PokerStars Live ir PSLive sistemos taisyklės ir sąlygos

Šias taisykles ir sąlygas (toliau – "Sutartis"), taip pat PokerStars Live privatumo politiką, pokerio turnyrų taisykles bei pokerio piniginių žaidimų taisykles jūs (toliau – "Vartotojas", "Žaidėjas" arba "jūs") privalote atidžiai perskaityti prieš dalyvaudami gyvai vykdomuose pokerio turnyruose bei piniginiuose žaidimuose (kiekvienas atskirai toliau vadinamas "Turnyru"), kurie yra PokerStars Live varžybų dalis, įskaitant (tačiau neapsiribojant) "European Poker Tour (EPT)", "Asia Pacific Poker Tour (APPT)", "Brazilian Series of Poker (BSOP)", "PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)" ir (arba) "PokerStars MEGASTACK" varžybas (kiekvienos iš kurių atskirai toliau bus vadinamos "Varžybomis"). Sąvoka "Varžybos" taip pat apima jūsų registraciją ir patvirtinimą mūsų PSLive sistemoje (kaip apibrėžta toliau pateiktame 1 punkte), kuri reikalinga norint užsiregistruoti ir žaisti bet kuriose tokio tipo Varžybose.

Sutikdami su šia Sutartimi, jūs pripažįstate, kad "PokerStars Live", "PSLive", "EPT", "APPT", "BSOP", "PSPC", "PokerStars MEGASTACK" ir "PokerStars" yra kompanijų grupei, žinomai kaip "Flutter Group", nuosavybės teise priklausantys ir jos valdomi prekių ženklai. Skirtingos Flutter Group kompanijos organizuoja skirtingas Varžybas, priklausomai nuo Varžybų vietos. Priklausomai nuo Varžybų, kuriose dalyvaujate, sudarysite sutartį su viena iš Flutter Group kompanijų, tokių kaip "Global Poker Tours Limited" ("GPTL"), "Rational Live Events (Malta) Limited" ("Rational Malta"), "Rational Live Events Macau Limited" ("Rational Macau") arba "TSG Interactive US Services Limited" ("TSG Interactive US") (kiekviena atskirai toliau vadinama "Varžybas organizuojanti kompanija", "mes, "mūsų" arba "mus"). 

Prieš dalyvaujant bet kuriose Varžybose jūsų gali būti paprašyta sutikti ir įsipareigoti laikytis atskirų kazino, kuris yra licencijos savininkas ir Varžybų vykdytojas, taisyklių (toliau – "Kazino taisyklės"). Išsamios Kazino taisyklės bus pateiktos arba prieinamos kazino.

Atminkite, kad ši Sutartis: (a) yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų ir atitinkamos Varžybas organizuojančios kompanijos; (b) traktuojama kaip mūsų susitarimas su jumis dėl jūsų dalyvavimo atitinkamose Varžybose, kurias organizuoja ta Varžybų organizavimo kompanija (ir jūsų naudojimosi PSLive sistema), atsižvelgiant į aplinkybes; ir (c) pakeičia bet kokius ankstesnius susitarimus tarp jūsų ir atitinkamos Varžybas organizuojančios kompanijos arba bet kurio kito Flutter Group nario, susijusius su Varžybomis.

REGISTRACIJA – PSLIVE SISTEMA

 1. Kad jums būtų leista dalyvauti Varžybose, turėsite užsiregistruoti pateikdami mums duomenis apie save. Savo nuožiūra suteiksime galimybę žaidėjams užsiregistruoti šiais būdais:

  (a) asmeniškai Varžybų vietoje; arba
  (b) per mūsų PSLive internetinės registracijos sistemą (toliau – "PSLive sistema"), jei tose Varžybose PSLive sistema naudojama.

 2. Pirmą kartą registruodamiesi į Varžybas, kuriose PSLive sistema prieinama ir naudojama, gausite registracijos kortelę (toliau – "PSLive kortelė"). Jeigu jūsų registracijos forma liks nepasirašyta, tačiau jūs vis tiek būsite užregistruoti ir dalyvausite Varžybose, bus laikoma, kad sutinkate su šia Sutartimi ir įsipareigojate laikytis visų joje išvardytų sąlygų.

 3. Naudodami PSLive sistemą turėsite pateikti mums tam tikrus asmens duomenis, kad galėtumėte užsiregistruoti ir atsidaryti paskyrą PSLive sistemoje (toliau – "PSLive paskyra"). Jūs pripažįstate, garantuojate ir įsipareigojate užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys, susiję su jūsų PSLive paskyra, visada būtų teisingi ir atnaujinti. Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame tokius asmens duomenis, rasite mūsų Privatumo politikoje.

 4. Per Varžybas, kurių metu PSLive sistema naudojama:

  (a) registruodamiesi į Varžybas, turėsite pateikti PSLive kortelę, išskyrus registravimąsi pirmą kartą. Šiuo atveju naują PSLive kortelę gausite, kai užsiregistruosite, kaip nurodyta 2 punkte.
  (b) po registracijos į Varžybas rezervuosime jums skirtą Varžybų bilietą iki Varžybų pradžios ir (arba) iki jį atsiimsite.
  (c) jei Turnyre laimėsite prizą, turėsite pateikti PSLive kortelę, kuri bus nuskaityta, kad atitinkama prizo suma būtų paskirta jums, ir jūs ją galėtumėte atsiimti Varžybų vietoje. Jums bus išduotas kvitas, nurodantis, kuriame Turnyre dalyvavote, kelintą vietą šiame Turnyre užėmėte ir kokią sumą laimėjote.
  (d) bilietų rezervaciją galite atšaukti iki Turnyro pradžios:
       (i) parašę el. laišką adresu live@pokerstarslive.com iki Turnyro pradžios likus ne mažiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonioms) valandoms. Jame pateikite šią informaciją:
           (aa) temos eilutėje įrašykite: "Tournament Reservation Cancellation – Urgent";
           (bb) Turnyro, į kurį užsiregistravote, numerį; ir
           (cc) trumpą prašymą atšaukti Turnyro bilieto rezervaciją.
  Atminkite, kad prašymą atšaukti rezervaciją būtina išsiųsti iš PSLive paskyroje registruoto el. pašto adreso.
       (ii) asmeniškai atėję prie registracijos stalo Varžybų vietoje.
  Atminkite, kad jūsų įpirkos suma bus įtraukta į Turnyro prizinį fondą, todėl, Turnyrui prasidėjus, jums nebus leista nei atšaukti rezervacijos į šį Turnyrą, nei atgauti įpirkos sumos, jei negalėsite dalyvauti Turnyre.

