PokerStars Live og PSLive-systemets vilkår.

Disse vilkårene («avtale») skal lese av deg («bruker», «spiller» eller «du») i sin helhet sammen med PokerStars Lives retningslinjer for personvern, pokerregler for turneringer og pokerregler for cash games før du deltar i live-pokerturneringer og cash games (hver er en «turnering») som en del av PokerStars Live-arrangementer, som for eksempel, men ikke begrenset til, «European Poker Tour (EPT)», «Asia Pacific Poker Tour (APPT)», «Brazilian Series of Poker (BSOP)», «PokerStars Caribbean Adventure (PCA)», «PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)» og/eller «PokerStars MEGASTACK» (som hver blir betegnet som et «arrangement») eller din bruk av PSLive-systemet til å registrere deg og spillet i et slikt arrangement.

Ved å godta denne Avtalen godtar du at «PokerStars Live», «PSLive», «EPT», «APPT», «BSOP», «PCA», «PSPC», «PokerStars MEGASTACK» og «PokerStars» er merkevarer eid og kontrollert av en gruppe selskaper kjent som og opereres av «The Stars Group». Når dette brukes, skal begrepet «Gruppe» bety, avhengig av stedet der turneringen avholdes for et arrangement du deltar på, Global Poker Tours Limited («GPTL») eller Rational Live Events (Malta), Limited («Rational Malta») eller Rational Live Events Macau Limited («Rational Macau») eller TSG Interactive US Services Limited («TSG Interactive US») (samlet «arrangementsselskapet», «vi», «vår» eller «oss») eller en subsidiær av arrangementsselskapet, holding-selskapet til arrangementsselskapet og enhver subsidiær av ethvert slikt holding-selskap. 

Før deltagelse i ethvert arrangement, kan du bli bedt om å godta, og bli bundet til, egne vilkår og betingelser for kasinoet som opptrer som lisensinnehaver og operatør av arrangementet («Vilkår og betingelser for kasinoet»). Informasjon om kasinoets vilkår vil bli funnet på stedet.

Vennligst merk at denne Avtalen: (a) er en rettslig bindende avtale mellom deg og hvert gjeldende arrangement-selskap; (b) utgjør hele vår forståelse med deg, med tanke på din deltakelse i våre arrangementer og/eller bruken av PSLive-systemet (som definert under), der det gjelder; og (c) overstiger alle tidligere avtaler mellom deg og det gjeldende arrangementselskapet eller andre medlemmer av Gruppen, i forbindelse med saken det gjelder heretter.

Du erklærer herved at du ikke har stolt på noen representasjon eller forsikring, enten skriftlig eller muntlig fremstilt av oss, annet enn de som uttrykkelig er angitt i denne avtalen. Du samtykker i at vi har retten til fritt å overdra våre rettigheter, lisenser og/eller plikter, helt eller delvis, etter denne Avtalen til ethvert medlem av Gruppen vår, eller til enhver tredjepart uten varsel til deg.

Merk at vi (eller en autorisert tredjepart som handler på våre vegne) har retten, etter vårt eget skjønn, til å handle på en måte vi dømmer fornuftig for å håndheve vilkårene og betingelsene av denne Avtalen til enhver tid.

REGISTRERING TIL TURNERING – PSLIVE-SYSTEM

 1. Du vil måtte registrere detaljene dine hos oss for å få lov til å delta på et arrangement og/eller spille en turnering. Vi vil, etter eget skjønn, la spillere registrere seg enten:

  (a) i egen person på stedet hvor arrangementet holdes; eller
  (b) via vårt PSLive-registreringssystem på nett («PSLive-system») på de Arrangementene hvor PSLive-systemer er tilgjengelige.

