Termeni şi Condiţii PokerStars Live şi Sistem PSLive

Aceşti Termeni şi Condiţii ('Acordul') trebuie citiţi de către tine ('Utilizatorul', 'Jucătorul' sau 'tu') în întregime, împreună cu Politica de confidenţialitate PokerStars Live, Regulile de poker pentru turneu şi Regulile de poker pentru jocuri cash, înainte de participarea ta în orice turnee de poker live şi jocuri cash controlate de noi (fiecare fiind numite un 'Turneu'), care fac parte din evenimentele PokerStars Live cum ar fi, dar fără a se limita la "European Poker Tour (EPT)', 'Asia Pacific Poker Tour (APPT)', 'Brazilian Series of Poker (BSOP)', 'PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)' şi/sau 'PokerStars MEGASTACK' (fiecare dintre acestea fiind numit un 'Eveniment'). Termenul Eveniment va include şi înregistrarea pe şi acceptarea de către Sistemul nostru PSLive (aşa cum este definit în Clauza 1 de mai jos), care este necesară pentru a te putea înscrie şi juca în orice astfel de Eveniment.

Prin intrarea în acest Acord, recunoşti că 'PokerStars Live', 'PSLive', 'EPT', 'APPT', 'BSOP', 'PSPC', 'PokerStars MEGASTACK' şi 'PokerStars' sunt mărci aflate în posesia şi operate de un grup de companii cunoscut ca 'Flutter Group'. Companii diferite ale Flutter Group operează diferite evenimente, în funcţie de locaţia în care are loc evenimentul relevant. În funcţie de Evenimentul în care participi, vei încheia un contract cu una dintre companiile din Flutter Group, cum ar fi Global Poker Tours Limited ('GPTL') sau Rational Live Events (Malta) Limited ('Rational Malta') sau Rational Live Events Macau Limited ('Rational Macau') sau TSG Interactive US Services Limited ('TSG Interactive US') (individual, 'Compania Evenimentului ', 'noi' sau 'noastră"). 

Înainte de a participa în orice Eveniment, va fi nevoie să fii de acord şi să respecţi termenii şi condiţiile separate ale cazinoului de desfăşurare, care se comportă ca deţinătorul şi operatorul licenţei Evenimentului ('Termeni şi Condiţii cazino de desfăşurare'). Detaliile referitoare la Termenii şi Condiţiile cazinoului de desfăşurare vor fi asigurate de sau vor fi puse la dispoziţie prin intermediul cazinoului de desfăşurare.

Te rugăm să reţii că acest Acord: (a) constituie un act legal între tine şi Compania Evenimentului respectivă; (b) constituie înţelegerea dintre tine şi noi cu privire la participarea ta în Evenimentul (Evenimentele) relevant(e) operat(e) de către Compania Evenimentului (Evenimentelor) respectiv(e) (şi utilizarea Sistemului PSLive), acolo unde este aplicabil şi (c) şi înlocuieşte orice alt acord anterior dintre tine şi Compania Evenimentului sau oricare alt membru al Flutter Group, legat de Evenimente.

ÎNSCRIERE - SISTEM PSLIVE

 1. Pentru a ţi se permite participarea într-un Eveniment, ţi se va solicita să înregistrezi datele tale. La propria noastră discreţie, vom permite jucătorilor înscrierea:

  (a) personal, la locul de desfăşurare al Evenimentului sau
  (b) prin intermediul sistemului de înscrieri online PSLive ('Sistem PSLive'), pentru Evenimentele în care Sistemul PSLive este disponibil.

 2. În cadrul Evenimentelor în care Sistemul PSLive este utilizat şi este disponibil, vei primi un card de înscriere atunci când te înregistrezi pentru prima dată ('Card PSLive'). Dacă nu ai semnat sau nu ai furnizat semnătura pe formularul de înregistrare, însă, cu toate acestea, participi în Eveniment ca urmare a înregistrării, acest fapt va fi considerat ca acceptarea de către tine a termenilor acestui Acord şi eşti de acord să respecţi toţi termenii conţinuţi în acesta.

 3. La utilizarea Sistemului PSLive, va trebui să ne furnizezi anumite detalii personale despre tine în scopul înregistrării în şi a deschiderii unui cont în Sistemul PSLive ('Cont PSLive'). Recunoşti, garantezi şi îţi asumi răspunderea că datele tale personale legate de Contul tău PSLive vor fi corecte şi actualizate permanent. Te rugăm să citeşti Politica de confidenţialitate pentru mai multe informaţii despre cum utilizăm asemenea date personale.

 4. În cadrul Evenimentelor în care este utilizat Sistemul PSLive:

  (a) pentru a te înscrie într-un Eveniment, ai nevoie de Cardul tău PSLive, cu excepţia cazului în care te înscrii pentru prima dată, situaţie în care vei primi un Card PSLive nou la înregistrare, aşa cum este specificat în Clauza 2 de mai sus.
  (b) după înscrierea într-un Eveniment, biletul tău de intrare în Eveniment alocat va fi rezervat de către noi pentru tine până la începerea Evenimentului şi/sau până la colectarea de către tine a biletului tău de intrare.
  (c) dacă vei câştiga un premiu într-un Turneu, ţi se va solicita Cardul PSLive, care va fi folosit pentru ca suma să-ţi poată fi alocată şi să poată fi ridicată din locul de desfăşurare al Evenimentului. Vei primi o chitanţă care va indica Turneul în care ai participat, locul obţinut în Turneu şi suma pe care ai câştigat-o.
  (d) îţi poţi anula biletele rezervate pentru un Turneu înainte de începerea acestuia:
       (i) trimiţând un e-mail la live@pokerstarslive.com nu mai târziu de 48 (patruzeci şi opt) de ore înainte de începerea Turneului, menţionând următoarele:
           (aa) câmpul de subiect, 'Tournament Reservation Cancellation – Urgent'
           (bb) numărul Turneului în care te-ai înscris şi
           (cc) un scurt mesaj prin care soliciţi anularea rezervării tale în Turneu.
  Menţionăm că mesajul tău în vederea anulării trebuie să fie trimis de pe adresa de e-mail înregistrată în Contul PSLive.
       (ii) personal, la biroul de înscrieri din cadrul locului de desfăşurare al Evenimentului.
  Te rugăm să reţii că, deoarece buy-in-ul tău va fi inclus în fondul de premii al Turneului, după începerea unui Turneu nu ţi se va permite să anulezi rezervarea pentru acel Turneu şi nici nu ţi se va rambursa buy-in-ul în Turneu dacă nu vei reuşi să participi în Turneu.

 5. Ai voie să ai un singur Cont PSLive.

 6. Ne rezervăm dreptul (şi prin intrarea în acest Acord, ne oferi acordul) de a efectua astfel de verificări de identitate (sau de a implica părţi terţe care acţionează în numele nostru pentru a efectua astfel de verificări) a ta aşa cum, la propria noastră discreţie, considerăm necesar, inclusiv prin utilizarea unei terţe părţi (agenţii sau servicii de referinţă credit), folosind informaţiile pe care ni le-ai furnizat. ('Verificări de identitate').

 7. În urma oricăror Verificări de identitate, putem, la discreţia noastră absolută, să nu îţi permitem accesul în oricare dintre Evenimente, să dezactivăm Contul tău PSLive şi să retragem, anulăm sau refuzăm emiterea Cardului PSLive.

 8. Cardul PSLive este emis de către noi şi va rămâne permanent proprietatea noastră. În orice moment, putem restricţiona, suspenda sau încheia utilizarea acestuia sau utilizarea Sistemului PSLive, putem dezactiva accesul la Contul tău PSLive, modifica sau edita condiţiile pentru toate acestea. Mai mult, putem retrage, anula sau refuza emiterea Cardului PSLive, precum şi accesul în Contul tău PSLive dacă, în orice moment, credem în mod rezonabil că:

  (a) ai abuzat sau ai încercat să abuzezi de utilizarea Cardului PSLive, Contului PSLive sau Sistemului PSLive (numite în mod colectiv 'Active PSLive') şi/sau
  (b) ai încălcat sau ai încercat să încalci orice termeni sau condiţii referitoare la utilizarea oricărui Activ PSLive sau la participarea în Turneele noastre care ne-au fost aduse la cunoştinţă şi de care te-am informat prin notificare scrisă;
  (c) te-ai angajat în orice comportament abuziv, ofensator, discreditabil sau violent, acţiune sau omisiune sau că ai furnizat informaţii false sau înşelătoare cu privire la acceptarea, primirea sau utilizarea oricăror Active PSLive, participarea în cadrul oricărui Eveniment sau participarea în orice Turneu;
  (d) ai încălcat în mod material orice termeni sau condiţii din acest Acord;
  (e) ai o Verificare de identitate nereuşită, 'nereuşită' însemnând în acest sens acolo unde avem motive de îngrijorare rezonabile referitor la orice situaţie descoperită de astfel de Verificări de identitate.

LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII

 1. Cardul PSLive (alături de toate informaţiile conţinute pe acesta) nu este transferabil, nu poate fi copiat şi poate fi utilizat numai de către tine în scopurile clar menţionate de către noi.

 2. Nu oferim nicio garanţie, expresă sau implicită, în legătură cu accesul la sau utilizarea Activelor PSLive pe care ţi le punem la dispoziţie. Atât cât permite legea aplicabilă, nu îţi oferim nicio garanţie sau reprezentare referitoare la calitatea, potrivirea pentru scop sau lipsa defectelor Activelor PSLive sau pentru corectitudinea şi acurateţea oricăror informaţii care îţi sunt furnizate (prin intermediul Activelor PSLive sau în alt mod). Ne rezervăm dreptul de a suspenda, întrerupe, modifica, înlătura sau adăuga oricare element al Activelor PSLive, la discreţia noastră absolută, cu efect imediat şi fără nicio obligaţie de a-ţi furniza o notificare.

 3. Utilizarea şi păstrarea în siguranţă a Cardului PSLive (inclusiv a oricărei parole şi a altor măsuri de securitate referitoare la acestea) este responsabilitatea ta după ce a fost înregistrat şi ţi-a fost alocat. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau pagubă suferită de tine sau o terţă parte care este rezultatul imposibilităţii tale de a păstra în siguranţă Cardul PSLive.

UTILIZAREA DE LOGO-URI ŞI SPONSORIZAREA

 1. Prin prezenta iei la cunoştinţă şi eşti de acord că nu ţi se permite să fii sponsorizat (direct sau indirect) în şi în legătură cu niciun Eveniment de către o terţă parte care este un Operator Neautorizat (astfel cum este definit mai jos) şi nici nu ai dreptul de a afişa logo-urile niciunui Operator Neautorizat. Dacă determinăm, la propria noastră discreţie, că ai fost sponsorizat într-un Eveniment de către un Operator Neautorizat şi/sau ai afişat logo-ul sau logo-urile unui Operator Neautorizat, avem dreptul de a-ţi solicita să îndepărtezi imediat logo-urile şi/sau de a te descalifica din Eveniment în caz contrar (sau putem instrui locaţia şi/sau personalul din cadrul unui Eveniment să pună în aplicare hotărârea noastră). Sub rezerva dreptului aplicabil, renunţi prin prezenta la orice drepturi sau revendicări pe care le-ai putea avea împotriva noastră referitor la acţiunea noastră împotriva ta în această privinţă.

