PokerStars Live – Retningslinjer for media og strømmere/vloggere

Akkreditering

PokerStars Lives akkrediteringsskjema for media finner du her. For hjelp eller spørsmål, vennligst kontakt press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live – Retningslinjer for media

PokerStars Live («vi»/ «oss»/ «vår») ønsker alle representanter fra media («Representanter fra media») og strømmere/vloggere («vloggere») velkommen til våre PokerStars Live*-arrangementer («Arrangementer»), og hjelper gjerne til med alle forespørsler fra media.

Vårt mål er å forsikre oss om at alle våre arrangementer avholdes uten problemer for pokerspillerne, kasinoene, våre ansatte og alle representanter fra media. Forsikre deg om at du leser gjennom og følger følgende retningslinjer for media og strømmere/vloggere («Retningslinjer»), slik at arrangementene kan avholdes så effektivt som mulig. Brudd på disse retningslinjene kan føre til inndragelse av medieakkrediteringen for representanter fra media eller strømmepass for strømmere/vloggere, enten for pågående eller fremtidige arrangementer.

Mediepass kan utstedes til representanter fra media, strømmere og vloggere som deltar på våre arrangementer etter at søknaden deres er godkjent, i henhold til kapasitet. Dersom en representant fra media kommer for å spille og vlogge, bør personen søke om et strømmepass. Dersom en spiller skal strømme/vlogge, vil en godkjent søknad gi et strømmepass. Dersom en representant fra media ønsker å spille en spesifikk turnering i løpet av sin tid på et arrangement sponset av PokerStars, må personen si fra seg mediepasset i det tidsrommet, og personen mister tilgangen til medieområdet. Dersom en representant fra media ønsker å spille en spesifikk turnering og vlogge, må personen si fra seg mediepasset og søke om et strømmepass. Merk deg følgende: På noen arrangement, kan ikke representanter fra media spille, men kun delta i jobbsammenheng. Ved slike tilfeller, blir søkere informert om dette i løpet av akkrediteringsprosessen.

Vennligst merk at innsending av søknader på nett for medieakkreditering og/eller strømmepass for å delta på et arrangement («Mediapass»), ikke automatisk garanterer at en slik søknad vil godkjennes og/eller bli innvilget. Alle søkere vil motta svar på e-post fra press@pokerstarslive.com, som bekrefter om søknaden om mediepass og/eller strømmepass er innvilget. Mediepass og/eller strømmepass vil, uten unntak, kun gis ut etter skriftlig godkjennelse fra oss, og vi forbeholder oss retten til å begrense antall mediepass som deles ut til representanter fra en hvilken som helst mediekanal.

1. Krav knyttet til mediepass

 1. Representanter fra media som søker om mediepass må følge alle satte krav som gjelder i henhold til deres deltakelse på arrangementet. Satte krav vil inkludere, men ikke begrenses til, minstekrav for alder, sammen med alle lokale krav eller restriksjoner som måtte gjelde. Når det sendes inn en søknad om et mediepass, må det kun brukes av representanter fra media i en mediekanal som har som hovedformål å rapportere om aktiviteter under et arrangement.
 2. Mediepass vil kun utstedes til ansatte og personer tilknyttet anerkjente mediekanaler, inkludert pokermedia, aviser og magasiner, bloggere, lisensierte kringkastere (TV og radio) og nasjonale organisasjoner for nyhetstjenester.
 3. Mediepass vil ikke utstedes til ikke-redaksjonelle ansatte som deltar på arrangementer med formål om å markedsføre, som, men ikke begrenset til, representanter fra offentlige reklamebyrå, agenturer som driver med markedsføring/salg/reklame, eller pokeradministrasjon eller forretningsrelaterte tjenester.
 4. Søknader om mediepass må sendes til press@pokerstarslive.com, og du må forsikre deg om at alle relevante felt i søknadskjemaet er fylt ut, inkludert, men ikke begrenset til, navn, organisasjon, all kontaktinformasjon og planer for mediedekningen. Det er anbefalt at søknader om mediepass sendes inn god tid i forveien, og det burde ikke bestilles noen reise for å delta på et arrangement uten å ha fått skriftlig beskjed fra oss, som bekrefter at søknaden om mediepass er godkjent. Ingen representanter fra media vil få adgang til et arrangement uten et mediepass.
 5. Førstegangssøkere fra enhver mediekanal i tillegg til freelancejournalister, må oppgi all dokumentasjon vi ber om, slik at vi kan gå gjennom søknaden i tillegg til å bekrefte at søkeren er fra en anerkjent mediekanal.
 6. Antall mediepass som kan utstedes til en mediekanal vil variere avhengig av arrangementet, og/eller stedet der arrangementet avholdes. Dette er vanligvis et resultat av kapasiteten på stedet, og vi forbeholder oss retten til å administrere fasilitetene som er tilgjengelige for mediekanaler. Alle forespørsler om intervjuer med sponsede spillere bør avtales på forhånd gjennom press@pokerstarslive.com, når det er mulig. For alle intervjuer med spillere under arrangementer, må du kontakte en av våre PR-representanter under arrangementet og/eller via e-post på press@pokerstarslive.com, som vil avtale et passende tidspunkt og sted for intervjuet.
 7. Mediepass kan ikke overføres. Dersom noen, uansett årsak, må endre personell før eller under et arrangement, vennligst kontakt press@pokerstarslive.com så fort som mulig.

