PokerStars Live ir PSLive sistemos taisyklės

Šios taisyklės (toliau – "Sutartis"), taip pat PokerStars Live privatumo taisyklės, pokerio turnyrų taisyklės bei pokerio piniginių žaidimų taisyklės privalo būti jūsų (toliau – "Vartotojas", "Žaidėjas" arba "jūs") atidžiai perskaitytos prieš dalyvaujant gyvai vykdomuose pokerio turnyruose bei piniginiuose žaidimuose (kiekvienas atskirai toliau vadinamas "Turnyru"), kurie yra PokerStars Live varžybų dalis, įskaitant (tačiau neapsiribojant) "European Poker Tour (EPT)", "Asia Pacific Poker Tour (APPT)", "Brazilian Series of Poker (BSOP)", "PokerStars Caribbean Adventure (PCA)", "PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)" ir (arba) "PokerStars MEGASTACK" varžybas (kiekvienos iš kurių atskirai toliau bus vadinamos "Varžybomis"), taip pat prieš naudojantis PSLive sistema ir norint užsiregistruoti bei žaisti tokio tipo Varžybose.

Sutikdami su šia Sutartimi, jūs pripažįstate, kad "PokerStars Live", "PSLive", "EPT", "APPT", "BSOP", "PCA", "PSPC", "PokerStars MEGASTACK" ir "PokerStars" yra kompanijų grupei, žinomai kaip "The Stars Group", nuosavybės teise priklausantys ir jos valdomi prekės ženklai. Priklausomai nuo Varžybų, kuriose jūs dalyvaujate, Turnyro organizavimo vietos, kontekste naudojamas terminas "Grupė" reiškia Global Poker Tours Limited ("GPTL"), Rational Live Events (Malta) Limited ("Rational Malta"), Rational Live Events Macau Limited ("Rational Macau") arba TSG Interactive US Services Limited ("TSG Interactive US") (visos kartu toliau vadinamos "Varžybas organizuojančia kompanija" "mes", "mūsų" arba "mus") arba Varžybas organizuojančios kompanijos dukterinę bendrovę, Varžybas organizuojančios kompanijos kontroliuojančią bendrovę bei bet kurią tokios kontroliuojančios bendrovės dukterinę bendrovę. 

Prieš dalyvaujant bet kuriose Varžybose jūsų gali būti paprašyta sutikti ir įsipareigoti laikytis atskirų kazino, kuris yra licencijos savininkas ir Varžybų organizatorius, taisyklių (toliau – "Kazino taisyklės"). Išsamios Kazino taisyklės bus pateiktos arba prieinamos kazino.

Atminkite, kad ši Sutartis: (a) yra įstatymiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų ir atitinkamos Varžybas organizuojančios kompanijos; (b) traktuojama kaip mūsų susitarimas su jumis dėl jūsų dalyvavimo mūsų Varžybose ir (arba) naudojimosi PSLive sistema (kaip apibrėžta toliau), kai tai būtina; ir (c) pakeičia bet kokius ankstesnius susitarimus tarp jūsų ir atitinkamos Varžybas organizuojančios kompanijos arba bet kurio kito Grupės nario, susijusius su joje išdėstytu dalyku.

Jūs patvirtinate, kad nesivadovaujate jokiais mūsų raštiškais ar žodiniais pareiškimais arba suteiktomis garantijomis, išskyrus tuos, kurie aiškiai išdėstyti šioje Sutartyje. Jūs pripažįstate, kad mes turime teisę laisvai ir be įspėjimo perleisti visas arba dalį šioje Sutartyje numatytų savo teisių, licencijų ir (arba) įsipareigojimų bet kuriam Grupės nariui arba bet kuriai trečiajai šaliai.

Jūs turėtumėte atkreipti dėmesį, kad mes (arba mūsų vardu veikianti įgaliota trečioji šalis) turime teisę savo nuožiūra imtis mūsų manymu reikalingų veiksmų tam, kad visą laiką būtų laikomasi šios Sutarties sąlygų.

REGISTRACIJA Į TURNYRĄ – PSLIVE SISTEMA

 1. Kad jums būtų leista dalyvauti Varžybose ir (arba) patekti į Turnyrą, turėsite užsiregistruoti pateikdami mums duomenis apie save. Savo nuožiūra suteiksime galimybę žaidėjams užsiregistruoti šiais būdais:

  (a) asmeniškai Varžybų vykdymo vietoje; arba
  (b) per mūsų PSLive internetinės registracijos sistemą (toliau – "PSLive sistema"), jei tose Varžybose PSLive sistema naudojama.

 2. Pirmą kartą registruodamiesi į Varžybas, kuriose PSLive sistema prieinama ir naudojama, gausite registracijos kortelę (toliau – "PSLive kortelė"). Jeigu jūsų registracijos forma liks nepasirašyta, tačiau jūs vis tiek būsite užregistruoti ir dalyvausite Varžybose, bus laikoma, kad sutinkate su šia Sutartimi ir įsipareigojate laikytis visų joje išvardytų sąlygų.
 3. Registruodamiesi į Turnyrą per PSLive sistemą (kai tai bus įmanoma), turėsite pateikti mums tam tikrus asmeninius duomenis. Jie reikalingi tam, kad galėtume užregistruoti ir atidaryti jūsų paskyrą PSLive sistemoje (toliau – "PSLive paskyra"). Jūs patvirtinate, garantuojate ir įsipareigojate visą laiką užtikrinti su PSLive paskyra susijusių savo asmeninių duomenų tikslumą ir teisingumą.
 4. Per Varžybas, kurių metu PSLive sistema naudojama:

  (a) registruodamiesi į Turnyrą turėsite pateikti savo PSLive kortelę, išskyrus registravimąsi pirmą kartą. Šiuo atveju naują PSLive kortelę gausite, kai užsiregistruosite, kaip nurodyta 2 punkte.
  (b) po registracijos į Turnyrą jums rezervuosime Turnyro bilietą, kurį laikysime iki Turnyro pradžios ir (arba) kol jį atsiimsite, o konkretaus Turnyro įpirkos suma bus nurašyta nuo jūsų PSLive paskyros.
  (c) jei Turnyro metu laimėsite piniginį prizą, privalėsite pateikti PSLive kortelę, kuri bus nuskaityta tam, kad atitinkama prizo suma būtų paskirta jums, ir jūs ją galėtumėte atsiimti Varžybų vietoje. Jums bus išduotas kvitas, nurodantis, kuriame Turnyre dalyvavote, kelintą vietą šiame Turnyre užėmėte ir kokią sumą laimėjote.
  (d) Turnyro bilietų rezervaciją galite atšaukti iki Turnyro pradžios:

  (i) parašę el. laišką adresu registrations@pokerstarslive.com iki Turnyro pradžios likus ne mažiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonioms) valandoms. Jame pateikite šią informaciją:
  (aa) temos eilutėje įrašykite: "Tournament Reservation Cancellation – Urgent";
  (bb) Turnyro, į kurį užsiregistravote, numerį; ir
  (cc) trumpą prašymą atšaukti Turnyro bilieto rezervaciją.
  Atminkite, kad prašymą atšaukti rezervaciją būtina išsiųsti iš PSLive paskyroje registruoto el. pašto adreso.
  (ii) asmeniškai atėję prie registracijos stalo Varžybų vietoje.
  Atminkite, kad, vos tik Turnyrui prasidėjus, jūsų įpirkos suma bus įtraukta į Turnyro prizinį fondą, todėl jums nebebus leista atšaukti rezervacijos į šį Turnyrą. Jums Turnyre nedalyvaujant, įpirkos suma nebus grąžinta.

 5. Leidžiama turėti tik vieną PSLive paskyrą, prie kurios galima prisijungti įvedus unikalų PSLive slapyvardį (toliau – "Slapyvardis") arba unikalaus PSLive kortelės numerio ir slaptažodžio (toliau – "Slaptažodis") kombinaciją. Vadovaujantis šios Sutarties reikalavimais, Slapyvardį ir Slaptažodį privalote sugalvoti patys ir negalite jais su niekuo dalytis. Jūsų Slapyvardis ir Slaptažodis kartu toliau šios Sutarties tekste bus vadinami "Prisijungimo duomenimis".

 6. Privalote visą laiką laikyti savo Prisijungimo duomenis paslaptyje bei dėti visas pastangas, kad būtų išsaugotas jų slaptumas bei konfidencialumas. Jūs būsite atsakingi už bet kokį neleistiną jūsų Prisijungimo duomenų naudojimą, įskaitant (tačiau neapsiribojant) visas mokėjimo operacijas, atliktas prisijungus prie jūsų PSLive paskyros su jūsų Prisijungimo duomenimis. Jūs patvirtinate, kad dėl jokios priežasties neatskleisite savo Prisijungimo duomenų jokiam kitam asmeniui ir neleisite kitam asmeniui naudotis jūsų PSLive paskyra.

 7. Mes pasiliekame teisę kartu su nepriklausomomis kredito rizikos vertinimo agentūromis ar tarnybomis atlikti bet kurio PSLive paskyros savininko mokumo ir (arba) tapatybės patikrinimus naudodamiesi jūsų mums suteikta informacija (arba įgalioti trečiąsias šalis, veikiančias mūsų vardu, atlikti tokius patikrinimus).

 8. PSLive kortelę išduodame mes ir ji visam laikui lieka mūsų nuosavybe. Mes bet kuriuo metu galime apriboti, sustabdyti ar uždrausti naudojimąsi ja arba PSLive sistema, panaikinti jūsų prieigą prie PSLive paskyros, taip pat pakeisti arba pataisyti naudojimosi jomis sąlygas. Be to, galime atsisakyti išduoti, anuliuoti arba atšaukti PSLive kortelę bei jūsų prieigą prie PSLive paskyros, jei kuriuo nors momentu turėsime pagrindo manyti, kad jūs:

  (a) piktnaudžiavote ar bandėte piktnaudžiauti PSLive kortele, PSLive paskyra arba PSLive sistema (visos kartu toliau vadinamos "PSLive Turtu"); ir (arba)
  (b) pažeidėte ar bandėte pažeisti bet kurią sąlygą, susijusią su PSLive Turto naudojimu arba dalyvavimu mūsų Turnyruose, o mes apie tai sužinojome ir informavome jus raštu;
  (c) veiksmais arba neveikimu demonstravote užgaulų, agresyvų, negarbingą ar žiaurų elgesį arba pateikėte melagingą ar klaidinančią informaciją, susijusią su PSLive Turto priėmimu, gavimu ir naudojimu arba dalyvavimu bet kuriose Varžybose ar Turnyre.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 1. PSLive kortelė (kartu su visa joje esančia informacija) yra neperleidžiama, jos negalima kopijuoti, ir ją galite naudoti tik jūs šiame dokumente aiškiai įvardytais tikslais.
 2. Mes neteikiame jokių konstatuotų ar numanomų garantijų, susijusių su jūsų prieiga ir naudojimusi PSLive Turtu, kuris jums pateikiamas "TOKS, KOKS YRA". Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, nesuteikiame jokių garantijų dėl PSLive Turto kokybės, tinkamumo naudoti tam tikru tikslu ar defektų nebuvimo, taip pat negarantuojame, kad pateikta informacija yra išsami ir tiksli. Pasiliekame teisę savo nuožiūra sustabdyti arba nutraukti bet kurio PSLive Turto elemento naudojimą, jį pakeisti, panaikinti arba pridėti naują. Toks sprendimas įsigalios nedelsiant, ir mes nebūsime įpareigoti apie jį jums pranešti.
 3. Jūs esate atsakingi už PSLive kortelės (įskaitant slaptažodžius ar kitas su ja susijusias saugumo priemones) naudojimą ir saugumo užtikrinimą nuo jos užregistravimo ir paskyrimo jums momento. Mes nebūsime atsakingi už jokius nuostolius ar žalą, patirtus jūsų arba trečiosios šalies dėl jūsų negebėjimo užtikrinti PSLive kortelės saugumą.

LOGOTIPŲ NAUDOJIMAS IR RĖMIMAS

 1. Jūs pripažįstate ir sutinkate su tuo, kad neleidžiama jokiose Varžybose būti remiamiems (ir tiesiogiai, ir netiesiogiai) trečiosios šalies, kuri per mūsų Varžybas yra laikoma Neįgaliotu operatoriumi (žr. toliau pateiktą apibrėžimą). Taip pat neturite teisės vilkėti jokio Neįgalioto operatoriaus prekės ženklo logotipais pažymėtos aprangos. Jei mes nustatome, kad jūsų rėmėju Varžybose yra Neįgaliotas operatorius ir (arba) jūsų apranga yra pažymėta Neįgalioto operatoriaus prekės ženklo logotipu ar logotipais, turime teisę reikalauti,kad jūs iš karto pašalintumėte prekės ženklo logotipus ir (arba) diskvalifikuoti jus iš Varžybų, jei to nepadarysite (arba nurodyti vietos, kurioje vyksta Varžybos, darbuotojams ir (arba) Turnyro direktoriui nedelsiant vykdyti mūsų sprendimą). Pagal galiojančius įstatymus jūs atsisakote bet kokių teisių ar pretenzijų, susijusių su mūsų veiksmais jūsų atžvilgiu, kurių imsimės anksčiau aprašytu atveju.

"Neįgaliotas operatorius" – trečioji šalis (įskaitant, tačiau neapsiribojant internetinio ir gyvo pokerio operatoriais, pokerio kambariais, sporto lažybų, kazino ir virtualių sporto varžybų operatoriais), kuri organizuoja turnyrus arba specialias akcijas, siūlančias nemokamą patekimą ar registraciją į Varžybas arba joms skirtas pakuotes be mūsų leidimo.

 1. Nė vienam žaidėjui nebus leista vilkėti aprangos su: (i) logotipu arba prekės ženklu, priklausančiu bet kuriam žaidimų operatoriui, kurio reklama draudžiama pagal vietos įstatymus; arba (ii) bet kokiu kitu logotipu, paveikslėliu ar užrašu, kuris, kaip pagrįstai manoma, gali įžeisti, yra netaktiškas, gali sukelti politinio, moralinio ar kito etinio pobūdžio agitaciją arba yra sąmoningai provokuojantis.
 2. Žaidėjams, išskyrus žaidžiančius prie TV stalo, bus leidžiama vilkėti marškinius ar marškinėlius su patvirtintų žaidimų operatorių logotipais/prekės ženklais, jei jie laikysis šių apribojimų (taip pat apribojimų, aprašytų 23 punkte):

  (a) vienas logotipas ant kišenės (krūtinės srityje), tačiau ne didesnis nei 70 kv. cm; ir
  (b) vienas logotipas ant viršutinės rankovės dalies, tačiau ne didesnis nei 70 kv. cm.

