Regulile jocurilor cash

Nu sunt oferite jocuri private.

În afară de cazul în care se specifică altceva, se aplică regulile unui turneu PokerStars Live.

Penalizări şi eticheta pentru jucători

Se aşteaptă ca jucătorii să menţină permanent un nivel rezonabil de decenţă. Vor fi impuse reguli standard de etichetă. La propria şi absoluta sa discreţie, personalul PokerStars Live poate percepe penalizări care pot consta în avertizări verbale şi pot merge până la excluderea din toate evenimentele PokerStars Live şi din toate jocurile cash operate de PokerStars Live.

 1. Informare – jucătorii sunt obligaţi să îi protejeze pe ceilalţi jucători. Aşadar, indiferent dacă joacă sau nu o mână, jucătorii nu pot...
  1. Dezvălui conţinutul mâinilor live sau pentru care au dat fold.
  2. Oferi sfaturi sau critica jocul înainte de finalizarea acţiunii.
  3. Citi o mână înainte ca aceasta să fie expusă pe masă.
  4. Discuta mâini sau strategie cu niciun spectator.
  5. Solicita sau primi consiliere de la o sursă externă.
  6. Va fi impusă regula un jucător pentru o mână.
 2. Arătarea şi ascunderea – jucătorii care arată cărţile unui jucător care a dat deja fold şi care dau apoi la rândul lor fold pot primi o penalizare. În momentul în care dealerii observă acest lucru, sunt instruiţi să păstreze aceste cărţi şi să le prezinte întregii mese după finalizarea mâinii. Jucătorii care fac acest lucru în mod repetat vor fi penalizaţi.
 3. Collusion (complotarea) – pokerul este un joc individual. Jocul mai pasiv, chip-dumping-ul etc... nu vor fi permise şi pot fi penalizate.
 4. Nerespectarea etichetei – nerespectarea etichetei va duce la penalizări aplicate în urma evaluării realizate de personal. Exemplele includ, dar fără a se limita la, atingerea inutilă a cărţilor sau jetoanelor altor jucători, întârzierea jocului, acţionarea atunci când încă nu le-a venit rândul, împrăştierea jetoanelor, plasarea intenţionată a pariurilor mai departe de zona de acces a dealerului sau discuţiile excesive. În plus, exprimarea exagerată a bucuriei prin atitudine teatrală prelungită, comportamentul inadecvat sau acţiunile, gesturile sau comportamentul fizic pot fi penalizate. Aceste încălcări includ şi comportamentul abuziv asupra stilurilor de joc ale altor jucători şi/sau mustrarea jucătorilor pentru modul în care au jucat sau joacă.
 5. Limbaj vulgar – nu este acceptat comportamentul abuziv faţă de alţi jucători, faţă de personalul PokerStars Live, personalul din locaţie sau alt tip de personal. Limbajul vulgar, obscen sau ofensator direcţionat către orice jucător sau membru al personalului poate duce la o penalizare. Limbajul vulgar, obscen sau ofensator indirect şi repetat poate duce, de asemenea, la o penalizare.
 6. Toţi participanţii trebuie să aibă un comportament manierat şi civilizat pe parcursul tuturor jocurilor şi în toate zonele de desfăşurare ale turneelor sau jocurilor. Orice persoană care se confruntă cu un comportament inadecvat din partea unei alte persoane este rugată să contacteze în cel mai scurt timp personalul. Acesta include, dar fără a se limita la, orice jucător cu o igienă personală sau grad de sănătate care a devenit deranjant pentru ceilalţi jucători de la masă. Modul de stabilire a măsurii în care igiena personală sau gradul de sănătate al unei persoane a devenit deranjant pentru ceilalţi jucători va fi determinat de personal, care poate, la propria sa discreţie, să aplice sancţiuni oricărui astfel de jucător care refuză să remedieze situaţia într-un mod considerat a fi satisfăcător de PokerStars Live.
 7. Orice jucător care distruge, rupe sau deteriorează cărţile de joc va fi scos din joc. În cazul în care jucătorul se simte nedreptăţit, acesta trebuie să ia legătura imediat cu personalul.
 8. Telefon – jucătorilor nu le este permis să vorbească la telefon în timp ce se află la masă, indiferent dacă joacă o mână sau nu. Pentru a purta o convorbire telefonică, aceştia trebuie să se îndepărteze de masă.
 9. Telefoane, tablete şi laptopuri – jucătorii pot folosi aceste dispozitive la masă, însă nu atunci când au o mână în derulare.  Atunci când se află la masă, jucătorilor nu le este permis să îşi alimenteze laptopurile de la o sursă externă de curent.
 10. Periscope, Twitch etc… – nu este permisă utilizarea aplicaţiilor sau al oricărui alt tip de dispozitiv cu posibilitate de transmisie pentru difuzarea turneului în timpul jocului.
 11. PokerStars Live şi personalul locaţiei pot penaliza orice acţiune care, la propria şi absoluta discreţie a PokerStars Live şi a personalului locaţiei, nu respectă regulile oficiale sau interesul jocului.
 12. Dacă unui jucător i se permite întoarcerea în joc după aplicarea unei măsuri disciplinare, nu vor exista rambursări pentru nicio colectă sau blind ratat, se vor aplica regulile obişnuite pentru blindurile ratate.
 13. PokerStars Live îşi rezervă dreptul de a refuza acordarea de servicii de jocuri de noroc oricărei persoane, în orice moment.
 14. PokerStars Live îşi rezervă dreptul de a refuza vânzarea de băuturi alcoolice.
 15. PokerStars Live nu răspunde în niciun fel de discrepanţele financiare cauzate de un jucător sau de o eroare a dealerului.
 16. Responsabilitatea nu poate fi transferată. În cazul unui furt sau al unui dezastru natural, PokerStars Live nu va fi responsabil pentru pierderea de jetoane, bani sau articole personale.
 17. PokerStars Live nu este responsabil pentru comportamentul clienţilor săi sau pentru orice consecinţe rezultate din acesta.

