PokerStars Live un PSLive sistēmas noteikumi un nosacījumi

Jums ("Lietotājs", "Spēlētājs" vai "Jūs") pilnībā jāizlasa šie noteikumi un nosacījumi ("Līgums") kopā ar PokerStars Live Privātuma politiku, Turnīru pokera noteikumiem un Naudas spēļu pokera noteikumiem pirms Jūsu dalības jebkuros klātienes pokera turnīros un naudas spēlēs (katrs atsevišķi ir "Turnīrs"), kuri notiek PokerStars Live pasākumu ietvaros, tostarp, taču ne tikai "European Poker Tour (EPT)", "Asia Pacific Poker Tour (APPT)", "Brazilian Series of Poker (BSOP)", "PokerStars Caribbean Adventure (PCA)", "PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)" un/vai "PokerStars MEGASTACK" (katrs no tiem tiks apzīmēts kā "Pasākums") vai pirms PSLive sistēmas izmantošanas, lai reģistrētos un spēlētu jebkurā šādā Pasākumā.

Noslēdzot šo Līgumu, Jūs atzīstat, ka "PokerStars Live", "PSLive", "EPT", "APPT", "BSOP", "PCA", "PSPC", "PokerStars MEGASTACK" un "PokerStars" ir preču zīmes, kuras pieder un ar kurām darbojas uzņēmumu grupa ar nosaukumu "The Stars Group". Termins "Grupa" (atkarībā no vietas, kurā notiek Pasākuma Turnīrs, kurā Jūs piedalāties) apzīmē Global Poker Tours Limited ("GPTL") vai Rational Live Events (Malta) Limited ("Rational Malta") vai Rational Live Events Macau Limited ("Rational Macau") vai TSG Interactive US Services Limited ("TSG Interactive US") (visi kopā "Pasākuma uzņēmums", "mēs" vai "mūsu") vai Pasākuma uzņēmuma filiāli, Pasākuma uzņēmuma holdinga kompāniju un jebkuras šādas holdinga kompānijas filiāli. 

Pirms dalības jebkurā Pasākumā Jums var nākties piekrist un pakļauties tā kazino noteikumiem un nosacījumiem, kurš ir licences īpašnieks un Pasākuma operators ("Kazino noteikumi un nosacījumi"). Informācija par kazino noteikumiem un nosacījumiem tiks piešķirti vai būs pieejami kazino.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis Līgums: (a) ir juridiski saistošs līgums starp Jums un katru attiecīgo Pasākuma uzņēmumu; (b) ir vienošanās starp mums un Jums attiecībā uz Jūsu dalību mūsu Pasākumos un/vai PSLive sistēmas izmantošanu (kā aprakstīts zemāk), kur nepieciešams; (c) aizstāj jebkuru iepriekšējo vienošanos starp Jums un attiecīgo Pasākuma uzņēmumu vai jebkuru citu Grupas biedru, kas noslēgta šajā sakarā.

Jūs apliecināt, ka Jūs nebalstāties ne uz kādiem rakstiskiem vai mutiskiem mūsu izteikumiem vai apgalvojumiem, izņemot tos, kas ir nepārprotami izklāstīti šajā Līgumā. Jūs atzīstat, ka saskaņā ar šo Līgumu mums ir tiesības, Jūs nebrīdinot, bez ierobežojumiem, daļēji vai pilnībā nodot jebkuram Grupas biedram vai citai trešajai personai savas tiesības, pilnvaras un/vai pienākumus.

Jums jāņem vērā, ka, lai tiktu ievēroti šī Līguma noteikumi un nosacījumi, mums (vai trešajai personai, kas darbojas mūsu uzdevumā) ir tiesības pēc saviem ieskatiem rīkoties tā, kā mēs to uzskatām par vajadzīgu.

REĢISTRĀCIJA TURNĪROS - PSLIVE SISTĒMA

 1. Jums pie mums būs jāreģistrē sava informācija, lai Jūs varētu piedalīties jebkurā Pasākumā un/vai reģistrēties turnīrā. Mēs pēc saviem ieskatiem ļausim spēlētājiem reģistrēties:

  (a) ierodoties personīgi Pasākuma norises vietā vai
  (b) mūsu PSLive tiešsaistes reģistrācijas sistēmā ("PSLive sistēma") tajos Pasākumos, kuros ir pieejama PSLive sistēma.

 2. Tajos Pasākumos, kuros tiek izmantota un ir pieejama PSLive sistēma, pirmo reizi reģistrējoties, Jūs saņemsiet (vai arī Jums tiks palūgts lejuplādēt) reģistrācijas karti ("PSLive karte"). Ja savu reģistrācijas formu Jūs nebūsiet parakstījis, taču, neskatoties uz to, Jūs pēc reģistrācijas piedalīsieties Pasākumā, mēs uzskatīsim, ka Jūs esat piekritis šī Līguma noteikumiem un līdz ar to piekrītat pakļauties visiem šeit aprakstītajiem noteikumiem.
 3. Izmantojot PSLive sistēmu, lai reģistrētos Turnīrā (ja tas tiek darīts), Jums mums būs jāiesniedz noteikta veida personas informācija, lai Jūs varētu reģistrēties un atvērt kontu PSLive sistēmā ("PSLive konts"). Jūs atzīstat, garantējat un uzņematies nodrošināt to, ka Jūsu personas informācija, kas attiecas uz Jūsu PSLive kontu, vienmēr būs pareiza.
 4. Pasākumos, kuros tiek izmantota PSLive sistēma:

  (a) Jums būs nepieciešama sava PSLive karte, lai reģistrētos Turnīrā, izņemot pirmo reģistrēšanās reizi, kad reģistrējoties Jūs saņemsiet jaunu PSLive karti, kā tas ir norādīts 2. punktā.
  (b) pēc reģistrēšanās Turnīrā Jums piešķirtā Turnīra biļete atradīsies pie mums līdz Turnīra sākumam vai brīdim, kad Jūs to paņemsiet. Pēc tam no Jūsu PSLive konta tiks atskaitīta Turnīra dalības maksa.
  (c) ja Turnīrā Jūs vinnēsiet balvu, Jums tiks palūgts uzrādīt savu PSLive karti, kas tiks novilkta, lai Jums tiktu piešķirta attiecībā balvas summa un to varētu saņemt Pasākuma norises vietā. Jums tiks izsniegta kvīts ar informāciju par Turnīru, kurā Jūs piedalījāties, kopā ar Jūsu ieņemto vietu šajā Turnīrā un Jūsu vinnēto naudas balvu.
  (d) savas rezervētās Turnīra biļetes Jūs varat anulēt pirms tā sākuma:

  (ii) rakstot uz registrations@pokerstarslive.com ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms Turnīra sākuma un norādot:
  (aa) temata lauciņā - "Tournament Reservation Cancellation – Urgent"
  (bb) turnīra numuru;
  (cc) īsu ziņu ar lūgumu atcelt Jūsu Turnīra rezervāciju.
  Lūdzu, ņemiet vērā, ka vēstule jāsūta no Jūsu PSLive kontā reģistrētās e-pasta adreses.
  (ii) personīgi ierodoties pie reģistrēšanās galda Pasākuma norises vietā.
  Lūdzu, ņemiet vērā, ka par cik Jūsu dalības maksa tiks iekļauta Turnīra balvu fondā, pēc Turnīra sākuma Jūs vairs nevarēsiet atcelt rezervēto vietu Turnīrā un nevarēsiet saņemt atpakaļ Turnīra dalības maksu, ja Jūs nepiedalīsieties Turnīrā.

 5. Jums drīkst piederēt tikai viens PSLive konts, kuram var piekļūt, izmantojot unikālu PSLive lietotājvārdu ("Lietotājvārds") vai unikālu PSLive kartes numuru un unikālu paroli ("Parole"). Šī Līguma nosacījumi nosaka, ka Jums ir jāizvēlas pašam savs Lietotājvārds un Parole un Jūs tos nevienam neatklāsiet. Lietotājvārds un Parole kopā tiek saukti par Jūsu "Piekļūšanas datiem".

 6. Jums savi Pieslēgšanās dati jāglabā slepenībā un konfidenciāli, un jādara viss, lai aizsargātu to slepenību un konfidencialitāti. Jūs būsiet atbildīgs par jebkuru neatļautu Jūsu Pieslēgšanās datu izmantošanu, ieskaitot, transakcijas, kas tiks veiktas no Jūsu PSLive konta, izmantojot Jūsu Pieslēgšanās datus. Ar šo Jūs apstiprināt, ka nekādu iemeslu dēļ Jūs neizpaudīsiet savus Pieslēgšanās datus nevienai personai un neatļausiet nevienam izmantot Jūsu PSLive kontu.

 7. Mēs paturam tiesības veikt jebkura PSLive konta īpašnieka personības pārbaudes (vai izmantot trešās puses, kuras šādas pārbaudes veiks mūsu uzdevumā) ar trešo pušu kredītbiroju vai pakalpojumu sniedzēju palīdzību, izmantojot Jūsu mums sniegto informāciju.

 8. PSLive Karti izsniedzam mēs, un tā paliks mūsu īpašums. Laiku pa laikam mēs varam ierobežot, apturēt vai izbeigt tās vai PSLive sistēmas izmantošanu, bloķēt Jūsu piekļuvi PSLive kontam vai mainīt, vai labot šos nosacījumus. Turklāt mēs varam attiekties izsniegt, izņemt vai anulēt PSLive karti, kā arī Jūsu piekļuvi PSLive kontam jebkurā laikā, ja mums būs pamatotas aizdomas, ka Jūs:

  (a) esat ļaunprātīgi izmantojis vai esat mēģinājis ļaunprātīgi izmantot PSLive karti, PSLive kontu vai PSLive sistēmu (kopā tie ir "PSLive priekšmeti"); un/vai
  (b) Esat pārkāpis vai esat mēģinājis pārkāpt kādu no noteikumiem vai nosacījumiem, kuri attiecas uz jebkura PSLive priekšmeta izmantošanu vai dalību mūsu Turnīros, par ko mēs esam uzzinājuši un rakstiski Jūs informējuši;
  (c) Jūsu uzvedība, darbība vai bezdarbība ir bijusi aizskaroša, aizvainojoša, necienīga vai vardarbīga vai arī Jūs esat sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju saistībā ar PSLive priekšmetu akceptēšanu, saņemšanu vai izmantošanu, jebkura Pasākuma apmeklēšanu vai dalību jebkurā Turnīrā.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

