Smernice za medije in streamerje/vlogerje na dogodkih PokerStars Live

Akreditacija

Spletni obrazec za novinarsko akreditacijo za dogodke PokerStars Live je na voljo tukaj. Za podporo ali z vprašanji se obrni na elektronski naslov press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live ("mi"/"nas"/"naš") na svojih dogodkih PokerStars Live* ("dogodki") izreka dobrodošlico vsem predstavnikom, med drugim uredniškemu osebju, fotografom, vplivnežem na družbenih medijih in ustvarjalcem video posnetkov, ki pišejo članke za priznane neodvisne medijske hiše, med drugim medije o pokru, osrednje časopise in revije, blogerje, akreditirane radijske in televizijske hiše ter nacionalne ponudnike novinarskih storitev ("predstavniki medijev"), pa tudi vse posameznike, ki ustvarjajo video posnetke za svoje družbene medije ali družbene medije tretjih oseb ("vlogerje"), in se veseli, da bo lahko pomagal z vsem, kar bodo mediji potrebovali.

Naš cilj je igralcem pokra, igralnicam, našemu osebju, vsem prisotnim predstavnikom medijev in vlogerjem zagotoviti nemoten potek naših dogodkov. Prosimo, da prebereš te smernice za medije ("smernice") in jih upoštevaš, saj nam tako omogočiš učinkovito vodenje dogodkov. Zaradi kršitve teh smernic se lahko predstavnikom medijev ali vlogerjem odvzame izkaznica za prost vstop na določen dogodek in/ali prihodnje dogodke.

Po uspešno oddani vlogi se novinarske izkaznice lahko izdajo za vse predstavnike javnih glasil, izkaznice za streamerje pa za vse vlogerje, ki se bodo udeležili naših dogodkov zgolj zaradi ustvarjanja vsebin. Če se član medijev udeleži dogodka, da bi na njem igral in vlogal, mora pridobiti izkaznico za streamerje. Če se igralec udeleži dogodka, da bi na njem predvajal vsebine/vlogal, mora pridobiti izkaznico za streamerje. Če želi član nekega medija igrati določen turnir, medtem ko je na dogodku, mora med igranjem vrniti novinarsko izkaznico, pri čemer izgubi pravico do vstopa v prostor za medije (opredeljen v nadaljevanju). Če želi član nekega medija igrati na določenem dogodku in vlogati, mora vrniti novinarsko izkaznico in pridobiti izkaznico za streamerje. Pomembno: Novinarji se smejo nekaterih dogodkov udeležiti samo kot predstavniki medijev in ne kot igralci. V takem primeru bodo o tem obveščeni med postopkom pridobitve akreditacije.

Oddaja spletne vloge za novinarsko izkaznico in/ali izkaznico za streamerje, potrebno za udeležbo na dogodku, še ni zagotovilo, da bo vloga odobrena in/ali dodeljena. Vsak prosilec bo z elektronskega naslova press@pokerstarslive.com prejel odgovor, kjer bo potrjeno, ali je bila vloga za novinarsko izkaznico in/ali izkaznico za streamerje odobrena ali ne. Novinarske izkaznice in/ali izkaznice za streamerje bodo brez izjeme izdane le na podlagi naše pisne odobritve. Pridržujemo si tudi pravico do omejitve števila novinarskih izkaznic, ki se lahko izdajo predstavnikom medijev določene medijske hiše, in izkaznic za streamerje, ki se lahko izdajo vlogerjem iz kateregakoli kanala ali ekipe.

