Linii directoare PokerStars Live pentru media şi pentru Streameri/Vloggeri

Acreditare

Formularul online de acreditare media PokerStars Live este disponibil aici. Pentru asistenţă sau întrebări, te rugăm să contactezi press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live ('noi'/'a noastră'/'al nostru') primeşte toţi reprezentanţii, inclusiv, dar fără a se limita la, personalul care se ocupă de reportaje, fotografii, influencerii din cadrul reţelelor de socializare şi videografii care scriu articole de ştiri pentru surse media independente recunoscute, inclusiv, dar fără a se limita la, media din domeniul pokerului, ziarele şi revistele importante, bloggerii, reporterii cu licenţă (televiziune şi radio) şi organizaţiile naţionale ale organelor de presă ('Reprezentanţi media') şi toate persoanele care creează filmări pentru canalele lor personale de reţele de socializare sau canale terţe de pe reţelele de socializare ('Vloggeri') în cadrul evenimentelor sale PokerStars Live* ('Evenimente') şi aşteaptă cu plăcere să ajute la soluţionarea tuturor solicitărilor venite din partea media, aşa cum pot fi adresate.

Scopul nostru este de a asigura desfăşurarea fără piedici a Evenimentelor noastre pentru jucătorii de poker, cazinouri, personalul nostru şi toţi Reprezentanţii Media şi Vloggerii participanţi. Te rugăm să te asiguri că citeşti şi respecţi aceste linii directoare ('Linii directoare') pentru a ne sprijini să putem derula în mod eficient Evenimentele. Orice încălcare a acestor Linii directoare poate duce la anularea acreditării pentru Reprezentanţii Media sau pentru Vloggeri pentru un anumit Eveniment şi/sau Evenimente viitoare.

După acceptarea cererilor, Permisele Media pot fi acordate tuturor Reprezentanţilor Media şi Permisele de Streamer pot fi acordate tuturor Vloggerilor care participă la evenimentele noastre doar cu scopul de a genera conţinut. Dacă un membru media participă pentru a juca şi a face vlogging, trebuie solicitat un Permis de Streamer. Dacă un jucător participă pentru a transmite/a face vlogging, trebuie solicitat un Permis de Streamer. Dacă un membru media doreşte să joace într-un anumit turneu pe perioada de participare într-un Eveniment, acesta trebuie să renunţe la Permisul Media pentru perioada în care joacă şi îşi va pierde dreptul de acces în Camera de Presă (definită mai jos). Dacă un membru media doreşte să joace într-un anumit Eveniment şi să facă vlogging, acesta trebuie să renunţe la Permisul Media şi să solicite un Permis de Streamer. Te rugăm să reţii: pentru anumite evenimente, Reprezentanţii Media pot participa doar ca făcând parte din media şi nu pot juca. În acest caz, aplicanţii vor fi informaţi pe parcursul procesului de acreditare.

Te rugăm să reţii că trimiterea unei cereri online pentru un Permis Media şi/sau Permis de Streamer pentru participarea la un Eveniment nu garantează în mod automat că o astfel de cerere va fi aprobată şi/sau atribuită. Fiecare aplicant va primi un răspuns prin e-mail de la press@pokerstarslive.com prin care i se va confirma dacă cererea pentru Permisul Media şi/sau Permisul de Streamer a avut succes sau nu. Fără nicio excepţie, Permisele Media şi/sau Permisele de Streamer vor fi emise doar după obţinerea aprobării scrise din partea noastră şi ne rezervăm dreptul de a limita numărul Permiselor Media care pot fi emise pentru Reprezentanţii Media din oricare dintre sursele media şi al Permiselor de Streamer care pot fi emise Vloggerilor apartenenţi ai oricărui canal sau echipe.

