Bezpieczeństwo

Zasady bezpieczeństwa podczas imprez na żywo

Niniejsze zasady bezpieczeństwa zostały opracowane przez zespół PokerStars Live.

Wzięcie udziału w dowolnej z imprez jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody. Jeżeli sprzeciwiasz się wymienionym poniżej zasadom, zrezygnuj z udziału w rozgrywkach.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Podczas imprez na żywo nie będzie tolerowana działalność przestępcza. Stosowne środki pozwolą na zapobieganie tego typu działalności, a w przypadku jej wykrycia – natychmiastowe przerwanie.
 2. Wszystkie imprezy na żywo podlegają ogólnym zasadom gry, regulaminowi miejsca, w którym się odbywają oraz lokalnym i międzynarodowym przepisom. Osoby naruszające poniższy regulamin mogą stracić prawo do dalszego udziału w imprezie i zostać poproszone o jej natychmiastowe opuszczenie.
 3. Nie będzie tolerowane zachowanie, które uznamy za niestosowne lub powodujące jakiekolwiek zagrożenie. Niezastosowanie się do tej zasady może skutkować przerwaniem gry i koniecznością opuszczenia imprezy.
 4. Osoby, które zidentyfikujemy jako mające związek z podejrzanymi bezprawnymi działaniami, mogą stracić prawo dalszego udziału w imprezie i zostać poproszone o jej natychmiastowe opuszczenie. PokerStars Live oraz kasyno goszczące imprezę zastrzegają sobie prawo do podjęcia – według własnego uznania – kroków w stosunku do tego typu osób, w tym możliwość zgłoszenia tego typu działalności organom ścigania.
 5. Osoby, które zidentyfikujemy jako powiązane z jakąkolwiek podejrzaną niezgodną z prawem działalnością lub w taką działalność zaangażowane, jak również osoby dające realne podstawy do podejrzeń, mogą zostać wykluczone z wszelkich imprez sponsorowanych przez dowolną markę w obrębie Amaya Group.
 6. PokerStars Live zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia uczestnikowi udziału w dowolnej imprezie ze względów bezpieczeństwie, jeśli – przykładowo – uczestnik ma na koncie epizody związane z naruszeniem bezpieczeństwa dające realne podstawy do podejrzeń.
 7. PokerStars Live stosuje utajniony kanał zgłoszeń zapewniający szczegółową analizę wszystkich przypadków naruszenia zasad bezpieczeństwa. Wszelkie zidentyfikowane i/lub zebrane podczas śledztwa dowody kryminalne mogą zostać ujawnione uprawnionym organom na poczet ewentualnego postępowania karnego.

Bezpieczeństwo podczas imprezy na żywo oraz w lokalu do gry

Zależy nam na tym, żeby gra w sponsorowanych przez PokerStars imprezach oraz lokalach była pozytywnym doświadczeniem. Dlatego też, w trosce o bezpieczeństwo graczy, zalecamy zastosowanie się do poniższych zasad. Zapewnienie sobie bezpieczeństwa podczas imprez na żywo lub gry w lokalu leży w gestii gracza, niemniej jednak proponujemy mieć na uwadze kilka poniższych rad. W pełnym dopuszczalnym przez prawo zakresie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty poniesione podczas udziału w sponsorowanych przez PokerStars imprezach, chyba że są one wynikiem naszego zaniedbania.

Bezpieczeństwo gracza

Udział w imprezie na żywo lub wizyta w lokalu do gry może się wiązać z przebywaniem w obcym środowisku, bez znajomości lokalnego języka. Turyści uczestniczący w imprezach masowych często padają ofiarami miejscowych złodziei i kryminalistów. Większość wykroczeń z udziałem graczy to przestępstwa na skutek sprzyjających okoliczności i kradzieże przedmiotów osobistych. Osoby podróżujące są też narażone na działalność kieszonkowców operujących w popularnych wśród turystów miejscach, zwłaszcza w lokalach oferujących nocną rozrywkę.

Jeżeli zabierasz ze sobą komputer osobisty, pamiętaj, że może on być łakomym kąskiem dla złodziei. Dzieje się tak nie tylko dlatego, iż sprzęt elektroniczny ma wartość sam w sobie, lecz może on też pozwolić hackerowi uzyskać dostęp do Twoich kont (mailowego, bankowego, do gry online itp.).

W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poradami dla podróżujących za granicę sporządzonymi przez rząd Twojego kraju.