1. Zahteve za novinarsko izkaznico

 1. Predstavniki medijev, ki zaprosijo za novinarske izkaznice, morajo spoštovati vse ustrezne zakonske zahteve, ki veljajo v zvezi z njihovo udeležbo na dogodku. Zakonske zahteve med drugim vključujejo minimalno starostno omejitev, skupaj z drugimi morebitnimi veljavnimi dodatnimi lokalnimi zahtevami ali omejitvami. Vlogo za novinarsko izkaznico lahko oddajo le predstavniki medijev medijske hiše, katerih primarni cilj je poročanje o aktivnostih, ki potekajo v sklopu dogodka.
 2. Novinarske izkaznice bodo izdane le za uredniške uslužbence priznanih medijskih hiš ali njihove izvajalce, vključno z mediji o pokru, vodilnimi časopisi in revijami, blogerji, licenciranimi radijskimi in televizijskimi organizacijami ter poročevalskimi agencijami.
 3. Novinarske izkaznice ne bodo izdane za člane osebja, ki se udeležijo dogodka iz trženjskih razlogov in niso del uredniške ekipe, kot so na primer predstavniki podjetij za stike z javnostmi, trženjskih/prodajnih/oglaševalskih agencij, vodstva poker storitev ali storitev, povezanih s poslovanjem.
 4. Akreditirani predstavniki medijev, ki se udeležijo dogodka, lahko poročajo samo za publikacije, ki so jih navedli v vlogi in so bile odobrene. Če ugotovimo, da je kateri od predstavnikov medijev poročal za druge publikacije brez naše predhodne odobritve, tvega izgubo akreditacije za vse dogodke, ki smo jih odobrili do datuma tega odkritja, in možnost akreditacije za prihodnje dogodke.
 5. Vloge za novinarske izkaznice je treba oddati prek spletnega obrazca, ki je na voljo tukaj. Na prijavnem obrazcu morajo biti izpolnjena vsa zahtevana polja, med drugim vključno z imenom, organizacijo, celotnimi kontaktnimi podatki in načrti za medijsko poročanje. Priporoča se, da se vloga za novinarsko izkaznico odda dovolj zgodaj in da se počaka z organizacijo potovanja na dogodek, dokler te pisno ne obvestimo, da je bila vloga za novinarsko izkaznico odobrena. Predstavnikom medijev brez novinarske izkaznice ne bo dovoljen vstop na dogodek.
 6. Vsi člani/pomočniki ekipe, ki spremljajo predstavnike medijev morajo oddati vlogo za pridobitev novinarske izkaznice, ki jo morajo imeti vedno s seboj na dogodku.
 7. Predstavniki medijev, ki prvič oddajajo vlogo, in samostojni novinarji nam morajo poslati zahtevano dokumentacijo, na podlagi katere bomo lahko ocenili vlogo in potrdili, da prosilec prihaja iz priznane medijske hiše.
 8. Število novinarskih izkaznic, ki se lahko izdajo posamezni medijski hiši, zlasti televizijskim ekipam, je lahko različno in je odvisno od dogodka in/ali njegovega prizorišča. Razlog je običajno zmogljivost prizorišča, zato si pridržujemo pravico do ustreznega upravljanja prostorov, ki so na voljo medijem. Če je mogoče, se je treba za intervjuje s sponzoriranimi igralci vnaprej dogovoriti prek elektronske pošte, ki se pošlje na elektronski naslov press@pokerstarslive.com. Za intervjuje z igralci med dogodkom pa se je treba obrniti na enega od naših predstavnikov za stike z javnostjo na dogodku, ki bo določil ustrezno uro in mesto intervjuja, in/ali elektronski naslov press@pokerstarslive.com.
 9. Novinarske izkaznice niso prenosljive. Morebitna potreba po menjavi medijskega osebja pred ali med dogodkom se čim prej sporoči na elektronski naslov press@pokerstarslive.com.

2. Zahteve za izkaznico za streamerje

 1. Vlogerji smejo snemati na dogodku samo z ustrezno izkaznico za streamerje.
 2. Vloge za novinarske izkaznice je treba oddati prek spletnega obrazca, ki je na voljo tukaj. Na prijavnem obrazcu morajo biti izpolnjena vsa zahtevana polja, med drugim vključno z imenom, organizacijo, celotnimi kontaktnimi podatki in vsebinskimi načrti. Priporoča se, da se vloga za izkaznico za streamerje odda dovolj zgodaj in da se počaka z organizacijo potovanja na dogodek, dokler te pisno ne obvestimo, da je bila vloga za izkaznico za streamerje odobrena. Vlogerjem brez ustrezne izkaznice ne bo dovoljen vstop na dogodek.
 3. Izkaznice za streamerje se izdajo samo ustvarjalcem vsebin za svoje kanale ali kanale tretjih oseb, ki so navedeni na prijavnem obrazcu in ki jih mi odobrimo. Če ugotovimo, da je kateri od vlogerjev ustvaril vsebine za druge kanale brez naše predhodne odobritve, tvega izgubo akreditacije za vse dogodke, ki smo jih odobrili do datuma tega odkritja, in možnost akreditacije za prihodnje dogodke.
 4. Vsi, ki zaprosijo za izkaznico za streamerje, morajo upoštevati te smernice. Posebne zahteve za snemanje najdeš v razdelku 6 "Snemanje".
 5. Vsi člani/pomočniki ekipe, ki spremljajo vlogerje, morajo oddati vlogo za pridobitev izkaznice za streamerje, ki jo morajo imeti vedno s seboj na dogodku.