1. Cerinţe pentru Permisul Media

 1. Reprezentanţii Media care depun cereri pentru Permisele Media trebuie să respecte toate cerinţele de reglementare aplicabile care se pot aplica referitor la participarea acestora la orice Eveniment. Cerinţele de reglementare vor include, dar nu se vor limita la o cerinţă referitoare la vârsta minimă, împreună cu orice alte cerinţe sau restricţii locale suplimentare care se pot aplica. Atunci când se depune o cerere pentru un Permis Media, acesta trebuie utilizat doar de Reprezentanţii Media ai unei surse media al cărei obiectiv principal este de a raporta despre activităţile care se desfăşoară în cadrul unui Eveniment.
 2. Permisele Media vor fi eliberate doar angajaţilor editoriali şi contractorilor surselor media recunoscute, inclusiv surselor media din domeniul pokerului, ziarelor şi revistelor importante, bloggerilor, reporterilor cu licenţă (televiziune şi radio) şi organizaţiilor naţionale ale organelor de presă.
 3. Permisele Media nu vor fi eliberate către personalul care nu se ocupă de reportaje şi care participă la Evenimente în scopuri de marketing, cum ar fi, dar fără a se limita la, reprezentanţii firmelor de relaţii publice, reprezentanţii de marketing/vânzări/publicitate ai agenţiilor sau furnizorii de servicii de management al pokerului sau comercial.
 4. Reprezentanţii Media acreditaţi care participă la un Eveniment trebuie să raporteze numai pentru publicaţiile menţionate în formularul de cerere şi care au fost aprobate în timpul procesării cererii. Orice Reprezentant Media descoperit că raportează pentru orice publicaţie (publicaţii) fără aprobarea noastră prealabilă riscă să-şi piardă acreditarea pentru orice Evenimente pentru care am aprobat-o până la data descoperirii şi oportunitatea de a fi acreditat pentru Evenimente viitoare.
 5. Cererile pentru Permisele Media trebuie transmise prin intermediul formularul de cerere online aici, asigurându-te că toate câmpurile relevante din formularul de cerere sunt completate, inclusiv, dar fără a se limita la, nume, organizaţie, datele de contact complete şi planurile pentru transmisiunea media. Se recomandă ca toate cererile pentru Permisele Media să fie trimise cu suficient de mult timp înainte şi să nu se efectueze rezervări de călătorie pentru participarea la un Eveniment până la primirea unei notificări scrise din partea noastră prin care să se confirme aprobarea cererii pentru Permisul Media. Niciunui Reprezentant Media nu i se va permite accesul la un Eveniment fără deţinerea unui Permis Media.
 6. Fiecare membru al echipei/asistent care însoţeşte un Reprezentant Media trebuie să depună o cerere pentru un Permis Media şi să aibă în permanenţă asupra sa Permisul Media pe parcursul Evenimentului.
 7. Cei care depun pentru prima dată o cerere din partea oricărei surse media, precum şi jurnaliştii freelanceri, trebuie să ne furnizeze documentele pe care le putem solicita în mod rezonabil pentru a putea verifica cererea şi pentru a confirma faptul că persoana care a depus cererea face parte dintr-o sursă media recunoscută.
 8. Numărul de Permise Media care pot fi acordate către o sursă media, mai ales pentru echipele de filmare TV, poate varia în funcţie de Eveniment şi/sau de locul de desfăşurare al Evenimentului. Acesta este, de obicei, rezultatul capacităţii de găzduire a locului de desfăşurare şi ne rezervăm dreptul de a administra aşa cum considerăm facilităţile acordate surselor media. Toate solicitările pentru interviuri cu jucătorii sponsorizaţi vor fi prestabilite prin intermediul press@pokerstarslive.com, în funcţie de posibilităţi. Pentru orice interviuri cu jucătorii pe parcursul Evenimentului, este necesar să iei legătura cu unul dintre reprezentanţii noştri de PR de la locul de desfăşurare al Evenimentului şi/sau prin e-mail la press@pokerstarslive.com, care vor stabili un loc şi o oră pentru desfăşurarea interviului.
 9. Permisele Media nu sunt transferabile. Dacă, indiferent de motiv, este necesar să schimbi personalul înainte sau pe parcursul unui eveniment, te rugăm să contactezi press@pokerstarslive.com în cel mai scurt timp posibil.