 5. Leidžiama turėti tik vieną PSLive paskyrą.

 6. Mes pasiliekame teisę (ir sudarydami šią Sutartį jūs įgaliojate mus) atlikti jūsų tapatybės patikrinimus (arba pasitelkti trečiąsias šalis, veikiančias mūsų vardu, kad atliktų tokius patikrinimus), kurie, mūsų nuomone, yra būtini, įskaitant patikrinimus, atliekamus trečiųjų šalių kredito rizikos vertinimo agentūrų ar paslaugų teikėjų, naudojant jūsų mums pateiktą informaciją (toliau – "Tapatybės patikrinimai").

 7. Atlikę Tapatybės patikrinimus, savo nuožiūra galime neleisti jums patekti į bet kurias Varžybas, panaikinti prieigą prie jūsų PSLive paskyros ir atsisakyti išduoti, anuliuoti ar atšaukti PSLive kortelę.

 8. PSLive kortelę išduodame mes ir ji visam laikui lieka mūsų nuosavybe. Mes bet kuriuo metu galime apriboti, sustabdyti ar uždrausti naudojimąsi ja arba PSLive sistema, panaikinti jūsų prieigą prie PSLive paskyros, taip pat pakeisti arba pataisyti naudojimosi jomis sąlygas. Be to, galime atsisakyti išduoti, anuliuoti arba atšaukti PSLive kortelę bei jūsų prieigą prie PSLive paskyros, jei kuriuo nors momentu turėsime pagrindo manyti, kad jūs:

  (a) piktnaudžiavote ar bandėte piktnaudžiauti PSLive kortele, PSLive paskyra arba PSLive sistema (visos kartu toliau vadinamos "PSLive Turtu"); ir (arba)
  (b) pažeidėte ar bandėte pažeisti bet kurią sąlygą, susijusią su PSLive Turto naudojimu arba dalyvavimu mūsų Turnyruose, o mes apie tai sužinojome ir informavome jus raštu;
  (c) veiksmais arba neveikimu demonstravote užgaulų, agresyvų, negarbingą ar žiaurų elgesį arba pateikėte melagingą ar klaidinančią informaciją, susijusią su PSLive Turto priėmimu, gavimu ir naudojimu arba dalyvavimu bet kuriose Varžybose ar Turnyre;
  (d) iš esmės pažeidėte bet kurią šios Sutarties sąlygą;
  (e) nepraėjote Tapatybės patikrinimų, o tai mums reiškia, kad turime pagrindo nerimauti dėl visko, ką atskleidė tokie Tapatybės patikrinimai.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 1. PSLive kortelė (kartu su visa joje esančia informacija) yra neperleidžiama, jos negalima kopijuoti ir ją galite naudoti tik jūs mūsų aiškiai įvardytais tikslais.

 2. Mes neteikiame jokių konstatuotų ar numanomų garantijų, susijusių su jūsų prieiga ir naudojimusi PSLive Turtu, kuris jums pateikiamas "TOKS, KOKS YRA". Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, nesuteikiama jokia garantija ar pareiškimas dėl PSLive Turto kokybės, tinkamumo naudoti pagal paskirtį, defektų nebuvimo arba dėl to, kad jums pateikta informacija (PSLive Turto ar kita forma) yra išsami ir tiksli. Pasiliekame teisę savo nuožiūra sustabdyti arba nutraukti bet kurio PSLive Turto elemento naudojimą, jį pakeisti, panaikinti arba pridėti naują. Toks sprendimas įsigalios nedelsiant, ir mes nebūsime įpareigoti apie jį jums pranešti.

 3. Jūs esate atsakingi už PSLive kortelės (įskaitant slaptažodžius ar kitas su ja susijusias saugumo priemones) naudojimą ir saugumo užtikrinimą nuo jos užregistravimo ir paskyrimo jums momento. Mes nebūsime atsakingi už jokius nuostolius ar žalą, patirtus jūsų arba trečiosios šalies dėl jūsų negebėjimo užtikrinti PSLive kortelės saugumą.

LOGOTIPŲ NAUDOJIMAS IR RĖMIMAS

 1. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jūsų dalyvavimo Varžybose ar ryšio su jomis negali remti (nei tiesiogiai, nei netiesiogiai) trečioji šalis, kuri yra laikoma Neįgaliotu operatoriumi (žr. toliau pateiktą apibrėžimą). Taip pat neturite teisės vilkėti Neįgalioto operatoriaus prekių ženklo logotipais pažymėtos aprangos. Jei mes nustatome, kad jūsų rėmėju Varžybose yra Neįgaliotas operatorius ir (arba) jūsų apranga yra pažymėta Neįgalioto operatoriaus prekių ženklo logotipu ar logotipais, turime teisę reikalauti, kad jūs iš karto pašalintumėte prekių ženklo logotipus ir (arba) diskvalifikuoti jus iš Varžybų, jei to nepadarysite (arba galime savo sprendimo įgyvendinimą patikėti įstaigai, kurioje vyksta Varžybos, ir (arba) jos darbuotojams). Pagal galiojančius įstatymus jūs atsisakote bet kokių teisių ar pretenzijų, susijusių su mūsų veiksmais jūsų atžvilgiu, kurių imsimės anksčiau aprašytu atveju.