3. Pravila o obnašanju

 1. Novinarsko izkaznico/izkaznico za streamerje je treba ves čas nositi na vidnem mestu in jo pokazati v primeru preverjanja ali na zahtevo enega od naših pooblaščenih predstavnikov na prizorišču dogodka.
 2. Predstavniki medijev ne smejo igrati na glavnem turnirju nobenega od dogodkov kakor tudi ne v sobah v živo brez predhodne pisne odobritve ekipe PR. Prav tako ne smejo brez predhodne pisne odobritve ekipe PR poročati o stranskih turnirjih, na katerih so sodelovali ali nameravajo sodelovati.
 3. Če bi rad predstavnik medijev objavil vlog o turnirju, na katerem igra, mora vrniti novinarsko izkaznico in zaprositi za izkaznico za streamerje (glej razdelek 2 "Izkaznica za streamerje").
 4. Predstavniki medijev ne smejo imeti nobenega vložka (finančnega ali drugega) v izidu dogodka. To vključuje vse vrste nakupov delnic ali kapitala posameznega igralca ali sponzorirane ekipe. Ta prepoved vključuje vse vrste fantazijskih iger s finančnim nadomestilom.
 5. V turnirskem prostoru, kjer poteka nek dogodek, je dovoljena le uporaba uradnega turnirskega jezika za ta dogodek.
 6. Med udeležbo dogodka spoštuj morebitna pravila prizorišča, na primer glede oblačenja, prepovedi hrane/pijače.
 7. Ključnega pomena je, da predstavniki medijev in vlogerji spoštujejo igralce in integriteto vseh dogodkov. To med drugim vključuje:
  • spoštovanje pravice igralca do razumne mere osebnega prostora med igro (to pomeni, da mu ne stojiš preblizu);
  • spoštovanje pravice igralca do ohranjanja zasebnosti njegovih lastnih kart;
  • spoštovanje integritete dogodka tako, da se ne dotikaš žetonov, ne sediš na praznih sedežih za turnirskimi mizami in ne razpravljaš o nobeni potezi za mizo – ne z igralci za mizo ne na mestu, od koder te ti lahko slišijo;
  • spoštovanje odločitev igralcev na ta način, da jih opazovalci pri mizah verbalno ne ocenjujejo; in
  • spoštovanje čustvene angažiranosti igralcev brez vizualnega ali zvočnega "proslavljanja", kadar določen igralec osvoji pot.

4. Turnirski prostor – postopki

 1. V turnirskem prostoru za dogodke je ključnega pomena, da lahko direktor turnirja, turnirsko osebje, osebje PokerStars Live, osebje PokerStars bloga, filmska ekipa, povezana s PokerStars, in osebje igralnice ves čas nemoteno opravljajo svoje dolžnosti.
 2. Prosimo, da upoštevaš vsa navodila vseh članov turnirskega osebja ali naših predstavnikov.
 3. Ko turnirsko osebje in/ali igralci pakirajo žetone, morajo vsi predstavniki medijev in vlogerji zapustiti turnirski prostor.
 4. Če eden od naših pooblaščenih predstavnikov in/ali predstavnikov prizorišča dogodka predstavnike medijev in vlogerje zaprosi, da zapustijo prostor, morajo oditi na vljuden način. Kdor ne upošteva navodil, lahko izgubi novinarsko izkaznico/izkaznico za streamerje za ves čas trajanja dogodka in možnost akreditacije za prihodnje dogodke.
 5. V kasnejših fazah turnirja, ko ostane v igri le še nekaj miz, bodo morali predstavniki medijev in vlogerji zapustiti ograjen prostor okrog miz. Zatem bo turnirsko osebje poskušalo pripraviti ločen, ograjen prostor za medije, a tega ne zagotavljamo.
 6. Mediji medijev in vlogerji morajo ohraniti razumno razdaljo od naše televizijske ekipe. Gre za varnostni ukrep, saj je oprema, ki jo uporabljajo, težka in lahko koga poškoduje.
 7. Če želijo predstavniki medijev in vlogerji narediti določen posnetek, se morajo pogovoriti s producentom ali vodjo turnirskega osebja in ga obvestiti o svoji zahtevi, da se umakne snemalec/mojster zvoka.