2. Strømmepass

 1. For å gjøre opptak under et PokerStars-arrangement, må strømmere/vloggere ha et strømmepass.
 2. For å motta et strømmepass, må du sende en søknad her.
 3. Alle som søker om et strømmepass må følge retningslinjene for media og strømmere/vloggere. Spesifikke krav til filming finner du i seksjon 5 «Video».
 4. Alle medlemmer/assistenter tilknyttet strømmere/vloggere må søke om et strømmepass, og alltid ha strømmepasset tilgjengelig når de filmer.

3. Etiske retningslinjer

 1. Mediepasset/strømmepasset skal brukes og være synlig til enhver tid, og vises ved inspeksjon dersom vi eller en av våre autoriserte representanter og/eller ansatte på stedet der arrangementet avholdes ber om det.
 2. Representanter fra media med mediepass får ikke spille i Main Event på noe PokerStars Live-stopp eller liverom. I tillegg får ikke representanter fra media lov til å rapportere fra en sideturnering han/hun har spilt eller skal spille under et arrangementet.
 3. Dersom en representant fra media ønsker å vlogge fra turneringen de spiller i, må de først si fra seg mediepasset og søke om et strømmepass (se seksjon 2 «Strømmepass»).
 4. Det er forbudt for representanter fra media med et mediepass å ha en innsats (økonomisk eller annet) på utfallet av noe under et arrangement. Dette inkluderer ethvert kjøp av prosenter i en individuell spiller eller sponset lag. Forbudet inkluderer alle typer fantasyspill som har et økonomisk aspekt.
 5. Det eneste språket som kan benyttes i turneringsområdet under et arrangement er de offisielle turneringsspråkene for det arrangementet.
 6. Det er viktig at representanter fra media respekterer spillerne og integriteten til alle arrangement. Dette inkluderer, men begrenses ikke til:
  • Å respektere retten en spiller har til en fornuftig personlig sone (f.eks. ikke stå for nærme);
  • Respektere retten en spiller har til å ikke vise hullkortene sine;
  • Respektere arrangementets integritet ved å ikke røre sjetonger, sette seg i tomme seter ved turneringsbord, eller diskutere noe som skjer ved bordet – enten med spillere ved bordet eller slik at spillere ved bordet kan høre det;
  • Respektere spilleres avgjørelser slik at de ikke verbalt dømmes ved bordet av observatører; og
  • Respektere spilleres emosjonelle engasjement ved å ikke synlig eller verbalt «feire» dersom en spesifikk spiller vinner en pott.