 2. Under arrangementer hvor PSLive-systemet brukes og er tilgjengelig, vil du motta (eller bli instruert til å laste ned) et registreringskort når du registrerer deg for første gang («PSLive-kort»). Dersom signaturen din ikke er registrert eller oppgitt på registreringsskjemaet, men du deltar i arrangementet etter registrering likevel, vil dette regnes som aksept av vilkårene i denne Avtalen og at du heretter samtykker til å følge alle vilkår.
 3. Ved å bruke PSLive-systemet til å registrere seg til en turnering (hvor det er mulig), vil du måtte oppgi visse personlige detaljer om deg selv for å registrere og åpne en konto på PSLive-systemet («PSLive-konto»). Du godtar, garanterer og påtar deg å forsikre om at din personlige informasjon på PSLive-kontoen din er korrekt og oppdatert til enhver tid.
 4. På arrangementer hvor PSLive-systemet brukes:

  (a) må du ha PSLive-kortet ditt for å registrere deg til en Turnering, med mindre du registrerer deg for første Ny gang og derfor vil få et nytt PSLive-kort ved registreringen som indikert i punkt 2 over.
  (b) etter registrering til en turnering, vil din inngangsbillett til turneringen reserveres av oss, for deg frem til turneringen starter og/eller du henter inngangsbilletten din, hvorpå innkjøpsbeløpet for turneringen vil trekkes fra PSLive-kontoen din.
  (c) hvis du vinner en premie i en Turnering, vil du bli bedt om PSLive-kortet som vil hjelpe til med å koble riktig premiebeløp til deg og hentes der arrangementet holdes. Du vil få en kvittering som viser hvilken turnering du deltok i sammen med din plassering i den turneringen, og premiepengene du har vunnet.
  (d) Du kan kansellere dine reserverte billetter til en turnering før den starter.

  (i) ved å sende en e-post til registrations@pokerstarslive.com ikke senere enn 48 timer før starten på turneringen med følgende inkludert:
  (aa) emnelinjen: «Tournament Reservation Cancellation – Urgent»
  (bb) turneringsnummeret du har registrert deg til; og
  (cc) en kort melding hvor du ber om kansellering av reservasjonen din til turneringen.
  Merk deg at meldingen din om kansellering må sendes fra e-postadressen registrert på PSLive-kontoen din.
  (ii) ved å møte personlig i registreringsskranken på arrangementsstedet.
  Merk at innkjøpet ditt vil inkluderes i turneringens premiepott når en turnering starter, og da vil du ikke kunne kansellere reservasjonen din til den turneringen, og du vil heller ikke få refundert turneringsinnkjøpet dersom du ikke stiller i turneringen.

 5. Du får kun ha én PSLive-konto du får tilgang til via bruken av en kombinasjon av enten et unikt PSLive-brukernavn («Brukernavn») eller ditt unike PSLive kortnummer og et unikt og hemmelig passord («Passord»). Det er et krav i denne Avtalen at du velger ditt eget brukernavn og passord, og du kan ikke dele disse med noen. Samlet skal brukernavnet og passordet ditt heretter være kjent som dine «Innloggingsdetaljer».

 6. Du må til enhver tid å oppbevare dine innloggingsdetaljer hemmelig og konfidensielt, og gjøre ditt ytterste for å beskytte og bevare det hemmelig og konfidensielt. All uautorisert bruk av innloggingsdetaljene dine er ditt eget ansvar, inkludert, men ikke begrenset til transaksjoner gjort på PSLive-kontoen din med dine innloggingsdetaljer. Du bekrefter herved at du ikke deler innloggingsdetaljene dine med noen, eller lar noen andre bruke PSLive-kontoen din uansett årsak.

 7. Vi forbeholder oss retten til å utføre identitetskontroller (eller be tredjeparter utføre slike kontroller) av enhver PSLive-kontoholder ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester, med den informasjonen som oppgis av deg til oss.

 8. PSLive-kortet utstedes av oss og forblir vår eiendom til enhver tid. Vi kan, til enhver tid, begrense, sette på pause eller avslutte dets bruk eller bruken av PSLive-systemet, avvikle tilgangen til PSLive-kontoen eller endre eller tilpasse betingelsene til alle disse. Videre kan vi nekte å utstede, trekke tilbake eller kansellere PSLive-kortet i tillegg til tilgangen til PSLive-kontoen din når som helst dersom vi har grunn til å tro at du:

  (a) har misbrukt eller forsøkt å misbruke PSLive-kortet, PSLive-kontoen eller PSLive-systemet (kollektivt kalt «PSLive-midlene»); og/eller
  (b) har brutt eller forsøkt å bryte noe vilkår eller betingelse som relaterer til bruken av ethvert PSLive-middel, eller deltakelse i våre turneringer som vi blir oppmerksomme på, og som vi informerer deg om skriftlig;
  (c) har deltatt i enhver form for støtende, useriøs eller voldelig oppførsel eller oppgitt falsk eller misvisende informasjon enten i relasjon til din godkjenning, kvittering eller bruk av ethvert PSLive-middel, deltakelse på ethvert arrangement, eller deltakelse i enhver turnering.

