Pravila o varovanju zasebnosti na PokerStars Live

Identiteta upravljavca podatkov. Za namene teh pravil o varovanju zasebnosti (v nadaljevanju "pravila o varovanju zasebnosti") je "upravljavec podatkov" (tj. oseba, odgovorna za zbiranje, shranjevanje in uporabo tvojih osebnih podatkov) – odvisno od lokacije dogodka (kot je opredeljeno v nadaljevanju) – družba Global Poker Tours Limited (v nadaljevanju "GPTL") ali Rational Live Events (Malta) Limited (v nadaljevanju "Rational Malta") ali Rational Live Events Macau Limited (v nadaljevanju "Rational Macau") ali TSG Interactive US Services Limited (v nadaljevanju "TSG Interactive US") (v nadaljnjem besedilu so te družbe opredeljene s skupnim izrazom "prireditveno podjetje", "mi", "naš" ali "nas") oziroma njihove podružnice ali krovne družbe in vse morebitne podružnice teh krovnih družb.

Izraz "turnir" v nadaljevanju vključuje vse poker turnirje v živo in denarne igre (s skupnim izrazom opredeljene kot "turnir"), ki so sestavni del dogodkov PokerStars Live, kot so med drugim dogodki "European Poker Tour", "Asia Pacific Poker Tour", "PokerStars Caribbean Adventure", "Brazilian Series of Poker", "PokerStars Players NL Hold'em Championship" in/ali "PokerStars MEGASTACK" (v nadaljevanju je vsak od njih opredeljen kot "dogodek"). Izraz "skupina" pomeni zadevno prireditveno podjetje skupaj z njegovimi podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane s skupino družb The Stars Group.

Naša zavezanost k zagotavljanju zasebnosti naših igralcev. Zavezani smo k ohranjanju zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zberemo, pri čemer uporabljamo vrhunsko tehnologijo in postopke za zagotavljanje varnosti informacij v skladu s standardi Evropske unije o varstvu podatkov in zahtevami naših regulativnih organov za nadzor iger na srečo.

Namen teh pravil o varovanju zasebnosti. Ta pravila o varovanju zasebnosti ti pomagajo razumeti, kako zbiramo, shranjujemo, uporabljamo in varujemo tvoje osebne podatke, ter te seznanjajo s tvojimi pravicami v zvezi z njimi in njihovo uporabo.

Naše pravne obveznosti. Pri obdelavi tvojih osebnih podatkov bomo upoštevali tako pogoje Zakona o varovanju podatkov iz leta 2002 (Data Protection Act 2002), ki velja na Otoku Man (v nadaljevanju "zakon IOM"), in sicer v zvezi z vsem, kar zadeva družbe GPTL, Rational Macau ali TSG Interactive US, kot tudi pogoje malteškega Zakona o varovanju podatkov, zlasti poglavja 440 (v nadaljevanju "malteški zakon”), in sicer v zvezi z vsem, kar se nanaša na družbo Rational Malta. Zakon IOM in malteški zakon bosta v tem besedilu skupno poimenovana "zakon". Tvoje osebne podatke bomo lahko obdelali ali jih posredovali drugim članom naše skupine družb, našim partnerjem, zastopnikom in tretjim osebam, ki nam zagotavljajo storitve v državah zunaj Otoka Man in Evropskega gospodarskega prostora. V takem primeru bomo upoštevali pogoje omenjenega zakona in s tem zagotovili, da se osebni podatki prenesejo samo v države, ki izpolnjujejo različne zahteve o ustreznosti varstva podatkov, kot jih določa omenjeni zakon.

Razlaga pogojev. Če ni drugače določeno, se pogoji teh pravil o varovanju zasebnosti razlagajo v skladu s pogoji in določili na PokerStars Live, ki imajo prednost pred vsako določbo teh pravil o varovanju zasebnosti, ki je v nasprotju z navedenimi pogoji in določili.