5. Fotografiranje

 1. Na vseh dogodkih bodo turnirje fotografirali izbrani fotografi. Za fotografije odobrenih fotografov piši na elektronski naslov press@pokerstarslive.com.
 2. Na nekaterih prizoriščih fotografiranje izven turnirskega prostora ni dovoljeno. Tistim, ki kršijo pravila igralnice v zvezi s tem, bo odvzeta novinarska izkaznica/izkaznica za streamerje za ves čas trajanja dogodka in lahko tudi možnost akreditacije za prihodnje dogodke. Fotografi morajo spoštovati zasebnost gostov v igralnici, ki ne sodelujejo neposredno na dogodku.
 3. Fotografiranje z bliskavico je v času turnirske igre in za televizijsko mizo prepovedano.

6. Snemanje

 1. Na nekaterih prizoriščih snemanje izven turnirskega prostora ni dovoljeno. Predstavnik medijev ali vloger, ki prekrši pravila igralnice v zvezi s tem, bo odvzeta novinarska izkaznica/izkaznica za streamerje za ves čas trajanja dogodka in lahko tudi možnost akreditacije za prihodnje dogodke. Snemalci morajo spoštovati zasebnost gostov v igralnici, ki ne sodelujejo neposredno na dogodku.
 2. V splošnem turnirskem prostoru sta lahko prisotna največ dva predstavnika medijev ene televizijske ekipe ali vlogerja enega kanala ali ekipe, pri čemer je snemanje okoli mize dovoljeno samo enemu član te televizijske ekipe ali vlogerju. Posamezna televizijske ekipa ali kanal oz. vlogerska skupina sme pri posamezni mizi v splošnem turnirskem prostoru snemati največ 15 minut. Snemanje po tem času je prepovedano in ga je treba na našo zahtevo prekiniti.
 3. Snemanje za poznejše predvajanje je dovoljeno v splošnem turnirskem prostoru.
 4. Približani posnetki določenih miz, povečava nekaterih kombinacij ali snemanje območja za denarne prijave, varnostnikov, območja za denarne igre v glavni stavbi igralnice ali območja igralniških iger niso dovoljeni.
 5. Snemanje pri poker mizi je strogo prepovedano.
 6. Direktni prenos igre za aktivno turnirsko mizo dogodka PokerStars Live je strogo prepovedan. Predstavnikom medijev in vlogerjem je dovoljen neposredni prenos le iz splošnega turnirskega prostora, vendar LE na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja, ki ga lahko zahtevajo na elektronskem naslovu press@pokerstarslive.com. Vsi predstavniki medijev ali vlogerji, ki želijo uporabiti storitve neposrednega prenosa, morajo vnaprej zaprositi za pisno dovoljenje. Pri oddaji spletne vloge za novinarsko akreditacijo morajo navesti vse podrobnosti o takšnem namenu ali načrtih, da prejmejo ustrezno izkaznico.
 7. Snemanje televizijske mize v času turnirske igre je strogo prepovedano, razen filmski ekipi PokerStars Live. Predstavniki medijev in vlogerji lahko zaprosijo za snemanje televizijske mize, ko poker igra ni v teku. Zahtevek s podrobnostmi o zahtevah lahko pošljejo na elektronski naslov press@pokerstarslive.com.
 8. Predstavniki medijev in vlogerji morajo biti spoštljivi do drugih igralcev. S snemanjem nikakor ne smejo ovirati drugih igralcev. Če igralec izrazi željo, da ni sneman, je treba snemanje prekiniti. Ne približuj kamere ali druge opreme (posredno ali neposredno) k obrazom ljudi, če v to ne privolijo.
 9. Ne drži snemalne opreme nad mizo ali drugimi igralci. Ne usmerjaj kamer v druge igralce, če ne izrecno prosijo, da bi bili na posnetku.
 10. Nikoli ne odloži kamere in opreme vidno ob mizo ali nanjo.
 11. Če kadarkoli in na podlagi lastne presoje menimo, da je snemanje predstavnika medijev ali vlogerja moteče, vsiljivo ali ovira predvajanje in kader PokerStars, mora tak predstavnik medijev in/ali vloger na zahtevo naših pooblaščenih predstavnikov snemanje prekiniti.

