Retningslinjer for personvern for PokerStars Live

Identiteten til dataadministratoren. I forbindelse med disse retningslinjene for personvern («retningslinjer for personvern»), skal «dataadministrator» (eksempelvis personen ansvarlig for å hente inn, oppbevare og bruke din personlige informasjon) bety, avhengig av stedet der turneringen avholdes for et arrangement du deltar på, Global Poker Tours Limited («GPTL») eller Rational Live Events (Malta), Limited («Rational Malta») eller Rational Live Events Macau Limited («Rational Macau») eller TSG Interactive US Services Limited («TSG Interactive US») (samlet «Event-selskapet», «vi», «vår» eller «oss») eller en subsidiær av Event-selskapet, holding-selskapet til Event-selskapet og enhver subsidiær av ethvert slikt holding-selskap.

Begrepet «turnering» betyr alle live pokerturneringer og cash games (begge en «turnering») som er en del av PokerStars Live-arrangementer, for eksempel, men ikke begrenset til, «European Poker Tour», «Asia Pacific Poker Tour», «PokerStars Caribbean Adventure», «Brazilian Series of Poker», «PokerStars Players NL Hold'em Championship» og/eller «PokerStars MEGASTACK» (vi viser til hver av disse som et «arrangement»). Begrepet «Gruppen» betyr det aktuelle arrangementsselskapet sammen med alle deres datterselskaper og ethvert holdingselskap hos arrangementsselskapet og ethvert datterselskap av et slikt holdingselskap og selskap assosiert med The Stars Group.

Vårt arbeid for spillernes personvern Vi er forpliktet til å holde personopplysninger vi samler inn, konfidensielle, og bruker ledende teknologi og prosedyrer for informasjonssikring, alt i henhold til EUs standarder for databeskyttelse og kravene til myndighetene som regulerer spillindustrien.

Formålet med disse retningslinjene for personvern Hensikten med retningslinjene for personvern er å gjøre deg i stand til å forstå hvordan vi samler inn, lagrer, bruker og beskytter din personlige informasjon og for å forklare dine rettigheter når det gjelder denne informasjonen og hvordan den brukes.

Våre juridiske forpliktelser Når vi behandler dine personopplysninger, vil vi overholde vilkårene i Isle of Mans Data Protection Act 2002 («IOM Act») med hensyn til ethvert spørsmål som angår GPTL, Rational Macau eller TSG Interactive US eller alternativt, Chapter 440 Data Protection Act Laws of Malta («Malta Act») med hensyn til ethvert spørsmål som angår Rational Malta. Kollektivt omtales IOM Act og Malta Act heri som «lovene». Din personlige informasjon kan også bli behandlet eller overført av oss til andre medlemmer av vår gruppe, våre tilknyttede selskaper, våre agenter og tredjeparter som leverer tjenester til oss, i jurisdiksjoner utenfor Isle of Man og det europeiske økonomiske samarbeidsområde. I slike tilfeller overholder vi vilkårene i lovene, som sikrer at personopplysninger bare overføres til jurisdiksjoner som overholder de ulike «tilstrekkelighet»-kravene for databeskyttelse som er beskrevet i lovene.

Hva betyr de definerte begrepene? Med mindre vi gir dem en bestemt mening i disse retningslinjene for personvern, har definerte begreper meningen vi har gitt dem i PokerStars Lives vilkår, som overstyrer bestemmelser i disse retningslinjene for personvern i tilfeller der de ikke måtte samsvare.