  'Operator Neautorizat' înseamnă o terţă parte (inclusiv, dar fără a se limita la, operatorii de poker online şi offline, camerele de poker, parierea sportivă, operatorii de cazino şi fantasy sports), care derulează turnee sau oferte speciale care acordă un buy-in, înscriere sau pachete gratuite pentru un Eveniment fără autorizare din partea noastră.

 1. Niciunui jucător nu i se va permite să poarte în cadrul niciunui Eveniment logo-ul sau marca: (i) oricărei loterii, oricărui operator de pariuri sau de jocuri de noroc căruia nu i se permite din punct de vedere legal să îşi facă publicitate în conformitate cu legile locale; sau (ii) orice alt logo, imagine sau mesaj care, în opinia noastră rezonabilă, este indecent, ofensator, controversat sau provocator (inclusiv politic), discriminator (fie pe motiv de rasă, apartenenţă etnică, orientare sexuală, dizabilitate sau altul) sau care promovează violenţa, intoleranţa sau ura sub orice formă.

 2. Cu excepţia jucătorilor aşezaţi la mese care sunt filmate sau înregistrate ('Masa (Mesele) TV'), jucătorii vor avea dreptul de a purta logo-uri/mărci ale loteriilor, operatorilor de pariere sau operatorilor de jocuri de noroc autorizaţi pe tricourile lor, cu condiţia respectării următoarelor restricţii (împreună cu restricţiile din Clauza 23 de mai jos): 

  (a) un logo pentru buzunarul de la piept, de maximum 70 cm pătraţi şi
  (b) un logo pentru partea de sus a mânecii, de maximum 70 cm pătraţi.

 3. Pe parcursul derulării unui Eveniment nu va fi permisă afişarea de logo-uri sau mărci pe niciun articol vestimentar sau parte a corpului jucătorului, cu excepţia logo-urilor sau mărcilor care respectă toate prevederile aplicabile, aşa cum este stabilit în prezenta.

 4. În jurisdicţiile în care se aplică reglementările locale, care guvernează afişarea logo-urilor şi a mărcilor de către jucători (inclusiv, dar fără a se limita la simboluri, mărci înregistrate şi website-uri), toţi jucătorii sunt de acord să se supună şi să respecte în totalitate reglementările menţionate şi/sau prevederile din cadrul Termenilor şi Condiţiilor cazinoului de desfăşurare.

 5. Jucătorii vor avea dreptul de a purta mai mult de un logo în cadrul unui Eveniment, atât timp cât toate logo-urile suplimentare sunt fie aprobate de noi drept logo-uri ale sponsorului principal, precum 'PokerStars', fie aparţin oricăreia dintre companiile Flutter Group (de exemplu, 'Betfair', 'Sky Bet', 'Paddy Power' sau 'Full Tilt').

 6. Eşti de acord să respecţi regulile oricărui eveniment promoţional organizat în cadrul unui Eveniment de către noi sau de către orice altă entitate din cadrul Flutter Group, inclusiv orice cerinţe de a purta un anumit (anumite) logo(-uri) pe parcursul unui astfel de eveniment promoţional.

 7. Jucătorii care sunt sponsorizaţi în mod permanent de către un site terţ legitim şi respectabil (la discreţia noastră rezonabilă) de jocuri de noroc ('Jucător sponsorizat') trebuie să obţină aprobarea noastră scrisă înainte de începerea Evenimentului pentru a purta logo-ul sponsorului său şi trebuie să se asigure că poartă logo-ul sau marca sponsorului la începutul oricărui Eveniment. Orice Jucător Sponsorizat care nu poartă logo-ul şi marca sponsorului său de la începutul unui Eveniment şi care încearcă ulterior să facă acest lucru într-o etapă ulterioară a acelui Eveniment, va trebui să facă dovada scrisă a afilierii de sponsorizare înainte de a i se permite să poarte logo-ul şi marca menţionate. Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, 'începerea' unui Eveniment este definită ca momentul în care toţi jucătorii primesc primele lor cărţi proprii ('amestecă şi împarte') în prima zi a primului Turneu din cadrul Evenimentului.

 8. Toţi jucătorii care aleg să poarte logo-ul unui operator de jocuri de noroc autorizat pe parcursul derulării Evenimentului, aşa cum este specificat în Clauza 19 de mai sus, trebuie să respecte toate restricţiile sau cerinţele, aşa cum este stabilit în prezenta (inclusiv Clauza 19 de mai sus) sau în Termenii şi Condiţiile cazinoului de desfăşurare.

 9. Maximum 10% din numărul total de jucători de la începutul oricărui Turneu pot purta mărcile/logo-urile oricăreia dintre companii, cu excepţia PokerStars şi Full Tilt.

