A PokerStars Live és a PSLive Rendszer Általános Szerződési Feltételei

Jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „Szerződés”) a PokerStars Live események, úgymint többek között a „European Poker Tour (EPT)”, az „Asia Pacific Poker Tour (APPT)”, a „Brazilian Series of Poker (BSOP)”, a „PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)” és/vagy a „PokerStars MEGASTACK” (amelyek mindegyike a továbbiakban: „Esemény”) részeként megrendezett, általunk irányított bármely élő pókerversenyen és készpénzes játékban (a továbbiakban mindegyik: „Verseny”) való részvételt megelőzően a játékosnak („Játékos” vagy egyes szám második személy) teljes egészében meg kell ismernie a PokerStars Live Adatvédelmi Szabályzattal, A versenypóker szabályaival és a pókerre vonatkozó A készpénzes játékok szabályaival együtt. Az Esemény kifejezésbe szintén beleértendő a Játékos regisztrációja és annak elfogadása a PSLive Rendszerben (amint lejjebb az 1. bekezdésben meghatározzuk), ami az Eseményekre történő nevezéshez és az azokon való játékhoz szükséges.

A jelen Szerződés megkötésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a „PokerStars Live”, a „PSLive”, az „EPT”, az „APPT”, a „BSOP”, a „PSPC”, a „PokerStars MEGASTACK” és a „PokerStars” a „Flutter Csoport” néven ismert cégcsoport tulajdonában és irányítása alatt lévő márkák. A Flutter Csoport különböző cégei különböző Eseményeket működtetnek az adott Esemény megrendezésének helyétől függően. Attól függően, hogy a Játékos melyik Eseményen vesz részt, a Flutter Csoportba tartozó következő vállalatok egyikével szerződik: Global Poker Tours Limited („GPTL”), Rational Live Events (Malta) Limited („Rational Malta”), Rational Live Events Macau Limited („Rational Macau”) vagy TSG Interactive US Services Limited („TSG Interactive US”) (a továbbiakban ezek mind „Eseményt Rendező Vállalat” vagy többes szám első személy). 

Mielőtt bármely Eseményen részt venne, a Játékos számára előírhatják, hogy elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartsa az Esemény licencbirtokosaként és lebonyolítójaként közreműködő kaszinóhelyszín külön általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: „Kaszinóhelyszín Általános Szerződési Feltételei”). A Kaszinóhelyszín Általános Szerződési Feltételeinek részletes tartalmát a kaszinóhelyszín adja át vagy teszi elérhetővé.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen Szerződés: (a) jogilag kötelező érvényű megállapodást képez a Játékos és a megfelelő Eseményt Rendező Vállalat között; (b) adott esetben tartalmazza a Játékosnak az Eseményt Rendező Vállalat által működtetett Esemény(ek)en való részvételére (és a PSLive Rendszer általa történő használatára) vonatkozó vele kötött megállapodásunkat; valamint (c) felülír minden korábbi, az Eseményekhez kapcsolódóan megkötött szerződést a Játékos és a megfelelő Eseményt Rendező Vállalat vagy a Flutter Csoport bármely más tagvállalata között.

NEVEZÉS – A PSLIVE RENDSZER

 1. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vehessen egy Eseményen, regisztrálnia kell nálunk az adatait. Saját hatáskörünkben eljárva az alábbi regisztrációs lehetőségeket nyújtjuk a Játékosok számára:

  (a) személyesen a helyszínen, ahol az Eseményt rendezik; vagy
  (b) a PSLive online regisztrációs rendszeren keresztül („PSLive Rendszer”) azokon az Eseményeken, amelyeken elérhető a PSLive rendszer.

 2. Azokon az Eseményeken, amelyeken elérhető és használatban van a PSLive Rendszer, az első regisztráció alkalmával egy regisztrációs kártyát adunk a Játékosoknak („PSLive Kártya”). Ha a regisztrációs űrlapon nem szerepel vagy nem megfelelő az aláírás, de a Játékos ennek ellenére a regisztrációt követően részt vesz az Eseményen, azt a jelen Szerződés elfogadásának tekintjük, és a Játékos ezúton beleegyezik az ebben szereplő feltételek betartásába.

 3. Ha a PSLive Rendszert használja a Játékos, akkor meg kell adnia bizonyos személyes adatokat annak érdekében, hogy a nevezését fogadhassuk és nyithassunk számára egy számlát a PSLive Rendszerben („PSLive Számla”). A Játékos elfogadja, szavatolja, valamint biztosítja azt, hogy a PSLive Számláján megadott személyes adatai mindenkor helyesek és aktuálisak. Kérjük, nézd meg Adatvédelmi Szabályzatunkat azzal kapcsolatban, hogyan kezeljük az ilyen személyes adatokat