7. Pravila v novinarskem središču

 1. Na dogodkih bomo poskušali zagotoviti medijski prostor, vključno z novinarskim središčem z dostopom do brezžičnega ali kabelskega interneta ("novinarsko središče"). Dostop do novinarskega središča in/ali drugih prostorov za medije bodo imeli le predstavniki medijev z novinarsko izkaznico.
 2. Če je novinarsko središče polno, bo morda potrebno omejiti dostop do njega in/ali drugih prostorov za medije.
 3. Predstavniki medijev morajo upoštevati, da so prostori novinarskega središča namenjeni le delu. Prosimo, ne uporabljaj interneta za aktivnosti, ki niso nujne ali niso povezane z delom, in bodi spoštljiv do ljudi, ki delajo v tvoji bližini, tako, da ne povzročaš hrupa.
 4. Predstavnike medijev prosimo, da iz varnostnih in drugih razlogov igralcev, sodelavcev ali prijateljev ne vabijo v novinarsko središče.
 5. Za osebne predmete ali delovno opremo v novinarskem središču in/ali turnirskem prostoru ne prevzemamo odgovornosti.

8. Poročanje in pretočne video vsebine/vlogi

 1. Zahtevamo, da vsi predstavniki medijev in vlogerji zagotovijo vidno prepoznavnost pokrovitelja dogodka (na našo zahtevo) in ga omenijo v svojem poročanju o dogodku in pretočnih videih/vlogih. To pomeni, da morajo predstavniki medijev v svojem prvem poročanju o dogodku jasno izpostaviti njegovega pokrovitelja, kar pomeni, da mora biti v člankih ali video posnetkih streamerjev/vlogerjev poleg pokrovitelja omenjeno tudi polno uradno ime dogodka. Tako izpostavljanje in omembe pokrovitelja se zahtevajo tudi pri poročanju, kjer so uporabljene informacije, fotografije ali video posnetki, ki jih zagotovi PokerStars Live, čeprav novinar, ki take vsebine uporablja, ni akreditiran ali ni bil prisoten na dogodku.
 2. Vsi predstavniki medijev in vlogerji morajo ustreznega pokrovitelja dogodka (kot lahko zahtevamo) izpostavijo na družbenih medijih tako, da ga označijo z @PokerStarsLive v vsakem tvitu, ki ga objavijo o dogodku na Twitterju, in z @PokerStars v kopiji vsake objave o dogodku na Instagramu. Objave o dogodku na družbenih medijih, med drugim vključno s poročanjem v živo, štetjem žetonov, intervjuji z ambasadorji, vlogi itd., morajo vsebovati ustrezno metaoznako dogodka, blagovne znamke konkurenčnih ponudnikov pa je prepovedano označevati/omenjati.
 3. Pri poročanju o dogodkih morajo predstavniki medijev upoštevati in spoštovati pravila blagovnih znamk glede uporabe logotipa pokrovitelja dogodka. Za več informacij piši na elektronski naslov press@pokerstarslive.com.
 4. Med prenosom dogodka z zakasnitvijo (z razkritimi lastnimi kartami**) morajo predstavniki medijev in streamerji/vlogerji pri poročanju o njem v živo upoštevati zakasnitev. Tako se zagotovi skladnost s programom ekipe, odgovorne za prenos. Ta zakasnitev velja za vsa poročanja v živo, bloge, objave na družbenih omrežjih in platforme za pretočni prenos v živo.

9. Varnostna pravila na dogodkih v živo

 1. Vsi predstavniki medijev in vlogerji ne glede na status morajo med udeležbo na dogodku upoštevati varnostna pravila za dogodke PokerStars Live. Podrobnosti o teh pravilih najdeš tukaj.

10. Izvršilni ukrepi

 1. Predstavniku medijev ali vlogerju, ki krši katerokoli določbo teh smernic ali ne upošteva zahteve člana našega osebja ali predstavnika prizorišča dogodka, bo odvzeta novinarska izkaznica in/ali izkaznica za streamerje za ves čas trajanja dogodka, pri čemer tvega tudi prepoved udeležbe na prihodnjih dogodkih.
 2. Morebitna vprašanja glede novinarske akreditacije ali zahtev za medije/streamerje/vlogerje pošlji na elektronski naslov press@pokerstarslive.com.
 3. Kadarkoli in po lastni presoji lahko: (a) odobrimo; (b) zavrnemo vsako vlogo; in/ali (c) odvzamemo novinarsko izkaznico/izkaznico za streamerje.

*PokerStars Live je blagovna znamka poker dogodkov v živo, kot je med drugim turneja "PokerStars European Tour".

**Prenos z zakasnitvijo, kjer so na zaslonu prikazane lastne karte igralcev.