DREPTURI ASUPRA MATERIALELOR FOTO ŞI APARIŢIA LA MESELE TELEVIZATE/TRANSMISE CA WEBCAST

 1. Ne rezervăm dreptul de a fotografia, televiza, transmite ca webcast şi înregistra orice parte din orice Eveniment în orice moment, inclusiv participarea ta în acesta, şi de a o difuza, distribui şi pune la dispoziţie în întreaga lume, în toată media şi fără limită de timp. Prin prezenta iei la cunoştinţă şi eşti de acord cu dreptul nostru de a utiliza Contribuţia ta (aşa cum este definită în Clauza 33 de mai jos) în maniera nelimitată şi fără restricţii specificată în Clauza 33. În conformitate cu această cerinţă de a face publică orice parte dintr-un Eveniment, eşti de acord să te aşezi la o masă de poker care a fost creată în scopul televizării sau transmisiei ca webcast a Evenimentului.

 2. Conform Clauzelor 24 şi 25 de mai jos, maximum 2 (doi) jucători de la fiecare Masă TV a unui Turneu pot purta logo-ul (logo-urile) oricăreia dintre companii, cu excepţia PokerStars şi Full Tilt. Dacă mai mult de 2 jucători ai oricăreia dintre companii sunt la Masa TV, atunci chiar jucătorii trebuie să decidă care 2 jucători vor continua să poarte articolele vestimentare personalizate la Masa TV în discuţie. Dacă nu se ia o hotărâre, vom aplica principiul celei mai mari cărţi pentru ca Jucătorii în cauză să ia o decizie. Orice decizie pe care o luăm este finală. Orice jucător, care va începe să joace la Masa TV fără a purta logo-uri, va juca în acest mod pe tot parcursul aşezării la Masa TV.

 3. În pofida Clauzei 23 de mai sus, ne rezervăm dreptul (inclusiv pentru părţile terţe care acţionează în numele nostru), la discreţia absolută, de a aproba articolele vestimentare purtate de jucători la Masa TV pe parcursul Evenimentului. De asemenea, avem dreptul de a îndepărta orice logo (logo-uri), imagine (imagini) sau cuvânt (cuvinte) de pe articolele vestimentare ale jucătorilor, care, în opinia noastră (sau în opinia unei terţe părţi autorizate care acţionează în numele nostru), contravine cerinţelor stabilite de entitatea care difuzează materialele care se ocupă de darea în exploatare, legilor aplicabile şi codurilor de practică sau regulilor stabilite de orice organism de reglementare.

 4. Toate logo-urile/mărcile pe tricourile şi articolele vestimentare la Masa TV trebuie să respecte restricţiile descrise mai sus şi să respecte următoarele restricţii suplimentare:

  (a) un logo pentru buzunarul de la piept, de maximum 7cm x 4cm;
  (b) un logo pentru partea de sus a mânecii, de maximum 7cm x 4cm şi
  (c) şepcile de baseball şi protecţiile de cărţi cu logo-uri vor fi permise doar dacă logo-urile de pe astfel de articole vestimentare şi/sau articole nu sunt vizibile.

 5. La Mesele TV şi pe parcursul oricărei perioade de filmare, nu vor fi permise nume de companii şi/sau logo-uri de mărci, cu excepţia celor care sunt aprobate în conformitate cu prezentul Acord, inclusiv, dar fără a se limita la, mărci din sport şi modă. Orice jucător care poartă articole vestimentare sau care are în posesia sa articole (de exemplu, protecţii de cărţi) care contravin acestei reguli nu vor putea participa la o Masă TV până la înlocuirea şi/sau eliminarea articolului vestimentar şi/sau a articolului menţionat. Ne rezervăm dreptul de a îndepărta (la discreţia noastră absolută), modifica sau deghiza logo-urile sponsorului jucătorului, dacă logo-urile menţionate nu respectă reglementările locale, standardele referitoare la difuzare sau termenii stabiliţi în prezentul Acord.

 6. Iei la cunoştinţă şi eşti de acord că, dacă eşti ales să joci la o Masă TV pe parcursul oricărui Turneu, ţi se poate solicita să predai orice şi toate dispozitivele electronice, inclusiv, dar fără a se limita la tablete şi căşti (indiferent dacă au sau nu capacitatea de a trimite mesaje sau de a comunica), unui reprezentant desemnat al Turneului, înainte de a te aşeza la masă înainte de începerea jocului. În cazul unei asemenea cerinţe, orice jucător care este găsit vinovat de încălcarea acestei reguli poate fi descalificat din Turneu şi orice sumă de bani acumulată de jucător până la momentul descalificării şi buy-in-ul pentru Eveniment al unui asemenea jucător vor fi reţinute, la propria noastră discreţie sau a oricărei terţe părţi care acţionează în numele nostru.

 7. Există o politică referitoare la interzicerea fumatului care se aplică tuturor participanţilor de la Masa TV şi aceasta include interzicerea ţigărilor electronice.

 8. Pe parcursul tuturor transmisiunilor şi înregistrărilor live iei la cunoştinţă şi eşti de acord că jucătorii de la Mesele TV nu au voie să comunice cu, să abordeze sau, să stabilească în orice mod contact cu orice persoană care nu este la masă, inclusiv, dar fără a se limita la, cu orice membri din audienţă şi orice reprezentanţi desemnaţi din producţia TV şi de webcast, cu excepţia cazului în care o astfel de comunicaţie este referitoare la probleme tehnice legate de filmare sau dacă nu mai eşti activ în mână (adică, atunci când ai dat fold sau ai intrat all-in) şi eşti supus întotdeauna discreţiei noastre absolute (sau la discreţia unei terţe părţi care acţionează în numele nostru), pe parcursul derulării Mesei TV şi că orice jucător care este găsit vinovat de încălcarea acestei reguli va fi supus restricţiilor şi/sau penalizări, astfel cum este descris în prezentul Acord.