2. Cerinţe pentru Permisul de Streamer

 1. Pentru a efectua o înregistrare pe parcursul unui Eveniment, Vloggerii trebuie să deţină un Permis de Streamer desemnat.
 2. Cererile pentru Permisele de Streamer trebuie transmise prin intermediul formularul de cerere online aici, asigurându-te că toate câmpurile relevante din formularul de cerere sunt completate, inclusiv, dar fără a se limita la, nume, organizaţie, datele de contact complete şi planurile de conţinut. Se recomandă ca toate cererile pentru Permisele de Streamer să fie trimise cu suficient de mult timp înainte şi să nu se efectueze rezervări de călătorie pentru participarea la un Eveniment până la primirea unei notificări scrise din partea noastră prin care să se confirme aprobarea cererii pentru Permisul de Streamer. Niciunui Vlogger nu i se va permite accesul la un Eveniment fără deţinerea unui Permis de Streamer.
 3. Permisele de Streamer vor fi emise doar pentru cei care creează conţinut pentru canalele proprii sau alte canale terţe, care sunt menţionate în formularul de cerere şi aprobate de către noi în timpul procesării cererii. Orice Vlogger descoperit că creează conţinut pentru orice canal(e) fără aprobarea noastră prealabilă riscă să-şi piardă acreditarea pentru orice Evenimente pentru care am aprobat-o până la data descoperirii şi oportunitatea de a fi acreditat pentru Evenimente viitoare.
 4. Oricine solicită un Permis de Streamer trebuie să fie de acord în totalitate cu aceste Linii directoare. Cerinţele specifice referitoare la filmare pot fi găsite în Secţiunea 6, 'Video'.
 5. Fiecare membru al echipei/asistent care însoţeşte un Vlogger trebuie să depună o cerere pentru un Permis de Streamer şi să aibă în permanenţă asupra sa Permisul de Streamer pe parcursul Evenimentului.

3. Cod de conduită

 1. Permisul Media/Permisul de Streamer trebuie permanent purtat în mod vizibil şi trebuie prezentat pentru control aşa cum sau atunci când se solicită de către orice reprezentant autorizat al nostru din locul de desfăşurare al Evenimentului.
 2. Reprezentanţilor Media le este interzis să joace în Evenimentul Principal al oricărui Eveniment, inclusiv orice cameră live, cu excepţia unei aprobări prealabile în scris a echipei de PR. În plus, Reprezentanţii Media nu au voie să raporteze cu privire la niciun eveniment secundar în care au jucat sau în care intenţionează să joace, cu excepţia unei aprobări prealabile în scris a echipei de PR.
 3. Dacă un Reprezentant Media doreşte să facă vlogging din cadrul unui turneu în care joacă, acesta trebuie să renunţe la Permisul său Media şi să depună o cerere pentru un Permis de Streamer (citeşte Secţiunea 2 'Permis de Streamer').
 4. Este interzis Reprezentanţilor Media să aibă orice interes (financiar sau de altă natură) referitor la rezultatul unui Eveniment. Acesta include cumpărarea de acţiuni sau capitaluri aferente oricărui jucător individual sau echipe sponsorizate în orice mod. Această interdicţie include orice tip de joc fantasy care are o implicaţie financiară.
 5. Singura (singurele) limbă (limbi) care poate (pot) fi vorbită (vorbite) în zona de derulare a turneului pentru un Eveniment este (sunt) limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) turneului pentru acel Eveniment particular.
 6. Te rugăm să respecţi pe parcursul participării în orice Eveniment orice reguli ale locaţiei referitoare la acces, de exemplu, codurile vestimentare ale cazinoului, interdicţiile referitoare la mâncare/băutură.
 7. Este esenţial ca Reprezentanţii Media şi Vloggerii să respecte jucătorii şi integritatea tuturor Evenimentelor. Aceasta include, dar nu se limitează la:
  • Respectarea dreptului unui jucător de a avea un spaţiu personal corespunzător atunci când joacă (adică să nu stai prea aproape);
  • Respectarea dreptului unui jucător de a-şi menţine confidenţialitatea cărţilor sale proprii.
  • Respectarea integrităţii unui Eveniment prin neatingerea jetoanelor, neaşezarea pe locurile libere de la mesele de turneu sau nediscutarea niciunei acţiuni la masă – fie cu jucătorii de la masă, fie în raza auditivă a jucătorilor de la masă;
  • Respectarea deciziilor jucătorilor de a nu fi judecaţi verbal la masă de către observatori şi
  • Respectarea angajamentului emoţional al jucătorilor prin 'sărbătorirea' într-un mod care să nu fie vizibil sau care să poată fi auzit în cazul în care un anumit jucător câştigă un pot.