Ochrona sprzętu komputerowego

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 1. Blokuj ekran komputera zawsze, kiedy od niego odchodzisz. System Windows: wciśnij przycisk z logo Windows oraz klawisz „L” jednocześnie. Komputery Mac: wciśnij Cntl+Shift+Eject (lub Cntl+Shift+Power w przypadku braku napędu optycznego).
 2. Przechowuj laptop w bezpiecznym miejscu i/lub stosuj kłódkę.
 3. Korzystaj z pełnego szyfrowania dysku. Jednym z darmowych programów działających na zasadzie open-source jest TrueCrypt.
 4. Stosuj silne hasła i korzystaj z tokena RSA dla dodatkowego zabezpieczenia konta Stars.
 5. Używaj wysokiej jakości oprogramowania antywirusowego.
 6. Upewnij się, że stosowany przez Ciebie system operacyjny jest aktualny – regularnie pobieraj dostarczane przez producenta poprawki.

Traktuj swoje konto Stars jak pieniądze

Silne hasła, tokeny RSA i inne podobne zabezpieczenia na nic się zdadzą, jeżeli udostępnisz je osobom trzecim. Podobnie jak nie przekazałbyś nikomu swojej karty bankowej ani numeru PIN, tak nie udostępniaj nikomu komputera.

Nie zapisuj haseł. Zapamiętaj je lub używaj menedżera haseł. Jeżeli naprawdę musisz je zapisać, zastosuj jakiś kod, który nie będzie czytelny dla potencjalnego oszusta.

Reakcja na zagrożenie

Jeżeli sądzisz, że Twój komputer został naruszony, natychmiast przestań z niego korzystać i skontaktuj się ze specjalistą najszybciej, jak to możliwe. Jeżeli stanie się to podczas turnieju pokerowego na żywo, niezwłocznie powiadom ochronę hotelu. Jeśli komputer nie zostanie zatrzymany przez funkcjonariuszy organów ścigania, zabierz go do wykwalifikowanego specjalisty ds. bezpieczeństwa w celu wyczyszczenia. Prosimy pamiętać, że sama zmiana hasła/haseł nie wystarczy. Istnieje zagrożenie, że ktoś zainstalował na Twoim urządzeniu key-loggera lub inne złośliwe oprogramowanie umożliwiające odczyt wprowadzanych z klawiatury znaków.

Wykonuj regularne kopie. Dzięki temu, po wyczyszczeniu komputera, będziesz w stanie odzyskać dane, a proces czyszczenia komputera i wszystkie towarzyszące mu okoliczności będą mniej traumatyczne.

Rozpatruj koszt potencjalnego czyszczenia (lub zamiany) komputera w odniesieniu do kosztu potencjalnych strat spowodowanych uzyskaniem przez kogoś dostępu do Twojego konta Stars lub danych bankowych.

Dobra wiadomość jest taka, że prawdopodobnie nigdy nie będziesz musiał skorzystać z tych zabezpieczeń. Potraktuj je jak zapinanie pasów w samochodzie: przezorny zawsze ubezpieczony. Życzymy udanej zabawy podczas kolejnych turniejów i dziękujemy za nieustannie okazywane nam wsparcie.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa podczas gier na żywo PokerStars

Dokładamy wszelkich starań, by sponsorowane przez PokerStars gry były uczciwe, a wszystkich graczy obowiązywały te same zasady. Stale pracujemy z naszymi partnerami i sprawdzamy procedury bezpieczeństwa rozgrywek, wciąż je usprawniając.

Dużą wagę przykładamy do zapobiegania łamaniu obowiązujących zasad przez edukowanie graczy. PokerStars Live wprowadza w świat pokera licznych nowych graczy, z których wielu nie zna reguł gry na żywo.

Zdecydowana większość naruszeń przepisów jest przypadkowa. Nie są to działania celowo złośliwe i nie wyrządzają wiele szkody innym graczom. Dlatego właśnie PokerStars Live edukuje graczy, którzy nieświadomie i bez złych intencji łamią zasady.

Są jednakże osoby, które specjalnie działają wbrew przepisom, by zyskać przewagę nad innymi graczami. Przy takich zachowaniach stosujemy trzy ważne działania: zapobieganie, wykrywanie i interwencję:

 1. Zapobieganie. PokerStars Live zatrudnia ekspertów ds. bezpieczeństwa gry w pokera na żywo w celu kontrolowania, ulepszania i zachowywania właściwego środowiska gry. Zabiegi te obejmują też analizy obowiązujących zasad i procedur.
 2. Wykrywanie. Personel PokerStars Live szkolony jest w zakresie zgłaszania wszelkich podejrzanych działań w celu rozpoczęcia odpowiedniego śledztwa i kontroli.
 3. Interwencja. PokerStars Live zastrzega sobie prawo do zastosowania przeciwko osobom łamiącym zasady wszelkich dostępnych sobie środków. Obejmują one – w razie potrzeby – przekazanie dochodzenia funkcjonariuszom organów ścigania, co może doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego.

W ramach tej 3-stopniowej strategii zmniejszającej ryzyko nieuczciwych działań podczas gry PokerStars Live prowadzi listę graczy objętych zakazem uczestnictwa w rozgrywkach (w zakresie dozwolonym przez prawo).