 3. Jokie logotipai ar prekės ženklai ant jokios žaidėjo aprangos ar kūno dalies Varžybų metu nebus leidžiami, išskyrus logotipus bei prekės ženklus, atitinkančius šiame dokumente nurodytas sąlygas.
 4. Jurisdikciją turinčiose teritorijose, kuriose galioja vietos taisyklės, reglamentuojančios logotipų ir prekės ženklų naudojimą žaidėjų aprangoje (įskaitant (tačiau neapsiribojant) simbolius, firmos ženklus ir interneto svetaines), visi žaidėjai sutinka griežtai laikytis minėtų taisyklių.
 5. Žaidėjams Varžybų metu bus leidžiama apranga su daugiau nei vienu logotipu, jei visi šie logotipai bus mūsų patvirtinti kaip pagrindinio rėmėjo logotipai, pavyzdžiui, "PokerStars", arba priklausys bet kuriai iš mūsų Grupės kompanijų (pvz., "Full Tilt").
 6. Jūs sutinkate laikytis bet kokios Varžybų metu mūsų arba kito mūsų Grupės nario organizuotos akcijos taisyklių, įskaitant bet kokius reikalavimus tokios akcijos metu vilkėti apranga su specialiais logotipais.
 7. Žaidėjas, kurį visą laiką remia teisėta trečiosios šalies internetinių žaidimų svetainė (toliau – "Remiamas žaidėjas"), norėdamas vilkėti aprangą su savo rėmėjo logotipu, iki Turnyro pradžios privalo gauti mūsų raštišką sutikimą bei vilkėti aprangą su savo rėmėjo logotipu ir prekės ženklu nuo pat Turnyro pradžios. Bet kuris Remiamas žaidėjas, kuris nevilkės aprangos su savo rėmėjo logotipais bei prekės ženklais nuo Turnyro pradžios, tačiau bandys tai padaryti vėlesniame Turnyro etape, turės pateikti raštišką įrodymą apie buvimą remiamu, kad jam būtų leista vilkėti aprangą su minėtais logotipais ir prekės ženklais. Siekiant išvengti abejonių, Turnyro "pradžia" bus laikomas momentas, kai pirmąją minėto Turnyro dieną visiems žaidėjams padalinamos jų užverstos kortos ("išmaišymas ir dalinimas").
 8. Visi žaidėjai, kurie nuspręs Turnyro metu vilkėti aprangą su patvirtinto žaidimų operatoriaus prekės ženklo logotipu privalės laikytis šiame dokumente numatytų apribojimų arba reikalavimų.
 9. Vilkėti aprangą su vienos kompanijos, prekės ženklu / logotipu leidžiama ne daugiau nei 10 % visų Turnyro žaidėjų. Išimtys – PokerStars ir Full Tilt. Jei bet kuriame Turnyre atsiranda daugiau nei 10 % žaidėjų, pageidaujančių pasipuošti tos pačios kompanijos, išskyrus PokerStars ir Full Tilt, prekės ženklu / logotipu, tuomet Žaidėjai, laikydamiesi šios taisyklės, privalo patys nuspręsti, kurie iš jų vilkės aprangą su prekės ženklu. Jei sprendimas nebus priimtas (arba Žaidėjai negebės jo priimti per protingą laiko tarpą), mes išrinksime tuos žaidėjus pasitelkę "aukščiausios kortos" traukimo metodą.

TEISĖ FOTOGRAFUOTI IR ŽAIDIMAS PRIE STALŲ, KURIE RODOMI PER TELEVIZIJĄ / INTERNETU

 1. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu fotografuoti, rodyti per televiziją, transliuoti internetu, įrašinėti arba demonstruoti bet kurią Varžybų dalį, o jūs pripažįstate mūsų teisę naudoti su jumis susijusią Medžiagą (kaip aprašyta 33 punkte). Vadovaujantis reikalavimu rodyti bet kurią Varžybų dalį, Žaidėjų gali būti paprašyta sėsti prie pokerio stalo, kuris skirtas specialiai Varžybų filmavimui ir transliavimui per televiziją arba internetu (toliau vadinamas "TV stalu").
 2. Vilkėti aprangą su vienos kompanijos, prekės ženklu / logotipu prie Turnyro TV stalo leidžiama ne daugiau nei 2 (dviem) žaidėjams. Išimtys – PokerStars ir Full Tilt. Jei prie TV stalo yra daugiau nei 2 vienos kompanijos remiami žaidėjai, tuomet žaidėjai privalo patys nuspręsti, kurie 2 iš jų per minėtas Varžybas vilkės aprangą su prekės ženklu. Jei sprendimas nebus priimtas, mes išrinksime tuos žaidėjus pasitelkę "aukščiausios kortos" metodą. Bet kokie mūsų priimti sprendimai bus galutiniai. Žaidėjas, kurio aprangoje finalinio stalo žaidimo pradžioje nėra logotipų, negali keisti aprangos iki pat Turnyro pabaigos.
 3. Mes (taip pat mūsų vardu veikiančios trečiosios šalys) turėsime visišką laisvę nuspręsti, ar Varžybų metu žaidėjų dėvima apranga yra tinkama. Be to, mes turėsime teisę pašalinti bet kuriuos ant žaidėjų aprangos esančius logotipus, paveikslėlius ar užrašus, kurie, mūsų nuomone (arba mūsų vardu veikiančios įgaliotos trečiosios šalies nuomone), prieštarauja įgalioto transliuotojo reikalavimams, pažeidžia galiojančius įstatymus ir bet kurios reguliuojančios institucijos normas ar taisykles.
 4. Žaidėjams prie TV stalo bus leidžiama vilkėti marškinėlius (marškinius) ar kitas aprangos detales su logotipais / prekės ženklais, jei jie laikysis aukščiau išvardytų reikalavimų dėl logotipų ir paisys šių papildomų apribojimų:

  (a) vienas logotipas ant kišenės (krūtinės srityje), tačiau ne didesnis nei 7 cm x 4 cm;
  (b) vienas logotipas ant viršutinės rankovės dalies, tačiau ne didesnis nei 7 cm x 4 cm; ir
  (c) kepuraitės bei kortų saugai su logotipais bus leidžiami tik tuomet, jei logotipai ant jų nebus matomi.