ANSVARSBEGRENSNING

 1. PSLive-kortet (sammen med all informasjon lagret i det) er ikke overførbart, kan ikke kopieres og skal bare brukes av deg til formålene uttrykkelig tillatt av oss heretter.
 2. Vi fraskriver enhver og alle garantier, uttrykt eller underforstått, i tilknytning til din tilgang og bruken av PSLive-midler som gis til deg «SOM DET ER». Såfremt det tillates av gjeldende lover gis ingen garantier eller reklamasjoner hva gjelder kvaliteten, eller med formål om frihet for feil på PSLive-midlene eller at informasjonen heretter er fullstendig og presis. Vi reserverer oss retten til å utsette, stoppe, modifisere, fjerne eller legge til i alle PSLive-systemene etter vårt forgodtbefinnende med øyeblikkelig effekt og uten forpliktelse til å gi deg beskjed.
 3. Det forblir ditt ansvar å holde PSLive-kortet (inkludert alle passord og andre sikkerhetstiltak relatert til det samme) trygt så snart det har blitt registrert og bevilget til deg. Vi vil ikke holdes ansvarlig for noe tap eller skade du eller en tredjepart opplever som et resultat av at du ikke passer på PSLive-kortet.

BRUK AV LOGOER OG SPONSORER

 1. Du erkjenner og godkjenner herved at du ikke har tillatelse til å bli sponset (enten direkte eller indirekte) til noen arrangement av en tredjepart som er en Uautorisert operatør (som definert under) i tilknytning til arrangementene våre, og ei heller har du rett til å bære logoer eller reklame for noen Uautorisert operatør. Dersom vi avgjør, etter eget forgodtbefinnende, at du har blitt sponset inn til et arrangement av en Uautorisert operatør og/eller du bærer logo eller reklame for en Uautorisert operatør, har vi rett til å kreve at du umiddelbart fjerner logoene med merkevarer og/eller diskvalifisere deg fra arrangementet hvis du ikke følger pålegget (eller vi kan gi arrangementsstedet og eller turneringslederen under et arrangement om å håndheve avgjørelsen vår). Avhengig av gjeldende lov, sier du herved fra deg alle rettigheter eller krav du ellers ville hatt mot oss i samsvar med vår handling mot deg i denne saken.

En «uautorisert operatør» skal bety en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til pokeroperatører på nett og live, pokerrom, oddsspill, kasino og fantasy sport-operatører) som avholder turneringer eller spesielle tilbud som premierer et gratis innkjøp, registrering eller pakker til eller for et arrangement uten autorisering fra oss.

 1. Ingen spiller får, på noe arrangement, lov til å bruke logoer fra: (i) enhver spilloperatør som ikke får lov til å lovlig markedsføre etter lokale lover; eller (ii) enhver annen logo, bilde eller melding som, med et fornuftig syn, kan være støtende, er ufølsomt eller kan skape opphisset diskusjon om politikk, moral eller andre etiske syn eller er provoserende av natur.
 2. Med unntak for de som sitter ved TV-bordet, har spillere lov til å bruke logoer/merkevarer fra godkjente spilloperatører på skjortene, forutsatt at følgende begrensninger (sammen med begrensningene i punkt 23 under) overholdes:

  (a) en logo på brystlommen ikke større enn 70 kvadratcentimeter; og
  (b) en logo på overarmen ikke større enn 70 kvadratcentimeter.