Soglašanje s pravili o varovanju zasebnosti

 1. Soglasje: Z uporabo storitve PS Live ali sodelovanjem na dogodku se ("uporabnik" ali "ti") strinjaš s pogoji teh pravil o varovanju zasebnosti, ki jih lahko občasno spremenimo, pri čemer te bomo po prejetju tvojih podatkov posebej prosili, ali se strinjaš s prejemanjem promocijskih sporočil od: (a) nas; in (b) tretjih ponudnikov proizvodov in storitev, ki jim lahko posredujemo tvoje podatke. Spremembe: Pridržujemo si pravico do občasnih sprememb teh pravil o varovanju zasebnosti. Sprememba začne veljati takoj po njeni objavi na spletnem mestu PSLive (v nadaljevanju "spletišče"). Zato ti svetujemo, da občasno ponovno obiščeš to stran s pravili o varovanju zasebnosti in se seznaniš z njihovo trenutno različico in morebitnimi spremembami. 

^ Nazaj na vrh

Katere podatke zbiramo in s kakšnim namenom

 1. Podatki o registraciji: Kot del postopka za odpiranje računa PSLive, uporabe sistema PSLive ter da ti lahko ponudimo naše storitve, te bomo prosili, da nam posreduješ nekatere osebne podatke, med drugim ime in priimek, datum rojstva, elektronski naslov, država prebivališča in državljanstvo, ter potrdiš, da imaš najmanj 18 let v državah, kjer poteka dogodek in kjer je najnižja dovoljena starost za uporabo storitev višja od 18 let. Ime in priimek, ki ju prijaviš pri nas, morata biti tvoja. Prav tako je pomembno, da ob odprtju računa vneseš veljavne podatke, saj jih bomo uporabili za potrditev tvoje identitete ter v druge namene, navedene v teh pravilih o varovanju zasebnosti. Obvestiti nas moraš o vseh morebitnih spremembah svojih osebnih podatkov, ki si nam jih posredoval, mi pa ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo, ki jo utrpiš, če tega ne storiš. Shranjevanje podatkov: Tvoje osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za namene, določene v teh pravilih o varovanju zasebnosti, kar zajema vsako obdobje zgodovinske hrambe, ki bi lahko bila potrebna v regulativne namene. Od naših uporabnikov zberemo le osebne podatke, potrebne za uresničevanje naših ciljev. Vsi osebni podatki, ki niso več potrebni, se izbrišejo v skladu z našimi pravili o upravljanju podatkov. Če si račun PSLive zaprl (ali smo ga zaprli mi) pred 25. majem 2018 (v nadaljevanju "začetek veljavnosti SUVP"), bomo tvoje osebne podatke hranili 5 (pet) let od datuma njegovega zaprtja, da ti bomo lahko pomagati odgovoriti na morebitna vprašanja v zvezi s sodelovanjem na naših dogodkih. Če račun zapreš po začetku veljavnosti SUVP, pa bomo tvoje osebne podatke hranili samo 2 (dve) leti po njegovem zaprtju. Nameni: Mi, člani skupine podjetij, naši partnerji in tretje osebe, ki nudijo storitve nam ali tebi v našem imenu, bomo uporabili tvoje osebne podatke za opravljanje svojega posla, pa tudi da ti omogočimo uporabo sistema PSLive in/ali udeležbo in sodelovanje na dogodku. To vključuje naslednje, čeprav si pridržujemo pravico do uporabe tvojih osebnih podatkov tudi v druge namene, razumno potrebne za zagotavljanje pokroviteljstva, gostovanje, upravljanje in prirejanje dogodkov):
  • potrjevanje finančnih transakcij;
  • oceno tvoje igralne aktivnosti za namene odgovornega igranja;
  • zagotavljanje storitev PSLive;
  • identifikacijo, preverjanje in odobritve;
  • statistične analize in raziskave;
  • raziskave in razvoj;
  • trženje, trženjske raziskave, ankete za uporabnike in profiliranje kupcev;
  • analizo podatkov;
  • izpolnjevanje licenčnih in regulativnih zahtev;
  • boj proti varnostnim tveganjem in goljufivim dejanjem.

^ Nazaj na vrh

Pogoji obdelave osebnih podatkov

 1. Pogoji: Tvoje osebne podatke obdelujemo iz različnih razlogov, ki so določeni v ustreznih zakonih o varovanju podatkov. 

