PokerStars Live'i ja PSLive'i süsteemi reeglid ja tingimused

Käesolevad reeglid ja tingimused (edaspidi „Leping”) pead sa (edaspidi „Kasutaja”, „Mängija” või „sina”) täies mahus läbi lugema. Samuti pead enne PokerStars Live’i üritustel nagu, kuid mitte ainult European Poker Tour (EPT), Asia Pacific Poker Tour (APPT)Brazilian Series of Poker (BSOP), PokerStars Caribbean Adventure (PCA), PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC) ja/või PokerStars MEGASTACK (kõikidele nendele üritustele viidatakse edaspidi kui „Üritus”) raames toimuvatel live-turniiridel või rahalaudades (mõlemad edaspidi kui „Turniir”) osalemist või PSLive'i süsteemi (mis on vajalik nendele Üritustele registreerimiseks või mängimiseks) kasutamist täies mahus läbi lugema PokerStars Live’i privaatsuspoliitika, turniiripokkeri reeglid ja rahalaudades kehtivad reeglid .

Kokkuleppega nõustudes kinnitad, et „PokerStars Live“, „PSLive“, „EPT“, „APPT“, „BSOP“, „PCA“, „PSPC“, „PokerStars MEGASTACK“ ja „PokerStars“ on kaubamärgid, mida omab ja kasutab firmade grupp tuntud kui „The Stars Group“. Termin „grupp“ viitab, sõltuvalt sellest, kus Turniir Ürituse raames toimub, kas asutusele Global Poker Tours Limited („GPTL”) või Rational Live Events (Malta) Limited („Rational Malta”) või Rational Live Events Macau Limited („Rational Macau”) või TSG Interactive US Services Limited („TSG Interactive US”) (ühiselt nimetatud ka kui „ürituse ettevõte” või „meie") või ürituse ettevõtte tütarettevõttele, emafirmale või emafirma tütarettevõttele. 

Enne Üritusel osalemist võib juhtuda, et pead nõustuma ning olema seotud reeglite ja tingimustega, mis kehtivad kasiinos, kus Üritus toimub. Sellele kasiinole kuulub litsents ning tegemist on Ürituse korraldajaga („Kasiino toimumiskoha reeglid ja tingimused”). Täpsemat teavet Kasiino toimumiskoha reeglite ja tingimuste kohta edastab kasiino, kus üritus toimub.

Käesolev kokkulepe: (a) on õiguslikult siduv leping sinu ja asjakohase Ürituse Ettevõtte vahel; (b) sisaldab täielikku kokkulepet seoses sinu osalemisega meie Üritusel ja/või PSLive'i süsteemi (kirjeldatud allpool) kasutamisel ja vajadusel (c) asendab kõiki varasemaid sinu ja asjakohase Ürituse Ettevõtte või teiste Grupi liikmete vahel sellel teemal sõlmitud kokkuleppeid.

Käesolevaga nõustud, et sa ei ole tuginenud teistele suulistele ega kirjalikele andmetele ega kinnitustele, mida käesolevas Lepingus kirjas ei ole. Nõustud, et meil on täielik õigus meie käesolevas Lepingus toodud õiguste, litsentside ja/või kohustuste osaliseks või täielikuks määramiseks ükskõik millisele Grupi liikmele või kolmandale osapoolele ning me ei pea sind sellest teavitama.

Lisaks sellele oled sa teadlik ja nõustud, et meil (või meie nimel tegutseval kolmandal osapoolel) on igal ajal õigus omal äranägemisel teha kõik vajalik, mida peame vajalikuks selle Lepingu reeglite ja tingimuste jõustamiseks.

TURNIIRIDELE REGISTREERIMINE – PSLIVE'I SÜSTEEM

 1. Üritustel osalemiseks ja/või Turniiridele registreerimiseks pead end meie süsteemis registreerima. Meie äranägemisel on kõikidel mängijatel võimalik registreerida kas:

  (a) isiklikult Ürituse toimumispaigas või
  (b) PSLive'i veebipõhises registreerimissüsteemis („PSLive'i süsteem“). See on võimalik nendel üritustel, kus on kasutusel PSLive'i süsteem.