 3. Ingen logoer eller reklame av noe slag på spillerens klær eller kropp vil tillates under et arrangement annet enn logoer og reklame som oppfyller alle gjeldende bestemmelser som er fastsatt herunder.
 4. I jurisdiksjoner hvor gjeldende lokale reguleringer styrer visningen av logoer og reklame på spillere (inkludert, men ikke begrenset til symboler, varemerker og nettsider), må alle spillere godta å være underlagt og fullt ut etterfølge med nevnte reguleringer.
 5. Spillere vil få bruke mer enn én logo på et arrangement så lenge alle logoer enten godkjennes av oss som hovedsponsor-logoer som «PokerStars» eller tilhører en av våre samarbeidende Gruppe-selskaper (f.eks. «Full Tilt»).
 6. Du godtar å følge reglene til enhver promoteringsarrangement organisert under arrangementet av oss eller en enhet i Gruppen vår inkludert alle krav til å bære spesifikke logoer under slike promoteringsarrangementer.
 7. Spillere som er sponset fulltid av et legitimert spillnettsted (en «Sponset spiller») må søke vår skriftlig godkjenning før starten på turneringen for å bruke logoen til deres sponsor og må sørge for at logoen og merkevarebyggingen av denne sponsoren ikke skader turneringen. Enhver sponset spiller som ikke bruker sin sponsors logo og merking fra starten av en turnering, og deretter prøver å bruke logoen på et senere tidspunkt i turneringen, må oppgi skriftlig bevis fra deres samarbeidende sponsor før den spilleren får lov til å bruke logoen og merkingen det er snakk om. For å fjerne tvil om hva «starten» på en turnering er, skal det defineres som øyeblikket alle spillere får utdelt sine første private kort («shuffle up and deal») på første dag i gitt turnering.
 8. Alle spillere som velger å bruke en godkjent spilloperatørs logo under turneringen, må rette seg etter eventuelle restriksjoner eller krav som er fastsatt herunder.
 9. Ikke mer enn 10% av feltet totalt i enhver turnering kan bruke logoen fra ett enkelt selskap med unntak av PokerStars og Full Tilt. Hvis mer enn 10% av spillerne i enhver turnering ønsker å ha på logoene fra ett enkelt selskap som ikke er PokerStars eller Full Tilt, må spillerne selv bestemme hvilke spillere som får fortsette å bruke merkede klær i samsvar med denne regelen. Hvis det ikke tas noen avgjørelse (eller det er en forsinkelse i å ta avgjørelsen innenfor rimelighetens grenser) vil vi trekke «high card» mellom spillerne det gjelder for å ta en avgjørelse.

BILDERETTIGHETER OG VISNING PÅ TV-BORD/NETTSENDINGER

 1. Vi forbeholder oss retten til å fotografere, sende på TV, sende på nett, ta opp eller utstille enhver del av arrangementet når som helst, og du godkjenner og samtykker herved at vi bruker deg til dette (som definert i klausul 33 under). Etter dette kravet om å utstille enhver del av arrangementet, kan spillere bes om å sitte ved et pokerbord som har blitt opprettet med formålet å filmes for TV eller webcast fra arrangementet (heretter referert til som et «TV-bord»).
 2. Ikke flere enn to spillere på TV-bordet i en Turnering kan bære logoen(e) til ett enkelt selskap med unntak av PokerStars og Full Tilt. Dersom flere enn to spillere fra ett enkelt selskap er på TV-bordet, må spillerne selv avgjøre hvilke to spillere som kan fortsette å bære klær med reklame under den aktuelle turneringen. Dersom ingen avgjørelse tas, vil vi trekke høyeste kort for de spillerne for å fatte en avgjørelse. Enhver avgjørelse vi tar er endelig. En spiller som begynner finalebordet uten logoer må forbli slik gjennom resten av Turneringen.
 3. Vi (inkludert tredjeparter som handler på våre vegne) vil bruke skjønn for å godkjenne klær og tilbehør spillere har på seg under arrangementet. Vi vil også ha retten til å fjerne alle logoer, bilder eller ord på spillernes klær og tilbehør, som i vår mening (eller meningen til en autorisert tredjepart som handler på våre vegne) ikke følger kravene til kringkasteren, gjeldende lover og praksiser eller reglene til ethvert tilsynsorgan.
 4. Spillere vil kunne bære logoer/reklame på klær og tilbehør på TV-bordet gitt at de etterkommer med logorestriksjonene beskrevet over og overholer følgende ekstra restriksjoner:

  (a) en logo på brystlommen ikke større enn 7 cm x 4 cm;
  (b) en logo på overarmen ikke større enn 7 cm x 4 cm; og
  (c) baseballcapser og kortbeskyttere med logoer vil tillates kun dersom logoen på slikt tilbehør og/eller objekt ikke er synlige.