  "Neįgaliotas operatorius" – tai trečioji šalis (įskaitant, tačiau neapsiribojant internetinio ir gyvo pokerio operatoriais, pokerio kambariais, sporto lažybų, kazino ir virtualių sporto varžybų operatoriais), kuri organizuoja turnyrus arba specialias akcijas, siūlančias nemokamą patekimą ar registraciją į Varžybas arba joms skirtus paketus be mūsų leidimo.

 1. Nė vienam žaidėjui jokiose Varžybose nebus leista vilkėti aprangos su logotipu arba prekių ženklu: (i) priklausančiu loterijų, lažybų ar žaidimų operatoriui, kurio reklama draudžiama pagal vietos įstatymus; arba (ii) bet kokiu kitu logotipu, paveikslėliu ar užrašu, kuris, mūsų pagrįsta nuomone, yra nepadorus, įžeidžiantis, prieštaringas ar provokuojantis (įskaitant politinę provokaciją), diskriminuojantis (dėl rasės, etninės priklausomybės, seksualumo, lyties, negalios ar kitų priežasčių) arba skatina smurtą, netoleranciją ar bet kokios formos neapykantą.

 2. Žaidėjams, išskyrus žaidžiančius prie stalų, kurie yra filmuojami arba prie kurių vykstantis žaidimas įrašomas ("TV stalas (-ai)"), bus leidžiama vilkėti marškinius ar marškinėlius su patvirtintų loterijų, lažybų ar žaidimų operatorių logotipais/prekių ženklais, jei jie laikysis šių apribojimų (taip pat apribojimų, aprašytų 23 punkte): 

  (a) vienas logotipas ant kišenės (krūtinės srityje), tačiau ne didesnis nei 70 kv. cm; ir
  (b) vienas logotipas ant viršutinės rankovės dalies, tačiau ne didesnis nei 70 kv. cm.

 3. Jokie logotipai ar prekės ženklai ant jokios žaidėjo aprangos ar kūno dalies Varžybų metu nebus leidžiami, išskyrus logotipus bei prekės ženklus, atitinkančius šiame dokumente nurodytas sąlygas.

 4. Jurisdikciją turinčiose teritorijose, kuriose galioja vietos taisyklės, reglamentuojančios logotipų ir prekių ženklų naudojimą žaidėjų aprangoje (įskaitant (tačiau neapsiribojant) simbolius, firmos ženklus ir interneto svetaines), visi žaidėjai sutinka griežtai laikytis minėtų taisyklių ir (arba) Kazino taisyklių.

 5. Žaidėjams Varžybų metu bus leidžiama apranga su daugiau nei vienu logotipu, jei visi papildomi logotipai bus mūsų patvirtinti kaip pagrindinio rėmėjo logotipai, pavyzdžiui, "PokerStars", arba priklausys bet kuriai iš mūsų Flutter Group kompanijų (pvz., "BetFair", "SkyBet", "Paddy Power" arba "Full Tilt").

 6. Jūs sutinkate laikytis bet kokios Varžybų metu mūsų arba bet kurio kito Flutter Group nario organizuotos akcijos taisyklių, įskaitant bet kokius reikalavimus tokios akcijos metu vilkėti aprangą su konkrečiais logotipais.

 7. Žaidėjas, kurį visą laiką remia teisėta ir gerą reputaciją (mūsų pagrįsta nuožiūra) turinti trečiosios šalies internetinių žaidimų svetainė (toliau – "Remiamas žaidėjas"), norėdamas vilkėti aprangą su savo rėmėjo logotipu, iki Varžybų pradžios privalo gauti mūsų raštišką sutikimą bei vilkėti aprangą su savo rėmėjo logotipu ir prekių ženklu bet kurių Varžybų pradžioje. Bet kuris Remiamas žaidėjas, kuris nevilkės aprangos su savo rėmėjo logotipais bei prekių ženklais nuo Varžybų pradžios, tačiau bandys tai padaryti vėlesniame tų Varžybų etape, turės pateikti raštišką rėmimo įrodymą, kad jam būtų leista vilkėti aprangą su minėtais logotipais ir prekių ženklais. Siekiant išvengti abejonių, Varžybų "pradžia" bus laikomas momentas, kai pirmąją pirmojo Varžybų Turnyro dieną visiems žaidėjams pirmą kartą padalinamos jų užverstos kortos ("išmaišymas ir dalinimas").

 8. Visi žaidėjai, nusprendę Varžybų metu vilkėti aprangą su patvirtinto žaidimų operatoriaus prekių ženklo logotipu, kaip nurodyta 19 punkte, privalės laikytis šiame dokumente (įskaitant 19 punktą) arba Kazino taisyklėse numatytų apribojimų arba reikalavimų.

 9. Vilkėti aprangą su vienos kompanijos, išskyrus PokerStars ir Full Tilt, prekių ženklu / logotipu leidžiama ne daugiau nei 10 % visų Turnyro žaidėjų.