 2. Üritustel, kus on kasutusel ja saadaval PSLive'i süsteem, antakse sulle seda esimest korda kasutades registreerimiskaart (edaspidi „PSLive'i kaart“). Kui sa ei ole registreerimisvormi allkirjastanud või su allkirja pole jäädvustatud, kuid paned end kirja ja osaled Üritusel, loetakse see käesolevas kokkuleppes sisalduvate reeglite ja tingimustega nõustumiseks ning pead neid ka järgima.
 3. Kasutades turniirile registreerimiseks PSLive'i süsteemi, pead meile esitama isikuandmed, mis on vajalikud nii registreerimiseks kui ka PSLive'i süsteemis konto („PSLive'i konto“) avamiseks. Kinnitad ja tagad, et PSLive'i kontoga seotud andmed on alati õiged ja ajakohased.
 4. PSLive'i süsteemiga üritustel:

  (a) peab sul Turniiridele registreerimiseks olema kaasas PSLive'i kaart, seda välja arvatud juhul, kui kasutad registreerimist esimest korda. Sellisel juhul antakse sulle registreerimisel PSLive’i kaardi kupong nagu kirjeldatud ülaltoodud punktis 2;
  (b) pärast registreerimist broneerime sulle Turniiripileti kuni Turniiri alguseni ja/või pileti välja võtmiseni. Siis võetakse su PSLive'i kontolt ka Turniiri sisseostuks vajalik summa;
  (c) kui võidad Turniiril rahalise auhinna, palutakse sul esitada PSLive'i kaart ning selle abil saad kätte võidetud summa ning võid selle Ürituse toimumispaigas välja võtta. Sulle väljastatakse kviitung, millel on märgitud Turniir, sellel saavutatud koht ja auhinnasumma.
  (d) Broneeritud Turniiripileteid saad tühistada kuni Turniiri alguseni. Selleks on järgmised võimalused:

  (i) kirjuta hiljemalt 48 tundi enne Turniiri algust aadressil registrations@pokerstarslive.com ja pane kirja järgnev teave:
  (aa) märgi teemareale märksõna „Tournament Reservation Cancellation – Urgent“ (ehk „Turniiri broneeringu tühistamine – kiire“):”
  (bb) Turniiri number, kuhu oled end kirja pannud ja
  (cc) lühike sõnum, milles palud Turniiri broneeringu tühistamist;
  Tühistamistaotlus tuleb alati saata PSLive'i kontole registreeritud e-posti aadressilt.
  (ii) mine Ürituse toimumiskohas registratuurilauda.
  Pärast turniiri algust lisatakse sinu sisseost auhinnafondi. Siis ei saa sa broneeringut enam tühistada ning sisseostu ei hüvitata ka juhul, kui sa Turniiril ei osale.

 5. Sul on lubatud omada vaid ühte PSLive'i kontot, kuhu saad sisse logida kas unikaalse PSLive'i kasutajatunnuse (edaspidi „Kasutajatunnus") või PSLive'i kaardi numbri ja unikaalse ja salajase salasõnaga (edaspidi „Salasõna”). Käesolev Kokkulepe eeldab, et valid Kasutajatunnuse ja Salasõna ning ei jaga seda mitte kellegagi. Kasutajanime ja salasõna ühisnimetuseks on edaspidi „Sisselogimise andmed”.

 6. Oled kohustatud hoidma oma Sisselogimise andmed alati salajas ning tegema omalt poolt kõik, et tagada nende konfidentsiaalsus. Sisselogimise andmete lubamatu kasutamise eest vastutad vaid sina ise ning see hõlmab ka nendega PSLive'i kontol tehtud tehinguid. Käesolevaga nõustud, et sa ei avalda enda Sisselogimise andmeid mitte kunagi teistele isikutele ega luba kellelgi teisel mitte mingil põhjusel oma PSLive'i kontot kasutada.

 7. Meil on õigus teostada (või anda meie nimel tegutsevale kolmandale osapoolele luba) PSLive'i konto omaniku kohta kolmanda osapoole krediidiinfot koguvate agentuuride abiga krediidi- või isikukontrolle. Selleks võime kasutada andmeid, mis sa meile edastasid.

 8. PSLive'i kaardi väljastame meie ja see jääb meie omandisse. Võime selle või PSLive'i süsteemi kasutamist igal ajal piirata või selle kasutusõiguse lõpetada. Muu hulgas võime sinu PSLive'i konto blokeerida või muuta selle kasutustingimusi. Lisaks sellele võime PSLive'i kaardi väljastamisest keelduda, selle tagasi võtta või tühistada, kui meil on põhjust arvata, et:

  (a) oled PSLive'i kaarti, PSLive'i kontot või PSLive'i süsteemi (ühiselt PSLive'i vara) kuritarvitanud või proovinud seda kuritarvitada ja/või
  (b) meieni on jõudnud info, et oled rikkunud või üritanud rikkuda mõnda PSLive'i vara kasutamise või turniiridel osalemise tingimust ja oleme sellest sulle kirjalikult teada andnud,
  (c) sinu käitumine on olnud solvav, ründav, ebaaus või vägivaldne, oled jätnud esitamata nõutud andmeid või esitanud valeandmeid, mille alusel on väljastatud PSLive'i vara ja sul on lubatud seda kasutada või sulle on antud õigus osaleda Üritusel või turniiridel.