 1. PSLive karti (kopā ar visu tajā iekļauto informāciju) nedrīkst nodot citiem vai kopēt, un to drīkstat izmantot tikai Jūs un tikai šeit mūsu noteiktajiem mērķiem.
 2. Mēs atsakāmies no visām garantijām, tiešām vai netiešām, saistībā ar Jūsu piekļuvi PSLive priekšmetiem un to izmantošanu, kas Jums tiek piedāvāti "TĀDI, KĀDI TIE IR". Likuma robežās netiek sniegtas nekādas garantijas vai galvojumi attiecībā uz PSLive priekšmetu kvalitāti, atbilstību mērķiem vai defektu neesamību, vai arī to, ka šeit minētā informācija ir pilnīga un precīza. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem nekavējoties pārtraukt, izbeigt, mainīt, atcelt vai papildināt jebkuru PSLive priekšmetu elementu bez pienākumiem Jūs par to informēt.
 3. Pēc tam, kad PSLive karte tiks reģistrēta un Jums piešķirta, par kartes (ieskaitot jebkuras paroles vai citus ar to saistītos drošības elementus) izmantošanu un glabāšanu atbildīgs būsiet Jūs pats. Mēs nebūsim atbildīgi par zaudējumiem, kas radīsies Jums vai trešajai pusei dēļ tā, ka Jūs nebūsiet aizsargājis savu PSLive karti.

LOGOTIPU IZMANTOŠANA UN SPONSORI

 1. Ar šo Jūs atzīstat un piekrītat, ka Jūsu dalību Pasākumā nedrīkst sponsorēt (tieši vai netieši) trešā puse, kas kādā no mūsu Pasākumiem ir Neautorizēts operators (kā tas ir definēts zemāk), un Jūs nedrīkstat valkāt Neautorizēta operatora zīmola logotipus. Ja mēs uzskatīsim, ka Jūsu dalību Pasākumā sponsorē Neautorizēts operators un/vai Jūs nēsājat Neautorizēta operatora zīmola logotipus, mums būs tiesības pieprasīt Jums nekavējoties noņemt zīmola logotipus un/vai diskvalificēt Jūs no Pasākuma, ja Jūs to nedarīsiet (vai arī mēs varam lūgt Pasākuma norises vietu vai Turnīra direktoru to izdarīt). Likuma robežās ar šo Jūs atsakāties no jebkādām tiesībām vai pretenzijām, kas citos apstākļos Jums varētu rasties pret mums saistībā ar mūsu pret Jums vērstajām darbībām.

"Neautorizēts operators" ir trešā puse (ieskaitot tiešsaistes un nesaistes pokera operatorus, pokera zāles, sporta totalizatorus, kazino un virtuālo sporta spēļu operatorus), kas bez mūsu atļaujas organizē turnīrus vai īpašas akcijas, kurās tiek piedāvāta bezmaksas dalība, reģistrācija vai komplekti uz Pasākumu.

 1. Nevienam spēlētājam nevienā Pasākumā netiks atļauts valkāt: (i) logotipus vai zīmolus, kas pieder spēļu operatoram, kuram saskaņā ar vietējo likumdošanu nav atļauts reklamēties; (ii) citus logotipus, attēlus vai tekstu, kas var aizskart vai izraisīt politiskas, morālas vai cita veida ētiskas pretenzijas vai kas savā būtībā ir apzināti provokatīvi.
 2. Izņemot pie TV galda sēdošos spēlētājus, visiem pārējiem būs atļauts nēsāt apstiprināto spēļu operatoru logo/zīmolus uz saviem krekliem, ar nosacījumu, ka tiks ievēroti šādi ierobežojumi (kopā ar 23. punktā noteiktajiem ierobežojumiem):

  (a) viens krūšu kabatas logo, kas nepārsniedz 70 kvadrātcentimetrus;
  (b) viens logo piedurknes augšpusē, kas nepārsniedz 70 kvadrātcentimetrus;