 5. Ingen form for firmanavn og/eller reklamelogoer andre enn de som samsvarer med denne avtalen, vil tillates på TV-bordet og under enhver form for filming inkludert, men ikke begrenset til, idretts og motemerker. Enhver spiller som har på seg klær eller er i besittelse av objekter (f.eks. kortbeskyttere) som bryter denne regelen, vil ikke kunne delta på et TV-bord før nevnte objekt og/eller plagg er erstattet og/eller fjernet. Vi forbeholder oss retten til å fjerne (etter vårt eget skjønn) eller endre eller gjemme spilleres sponsorlogoer dersom gitte logoer ikke samsvarer med lokale reguleringer, sendingenes standarder eller vilkårene i denne avtalen.
 6. Du vedkjenner og godtar at hvis du velges til å spille på et TV-bord under enhver Turnering kan du bli bedt om å gi fra deg alle elektroniske enheter, inkludert, men ikke begrenset til, hodetelefoner (uavhengig av om de har meldings- eller kommuniseringsmulighet eller ikke) til en oppnevnt representant for turneringen, før du tar ditt sete og spillet starter. I tilfeller hvor slike krav fremstilles, kan alle spillere som bryter denne regelen bli diskvalifisert fra Turneringen og alle slike spilleres sjetonger samlet opp til tidspunktet for diskvalifiseringen, og slike spilleres hovedinnkjøp til Turneringen, regnes som tapt etter vårt eget skjønn, eller enhver tredjepart som handler på våre vegne.
 7. Det er røyking forbudt for alle deltagere ved TV-bordet, og forbudet gjelder også bruk av e-sigaretter.
 8. Under alle sendinger og liveopptak godkjenner og godtar du at spillere på TV-bord ikke tillates å kommunisere med, tilnærme, eller på noen måte ta kontakt med noen person som ikke sitter ved bordet, inkludert, uten begrensning, alle publikummere og utnevnte representanter for TV-produksjoner og webcaster, med mindre slik kommunikasjon er relatert til tekniske problemer med filmingen, eller med mindre du ikke lenger er aktiv under hånden (hvis du har kastet eller er «all in»), og alltid bestemt etter vårt eget skjønn (eller skjønnet til en tredjepart som handler på våre vegne), under varigheten til TV-bordet, og at enhver spiller som bryter denne regelen vil kunne få restriksjoner og/eller straffer som detaljert i denne Avtalen.
 9. Under alle sendinger eller liveopptak av spill, godtar og samtykker du at, dersom det etterspørres av oss må alle spillere forbli innen forhåndsdefinerte områder under alle pauser i spillet under varigheten til TV-bordet, og at i slike tilfeller vil spillerne ikke kunne forlate disse områdene, på noe tidspunkt, uten følge fra en oppnevnt representant for turneringen. Du godkjenner og godtar videre at det kan kreves at spillere viser de private kortene sine til kameraer på TV-bordet i hver hånd de får utdelt, med mindre spilleren har erklært at de spiller hånden «blindt». Vi skal ha retten til å stoppe spillet, innenfor rimelighetens grenser, på TV-bordet frem til alle private kort er vist av alle aktive spillere. Det vil være en forsinkelse på minst 30 minutter i direktesendinger hvor private kort er synlige.
 10. Du godkjenner og godtar at vi skal ha retten (etter vårt eget skjønn) til å stoppe eller forsinke spill på TV-bordet til ethvert tidspunkt, og at det kreves at spillere gir oss retten til å legge til, stoppe eller endre pauser i spillet der hvor fornuften krever det. Du godkjenner og godtar videre at banning, voldelig oppførsel og andre former for dårlig oppførsel ikke er tillatt på TV-bordet til noe tidspunkt under arrangementet, inkludert, uten begrensning, verbale uttrykk, gester eller andre kjente former for antisosial oppførsel som sannsynligvis er støtende eller latterliggjør et annet individ, og at spillere som bryter den foregående regelen vil kunne ilegges straffer som fastsatt i turneringsreglene.
 11. Du erkjenner og godtar at hvis du velges ut til å spille på TV-bordet, kan du i rimelig grad bes om å delta på andre steder og datoer som forklares til deg for ekstra filming og intervjuer (og nye opptak), før spill, etter eller under pauser, og du vil samarbeide med slike forespørsler deretter.