VASTUTUSE PIIRANGUD

 1. PSLive'i kaarti (koos sisalduva teabega) ei tohi edasi anda ega kopeerida ja seda tohid vastavalt käesolevatele tingimustele kasutada vaid sina isiklikult.
 2. Me ei võta enda kanda mingisuguseid otseseid ega kaudseid garantiisid, mis on seotud PSLive'i varadele juurdepääsu ja nende kasutamisega. Teenuseid pakutakse „NAGU ON“. Seadusega lubatud piires ei anna me mingit garantiid või eeldatud garantiid PSLive'i varade või käesolevas sisalduva teabe täielikkusele, kvaliteedile, eesmärgikohasusele ega vigade puudumisele. Jätame endale õiguse ükskõik milliste PSLive'i varade osa peatamiseks, lõpetamiseks, muutmiseks, eemaldamiseks või lisamiseks ning seda omal äranägemisel ja ilma teatamiskohustuseta.
 3. PSLive'i kaardi (sealhulgas salasõnade ja muude turvameetmete) kasutamine ja turvaliselt hoidmine on pärast registreerimist ja väljastamist sinu ainuvastutus. Me ei vastuta sulle või kolmandatele osapooltele tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud PSLive'i kaardi kaitseta jätmisest.

LOGODE KASUTAMINE JA SPONSORLUS

 1. Käesolevaga võtad teadmiseks ja nõustud, et sind ei tohi ühelgi Üritusel (otseselt ega kaudselt) sponsoreerida ükski kolmas osapool, keda loetakse Lubamatuks Ettevõtjaks (nagu defineeritud allpool) ning sa ei tohi kanda ühegi Lubamatu Ettevõtja logo ega kaubamärki. Kui tuvastame, et sind on Üritusel sponsoreerinud Lubamatu Ettevõtja ja/või kannad Lubamatu Ettevõtja logo või logosid, on meil ainuisikuline õigus nõuda (sealhulgas juhendades Toimumispaika ja/või Turniiridirektorit vastavalt enda järeldustele) nende viivitamatut eemaldamist ja/või sinu Ürituselt diskvalifitseerimist. Seadusega lubatud piires loobud sa käesolevaga kõikidest õigustest ja nõuetest, mis sellise tegevusega seoses tekkida võivad.

Lubamatu ettevõtja“ on kolmas osapool (sealhulgas, kuid mitte piiratud pokkeriteenuse pakkujate, pokkeritubade, spordiennustuse, kasiino ja fantaasiaspordi teenusepakkujatega), kes pakub turniire või eripakkumisi, kus jagatakse ilma meie nõusolekuta Üritusele tasuta sisseostu võimalust, registreerimist või pakette.

 1. Ühelgi Üritusel ei ole mängijatel lubatud kanda logo või kaubamärki, mis: (i) kuulub hasartmängude pakkujale, kellel ei ole kohalike seaduste kohaselt lubatud reklaami tegemine või (ii) või võib mõistlikul hinnangul olla solvav, tundetu või agiteerida teisi mängijaid poliitiliselt, moraalselt või eetiliselt või mis on tahtlikult provotseeriv.
 2. Mängijatel (erandiks on vaid telelauas istuvad mängijad) on lubatud kanda heaks kiidetud hasartmängude pakkujate logosid või kaubamärke eeldusel, et nõustutakse järgmiste piirangutega. Lähtuda tuleb ka allpool asuvas punktis 23 toodud piirangutest:

  (a) üks rinnataskul asuv logo, mille suurus ei ületa 70 ruutsentimeetrit ja
  (b) üks varruka ülemises osas asuv logo, mis pole suurem kui 70 ruutsentimeetrit.