 4. Azokon az Eseményeken, amelyeken használatban van a PSLive Rendszer:

  (a) A Játékosnak szüksége lesz a PSLive Kártyájára ahhoz, hogy benevezzen egy Eseményre, hacsak nem az az első alkalom, hogy benevez, mely esetben a nevezésnél kapja meg az új PSLive Kártyáját, amint az a fenti 2. bekezdésben szerepel.
  (b) Miután benevezett egy Eseményre, a Játékos nevezési kuponját fenntartjuk számára az Esemény kezdetéig és/vagy amíg át nem veszi azt.
  (c) Ha pénznyereményre tesz szert egy Versenyen, elkérjük és lehúzzuk a Játékos PSLive Kártyáját, így a megfelelő nyereményösszeg hozzá kerülhet, és felvehető az Esemény helyszínén. Kap egy nyugtát, amelyen fel lesz tüntetve, hogy melyik Versenyen vett részt, milyen helyezést ért el rajta, és mennyi pénzt nyert.
  (d) A Játékos lemondhatja a Versenyre félretett kuponjait, mielőtt a torna elkezdődne:
       (i) e-mailben a live@pokerstarslive.com címre küldött levéllel legkésőbb 48 (negyvennyolc) órával a Verseny kezdete előtt, az alábbiakat megadva:
           (aa) tárgy mező: „Tournament Reservation Cancellation – Urgent” (Versenyhelyfoglalás lemondása – sürgős),
           (bb) a Verseny száma, amelyre benevezett; valamint
           (cc) egy rövid üzenet, amelyben kéri a Versenyre leadott helyfoglalásának törlését.
  Felhívjuk a figyelmet, hogy a nevezés törléséről szóló üzenetet a PSLive Számlához megadott e-mail címről kell küldeni.
       (ii) személyesen a nevezési pultnál az Esemény helyszínén.
  Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a Verseny kezdetekor a nevezési díj összege bekerül a nyereményalapba, ezt követően nem lehet törölni a helyfoglalást az adott Versenyre, és ha a Játékos nem vesz részt rajta, nem kaphatja vissza a Verseny nevezési díját.

 5. Minden Játékosnak csak egy PSLive Számlája lehet.

 6. Fenntartjuk a jogot (és jelen Szerződés elfogadásával a Játékos felhatalmaz minket rá), hogy személyazonossági vizsgálatokat végezzünk (vagy hogy az ilyen vizsgálatok lefolytatásába bevonjunk egy nevünkben eljáró harmadik felet) a Játékosra vonatkozóan, ha saját belátásunk szerint szükségesnek ítéljük, beleértve külső hitelminősítő intézetek vagy szolgáltatók segítségének igénybevételét is a Játékos által részünkre megadott információk felhasználásával („Személyazonossági Vizsgálat”).

 7. A Személyazonossági Vizsgálatokat követően saját megítélésünk alapján visszautasíthatjuk a Játékos belépését az Eseményekre, letilthatjuk a PSLive számláját, és megtagadhatjuk a PSLive Kártya kiadását, illetve bevonhatjuk vagy törölhetjük azt.

 8. A PSLive Kártyát cégünk bocsátja ki, és mindig a tulajdonunkban is marad. Bármikor jogosultak vagyunk korlátozni, felfüggeszteni vagy beszüntetni a PSLive Kártya és a PSLive Rendszer használatát, valamint megszüntethetjük a Játékos hozzáférését a PSLive Számlájához, illetve megváltoztathatjuk vagy módosíthatjuk a fentiek feltételeit. Továbbá megtagadhatjuk a PSLive Kártya kiadását, bevonhatjuk vagy törölhetjük azt, valamint a PSLive Számlához való hozzáférést, ha bármikor jogosan feltételezzük, hogy a Játékos:

  (a) visszaélt a PSLive Kártya, a PSLive Számla vagy a PSLive Rendszer (együttesen: „PSLive Eszközök”) használatával, vagy megkísérelte azt; és/vagy
  (b) megszegett bármely PSLive Eszköz használatára vagy Versenyünkön való részvételre vonatkozó valamilyen szabályt vagy feltételt, vagy megkísérelte azt, és miután ez a tudomásunkra jutott, írásbeli figyelmeztetést kapott;
  (c) zaklató, támadó, tiszteletlen vagy erőszakos viselkedést mutatott, vagy hamis, illetve félrevezető információkat adott bármely PSLive Eszköz elfogadásával, megszerzésével vagy használatával, bármely Eseményen való részvétellel vagy Versenyen való indulással kapcsolatban.
  (d) jelentősen megszegte e Szerződés bármely feltételét;
  (e) „megbukott” bármely Személyazonossági Vizsgálaton. A „megbukás” ebből a szempontból azt jelenti, hogy jogos aggályaink merülnek fel a Személyazonossági Vizsgálat során feltárt bármely ügyben.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 1. A PSLive Kártya (az itt tárolt összes adattal együtt) nem ruházható át, tilos lemásolni, és kizárólag a Játékos használhatja, az általunk kifejezetten engedélyezett célokból.

 2. Nem vállalunk sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot a PSLive Eszközökhöz való hozzáféréssel és annak használatával kapcsolatban, amelyeket „ADOTT ÁLLAPOTBAN” biztosítunk. A vonatkozó törvények adta kereteken belül nem vállalunk szavatosságot a PSLive Eszközök minőségével, a célra való alkalmasságukkal vagy a hibamentességükkel, illetve azzal kapcsolatban, hogy a Játékos számára (akár a PSLive Eszközökön, akár más módon) biztosított bármely adat teljes és pontos. Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben úgy látjuk jónak, bármely PSLive Eszközt a Játékosok értesítése nélkül azonnali hatállyal felfüggesszünk, megszüntessünk, bármely részét eltávolítsuk vagy újat adjunk hozzá.

 3. A PSLive Kártya használata és biztonságos megőrzése (a jelszavakat és a rá vonatkozó más biztonsági elemeket is beleértve) a Játékos felelőssége attól kezdve, hogy regisztrált és a kártyát számára kiállították. Nem vállalunk felelősséget a Játékost vagy harmadik felet ért veszteségért vagy kárért, amelyet a PSLive Kártya biztonságos megőrzésének hiánya eredményezett.