TEISĖ FOTOGRAFUOTI IR ŽAIDIMAS PRIE STALŲ, KURIE RODOMI PER TELEVIZIJĄ / INTERNETU

 1. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu fotografuoti, rodyti per televiziją, transliuoti internetu ir įrašyti bet kurią bet kurių Varžybų dalį, įskaitant jūsų dalyvavimą jose, taip pat transliuoti, platinti bei padaryti ją prieinamą bet kokioms žiniasklaidos priemonėms visame pasaulyje be laiko apribojimo. Jūs pripažįstate ir sutinkate su mūsų teise naudoti su jumis susijusią Medžiagą (kaip ji apibrėžta toliau pateiktame 33 punkte) neribotai ir nevaržomai, kaip nurodyta 33 punkte. Vadovaudamiesi šiuo reikalavimu rodyti bet kurią Varžybų dalį, sutinkate sėsti prie pokerio stalo, kuris skirtas specialiai Varžybų transliacijai per televiziją arba internetu.

 2. Atsižvelgiant į toliau pateiktus 24 ir 25 punktus, vilkėti aprangą su vienos kompanijos, išskyrus PokerStars ir Full Tilt, prekių ženklu / logotipu prie kiekvieno Turnyro TV stalo leidžiama ne daugiau nei 2 (dviem) žaidėjams. Jei prie TV stalo žaidžia daugiau nei 2 vienos kompanijos remiami žaidėjai, tuomet žaidėjai privalo patys nuspręsti, kurie 2 iš jų prie atitinkamo TV stalo vilkės firminę aprangą. Jei sprendimas nebus priimtas, mes išrinksime tuos žaidėjus pasitelkę "aukščiausios kortos" metodą. Bet koks mūsų priimtas sprendimas bus galutinis. Žaidėjas, pradėjęs žaidimą prie TV stalo su apranga be logotipų, negali keisti aprangos visą laiką, kol žaidžia prie TV stalo.

 3. Nepaisant anksčiau pateikto 23 punkto, mes (taip pat mūsų vardu veikiančios trečiosios šalys) turėsime visišką laisvę nuspręsti, ar Varžybų metu prie TV stalo žaidžiančių žaidėjų apranga yra tinkama. Be to, turėsime teisę pašalinti bet kuriuos ant žaidėjų aprangos esančius logotipus, paveikslėlius ar užrašus, kurie, mūsų nuomone (arba mūsų vardu veikiančios įgaliotos trečiosios šalies nuomone), prieštarauja užsakyto transliuotojo reikalavimams, pažeidžia galiojančius įstatymus ir bet kurios reguliuojančios institucijos praktikos normas ar taisykles.

 4. Visi leistini logotipai / prekių ženklai ant marškinėlių ir kitų drabužių, vilkimų žaidžiant prie TV stalo, turi atitikti anksčiau aprašytus apribojimus ir toliau pateiktus papildomus apribojimus:

  (a) vienas logotipas ant kišenės (krūtinės srityje), tačiau ne didesnis nei 7 cm x 4 cm;
  (b) vienas logotipas ant viršutinės rankovės dalies, tačiau ne didesnis nei 7 cm x 4 cm; ir
  (c) kepuraitės bei kortų saugai su logotipais bus leidžiami tik tuomet, jei logotipai ant jų nebus matomi.

 5. Žaidžiant prie TV stalų ir bet kokio filmavimo metu žaidėjams nebus leidžiama vilkėti aprangos su jokiais kitokiais kompanijų pavadinimais ir (arba) prekių ženklų logotipais, išskyrus patvirtintus šia Sutartimi. Tai galioja ir sporto bei mados prekių ženklams (ir ne tik jiems). Joks žaidėjas, vilkintis aprangą arba turintis daiktų (pvz., kortų saugai), pažeidžiančių šią taisyklę, negalės žaisti prie TV stalo, kol minėta aprangos detalė ir (arba) daiktas nebus pakeisti ir (arba) pašalinti. Mes pasiliekame teisę pašalinti (savo sprendimu), pakeisti arba užmaskuoti žaidėjo rėmėjo logotipus, jei minėti logotipai neatitiks vietos taisyklių, transliacijos standartų arba šios Sutarties sąlygų.

 6. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jei bet kurio Turnyro metu būsite paskirti žaisti prie TV stalo, prieš užimant savo vietą ir pradedant žaisti, jūsų gali būti pareikalauta visus turimus elektroninius įrenginius ir prietaisus, įskaitant, bet neapsiribojant planšetiniais kompiuteriais bei ausinėmis (nepriklausomai nuo to, ar jie turi pranešimų siuntimo / gavimo bei bendravimo funkcijas), perduoti paskirtam Turnyro atstovui. Tokiu atveju šios taisyklės nesilaikantis žaidėjas gali būti diskvalifikuotas iš Turnyro. Visi tokio žaidėjo pinigai, sukaupti iki diskvalifikacijos momento, bei šio žaidėjo Varžybų įpirka bus konfiskuoti mūsų arba bet kurios mūsų vardu veikiančios trečiosios šalies sprendimu.

 7. Visiems žaidėjams prie TV stalo taikoma nerūkymo politika, kuri apima ir elektroninių cigarečių draudimą.

 8. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad transliacijų ir filmavimų metu prie TV stalų žaidžiantiems žaidėjams neleidžiama bendrauti, prisiartinti arba kitokiu būdu kontaktuoti su bet kuriuo asmeniu už stalo ribų, įskaitant (tačiau neapsiribojant) žiūrovus ir specialius televizijos ar internetinių transliacijų kanalų atstovus, išskyrus atvejus, kai toks bendravimas yra susijęs su techninėmis filmavimo kliūtimis, arba jūs nebedalyvaujate padalinime (t. y. nusimetėte arba pastatėte "all‑in"), ir visada vadovaujantis mūsų (arba mūsų vardu veikiančios trečiosios šalies) sprendimu. Bet kuriam šią taisyklę pažeidusiam žaidėjui gali būti skiriami šioje Sutartyje aprašyti apribojimai ir (arba) nuobaudos.