Regulile generale ale casei

 1. Tuturor jucătorilor care doresc să joace într-un joc cash li se poate solicita să îşi creeze un cont PokerStars Live. Mai multe detalii vor fi oferite la faţa locului.
 2. Jucătorii pot părăsi jocul în orice moment şi pot paria în orice mod doresc, cu respectarea regulilor de joc.
 3. Jucătorilor care au părăsit masa pentru un interval de timp mai mare de 30 de minute (sau a căror masă s-a închis pe parcursul lipsei acestora) li se vor îndepărta jetoanele din joc şi vor fi păstrate de personal, în cazul în care există o listă de aşteptare pentru jocul acestora.  Jetoanele vor fi numărate de către un membru al personalului şi un alt membru al personalului, consemnate şi stocate.
 4. Proceduri pentru luarea deciziilor:
  1. Managementul PokerStars Live îşi rezervă dreptul de a lua decizii în interesul jocului şi pentru a păstra jocul cât mai corect, chiar dacă o interpretare tehnică a regulilor poate indica o decizie contrară.
  2. Toate deciziile luate de către personal sunt în interesul fair play-ului şi sunt finale.
  3. În cazul în care apare o neregulă pe parcursul jocului, aceasta trebuie imediat prezentată personalului. Orice obiecţie trebuie formulată înainte de amestecarea pachetului de cărţi pentru mâna următoare.
 5. Jucătorii sunt responsabili pentru protejarea permanentă a cărţilor proprii. Acest lucru poate fi făcut ţinând un jeton, o protecţie de cărţi sau mâinile peste cărţile proprii. Dealerul va presupune că orice cărţi neprotejate, abandonate sau aruncate au fost foldate. Acest lucru se întâmplă chiar dacă o mână este cu faţa în sus şi indiferent dacă un jucător ia parte la acţiune sau nu. Jucătorii care nu au reuşit să ia măsurile rezonabile pentru a-şi proteja mâna, nu vor primi nicio compensaţie dacă mâna lor va fi îndepărtată de către dealer. Contactul unei mâini neprotejate cu o carte la care s-a renunţat va duce la considerarea mâinii ca pierdută dacă există orice îndoială că acele cărţi aparţin mâinii. Dealerii pot asista la citirea mâinilor, dacă este necesar, însă rămâne responsabilitatea jucătorului să protejeze cărţile.
 6. Pe parcursul desfăşurării unei mâini, jucătorii pot vorbi doar în limba engleză. În cazul în care un jucător activ vorbeşte în orice altă limbă pe parcursul desfăşurării unei mâini, este posibil să îi fie întoarse cărţile proprii pentru a fi văzute de toată lumea. În cazul în care un jucător inactiv vorbeşte în orice altă limbă cu excepţia limbii engleze pe parcursul desfăşurării unei mâini, este posibil ca o persoană din cadrul personalului să îi aplice o penalizare.
 7. Jucătorii nu trebuie să atragă atenţia asupra potului sau, în general, să întreprindă vreo acţiune în cadrul jocului care să fie destinată mascării acţiunii intenţionate.
 8. Nu este permisă realizarea de înţelegeri şi aceasta poate duce la aplicarea de penalizări.
  1. Aceasta include înţelegerile de împărţire, 'recuperarea banilor' sau orice mod prin care poate fi modificată suma de bani care intră în pot sau care este câştigată într-o mână individuală.
 9. Jucătorii pot împărţi blindurile, dacă acest lucru este permis.
 10. Vânătoare de iepuri (Rabbit Hunting) – dacă mâinile sunt finalizate înainte de împărţirea ultimei cărţi, următoarea carte împărţită nu va fi expusă sub nicio formă. Practica de afişare a cărţilor care ar fi putut fi împărţite poartă denumirea de 'vânătoare de iepuri' şi este interzisă.
 11. Jocul în locul altei persoane este permis dacă:
  1. Persoana care doreşte să joace este prima pe lista de aşteptare.