Din godkjenning av retningslinjene for personvern

 1. Godkjenning: Ved å bruke PSLive-tjenesten eller delta på et arrangement sier du («bruker» eller du») deg enig i retningslinjene for personvern, og disse kan endres av oss fra tid til annen, og vi vil spørre deg separat når du oppgir personopplysninger, hvorvidt du godtar å motta markedsføring fra: (a) oss; og også (b) fra tredjepartsleverandører av varer og tjenester, som vi deler personopplysningene dine med. Endringer: Vi forbeholder oss retten til å endre disse retningslinjene for personvern fra tid til annen. Endringer trer i kraft så fort det varsles om slike endringer på PSLive-nettstedet) («nettstedet»). Vi oppfordrer deg derfor til å sjekke disse retningslinjene for personvern med jevne mellomrom for å være sikker på at du er oppdatert om den gjeldende versjonen og endringer vi gjør 

^ Tilbake til toppen

Hvilken informasjon samles inn og med hvilket formål

 1. Informasjon om registrering: Som en del av prosessen med å åpne en PSLive-konto, bruk av PSLive-systemet og for å la oss tilby deg våre tjenester, vil vi be deg om visse personopplysninger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, fødselsdato, e-postpostadresse, landet hvor du bor og nasjonalitet, og vi krever i tillegg bekreftelse på at du er minst 18 år gammel, eller eldre i områder hvor minimumsalderen for å delta på arrangementet, er høyere enn 18. Navnet du registrerer hos oss må være ditt eget. I tillegg er det viktig at du fyller ut opplysninger på kontoen din med gyldig informasjon, siden denne vil bli brukt i forbindelse med å verifiser identiteten din og til andre formål som beskrives i disse retningslinjene for personvern. Du må opplyse oss om relevante endringer i personopplysningene du har oppgitt til oss, og vi tar ikke på oss ansvar for skade som måtte skje som resultat av at du ikke meddeler oss om endringer i personopplysningene du har oppgitt til oss. Oppbevaring av data: Vi tar vare på personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålene som beskrives i disse retningslinjene for personvern, og det inkluderer oppbevaring av data fra tidligere bruk, som kan kreves for å holde regelverket. Vi samler ikke inn flere personopplysninger fra brukerne enn det som er nødvendig for disse formålene, og retningslinjene våre for datahåndtering inkluderer sletting av personopplysninger vi ikke trenger lenger. Hvis du før 25. mai 2018 («datoen GDPR trådte i kraft») skulle stenge (eller hvis vi stenger) PSLive-kontoen din hos oss, tar vi vare på personopplysningene dine i 5 (fem) år fra den aktuelle datoen, for å kunne hjelpe deg med forespørsler du måtte ha om din deltagelse på våre arrangementer. Hvis du stenger kontoen etter datoen GDPR trådte i kraft, oppbevarer vi kun personopplysningene dine i 2 (to) år fra den aktuelle datoen. Formål: Vi, medlemmene av gruppen av selskaper, tilknyttede selskaper og tredjeparter som leverer tjenester til oss eller til deg på vegne av oss, bruker personopplysningene dine til forretningsdriften vår og for å la deg bruke PSLive-systemet og/eller delta på et arrangement. Dette gjelder spesifikt for følgende formål, men vi forbeholder oss også retten til å bruke personopplysningene dine til andre formål som rimeligvis kan anses for å ha å gjøre med sponsing, vertskap, administrering eller organisering av arrangementer:
  • bekrefte økonomiske transaksjoner;
  • vurdere spillaktiviteten din for å sikre ansvarlig spilling;
  • kunne tilby PSLive-tjenester til deg;
  • identifisering, verifisering og til å utføre bakgrunnssjekk;
  • statistisk analyse og undersøkelse;
  • forskning og utvikling;
  • markedsføring, markedsundersøkelse, spørreundersøkelser og kundeprofilering;
  • dataanalyse;
  • å etterkomme lisensierings- og reguleringskrav;
  • bekjempe sikkerhetsrisiko og svindel.

^ Tilbake til toppen

Vilkår for behandling av personopplysninger

 1. Vilkår: Vi behandler personopplysningene dine på ulike måter, alle i henhold til relevante lover om databeskyttelse.

  Samtykke

  Vi behandler personopplysningene dine først og fremst for å kunne tilby deg tjenesten. I visse tilfeller kan vi be om samtykke til at vi behandler personopplysningene dine på en diskré måte. I slike tilfeller behandles personopplysningene dine i henhold til slikt samtykke, og du kan når som helst skriftlig trekke tilbake samtykket. For eksempel trenger vi ditt samtykke for å sende deg markedsførings- og kampanjemateriell.

