Политика за конфиденциалност за турнирите по покер на живо в Сочи

Въведение

Целта на настоящата Политика за конфиденциалност е да ви предостави информация как Rational Live Events (Malta) Limited (RLEM) използва вашите лични данни. Политиката за конфиденциалност се актуализира периодично, така че препоръчваме да я преглеждате редовно. Независимо от това, ще ви известяваме, когато правим съществени промени в нея. Тази Политика за конфиденциалност се прилага само по отношение на събития с марката RLEM в Сочи.

Кой е администраторът на лични данни?

Администраторът на вашите лични данни е Rational Live Events (Malta) Limited of Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, Malta, XBX10111 (наричан тук по-долу също „RLEM”, „ние”, „наш”, „нас” и т.н.). Моля, имайте предвид, че дружество с ограничена отговорност „DOMEIN” („Казиното”) също e администратор на Вашите лични данни и трябва направите справка с тяхната политика за конфиденциалност, за да разберете как се обработват личните ви данни.  

Кое е лицето, отговорно за защита на данните?

RLEM назначи служител по защита на данните (СЗД). Може да се свържете с нашия СЗД на имейл dpo@starsgroup.com.

Какво се разбира под „Група”?

В тази Политика за конфиденциалност Група означава Flutter Entertainment plc и всички или част от нейните преки или непреки дъщерни дружества, партньори в съвместни дружества и свързаните с тях компании, независимо къде се намират по света, които могат да съществуват в даден момент.

Как RLEM събира вашите лични данни?

RLEM получава вашите лични данни като част от вашето участие в събития на живо, в които действаме като партньор. RLEM ще получи вашите лични данни от Казиното. 

Как ще използваме вашите лични данни?

В съответствие със законите за защита на данните ще обработваме вашите лични данни само когато имаме правно основание за това. Ние обработваме вашите лични данни, ако: (i) сте дали съгласието си; или (ii) обработката на вашите лични данни е в наш законен интерес, при условие че тези интереси не накърняват вашите права, свободи и интереси.  

По-долу е даден списък на целите, за които RLEM обработва вашите лични данни, и правните основания, съгласно които се извършва такава обработка:

ЦелПравно основание
Изготвяне на отчети за провеждането на турнир   Законен интерес да разберем по-добре нашата роля в събитието
Използване на изображение/образ/име в блогове, уебкасти, медийни съобщения, съобщения за пресата, канали на PokerStars (социални мрежи и уебсайтове), рекламни материали на PokerStars (онлайн и офлайн), реклама на PokerStars (онлайн и офлайн) и медии/телевизионни канали Законен интерес да популяризираме нашите събития и нашия бранд, но без да бъдете представяни индивидуално
Използване на изображения в сайтове на търговски медии Законен интерес да популяризираме нашите събития и нашия бранд, но без да бъдете представяни индивидуално
Изследователски цели   Да разберем по-добре събитията, в които участваме като партньор
Използване на изображение/образ/име в промоционални материали и кампании, където сте представени индивидуално   Съгласие  

В допълнение към целите, посочени по-горе, можем също да обработваме личните ви данни за други цели, които считаме, че са в съответствие с изброените по-горе. Ако решим да направим това, ще актуализираме тази Политика за конфиденциалност по съответния начин.

Споделяне на лични данни в рамките на Групата

RLEM е част от Групата и ще има случаи, в които личните ви данни ще се споделят с други членове на Групата. Това може да се случи при следните обстоятелства:

 • за определяне и прилагане на мерките за отговорно залагане (като самоизключване) за играчите в цялата Група (необходимо за спазване на законови/регулаторни изисквания);
 • за подпомагане на управлението на сметки, идентификацията и проверката на нашите клиенти, както и други регулаторни проверки (необходимо за спазване на законови/регулаторни изисквания);
 • за да се гарантира, че информацията за клиентите е актуална и точна (необходимо за спазване на законови/регулаторни изисквания);
 • за идентифициране на клиенти, които са извършили или са заподозрени в измама, пране на пари или други престъпни действия (необходимо за спазване на законови/регулаторни изисквания);
 • за идентифициране на клиенти, които са нарушили Правилата и условията (законни интереси);
 • за изпращане на маркетингови материали за различните ни брандове, когато клиентът е поискал това (и е дал съгласие); и
 • за анализиране и по-добро разбиране на нашите бизнес дейности, клиенти, продукти и услуги в цялата Група (законни интереси).