 5. Prie TV stalų ir bet kokio filmavimo metu žaidėjams neleidžiama vilkėti aprangos su jokios kitos formos kompanijų pavadinimais ir (arba) prekės ženklų logotipais nei patvirtinti šia Sutartimi. Tai galioja ir sporto bei mados prekės ženklams (ir ne tik jiems). Joks žaidėjas, vilkintis aprangą arba turintis daiktų (pvz., kortų saugai), pažeidžiančių šią taisyklę, negalės žaisti prie TV stalo, kol minėta aprangos detalė ir (arba) daiktas nebus pakeisti ir (arba) pašalinti. Mes pasiliekame teisę pašalinti (savo sprendimu), pakeisti arba užmaskuoti žaidėjo rėmėjo logotipus, jei minėti logotipai neatitiks vietos taisyklių, transliacijos standartų arba šios Sutarties sąlygų.
 6. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jei bet kurio Turnyro metu būsite paskirti žaisti prie TV stalo, prieš užimant savo vietą jūsų gali būti pareikalauta visus turimus elektronikos įrenginius ir prietaisus, įskaitant, bet neapsiribojant planšetiniais kompiuteriais ir ausinėmis (nepriklausomai nuo to, ar jie turi pranešimų siuntimo / gavimo bei bendravimo funkcijas), perduoti paskirtam Turnyro atstovui. Tokiu atveju šios taisyklės nesilaikantis žaidėjas gali būti diskvalifikuotas iš Turnyro. Visi tokio žaidėjo pinigai, sukaupti iki diskvalifikacijos momento, bei šio žaidėjo pagrindinių varžybų įpirka bus konfiskuoti mūsų arba bet kurios mūsų vardu veikiančios trečiosios šalies sprendimu.
 7. Visiems žaidėjams prie TV stalo taikoma nerūkymo politika, kuri apima ir elektroninių cigarečių draudimą.
 8. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad transliacijų ir filmavimų metu prie TV stalų žaidžiantiems žaidėjams neleidžiama bendrauti, prisiartinti arba kitokiu būdu kontaktuoti su bet kuriuo asmeniu už stalo ribų, įskaitant (tačiau neapsiribojant) žiūrovus ir specialius televizijos ar internetinių transliacijų kanalų atstovus, išskyrus atvejus, kai toks bendravimas yra susijęs su techninėmis filmavimo kliūtimis, arba jūs nebedalyvaujate padalinime (t. y. nusimetėte arba pastatėte "all‑in"), ir visada vadovaujantis mūsų (arba mūsų vardu veikiančios trečiosios šalies) sprendimu. Bet kuriam šią taisyklę pažeidusiam žaidėjui gali būti skiriami šioje Sutartyje aprašyti apribojimai ir (arba) nuobaudos.
 9. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visų transliacijų ir filmavimų metu mūsų prašymu žaidėjai per visas žaidimo prie TV stalo pertraukas privalo likti jiems skirtose zonose ir, kad tokiais atvejais žaidėjams nebus leista išeiti iš šių zonų be paskirto Turnyro atstovo palydos. Taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad žaidėjų gali būti pareikalauta kiekvieno padalinimo metu parodyti savo užverstas kortas specialioms prie TV stalo sumontuotoms kameroms, išskyrus atvejus, kai žaidėjai pareiškia, jog žaidžia padalinimą "aklai". Mes turime teisę, neperžengdami proto ribų, sustabdyti žaidimą prie TV stalo, kol visi žaidime dalyvaujantys žaidėjai parodys savo užverstas kortas. Kortų parodymų metu transliacija vėluos 30 minučių.
 10. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes turime teisę (savo nuožiūra) bet kuriuo momentu sustabdyti arba atidėti žaidimą prie TV stalo. Be to, žaidėjai turi mums suteikti teisę skelbti, atšaukti arba keisti žaidimo pertraukas, jeigu tam bus pagrįsta priežastis. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad prie TV stalo bet kuriuo Varžybų metu bus draudžiama nešvanki kalba, agresyvus elgesys arba kitos nederamo elgesio formos, įskaitant (tačiau neapsiribojant) išsireiškimus žodžiu, gestus arba bet kokią kitą asocialaus elgesio formą, kuria siekiama įžeisti, išjuokti arba pažeminti kitą asmenį. Bet kuris šią taisyklę pažeidęs žaidėjas gali būti baudžiamas, kaip tai numatyta šioje Sutartyje ir turnyrų taisyklėse.
 11. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jeigu būsite paskirti žaisti prie TV stalo, jūsų gali būti pagrįstai reikalaujama pasirodyti tam tikrose kitose vietose ir tam tikromis dienomis, apie kurias būsite informuoti, ir dalyvauti papildomuose filmavimuose, interviu, papildomuose per(fotografavimuose). Tai gali vykti prieš žaidimą, po jo arba žaidimo pertraukų metu, ir jūs įsipareigojate vykdyti visus šiuos reikalavimus.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 1. Teisės į intelektinę nuosavybę reiškia visą apsaugotą, sukurtą arba bet kurios jurisdikcijos įstatymų pagrindu atsirandančią intelektinę nuosavybę, įskaitant: (i) visus patentus ir prašymus juos gauti; (ii) visus prekės ženklus, paslaugų ženklus, prekės pavadinimus, paslaugų pavadinimus, registruotus prekės pavadinimus, teises į pakuotę, įmonių pavadinimus, prekybos stilius, logotipus, iliustracijas, apipavidalinimą, etiketes ant pakuočių, dizainą ir kitus tiek registruotus, tiek neregistruotus verslo skiriamuosius ženklus, įskaitant bendrąsias teises į juos (kai jos perleidžiamos) ir bet kurio iš anksčiau paminėtų dalykų prestižą bei visus su jais susijusius prašymus, įregistravimus, atnaujinimus arba pratęsimus; (iii) visus interneto domenų pavadinimus (įskaitant susietus, registruotus ir (arba) prijungtus prie socialinių tinklų svetainių); (iv) visas autorių teises ir darbų šablonus, duomenų bazes bei teises į dizainą, tiek registruotas ir skelbtas, tiek neregistruotas ir neskelbtas, visas susijusias registracijas ir protokolus bei visus susijusius prašymus, įregistravimus, atnaujinimus arba pratęsimus; (v) visas prekybines paslaptis, gerąją patirtį ir panašią konfidencialią ir patentuotą informaciją, saugomą galiojančių teisės aktų arba bendrosios teisės; (vi) visas kitas teises į intelektinę nuosavybę, atsiradusias dėl arba susijusias su technologija; (vii) visas teises į reklamą, viešinimą ir anotacijas bei su tuo susijusias teises; (viii) visas teises kreiptis į teismą ir gauti žalos atlyginimą pagal įstatymą arba teisingumo principą už bet kokį pasikėsinimą į šias teises, jų neteisėtą pasisavinimą, susilpninimą, pažeidimą arba kitokį pakenkimą joms praeityje, dabartyje arba ateityje.