EMBLÉMÁK HASZNÁLATA ÉS SZPONZORÁLÁS

 1. A Játékos ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy (sem közvetlenül, sem közvetve) nem engedélyezett számára semelyik Eseményen vagy ahhoz kapcsolódóan, hogy olyan harmadik fél szponzorálja, mely Jogosulatlan Szervező (meghatározását lásd később), és nem jogosult semmilyen ilyen cég márkajelzéssel ellátott ruházatának viseletére. Amennyiben saját hatáskörünkben úgy ítéljük meg, hogy egy Játékost az egyik Eseményen egy Jogosulatlan Szervező szponzorál, vagy a Játékos egy Jogosulatlan Szervező emblémájával ellátott ruházatot visel, jogosultak vagyunk felszólítani a Játékost, hogy azonnal távolítsa el a márkajelzéseket, és/vagy – amennyiben ennek nem tesz eleget – kizárhatjuk a Játékost az Eseményről (illetve utasíthatjuk az Esemény helyszínét és/vagy személyzetét az intézkedés végrehajtására). Amennyiben az nem áll ellentétben az alkalmazandó jogszabályokkal, a Játékos ezúton lemond minden jogáról vagy követeléséről, amelyet velünk szemben támaszthatna az e tekintetben ellene alkalmazott cselekedeteinket illetően.

  A „Jogosulatlan Szervező” olyan harmadik felet takar (beleértve többek között az online és a való életbeli pókerszervezőket, pókertermeket, sportfogadás-, kaszinó- és fantáziasport-szervezőket), amely az engedélyünk nélkül rendez versenyeket vagy kínál különleges ajánlatokat, amelyekkel ingyenes nevezést, regisztrációt vagy csomagot lehet szerezni egy Eseményre.

 1. Egy Játékos sem viselhet egyik Eseményen sem olyan emblémát vagy márkajelzést, amely: (i) olyan lottó-, fogadás- vagy játékszolgáltatóé, amely a helyi jogszabályok szerint nem hirdethet jogszerűen; vagy (ii) olyan emblémát, képet vagy üzenetet jelenít meg, amely józan megítélésünk szerint illetlen, sértő, kétértelmű vagy provokatív (akár politikai értelemben), kirekesztő (akár rassz, etnikum, szexuális orientáció, nem, rokkantság vagy más tekintetében), vagy az erőszak, az intolerancia vagy gyűlöletkeltés bármilyen formáját támogatja.

 2. A filmre vett vagy közvetített asztaloknál („Tévés Asztal(ok)”) ülő Játékosok kivételével a Játékosok viselhetik lottó-, fogadás- vagy játékszervezők emblémáját/márkajelzését a felsőruházatukon, ha betartják az alábbi korlátozásokat (a 23. bekezdésben szereplő korlátozásokkal együtt): 

  (a) egy mellzseblogó, mely nem nagyobb, mint 70 négyzetcentiméter; és
  (b) egy ingujjlogó, mely nem nagyobb, mint 70 négyzetcentiméter.

 3. A fentiekben meghatározott előírásoknak megfelelő embléma vagy márkajelzés kivételével nem engedélyezett embléma vagy márkajelzés viselete a Játékos ruházatán vagy testén a Esemény során.

 4. Azokban a jogrendszerekben, amelyekben helyileg szabályozva van az embléma vagy márkajelzés megjelenése a Játékosokon (beleértve többek között a szimbólumokat, védjegyeket és weboldalakat), minden Játékos vállalja, hogy aláveti magát az említett szabályozásnak és/vagy a Kaszinóhelyszín Általános Szerződési Feltételeinek, valamint azok rendelkezéseit teljes mértékben betartja.

 5. A Játékosok akkor viselhetnek egynél több emblémát egy Eseményen, ha minden további emblémát vagy jóváhagytunk főszponzoremblémaként, mint pl. „PokerStars”, vagy az a Csoport más partnervállalatához tartozik (pl. „Betfair”, „Sky Bet”, „Paddy Power” vagy „Full Tilt”).

 6. A Játékos elfogadja, hogy egy Esemény során az általunk vagy a Flutter Csoport bármely más tagja által szervezett bármilyen promóciós esemény szabályait betartja, beleértve egy vagy több bizonyos embléma viselését az ilyen promóciós esemény során.

 7. Azoknak a Játékosoknak, akik állandó szponzorszerződéssel rendelkeznek egy jogszerű és (észszerű megítélésünk szerint) elismert harmadik fél online szerencsejáték-oldallal (a továbbiakban „Szponzorált Játékos”), a szponzoruk emblémájának viseléséhez az Esemény kezdete előtt be kell szerezniük az írásos hozzájárulásunkat, és gondoskodniuk kell arról, hogy minden Esemény kezdetekor viseljék a szponzoruk emblémáját és márkajelzését. Bármely Szponzorált Játékos, aki nem viseli az Esemény kezdetétől fogva a támogatója emblémáját és márkajelzését, és az Esemény egy későbbi szakaszában próbálja meg viselni azt, köteles írásos bizonyítékot szolgáltatni arról, hogy a támogatás a versenyt megelőzően jött létre, és csak ezt követően viselheti a kérdéses emblémát és márkajelzést. A félreértések elkerülése végett közöljük, hogy az Esemény kezdetének az a pillanat számít, amikor a Játékosok az Esemény első Versenyének napján megkapják a legelső zárt lapjaikat (a „shuffle up and deal” felszólítást követően).

 8. Minden Játékos, aki a fenti 19. bekezdésnek megfelelően egy elfogadott játékszervező márkajelzéses emblémáját viseli az Esemény alatt, köteles figyelembe venni az itt (a fenti 19. bekezdést is beleértve) vagy a Kaszinóhelyszín Általános Szerződési Feltételeiben foglalt korlátozásokat és követelményeket.

 9. A Verseny folyamán nem több, mint egy adott Esemény teljes mezőnyének 10%-a viselheti egyazon cég márkajelzését/emblémáját, kivéve a PokerStarst és a Full Tiltet.