 3. Ühelgi mängija riideesemel ega kehaosal ei tohi Ürituse ajal olla näha teisi logosid ega kaubamärke, mis ei vasta käesolevatele reeglitele.
 4. Kui logode ja kaubamärkide kasutamisele kehtivad toimumispaigas ka kohalikud reeglid (sealhulgas sümbolitele, kaubamärkidele ja veebilehtedele kehtivad nõuded), nõustuvad kõik mängijad neid täies mahus järgima.
 5. Mängijatel on lubatud kanda Üritusel mitut logo, kui kõik need on meie poolt heaks kiidetud peasponsori logod, näiteks PokerStars või teised grupi ettevõtted (näiteks Full Tilt).
 6. Nõustud järgima kõikidel Ürituste raames toimuvatel turundusüritustel kehtivaid reegleid, sealhulgas logode puudutavaid reegleid ning seda sõltumata sellest, kas neid korraldame meie või mõni teine grupi ettevõte.
 7. Mängijad, kelle täiskohaga sponsoriks on seaduslik kolmanda osapoole hasartmängude sait (edaspidi „Sponsoreeritud mängija“) peavad saama meilt enne turniiri algust sponsori logode kandmiseks kirjaliku loa. Samuti peab kontrollima, et sponsori logosid kantakse kõikide Turniiride alguses. Kui Sponsoreeritud mängija ei kanna sponsori logo Turniiri alguses ning soovib selle lisada hilisemas etapis, peab ta esitama sponsorluse kohta kirjaliku kinnituse enne logo või kaubamärgi kandmise loa saamist. Juhul, kui tekib kõhklusi, loetakse Turniiri „alguseks“ hetke, mil mängijatele jagatakse turniiri esimesel päeval esimesed taskukaardid („kaartide segamine ja jagamine“).
 8. Kõik mängijad, kes otsustavad kanda heaks kiidetud hasartmängude pakkuja logosid, peavad järgima käesolevaid reegleid.
 9. Ühegi ettevõtte logosid/kaubamärke ei tohi kanda enam kui 10% Turniiril osalejatest. Erandiks on PokerStarsi ja Fill Tilti logod. Kui PokerStarsile ja Full Tiltile mittekuuluvaid logosid soovib kanda enam kui 10% turniiril osalejatest, peavad mängijad ise omavahel otsustama, kellel on võimalik logode kandmist jätkata. Kui otsust ei tehta (või kui otsustamine võtab liiga kaua), kasutatakse valiku langetamiseks „kõrge kaardi“ kaarditõmmet.

ÕIGUSED KUJUTISTELE JA LAUDADE TELE-/VEEBIÜLEKANDED

 1. Meil on alati õigus Ürituse iga osa pildistada, televisioonis või veebis üle kanda, salvestada või muul viisil näidata ning käesolevaga kinnitad ja nõustud enda Osaluse kajastamisega vastavalt allpool toodud punktile 33. Ürituse kajastamise eesmärgil võime paluda mängijatel istuda lauas, mis on spetsiaalselt loodud Ürituse tele- või veebiülekande jaoks (edaspidi telelaud).
 2. Rohkem kui kaks (2) mängijat turniiri telelauas ettevõtte logosid/kaubamärke kanda ei tohi. Erandiks on vaid PokerStarsi ja Fill Tilti logod. Kui sama ettevõtte logosid soovib kanda enam kui kaks Telelauas osalejat, peavad mängijad ise omavahel otsustama, kellel on võimalik logode kandmist jätkata. Otsustamatuse korral kasutatakse valiku langetamiseks „kõrge kaardi“ kaarditõmmet. Kõik meie otsused on lõplikud. Finaallauas logodeta alustav mängija peab sedasi mängima turniiri lõpuni.
 3. Meile (sealhulgas meie nimel tegutsevatele kolmandatele osapooltele) jääb alati lõplik otsus Üritusel kantava riietuse ja aksessuaaride heaks kiitmisel. Lisaks sellele on meil alati õigus eemaldada mängija riietuselt logo(d), kujutis(ed) või sõna(d), mis on meie (või meie nimel tegutseva kolmanda osapoole) hinnangul vastuolus kasutatava ülekandja, rakendatavate seaduste või reguleeriva asutuse käitumiskoodeksi ja reeglitega.
 4. Telelauas on mängijatel logode/kaubamärkide särkidel ja aksessuaaridel kandmine lubatud siis, kui need vastavad lisaks eelpool kirjeldatud piirangutele ka järgmistele nõuetele:

  (a) üks rinnataskul asuv logo, mis pole suurem kui 7 x 4 cm,
  (b) üks varruka ülemises osas asuv logo, mis pole suurem kui 7 x 4 cm ja
  (c) nokkmütsidel ja kaardikaitsmetel asuvad logod, kui neid pole nähtavad.