 9. Pe parcursul tuturor transmisiunilor sau înregistrărilor live ale jocului, iei la cunoştinţă şi eşti de acord că, dacă solicităm, toţi jucătorii trebuie să rămână în locaţiile deja desemnate pe parcursul tuturor pauzelor de joc pe durata derulării Mesei TV şi că, într-o astfel de situaţie, jucătorilor nu li se va permite să părăsească aceste locaţii, în niciun moment, fără a fi însoţiţi de către un reprezentant desemnat al Turneului. În continuare recunoşti şi eşti de acord că jucătorilor li se poate solicita să îşi arate cărţile proprii către camerele pentru cărţile proprii de la Masa TV, la fiecare mână pe care o primesc, cu excepţia cazului în care jucătorii au declarat că îşi joacă mâna fără a se uita la cărţi. Vom avea dreptul de a opri jocul la Masa TV, într-un termen rezonabil, până la afişarea tuturor cărţilor proprii ale tuturor jucătorilor aflaţi în joc. Pe parcursul transmisiunilor live, va exista o întârziere minimă de 30 de minute atunci când vor fi arătate cărţile proprii.

 10. Iei la cunoştinţă şi eşti de acord că avem dreptul (la discreţia noastră absolută) de a opri sau de a amâna jocul în orice moment şi că jucătorii trebuie să ne dea dreptul de a adăuga, anula sau modifica pauzele de joc, aşa cum sau când sunt solicitate în mod rezonabil. În continuare recunoşti şi eşti de acord că nu sunt permise insultele, comportamentul violent sau alte forme de comportament neadecvat la Masa TV, în niciun moment, pe parcursul derulării Evenimentului, inclusiv, dar fără a se limita la, exprimarea verbală, gesturile sau oricare altă formă de comportament antisocial care poate duce la jignirea, ridiculizarea sau denigrarea altui individ şi că orice jucător care încalcă regula de mai sus poate fi penalizat, astfel cum este stabilit prin prezenta, precum şi în Regulile Turneului.

 11. Recunoşti şi eşti de acord că dacă eşti ales să joci la Masa TV, ţi se poate solicita în mod rezonabil să fii prezent în astfel de alte locaţii, în anumite date, aşa cum vei fi anunţat, pentru filmări şi interviuri suplimentare şi filmări suplimentare (reluări de filmări), înainte de joc, după sau pe parcursul pauzelor şi că te vei conforma tuturor acestor solicitări în consecinţă.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 1. Drepturile de proprietate intelectuală înseamnă toată proprietatea intelectuală, fie că este protejată, creată sau care este izvorâtă în baza legilor oricărei jurisdicţii, inclusiv: (i) toate patentele şi aplicaţiile rezultate; (ii) toate mărcile înregistrate, mărcile de deservire, numele de mărci, numele de deservire, numele de marcă, drepturile de imagine comercială, numele comerciale, modalităţile de comercializare, logo-urile, ilustraţiile, prezentările grafice, etichetarea ambalajului, designul şi alte elemente de identificare ale sursei sau ale companiei, înregistrate sau nu, inclusiv toate drepturile rezultate din legislaţie (în limita transferabilităţii) şi cu buna credinţă asociată cu oricare dintre cele din prezenta, alături de toate aplicaţiile, înregistrările, reînnoirile şi extensiile aferente; (iii) toate numele domeniilor de internet (inclusiv cele care au legătură cu, sunt înregistrate şi/sau afiliate la website-uri pentru reţele de socializare); (iv) toate drepturile de autor şi toate drepturile cu privire la topografia a unui circuit integrat, baza de date şi proiectarea, fie că sunt sau nu înregistrate sau publicate, toate înregistrările şi menţiunile aferente şi toate aplicaţiile care au legătură cu acestea, împreună cu toate revenirile, extensiile şi reînnoirile aferente; (v) toate secretele comerciale, know-how-ul şi, în mod similar, informaţiile confidenţiale şi pentru care există drept de proprietate care sunt protejate de orice legislaţie în vigoare sau de dreptul comun; (vi) toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală izvorâte din sau referitoare la tehnologie; (vii) toate drepturile de promovare, publicitate şi susţinere şi drepturile legate de acestea; (viii) toate drepturile de a acţiona în judecată şi de a recupera în baza legii sau în mod corect orice încălcare, deturnare, diluare, contravenţie sau altă prejudiciere întâmpinată în trecut, prezent sau viitor a celor din prezenta;

 2. Rational Intellectual Holdings Limited ('RIHL'), care este o companie care deţine drepturile de proprietate intelectuală în numele Flutter Group, este unicul deţinător al tuturor acestor drepturi şi a drepturilor pentru Activele PokerStars Live, inclusiv a drepturilor de autor, a secretelor comerciale, a drepturilor de proprietate intelectuală (definite mai sus) şi a altor drepturi. Termenii 'PSLive' şi 'PokerStars Live' şi numele de domenii 'pslive.com' şi 'pokerstarslive.com' reprezintă mărcile înregistrate, mărcile de deservire, mărcile, numele de mărci şi/sau numele de domenii ale RIHL, iar RIHL îşi rezervă toate drepturile asupra celor de mai sus.