KÉPI JOGOK ÉS MEGJELENÉS A TÉVÉS ASZTALOKON, VALAMINT WEBKÖZVETÍTÉSBEN

 1. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor fényképet, televízió-felvételt, webközvetítést készítsünk, és rögzítsük bármely Esemény bármely részét a Játékos részvételével együtt, valamint hogy időkorlát nélkül sugározzuk, terjesszük és világszerte elérhetővé tegyük bármely médiumban. A Játékos ezennel tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a Hozzájárulását (meghatározását lásd lejjebb, a 33. bekezdésben) korlátlanul és feltétel nélkül felhasználhatjuk a 33. bekezdésben foglaltak szerint. A Játékos beleegyezik, hogy ha az Esemény bármely részének bemutatásához szükséges, beül az Esemény televíziós felvételének vagy webközvetítésének céljából létrehozott pókerasztalhoz.

 2. Az alábbi 24. és 25. bekezdéseknek megfelelően egy Verseny minden egyes Tévés Asztalán legfeljebb 2 (kettő) Játékos viselheti a PokerStarstól és a Full Tilttől eltérő, egyazon cég emblémáját. Amennyiben egy cég több mint két Játékosa kerül a Tévés Asztalra, maguk a Játékosok kötelesek eldönteni, hogy melyik két Játékos viselheti tovább az adott Tévés Asztalnál az emblémával ellátott ruházatot. Amennyiben nem születik erről döntés, mi fogjuk kisorsolni, hogy mely érintett Játékosok viselhetik a márkajelzéssel ellátott ruházatot. Minden döntésünk végleges. Ha egy Játékos nem visel emblémát a Tévés Asztalnál a játék kezdetekor, akkor a Tévés Asztalnál töltött idő alatt már nem változtathat ezen.

 3. A fenti 23. bekezdésben szereplők mellett cégünk (a nevében cselekvő harmadik féllel együtt) kizárólagos jogosultsággal bír az Esemény során a Tévés Asztalon a Játékosok által viselhető ruházat és kiegészítők jóváhagyásának vonatkozásában. Jogunk van a Játékosok ruházatáról és kiegészítőiről eltávolítani bármely olyan emblémát, képet vagy szót, amely a saját megítélésünk (vagy a nevünkben cselekvő harmadik fél véleménye) szerint ellentmond a televíziós közvetítésben közreműködő cég, az érvényes jogszabályok és joggyakorlat vagy bármely szabályozó szerv követelményeinek.

 4. A Tévés Asztalon a felsőruházaton és kiegészítőkön viselt összes megengedett emblémának/márkajelzésnek meg kell felelnie a fenti rendelkezéseknek, valamint az alábbi kiegészítő követelményeknek:

  (a) egy mellzseblogó, mely nem nagyobb, mint 7 cm x 4 cm;
  (b) egy ingujjlogó a felkaron, mely nem nagyobb, mint 7 cm x 4 cm; valamint
  (c) baseballsapkákon és kártyaőrökön csak abban az esetben lehet embléma, ha az nem látszik a felvételen az adott ruhadarabon vagy tárgyon.

 5. Más cégnév és/vagy márkajelzés embléma nem viselhető a televíziós asztalon és a forgatás bármely helyszínén, beleértve többek között a sportmárkákat és a divatmárkákat is, csak az, ami a jelen Szerződés értelmében jóváhagyásra került. Az a Játékos, aki ezen szabályokat megszegi, mindaddig nem vehet részt a Tévés Asztalon folyó játékban, amíg az adott ruhadarabot vagy a birtokában lévő tárgyat (pl. kártyaőr) másikra nem cseréli vagy le nem veszi / el nem rakja. Fenntartjuk a jogot, hogy (teljes mértékben a saját hatáskörünkben eljárva) eltávolítsuk, megváltoztassuk vagy eltakarjuk a Játékosok támogatóinak emblémáit, ha az adott emblémák nem felelnek meg a helyi szabályozásnak, közvetítési szabályoknak vagy a jelen Szerződésben meghatározott követelményeknek.

 6. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha bármely Verseny során kiválasztják a Tévés Asztalon való szereplésre, a játék megkezdése és a helyének elfoglalása előtt esetleg le kell adnia minden elektronikus eszközt, beleértve többek között a táblagépet és a fejhallgatót is (akár van rajtuk üzenetküldő vagy kommunikációs funkció, akár nincs) a Verseny egy kijelölt munkatársának. Ha ilyen feltételek esetén egy Játékost mégis azon kapunk, hogy megszegi ezt a szabályt, akkor kizárható a Versenyből, és az adott Játékosnak a kizárásáig felhalmozott pénzét, valamint az illető nevezési díját az Eseményre a saját hatáskörünkben (illetve egy nevünkben eljáró harmadik személy által) meghozott döntés alapján elkobozhatjuk.

 7. A dohányzás tilalmára vonatkozó irányelvek a Tévés Asztal minden résztvevőjére vonatkoznak, és az e-cigarettára is érvényesek.

 8. Minden műsorsugárzásra és élő felvételre való tekintettel a Játékos elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Tévés Asztalnál ülő Játékosok nem kommunikálhatnak senkivel, nem mehetnek oda senkihez, és semmilyen módon nem léphetnek kapcsolatba senkivel az asztalon kívül, beleértve többek között a közönség tagjait, a televíziós közvetítés és webközvetítés munkatársait, hacsak a kommunikáció nem a felvételhez kötődő valamilyen műszaki problémával kapcsolatos, vagy már nem vesznek részt aktívan a leosztásban (pl. dobtak vagy allin vannak), továbbá minden döntés a mi saját hatáskörünkbe (vagy a nevünkben eljáró harmadik fél hatáskörébe) tartozik a Tévés Asztalon zajló játék folyamán, és ha egy Játékos megszegi ezt a szabályt, az illető a jelen Szerződésben foglalt korlátozásokkal és/vagy büntetésekkel sújtható.