 2. Rational Intellectual Holdings Limited ("RIHL") – kompanija, kuriai priklauso visos Grupės intelektinės nuosavybės teisės – yra vienintelė visų teisių į PokerStars Live Turtą, įskaitant autorių teisių apsaugą, prekybos paslaptis ir teises į intelektinę nuosavybę (apibrėžtą anksčiau), savininkė. Terminai "PSLive" ir "PokerStars Live" bei domenų pavadinimai "pslive.com" ir "pokerstarslive.com" yra RIHL priklausantys prekės ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai ir (arba) domenų pavadinimai, todėl RIHL išsaugo visas teises į juos.
 3. Jūs neatšaukiamai suteikiate mums ir mūsų vardu veikiančioms trečiosioms šalims visas teises, sutikimus ir leidimus, reikalingus tam, kad mes galėtume visapusiškai pasinaudoti (įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atkūrimą, platinimą, taisymą, koregavimą, vertimą, pakeitimą, demonstravimą viešai, transliavimą per televiziją, internetu ar per kitas komunikacijos priemones bei darbų kūrimą jų pagrindu) jūsų nuotrauka, atvaizdu, išvaizda, paveikslu, balsu, vardu, filmuota medžiaga ir garso įrašais, kuriuose jūs dalyvaujate, nufotografuotais, nufilmuotais, įrašytais ir transliuojamais mūsų arba mūsų vardu (toliau – "Medžiaga") visame pasaulyje visais laikais ir nemokėdami autoriaus honoraro. Ši Medžiaga gali būti naudojama bet kokiu būdu, pasitelkus bet kokią tiek jau egzistuojančią, tiek ateityje sukurtą žiniasklaidos priemonę, bet kurioje programoje, dėl kurios jūsų Medžiaga buvo užfiksuota, ir visose kitose programose. Tas pats galioja ir bet kokiai kitai medžiagai, įskaitant (tačiau neapsiribojant) medžiagą, susijusią su tiesiogine ar iš anksto įrašyta Turnyro transliacija internetu, vaizdo tinklaraščių apie Turnyrą kūrimu ir platinimu, reklamos ar kitos rinkodarai naudojamos medžiagos, susijusios su Turnyru, kitais pokerio turnyrais arba mūsų prekės ženklų internetinėmis pokerio svetainėmis (įskaitant (tačiau neapsiribojant) "PokerStars Live", "PokerStars", "PokerStars Casino", "Full Tilt" ir "BetStars") kūrimu bei leidyba. Jūs atleidžiate mus ir mūsų teisių perėmėjus nuo bet kokių pretenzijų, žalos, atsakomybės, kaštų ir išlaidų, atsirandančių dėl bet kokio jūsų turimų teisių į privatumą, viešumą ar individualumą pažeidimo arba bet kokio autorių teisių ar kitokios jums priklausančios teisės į nuosavybę pažeidimo, susijusio su Medžiagos naudojimu, vadovaujantis šia Sutartimi suteiktais leidimais bei teisėmis. Pirmiau išdėstytos sąlygos įpareigoja jus ir jūsų įpėdinius, teisių perėmėjus bei teisėtus atstovus.
 4. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mums vieninteliams priklauso visos teisės, nuosavybė ir interesai įskaitant (tačiau neapsiribojant) visas intelektinės nuosavybės teises, susiję su Medžiaga ir bet kokiais jos pagrindu sukurtais kūriniais. Jei Medžiaga nėra automatiškai laikoma mūsų nuosavybe, šiuo dokumentu jūs suteikiate mums (arba mūsų paskirtai trečiajai šaliai ) visas teises, nuosavybę ir interesus, susijusius su Medžiaga bei sutinkate sutvarkyti visus mūsų pagrįstai prašomus dokumentus, kad būtų įvykdyta viskas, kas buvo išdėstyta anksčiau.
 5. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (a) turite visišką teisę mums ir mūsų partneriams suteikti teises bei duoti leidimus, paminėtus šiame dokumente, ir (b) Medžiagoje nėra nieko (įskaitant balso intonaciją, gestus ar kt.), kas pažeistų autorių teises arba bet kurią kitą bet kurio asmens teisę, pažeistų bet kokią sutartį arba susitarimą dėl informacijos neatskleidimo, būtų laikoma teismo negerbimu, šmeižimu arba užtrauktų mums, bet kuriam transliuotojui ir (arba) bet kuriam mūsų prekės ženklui prastą reputaciją.
 6. Šiuo dokumentu jūs mums duodate visus leidimus, numatytus 1991 m. Meno salos Autorių teisių apsaugos įstatyme ("CA 1991") arba panašiuose kitų pasaulio šalių teisės aktuose, susijusius su jūsų dalyvavimu bet kuriose Varžybose ir jūsų dalyvavimo bet kuriose Varžybose išnaudojimu bet kokiu būdu visose žiniasklaidos priemonėse. Be to, šiuo dokumentu jūs atsisakote visų moralinių teisių į Medžiagą apie jus, kurios jums šiuo metu yra suteiktos arba bet kuriuo metu ateityje gali būti suteiktos pagal CA 1991 IV dalį (arba analogiškų teisių kitose jurisdikcijose). Taip pat sutinkate nesiimti, nepalaikyti ir neleisti vykti jokiam veiksmui ir nereikšti jokių pretenzijų dėl to, kad šios Medžiagos ar kitokios medžiagos saugojimas, tvarkymas ar naudojimas pažeidžia jūsų moralines teises.