 9. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visų transliacijų ir filmavimų metu, jei to prašome, žaidėjai per visas žaidimo prie TV stalo pertraukas privalo likti jiems skirtose zonose ir kad tokiais atvejais žaidėjams nebus leista išeiti iš šių zonų be paskirto Turnyro atstovo palydos. Taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad žaidėjų gali būti pareikalauta kiekvieno padalinimo metu parodyti savo užverstas kortas specialioms prie TV stalo sumontuotoms kameroms, išskyrus atvejus, kai žaidėjai pareiškia, jog žaidžia padalinimą "aklai". Mes turime teisę, neperžengdami proto ribų, sustabdyti žaidimą prie TV stalo, kol visi žaidime dalyvaujantys žaidėjai parodys savo užverstas kortas. Tiesioginės transliacijos, kuriose rodomos žaidėjų užverstos kortos, vėluos mažiausiai 30 minučių.

 10. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes turime teisę (savo nuožiūra) bet kuriuo momentu sustabdyti arba atidėti žaidimą prie TV stalo. Be to, žaidėjai turi mums suteikti teisę skelbti, atšaukti arba keisti žaidimo pertraukas, jeigu tam bus pagrįsta priežastis. Taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad prie TV stalo bet kuriuo Varžybų metu bus draudžiama nešvanki kalba, agresyvus elgesys arba kitos nederamo elgesio formos, įskaitant (tačiau neapsiribojant) išsireiškimus žodžiu, gestus arba bet kokią kitą asocialaus elgesio formą, kuria siekiama įžeisti, išjuokti arba pažeminti kitą asmenį. Bet kuris šią taisyklę pažeidęs žaidėjas gali būti baudžiamas, kaip tai numatyta šioje Sutartyje ir turnyrų taisyklėse.

 11. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jeigu būsite paskirti žaisti prie TV stalo, jūsų gali būti pagrįstai reikalaujama pasirodyti tam tikrose kitose vietose ir tam tikromis dienomis, apie kurias būsite informuoti, ir dalyvauti papildomuose filmavimuose, interviu, papildomuose pakartotiniuose fotografavimuose. Tai gali vykti prieš žaidimą, po jo arba žaidimo pertraukų metu, ir jūs įsipareigojate vykdyti visus šiuos reikalavimus.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 1. Teisės į intelektinę nuosavybę reiškia visą apsaugotą, sukurtą arba bet kurios jurisdikcijos įstatymų pagrindu atsirandančią intelektinę nuosavybę, įskaitant: (i) visus patentus ir prašymus juos gauti; (ii) visus prekių ženklus, paslaugų ženklus, prekių pavadinimus, paslaugų pavadinimus, registruotus prekių pavadinimus, teises į pakuotę, įmonių pavadinimus, prekybos stilius, logotipus, iliustracijas, apipavidalinimą, etiketes ant pakuočių, dizainą ir kitus tiek registruotus, tiek neregistruotus verslo skiriamuosius ženklus, įskaitant bendrąsias teises į juos (kai jos perleidžiamos) ir bet kurio iš anksčiau paminėtų dalykų prestižą bei visus su jais susijusius prašymus, įregistravimus, atnaujinimus arba pratęsimus; (iii) visus interneto domenų pavadinimus (įskaitant susietus, registruotus ir (arba) prijungtus prie socialinių tinklų svetainių); (iv) visas autorių teises ir darbų šablonus, duomenų bazes bei teises į dizainą, tiek registruotas ir skelbtas, tiek neregistruotas ir neskelbtas, visas susijusias registracijas ir protokolus bei visus susijusius prašymus, įregistravimus, atnaujinimus arba pratęsimus; (v) visas prekybines paslaptis, gerąją patirtį ir panašią konfidencialią ir patentuotą informaciją, saugomą galiojančių teisės aktų arba bendrosios teisės; (vi) visas kitas teises į intelektinę nuosavybę, atsiradusias dėl arba susijusias su technologija; (vii) visas teises į reklamą, viešinimą ir anotacijas bei su tuo susijusias teises; (viii) visas teises kreiptis į teismą ir gauti žalos atlyginimą pagal įstatymą arba teisingumo principą už bet kokį pasikėsinimą į šias teises, jų neteisėtą pasisavinimą, susilpninimą, pažeidimą arba kitokį pakenkimą joms praeityje, dabartyje arba ateityje.

 2. Rational Intellectual Holdings Limited ("RIHL") – kompanija, kuriai priklauso visos Flutter Group intelektinės nuosavybės teisės – yra vienintelė visų teisių į PokerStars Live Turtą, įskaitant autorių teisių apsaugą, prekybos paslaptis ir teises į intelektinę nuosavybę (apibrėžtą anksčiau), savininkė. Terminai "PSLive" ir "PokerStars Live" bei domenų pavadinimai "pslive.com" ir "pokerstarslive.com" yra RIHL priklausantys prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai ir (arba) domenų pavadinimai, todėl RIHL išsaugo visas teises į juos.