 9. A Játékos elfogadja és tudomásul veszi, hogy a játék közvetítése vagy élő felvétele alatt, amennyiben arra megkérjük, minden Játékos köteles a kijelölt területen maradni a játékban tartott szünetekben a Tévés Asztal időtartama alatt, és ezalatt a Játékosok semmikor nem hagyhatják el a kijelölt területet anélkül, hogy a Verseny egy kijelölt munkatársa ne kísérné őket. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a Tévés Asztalon zajló játék minden leosztása során köteles lehet megmutatni a zárt lapjait a zárt lapokat figyelő kameráknak, kivéve, ha kijelenti, hogy a lapjait „vakon” játssza meg. Fenntartjuk a jogot, hogy a játékot észszerű keretek között megállítsuk arra az időre, amíg a Tévés Asztalon minden játékban lévő Játékos megmutatja lapjait a kamerának. Ha felfedik a zárt lapokat, az élő adást minimum 30 perces késéssel közvetítik.

 10. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy saját hatáskörünkben eljárva bármikor jogunk van a Tévés Asztalon megállítani vagy késleltetni a játékot, és hogy a Játékosoknak el kell fogadniuk, ha és amikor az észszerűség kedvéért további szüneteket rendelünk el, egyes szüneteket törlünk vagy módosítunk. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy az Esemény során semmikor sem fogadható el a Tévés Asztalon a káromkodás, az erőszakos viselkedés vagy a helytelen magatartás más formája, beleértve többek között a szóbeli megnyilvánulásokat, mutogatást vagy bármilyen más formájú antiszociális viselkedést, amely bántó vagy becsületsértő lehet egy másik személy számára, illetve csúfot űzne belőle, és bármely Játékos, aki megszegi az előbbiekben ismertetett szabályt, a jelen szabályzatban és a Versenyszabályokban ismertetett büntetéssel sújtható.

 11. A Játékos elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha kiválasztják a Tévés Asztalon zajló játékban való részvételre, akkor az észszerűség keretein belül köteles lehet a játék előtt, után vagy a szünetekben megjelenni bizonyos időpontokban bizonyos más helyeken is a megadottak szerint annak érdekében, hogy további anyagot, interjúkat és (pót)felvételeket forgassanak vele, és ezeket a kéréseket teljesítenie kell.

SZELLEMI TULAJDONJOG

 1. A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jog magában foglalja a szellemi tulajdon bármely joghatóság jogszabályai alapján védett, létrejövő vagy felmerülő formáját, beleértve az alábbiakat: (i) minden szabadalmat és annak alkalmazását; (ii) márkajegyeket, szolgáltatási jegyeket, márkaneveket, arculati jegyeket, vállalati neveket, márkastílusokat, emblémákat, művészi munkákat, öltözéket, csomagcímkét, dizájnt és más eredet- vagy üzleti megjelölést, akár le van védetve, akár nem, a magánjogot (valamint az átruházást) is beleértve, valamint az előzőekhez kapcsolódó jó hírnevet minden alkalmazásával, bejegyzésével, megújításával és átruházásával együtt; (iii) minden internetes doménnevet (azokat is beleértve, amelyek a közösségi oldalakra hivatkoznak, ott vannak bejegyezve és/vagy azok partnerei); (iv) minden szerzői jogot és használatiminta-oltalmat, adatbázis- és dizájnjogot, akár bejegyezték vagy közzétették, akár nem, ezek minden bejegyzett formáját és feljegyzését, az átalakított, kiterjesztett és megújított változatokkal együtt; (v) minden üzleti titkot, know-how-t és hasonló bizalmas és szabadalmaztatott adatot, amelyet bármilyen vonatkozó jogszabály vagy a polgári jog véd; (vi) minden egyéb szellemi termékre vonatkozó jogot, amely a technológiából eredően vagy azzal kapcsolatban felmerül; (vii) a promócióra, reklámra és megbízásra vonatkozó, valamint azokból eredő minden jogot; (viii) minden perlésre és jogi orvoslatra vagy hasonlóra való jogot bármely múltbéli, jelenlegi vagy jövőbeni jogsértéssel, hűtlen kezeléssel, gyengítéssel, szabályszegéssel vagy más károkozással kapcsolatban.

 2. A Flutter Csoport szellemi tulajdonjogait birtokló vállalat, a Rational Intellectual Holdings Limited („RIHL”) egymaga birtokol a PokerStars Live Eszközökkel kapcsolatos minden jogot, beleértve a szerzői jogot, az üzleti titkokat, a fent meghatározott szellemi tulajdonjogokat és más jogokat is. A „PSLive” és a „PokerStars Live” kifejezések, valamint a „pslive.com” és a „pokerstarslive.com” doménnevek az RIHL márkajegyei, szolgáltatási jegyei, megjelölései, márkanevei és/vagy doménnevei, és az RIHL minden jogot fenntart azokkal kapcsolatban.