 3. Ne atribui nouă şi oricăror şi tuturor terţelor părţi care acţionează în numele nostru, în mod irevocabil, toate drepturile, consimţămintele şi licenţele necesare pentru a fi folosite la capacitate maximă (inclusiv, dar fără a se limita la, a reproduce, a distribui, a modifica, a edita, a traduce, a schimba, a publica, a transmite la TV, prin intermediul internetului sau prin alte mijloace de comunicare şi a folosi la crearea de materiale derivate) fotografiile, imaginile, vocile, numele, materialele video şi înregistrările audio ale tale, în care apari ca urmare a fotografierii, înregistrării sau difuzării de către noi sau în beneficiul nostru ('Contribuţia') în lume în mod repetat şi fără a plăti drepturi de autor şi prin toate mijloacele media, cunoscute acum sau dezvoltate sau modificate, în orice program în care ţi-a fost înregistrată Contribuţia, cu orice fel de conţinut, inclusiv, nelimitat, legat de transmisiunea live sau a unei înregistrări a reportajului nostru despre un Turneu pe internet, de producerea şi distribuţia de bloguri video aferente unui Turneu pe internet şi de producerea şi publicarea materialelor promoţionale sau a altor materiale de marketing referitoare la un Turneu, turnee de poker sau website-uri de poker online asociate cu toate mărcile Flutter Group (inclusiv, dar fără a se limita la, mărcile 'PokerStars Live', 'PokerStars', 'PokerStars Casino', 'Full Tilt' şi 'PokerStars Sports'). Prin prezenta, ne eliberezi pe noi şi pe reprezentanţii noştri permişi de orice plângere, pagubă, responsabilitate, costuri şi cheltuieli generate de orice încălcare a vreunei reguli de confidenţialitate, publicitate sau personalitate pe care o poţi avea sau de abaterea de la drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate pe care le deţii, derivate din sau legate de orice utilizare a Contribuţiei sub incidenţa licenţelor şi drepturilor menţionat în prezenta. Conţinutul prezentului comunicat va fi obligatoriu pentru tine, împuterniciţii şi reprezentanţii legali.

 4. Iei la cunoştinţă şi eşti de acord că deţinem în exclusivitate toate drepturile, titlurile şi beneficiile, inclusiv, nelimitat, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra şi referitoare la Contribuţie şi asupra materialelor derivate din aceasta. În situaţia în care dreptul de proprietate asupra Contribuţiei nu se propagă în mod automat asupra noastră, prin prezenta ne acorzi şi ne cedezi (sau unor terţe părţi pe care le putem desemna) toate drepturile, titlurile şi beneficiile asupra Contribuţiei şi eşti de acord să execuţi toate documentele în mod rezonabil solicitate de către noi pentru a îndeplini cele de mai sus.

 5. Garantezi şi eşti de acord că (a) eşti pe deplin îndreptăţit(ă) să ne acorzi nouă şi afiliaţilor noştri drepturile şi licenţele pe care le-ai oferit prin prezenta şi (b) nimic din Contribuţie (inflexiunea vocii, gesturi sau alte manifestări) nu va încălca drepturile de autor sau vreun drept al vreunei persoane, nu va încălca vreun contract sau vreo clauză de confidenţialitate, nu va constitui motiv de citaţie la tribunal, nu va fi calomniator sau orientat spre a ne discredita pe noi, orice entitate care difuzează materialul şi/sau mărcile noastre.

 6. Toate acordurile care intră sub incidenţa Isle of Man Copyright Act 1991 ('CA 1991') (Legea drepturilor de autor din Insula Man din 1991) sau sub incidenţa legislaţiilor similare din alte ţări care fac referire la participarea ta în orice Eveniment, precum şi la exploatarea evoluţiei tale în orice Eveniment prin orice mijloace şi prin orice canale media sunt cedate de către tine către noi. De asemenea, prin prezenta renunţi la toate drepturile morale incluse sau referitoare la Contribuţia ta, la care ai dreptul acum sau la care vei avea dreptul oricând în viitor conform Părţii a IV-a a CA 1991 (şi la toate drepturile similare din alte jurisdicţii) şi eşti de acord să nu intentezi, susţii, menţii sau permiţi nicio acţiune sau revendicare, în sensul că orice prelucrare, exploatare sau utilizare a unei astfel de Contribuţii sau a altor materiale încalcă drepturile tale morale.

PROTECŢIA DATELOR

 1. Recunoşti că prin înregistrare vom procesa datele tale cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a organiza Evenimentul şi participarea ta. Această procesare este necesară pentru derularea unui contract cu tine.

 2. În măsura în care sunt capturate imagini cu tine, astfel de date cu caracter personal din aceste imagini vor fi procesate în conformitate cu interesele noastre legitime de a promova Evenimentele noastre. Dacă dorim să folosim imaginea ta în mod specific, atunci orice astfel de date cu caracter personal vor fi procesate doar în cazul în care am obţinut acordul tău.

Mai multe informaţii despre procesarea de către noi a datelor tale cu caracter personal şi drepturile tale în conformitate cu protecţia datelor pot fi accesate prin intermediul Politicii de confidenţialitate PokerStars Live, care se găseşte aici.

DIVERSE

 1. Nicio garanţie/drept de a cesiona: prin prezenta accepţi să nu te bazezi pe nicio reprezentare sau asigurare, atât scrisă, cât şi orală realizată de către noi, altele decât cele exprimate în acest Acord. Recunoşti că avem dreptul de a cesiona în mod liber drepturile, licenţele şi/sau obligaţiile noastre, împreună sau separat, sub incidenţa acestui Acord, oricărui membru al Flutter Group sau oricărei entităţi terţe fără a te notifica.