  Følge kontrakter, overholde et juridisk krav.

  Det kan også være nødvendig for oss å behandle slike personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt (som vilkår for PokerStars Live) for at vi skal kunne overholde diverse juridiske og/eller regulative krav, deriblant, men ikke begrenset til, å overholde kravene i gjeldende spillisenser (uansett om vi eller tredjeparten som eier lokalet der arrangementet avholdes, sitter på disse) og følge lovgivning som skal hindre hvitvasking av penger.

  Legitime interesser

  Vi kan også behandle personopplysningene dine når vi anser at slik behandling er i vår (eller en tredjeparts) legitime interesse og forutsatt at slik behandling ikke strider mot dine interesser, rettigheter eller friheter. Eksempler på behandling i tråd med legitime interesser kan være: (i) når vi avslører personopplysningene dine til selskap i gruppen vår etter en omstrukturering eller på grunn av interne administrative formål; (ii) når vi identifiserer bestemte selskaper som kan tilby deg ekstra fordeler i tjenestene våre, eller gi oss verdifull informasjon om din bruk av tjenestene (iii) oppdage og beholde informasjon vedrørende ansvarlig spilling; (iv) behandling for å sikre nettverks- og informasjonssikkerhet, deriblant å hundre uautorisert tilgang til våre elektroniske kommunikasjonsnettverk; (v) sikre integriteten til våre arrangementer ved å bekjempe, rapportere og dele informasjon relatert til svindel, ulovlig aktivitet eller identitetstyveri; (v) etterleve regulatoriske og lovbestemte krav; (vi) utvikle skreddersydde belønningsopplegg for spillere.

^ Tilbake til toppen

Informasjonsdeling, avsløring og mottakere

 1. Spesifikke avsløringer. Vi kan oppgi din personlige informasjon som følger:
  • til enhver mottaker dersom vi pålegges å gjøre dette av loven eller regulerende myndighet;
  • til ethvert regulært ombud eller lisensombud eller myndighet;
  • til tredjeparter for det formål å gjøre opp eller foreta betalinger, i relasjon til gevinster du kan ha krav på etter å ha deltatt på et arrangement; 
  • til tredjeparter som yter oss tjenester eller yter tjenester på våre vegne;
  • til tredjeparter for markedsføringsformål, forutsagt at du er gitt samtykke eller ikke motsatt deg, avhengig av hva som er aktuelt i hvert tilfelle, som beskrevet i paragraf 9 under;
  • til enhver tredjepart som kjøper oss eller virksomheten vår, eller noen del av oss eller virksomheten vår;
  • dersom vi i god tro tror at slik handling er nødvendig:
   for å overholde alle lover eller overholde rettslige prosesser;
   ii. for å beskytte og forsvare våre rettigheter og eiendom;
  • med ditt samtykke;
  • med formål om opprettelse etter katastrofe; eller
  • som fremstilt i paragraf 5 under.
 2. Generelle avsløringer: I tillegg til de spesifikke eksemplene på avsløringer som er nevnt over, kan vi avsløre din personlige informasjon til våre ansatte, ansatte i andre selskaper i vår Gruppe, våre agenter og til tredjeparts tjenesteleverandører som bruker dine personopplysninger til å yte tjenester til oss i forhold til at du er en bruker av PSLive-tjenesten. 
 3. Kombinasjon av personopplysninger: Vi kan kombinere dine personopplysninger innhentet fra din bruk av PSLive-tjenester og/eller deltagelse på et arrangement i henhold til disse retningslinjene for personvern med annen informasjon innhentet fra deg ved hjelp av andre tjenester som drives av gruppen samt alle produkter som er relatert til eller bidrar til dette, inkludert mobile og sosiale nettverkstjenester. Vi vil behandle denne kombinerte informasjonen i samsvar med, og vil bruke det for grunner som er fastsatt i, disse retningslinjene for personvern.