 3. A Játékos visszavonhatatlanul felhatalmaz minket és a nevünkben eljáró összes harmadik felet, valamint jóváhagyja és engedélyezi számunkra, hogy korlátozás nélkül használjuk (többek között sokszorosítsuk, terjesszük, módosítsuk, szerkesszük, lefordítsuk, megváltoztassuk, nyilvánosan közzétegyük, televízióban, interneten és más kommunikációs csatornákon sugározzuk és alapanyagként felhasználjuk) a fényképét, képmását, kinézetét, képét, hangját, nevét, a róla készült mozgóképet és hangfelvételt, ahogy azt mi vagy a nevünkben cselekvő fél lefényképezte, rögzítette vagy sugározta (a továbbiakban „Hozzájárulás”) világszerte, jogdíjtól mentesen és végérvényesen, tetszőleges, ismert vagy ezután kifejlesztésre kerülő eszközök használatával tetszőleges médiában, bármilyen műsorban, amelyhez a résztvevő Hozzájárulását rögzítették, illetve bármely olyan műsorban, bármely más tartalomban, amely magában foglalja többek között egy Verseny internetes élő vagy felvételről sugárzott közvetítését, egy Versenyről készült videoblogok készítését és közzétételét az interneten, valamint egy Versennyel vagy a Flutter Csoport bármelyik márkájához (ideértve többek között az alábbiakat: „PokerStars Live”, „PokerStars”, „PokerStars Casino”, „Full Tilt” és „PokerStars Sports”) kapcsolódó más pókerversennyel vagy online pókeroldallal kapcsolatban készített és közzétett promóciós vagy más marketinganyagot. A Játékos ezúton felment minket és jogosult megbízottainkat az összes követelés, károkozás, felelősség, költség és kiadás alól, amely bármely adatvédelmi, nyilvánossághoz való és személyiséghez fűződő jogának a megsértésével, vagy szerzői és egyéb tulajdonjogának megszegésével kapcsolatosan az itt átruházott engedélyek és jogok alapján a Hozzájárulás felhasználásából ered. Ez a felmentés kötelező érvényű a Játékosra és örököseire, megbízottaira és jogi képviselőire nézve is.

 4. A Játékos elfogadja és tudomásul veszi, hogy mi válunk minden jog, cím és jogosultság kizárólagos tulajdonosává, ideértve többek között a Hozzájárulásban részletezett, valamint azon túli és azokból származó munkákkal kapcsolatos szellemi termékekhez fűződő jogokat. Amennyiben a Hozzájáruláson túli jogosultságok automatikusan nem illetnének meg minket, a Játékos ezúton átad minden jogot, címet és jogosultságot részünkre (vagy az általunk megnevezett harmadik fél részére) a Hozzájárulással kapcsolatban, és elfogadja, hogy az észszerű kérésünknek megfelelően minden dokumentumot aláír a fentiek végrehajtása céljából.

 5. A Játékos kijelenti és szavatolja, hogy (a) teljes mértékben jogosult a számunkra és partnereink számára biztosított jogok és engedélyek átruházására, és (b) a Hozzájárulásban foglaltak semelyike sem sérti más személy szerzői vagy egyéb jogait, nem sért szerződést vagy titoktartási kötelezettséget, nem jelenti a bíróság megsértését, nem becsmérlő és nem hoz szégyent ránk, a műsorsugárzó cégre és/vagy bármely más márkánkra.

 6. A Játékos bármely Eseményen való szereplésével kapcsolatban a Man-sziget 1991-es Szerzői Jogvédelmi Törvénye („CA 1991”), valamint a világ többi országának hasonló szabályozásai szerint tett lemondó nyilatkozatával ránk ruházza bármely Eseményen való szereplésének bármilyen médiában bármilyen módon történő bemutatását. Lemond továbbá minden, a Hozzájárulására vonatkozó személyhez fűződő jogról, amelyre most vagy a jövőben bármikor jogosult lehet a CA 1991 IV. cikkelye alapján (és minden hasonló jogáról, amely más joghatóságokban megilleti), és vállalja, hogy a Hozzájárulásának vagy egyéb anyagoknak a kezelése, hasznosítása vagy felhasználása miatt nem indít, támogat, tart fenn vagy engedélyez semmilyen pert vagy kárigényt, ha azok a személyhez fűződő jogait megsértenék.

ADATVÉDELEM

 1. A Játékos a nevezésével tudomásul veszi, hogy a személyes adatait fel fogjuk dolgozni az Esemény megszervezéséhez és azon történő részvételéhez szükséges mértékben. Ez az adatfeldolgozás a Játékossal kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

 2. Amennyiben a Játékosról készültek képek, az ilyen képeken szereplő személyes adatokat az Eseményeink népszerűsítésére vonatkozó jogos érdekünknek megfelelően dolgozzuk fel. Ha kifejezetten a Játékos ilyen személyes adatait kívánjuk felhasználni, azokat csak a beleegyezésének megszerzése után dolgozzuk fel.

Tovább információ a Játékosok személyes adatainak feldolgozásáról és az adatvédelmi szabályozás által biztosított jogaikról a PokerStars Live Adatvédelmi Szabályzatában érhető el itt.

EGYÉB

 1. Garancia kizárása / átruházási jog: A Játékos kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározottakon kívül más, szóban vagy írásban általunk tett ígéretet vagy nyilatkozatot nem kapott. A Játékos tudomásul veszi, hogy jogunkban áll a jelen Szerződésből eredő, rendelkezésünkre álló jogokat, engedélyeket és/vagy kötelezettségeket részben vagy egészben szabadon továbbadni a Flutter Csoport bármely tagjának vagy bármely harmadik félnek anélkül, hogy a Játékost arról értesítenénk.

 2. Szabályok betartatása: A Játékosnak szem előtt kell tartania, hogy a cégünknek (vagy egy a nevünkben cselekvő, arra felhatalmazott harmadik félnek) saját hatáskörében joga van minden általa megfelelőnek vélt intézkedés meghozatalára annak érdekében, hogy a jelen Szerződés általános szerződési feltételeinek betartását minden körülmények között kikényszerítse.
 3. Kártérítés: A Játékos vállalja, hogy kártalanít bennünket és meghatalmazottunkat minden költség, követelés és kötelezettség (többek között az ügyvédi díjak és bármilyen, tanácsadó felfogadásából fakadó költség) tekintetében, amely az általa (vagy a képviseletében eljáró személy által) elkövetett, a jelen Szerződésben foglalt vállalás, szavatosság és/vagy kötelezettség megszegéséből következik.