 2. Punerea în aplicare: Ar trebui să reţii că noi (sau o terţă parte autorizată care acţionează în numele tău) vom avea dreptul, la propria noastră discreţie, de a lua toate măsurile pe care le considerăm potrivite pentru a aplica permanent termenii şi condiţiile acestui Acord.
 3. Garantare: eşti de acord să ne protejezi pe noi şi pe delegaţii noştri de orice costuri, revendicări, cheltuieli şi răspunderi (inclusiv, fără limitare la taxe legale şi orice sume de bani plătite la cerere) rezultate din încălcarea ta (sau a altei persoane care te reprezintă) a oricăror reprezentări, garanţii şi/sau obligaţii conţinute în acest Acord.

 4. Asistenţă: în situaţia în care dorim să participi în orice activităţi promoţionale de marketing sau interviuri cu presa externă de specialitate sau cu alte părţi terţe, vom solicita în prealabil acordul tău scris.

 5. Amendamente ale Regulilor Turneului: ne rezervăm dreptul de a adăuga sau modifica orice reguli ale Turneului sau Evenimentului, astfel cum considerăm necesar şi, după orice astfel de modificări, te vom anunţa sau vom anunţa orice astfel de rectificări pe site-ul nostru. Continuarea participării tale în Eveniment după o astfel de modificare şi notificare va fi considerată ca acceptarea ta a acestora.

 6. Înţelegeri: iei la cunoştinţă şi eşti de acord că jucătorilor de la masa finală a Turneului le este permis să discute orice formă de înţelegere sau redistribuire a oricărui fond de premii rămas doar când sunt aşezaţi la masă şi că este necesară prezenţa unui reprezentant desemnat al Turneului pe parcursul desfăşurării oricărei discuţii şi când se fac publice deciziile ulterioare referitoare la redistribuirea fondului de premii.

 7. Este posibil ca pentru anumite Evenimente să se aplice restricţii privind plata premiilor şi a buy-in-ului. Pentru informaţii suplimentare, te rugăm să contactezi PokerStars Live.

 8. Dreptul de a anula: noi, alături de cazinoul organizator în care se va desfăşura Evenimentul, ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica orice Eveniment sau Turneu la propria şi absoluta noastră discreţie.

 9. Respectarea regulilor: eşti de acord să respecţi Termenii şi Condiţiile cazinoului de desfăşurare, Regulile de poker pentru turneu şi regulile de poker pentru jocuri cash. În anumite circumstanţe, aceste reguli pot fi înlocuite de regulile casei sau de reglementările locale privind jocurile de noroc. Orice modificări aduse regulilor vor fi afişate pe website-ul Evenimentului şi comunicate jucătorilor pe parcursul Evenimentului.

 10. Refuzarea accesului: ne rezervăm dreptul de a refuza accesul oricărei persoane în oricare şi în toate Turneele, precum şi în spaţiul (spaţiile) alocat(e) Evenimentului, indiferent de motiv. Persoanele care sunt excluse de către sponsorul, partenerul sau locul de desfăşurare al Turneului nu sunt eligibile pentru a intra în niciunul (niciunele) dintre spaţiile alocate Turneului sau Evenimentului.

 11. Eligibilitatea de a juca: angajaţii oricăror companii din cadrul Flutter Group sau orice persoană sau entitate (inclusiv afiliaţii corporaţiei unei astfel de entităţi) care furnizează servicii în ceea ce priveşte Evenimentul şi membrii Familiei Imediate (astfel cum este definit mai jos) a acestor angajaţi, nu sunt eligibili pentru a juca în oricare dintre Evenimente, cu excepţia aprobării prealabile din partea noastră. 'Familia Imediată' este definită ca: soţi, copii şi orice rudă a unui angajat sau altă persoană care îşi are reşedinţa în locul unde îşi are reşedinţa angajatul.

 12. Fără transferuri: premiile şi intrările nu sunt transferabile. Câştigătorii sunt responsabili cu plata oricăror taxe, licenţe, înscrieri şi a altor cotizaţii asociate premiilor Turneului. Dacă premiile sunt plătite prin transfer interbancar, jucătorilor li se va solicita să prezinte documente de identitate pentru a se conforma reglementărilor internaţionale împotriva spălării de bani.

 13. Descalificarea: noi, alături de cazinoul organizator în care se va desfăşura Evenimentul, ne rezervăm dreptul de a descalifica orice persoană din toate Turneele şi/sau să solicităm părăsirea unor astfel de persoane a spaţiului (spaţiilor) alocat(e) Evenimentului, din motive care includ, dar care nu se limitează la, încălcarea de către Jucător a oricăror reguli ale Turneului sau Evenimentului, stare de ebrietate avansată, atitudine abuzivă faţă de orice persoană care participă la Eveniment sau orice comportament similar care, la discreţia noastră rezonabilă, este inadecvat sau nepotrivit pe parcursul Evenimentului. Dacă eşti descalificat dintr-un Turneu, îţi vei pierde întregul buy-in şi nu vei avea dreptul la niciun premiu al Turneului sau la niciun alt premiu pentru care te-ai fi calificat în acel moment al descalificării.