 3. Pasākuma laikā uz spēlētāju drēbēm vai ķermeņa nedrīkstēs atrasties logotipi vai zīmoli, izņemot tos, kas atbilst visiem attiecīgajiem šeit minētajiem nosacījumiem.
 4. Jurisdikcijās, kurās logotipu un zīmolu izmantošanu uz spēlētājiem (ieskaitot simbolus, preču zīmes un vietnes) regulē vietējā likumdošana, visiem spēlētājiem būs jāpakļaujas šiem likumiem.
 5. Spēlētāji Pasākumā drīkstēs valkāt vairāk nekā vienu logotipu, ja vien mēs tos visus būsim apstiprinājuši kā galvenā sponsora logotipus, piemēram, "PokerStars", vai arī tie piederēs jebkuram no mūsu Grupas uzņēmumiem (piemēram, "Full Tilt").
 6. Pasākumā Jūs piekrītat ievērot jebkura mūsu vai mūsu Grupas vienības noorganizētā publicitātes pasākuma noteikumus, ieskaitot prasības šāda publicitātes pasākuma laikā valkāt konkrētus logotipus.
 7. Tiem spēlētājiem, kurus pastāvīgi sponsorē leģitīma trešās puses tiešsaistes spēļu vietne ("Sponsorēts spēlētājs"), pirms Turnīra sākuma ir jāsaņem rakstiska mūsu atļauja valkāt sava sponsora logo un viņiem šī sponsora logo un zīmols ir jāvalkā jau no Turnīra sākuma. Jebkuram Sponsorētajam spēlētājam, kurš sava sponsora logo un zīmolu nevalkās no paša Turnīra sākuma un mēģinās tos valkāt vēlāk Turnīrā, būs jāiesniedz rakstisks pierādījums par savu saistību ar sponsoru, pirms šim spēlētājam tiks atļauts valkāt konkrēto logo un zīmolu. Lai izvairītos no pārpratumiem, Turnīra "sākums" ir brīdis, kad minētā Turnīra pirmajā dienā visiem spēlētājiem tiek izdalītas pirmās personīgās kārtis.
 8. Visiem spēlētājiem, kuri Turnīra laikā valkās apstiprināta spēļu operatora zīmola logotipu, būs jāpakļaujas jebkuriem šeit minētajiem ierobežojumiem vai nosacījumiem.
 9. Turnīra laikā viena uzņēmuma (izņemot PokerStars un Full Tilt) zīmolus/logo nedrīkst valkāt vairāk par 10% no visiem dalībniekiem. Ja Turnīrā ar viena uzņēmuma (izņemot PokerStars un Full Tilt) zīmoliem/logotipiem vēlēsies piedalīties vairāk nekā 10% no dalībniekiem, spēlētājiem pašiem būs jāizlemj, kuri no viņiem varēs turpināt valkāt zīmola apģērbu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja lēmums netiks pieņemts (vai arī tas netiks pieņemts savlaicīgi), mēs šos spēlētājus izvēlēsimies izlozes kārtībā pēc "lielākās kārts" principa.

ATTĒLU AUTORTIESĪBAS UN SPĒLĒŠANA PIE TV/INTERNETA RAIDĪJUMU GALDIEM

 1. Mēs paturam tiesības fotografēt, pārraidīt televīzijā, rādīt interneta raidījumos, ierakstīt un izrādīt jebkuru Pasākuma daļu jebkurā laikā, un Jūs ar šo atzīstat mūsu tiesības izmantot Jūsu Materiālu šādā veidā (kā tas ir aprakstīts 33. punktā). Saskaņā ar šo nepieciešamību parādīt jebkuru Pasākuma daļu, spēlētājiem var tikt palūgts apsēsties pie pokera galda, kas ir izveidots ar mērķi Pasākumu pārraidīt televīzijā vai internetā (šeit saukts par "TV galdu").
 2. Pie Turnīra TV galda viena uzņēmuma (izņemot PokerStars un Full Tilt) logo nedrīkst valkāt vairāk par 2 (diviem) spēlētājiem. Ja pie TV galda atradīsies vairāk par diviem spēlētājiem, kas pārstāv vienu uzņēmumu, šiem spēlētājiem pašiem būs jāizlemj, kuri divi spēlētāji šī Pasākuma laikā turpinās valkāt zīmola apģērbu. Ja lēmums netiks pieņemts, mēs šos spēlētājus izvēlēsimies pēc "lielākās kārts" principa. Visi mūsu pieņemtie lēmumi būs galīgi. Spēlētāji, kuri fināla galda sākumā nevalkās nevienu logo, nedrīkstēs tos valkāt visu atlikušo Turnīru.
 3. Mēs (ieskaitot trešās puses, kas darbojas mūsu uzdevumā) Pasākuma laikā spēlētāju valkāto apģērbu apstiprināsim pēc saviem ieskatiem. Turklāt mums būs tiesības noņemt jebkuru logo, attēlu vai tekstu no spēlētāja apģērba, ja tas pēc mūsu uzskatiem (vai arī mūsu uzdevumā darbojošās autorizētas trešās puses uzskatiem) būs pretrunā ar translācijas nodrošinātāja prasībām, spēkā esošajiem likumiem un drošības noteikumiem vai jebkuras regulējošās organizācijas likumiem.
 4. Spēlētājiem pie TV galda tiks atļauts uz krekla valkāt logo/zīmolus, ja tiks ievēroti iepriekš aprakstītie ierobežojumi un ievēroti šādi nosacījumi:

  (a) viens krūšu kabatas logo, kas nepārsniedz 7 cm x 4 cm;
  (b) viens logo piedurknes augšpusē, kas nepārsniedz 7 cm x 4 cm;
  (c) beisbola cepures un kāršu aizsargus ar logotipiem varēs izmantot tikai tad, ja logo uz tiem nebūs redzami.