ĮVAIRIOS SĄLYGOS

 1. Nuostolių padengimo garantija: jūs sutinkate padengti bet kokius mūsų ir mūsų teisių perėmėjų kaštus, nuostolius dėl ieškinių, išlaidas ir įsiskolinimus (įskaitant (tačiau neapsiribojant) teismo išlaidas ir advokatų mokestį), patirtus dėl to, kad jūs (arba bet kuris jūsų įgaliotas asmuo) nesilaikėte bet kurio šioje Sutartyje įforminto jus įpareigojančio susitarimo, garantijos ir (arba) įsipareigojimo.

 2. Pagalba: kadangi norime, kad dalyvautumėte reklaminėje rinkodaroje ar interviu su kviestiniais spaudos atstovais ar kitomis trečiosiomis šalimis, mes iš anksto sieksime gauti jūsų raštišką sutikimą.

 3. Turnyrų taisyklių pakeitimai: mes pasiliekame teisę papildyti arba pakeisti bet kurias Turnyrų ar Varžybų taisykles savo nuožiūra. Po bet kurio tokio pakeitimo apie jį bus pranešta svetainėje arba tiesiogiai jums. Jei ir toliau dalyvausite Varžybose po tokio pakeitimo ir pranešimo apie jį, bus laikoma, kad su juo sutinkate.

 4. Susitarimai: jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Turnyro finalinio stalo žaidėjams leidžiama aptarti bet kokį susitarimą dėl likusio prizinio fondo dalybų arba jo perskirstymo tik tuomet, kai jie sėdi prie stalo. Taip pat sutinkate, kad tokiose diskusijose privalo dalyvauti paskirtas Turnyro atstovas, o su priziniu fondu susiję sprendimai bus paviešinti.

 5. Tam tikrose Varžybose gali būti taikomi įpirkų ir išmokėjimų apribojimai. Dėl išsamios informacijos rašykite PokerStars Live komandai.

