanter og vloggere bør forlate turneringsområdet når ansatte og/eller spillere legger sjetonger i poser.
 4. Hvis man blir bedt om å forlate et område av en av våre autoriserte representanter og/eller en representant fra stedet der arrangementet avholdes, bør medierepresentanter og vloggere gjøre det på en høflig måte. Alle som nekter å følge instruksjoner risikerer å bli fratatt sine mediepass/strømmepass for hele arrangementet samt muligheten for å bli akkreditert på fremtidige arrangementer.
 5. Under sene stadier i en turnering, når få bord gjenstår, vil medierepresentanter og vloggere bli bedt om å forlate det avgrensede området rundt bordene. Når spillområdet er klarert, vil turneringsansatte prøve å lage et eget avgrenset område for media, men dette kan ikke garanteres.
 6. Medierepresentanter og vloggere blir bedt om å holde en rimelig avstand til våre TV-team. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker, da utstyret som brukes er tungt, og kan påføre skade.
 7. Hvis man trenger et bestemt bilde, bør medierepresentanter og vloggere snakke med produsenten eller turneringslederen, og fortelle de hva de trenger, siden de ofte kan flytte en kameramann/lydteknikker ut av veien.

5. Fotografi

 1. Ved alle arrangementer vil det være egne fotografer som tar bilder under turneringene. Bilder tatt av de godkjente fotografene kan benyttes ved å sende en e-post til press@pokerstarslive.com.
 2. På noen steder er fotografier ikke tillatt noe sted utenfor turneringsområdet. Alle som bryter kasinoets reguleringer på dette området vil få sitt mediepass/strømmepass inndratt for hele arrangementet og risikerer å miste muligheten for akkreditering på fremtidige arrangementer. Fotografer må respektere privatlivet til kasinoets besøkende som ikke direkte deltar på arrangementet.
 3. Fotografering med blits er forbudt under turneringer og på tv-bordet.

6. Video

 1. På noen steder er filming ikke tillatt noe sted utenfor turneringsområdet, og alle medierepresentanter eller vloggere som bryter kasinoets reguleringer på dette området vil få sitt mediepass/strømmepass inndratt for hele arrangementet og risikerer å miste muligheten for akkreditering på fremtidige arrangementer. Alle som filmer må respektere privatlivet til kasinoets besøkende som ikke direkte deltar på arrangementet.
 2. Antallet medierepresentanter fra ett TV-team eller vloggere fra én kanal eller ett team er hver begrenset til to personer i det generelle turneringsområdet, med kun ett medlem av det TV-teamet eller vlogger-teamet som filmer rundt ett bord. Den maksimale tidsperioden som hvert TV-team eller kanal eller team kan filme på hvert bord i det generelle turneringsområdet, er 15 minutter. Filming etter at denne tidsgrensen utløper, er forbudt og du må stoppe når vi ber om det.
 3. Filming til fremtidige kringkaster er tillatt i det generelle turneringsrommet.
 4. Fokusere på spesifikke bord, zoome inn på spesifikke hender, eller filming av området for håndtering av penger, sikkerhet eller området for cash games i kasinoet, er ikke tillatt.
 5. Filming mens man sitter ved pokerbordet er strengt forbudt.
 6. Direktestrømming av et aktivt PokerStars Live-turneringsbord er strengt forbudt. Medierepresentanter og vloggere kan direktestrømme det generelle turneringsområdet, men KUN med skriftlig godkjennelse på forhånd ved å sende en e-post til press@pokerstarslive.com. Alle medierepresentanter eller vloggere som ønsker å bruke tjenester for direktestrømming, må søke skriftlig godkjennelse på forhånd, der de inkludere all informasjon om hvilke intensjoner og planer de har, når de søker om medieakkreditering for å motta et mediepass/strømmepass.
 7. Filming av tv-bordet er strengt forbudt under turneringen, annet enn av tv-teamet fra PokerStars Live. Medierepresentanter og vloggere kan be om å filme TV-bordet mens pokerspill ikke foregår, ved å sende en e-post til press@pokerstarslive.com med de spesifikke kravene.
 8. Medierepresentanter og vloggere bør være respektfulle ovenfor andre spillere. Opptak skal ikke på noen måte gjøre spillerne ukomfortable. Hvis en spiller ber om du ikke filmer, må du stoppe opptaket. Ikke putt kamera eller annet utstyr i ansiktet til folk, med mindre de går med på det.
 9. Ikke hold innspillingsutstyr over bord eller over andre spillere. Ikke fokuser kamera på andre spillere, med mindre de ber om å bli med på opptaket.
 10. Kamera og utstyr skal ikke være i veien for folk, eller plassere på bordene.
 11. Hvis på et eller annet tidspunkt vi, etter eget skjønn, anser at filming av en medierepresentant eller vlogger er forstyrrende, påtrengende eller på annen måte i veien for PokerStars' kringkasting og filming, må slik medierepresentant og/eller vloggere stoppe å filme når bedt om det av våre autoriserte representanter.