 5. Pie TV galdiem un jebkura veida filmēšanas laikā nebūs atļauts valkāt uzņēmumu nosaukumus un/vai zīmolu logo, izņemot tos, kuri ir apstiprināti atbilstoši šī Līguma nosacījumiem (tas attiecas arī uz sporta un apģērbu zīmoliem). Tie spēlētāji, kuri valkās apģērbu vai kuriem būs priekšmeti (piemēram, kāršu aizsargi), kas pārkāps šos noteikumus, nedrīkstēs spēlēt pie TV galda, līdz kamēr šis apģērbs un/vai priekšmets netiks aizstāts un/vai izņemts. mēs paturam tiesības izņemt vai mainīt, vai maskēt spēlētāja sponsora logotipus, ja tie neatbilst vietējai likumdošanai, translācijas standartiem vai šī Līguma nosacījumiem.
 6. Jūs atzīstat un piekrītat, ka gadījumā, ja Jūs Turnīra laikā tiksiet izvēlēts spēlēšanai pie TV galda, pirms vietas ieņemšanas spēles sākumā Jums Turnīra pārstāvim būs jāatdod visas savas elektroniskās ierīces (neatkarīgi no tā, vai tām ir saziņas vai komunikāciju iespējas); tas attiecas arī uz planšetēm un austiņām. Šāda pieprasījuma gadījumā ikviens spēlētājs, kurš pārkāps šo noteikumu, var tikt diskvalificēts no Turnīra un visa nauda, kuru šis spēlētājs būs vinnējis līdz diskvalifikācijas brīdim, kā arī šī spēlētāja galvenā turnīra dalības maksa, tiks konfiscēta pēc mūsu vai mūsu uzdevumā darbojošās trešās puses ieskatiem.
 7. Uz visiem TV galda dalībniekiem attiecas smēķēšanas (tostarp elektronisko cigarešu smēķēšanas) aizliegums.
 8. Jūs atzīstat un piekrītat, ka translāciju un tiešraižu filmēšanas laikā spēlētājiem pie TV galdiem nav atļauts komunicēt, tuvoties vai jebkādā citā veidā kontaktēties ar jebkuru personu, kas neatrodas pie galda, ieskaitot skatītājus, kā arī TV un interneta pārraižu darbiniekus, ja vien šī komunikācija nav saistīta ar filmēšanas tehnisko pusi vai arī Jūs vairs nepiedalāties izspēlē (t.i. Jūs savas kārtis esat atmetis vai esat "all in"), un lēmumi šajā sakarā tiks pieņemti pēc mūsu ieskatiem (vai arī pēc mūsu uzdevumā darbojošās trešās puses ieskatiem) visa TV galda spēles garumā, un ikviens spēlētājs, kurš pārkāps šos noteikumus, tiks pakļauts šajā Līgumā noteiktajiem ierobežojumiem un/vai sodiem.
 9. Jūs atzīstat un piekrītat, ka spēles translāciju vai ierakstu laikā (ja mēs to pieprasām) visiem TV galda spēlētājiem starpbrīžos būs jāuzturas iepriekš norādītā zonā un šādā gadījumā spēlētājiem nevienā brīdī netiks atļauts pamest šo zonu bez nozīmēta Turnīra pārstāvja pavadības. Turklāt Jūs atzīstat un piekrītat, ka spēlētājiem pie TV galda katras izspēles izdalīšanas laikā var nākties atklāt savas kārtis filmēšanas kamerām, izņemot gadījumus, kad spēlētājs paziņo, ka vēlas izspēlēt savas kārtis bez to apskatīšanas. Pie TV galda mums būs tiesības apturēt spēli, līdz kamēr visi izspēles dalībnieki parādīs savas kārtis. Tiešraides, kurās tiks rādītas spēlētāju personīgās kārtis, tiks pārraidītas ar 30 minūšu nobīdi.
 10. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mums ir tiesības (pēc saviem ieskatiem) apturēt vai aizturēt spēli pie TV galda jebkurā laikā un spēlētājiem jādod mums tiesības izmantot, atcelt vai mainīt spēles starpbrīžus, kad un ja tas ir nepieciešams. Turklāt Jūs atzīstat un piekrītat, ka rupjības, vardarbīga uzvedība vai cita veida nepieņemama rīcība Pasākuma laikā pie TV galda netiks atļauta. Tas attiecas arī uz izteikumiem, žestiem vai cita veida antisociālu uzvedību, kas var aizskart, izsmiet vai nomelnot citu personu. Ikviens spēlētājs, kurš pārkāps šos noteikumus, var tikt sodīts šeit un turnīru noteikumos paredzētajā veidā.
 11. Jūs atzīstat un piekrītat, ka gadījumā, ja Jūs tiksiet izvēlēts spēlēšanai pie TV galda, Jums var nākties konkrētos datumos ierasties citās noteiktās vietās (par ko Jūs tiksiet informēts) uz papildu filmēšanu un intervijām, un atkārtotu filmēšanu kā pirms spēles, tā arī pēc starpbrīžiem un to laikā, un Jūs izpildīsiet visus šos lūgumus.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