4. Turneringsområde – prosedyrer

 1. I turneringsområdet under arrangementet, er det essensielt at turneringslederen, ansatte, PokerStars Live-ansatte, PokerStars Blog-ansatte, tv-team tilknyttet PokerStars eller ansatte på kasinoet kan gjøre sine respektive jobber uhindret til enhver tid.
 2. Vennligst følg alle instruksjoner turneringsansatte eller våre representanter gir.
 3. Alle representanter fra media og strømmere/vloggere bør forlate turneringsområdet når ansatte og/eller spillere legger sjetonger i poser.
 4. Hvis man blir bedt om å forlate et område av en av våre autoriserte representanter og/eller en representant fra stedet der arrangementet avholdes, bør representanter fra media og strømmere/vloggere gjøre det på en høflig måte. Alle som nekter å følge instruksjoner risikerer å bli fratatt sine mediepass for hele arrangementet og fremtidige arrangementer.
 5. Under sene stadier i en turnering, når få bord gjenstår, vil representanter fra media og strømmere/vloggere bli bedt om å forlate det avgrensede området rundt bordene. Når spillområdet er klarert, vil turneringsansatte prøve å lage et eget avgrenset område for media, men dette kan ikke garanteres.
 6. Media og strømmere/vloggere blir bedt om å holde en rimelig avstand til tv-teamet. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker, da utstyret som brukes er tungt, og kan påføre skade.
 7. Hvis man trenger et bestemt bilde, bør representanter fra media og strømmere/vloggere snakke med produsenten eller turneringslederen, og fortelle de hva de trenger. De kan ofte flytte en kameramann/lydmann ut av veien.

5. Fotografi

 1. Ved alle arrangementer vil det være egne fotografer som tar bilder under turneringene. Bilder tatt av de godkjente fotografene kan benyttes ved å sende en e-post til press@pokerstarslive.com.
 2. På noen steder er fotografier ikke tillatt noe sted utenfor turneringsområdet. Alle som bryter kasinoets reguleringer på dette området vil få sitt mediepass/strømmepass inndratt for hele arrangementet og muligens for fremtidige arrangementer. Fotografer må respektere privatlivet til kasinoets besøkende som ikke direkte deltar på arrangementet.
 3. Fotografering med blits er forbudt under turneringer og på tv-bordet.

6. Video

 1. På noen steder er filming ikke tillatt noe sted utenfor turneringsområdet. Representanter fra media og strømmere/vloggere som bryter kasinoets reguleringer, vil få sine mediepass/strømmepass inndratt. Alle som filmer må respektere privatlivet til kasinoets besøkende som ikke direkte deltar på arrangementet.
 2. Filming til hovedsendingen er tillatt i det generelle turneringsrommet.
 3. Fokusere på spesifikke bord, zoome inn på spesifikke hender, eller filming av området for håndtering av penger, sikkerhet eller området for cash games i kasinoet, er ikke tillatt.
 4. Filming mens man sitter ved pokerbordet er strengt forbudt.
 5. Direktestrømming av et aktivt PokerStars Live-turneringsbord er strengt forbudt. Representanter fra media og strømmere/vloggere kan direktestrømme det generelle turneringsområdet, men KUN med skriftlig godkjennelse på forhånd ved å sende en e-post til press@pokerstarslive.com. Alle representanter fra media og strømmere/vloggere som ønsker å bruke tjenester for direktestrømming, må søke skriftlig godkjennelse på forhånd, der de inkludere all informasjon om hvilke intensjoner og planer de har, når de søker om medieakkreditering for å motta et mediepass/strømmepass.
 6. Filming av tv-bordet er strengt forbudt under turneringen, annet enn av tv-teamet fra PokerStars Live. Representanter fra media og strømmere/vloggere kan be om å filme tv-bordet når det ikke spilles poker, ved å sende en e-post til press@pokerstarslive.com med de spesifikke ønskene.
 7. Representanter fra media og strømmere/vloggere skal respektere spillerne. Opptak skal ikke på noen måte gjøre spillerne ukomfortable. Hvis en spiller ber om du ikke filmer, må du stoppe opptaket. Ikke putt kamera eller annet utstyr i ansiktet til folk, med mindre de går med på det.
 8. Ikke hold innspillingsutstyr over bord eller over andre spillere. Ikke fokuser kamera på andre spillere, med mindre de ber om å bli med på opptaket.
 9. Kamera og utstyr skal ikke være i veien for folk, eller plassere på bordene.