В бъдеще можем да споделяме лични данни и с други членове на нашата Група за цели, които са свързани и в съответствие с горепосочените. И накрая, когато съгласно закон или наредба сме задължени да споделяме лични данни в цялата ни Група поради причини извън горепосочените, ние ще трябва да го направим. 

Моля, често проверявайте тази Политика за конфиденциалност, за да следите за актуализирана информация относно прехвърлянето на лични данни в рамките на нашата Група.

Разкриване на личните ви данни

Освен за изброените по-горе цели, свързани със споделянето на вашите лични данни, разкриваме вашите лични данни и на лицата, които обработват лични данни от наше име. С всяко такова лице, което обработва лични данни, сме сключили договор, за да гарантираме, че вашите лични данни са защитени. 

Също така може да разкрием вашите лични данни в следните случаи:

 • когато се изисква от приложимия закон или наредба (разкриване пред държавен, регулаторен или изпълнителен орган);
 • за целите на нашата правна защита и/или във връзка със съдебни производства; и
 • в хода и във връзка с преговори за поглъщане, покупка или сливане.

Прехвърляне на личните ви данни извън ЕИП

Съхраняваме вашите лични данни на Остров Ман, територия, по отношение на която Европейската комисия излезе с решение относно адекватното ниво на защита на данните. Също така членовете от нашата Група, разположени извън Европейския съюз, могат да получат достъп до вашите лични данни и в такива случаи нашите споразумения предвиждат стандартни разпоредби, които осигуряват адекватна защита на вашите лични данни. 

Ще получим вашите лични данни от Казиното. Освен това можем да споделяме вашите лични данни с трети страни извън Европейския съюз и във всички такива случаи нашите споразумения ще предвиждат стандартни договорни клаузи или ще е в сила решението относно адекватното ниво на защита на вашите лични данни в съответните юрисдикции.

Мерки за сигурност

Ще предприемем подходящи мерки за сигурност, както и технически и организационни мерки, за да осигурим безопасно съхранение на вашите лични данни и да предотвратим кражба, загуба или неоторизиран достъп до тях. Абсолютна сигурност обаче не може да бъде гарантирана и ние не носим отговорност, освен в случай на нарушение на сигурността на вашите лични данни поради небрежност от наша страна.

Маркетинг

Ако сте се абонирали за услуги, предлагани от RLEM, можем да ви изпращаме директни маркетингови материали във връзка с други услуги, предлагани от RLEM или Групата, при условие че сте дали съгласието си да получавате такива маркетингови материали.

Можете да управлявате съгласието си за получаване на маркетингови материали по всяко време чрез потребителската си сметка. Можете също така да се отпишете, като използвате инструментите, посочени във всеки маркетингов материал, който получавате. Моля, обърнете внимание, че ако се отпишете от получаването на маркетингови материали, влизането на това в сила може да отнеме до 5 дни.

Маркетинг в социалните мрежи

Можем също да използваме информацията, която ни предоставяте, за да ви показваме подходящи рекламни материали и персонализирано съдържание за услугите на нашата Група на определени платформи на трети страни в социалните мрежи (Сайтове на социалните мрежи), включително да ги споделяме със Сайтовете на социалните мрежи, предоставени ни чрез съответните доставчици на услуги (напр. Facebook, Twitter). Ако не искате да виждате тези реклами, можете да промените настройките в Сайтовете на социалните мрежи. Ако не искате да споделяме тази информация със Сайтовете на социалните мрежи, можете да се свържете с нас директно. 

Бисквитки

В тази Политика за конфиденциалност използваме термина „бисквитка” по отношение на бисквитките и подобни технологии, които използваме за съхраняване на информация (напр. уеб маяци). Бисквитката е прост текстов файл, който се съхранява на вашия компютър или мобилно (или друго) устройство от сървъра на уебсайт и само този сървър може да извлича или чете съдържанието на тази бисквитка. Всяка бисквитка е уникална за вашия уеб браузър. Тя съдържа анонимна информация, напр. уникален идентификатор и името на уебсайта, както и някои цифри и знаци.

Почти всички уебсайтове и приложения, които използвате, включително нашият уебсайт, използват бисквитки, за да подобрят вашето потребителско изживяване, като предоставят на този уебсайт и/или приложение възможността да ви запомни за времето на посещението ви (използвайки сесийна бисквитка), или при повторни посещения (използвайки постоянна бисквитка).