 3. Jūs neatšaukiamai suteikiate mums ir visoms mūsų vardu veikiančioms trečiosioms šalims visas teises, sutikimus ir leidimus, reikalingus, kad galėtume visapusiškai pasinaudoti (įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atkūrimą, platinimą, taisymą, koregavimą, vertimą, pakeitimą, demonstravimą viešai, transliavimą per televiziją, internetu ar per kitas komunikacijos priemones bei darbų kūrimą jų pagrindu) jūsų nuotrauka, atvaizdu, išvaizda, paveikslu, balsu, vardu, filmuota medžiaga ir garso įrašais, kuriuose jūs dalyvaujate, nufotografuotais, nufilmuotais, įrašytais ir transliuojamais mūsų arba mūsų vardu (toliau – "Medžiaga") visame pasaulyje visais laikais ir nemokėdami autoriaus honoraro. Ši Medžiaga gali būti naudojama bet kokiu būdu, pasitelkus bet kokią tiek jau egzistuojančią, tiek ateityje sukurtą žiniasklaidos priemonę, bet kurioje programoje, dėl kurios jūsų Medžiaga buvo užfiksuota, ir visose kitose programose. Tas pats galioja ir bet kokiai kitai medžiagai, įskaitant (tačiau neapsiribojant) medžiagą, susijusią su tiesiogine ar iš anksto įrašyta Turnyro transliacija internetu, vaizdo tinklaraščių apie Turnyrą kūrimu ir platinimu, reklamos ar kitos rinkodarai naudojamos medžiagos, susijusios su Turnyru, kitais pokerio turnyrais arba Flutter Group prekių ženklų internetinėmis pokerio svetainėmis (įskaitant (tačiau neapsiribojant) "PokerStars Live", "PokerStars", "PokerStars Casino", "Full Tilt" ir "PokerStars Sports") kūrimu bei leidyba. Jūs atleidžiate mus ir mūsų teisių perėmėjus nuo bet kokių pretenzijų, žalos, atsakomybės, kaštų ir išlaidų, atsirandančių dėl bet kokio jūsų turimų teisių į privatumą, viešumą ar individualumą pažeidimo arba bet kokio autorių teisių ar kitokios jums priklausančios teisės į nuosavybę pažeidimo, susijusio su Medžiagos naudojimu, vadovaujantis šia Sutartimi suteiktais leidimais bei teisėmis. Pirmiau išdėstytos sąlygos įpareigoja jus ir jūsų įpėdinius, teisių perėmėjus bei teisėtus atstovus.

 4. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mums vieninteliams priklauso visos teisės, nuosavybė ir interesai, įskaitant (tačiau neapsiribojant) visas intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Medžiaga ir bet kokiais jos pagrindu sukurtais kūriniais. Jei Medžiaga nėra automatiškai laikoma mūsų nuosavybe, šiuo dokumentu jūs suteikiate mums (arba mūsų paskirtai trečiajai šaliai ) visas teises, nuosavybę ir interesus, susijusius su Medžiaga bei sutinkate sutvarkyti visus mūsų pagrįstai prašomus dokumentus, kad būtų įvykdyta viskas, kas buvo išdėstyta anksčiau.

 5. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (a) turite visišką teisę mums ir mūsų partneriams suteikti teises bei duoti leidimus, paminėtus šiame dokumente, ir (b) Medžiagoje nėra nieko (įskaitant balso intonaciją, gestus ar kt.), kas pažeistų autorių teises arba bet kurią kitą bet kurio asmens teisę, pažeistų bet kokią sutartį arba susitarimą dėl informacijos neatskleidimo, būtų laikoma teismo negerbimu, šmeižimu arba sumenkintų mūsų, bet kurio transliuotojo ir (arba) bet kurio mūsų prekių ženklo reputaciją.

 6. Šiuo dokumentu jūs mums duodate visus leidimus, numatytus 1991 m. Meno Salos Autorių teisių apsaugos įstatyme ("CA 1991") arba panašiuose kitų pasaulio šalių teisės aktuose, susijusius su jūsų dalyvavimu bet kuriose Varžybose ir jūsų dalyvavimo bet kuriose Varžybose išnaudojimu bet kokiu būdu visose žiniasklaidos priemonėse. Be to, šiuo dokumentu jūs atsisakote visų moralinių teisių į Medžiagą apie jus, kurios jums šiuo metu yra suteiktos arba bet kuriuo metu ateityje gali būti suteiktos pagal CA 1991 IV dalį (arba analogiškų teisių kitose jurisdikcijose). Taip pat sutinkate nesiimti, nepalaikyti ir neleisti vykti jokiam veiksmui ir nereikšti jokių pretenzijų dėl to, kad šios Medžiagos ar kitokios medžiagos saugojimas, tvarkymas ar naudojimas pažeidžia jūsų moralines teises.

DUOMENŲ APSAUGA

 1. Jūs pripažįstate, kad registracijos metu gautus jūsų asmens duomenis tvarkysime tiek, kiek bus būtina norint organizuoti Varžybas ir jums dalyvauti jose. Šis apdorojimas yra būtinas, kad būtų įvykdytos su jumis sudarytos sutarties sąlygos.

 2. Jei bus padarytos jūsų nuotraukos, tokie asmens duomenys šiuose vaizduose bus tvarkomi atsižvelgiant į mūsų teisėtus interesus reklamuoti mūsų Varžybas. Jei norėsime naudoti konkrečiai jus, tokie asmens duomenys bus tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą.

Daugiau apie savo asmens duomenų tvarkymą ir teises į duomenų apsaugą galite paskaityti PokerStars Live privatumo politikoje, kurią rasite čia.

ĮVAIRIOS SĄLYGOS

 1. Garantijos neteikimas / Perleidimo teisė: jūs patvirtinate, kad nesivadovaujate jokiais mūsų raštiškais ar žodiniais pareiškimais arba suteiktomis garantijomis, išskyrus tuos, kurie aiškiai išdėstyti šioje Sutartyje. Pripažįstate, kad mes turime teisę laisvai ir be įspėjimo perleisti visas arba dalį šioje Sutartyje numatytų savo teisių, licencijų ir (arba) įsipareigojimų bet kuriam Flutter Group nariui arba bet kuriai trečiajai šaliai.