  2. Persoana în locul căreia se va juca are până la o oră pentru a reveni în joc sau jetoanele acesteia vor fi ridicate şi locul său va fi atribuit următorului jucător de pe lista de aşteptare.
 12. Nicio persoană nu poate juca folosind jetoanele altui jucător.
 13. Jucătorilor nu li se permite să cedeze locul altor jucători fără aprobarea prealabilă a personalului.
 14. PokerStars Live foloseşte următoarele reguli de 'Pariere la masă':
  1. Doar jetoanele sau sumele cash aflate pe masă la începutul împărţirii unei mâini vor fi în joc pentru acel pot, cu excepţia cazurilor menţionate la regula 31.c.
  2. Toate jetoanele şi sumele cash vor rămâne pe masă până când un jucător va părăsi jocul, cu excepţia situaţiei în care trebuie să plătească pentru produsele sau serviciile de cazino. Jucătorii nu pot ceda niciun jeton altui jucător, cu excepţia unui pariu ante în jocurile stud sau a unui 'jeton norocos' în toate celelalte jocuri (este acceptată doar cea mai mică valoare de jeton pentru joc).
  3. Jetoanele care se află în tranzit de la casierie prin intermediul unei persoane desemnate din cadrul personalului sunt considerate a fi în joc, cu acordul prealabil al casei şi după informarea celorlalţi jucători. Dacă un jucător cedează jetoane unui alt jucător care aşteaptă jetoanele comandate, suma echivalentă transferată va fi jucată pe cuvânt (play behind) fără a exista fizic pe masă.
  4. Un jucător care cumpără jetoane trebuie să declare valoarea achiziţionată. Dacă un jucător solicită o mână şi se uită la aceasta fără să specifice valoarea jucată, acesta nu va avea voie să joace mai mult de valoarea buy-in-ului minim pentru acel joc.
 15. În cazul unui split pot cu un jeton impar, jetoanele de valoare mare vor fi întotdeauna împărţite până la cea mai mică valoare în cadrul jocului. În cazul în care mai rămâne totuşi un jeton impar, acesta va fi atribuit:
  1. În Hold’em şi Omaha, mâinii celei mai apropiate de buton, în sensul acelor de ceasornic.
  2. În Stud, mâinii cu cartea de cea mai mare valoare, folosind ierarhizarea în funcţie de culoare pentru departajare în caz de egalitate (pică, cupă, caro, treflă).
  3. În jocurile High/Low, celei mai puternice mâini.
 16. Atunci când jucătorii primesc cărţi (pentru buton în jocurile noi, pentru locuri disponibile atunci când se încheie un joc etc.) şi sunt la egalitate, departajarea se va realiza folosind ierarhizarea în funcţie de culoare: pică, cupă, caro, treflă.
 17. Un jucător care este chemat de pe lista de aşteptare trebuie să se prezinte într-un interval de cinci minute; în caz contrar, locul se va acorda următorului jucător, iar jucătorul care nu s-a prezentat va fi mutat la finalul listei de aşteptare.

Regulile jocului - buy-in-ul

 1. Un jucător nou trebuie să facă un buy-in complet pentru acel joc, de obicei de 50 de ori valoarea Big Blind-ului.
 2. Un jucător existent are posibilitatea de a face re-buy o singură dată pentru jumătate din valoarea unui buy-in complet.
 3. Dacă limita este mărită într-un joc în derulare, mărind în consecinţă şi buy-in-ul, jucătorii existenţi sunt scutiţi; aceştia pot juca jetoanele pe care le au pe masă în acel moment. Apoi, buy-in-ul mărit se aplică tuturor jucătorilor.
 4. Un jucător care este obligat să se transfere dintr-un joc din care trebuie să iasă într-un joc cu aceeaşi limită, poate continua să joace aceeaşi sumă, chiar dacă este mai mică decât buy-in-ul minim. Un jucător care schimbă voluntar jocurile sau care vine de la un joc întrerupt, trebuie să facă buy-in de minimum cea mai mică valoare a buy-in-ului.