^ Tilbake til toppen

Konfidensialitet

 1. Hva gjør vi? Vi har gjort en betydelig innsats for å beskytte konfidensialiteten til identitet, preferanser og annen informasjon vi har samlet om enkeltbrukere, og vil ikke bevisst gi tilgang til denne informasjonen til noen utenfor gruppen vår, annet enn til brukeren selv eller som beskrevet i disse retningslinjene. Vi har investert betydelig i servere, databaser, sikkerhetskopier, brannmurer og krypteringsteknologi for å beskytte informasjonen vi samler og behandler. Denne teknologien brukes som en del av en førsteklasses sikkerhetsarkitektur.

  Hva kan du gjøre? Du må også gjøre det du kan for å beskytte dine personopplysninger. Innloggingsdetaljene dine er konfidensielle, og du er forpliktet til å holde dem hemmelig og konfidensiell til alle tider og til å gjøre ditt beste for å beskytte dens hemmelighold og konfidensialitet.

^ Tilbake til toppen

Begrensninger ved konfidensialitet

 1. Lovpålagte avsløringer. På grunn av det juridiske, regulatoriske og sikkerhetsmessige miljøet vi opererer i, kan vi finne det nødvendig, under visse omstendigheter, å avsløre personlig identifiserbar informasjon om våre brukere, og det kan hende vi ikke får lov til å informere deg om at vi har gjort det. Vi vil bruke fornuftige vurderinger for å begrense slike avsløringer til følgende: (a) der vi i god tro om at det er nødvendig å gjøre det som respons på en stevning, ordre eller annen rettsprosess eller krav mot oss, eller (b) der det er nødvendig for å identifisere, kontakte eller bygge en sak mot personer eller selskaper for å bevare og/eller håndheve våre rettigheter. Videre kan vi, og du godkjenne at vi, avslører din bruker-ID, navn, fødselsdato, gateadresse, by, sted, postnummer, land, telefonnummer, e-post, kontoaktivitet, transaksjoner, overføringer til og kommunikasjon med andre brukere pluss informasjon om finansinstrumenter som brukes til å sette inn og ta ut til våre tredjeparts agenter eller offisielle organer som vi, etter eget skjønn, mener er nødvendig eller hensiktsmessig i forbindelse med en etterforskning av hvitvasking, bedrageri, brudd på immaterielle rettigheter, piratkopiering eller annen ulovlig aktivitet eller aktivitet som kan utsette oss for juridisk ansvar.

^ Tilbake til toppen

Lovpålagte avsløringer

 1. Gruppemarkedsføring. Det kan hende vi bruker din e-postadresse og ditt telefonnummer med formål om å gi deg nyheter, kampanjer og andre markedsføringstilbud fra oss. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik markedsføringskommunikasjon, nyhetsbrev og markedsføringstilbud, kan du melde deg av fra dem enten når du registrerer deg hos oss eller senere ved å følge instruksjonene for utmelding som følger med i kommunikasjon. I tillegg har du når som helst rett til å varsle oss om at du ikke ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, og du kan gjøre dette ved å sende e-post til kundeservice.
 2. Tilbud av varer og tjenester fra tredjeparter Når du har gitt samtykke til at vi kan gjøre det, kan vi også dele e-postadressen din og telefonnummeret ditt med tredjeparter slik at du kan sende deg tilbud om sine varer og tjenester. Du kan når som helst sende en forespørsel om å ikke motta slike tilbud ved å sende en blank melding med «Remove» i emnefeltet til kundeservice. Dersom du ikke ønsker å motta disse tilbudene, vil vi fjerne din informasjon fra distribueringslistene til markedsavdelingen og fra alle fremtidige lister vi kan komme til å dele med våre markedsføringspartnere. Du må imidlertid melde deg av separat fra markedskommunikasjon sendt av partnere som har mottatt kontaktinformasjonen fin fra oss før forespørselen din om å bli fjernet fra disse listene.
 3. Reklame. Vi vil kun bruke navnet ditt og opplysningene dine i reklamemateriell etter skriftlig samtykke fra deg.