 2. Priverstinis vykdymas: turėtumėte atkreipti dėmesį, kad mes (arba mūsų vardu veikianti įgaliota trečioji šalis) turime teisę savo nuožiūra imtis, mūsų nuomone, pagrįstų veiksmų, kad visą laiką būtų laikomasi šios Sutarties sąlygų.
 3. Nuostolių padengimo garantija: jūs sutinkate padengti bet kokius mūsų ir mūsų teisių perėmėjų kaštus, nuostolius dėl ieškinių, išlaidas ir įsiskolinimus (įskaitant (tačiau neapsiribojant) teismo išlaidas ir advokatų mokestį), patirtus dėl to, kad jūs (arba bet kuris jūsų įgaliotas asmuo) nesilaikėte bet kurio šioje Sutartyje įforminto jus įpareigojančio susitarimo, garantijos ir (arba) įsipareigojimo.

 4. Pagalba: jei norėsime, kad dalyvautumėte reklaminėje rinkodaroje arba interviu su kviestiniais spaudos atstovais ar kitomis trečiosiomis šalimis, stengsimės iš anksto gauti jūsų raštišką sutikimą.

 5. Turnyrų taisyklių pakeitimai: mes pasiliekame teisę papildyti arba pakeisti bet kurias Turnyrų ar Varžybų taisykles savo nuožiūra. Po bet kurio tokio pakeitimo apie jį bus pranešta svetainėje arba tiesiogiai jums. Jei ir toliau dalyvausite Varžybose po tokio pakeitimo ir pranešimo apie jį, bus laikoma, kad su juo sutinkate.

 6. Susitarimai: jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Turnyro finalinio stalo žaidėjams leidžiama aptarti bet kokį susitarimą dėl likusio prizinio fondo dalybų arba jo perskirstymo tik tuomet, kai jie sėdi prie stalo. Taip pat sutinkate, kad tokiose diskusijose privalo dalyvauti paskirtas Turnyro atstovas, o su priziniu fondu susiję sprendimai bus paviešinti.

 7. Tam tikrose Varžybose gali būti taikomi įpirkų ir išmokėjimų apribojimai. Dėl išsamios informacijos kreipkitės į PokerStars Live komandą.

 8. Teisė atšaukti: kartu su organizuojančiu kazino, kuriame Varžybos bus vykdomos, pasiliekame teisę savo nuožiūra atšaukti arba pakeisti bet kurias Varžybas arba Turnyrą.

 9. Taisyklių laikymasis: jūs sutinkate laikytis, Kazino taisyklių, pokerio turnyrų taisyklių ir pokerio piniginių žaidimų taisyklių. Tam tikrais atvejais pirmenybė gali būti teikiama ne šioms, o organizuojančio kazino ir vietos žaidimų taisyklėms. Apie visus taisyklių pakeitimus bus paskelbta Varžybų internetinėje svetainėje ir pranešta žaidėjams Varžybų metu.

 10. Atsisakymas leisti patekti: mes pasiliekame teisę dėl bet kokios priežasties atsisakyti leisti bet kuriam asmeniui patekti į bet kurį ir visus Turnyrus bei zonas, kuriose vykdomos Varžybos. Asmenys, kuriuos pašalina Turnyro rėmėjas, partneris arba organizatorius, neturi teisės patekti į jokias Turnyrų ar Varžybų zonas.

 11. Teisė žaisti: Flutter Group priklausančių kompanijų darbuotojai arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (įskaitant tokio fizinio asmens partnerius), teikiantys paslaugas, susijusias su Varžybomis, taip pat tokių darbuotojų Artimiausi giminaičiai (kaip jie apibrėžti toliau) neturi teisės žaisti jokiose Varžybose be mūsų išankstinio leidimo. "Artimiausiais giminaičiais" laikomi: darbuotojo sutuoktinis (-ė), vaikai ir bet kokie kiti giminaičiai ar asmenys, gyvenantys kartu su darbuotoju.

 12. Draudimas perleisti: prizų ir turnyrų bilietų perleisti negalima. Laimėtojai yra atsakingi už visus mokesčius, licencijų, registracijos ir kitas su Turnyro prizu susijusias rinkliavas. Jei prizai bus išmokami elektroninio būdu, vadovaujantis tarptautiniais kovos su pinigų plovimu reikalavimais, žaidėjai privalės pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 13. Diskvalifikacija: mes kartu su organizuojančiu kazino, kuriame vyks Varžybos, pasiliekame teisę diskvalifikuoti bet kurį asmenį iš visų Turnyrų ir (arba) reikalauti pašalinti tokius asmenis iš Varžybų vietos dėl priežasčių, tarp kurių yra (bet vien tuo neapsiribojama) žaidėjo padarytas bet kurio Turnyro ar Varžybų taisyklių pažeidimas, per didelis apsvaigimas, bet kurio Varžybose dalyvaujančio asmens įžeidimas ar bet koks panašus elgesys, kuris, mūsų pagrįsta nuomone, yra netinkamas arba nederamas Varžybų metu. Jei būsite diskvalifikuoti iš Turnyro, prarasite visą įpirkos sumą ir neturėsite teisės gauti jokių Turnyro prizinių pinigų ar kitokio prizo, į kurį pretendavote diskvalifikacijos momentu.

 14. Jokių nesutarimų: nė vienam varžybose dalyvaujančiam žaidėjui neleidžiama rodyti, demonstruoti ar bet kaip kitaip reikšti minčių arba kitokio pobūdžio turinio, kuris, mūsų nuomone, yra arba gali būti interpretuojamas kaip politinis (arba palaikantis bet kokią politinę idėją ar veiksmus), rasistinis, nepadorus, žeminantis, grasinantis, priekabiaujantis, šmeižiantis, apgaulingas, pažeidžiantis kito asmens privatumą, įžeidžiantis, juodinantis kito asmens gerą vardą arba kitaip skatinantis, reklamuojantis bei palaikantis nelegalius ar neteisėtus veiksmus, taip pat terorizuojantis, menkinantis, persekiojantis arba bauginantis asmenį ar asmenų grupę bet kokiu pagrindu, įskaitant (tačiau neapsiribojant) religiją, lytį, seksualinę orientaciją, rasę, odos spalvą, pažiūras, etninę kilmę, tautybę, pilietybę, amžių, šeimyninę padėtį, tarnavimą kariuomenėje arba neįgalumą; esantis nusikalstamo pobūdžio ar kitaip skatinantis nusikalstamus veiksmus arba užtraukiantis civilinę atsakomybę, skirtas komerciniams tikslams, įskaitant (tačiau neapsiribojant) bet kokios medžiagos pateikimą siekiant rinkti lėšas, skatinti, reklamuoti arba siūlyti prekybą bet kokiomis prekėmis ar paslaugomis. Kilus ginčams dėl šios pastraipos, mūsų sprendimas bus galutinis ir įpareigojantis.