7. Regler for presserom

 1. Vi vil forsøke å ha mediefasiliteter, inkludert et presserom utstyrt med trådløst nett eller internettilgang via kabel, på alle arrangementer («Presserom»). Kun representanter fra media med mediepass vil ha tilgang til presserom og/eller alle andre mediefasiliteter.
 2. Hvis et presserom er fullt, kan det være nødvendig å begrense tilgangen til presserommet og/eller andre mediefasiliteter.
 3. Representanter fra media må respektere det faktum at felles presserom kun skal benyttes til jobb. Vennligst ikke bruk båndbredde til ting som ikke er essensielt eller ikke har noe med jobben å gjøre, og vis respekt for andre som jobber rundt deg, ved å holde støynivået til et minimum.
 4. Av sikkerhetsmessige årsaker og på grunn av andre hensyn, ber vi representanter fra media om å ikke invitere spillere, kollegaer eller venner inn i presserommet.
 5. Vi tar ikke ansvar for personlige eiendeler eller jobbutstyr som oppbevares i presserommet og/eller turneringsområdet.

8. Dekning og strømmer/vlogger

 1. Vi krever at alle medierepresentanter og vloggere gir den relevante sponsoren av arrangementet (som vi ber om) den nødvendige anerkjennelsen og nevner de i sin dekning og strømmer/vlogger under arrangementet. Dette betyr at medierepresentanter klart krediterer sponsoren av arrangementet første gang de omtaler arrangementet, både når det gjelder skriftlige artikler, eller i videoopptak til strømmer/vlogger, dette inkluderer å klart nevne sponsoren og det fulle offisielle navnet til arrangementet i løpet av videoen. Slik kreditering av sponsoren og omtaler kreves også i rapportering som bruker informasjon, bilder eller videoer levert av PokerStars Live, selv om journalister ikke er akkrediterte og/eller deltar på arrangementet.
 2. Vi krever at alle medierepresentanter og vloggere gir den relevante sponsoren av arrangementet (som vi kan be om) betydelig omtale på sosiale medier, ved å tagge @PokerStarsLive i hver tweet de publiserer om arrangementet på Twitter, og ved å tagge @PokerStars i kopien av alle innlegg de publiserer om arrangementet på Instagram. I tillegg vil alle innlegg på sosiale medier om arrangementet, inkludert, men ikke begrenset til liverapporter, antall sjetonger, intervju med ambassedører, vlogger osv. må inkludere arrangementets relevante hashtag, og merkene til konkurrenter skal ikke tagges/omtales.
 3. For all rapportering fra arrangementer, må representanter fra media overholde og følge retningslinjer for varemerker, men hensyn til all bruk av arrangementets sponsorlogo. Kontakt press@pokerstarslive.com for mer informasjon.
 4. Når et arrangement sendes direkte med forsinkelse (synlige kort**), må representanter fra media og strømmere/vloggere også følge forsinkelsen i sin direkterapportering fra arrangementet. Dette er for å følge det samme programmet som kringkasterne som mottar og sender opptakene. Denne forsinkelsen gjelder all/enhver direkterapportering, blogger, innlegg på sosiale medier og plattformer for direktestrømming.

9. Retningslinjer for sikkerhet på livearrangementer

 1. Alle medierepresentanter og vloggere, uavhengig av status, må følge retningslinjene for sikkerhet på PokerStars Live-arrangementer når de deltar på et arrangement. Alle informasjon om retningslinjene finner du her.

10. Håndheving

 1. Alle medierepresentanter og strømmere/vloggere som ikke følger alle punkter i disse retningslinjene, eller ikke følger en forespørsel fra en av våre ansatte eller ansatte på stedet der arrangementet avholdes, vil få sitt mediepass og/eller strømmepass inndratt for varigheten av arrangementet, og risikerer å bli utestengt fra fremtidige arrangementer.
 2. Dersom du har noen spørsmål knyttet til medieakkreditering, eller krav til media/strømmere/vloggere, ber vi om at du sender en e-post til press@pokerstarslive.com.
 3. Vi kan: (a) tildele; (b) avslå enhver søknad om; og/eller (c) trekke tilbake ethvert mediepass eller strømmepass, etter eget skjønn og når som helst.

*PokerStars Live er merkevarenavnet til livepokerarrangementer, som, men ikke begrenset til, «PokerStars European Tour».

**Forsinkede sendinger med spillernes hullkort synlige på skjermen.