 5. Telelaudades ja muu filmimise ajal ei ole lubatud kanda ettevõtete nimesid ja/või kaubamärkide logosid, mis pole vastavuses käesolevate reeglitega. Reegel kehtib muu hulgas, kuid mitte ainult, ka spordi ja -moebrändidele. Mängija, kes kannab seda reeglit rikkuvaid riideid või aksessuaare (näiteks kaardikaitseid), ei saa telelauas osaleda enne, kui need on asendatud või eemaldatud. Meil on õigus (omal äranägemisel) mängijaid sponsoreerivate ettevõtete logod eemaldada, neid muuta või maskeerida, kui need ei vasta kohalikele eeskirjadele, ülekande standarditele või käesoleva kokkuleppe tingimustele.
 6. Oled teadlik ja nõustud, et ükskõik millise turniiri Telelauas osaledes võime nõuda, et annad enne mängu algust ja lauas istet võttes Turniiril määratud isikule hoiule kõik elektroonilised seadmed, sealhulgas kuid mitte ainult tahvelarvutid ja kõrvaklapid (sõltumata sellest, kas neil on sõnumi- või sidefunktsioon või mitte). Sellise nõude korral võime meie (omal äranägemisel) või meie poolt volitatud kolmas osapool reeglit rikkuva mängija turniirilt kvalifitseerida ning sellega loobub mängija meie või meie nimel tegutseva kolmanda osapoole äranägemisel ka kõigist enne diskvalifitseerimist teenitud rahadest ja põhiturniiri sisseostust.
 7. Telelauas kehtib kõikidele suitsetamiskeeld. Lubatud pole ka e-sigaretid.
 8. Oled teadlik ja nõustud, et Telelauas osalemise ja otseülekannete ajal ei ole mängijatel lubatud saate ajal suhelda, läheneda või võtta ühendust ühegi isikuga, sealhulgas publiku liikmete ja tele- või veebiülekande meeskondadega, välja arvatud juhul kui tegemist on tehniliste küsimustega või kui oled käejaotuses mängimise lõpetanud (näiteks loobunud või läinud all-in). Igasugune suhtlus on reguleeritud meie äranägemisel ning reegli rikkumisele võivad järgneda käesoleva Lepingu kohased piirangud ja/või karistused.
 9. Oled teadlik ja nõustud, et ülekannete ja salvestuste ajal peavad mängijad vastava korralduse saamisel jääma varem määratud kohtadele ka pauside ajal ja terve telelauas osalemise perioodi ajaks ning lahkumine on lubatud vaid varem määratud turniiri esindaja saatel. Lisaks sellele oled teadlik ja nõustud, et mängijatel võib olla iga käe ajal kohustus näidata enda taskukaarte Telelaua taskukaardikaameratele. Erandiks on olukord, kus mängija on teatanud, et mängib käe peidetud kaartidega. Meil on õigus mäng mõistlikuks perioodiks peatada, kuni kõik telelauas osalevad mängijad on taskukaarte kaamerale näidanud. Avatud kaartidega live-ülekanne jõuab vaatajateni 30-minutilise hilinemisega.
 10. Oled teadlik ja nõustud, et meil on õigus omal äranägemisel Telelauas toimuv peatada või sellega viivitada ning mängijad peavad mõistuse piires pauside lisamise, tühistamise või muutmisega nõustuma. Lisaks sellele oled teadlik ja nõustud, et telelauas ei ole ühelgi Ürituse hetkel lubatud roppused, vägivaldne käitumine või muu väär käitumine, sealhulgas suulised väljendused, žestid või muu antisotsiaalne käitumine, mis võib teisi solvata, naeruvääristada või mustata. Kõiki seda reeglit rikkuvaid mängijaid karistatakse nii käesoleva kokkuleppe kui ka turniirireeglite kohaselt.
 11. Oled teadlik ja nõustud, et kui sind on valitud Telelauda, võib juhtuda, et pead kindlatel kuupäevadel ja kohtades osalema lisafilmimistel ja intervjuudel ning seda nii enne kui ka pärast mängu ja pauside ajal. Nõustud nende palvetega ja käitud vastavalt.