 4. Támogatás: Amennyiben bármely külső sajtótermékben megjelenő promóciós és marketinganyagban vagy interjúban a Játékost kívánjuk szerepeltetni, előzetesen az írásbeli hozzájárulását fogjuk kérni.

 5. A Versenyszabályok kiegészítése: Fenntartjuk annak jogát, hogy szükség szerint a Verseny vagy az Esemény bármely szabályát megváltoztassuk vagy új szabályt hozzunk, és minden ilyen változtatást kihirdetünk az oldalunkon, vagy a módosítás(oka)t követően közvetlenül értesítjük róla a Játékosokat. Amennyiben az ilyen módosítások és a róluk szóló értesítés után a Játékos továbbra is részt vesz az Eseményen, úgy tekintjük, hogy elfogadja azokat.

 6. Megállapodások: A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Verseny döntő asztalán részt vevő Játékosok bármilyen alkuval kapcsolatos megállapodást vagy a fennmaradó összeg bármilyen elosztását csak az asztalnál ülve vitathatnak meg, és hogy egy kijelölt Versenyképviselőnek kötelező jelen lennie bármely beszélgetésnél, illetve hogy az azt követő, a nyereményalap elosztását érintő döntések nyilvánosak lesznek.

 7. Bizonyos Eseményekre nevezési és kifizetési korlátozások vonatkozhatnak. A részletekért írj a PokerStars Live címére.

 8. Lemondás joga: A szervező kaszinóval együtt, amelyben az Eseményt rendezik, fenntartjuk a jogot arra, hogy bármely Eseményt vagy Versenyt a saját kizárólagos döntési jogkörünkben eljárva lemondjunk vagy megváltoztassunk.

 9. A szabályok megismerése: A Játékos vállalja, hogy betartja a Kaszinóhelyszín Általános Szerződési Feltételeit, A versenypóker szabályait és a pókerre vonatkozó A készpénzes játékok szabályait. Bizonyos körülmények között ezeket a szabályokat felülírhatják a házszabályok vagy a helyi szerencsejáték-szabályozás. A szabályokban bekövetkező minden változást közzéteszünk az Esemény weboldalán, valamint az Esemény során kihirdetünk a Játékosok között.

 10. Nevezés megtagadása: Fenntartjuk a jogot, hogy bármely személytől bármely okból megtagadjuk a Versenyek bármelyikére történő nevezést, valamint az Esemény területére való belépést. A Verseny szponzora, partnere vagy a helyszín képviselője által kizárt személyek nem indulhatnak semelyik Versenyen, illetve nem léphetnek be az Esemény területére.

 11. Játékra való jogosultság: A Flutter Csoport bármely cégének alkalmazottai vagy bármely személy vagy társaság (beleértve az ilyen társaságok üzleti partnereit), aki vagy amely valamilyen szolgáltatást nyújt az Eseményen, továbbá ezen alkalmazottak Közeli Hozzátartozói (lásd alább) semelyik Eseményen sem jogosultak részt venni, hacsak előzetesen jóvá nem hagyjuk azt. „Közeli Hozzátartozó” e tekintetben: az alkalmazott vagy más személy házastársa, gyermeke vagy bármely más rokona, aki az alkalmazottal egy tartózkodási helyen lakik.

 12. Átruházhatóság: A díjak és nevezések nem visszatéríthetők. A nyertesek felelősek a Versenyen megszerzett nyereményt terhelő összes adónak, engedélyezési, nyilvántartási és egyéb költségének befizetéséért. Amennyiben a nyereményeket átutalással fizetik ki, a Játékosoknak be kell mutatniuk a személyazonosító okmányaikat, hogy megfeleljenek a nemzetközi pénzmosás elleni szabályozás rendelkezéseinek.

 13. Kizárás: A rendező kaszinóval együtt, amelyben az Eseményt tartják, fenntartjuk a jogot, hogy bármely személyt kizárjunk a Versenyből, és/vagy kérjük az illető eltávolítását az Esemény területéről többek közt olyan indokból, ha a Játékos megszegi a Verseny vagy Esemény bármely szabályát, túlzottan ittas, az Eseményen jelen lévő bármely személlyel szemben sértő magatartást tanúsít, vagy bármely hasonló viselkedés esetén, amelyet észszerű belátásunk szerint helytelennek vagy oda nem illőnek ítélünk az Esemény során. Ha a Játékost kizárjuk a Versenyről, akkor elveszíti a teljes nevezési díját, és nem lesz jogosult a Versenynyereményre és egyéb díjazásra, amelyet a kizárást megelőzően megszerzett.

 14. Megosztó viselkedés: Bármely eseményen vegyen is részt, egy Játékos sem mutathat be, jeleníthet meg vagy közölhet olyan üzenetet vagy tartalmat, amely a saját hatáskörünkben meghozott döntés szerint politikai jelentéssel van felruházva vagy felruházható azzal (vagy bármely politikai cél vagy tevékenység támogatását jeleníti meg); amely fajgyűlölő, trágár, becsmérlő, fenyegető jellegű, a zaklatás valamely formáját sugalló, becsületsértő, csalárd, mások magánéletét sértő, támadó jellegű, rágalmazó más személyre nézve; valamint amely egyéb módon jogellenes vagy jogtalan dolgot hirdet, reklámoz vagy jóváhagy; amely egyes személyekre vagy azok csoportjára nézve jogsértő, elnyomó, gyalázkodó, zaklató vagy megfélemlítő bármilyen közös – többek között vallásra, nemre, szexuális beállítottságra, rasszra, bőrszínre, hitvallásra, etnikumra, nemzeti hovatartozásra, állampolgárságra, életkorra, családi állapotra, katonai státuszra vagy rokkantságra utaló – jellemző alapján; amely bűncselekményre való felbujtásnak vagy annak elkövetésének minősül; amely polgári jogi felelősségre vonást vonhat maga után; amely kereskedelmi célú, beleértve többek között a pénz- vagy adománygyűjtésre való felhívást, bármilyen termék vagy szolgáltatás reklámozását, hirdetését vagy eladásának ösztönzését. A jelen bekezdést illető vita esetén a döntésünk végleges és kötelező érvényű.