 15. Nenugalima jėga: mes neprisiimsime atsakomybės už įsipareigojimų jums pagal šią Sutartį pavėluotą vykdymą arba negebėjimą jų įvykdyti, įskaitant (tačiau neapsiribojant) bet kokį įsipareigojimą pasiūlyti garantuotą prizinį fondą, dėl priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti, tarp kurių yra: (a) gaisras, audra, potvynis, žemės drebėjimas, nepalankios oro sąlygos ar kiti Dievo veiksmai arba stichinės nelaimės; (b) liga, epidemija ar pandemija (pvz., COVID-19), tarša arba visuomenės sveikatos problemos; (c) atsitiktinė žala, karas, karo grėsmė arba pasiruošimas karui, teroro aktai, sprogimai, riaušės ar kita pilietinė netvarka, pilietinių neramumų ar pilietinio karo apraiškos; (d) streikas, lokautas ar kitos darbo sunkumų formos; (e) savanoriškas ar privalomas bet kurio teismo, vyriausybinės agentūros, kompetentingos institucijos ar valdžios institucijos įstatymo, akto, įsakymo, taisyklės ar teisės akto laikymasis (įskaitant reikalingos licencijos ar sutikimo nesuteikimą arba bet kokį įstatymų ar teisės aiškinimo pakeitimą); (f) elektros energijos arba kitų esminių paslaugų trūkumas, interneto sutrikimas, techninės įrangos sutrikimas arba transportavimo sutrikimas ar vėlavimas; (g) tiekėjų ir (arba) subrangovų įsipareigojimų nevykdymas, atsiradęs ne dėl mūsų kaltės; ir (arba) (h) bet kokia kita priežastis ar įvykis, kurio mes pagrįstai negalime kontroliuoti. Nepažeisdami bendro pirmiau pateiktos pastraipos pobūdžio, pripažįstate ir sutinkate, kad, reaguodami į COVID-19 virusą, bet kurių Varžybų atžvilgiu galime imtis tokių priemonių, kurias laikome tinkamomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant gyvų, paprastai tikruose kazino vykdomų Turnyrų rengimu internete, užsikrėtusių asmenų neįleidimu arba Turnyrų ar visų Varžybų pakeitimu arba atšaukimu, atsižvelgiant į poreikį apsaugoti asmenų sveikatą, kontroliuoti viruso plitimą arba laikytis vietos reikalavimų.

 16. Pakeitimai: mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios Sutarties sąlygas, todėl jūs turėtumėte perskaityti naujausią Sutarties versiją prieš dalyvaudami kiekviename Turnyre.

 17. Atsakomybės apribojimas: jūs sutinkate, kad mes nebūsime atsakingi už jūsų dėl šios Sutarties patirtus nuostolius, žalą ieškinius ir kitas išlaidas, nebent to reikalautų taikytini įstatymai.

 18. Mokesčiai: jūs sutinkate, kad esate vienintelis atsakingas už tai, kad (laiku) sumokėsite pajamų ar panašaus pobūdžio mokesčius, taip pat bet kokias susijusias rinkliavas, paskirtas ir renkamas bet kurioje atitinkamoje jurisdikcijoje arba bet kurios valdžios institucijos už bet kokius jums išmokėtus prizus, laimėjimus ar kitas pinigines sumas. Be to, visiškai mus atleidžiate nuo bet kokios atsakomybės ir išlaidų, susijusių su šiais mokesčiais ar kitomis rinkliavomis (jei tai neprieštarauja įstatymui).

 19. Jūs sutinkate, kad esate visiškai atsakingi už bet kokių mokesčių deklaracijų, susijusių su gautomis išmokomis (prizais ir laimėjimais), pateikimą atitinkamai mokesčių inspekcijai laiku bei įsipareigojate užtikrinti tokių deklaracijų duomenų tikslumą.

 20. Vyraujanti teisė: šios Sutarties sąlygas reglamentuoja ir jos interpretuojamos remiantis Meno Salos įstatymais. Jūs sutinkate, kad bet kokie su šia Sutartimi susiję ar dėl jos kilę ginčai bus sprendžiami Meno Salos teismuose. Jokia šio punkto nuostata neapriboja PokerStars Live ir jo partnerių teisės imtis teisinių veiksmų prieš jus bet kuriame kitame kompetentingame teisme. Be to, teisinio proceso pradėjimas vienoje ar daugiau jurisdikcijų nekliudo pradėti bylinėjimosi proceso bet kuriose kitose jurisdikcijose, nesvarbu, vienu metu ar ne, kol tai leidžiama pagal tos jurisdikcijos įstatymus.

 21. Oficiali kalba: Varžybose, kurias Naujajame Džersyje vykdys TSG Interactive US kompanija, prie stalų bus galima kalbėti tik anglų kalba. Šią taisyklę pažeidę žaidėjai gali būti nubausti ir net diskvalifikuoti.

Šios Taisyklės ir sąlygos paskutinį kartą atnaujintos 2021 m. lapkričio 10 d. Versija: 20211110.