INTELLEKTUAALNE OMAND

 1. Intellektuaalse omandi õigused hõlmavad kogu intellektuaalset omandit ning sõltumata sellest, kas see on kaitstud, loodud või tekkinud mõnes kohtualluvuses, sealhulgas: (i) kõik patendid ja patenditaotlused, (ii) kõik kaubamärgid, teenindusmärgid, kaubanimed, teenindusnimed, kaubanimed, kaubandusliku välimuse õigused, ettevõtete nimed, kaubanduslikud stiilid, logod, kunstilooming, kostüümid, pakendite märgistus, disain ja muud allikad või ärilised tunnusmärgid sõltumata sellest, kas need on registreeritud või mitte, sealhulgas kõik nende ühised õigused (ülekantavas ulatuses) ja arvestades eelnevate firmaväärtust koos kõigi vastavate taotluste, registreeringute, uuenduste või laiendustega, (iii) kõik domeeninimed (sealhulgas need, mis on viidatud, registreeritud ja/või seotud sotsiaalvõrgustikega), (iv) kõik autoriõigused ja seotud kujutiste seeriad (mask work), andmebaaside ja disainide õigused sõltumata nende registreerimisest või avaldamisest, kõik registreerimised ja protokollimised ja kõik käesolevaga seotud taotlused koos taastuste, pikenduste ja uuendustega, (v) kõik ärisaladused, oskusteave ja sarnane konfidentsiaalne või ettevõttesisene teave, mis on kaitstud rakendatava seadusandluse või tavaõigusega; (vi) kõik reklaamiõigused, avaldamisõigused ja heakskiitmise õigused ja nendega seotud õigused, (vii) kõik eelmainitu rikkumisest, seadusevastasest omastamisest, vähendamisest, vigastamisest või muudest kahjustamistest tulenevad õigused kohtusse pöördumiseks ja seadusekohase õigluse saavutamiseks vajalikud õigused.
 2. Rational Intellectual Holdings Limited („RIHL“) on kogu Grupi intellektuaalse omandi emafirma ning sellele kuuluvad kõik PokerStars Live'i varadega seotud õigusseaded, sealhulgas autoriõigused, firmasaladused, intellektuaalse omandi õigused (määratletud eespool) ja muud õigused. Terminid „PSLive“ ja „PokerStars Live“ ning domeeninimed „pslive.com“ ja „pokerstarslive.com“ on ettevõtte RIHL kaubamärgid, teenindusmärgid, märgid, kaubanimed ja/või domeeninimed ja RIHL jätab endale kõik asjakohased õigused.
 3. Käesolevaga annad meile ja meie nimel tegutsevatele kolmandatele osapooltele kõik õigused, nõusolekud ja litsentsid, mis võimaldavad meil kasutada (sealhulgas piiranguteta taastootmine, levitamine, täiendamine, muutmine, tõlkimine, kohandamine, avalik esitamine, televisioonis, internetis või muudes kanalites üle kandmine või derivatiivsete teoste loomine) sinu pilti, sarnasust, välimust, kujutist, häält, nime, sind sisaldavaid video- ja helisalvestisi, mille oleme või mis on meie nimel pildistanud, salvestanud või edastanud („osalus“). Nõusolek kehtib ülemaailmselt ja tasusid eeldamata ning piiranguteta kõigis võimalikes meediumites sõltumata sellest, kas need on teada või käesolevas kokkuleppes märgitud, kõigis programmides, mille jaoks osalust on salvestatud ja kõigis teistes programmides või sisus, sealhulgas piiranguteta internetis edastatavad turniirisalvestused, turniiri videoblogide levitamine internetis, reklaamide tootmine ja avaldamine või muud meie kaubamärkidega (sealhulgas, kuid mitte ainult, PokerStars Live, PokerStars, PokerStars Casino, Full Tilt ja BetStars) seotud turniiri, pokkeriturniiride või online pokkerisaitide turundusmaterjalid. Käesolevaga vabastad meid ja meie poolt määratud isikud kõigist nõuetest, kahjudest, vastutustest ja kuludest, mis võivad tekkida sinu mistahes õigusest privaatsusele, avalikkusele või isikule või mistahes autoriõiguse või muu varaõiguse rikkumisele, mida omad või valdad ja mille kasutamiseks oled andnud meile Osalusega seoses vastavad litsentsid ja õigused. Eelmainitud vabastused on siduvad sulle, sinu pärijatele, määratud isikutele ja õiguslikele esindajatele.
 4. Oled teadlik ja nõustud, et kõik Osalusega seotud õigused, omandiõigused ja huvid, sealhulgas piiranguteta intellektuaalse omandi ja derivatiivsete tööde õigused kuuluvad ainuisikuliselt meile. Kui Osalus ei anna kõiki õiguseid, omandiõiguseid ja huvisid meile (või meie poolt määratud kolmandale osapoolele) automaatselt, nõustud mistahes õiguste meile üle andmiseks vajalike põhjendatud dokumentide täitmisega.
 5. Kinnitad ja garanteerid, et (a) sul on täielikud õigused kõigi õiguste ja litsentside meile ja meie partneritele üle andmiseks ja (b) ükski Osaluse osa ei riku mistahes viisil ühegi teise isiku autoriõigust, lepingut või konfidentsiaalsuse nõuet ega kohtuotsust, ei ole laimav ega too meile, ühelegi ülekande teostajale ja/või meie kaubamärgile kaalutletult halba kuulsust.
 6. Käesolevaga annad meile kõik nõusolekud, mida eeldab üritusel osalemise ja osalemise mistahes viisil ja kõigis kanalites kasutamisega seoses Mani saare 1991. aasta autoriõiguste seadus (CA 1991) või vastavad seadused teistes riikides. Lisaks sellele loobud käesolevaga kõigist mittevaralistest õigustest oma Osalusele, mis sul võivad vastavalt CA 1991 osale IV (või teiste riikide sarnastele seadustele) olla hetkel või tekkida tulevikus ning nõustud, et ei algata, toeta, kinnita ega luba ühtegi hagi ega nõuet, mis väidab, et Osaluse käsitlemine või kasutamine rikub sinu mittevaralisi õiguseid.

