Reguli turnee de poker

Regulile generale privind turneele pentru jucătorii care participă activ în orice turneu PokerStars Live, care sunt testaţi pozitiv cu COVID-19.

Pentru probleme legate de Covid, jucătorii ne pot contacta prin intermediul paginii de Facebook 'PokerStars Live Ask the Team', prin e-mail la @pokerstarslive.com sau prin intermediul cazinoului.

 1. Dacă turneul nu a început, va fi acordată o rambursare completă.
 2. Dacă turneul a început, înainte de a intra în bani, iar jucătorul are un stack complet de început sau mai mult, acestuia i se va rambursa întregul buy-in şi jetoanele sale vor fi îndepărtate din joc. 
 3. Dacă turneul a început, înainte de a intra în bani şi jucătorul are mai puţin decât stack-ul de început, jucătorului i se va acorda o rambursare proporţională cu mărimea stack-ului. De exemplu, buy-in de €1.100 (€1.000 + €100), stack de început de 10.000.
  • Jucătorul are 5.000 sub formă de jetoane. Jucătorul va primi o rambursare de €600 (€500 pentru valoarea jetoanelor şi €100 taxa de înscriere).
  • Jucătorul are 2.000 sub formă de jetoane. Jucătorul va primi o rambursare de €300 (€200 pentru valoarea jetoanelor şi €100 taxa de înscriere).
 4. În toate cazurile de rambursare, va fi rambursată taxa de înscriere completă, indiferent de procentul rămas din stack.
 5. Dacă turneul a început şi suntem în bani, stack-ul jucătorului va rămâne în joc şi se vor plăti blind-uri până când va fi eliminat. Jucătorul va primi premiul corespondent poziţiei sale la momentul eliminării. Dacă este posibil, personalul turneului va depune toate eforturile pentru a muta stack-ul, minimalizând orice avantaje/dezavantaje pe care acesta le-ar putea genera pentru orice masă sau jucător.  Te rugăm să reţii că aceasta este o regulă de curtoazie şi este posibil să nu fie posibilă aplicarea acesteia în toate situaţiile.
 6. După ce turneul ajunge la masa finală, dacă se doreşte, jucătorii rămaşi pot aborda Directorul Turneului pentru a contacta jucătorul care lipseşte pentru a vedea dacă se poate ajunge la un alt acord. PokerStars va onora orice acord, atât timp cât toţi jucătorii sunt de acord cu acesta.  Încurajăm jucătorii să implice Directorul Turneului în acest tip de discuţii. Acesta va oferi asistenţă acolo unde este posibil.
 7. Aceste reguli reprezintă linii directoare şi pot varia în funcţie de unele reglementări locale privind jocurile de noroc. Te rugăm să contactezi PokerStars dacă ai întrebări despre orice regiune specifică.
 8. În cazul solicitării unei rambursări, ne rezervăm dreptul de a solicita dovada unui rezultat pozitiv pentru testul rapid antigen.

Turneele PokerStars Live sunt organizate în concordanţă cu Regulile Asociaţiei Directorilor de Turnee de Poker (TDA) şi cu liniile directoare ale acesteia. Dă click aici pentru a citi regulile complete ale TDA.

Versiunea regulilor TDA va avea câştig de cauză în eventualitatea oricărei discrepanţe dintre versiunile publicate în cadrul acestui site web, indiferent de limbă.

Te rugăm să reţii: modificările sau adăugirile aduse regulilor curente TDA au fost evidenţiate mai jos (cu caractere aldine). Te rugăm să citeşti cu atenţie.

 

Secţiune: aşezare, împărţire şi echilibrare mese

Regulă: aşezare aleatorie corectă

 • Locurile în turneu şi în satelit vor fi atribuite aleator. Un jucător care începe într-o poziţie incorectă, dar cu un stack de jetoane corect, va fi mutat pe poziţia corectă alături de totalul curent al stack-ului său de jetoane. 

Regulă: număr de jucători la masa finală

 • La masa finală se aşază 10 jucători în evenimente cu 10 jucători, 9 jucători în evenimente cu 9 şi cu 8 jucători, 7 jucători în evenimente cu 7 şi cu 6 jucători. La nicio masă finală nu trebuie să se aşeze mai mult de 10 jucători. Această regulă nu se aplică evenimentelor heads-up.