4. Zona destinată turneului - proceduri

 1. În zona destinată turneului, este esenţial ca Directorul Turneului, personalul de turneu, personalul PokerStars Live, personalul Blogului PokerStars, echipa de filmare afiliată PokerStars şi personalul cazinoului să îşi poată îndeplini sarcinile respective nestânjeniţi în orice moment.
 2. Te rugăm să respecţi toate indicaţiile întregului personal de turneu şi cele ale reprezentanţilor noştri.
 3. Toţi Reprezentanţii Media şi Vloggerii trebuie să părăsească zona destinată turneului atunci când personalul şi/sau jucătorii strâng jetoane.
 4. În cazul în care Reprezentanţilor Media şi Vloggerilor li se solicită părăsirea unei anumite zone de către unul dintre reprezentanţii noştri autorizaţi şi/sau un reprezentant al locului de desfăşurare al Evenimentului, aceştia trebuie să respecte politicos această decizie. Oricine refuză să respecte instrucţiunile riscă pierderea Permisului Media/Permisului de Streamer pentru întregul Eveniment şi oportunitatea de a fi acreditat pentru Evenimente viitoare.
 5. Pe parcursul ultimelor etape ale unui turneu, atunci când mai este un număr mic de mese rămase, Reprezentanţilor Media şi Vloggerilor li se va solicita să părăsească zona împrejmuită din jurul meselor. După eliberarea zonei de joc, personalul turneului va încerca să asigure o zonă separată şi împrejmuită pentru media, însă acest lucru nu poate fi garantat.
 6. Reprezentanţilor Media şi Vloggerilor li se solicită să păstreze o distanţă rezonabilă faţă de echipa/echipele noastre de filmare TV. Aceasta este o măsură de siguranţă, deoarece echipamentul utilizat are o greutate considerabilă şi poate produce răniri.
 7. Dacă este necesar să se realizeze o anumită fotografie, Reprezentanţii Media şi Vloggerii trebuie să discute cu producătorul sau cu floor-managerul şi să le prezinte solicitarea, deoarece ei au adesea posibilitatea de a muta un cameraman/inginer de sunet pentru a crea spaţiul necesar.

5. Efectuarea de fotografii

 1. La toate Evenimentele vor fi fotografi desemnaţi care vor efectua fotografii în cadrul turneelor. Imaginile preluate de la fotografii aprobaţi sunt disponibile pentru a fi utilizate trimiţând un e-mail la press@pokerstarslive.com.
 2. În unele locaţii nu este permisă efectuarea de fotografii în niciun loc din afara zonei de derulare a turneului; oricărei persoane care încalcă regulile cazinoului în această privinţă îi va fi anulat Permisul Media/Permisul de Streamer pentru întregul Eveniment şi riscă să piardă oportunitatea de a fi acreditată pentru Evenimente viitoare. Fotografii trebuie să respecte intimitatea clienţilor cazinoului care nu participă direct în Eveniment.
 3. Efectuarea de fotografii cu bliţ este interzisă pe parcursul derulării turneului şi la masa televizată.