 1. Intelektuālā īpašuma tiesības attiecas uz visu intelektuālo īpašumu, neatkarīgi no tā, vai tas ir aizsargāts, izveidots vai izriet no kādas jurisdikcijas likumdošanas, ieskaitot: (i) visus tā patentus un aplikācijas; (ii) visas preču zīmes, pakalpojuma zīmes, tirdzniecības nosaukumus, pakalpojuma nosaukumus, zīmola nosaukumus, tiesības uz vizuālo izskatu, korporatīvos nosaukumus, tirdzniecības stilus, logotipus, mākslas darbus, apģērba salikumus, iepakojumu, dizainu un citus avota vai uzņēmuma identifikatorus, reģistrētus vai nereģistrētus, ieskaitot visas vispārējās tiesības uz tiem (cik vien tās ir iespējams nodot citiem) un visa iepriekš minētā nemateriālās vērtības, līdz ar visiem to pieteikumiem, reģistrācijām, atjaunojumiem un pagarinājumiem; (iii) visus interneta domēna nosaukumus (ieskaitot tos, kas ir reģistrēti un/vai saistīti ar sociālo tīklu vietnēm); (iv) visas autortiesības un visus ražošanas paraugus, datubāzes un dizaina tiesības, reģistrētas vai nereģistrētas, vai publicētas, visas to reģistrācijas un iegrāmatošanas un visus ar tiem saistītos pieteikumus kopā ar visiem to atsaukumiem, pagarinājumiem un atjaunojumiem; (v) visus tirdzniecības noslēpumus, zināšanas un līdzīgu konfidenciālu un īpašumtiesību informāciju, kuru aizsargā attiecīgā likumdošana vai kopējās tiesības; (vi) visas pārējās intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar tehnoloģiju; (vii) visas reklamēšanas un publicitātes tiesības un visas ar to saistītās tiesības; (viii) visas tiesības iesūdzēt tiesā un atgūt kompensāciju par pagātnes, tagadnes vai nākotnes pārkāpumiem, piesavināšanos, vērtības pazemināšanu vai cita veida kaitniecību;
 2. Rational Intellectual Holdings Limited ("RIHL"), kuram pieder visas Grupas intelektuālā īpašuma tiesības, ir vienīgais visu PokerStars Live priekšmetu tiesību īpašnieks, ieskaitot autortiesības, tirdzniecības noslēpumus, Intelektuālās īpašumtiesības (definēts zemāk) un citas tiesības. Termini "PSLive" un "PokerStars Live" un domēni "pslive.com" un "pokerstarslive.com" ir RIHL preču zīmes, pakalpojumu zīmes, zīmes, tirdzniecības nosaukumi un/vai domēni, un RIHL patur visas tiesības uz tiem.
 3. Jūs neatgriezeniski piešķirat mums, katram mūsu Grupas biedram un trešajām pusēm, kas darbojas mūsu uzdevumā, visas tiesības, atļaujas un licences, kas ir nepieciešamas, lai mēs varētu pilnībā izmantot (tostarp bez ierobežojumiem pavairot, izplatīt, grozīt, rediģēt, tulkot, mainīt, publiski demonstrēt, pārraidīt televīzijā, internetā un citos saziņas veidos, kā arī izmantot citos materiālos) Jūsu fotogrāfiju, tēlu, izskatu, attēlu, balsi, vārdu, uzfilmēto materiālu un skaņu ierakstu ar Jums, kā mēs to nofotografējām, ierakstījām vai pārraidījām vai arī kā tas tika izdarīts mūsu uzdevumā ("Materiāls"), visā pasaulē uz neierobežotu laiku un bez atlīdzības, ar jebkuriem un visiem līdzekļiem, jebkuros un visos medijos, kā pašreiz zināmos, tā arī nākotnē izveidotos, jebkurā programmā, kurai Jūsu Materiāls tika ierakstīts, kā arī jebkurās citās programmās un jebkuros citos materiālos, tostarp, bez ierobežojumiem, saistībā ar mūsu Turnīra tiešraidēm vai ierakstītu reportāžu pārraidīšanu internetā, Turnīra video blogu veidošanu un izplatīšanu internetā, akciju veidošanu un to norisi vai citiem mārketinga materiāliem, kas ir saistīti ar Turnīru vai pokera turnīriem vai tiešsaistes pokera vietnēm, kas ir saistītas ar mūsu zīmoliem (tostarp "PokerStars Live", "PokerStars", "PokerStars Casino","Full Tilt" un "BetStars"). Ar šo Jūs atbrīvojat mūs un mūsu ieceltos pārstāvjus no jebkādām prasībām, kompensācijas, atbildības, izdevumiem un izmaksām, kas cēlušās, pārkāpjot Jūsu privātuma, personības vai publicitātes tiesības, vai jebkuras Jums piederošas autortiesības vai citas īpašumtiesības, kas ir saistītas ar Materiāla izmantošanu jebkādā veidā, saskaņā ar šeit sniegtajām atļaujām un tiesībām. Iepriekšminētā atbrīvošana ir saistoša Jums un Jūsu mantiniekiem, juridiskajiem mantiniekiem un juridiskajiem pārstāvjiem.
 4. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mums vienpersoniski pieder visas tiesības, ieskaitot visas visas Intelektuālā īpašuma tiesības, uz Materiālu un adaptētajiem darbiem. Attiecībā uz Materiāla īpašumtiesībām, kuras netiek mums piešķirtas automātiski, ar šo Jūs piešķirat un nododat mums (vai mūsu izvēlētai trešajai pusei) ekskluzīvas tiesības uz Materiālu un piekrītat noformēt visus mūsu pieprasītos dokumentus, lai izpildītu iepriekš minēto.
 5. Jūs mums apliecināt un garantējat, ka (a) Jūs esat tiesīgs piešķirt mums un mūsu sadarbības partneriem tiesības un pilnvaras, kas saskaņā ar šo mums tiek piešķirtas, (b) nekas Materiālā (vai tas notiktu izteikumu, žestu vai citā veidā) nepārkāps nevienas personas autortiesības vai cita veida tiesības, nepārkāps nevienu līgumu vai konfidencialitāti, nenozīmēs necieņas izrādīšanu tiesai, nebūs apmelojošs vai ar nodomu necels neslavu mums, translācijas nodrošinātājam un/vai citiem mūsu zīmoliem.
 6. Visa veida atļaujas saskaņā ar 1991. gada Menas salas Autortiesību aktu ("CA 1991") vai līdzīgiem citu pasaules valstu likumiem saistībā ar Jūsu līdzdalību jebkurā Pasākumā un Jūsu līdzdalības izmantošanu jebkurā Pasākumā ar jebkura veida līdzekļiem un jebkuros medijos ar šo Jūs piešķirat un nododat mums. Līdz ar to Jūs atsakāties no visām morālajām tiesībām uz Jūsu Materiālu, uz kurām Jūs pašreiz vai nākotnē varat pretendēt saskaņā ar CA 1991 IV daļu (un līdzīgām tiesībām citās jurisdikcijās), un piekrītat neierosināt, neatbalstīt, neuzturēt un neatļaut nekāda veida darbības vai prasības par to, ka šāda Materiāla vai citu materiālu apstrāde, izmantošana vai lietošana pārkāpj Jūsu morālās tiesības.