Regulile jocului - blindurile

 1. Jucătorii noi trebuie să parieze valoarea big blind-ului înainte de a primi cărţile. Aceştia pot paria din orice poziţie, pot aştepta big blind-ul, pot plăti butonul sau straddle-ul. Dacă ratează blind-urile, vor primi un buton de blind ratat şi li se va solicita să aştepte big blind-ul, să plătească ambele blind-uri sau să plătească butonul.
 2. Jucătorii pot 'plăti butonul'. Un jucător nou sau unul care are un buton de blind ratat poate intra în joc în poziţia small blind plătind ambele blind-uri. Se joacă suma big blind-ului. În acea mână, butonul dealerului se află poziţionat imediat în partea dreaptă a jucătorului şi nimeni altcineva nu plăteşte blind-uri. La mână următoare, jucătorul care a 'plătit butonul' obţine butonul dealerului şi blindurile revin la valoarea normală.
 3. Toate blind-urile sunt 'live'. Banii joacă şi jucătorii care plasează blind-urile au posibilitatea de a da raise înainte de flop (cu excepţia cazului în care parierea este deja limitată).
 4. Jucătorii pot face 'straddle' în jocuri atunci când sunt cu o poziţie în stânga big blind-ului. Toate straddle-urile sunt dublul valorii big blind-ului şi sunt live. Este permis un singur straddle per mână.
 5. Un jucător care ratează ambele blind-uri trebuie să plaseze o sumă egală cu suma blind-urilor. Suma suplimentară, peste big blind, devine sumă moartă şi nu face parte din pariu. Un small blind datorat va fi o sumă moartă. Singura excepţie este în cazul în care un jucător decide să se alăture jocului la un straddle. În această situaţie, nu li se va solicita să plaseze small blind-ul.  Este permisă plătirea butonului.
 6. Ratarea blind-urilor în prima rundă a unui joc nou este la fel ca şi ratarea blind-urilor într-un joc deja existent.
 7. 'Împărţirea de noi cărţi comunitare' este permisă la mese dacă toţi jucătorii implicaţi sunt de acord.
  1. În cazul în care doar jucătorii implicaţi într-un pot secundar doresc împărţirea de noi cărţi comunitare, acest lucru se poate realiza doar pentru potul secundar (potul principal va fi întotdeauna atribuit câştigătorului primei mâini de cărţi comunitare).