6. Realizarea de filmări

 1. În unele locaţii nu este permisă filmarea în niciun loc din afara zonei de derulare a turneului şi oricărui Reprezentant Media sau Vlogger care încalcă regulile cazinoului îi va fi anulat Permisul Media/Permisul de Streamer pentru întregul Eveniment şi riscă să piardă oportunitatea de a fi acreditat pentru Evenimente viitoare. Persoanele care efectuează filmări trebuie să respecte intimitatea clienţilor cazinoului care nu participă direct în Eveniment.
 2. Numărul Reprezentanţilor Media aparţinând unei echipe de filmare TV sau al Vloggerilor aparţinând unui canal sau echipe este fiecare restricţionat la două persoane în zona generală de derulare a turneului şi numai la un membru al acelei echipe de filmare TV sau al echipei de Vloggeri care să filmeze lângă o masă. Perioada maximă de timp în care fiecare echipă de filmare TV, echipă sau canal poate filma la fiecare masă în zona generală de derulare a turneului este de 15 minute. Filmarea după expirarea unei asemenea perioade de timp este interzisă şi trebuie să te opreşti atunci când îţi indicăm.
 3. Filmarea pentru transmiterea ulterioară este permisă în camera de turneu generală.
 4. Nu este permisă filmarea anumitor mese, micşorarea distanţei focale pentru anumite mâini sau filmarea zonei de înscrieri pe bază de cash, a zonei de securitate, a zonei de jocuri cash din clădirea principală a cazinoului sau a zonelor de jocuri de cazino.
 5. Filmarea pe parcursul şederii la o masă de poker este strict interzisă.
 6. Este strict interzisă transmisiunea live a oricărei mese active de turneu PokerStars Live. Reprezentanţii Media şi Vloggerii pot transmite live din zona generală de derulare a turneului, însă DOAR cu acordul scris prealabil obţinut prin trimiterea unui e-mail la press@pokerstarslive.com. Orice Reprezentant Media sau Vlogger care doreşte să utilizeze serviciile de transmisie live trebuie să solicite acordul scris - în prealabil şi să includă detaliile complete ale intenţiilor şi planurilor atunci când solicită acreditarea media online pentru a primi un Permis Media şi/sau un Permis de Streamer.
 7. Filmarea mesei televizate este strict interzisă pe parcursul derulării acţiunii turneului, cu excepţia filmării realizate de echipa de filmare PokerStars Live. Reprezentanţii Media şi Vloggerii pot solicita să filmeze masa televizată atunci când nu se joacă poker, trimiţând un e-mail la press@pokerstarslive.com şi menţionând cerinţele clare.
 8. Reprezentanţii Media şi Vloggerii trebuie să aibă un comportament respectuos cu ceilalţi jucători. Efectuarea de filmări nu trebuie să îi pună pe alţi jucători într-o situaţie inconfortabilă în niciun fel. Dacă orice jucător îţi solicită să nu îl filmezi, trebuie să opreşti înregistrarea. Nu ai voie să filmezi de aproape persoanele cu camera sau alte echipamente (stând cu faţa către ele sau nu) decât cu acordul lor.
 9. Nu ai voie să plasezi echipamente de înregistrare deasupra mesei sau deasupra altor jucători. Nu focaliza camera pe alţi jucători, cu excepţia cazului în care aceştia solicită în mod expres să facă parte din înregistrarea ta.
 10. Camerele sau echipamentele nu trebuie să fie poziţionate în mod deranjant la sau pe masă în niciun moment.
 11. Dacă în orice moment, la propria noastră discreţie, orice filmare a unui Reprezentant Media sau Vlogger este perturbatoare, invazivă sau incomodează transmisiunea şi captarea datelor vizuale de către PokerStars, asemenea Reprezentanţi Media şi/sau Vloggeri trebuie să oprească filmarea atunci când le este indicat de către reprezentanţii noştri autorizaţi.

7. Regulile referitoare la Camera de Presă

 1. Vom încerca să punem la dispoziţie facilităţi pentru media, inclusiv o cameră pentru presă echipată cu acces wireless sau prin cablu la internet în cadrul Evenimentelor ('Camera de Presă'). Doar Reprezentanţii Media care deţin Permise Media vor avea acces în Camera de Presă şi/sau la orice alte facilităţi pentru media.
 2. Dacă o Cameră de Presă este la capacitate maximă, este posibil să fie necesar să fie restricţionat accesul în Camera de Presă şi/sau la orice alte facilităţi pentru media.
 3. Reprezentanţii Media trebuie să respecte faptul că facilităţile puse la dispoziţie în Camera de Presă sunt doar în interes de serviciu. Te rugăm să nu utilizezi lăţimea de bandă pentru nicio activitate care nu este esenţială sau care nu este legată de muncă şi să te porţi respectuos cu persoanele din jurul tău care lucrează, păstrând nivelul de zgomot la minimum.
 4. Din motive de securitate şi din alte motive, Reprezentanţilor Media li se solicită să nu invite jucători, colegi sau prieteni în Camera de Presă.
 5. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice articole personale sau echipamente uitate în Camera de Presă şi/sau în zona de derulare a turneului.