CITI NOLIKUMI

 1. Atbrīvošana: Jūs piekrītat atbrīvot mūs un mūsu pārstāvjus no visiem un jebkuriem izdevumiem, pretenzijām un atbildības (ieskaitot juridiskās izmaksas un jebkādu samaksu par advokāta konsultācijām), kas radušās Jums (vai jebkurai personai rīkojoties ar Jūsu atļauju) pārkāpjot jebkuru no šajā Līgumā minētajiem noteikumiem, Jūsu galvojumiem un/vai saistībām.

 2. Palīdzība: ja mēs vēlēsimies, lai Jūs piedalāties jebkādās mārketinga aktivitātēs vai intervijās ar citu mediju pārstāvjiem vai trešajām pusēm, mēs savlaicīgi lūgsim Jūsu rakstisku piekrišanu.

 3. Turnīru noteikumu izmaiņas: mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem papildināt vai mainīt Turnīru vai Pasākumu noteikumus, un par jebkurām šādām izmaiņām pēc to ieviešanas tiks paziņots mūsu vietnē vai arī Jums. Jūsu turpmākā dalība Pasākumā pēc šādām izmaiņām un to paziņošanas tiks uzskatīta par šo izmaiņu akceptēšanu no Jūsu puses.

 4. Vienošanās: Jūs atzīstat un piekrītat, ka spēlētājiem pie turnīra fināla galda ir atļauts apspriest jebkāda veida vienošanos par atlikušā balvu fonda dalīšanu, tikai atrodoties pie galda, un jebkurā apspriedē ir jāpiedalās turnīra pārstāvim, un pieņemtais lēmums tiks paziņots publiski.

 5. Dažos Pasākumos var pastāvēt dalības summas un vinnestu izmaksu ierobežojumi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar PokerStars Live.