 14. Fără controverse: niciunui jucător care participă în orice eveniment nu i se va permite să dea dovadă de, să afişeze sau să comunice în niciun fel, niciun mesaj sau conţinut care, la propria noastră discreţie este, sau care poate fi considerat de natură politică (sau de susţinere a oricărei cauze sau acţiuni politice), rasistă, obscenă, insultătoare, de natură ameninţătoare, o formă de hărţuire, calomniatoare, fraudulentă, care încalcă dreptul la intimitate, care este jignitoare sau defăimătoare la adresa cuiva sau care promovează, face publicitate sau care conţine orice de natură ilegală sau suspectă, care victimizează, degradează, hărţuieşte sau intimidează un individ sau un grup de indivizi, pe baza oricărei clasificări incluzând, dar fără a se limita la religie, sex, orientare sexuală, rasă, culoare, crez, apartenenţă etnică, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, stare civilă, situaţie militară sau dizabilitate, care ar constitui sau în alt fel ar încuraja un comportament criminal sau ar crea în alt mod o răspundere civilă sau care este menit pentru scopuri comerciale, incluzând, fără limitare, trimiterea unui material în care se solicită fonduri sau promovează, face reclamă sau solicită vânzarea de bunuri sau servicii. În cazul oricărei dispute referitoare la acest punct, decizia noastră este finală şi obligatorie.

 15. Forţa majoră: nu vom fi răspunzători pentru orice întârziere sau incapacitate de îndeplinire a obligaţiilor noastre faţă de tine conform prezentului Acord, inclusiv (dar fără a se limita la) orice obligaţie de a oferi un fond garantat de premii, din cauza unor motive care nu pot intra în mod rezonabil sub controlul nostru inclusiv (dar fără a se limita la) următoarele: (a) incendii, furtuni, inundaţii, cutremure, condiţii meteo nefavorabile sau alte fenomene ale naturii sau dezastre naturale; (b) boli, epidemii sau pandemii (cum ar fi, în particular COVID-19), contaminare sau probleme de sănătate publică; (c) pagube provocate de accidente, război sau ameninţare de sau pregătire de război, acte de terorism, explozii, revolte sau altă manifestare de tulburare publică, mişcări civile sau război civil; (d) grevă, blocaje sau alte forme de dificultăţi de muncă; (e) respectarea voluntară sau obligatorie a oricărei legi, act, ordonanţă, decizie sau regulament al oricărei Curţi, agenţii guvernamentale, autorităţi competente sau autorităţi publice (inclusiv neacordarea oricărei licenţe sau consimţământ necesar sau orice modificare a legilor sau a interpretării legilor); (f) pană electrică sau absenţa altor servicii esenţiale, pană de internet, defectarea infrastructurii tehnice sau întreruperea sau întârzierea transportului; (g) neexecutarea de către furnizori şi/sau subcontractanţi fără vina noastră şi/sau (h) orice altă cauză sau eveniment mai presus de controlul nostru rezonabil. Fără prejudiciu asupra generalităţii celor de mai sus, iei la cunoştinţă şi eşti de acord că, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate în legătură cu orice Eveniment ca răspuns la virusul COVID-19, inclusiv, fără a se limita la, organizarea de turnee online live faţă în faţă, excluzând persoanele infectate sau schimbarea, modificarea sau anularea turneelor sau a întregilor Evenimente ca răspuns la necesitatea de a proteja sănătatea persoanelor, de a controla răspândirea virusului sau de a respecta reglementările locale.

 16. Modificări: ne rezervăm dreptul de a modifica termenii prezentului Acord în orice moment; în consecinţă, te rugăm să consulţi varianta cea mai recentă de fiecare dată, înainte de a participa în orice Turneu.

 17. Limitarea responsabilităţii: eşti de acord că, în orice alte situaţii exceptând cele solicitate de legea aplicabilă, nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de pierderi, pagube, revendicări sau alte cheltuieli care rezultă din prezentul Acord.

 18. Taxe: eşti de acord că eşti unic responsabil pentru plata (la timp) oricărui impozit pe venit sau a taxelor similare sau a plăţilor aferente impuse sau percepute de orice jurisdicţie aplicabilă sau de orice autoritate guvernamentală pentru orice premii, cotizaţii sau alte sume plătite către tine şi ne protejezi pe noi şi ne vei proteja în totalitate şi în mod efectiv de şi împotriva oricăror cheltuieli şi responsabilităţi referitoare la astfel de taxe sau alte plăţi (cu excepţia cazului în care astfel de recuperări sunt interzise prin lege).

 19. Eşti de acord că eşti singurul responsabil pentru plata oricăror impozite pe venit către autorităţile fiscale relevante cu privire la orice plăţi de care ai beneficiat (premii şi cotizaţii) şi că te vei asigura ca astfel de rambursări de impozit pe venit sunt transmise în mod corect şi la timp.

 20. Legea aplicabilă: termenii prezentului Acord vor fi guvernaţi şi interpretaţi în concordanţă cu legile Insula Man. Eşti de acord ca orice dispute privind sau care rezultă din prezentul Acord vor fi soluţionate de către tribunalele din Insula Man. Nimic din această Clauză nu va limita dreptul PokerStars Live şi a afiliaţilor săi de a te acţiona în justiţie în orice alt tribunal de competenţă, iar acţionarea în justiţie în una sau mai multe tribunale nu va împiedica acţionarea în justiţie în orice alte jurisdicţii, fie concurente sau nu, până la limita permisă de legea unei asemenea jurisdicţii.

 21. Limba oficială: referitor la Evenimentele organizate în New Jersey de către TSG Interactive US, se va aplica regula doar limba engleză la mese pe parcursul jocului. Participanţii care nu respectă această regulă vor fi penalizaţi, inclusiv descalificaţi.

Ultima actualizare a acestor Termeni şi Condiţii a fost realizată în 10 noiembrie 2021. Versiune: 20211110.