8. Relatări şi streamuri/vlogguri

 1. Solicităm tuturor Reprezentanţilor Media şi Vloggerilor să asigure recunoaşterea evidentă a sponsorului relevant al Evenimentului (în funcţie de solicitările noastre) şi efectuarea de menţiuni în cadrul relatărilor şi streamurilor/vloggurilor cu privire la Eveniment. Prin aceasta se solicită Reprezentanţilor Media atribuirea clară a recunoaşterii sponsorului Evenimentului în prima menţiune despre Eveniment, în articolele scrise sau în filmări efectuate de Streameri/Vloggeri, caz în care se include menţionarea proeminentă a sponsorului şi a numelui oficial complet al Evenimentului pe parcursul filmării. Astfel de recunoaşteri şi menţiuni ale sponsorului sunt solicitate şi în orice reportaje care utilizează informaţii, fotografii sau filmări furnizate de PokerStars Live, chiar dacă un jurnalist care foloseşte un astfel de conţinut nu este acreditat sau nu a participat la Eveniment.
 2. Solicităm tuturor Reprezentanţilor Media şi Vloggerilor să ofere recunoaşterea evidentă a sponsorului relevant al Evenimentului (în funcţie de solicitările noastre) pe reţelele de socializare etichetând @PokerStarsLive în fiecare tweet pe care îl publică despre Eveniment pe Twitter şi etichetând @PokerStars în copia oricărei postări pe care o publică despre Eveniment pe Instagram. În plus, orice postări din cadrul reţelelor de socializare cu privire la Eveniment, inclusiv, dar fără a se limita la rapoarte live, număr de jetoane, interviuri cu ambasadori, vlogguri etc. trebuie să includă hashtagul relevant al Evenimentului şi menţionarea/etichetarea mărcilor concurente este interzisă.
 3. Pentru toate relatările despre Evenimente, Reprezentanţii Media trebuie să adere la şi să respecte politicile referitoare la marca înregistrată cu privire la oricare şi la toate utilizările logo-ului sponsorului Evenimentului. Pentru mai multe informaţii, contactează press@pokerstarslive.com.
 4. Atunci când un Eveniment este transmis live cu întârziere (cu cărţile pe faţă**), Reprezentanţii Media şi Streamerii/Vloggerii trebuie să respecte această întârziere în relatările lor live ale Evenimentului. Acest lucru se face pentru a menţine acelaşi program cu cel al reporterilor care primesc şi transmit feed-ul. Această întârziere se aplică tuturor/oricăror relatări live, bloguri, postări din cadrul reţelelor sociale şi platforme pentru transmisiuni live.

9. Politica de securitate referitoare la evenimentele live

 1. Toţi Reprezentanţii Media şi Vloggerii, indiferent de statut, se supun Politicii de securitate referitoare la evenimente PokerStars Live atunci când participă la Evenimente. Detaliile referitoare la această politică pot fi găsite aici.

10. Punerea în aplicare

 1. Orice Reprezentant Media sau Vlogger care nu respectă oricare dintre prevederile prezentelor Linii directoare sau care nu respectă o solicitare din partea unui membru al personalului nostru sau al unui reprezentant al locaţiei Evenimentului va avea Permisul Media şi/sau Permisul de Streamer anulat pe durata Evenimentului şi riscă să aibă accesul interzis în cadrul Evenimentelor viitoare.
 2. Dacă ai întrebări cu privire la acreditarea media sau la cerinţele pentru media/Streamer/Vlogger, te rugăm să trimiţi un e-mail la press@pokerstarslive.com.
 3. Noi putem: (a) acorda; (b) respinge orice cerere pentru; şi/sau (c) retrage orice Permis Media şi sau Permis de Streamer, la propria noastră discreţie şi în orice moment.

*PokerStars Live este numele de marcă pentru evenimentele de poker live, cum ar fi, dar fără a se limita la, 'PokerStars European Tour'.

**Transmisiune live cu întârziere având cărţile proprii ale jucătorilor afişate pe ecran.