Schimbările de locuri şi mese

 1. În toate jocurile noi, jucătorii vor trage la sorţi pentru butonul dealerului.
 2. La începerea unui joc, jucătorii de pe lista de aşteptare vor fi aşezaţi primii. Atunci când se aşază la masă, jucătorii îşi pot asigura locuri pe principiul primul venit, primul servit.
 3. Schimbările de locuri în timpul jocului:
  1. Un jucător care se mută de lângă blind-uri (în sensul acelor de ceasornic) trebuie să aştepte un număr de mâini corespunzătoare numărului poziţiilor mutate sau să plaseze un big blind înainte de a mai primi din nou cărţi.
  2. Un jucător care a trecut prin toate poziţiile de blind-uri şi buton de dealer (deal off) (jucând o mână din poziţia butonului dealerului şi apoi schimbând locurile) se poate muta şi poate aştepta ca blind-urile să treacă de noul loc o singură dată şi poate intra din nou în joc când se află poziţionat după buton, fără a plasa blind-uri.
  3. Dacă un jucător cu un buton de blind ratat îşi schimbă locul, trebuie să plaseze ambele blind-uri sau trebuie să aştepte big blind-ul.
  4. Dacă doi jucători sunt de acord să facă schimb de locuri, 48.a, 48.b, şi 48.c se aplică ambilor jucători.
  5. Dacă un loc disponibil este dorit de mai mulţi jucători care nu se pot înţelege în această privinţă, are prioritate jucătorul care a fost în joc pentru cea mai lungă perioadă de timp. Dacă acest lucru nu poate fi determinat, va avea prioritate primul jucătorul care a venit cu solicitarea. Dacă acest lucru nu poate fi determinat, jucătorii vor trage la sorţi folosind cărţi.
  6. Atunci când apare un loc disponibil într-un joc care are o listă de aşteptare, personalul va întreba jucătorii de la masă dacă cineva dintre aceştia doreşte locul respectiv înainte de a îl rezerva pentru noul jucător. După plasarea jetoanelor pe masă, noul jucător nu poate fi obligat să îşi schimbe poziţia.
 4. Un jucător care trece la alt joc trebuie să deţină buy-in-ul complet pentru acel joc, cu excepţia cazului în care vine dintr-un joc întrerupt şi nu poate obţine un loc la aceeaşi limită. Limita jocului trebuie să fie mai mică sau egală cu cea a jocului întrerupt pentru a putea intra cu un buy-in mai mic.
 5. Dacă un jucător este forţat să schimbe masa indiferent de motiv, nu este obligatoriu să plaseze blind-urile şi poate alege să aştepte trecerea butonului.
 6. Jucătorii care părăsesc un joc şi revin în acelaşi joc în mai puţin de trei ore, trebuie să revină cu minimum aceeaşi valoare de jetoane ca cea cu care au părăsit jocul, însă nu mai puţin de valoarea minimă a buy-in-ului.
 7. Pentru a păstra jocul cât mai corect, dacă un jucător dintr-un joc cu puţini participanţi (maximum cinci) solicită un loc într-un alt joc, personalul poate întreba toţi jucătorii dacă doresc să tragă la sorţi folosind cărţile pentru atribuirea locului (locurilor) disponibil(e).
 8. Într-un joc cu maximum cinci jucători, jucătorului care cauzează întreruperea jocului refuzând să plaseze pariul ante sau să accepte blind-urile, nu i se va permite să participe la tragerea la sorţi pentru un loc într-un alt joc.
 9. Third Man Walking (a treia persoană care părăseşte masa) - a treia persoană care părăseşte masa va fi orice jucător care se ridică de la masă într-un joc cash după ce alţi doi jucători au părăsit deja masa. Acestui jucător i se va solicita să revină la locul său după o orbită, în caz contrar, dacă există o listă de aşteptare pentru joc, îşi va pierde locul în joc.
 10. Atunci când un joc este întrerupt şi:
  1. nu sunt suficiente locuri disponibile în alte jocuri cu aceeaşi limită pentru a găzdui toţi jucătorii, aceştia vor trage la sorţi pentru locul (locurile) disponibil(e). Personalul va participa în tragerea la sorţi în numele jucătorilor absenţi care nu au un buton de blind ratat sau buton de aşteptare.
  2. sunt suficiente locuri disponibile în alte jocuri cu aceeaşi limită pentru a găzdui toţi jucătorii, toate butoanele de blind ratat acumulate făcând lobby pe lângă jucătorii din jocul întrerupt vor fi transferate în jocul existent.
 11. Toate schimbările de la masă trebuie să fie aprobate anterior de personal.
 12. Schimbările de masă şi schimbările de joc trebuie să fie efectuate imediat. Acestea se aplică şi pentru jucătorii care nu joacă mâinile rămase până la big blind. Totuşi, jucătorii în poziţia blind-urilor pot încheia jucând blind-urile şi butonul.

Pauze

Ca rezultat al posibilităţii jucătorilor de a părăsi jocul în orice moment, este în interesul tuturor jucătorilor să existe reguli clare pentru jucătorii care iau o pauză. Acestea sunt:

 1. Jucătorii pot avea o pauză de până la 30 de minute. Dacă un jucător lipseşte mai mult, jetoanele acestuia vor fi preluate imediat într-un joc plin cu o listă de aşteptare. În jocurile care nu sunt pline, acest lucru poate duce la ridicarea jetoanelor jucătorului absent dacă un jucător aflat la masă solicită locul jucătorului absent sau dacă jocul devine plin.
 2. Părăsirea jocului în mod repetat poate duce la ridicarea jetoanelor jucătorului înainte de încheierea intervalului de timp alocat.
 3. Jocurile cash PokerStars Live folosesc regula 'third man walking' (a treia persoană care părăseşte masa). Dacă doi jucători au părăsit deja masa, al treilea jucător care va părăsi masa va avea la dispoziţie o singură orbită pentru a reveni la masă, în caz contrar riscând să fie ridicat de la masă şi înlocuit de următorul jucător disponibil de pe lista de aşteptare. Dealerii vor informa jucătorul şi personalul atunci când a treia persoană părăseşte masa.