INTELLEKTUELL EIENDOM

 1. Rettigheter for intellektuell eiendom skal bety all intellektuell eiendom uavhengig om det er beskyttet, opprettet eller oppreist under lovene i enhver jurisdiksjon, inkludert: (i) alle patenter og søknader og derfor; (ii) alle merkevarer, tjenestemerker, merkevarenavn, tjenestenavn, merkenavn, navn på selskaper, navn på firmaer, merkevarestiler, logoer, kunstverk, merking av pakker, design og andre kilder eller forretningsidentifikasjon, enten registrert eller ikke, inkludert alle lovrettigheter deretter (såfremt det kan overføres) og med godviljen assosiert med noe av de følgende, sammen med alle søknader, registreringer, fornyelser og utvidelser deretter; (iii) alle domenenavn på Internett (inkludert de linket, registrert og/eller er partnere med sosiale nettverkssider); (iv) alle copyrights og alt maskearbeid, database og design-rettigheter, enten det er registrert eller publisert eller ikke, alle registreringer og opptak deretter og alle søknader i forbindelse med de, sammen med alle reverseringer, utvidelser og fornyelser deretter; (v) alle yrkeshemmeligheter, hvordan og annen lignende konfidensiell eiendomsinformasjon beskyttet av enhver gjeldende lovgivning eller generell lovgivning; (vi) all annen intellektuell eiendomsrettighet fra eller relaterende til teknologi; (vii) alle rettigheter til kampanjer, publisitet og påtegninger og rettigheter relatert deretter; (viii) alle rettigheter til å saksøke og gjenopprette etter loven eller i egenkapital for noen fremtidig overtredelse, underslag, fortynning, brudd på annet fall av følgende;
 2. Rational Intellectual Holdings Limited («RIHL») som er selskapet med de intellektuelle eiendomsrettighetene i Gruppen, er eneste innehaver av alle rettighetene i og av PokerStars Live-midler inkludert opphavsrett, varemerkehemmeligheter, intellektuell eiendomsrettigheter (definert over) og andre rettigheter. Begrepet «PSLive» og «PokerStars Live» og domenenavnene «pslive.com» og «pokerstarslive.com» er varemerkene, tjenestemerkene, skiltene, varenavnene og/eller domenenavnene til RIHL, og RIHL forbeholder alle rettighetene til det samme.
 3. Du gir ugjenkallelig oss og tredjepartene som handler på våre vegne alle rettigheter, samtykker og lisenser nødvendig til å la oss gjøre best mulig bruk (inkludert, uten begrensning, å reprodusere, distribuere, endre, redigere, oversette, tilpasse, vise offentlig, sende på TV, via Internett og gjennom andre meter for kommunikasjon og lage avledende arbeider) av ditt bilde, person, fotografi, stemme, navn, film- og lydopptak som inneholder deg, som fotografert, spilt inn eller kringkastet av eller på vegne av oss («Bidraget») gjennom verden i all fremtid og vederlagsfritt av alt og alle betydninger i alle og alt av media, uansett nå kjente eller senere utviklet eller utarbeidet, i ethvert program hvor ditt Bidrag har blitt spilt inn og alle andre programmer og alt annet innhold inkludert, uten begrensning, i relasjon til live eller forhåndsinnspilt strømming av vår dekning fra en Turnering på Internett, produksjonen og distribusjonen av blogger fra en Turnering på Internett og produksjonen og utgivelsen av reklamer for, eller andre markedsføringsmateriale relatert til, en Turnering, eller pokerturneringer eller online poker-nettsider assosiert med våre merkevarenavn (inkludert, men ikke begrenset til «PokerStars Live», «PokerStars», «PokerStars Kasino», «Full Tilt» og «BetStars»-merkevarene), Du frigir herved oss og våre tilknyttede selskaper og deres tillatte stedfortredere fra og mot ethvert krav, skader, ansvar, kostnader og utgifter som følge av brudd på enhver rett til privatliv, reklame eller personlighet som du har, eller krenkelse av opphavsrett eller andre proprietære rettigheter som du eier eller hold, basert på eller relatert til enhver bruk av Bidraget under følgende lisenser og rettigheter gitt her. Den foregående utstedelsen skal være bindende for deg og dine arvinger, avtalepartnere og juridiske representanter.
 4. Du erkjenner og godtar at vi utelukkende eier alle rettigheter, titler og interesser, inkludert, uten begrensning, alle intellektuelle eiendomsrettigheter, i og til bidrag og eventuelle avledninger derav. I den grad eierskap av bidraget ikke automatisk tilhører oss, gir du herved oss eller (eller en tredjepart vi bestemmer) alle rettigheter, titler og interesse i og til bidraget og samtykker i å levere alle dokumenter rimelig forespurt av oss å effektuere det foregående.
 5. Du representerer og garanterer overfor oss at (a) du er fullt berettiget til å gi de rettigheter og tillatelser gitt til oss og våre partnere herunder, (b) ingenting i bidraget (enten i form av gest eller annet) vil krenke opphavsretten eller andre rettigheter til noen person, bryter noen kontrakt eller plikt til tillit, utgjør en forakt for retten, være ærekrenkende eller beregnes å bringe oss, enhver kringkaster og/eller noen av våre merkevarer i vanry.
 6. Alle samtykker under the Isle of Man Copyright Act 1991 («CA 1991»), eller under lignende lovgivning i andre land i verden i samsvar med din ytelse i ethvert arrangement, og utnyttelsen av din ytelse i ethvert arrangement på noen måte og i alle medier gis herved fra deg til oss. Videre frasier du deg alle moralske rettigheter i og til ditt bidrag som du nå eller noen gang i fremtiden har rett på under Del IV av CA 1991 (og alle lignende rettigheter i andre jurisdiksjoner) og samtykker til ikke å innføre, støtte, opprettholde eller godkjenne noen handling eller krav som påvirker noen behandling, utnyttelse eller bruk av slike bidrag eller andre materialer som krenker dine moralske rettigheter.