MITMESUGUST

 1. Kahjuhüvitis: nõustud, et hüvitad meile ja meie poolt määratud isikutele kõik kulud, nõuded ja kohustused (sealhulgas piiranguteta kulutused õigusabile ja kaitsjatele tasutud summad), mis on tekkinud käesolevas kokkuleppes toodud väidete, garantiide ja/või siduvate kohustuste sinu või sinu volitusel tegutseva isiku poolse rikkumise tulemusel.

 2. Kaasa-aitamine: kui soovime, et osaled kampaaniaturunduses või annad välispressile või kolmandatele osapooltele intervjuusid, küsime sinult selleks varem antud kirjalikku luba.

 3. Turniirireeglite parandused: Meil on õigus Turniiri või Ürituse reegleid omal äranägemisel lisada või muuta. Nendest muudatustest teavitatakse sind meie saidil. Kui jätkad pärast muudatusi ja nendest teavitamist Üritusel osalemist, tähendab see, et oled nendega nõustunud.

 4. Kokkulepped: oled teadlik ja nõustud, et turniiri finaallauas on mängijatel lubatud kokkuleppeid või auhinnafondi jaotamist arutada üksnes lauas istudes, turniiri määratud esindaja peab sellel ajal alati kohal olema ning kõik auhinnafondi jaotamist puudutavad otsused on avalikud.

 5. Mõnel Üritusel võivad kehtida sisseostudele ja väljamaksetele piirangud. Kui soovid täpsemat teavet, võta ühendust PokerStars Live’ga.