  Soglasje

  Tvoje osebne podatke moramo obdelati predvsem zato, da ti lahko zagotovimo storitve. Občasno te bomo lahko prosili za soglasje za obdelavo osebnih podatkov. V takem primeru bodo tvoji osebni podatki obdelani v skladu s tvojim soglasjem, ki ga lahko kadarkoli pisno prekličeš. Tvoje soglasje bomo na primer potrebovali zato, da ti bomo lahko pošiljali trženjska in promocijska sporočila.

  Uresničevanje pogodbe, izpolnjevanje pravne obveznosti.

  Tvoje osebne podatke bomo morda morali obdelati za namene uresničevanja pogodbe (kot so pogoji in določila na PokerStars Live) ali da izpolnimo različne pravne in/ali regulativne obveznosti, med drugim pogoje naših licenc za prirejanje iger na srečo (ki jih priredimo mi ali tretja oseba, na prizorišču katere poteka dogodek) in katerekoli zakonodaje proti pranju denarja.

  Pravni interesi

  Tvoje osebne podatke bomo morda obdelali tudi, če menimo, da je to naš pravni interes (ali pravni interes tretje osebe), pri čemer bomo zagotovili, da pri tem niso kršeni tvoji interesi, pravice in svoboščine. Primeri, ko osebne podatke obdelamo v skladu s pravnimi interesi: (i) ko tvoje osebne podatke razkrijemo družbam naše skupine zaradi prestrukturiranja ali za notranje administrativne namene; (ii) ko odkrijemo nekatere družbe, ki prinašajo dodatne ugodnosti za naše storitve ali nam ponujajo koristne informacije o tvoji uporabi le-teh; (iii) pridobitev in hramba informacij, ki se nanašajo na osebe s težavami na področju odgovornega igranja; (iv) varovanje integritete naših dogodkov s preprečevanjem goljufije, nezakonitega delovanja ali kraje identitete ter poročanjem in razkrivanjem informacij v zvezi s tem; (v) upoštevanje regulativnih in zakonskih zahtev; (vi) oblikovanje prilagojene sheme nagrad za igralce.

^ Nazaj na vrh

Posredovanje in razkrivanje podatkov ter njihovi prejemniki

 1. Posebna razkritja. Tvoje osebne podatke bomo razkrili, kot je navedeno v nadaljevanju:
  • kateremukoli prejemniku, če to zahteva zakon ali regulativni organ;
  • kateremukoli regulativnemu organu ali organu oziroma ustanovi za izdajo licenc;
  • tretjim osebam za namene poravnave ali opravljanja plačil, povezanih z dobitki, do katerih si upravičen zaradi sodelovanja na dogodku; 
  • tretjim osebam, ki nam zagotavljajo storitve ali opravljajo storitve v našem imenu;
  • tretjim osebam za trženjske namene, če si soglašal ali temu nisi nasprotoval, odvisno od primera, kot je opisano v določbi 9 spodaj;
  • tretjim osebam, ki kupijo nas ali naše podjetje oziroma del nas ali našega podjetja;
  • če v dobri veri verjamemo, da je takšno dejanje potrebno:
   i. da bi upoštevali morebiten zakon ali ravnali v skladu s pravnim postopkom, ki velja za nas;                    
   ii. da bi zaščitili in branili naše pravice ali lastnino;
  • s tvojo privolitvijo;
  • za namen obnove po odpovedi; ali
  • kot je določeno v določbi 5 spodaj.
 2. Splošna razkritja: Poleg navedenih primerov posebnih razkritij lahko tvoje osebne podatke razkrijemo tudi našim zaposlenim, zaposlenim drugih družb naše skupine, našim zastopnikom in tretjim ponudnikom storitev, ki uporabljajo naše osebne podatke, da nam zagotavljajo storitve, ki jih koristiš kot uporabnik storitve PSLive. 
 3. Combined Personal Data: Tvoje osebne informacije, ki jih zberemo na podlagi tvoje uporabe storitve PSLive in/ali udeležbe na dogodku v skladu s temi pravili o varovanju zasebnosti, lahko združimo z drugimi informacijami, zbranimi na podlagi tvoje uporabe drugih storitev, ki jih ponuja skupina, kot tudi uporabe vseh osrednjih ali pomožnih izdelkov, vključno z mobilnimi storitvami in storitvami družbenih omrežij. Te kombinirane informacije bomo obravnavali v skladu s temi pravili o varovanju zasebnosti in jih uporabljali za namene, ki so v njih navedeni.