Бисквитките се използват за подобряване на използването на уебсайт или приложение, например като ви позволяват да преминавате между страниците и да запазвате своите предпочитания. Бисквитките правят взаимодействието между вас и уебсайта по-бързо и лесно. Ако даден уебсайт или приложение не използва бисквитки, той ще ви счита за нов посетител всеки път, когато преминете към нова страница на уебсайта. Бисквитките могат да се използват и за насочена реклама и анализ на сърфирането ви в определен уебсайт. 

Тук можете да научите повече за бисквитките и как да ги деактивирате във вашия браузър.

Можете да научите повече за това какви рекламни бисквитки съществуват на вашето устройство и как да ги деактивирате директно, като натиснете тук.

Съхранение на вашите лични данни

Съхраняваме вашите лични данни в продължение на седем години. Седемте години започват да текат от затварянето на потребителската ви сметка или когато потребителската ви сметка е неактивна за този период. Има някои изключения относно този период на съхранение, а именно:

 • Ако се самоизключите от някоя от нашите услуги, ние ще съхраняваме тази информация за неопределено време.
 • Ако сте обект на разследване или сме установили възможна измама, пране на пари, престъпна дейност, можем да запазим вашите лични данни за по-дълъг период от време.
 • В случай на правен спор, ще запазим вашите лични данни за продължителността на спора и за седем години след това.

Актуализиране на вашите лични данни

Можете да актуализирате някои от личните си данни по всяко време от потребителската си сметка. При промяна на личните ви данни изискваме да актуализирате потребителската си сметка възможно най-скоро. Ако не можете да промените информацията от потребителската си сметка, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Вашите права

Имате следните права във връзка с личните си данни:

 • право на достъп до вашите лични данни, съхранявани от нас (известно също като заявка за достъп от субект);
 • право да получите определени лични данни в машинночетим формат;
 • право на коригиране на неточни или остарели лични данни;
 • в случаите, когато изрично сме поискали вашето съгласие за обработката на личните ви данни и нямаме друго правно основание, имате право да оттеглите съгласието си;
 • право на изтриване на определени лични данни в случаите, когато вече не е необходимо да ги обработваме, ако сте оттеглили съгласието си съгласно параграфа по-горе, когато сте възразили съгласно параграфа по-долу, когато личните ви данни са били незаконно обработени или когато се изисква изтриване на личните ви данни в съответствие със законово задължение; 
 • право да възразите срещу обработването, ако правното основание е, че обработването на вашите лични данни се извършва в наш законен интерес, но имайте предвид, че ние все пак можем да обработваме вашите лични данни, ако има други приложими правни основания или ако имаме достатъчно основание да продължим да обработваме вашите лични данни в наш интерес, които не могат да бъдат обезсилени от вашите права, интереси или свободи;
 • право да поискате обяснение на основанията и процедурата, в случай че вземаме решения за вас единствено чрез автоматизирани средства; и
 • право на възражение срещу директен маркетинг, което може да бъде упражнено чрез отказ от директен маркетинг или чрез вашата сметка, или чрез отказ от самото съобщение. Също така имате право да възразите срещу всяко профилиране, доколкото то се отнася само до директния маркетинг.

В случай че не сте сигурни с какви права разполагате или се притеснявате как личните ви данни се обработват, трябва да се свържете с отдела за обслужване на клиенти или с националния надзорен орган за защита на данните. 

Ако искате да упражните някое от правата си, можете да го направите, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Моля, обърнете внимание, че макар да се стремим да се съобразим с всяко ваше искане относно вашите права, те не са абсолютни. Това означава, че може да се наложи да не изпълним искането ви или да го изпълним само частично. 

Когато отправите искане по отношение на вашите права, ще поискаме да потвърдите самоличността си. Може също да помолим да изясните искането си. Стремим се да отговорим на всяко искане в рамките на един месец след потвърждаване на самоличността, но това може да отнеме повече време (като в такъв случай надлежно ще ви уведомим). Ако получим многократни искания или имаме основания да смятаме, че исканията са отправени неоснователно, си запазваме правото да не отговорим. 

Надзорни органи

Ако имате някакви оплаквания, имате право да се свържете с националния си надзорен орган за защита на данните (например във Великобритания това е Службата на комисаря по информационните въпроси), но ви молим първо да се свържете с нас, за да ни дадете възможност да отговорим на вашите притеснения. 

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно използването на личните ви данни от нас или искате да упражните някое от своите права, моля, първо се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти. Може също да се свържете със служителя по защита на данните на имейл dpo@starsgroup.com.

Последна редакция на Политиката за конфиденциалност: 12 юли 2021.