Te rugăm să reţii: următoarele reguli sunt unice pentru evenimentele PokerStars Live. Te rugăm să citeşti cu atenţie.

Secţiune: atenţionări, penalizări şi descalificare

A: Opţiunile de punere în aplicare includ atenţionările verbale, una sau mai multe penalizări 'mână ratată' sau 'rundă ratată', eliminarea, descalificarea şi excluderea din toate Evenimentele PokerStars Live. Pentru rundele ratate, vinovatul va rata o mână pentru fiecare jucător (inclusiv pentru el) de la masă la aplicarea penalizării, totul multiplicat cu numărul de runde de penalizare. Infracţiunile repetate fac obiectul penalizărilor mai mari, dar nu sunt tot timpul aplicate într-o ordine graduală a severităţii. Jucătorii trebuie să ştie că orice acţiuni pasibile de penalizare ar putea avea ca rezultat o gamă largă de penalizări, chiar şi la prima abatere. Jucătorii neaflaţi la masă sau penalizaţi pot fi eliminaţi dintr-un turneu prin plătirea ante-urilor şi blind-urilor.

B: Poate fi solicitată o penalizare pentru nerespectarea etichetei (Regula 70), arătarea cărţilor în timpul acţiunii, aruncarea cărţilor, nerespectarea regulii one-player-to-a-hand (un singur jucător joacă mâna sa) sau incidente similare. Vor fi aplicate penalizări pentru joc pasiv, abuz, comportament perturbator sau trişare. Verificarea nuts exclusiv din ultima poziţie de acţiune pe river nu reprezintă un joc pasiv automat condamnabil; decizia va rămâne la latitudinea TD, în funcţie de situaţie.

C: Jucătorii penalizaţi trebuie să nu fie aşezaţi la masă. Cărţile sunt împărţite locurilor lor, blind-urile şi ante-urile lor sunt plasate, mâinile lor sunt aruncate după împărţirea iniţială şi, dacă este împărţită cartea stud bring-in, aceştia trebuie să plaseze bring-in-ul.

D: Jetoanele unui jucător eliminat vor fi scoase din joc şi aceştia vor fi eligibili pentru a primi premii în bani. Jetoanele unui jucător descalificat vor fi scoase din joc şi aceştia nu vor fi eligibili pentru a primi premii în bani.

E: Proprietate turneu - jetoanele de turneu PokerStars Live nu au valoare cash şi sunt proprietatea exclusivă a PokerStars Live şi nu trebuie îndepărtate din zona (zonele) de turneu sau din cea a evenimentului desemnat. Jucătorii care sunt descoperiţi ca transferând jetoane de la un eveniment la altul sau de la un jucător la altul, vor fi penalizaţi până la şi incluzând descalificarea şi excluderea de la toate evenimentele PokerStars Live.

F: Orice persoană care se confruntă cu un comportament inadecvat din partea unei alte persoane este rugată să contacteze în cel mai scurt timp personalul de turneu. Acesta include, dar fără a se limita la, orice jucător cu o igienă personală sau grad de sănătate care a devenit deranjant pentru ceilalţi jucători de la masă. Modul de stabilire a măsurii în care igiena personală sau gradul de sănătate al unei persoane a devenit deranjant pentru ceilalţi jucători va fi determinat de personalul turneului, care poate, la propria sa discreţie, să aplice sancţiuni oricărui astfel de jucător care refuză să remedieze situaţia într-un mod considerat a fi satisfăcător de PokerStars Live.

G: Mese televizate şi cărţi proprii - jucătorilor care intră într-un turneu care este un webcast sau un turneu televizat li se solicită să coopereze cu cei care filmează. Aceasta include arătarea cărţilor proprii camerei de cărţi de la masă. În caz contrar, consecinţa poate fi o penalizare.

PokerStars Live: Informaţii suplimentare

1: Dispozitive electronice şi comunicare – instrucţiuni suplimentare

Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, termenul dispozitive electronice include, dar fără a se limita la, următoarele dispozitive, atât cunoscute, cât şi necunoscute. Plasarea dispozitivelor electronice pe suprafaţa spaţiului destinat jocului, care include orice parte a mesei de poker, nu este permisă în niciun moment. Jucătorilor le este permisă plasarea articolelor pe balustrada de demarcare a spaţiului de joc.