 15. Vis maior: Nem vagyunk felelősek semmilyen, a jelen Szerződésben a Játékossal szemben vállalt kötelezettségünk végrehajtásában bekövetkező késedelemért vagy mulasztásért (beleértve többek közt a garantált nyereményalap nyújtásának kötelezettségét), amely rajtunk kívülálló okból következik be, ideértve többek közt az alábbiakat: (a) tűz, vihar, áradás, földrengés, kedvezőtlen időjárási körülmények vagy más elemi csapás vagy természeti katasztrófa; (b) betegség, epidémia vagy pandémia (úgymint kifejezetten a COVID-19), szennyeződés vagy közegészségügyi problémák; (c) véletlen károkozás, háború, háborús fenyegetés vagy előkészületek, terrorcselekmények, robbantások, lázadás vagy a polgári zavargások egyéb megnyilvánulása, polgári felkelés vagy polgárháború; (d) sztrájk, munkáskizárás vagy más munkaügyi nehézségek; (e) bármely bíróság, kormányhivatal, illetékes hatóság vagy közhatóság által hozott törvénynek, jogszabálynak, rendelkezésnek, szabályozásnak vagy rendeletnek való önkéntes vagy kötelező megfelelés (beleértve bármilyen engedély vagy hozzájárulás hiányát, illetve a törvényben vagy annak értelmezésében bekövetkező bármilyen változást); (f) az energia- vagy egyéb alapszolgáltatás hiánya, az internetkapcsolat megszakadása, a műszaki eszközök meghibásodása, vagy a szállítás meghiúsulása vagy késedelme; (g) a beszállítók és/vagy alvállalkozók nekünk fel nem róható okból bekövetkező nem teljesítése; és/vagy (h) bármely egyéb rajtunk kívül álló ok vagy esemény. Az előbbiek egészére vonatkozó jogfenntartás mellett a Játékos tudomásul veszi és beleegyezését adja, hogy a COVID-19 betegségre adott válaszként általunk megfelelőnek ítélt lépéseket tehetünk, többek közt online-ná alakíthatjuk át az élő, valós életbeli Versenyeket, kizárhatjuk a fertőzött személyeket, vagy átalakíthatunk, módosíthatunk vagy törölhetünk Versenyeket vagy egész Eseményeket, amennyiben az szükséges az egyének egészségének védelme, a vírus terjedésének megfékezése vagy a helyi szabályozásnak való megfelelés miatt.

 16. Kiegészítések: Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Szerződés rendelkezéseit bármikor megváltoztassuk, ezért a Játékos köteles elolvasni a legfrissebb változatot minden alkalommal egy adott Versenyen való részvétel előtt.

 17. Felelősségkorlátozás: A Játékos elfogadja, hogy az érvényes jogszabályokban meghatározottakon túl nem vállalunk felelősséget a jelen Szerződés következtében felmerülő, őt ért bármilyen veszteség, kár, követelés vagy más költség tekintetében.

 18. Adózás: A Játékos elfogadja, hogy kizárólagosan felelős bármely illetékes joghatóságban vagy kormányzati hivatal által kivetett vagy levonandó jövedelem- vagy hasonló adó vagy kapcsolódó fizetési kötelezettség (időben való) befizetéséért minden nyereményre, díjra és más számára kifizetett összegre vonatkozóan, és most és a későbbiekben is felment minket a felelősség vagy költség alól, amely az adókkal vagy más fizetnivalókkal kapcsolatban felmerül (a törvény által megengedett mértékig).

 19. A Játékos elfogadja, hogy teljes felelősséggel tartozik az illetékes adóhatóság felé bármilyen kapott összeg (nyeremény vagy díj) vonatkozásában a benyújtandó adóbevallásokért, és vállalja, hogy azokat az adóbevallásokat pontosan és időben nyújtja be.

 20. Irányadó jog: A jelen Szerződés rendelkezéseire és azok megfogalmazására Man-sziget joga az irányadó. A Játékos beleegyezik, hogy a jelen Szerződést érintő vagy annak tekintetében felmerülő bármilyen vitás helyzetben a Man-szigeti bíróság hozzon döntést. Jelen bekezdésben foglaltak nem korlátozzák a PokerStars Live és partnerei azon jogát, hogy eljárást indítsanak a Játékos ellen bármely más joghatóság bíróságán, és a bármely más joghatóság szerint indított eljárás sem zárja ki további eljárások indítását akár egyidejűleg, akár egymást követően, mindaddig, amíg azt más joghatóság törvénye lehetővé teszi.

 21. Hivatalos nyelv: A TSG Interactive US által New Jerseyben rendezett Események vonatkozásában a játék során minden asztalnál betartatjuk a csak angol nyelvű kommunikációra vonatkozó szabályt. Azok a résztvevők, akik megszegik ezt a szabályt, akár kizárásig terjedő büntetéssel is sújthatók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek utolsó frissítésének dátuma 2021. november 10. Verzió: 20211110.