 6. Tiesības atcelt: mēs kopā ar kazino, kurā notiks Pasākums, paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atcelt vai mainīt jebkuru Pasākumu vai Turnīru.
 7. Noteikumu ievērošana: Jūs piekrītat ievērot pokera turnīru noteikumus un naudas spēļu pokera noteikumus. Atsevišķos gadījumos priekšroka pār šiem noteikumiem tiks dota norises vietas noteikumiem vai vietējām azartspēļu regulām. Jebkuras noteikumu izmaiņas tiks publicētas Pasākuma mājaslapā un paziņotas spēlētājiem Pasākuma laikā.
 8. Neielaišana: mēs paturam tiesības jebkādu iemeslu dēļ atteikt ikvienai personai ierasties jebkurā un visos Turnīros un Pasākumos. Personām, kuras ir izslēdzis Turnīra sponsors, partneris vai norises vieta, nav atļauts ienākt neviena Turnīra vai Pasākuma zonā.
 9. Tiesības spēlēt: ja vien mēs to savlaicīgi neesam atļāvuši, visu mūsu Grupas uzņēmumu darbiniekiem vai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai (ieskaitot šādas juridiskās personas korporatīvos sadarbības partnerus), kas saistībā ar Pasākumu nodrošina pakalpojumus, un šo darbinieku Ģimenes locekļiem (kā tas ir definēts zemāk) nav atļauts spēlēt nevienā Pasākumā. "Ģimenes locekļi" ir: dzīvesbiedrs, bērni un visi darbinieka vai citas personas, kas dzīvo darbinieka dzīvesvietā, radinieki.
 10. Piederība: balvas un turnīru vietas nav iespējams atdot citiem. Uzvarētāji ir atbildīgi par visu nodokļu, licenču, reģistrācijas un citu ar Turnīru balvām saistīto maksājumu nomaksu. Ja balvas tiks izmaksātas ar elektronisko bankas pārskaitījumu, saskaņā ar starptautiskajiem noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas noteikumiem spēlētājiem būs jāuzrāda identifikācijas dokumenti.
 11. Diskvalifikācija: mēs kopā ar kazino, kura telpās notiek Pasākums, paturam tiesības jebkādu iemeslu dēļ diskvalificēt no Turnīriem ikvienu personu un/vai pieprasīt šīs personas izraidīšanu no Pasākuma norises vietas. Ja Jūs tiksiet diskvalificēts no Turnīra, Jūs zaudēsiet visu dalības maksu un nevarēsiet pretendēt uz Turnīra naudas vai citām balvām, kuras Jūs varat būt nopelnījis diskvalifikācijas brīdī.
 12. Nekādu strīdu: nevienam pasākuma dalībniekam netiks atļauts rādīt, izrādīt vai jebkādā citā veidā dalīties ar informāciju, jebkāda veida ziņojumiem vai saturu, kas pēc mūsu uzskatiem ir vai var tikt interpretēts kā politisks (vai politiskus mērķus vai darbības atbalstošs), rasistisks, piedauzīgs, noniecinošs, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, krāpniecisks, citas personas privātumu pārkāpjošs, apvainojošs, neslavu ceļošs, vai arī savādākā veidā atbalsta, reklamē vai nenosoda jebko nelegālu vai nelikumīgu, dara pāri, pazemo, aizskar vai iebiedē personu vai personu grupu, balstoties uz jebkāda veida klasifikāciju, ieskaitot reliģiju, dzimumu, seksuālo orientāciju, rasi, krāsu, ticību, etnisko piederību, nacionālo izcelsmi, pilsonību, vecumu, ģimenes stāvokli, militāro statusu vai invaliditāti, tiek uzskatīts par kriminālu darbību vai varētu veicināt kriminālas darbības, vai kalpot par iemeslu civilprasībai, vai ir paredzēts komerciāliem mērķiem, ieskaitot jebkāda veida materiālu iesniegšanu, lai piesaistītu finansējumu vai popularizētu, reklamētu vai pārdotu jebkāda veida preces vai pakalpojumus. Attiecībā uz jebkuriem strīdiem šī paragrāfa sakarā mūsu lēmums mūs galīgs un saistošs.
 13. Force Majeure: mēs nebūsim atbildīgi par šajā Līgumā vai citur atrunāto saistību izpildes aizkavēšanos vai to nepildīšanu, ieskaitot garantētā balvu fonda nodrošināšanu, ja to iemesls būs no mums neatkarīgas darbības, notikumi, neizdarības vai negadījumi, ieskaitot katastrofu, ugunsgrēku, sprādzienu, nejaušus bojājumus, plūdus, zemestrīci, sliktus laikapstākļus vai citas dabas katastrofas, karu, kara draudus vai gatavošanos karam, teroristu uzbrukumu, pilsoņu karu, nemierus vai sacelšanos un brīvprātīgu vai obligātu pakļaušanos jebkuriem likumiem (ieskaitot nepieciešamās licences vai atļaujas nepiešķiršanu vai jebkuras izmaiņas likumos vai to interpretācijā).
 14. Izmaiņas: mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šī Līguma nosacījumus; līdz ar to pirms katra Turnīra apmeklējuma Jums ir jāiepazīstas ar tā jaunāko versiju.
 15. Atbildības ierobežošana: Jūs piekrītat tam, ka likuma ietvaros mēs nebūsim atbildīgi ne par kādiem zaudējumiem, kompensāciju, pretenzijām vai citiem izdevumiem, kas radīsies šī Līguma sakarā.
 16. Nodokļi: Jūs piekrītat, ka tikai Jūs esat atbildīgs par (savlaicīgu) ienākuma nodokļa vai citu līdzīgu nodokļu nomaksu, kurus ir uzlikusi jebkura attiecīgā jurisdikcija vai jebkura valsts iestāde saistībā ar balvām, maksājumiem vai citām Jums izmaksātajām summām, un Jūs mūs atbrīvojat un atbrīvosiet no jebkādas atbildības vai izdevumiem saistībā ar šādiem nodokļiem vai citiem maksājumiem (ja šādu naudas atgūšanu neaizliedz likums).
 17. Jūs piekrītat tam, ka Jūs esat pilnībā atbildīgs par nodokļu deklarācijas iesniegšanu attiecīgajai nodokļu pārvaldei saistībā ar Jūsu saņemtajiem maksājumiem (balvas un samaksa) un Jūs šādas nodokļu deklarācijas aizpildīsiet uzmanīgi un iesniegsiet savlaicīgi.
 18. Piemērojamie tiesību akti: šī Līguma nosacījumi tiks pakļauti un interpretēti saskaņā ar Menas salas likumiem. Jūs piekrītat, ka ikviens strīds, kas radīsies vai būs saistīts ar šo Līgumu, tiks izskatīts Menas salas tiesās. Nekas šajos noteikumos nevar ierobežot PokerStars Live un to sadarbības partneru tiesības uzsākt pret Jums tiesvedību jebkurā citā kompetentas jurisdikcijas tiesā, kā arī tiesvedības uzsākšana vienā vai vairākās jurisdikcijās nevar aizkavēt tās uzsākšanu citā jurisdikcijā (vienlaicīgi vai nē) konkrētās jurisdikcijas likumu ietvaros.
 19. Oficiālā valoda: TSG Interactive US rīkotajos Pasākumos Ņūdžersijā spēļu laikā pie visiem galdiem sarunāties drīkstēs tikai angļu valodā. Tie dalībnieki, kuri šo noteikumu pārkāps, tiks sodīti (ieskaitot diskvalifikāciju).

Šie noteikumi un nosacījumi pēdējo reizi tika atjaunoti 2018. gada 29. novembrī. Versija: 20181129.

  Bieži uzdotie jautājumi par PokerStars Live

  Bieži uzdotie jautājumi par PokerStars Live

  Jums ir jautājumi par mūsu pasākumiem? Spiediet šeit, lai uzzinātu atbildes.

  Lejuplādējiet un kvalificējieties

  Lejuplādējiet un kvalificējieties

  Vēlaties piedalīties PokerStars Live turnīros? Lejuplādējiet PokerStars vai Full Tilt, lai kvalificētos.