 6. Tühistamise õigus: meil on koos üritust võõrustava kasiinoga õigus üritus või turniir omal äranägemisel tühistada või seda muuta.
 7. Reeglite järgimine: nõustud järgima turniiripokkeri reegleid ja rahalaudades kehtivaid pokkerireegleid. Teatud olukordades alluvad need reeglid maja reeglitetele või kohalikele hasartmänge puudutavatele seadustele. Reeglite muutused pannakse üles ürituse veebisaidile ja mängijaid teavitatakse ürituse käigus.
 8. Osalemise keelamine: meil on õigus omal äranägemisel ja ükskõik millisel põhjusel keelata mistahes isikutel turniiridel või üritustel osalemine. Ühelgi turniiril ega ürituse alal ei tohi viibida turniiri sponsori, partneri või toimumiskoha poolt kehtestatud mängukeeluga isikud.
 9. Mänguõigus: ühelgi üritusel ei tohi meie eelneva heakskiiduta osaleda grupi ettevõtete töötajad või meile teenuseid osutavad isikud või ettevõtted (või nende sidusettevõtted) ega nende lähiperekond. „Lähiperekonnaks“ on käesoleval juhul abikaasa, lapsed ja töötaja sugulased, kes elavad töötajaga ühes elukohas.
 10. Edasiandmise keeld: auhindu ja registreerimisi ei saa edasi anda. Võitjad vastutavad kõigi turniiri auhindadega seotud maksude, litsentside, registreerumiste ja muude tasude maksmise eest. Pangaülekandega välja makstavate auhindade väljastamiseks tuleb mängijatel rahvusvahelistele rahapesu vastastele nõuetele vastamiseks esitada isikut tõendav dokument.
 11. Diskvalifitseerimine: koos üritust võõrustava kasiinoga jätame endale õiguse mistahes isikute turniiridelt diskvalifitseerimiseks ja/või ürituse alalt eemaldamiseks ja võime seda teha ükskõik millisel põhjusel. Diskvalifitseerimise korral loobud tasutud sisseostust ning kõikidest turniiri auhinnarahadest või teistest auhindadest, millele kvalifitseerusid enne diskvalifitseerimist.
 12. Vaidluste keeld: üritustel osalevatel mängijatel ei ole lubatud näidata, kuvada või edastada mistahes viisil ühtegi sõnumit või sisu, mis on või võib meie äranägemisel olla iseloomult poliitiline (või mõnda poliitilist eesmärki või tegevust toetav), rassistlik, rõve, halvustav, ähvardav, ahistav, laimav, petturlik, teiste isikute privaatsust riivav, solvav, teist isikut mahategev või toetav, reklaamib või kiidab heaks midagi ebaseaduslikku, teeb ohvriks, ahistab, alandab, noomib või heidutab individuaali või individuaalide gruppi vastavalt nende lubamatule klassifitseerimisele muu hulgas (kuid mitte ainult) usu, soo, seksuaalse orientatsiooni, rassi, värvi, usutunnistuse, etnilise päritolu, päritolu, kodakondsuse, vanuse, perekonna seisu, militaarstaatuse või erivajadusepõhjal või julgustab muul viisil kriminaalset või tsiviilkorras karistatavat käitumist või on mõeldud äriliseks eesmärgiks, sealhulgas mistahes annetuste kogumisele kutsuv või kaupade ja teenuste müümisele kutsuv materjal. Kõik meie seda reeglit puudutavad otsused on lõplikud ja siduvad.
 13. Vääramatu jõud: me ei vastuta endale käesoleva kokkuleppega või muudel alustel võetud kohustuste, sealhulgas (kuid mitte ainult) auhinnafondi garantiid, täitmise mistahes viivituste eest, kui nende põhjuseks on teod, sündmused, tegematajätmised või õnnetused, mida meil ei ole võimalik kontrollida, sealhulgas (kuid mitte ainult) ettenägematud õnnetusjuhtumid, tulekahjud, plahvatused, juhuslikud kahjustused, üleujutused, maavärinad, halvad ilmastikutingimused või loodusõnnetused, sõjad, sõjaähvardus või sõjaks ettevalmistumine, terrorirünnakud, kodusõjad, rahvarahutused või mässud ja vabatahtlik või kohustuslik seaduste täitmine (sealhulgas litsentside või nõusolekute andmata jätmine, seaduste muudatused või uued tõlgendused).
 14. Parandused: meil on õigus käesolevat kokkulepet igal hetkel muuta, seetõttu pead enne igal turniiril osalemist tutvuma kõige uuema versiooniga.
 15. Vastutuse piirangud: nõustud, et me ei vastuta mistahes kahjude, kaotuste, nõuete või muude käesoleva kokkuleppe alusel tekkinud kulude eest, välja arvatud kui seda nõuab seadus.
 16. Maksud: nõustud, et mistahes tulu või sarnaste maksude tasumine on neid kehtestavates kohtualluvustes sinu ainuvastutus ning vabastad meid täielikult ja tõhusalt kogu vastutusest ja kõigist kuludest, mis nimetatud maksude või muude maksetega seoses tekivad, välja arvatud kui seda ei luba seadus.
 17. Nõustud, et vastutad ainuisikuliselt kõikide sinu poolt saadud maksetega (auhinnad ja tasud) seotud deklaratsioonide täpse ja õigeaegse esitamise eest.
 18. Valitsev seadus: käesoleva lepingu punkte tõlgendatakse ja kohaldatakse Mani saare seaduste alusel. Nõustud, et kõik käesolevat kokkulepet puudutavad vaidlused lahendatakse Mani saare kohtutes. Mitte miski käesolevas sättes ei piira PokerStars Live'i õigust alustada sinu vastu menetlust mõnes teises pädevas kohtus, samuti ei välista menetluse alustamine ühes või teises pädevas kohtus menetluse alustamist mõnes teises pädevas kohtus, hoolimata sellest, kas need menetlused toimuvad üheaegselt või mitte, kui vastavas kohtualluvuses kehtiv seadus seda lubab.
 19. Ametlik keel: SG Interactive US-i New Jersey’s toimuvate ürituste kõikides laudades tohib vestelda vaid inglise keeles. Mängijaid, kes seda reeglit rikuvad, ootab karistus, milleks võib muu hulgas olla diskvalifitseerimine.

Käesolevaid reegleid ja tingimusi uuendati viimati 29. novembril 2018. Versioon: 20181129.