^ Nazaj na vrh

Zaupnost podatkov

 1. Kako mi zagotavljamo zaupnost podatkov? Zelo si prizadevamo za zaščito zaupnosti identitete, priljubljenih izbir in drugih informacij, zbranih o posameznih uporabnikih, in ne bomo zavestno dovolili dostopa do njih nikomur zunaj skupine, razen uporabniku ali v skladu s temi pravili o varovanju zasebnosti. Veliko smo vložili v naš strežnik, podatkovno bazo, varnostno kopijo sistema (backup), požarni zid in tehnologijo šifriranja, da bi zavarovali podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo. Te tehnologije se uporabljajo kot del sodobne varnostne arhitekture.

  Kako lahko ti zagotoviš zaupnost podatkov? Tudi ti moraš prispevati k varovanju svojih osebnih podatkov. Tvoji prijavni podatki so zaupni, zato moraš vselej zagotoviti njihovo zaupnost in jih po najboljših zmožnostih varovati pred razkritjem.

^ Nazaj na vrh

Meje zaupnosti

 1. Pravno zahtevana razkritja. Zaradi pravnega, zakonodajnega in varnostnega okolja, v katerem delujemo, bomo v nekaterih okoliščinah lahko razkrili osebne identifikacijske podatke naših uporabnikov, o čemer te morda ne bomo smeli obvestiti. Prizadevali si bomo ta razkritja razumno omejiti na naslednje primere: (a) ko v dobri veri verjamemo, da je to potreben odziv na sodni poziv, tožbo ali drug pravni proces ali obveznost, sprožen zoper nas; ali (b) ko je to razumno potrebno za identifikacijo oseb ali skupin, vzpostavitev stika z njimi ali začetek sodnega postopka proti njim, da bi ohranili in/ali uveljavljali naše pravice. Nadalje lahko tvoje uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, mesto, okrožje, poštno številko, državo, telefonsko številko, elektronski naslov, aktivnosti na računu, transakcije, prenose drugim uporabnikom in komunikacijo z njimi ter podatke o finančnih instrumentih, uporabljenih za opravljanje nakazil in izplačil, po lastni presoji razkrijemo tretjim zastopnikom ali uradnim vladnim organom, za kar nas pooblaščaš, če menimo, da je to nujno ali potrebno za preiskavo pranja denarja, goljufije, prekrška v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, piratstvom ali drugimi kriminalnimi dejavnostmi oziroma dejavnostmi, zaradi katerih smo lahko pravno odgovorni.

^ Nazaj na vrh

Pravno zahtevana razkritja

 1. Trženje skupine. Tvoj elektronski naslov in telefonsko številko lahko uporabimo za pošiljanje naših novic, promocij in drugih trženjskih ponudb. Če ne želiš več prejemati teh promocijskih sporočil, obvestil in trženjskih ponudb, se lahko od njih odjaviš že takoj ob registraciji pri nas ali pozneje v skladu z navodili o odjavi, ki so priložena vsakemu sporočilu. Poleg tega nas lahko prek elektronskega sporočila, ki ga pošlješ podpori uporabnikom, kadarkoli obvestiš, da od nas ne želiš prejemati nobenih promocijskih sporočil.
 2. Ponudbe izdelkov in storitev tretjih oseb Če smo pridobili tvoje soglasje, lahko tvoj elektronski naslov in telefonsko številko posredujemo tretjim osebam, da ti lahko pošljejo ponudbe svojih izdelkov in storitev. Prejemanje ponudb lahko kadarkoli prekineš tako, da v zadevo praznega elektronskega sporočila vključiš besedo "Remove" in ga pošlješ podpori uporabnikom. Če prekineš prejemanje teh ponudb, bomo tvoje podatke odstranili z naših seznamov marketinške distribucije ter vseh bodočih seznamov, ki jih bomo delili z našimi trženjskimi partnerji. Preden zahtevaš odstranitev s teh seznamov, se moraš posebej odjaviti od prejemanja trženjskih sporočil od partnerjev, ki smo jim posredovali tvoje kontaktne podatke.
 3. Gradivo za javnost. V gradivu za javnost bomo uporabili tvoje ime in priimek ter druge podatke le s tvojim pisnim soglasjem.