 6. Teisė atšaukti: kartu su organizuojančiu kazino, kuriame Varžybos bus vykdomos, mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atšaukti arba pakeisti bet kurias Varžybas arba Turnyrą.
 7. Taisyklių laikymasis: jūs sutinkate griežtai laikytis pokerio turnyrų taisyklių ir pokerio piniginių žaidimų taisyklių. Tam tikrais atvejais pirmenybė gali būti teikiama ne šioms, o organizuojančio kazino ir vietos žaidimų taisyklėms. Apie visus taisyklių pakeitimus bus paskelbta Varžybų internetinėje svetainėje ir pranešta žaidėjams Varžybų metu.
 8. Atsisakymas leisti dalyvauti: mes pasiliekame teisę dėl bet kokios priežasties atsisakyti leisti bet kuriam asmeniui dalyvauti bet kuriame ir visuose Turnyruose bei patekti į zonas, kuriose vykdomos Varžybos. Asmenys, kuriuos pašalina Turnyro rėmėjas, partneris arba organizatorius, neturi teisės patekti į jokias Turnyrų ar Varžybų zonas.
 9. Teisė žaisti: mūsų Grupei priklausančių kompanijų darbuotojai arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (įskaitant tokio fizinio asmens partnerius), teikiantys paslaugas, susijusias su Varžybomis, taip pat tokių darbuotojų Artimiausi giminaičiai (kaip jie apibrėžti toliau) neturi teisės žaisti jokiose Varžybose be mūsų išankstinio leidimo. "Artimiausiais giminaičiais" laikomi: darbuotojo sutuoktinis (-ė), vaikai ir bet kokie kiti giminaičiai ar asmenys, gyvenantys kartu su darbuotoju.
 10. Draudimas perleisti: prizų ir turnyrų bilietų perleisti negalima. Laimėtojai yra atsakingi už visus mokesčius, licencijų, registracijos ir kitas su Turnyro prizu susijusias rinkliavas. Jei prizai bus išmokami elektroninio pervedimo būdu, vadovaujantis tarptautiniais kovos su pinigų plovimu reikalavimais, žaidėjai privalės pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 11. Diskvalifikacija: kartu su organizuojančiu kazino, kuriame Varžybos bus vykdomos, mes pasiliekame teisę dėl bet kokios priežasties diskvalifikuoti bet kurį asmenį iš visų Turnyrų ir (arba) pareikalauti pašalinti tokius asmenis iš Varžybų zonos (-ų). Jei būsite diskvalifikuota(s) iš Turnyro, prarasite visą įpirkos sumą ir neturėsite teisės gauti jokių Turnyro prizinių pinigų ar kitokio prizo, į kuriuos pretendavote diskvalifikacijos momentu.
 12. Jokių nesutarimų: nei vienam varžybose dalyvaujančiam žaidėjui neleidžiama rodyti, demonstruoti ar bet kaip kitaip reikšti minčių arba kitokio pobūdžio turinio, kuris, mūsų nuomone, yra arba gali būti interpretuojamas kaip politinis (arba palaikantis bet kokią politinę idėją ar veiksmus), rasistinis, nepadorus, žeminantis, grasinantis, priekabiaujantis, šmeižiantis, apgaulingas, pažeidžiantis kito asmens privatumą, įžeidžiantis, juodinantis kito asmens gerą vardą arba kitaip skatinantis, reklamuojantis bei palaikantis nelegalius ar neteisėtus veiksmus, taip pat terorizuojantis, menkinantis, persekiojantis arba bauginantis asmenį ar asmenų grupę bet kokiu pagrindu, įskaitant (tačiau neapsiribojant) religiją, lytį, seksualinę orientaciją, rasę, odos spalvą, pažiūras, etninę kilmę, tautybę, pilietybę, amžių, šeimyninę padėtį, tarnavimą kariuomenėje arba neįgalumą; esantis nusikalstamo pobūdžio ar kitaip skatinantis nusikalstamus veiksmus arba užtraukiantis civilinę atsakomybę, skirtas komerciniams tikslams, įskaitant (tačiau neapsiribojant) bet kokios medžiagos pateikimą siekiant rinkti lėšas, skatinti, reklamuoti arba siūlyti prekybą bet kokiomis prekėmis ar paslaugomis. Kilus ginčams dėl šios pastraipos, mūsų sprendimas bus galutinis ir įpareigojantis.
 13. Nenugalima jėga: mes neprisiimsime atsakomybės už įsipareigojimų jūsų atžvilgiu, aprašytų šioje Sutartyje ar kituose dokumentuose, pavėluotą vykdymą arba negebėjimą jų įvykdyti, įskaitant (tačiau neapsiribojant) bet kokį įsipareigojimą pasiūlyti garantuotą prizinį fondą, dėl veiksmų, aplinkybių, neveikimo ar nelaimingų atsitikimų, kurių mes negalime kontroliuoti. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra (tačiau tuo neapsiribojama): stichinės nelaimės, gaisras, sprogimas, nesąmoningai padaryta žala, potvynis, žemės drebėjimas, nepalankios oro sąlygos ar kita gamtos stichija, karas, jo grėsmė arba pasiruošimas karui, teroristinis išpuolis, civilinis karas, sukilimas arba riaušės, taip pat savanoriškas arba privalomas bet kokio įstatymo laikymasis (įskaitant negalėjimą gauti bet kokio reikalingo leidimo ar sutikimo, negalėjimo pakeisti įstatymą ar jo aiškinimą).
 14. Pakeitimai: mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios Sutarties sąlygas, todėl jūs turėtumėte perskaityti naujausią Sutarties versiją prieš dalyvaudami kiekviename Turnyre.
 15. Atsakomybės apribojimas: jūs sutinkate, kad mes nebūsime atsakingi už jūsų dėl šios Sutarties patirtus nuostolius, žalą ieškinius ir kitas išlaidas daugiau, nei to reikalauja galiojantys įstatymai.
 16. Mokesčiai: jūs sutinkate, kad esate vienintelis (-ė) atsakinga(s) už tai, kad (laiku) sumokėsite pajamų ar panašaus pobūdžio mokesčius, taip pat bet kokias susijusias rinkliavas, paskirtas ir renkamas bet kurioje atitinkamoje jurisdikcijoje arba bet kurios valdžios institucijos už bet kokius jums išmokėtus prizus, laimėjimus ar kitas pinigines sumas. Be to, jūs visiškai mus atleidžiate nuo bet kokios atsakomybės ir išlaidų, susijusių su šiais mokesčiais ar kitomis rinkliavomis (jei tai neprieštarauja įstatymui).
 17. Jūs sutinkate, kad esate visiškai atsakinga(s) už bet kokių mokesčių deklaracijų, susijusių su gautomis išmokomis (prizais ir laimėjimais), pateikimą atitinkamai mokesčių inspekcijai laiku bei įsipareigojate užtikrinti tokių deklaracijų duomenų tikslumą.
 18. Vyraujanti teisė: šios Sutarties sąlygas reglamentuoja ir jos interpretuojamos remiantis Meno salos įstatymais. Jūs sutinkate, kad bet kokie su šia Sutartimi susiję ar dėl jos kilę ginčai bus sprendžiami Meno salos teismuose. Niekas šioje išlygoje neturėtų apriboti PokerStars Live ir jo partnerių teisės imtis teisinių veiksmų prieš jus bet kuriame kitame kompetentingame teisme. Be to, teisinio proceso pradėjimas vienoje ar daugiau jurisdikcijų neturėtų kliudyti proceso pradėjimui bet kuriose kitose jurisdikcijose, nesvarbu, vienu metu ar ne, kol tai leidžiama pagal tos jurisdikcijos įstatymus.
 19. Oficiali kalba: TSG Interactive US Naujajame Džersyje organizuojamų varžybų metu prie stalų bus galima kalbėti tik anglų kalba. Šią taisyklę pažeidę žaidėjai gali būti nubausti ir net diskvalifikuoti.

Šios Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2018 m. lapkričio 29 d. Versija: 20181129.

  DUK apie PokerStars Live varžybas

  DUK apie PokerStars Live varžybas

  Turite klausimų apie mūsų varžybas? Atsakymus rasite paspaudę čia.

  Atsisiųskite ir įveikite atranką

  Atsisiųskite ir įveikite atranką

  Norite dalyvauti PokerStars Live varžybose? Atsisiųskite PokerStars arba Full Tilt programą ir įveikite atranką jau dabar.