  1. Telefoane, tablete şi laptopuri - jucătorii pot folosi aceste dispozitive la masă (cu excepţia preluării apelurilor telefonice), însă nu atunci când au o mână în derulare. 
  2. Periscope, Twitch etc… - nu este permisă utilizarea aplicaţiilor sau al oricărui alt tip de dispozitiv cu posibilitate de transmisie pentru difuzarea turneului în timpul jocului.
  3. Nu sunt permise niciun fel de dispozitive electronice la niciuna dintre mesele televizate la care este filmată acţiunea sau la mesele finale ale Evenimentului Principal.

2: Realizarea de înţelegeri referitoare la premii (efectuarea de înţelegeri)

Înţelegerile sunt permise în toate locaţiile unde acest lucru nu intră în conflict cu reglementărilor locale privind jocurile de noroc. Toate înţelegerile vor fi făcute publice.

3: Dreptul de a anula orice Eveniment sau Turneu

PokerStars Live, alături de cazinoul organizator în care se va desfăşura Evenimentul, îşi rezervă dreptul de a anula sau de a modifica orice Eveniment sau Turneu la propria şi absoluta sa discreţie.

4: Dreptul de a anula un Turneu (număr minim de jucători)

PokerStars Live, alături de cazinoul organizator în care se va desfăşura Evenimentul, îşi rezervă dreptul de a anula orice Turneu care nu are un minimum de 10 jucători înscrişi până la începerea Turneului menţionat.

5: Dreptul de a anula fondul garantat de premii

PokerStars Live, alături de cazinoul organizator în care se va desfăşura Evenimentul, îşi rezervă dreptul de a anula orice Fond garantat de premii în care participarea jucătorului în turneu este afectată, ca urmare a acţiunilor sale, a evenimentelor sau accidentelor care nu pot intra în mod rezonabil sub controlul PokerStars Live, cum ar fi fenomene ale naturii, inclusiv, dar fără a se limita la incendii, inundaţii, cutremure, furtuni sau alte dezastre naturale; războaie, atacuri teroriste, războaie civile, mişcări civile sau revolte; respectarea voluntară sau obligatorie a oricărei legi (inclusiv neacordarea oricărei licenţe sau consimţământ necesar sau orice modificare a legilor sau a interpretării legilor); incendii, explozii sau pagube provocate de accidente; condiţii meteo nefavorabile (de exemplu, avertizare de taifun nivel minimum 8). 

6: Înţelegeri la Mesele Finale TV

Atunci când jucătorii solicită să se pună pauză ceasului pentru a discuta o înţelegere în timpul mesei finale a unui eveniment, difuzarea la TV va trece de la jocul live la o scurtă pauză, pe parcursul căreia Directorul Turneului se va asigura că toate informaţiile relevante – numele jucătorilor, premiile afişate, numărul curent de jetoane şi aşa mai departe - sunt verificate şi că numerele ICM (independent chip model) şi CC (chip chop) sunt calculate. Apoi va fi pregătită o foaie printată, care să evidenţieze clar aceste detalii. 

La prezentarea acestor informaţii:

 1. Orice înţelegere trebuie realizată la masa finală şi poate fi filmată.
 2. Jucătorii nu pot părăsi zona mesei finale, dar pot invita o persoană la masă pentru a îi asista SAU pot contacta telefonic o persoană pentru a-i asista. 
 3. 10% din fondul de premii rămas, înainte de efectuarea unei înţelegeri, trebuie lăsat în joc.
 4. Media – inclusiv cei prezenţi în cadrul evenimentului şi cei care relatează ulterior despre aceste - va relata detaliile complete ale oricărei înţelegeri efectuate.
 5. Jucătorilor li se vor acorda maximum 10 minute pentru a discuta o înţelegere şi a lua o decizie. Dacă la finalul celor 10 minute jucătorii nu au ajuns încă la o înţelegere, ceasul turneului va fi repornit şi jucătorii vor relua jocul.

7: Ritm de joc

Jucătorii trebuie să menţină întotdeauna un ritm de joc rezonabil. Încetinirea jocului poate duce la penalităţi. Decizia tehnică va fi finală.

8: Dreptul la un joc liniştit

Toţi jucătorii au dreptul de a juca jocul într-un mediu liniştit, fără a fi deranjaţi de alţi jucători.