7. Reguleringer for medierom

 1. Vi vil forsøke å ha mediefasiliteter, inkludert et presserom utstyrt med trådløst nett eller internettilgang via kabel, på alle arrangementer («Presserom»). Kun representanter fra media med mediepass vil ha tilgang til presserom og/eller alle andre mediefasiliteter.
 2. Hvis et presserom er fullt, kan det være nødvendig å begrense tilgangen til presserommet og/eller andre mediefasiliteter.
 3. Representanter fra media må respektere det faktum at felles presserom kun skal benyttes til jobb. Vennligst ikke bruk båndbredde på ting som ikke er nødvendig, eller til ting som ikke er knyttet til jobben.
 4. Av sikkerhetsmessige årsaker og på grunn av andre hensyn, ber vi representanter fra media om å ikke invitere spillere, kollegaer eller venner inn i presserommet.
 5. Vi tar ikke ansvar for personlige eiendeler eller jobbutstyr som oppbevares i presserommet og/eller turneringsområdet.
 6. Vennligst respekter reguleringer på stedet der arrangementet avholdes, f.eks. kleskode, mat/drikke som ikke er tillatt, mens man deltar på arrangementet

8. Dekning og strømmer/vlogger

 1. Vi krever at alle representanter fra media og strømmere/vloggere gir den relevante sponsoren av arrangementet (som vi ber om) den nødvendige anerkjennelsen og/eller nevner de i sin dekning og strømmer/vlogger under arrangementet. Dette betyr at representanter fra media klart krediterer sponsoren av arrangementet første gang de omtaler arrangementet, både når det gjelder skriftlige artikler, eller i videoopptak til strømmer/vlogger, dette inkluderer å klart nevne sponsoren i løpet av videoen. Dette inkluderer også rapportering som bruker informasjon, bilder eller videoer levert av PokerStars Live, selv om journalister ikke er akkrediterte og/eller deltar på arrangementet.
 2. For all rapportering fra arrangementer, må representanter fra media overholde og følge retningslinjer for varemerker, men hensyn til all bruk av arrangementets sponsorlogo. Kontakt press@pokerstarslive.com for mer informasjon.
 3. Når et arrangement sendes direkte med forsinkelse (synlige kort**), må representanter fra media og strømmere/vloggere også følge forsinkelsen i sin direkterapportering fra arrangementet. Dette er for å følge det samme programmet som kringkasterne som mottar og sender opptakene. Denne forsinkelsen gjelder all/enhver direkterapportering, blogger, innlegg på sosiale medier og plattformer for direktestrømming.

9. Retningslinjer for sikkerhet på livearrangementer

 1. Alle representanter fra media og strømmere/vloggere, uavhengig av status, må følge retningslinjene for sikkerhet på PokerStars Live-arrangementer når de deltar på et arrangement. Alle informasjon om retningslinjene finner du her.

10. Håndheving

 1. Alle representanter fra media og strømmere/vloggere som ikke følger alle punkter i disse retningslinjene, eller ikke følger en forespørsel fra en av våre ansatte eller ansatte på stedet der arrangementet avholdes, vil få sitt mediepass og/eller strømmepass inndratt for varigheten av arrangementet, og risikerer å bli utestengt fra fremtidige arrangementer.
 2. Dersom du har noen spørsmål knyttet til medieakkreditering, eller krav til media/strømmere/vloggere, ber vi om at du sender en e-post til press@pokerstarslive.com.

*PokerStars Live er merkevarenavnet til livepokerarrangementer, som, men ikke begrenset til, «PokerStars European Tour».

**Forsinkede sendinger med spillernes hullkort synlige på skjermen.

Vanlige spørsmål om PokerStars Live

Vanlige spørsmål om PokerStars Live

Har du spørsmål om arrangementene våre? Klikk her for svar.

Last ned og kvalifiser deg

Last ned og kvalifiser deg

Vil du oppleve spenningen under PokerStars Live-arrangementer? Last ned PokerStars eller Full Tilt for å kvalifisere deg nå.