^ Nazaj na vrh

Tvoje pravice v zvezi s tvojimi podatki

 1. Pravica, da zahtevaš podatke o sebi.  Naš cilj je hraniti čim bolj točne podatke o tebi. Kadarkoli lahko stopiš v stik z nami in pregledaš, spremeniš, pridobiš kopijo svojih podatkov ali zahtevaš njihovo spremembo oziroma popravek v skladu s svojimi pravicami iz veljavne zakonodaje. V takem primeru bomo lahko zahtevali dokazilo o identiteti, ki nam ga moraš predložiti, preden izvedemo zahtevani ukrep. Če želiš uveljaviti svoje pravice iz te določbe, piši podpori uporabnikom. V nekaterih primerih ti lahko zaračunamo nizke stroške, da pokrijemo administrativne stroške, ki nastanejo s tovrstnimi zahtevki ali pri njihovi obravnavi v skladu z veljavno zakonodajo.  
 2. Dodatne pravice.  V zvezi z osebnimi podatki imaš naslednje pravice:
  1. pravico, da odkloniš njihovo obdelavo, ki bi utegnila povzročiti ali povzroča škodo oziroma nevarnost;
  2. pravico, da zavrneš avtomatizirane odločitve;
  3. pravico v nekaterih primerih zahtevati spremembo, onemogočenje, izbris ali uničenje netočnih osebnih podatkov; in
  4. pravico zahtevati nadomestilo za škodo, ki je nastala zaradi neupoštevanja zakona o varovanju zasebnosti podatkov.

Če nisi prepričan, katere so tvoje pravice, ali te skrbi, kako bodo tvoji osebni podatki obdelani, stopi v stik z ustrezno službo za varstvo podatkov (glej določbo 15). Če stopiš v stik z nami glede svojih pravic, si bomo prizadevali za čim bolj ugodno rešitev tvojega zahtevka ali ugovora. Upoštevaj, da niso vse pravice absolutne.

^ Nazaj na vrh

Piškotki

 1. Piškotki so tekstovni niz informacij, ki se ob obisku spletnega mesta prenesejo na tvoj osebni računalnik, prenosni računalnik ali mobilno napravo (v nadaljevanju vsaka od njih "naprava"). Piškotki so nato ob vsakem naslednjem obisku poslani nazaj na prvotno ali drugo spletno mesto, ki jih prepozna. Za informacije o tem, kaj so piškotki in kako delujejo, klikni tukaj.

  Piškotki so zelo koristni in se uporabljajo za različne namene. Omogočajo ti učinkovito navigacijo med stranmi, zapomnijo si tvoje preference in na splošno izboljšajo uporabniško izkušnjo. Včasih se uporabljajo tudi zato, da se oglasi, ki jih vidiš na spletu, prilagodijo tebi in tvojim zanimanjem. Piškotke uporabljamo, da lahko sledimo priporočilom na naša spletišča, shranimo tvoje preference ter ustvarimo anonimne statistične podatke, ki jih uporabljamo za izboljšanje uporabnikove izkušnje na naših spletiščih. Piškotke uporabljamo tudi za merjenje učinkovitosti naših oglaševalskih akcij, da omejimo število tvojih ogledov določenega oglasa, si zapomnimo tvoj obisk spletnega mesta in ti zagotovimo oglase, ki te zanimajo.

  Podrobne informacije o naših piškotkih ter o tem, kako jih uporabljamo na spletišču, kako jih lahko izključiš ali nadzoruješ njihovo uporabo in kateri piškotki so nastavljeni na tvoji napravi, najdeš na naših zadevnih straneh.

^ Nazaj na vrh

Dodatne informacije

 1. Z veseljem ti bomo dodatno pojasnili, kako varujemo in uporabljamo tvoje osebne podatke. Prosimo, stopi v stik s podporo uporabnikom. Številne uporabne podatke o varstvu podatkov in zasebnosti lahko pridobiš tudi na uradu informacijskega pooblaščenca na Otoku Man in/ali uradu informacijskega pooblaščenca in varstva podatkov (Malta).

^ Nazaj na vrh

Zadnji popravek teh pravil o varovanju zasebnosti: 29. november 2018