^ Tilbake til toppen

Dine rettigheter i forbindelse med opplysningene dine

 1. Rett til å be om informasjon om deg selv. Vi tar sikte på å holde vår informasjon om deg så presis som mulig. Du kan når som helst kontakte oss for å gjennomgå, endre, få en kopi av opplysninger eller endre eller rette opplysningene i henhold til rettighetene dine i henhold til gjeldende lov. I slike tilfeller kan vi kreve bevis for, og bli overbevist om at du er den du oppgir deg for å være, før vi utfører handlingene du ber om. Du kan kontakte oss for å utøve rettighetene dine som beskrevet i paragraf 12, ved å sende e-post til kundeservice. Vi kan i visse tilfeller innkreve en liten avgift for å dekke kostnadene for administrasjonen rundt eventuelle anmodninger fra deg i denne forbindelse eller håndtere forespørselen din i henhold til gjeldende lov.
 2. Andre rettigheter. Du har følgende rettigheter når det gjelder dine personopplysninger:
  1. rett til å motsette deg behandling som sannsynligvis vil forårsake skade eller plager;
  2. rett til å motsette deg at avgjørelser tas automatisk;
  3. i visse omstendigheter rett til å få unøyaktige personopplysninger rettet, blokkert, slettet eller ødelagt; og
  4. rett til å kreve godtgjøring for skader som er forårsaket av brudd på loven om beskyttelse av data.

Hvis du er usikker på hvilke rettigheter du har, eller er bekymret for hvordan personopplysningene dine kan bli brukt, bør du kontakte relevant Data Protection Authority (se paragraf 15). Hvis du kontakter oss vedrørende rettighetene dine, skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg med forespørselen eller innvendingen. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle rettigheter er absolutte.

^ Tilbake til toppen

Informasjonskapsler

 1. Informasjonskapsler er tråder av tekst med informasjon som blir lastet ned til din personlige datamaskin, bærbare datamaskin eller mobile enhet (en «Enhet») når du besøker et nettsted. De sendes tilbake til siden de kommer fra hver gang du besøker den igjen, eller til andre nettsider som gjenkjenner denne kakebiten. Trykk her hvis du vil vite mer om hva informasjonskapsler er, og hvordan de brukes.

  Informasjonskapsler er veldig anvendelige og brukes til en rekke forskjellige formål. Dette inkluderer å la deg navigere effektivt mellom sider, huske dine preferanser og generelt forbedre brukeropplevelsen din. Noen ganger blir informasjonskapsler brukt til å sørge for at reklamer du ser på nett er relevante for deg og dine interesser. Vi bruker informasjonskapsler til å spore henvisninger til våre nettsteder, for å huske dine preferanser, og til å generere statistisk data, som vi bruker til å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsider. Vi bruker også informasjonskapsler til å måle effektiviteten på våre annonsekampanjer, for å begrense antall ganger du ser en annonse, for å huske at du har besøkt en nettside, og for å kunne gi deg annonser som er relevante for dine interesser.

  Du finner detaljert informasjon om informasjonskapslene våre og hvordan vi bruker dem på nettstedet, hvordan du kan skru av informasjonskapsler eller styre bruken av dem, samt hvilke informasjonskapsler som er i bruk på enheten din, på våre tilknyttede nettsteder.

^ Tilbake til toppen

Mer informasjon

 1. Vi sender deg gjerne mer informasjon om hvordan vi beskytter og bruker personopplysningene dine. Vennligst kontakt kundeservice. Du kan også få mye nyttig informasjon om databeskyttelse og personvern fra Isle of Man Information Commissioner og/eller Office of the Information and Data Protection Commissioner (Malta).

^ Tilbake til toppen

  Retningslinjer for personvern senest oppdatert: 29. november 2018