DIVERSE

 1. Erstatning: Du godkjenner å erstatte våre og våre redere mot alle og hvilke som helst kostnader, krav, utgifter og forpliktelser (inkludert, uten begrensning, saksomkostninger og eventuelle summer betalt for rådgivning) som følge av brudd av deg (eller noen som opptrer under din myndighet) av noen av representasjoner, garantier og/eller foretak når det gjelder din del i denne Avtalen.

 2. Assistanse: I den utstrekning vi ønsker at du skal delta i markedsføringskampanjer eller intervjuer med ekstern bransjepresse eller andre tredjeparter, innhenter vi skriftlig samtykke fra deg på forhånd.

 3. Endringer av turneringsreglene: Vi forbeholder oss rettet til å legge til eller endre turnerings- eller arrangementsregler som vi anser som passende, og slike endringer kommuniseres til deg på nettstedet vårt etter slike endringer. Din fortsatte deltakelse i arrangementet etter slike endringer og meddelelser betyr at du godtar disse.

 4. Oppgjør: Du godkjenner og godtar at spillere på finalebordet i Turneringen bare tillates å diskutere enhver form for avtaler eller omdeling av gjenværende premiepott mens de sitter ved bordet, og at en oppnevnt representant for turneringen må være til stede under alle slike diskusjoner og at etterfølgende avgjørelser relatert til premiepottens omfordeling vil offentliggjøres.

 5. Det kan være at innkjøp og utbetalingsrestriksjoner gjelder ved enkelte arrangementer. Kontakt PokerStars Live for mer informasjon.

 6. Retten til å kansellere: Vi, sammen med det organiserende kasinoet hvor arrangementet holdes, forbeholder oss retten til å kansellere eller endre ethvert arrangement eller turnering etter vårt skjønn og absolutte diskresjon.
 7. Observasjon av regler: Du godtar å følge reglene for pokerturneringene og reglene for cash games. I visse omstendigheter kan disse reglene overstiges av husregler eller lokale spillreguleringer. Alle endringer til reglene vil publiseres på arrangementets nettside og annonseres til spillerne under arrangementet.
 8. Nekte inngang: Vi reserverer retten til å nekte enhver person adgang til enhver og alle Turneringer i tillegg til arrangementsområdene av enhver årsak. Individer som utelukkes av turneringens sponsor, partner eller spillested er ikke godkjente for adgang til turnerings- og arrangementsområdene.
 9. Kvalifisert til å spille: Ansatte i ethvert selskap i Gruppen vår og enhver person eller enhet (inkludert selskapets samarbeidspartnere til en slik enhet) som leverer tjenester til arrangementet og nære familiemedlemmer (som definert under) av slike ansatte kan ikke delta i noen arrangementer, med mindre det er forhåndsgodkjent av oss. «Nære familiemedlemmer» defineres som: ektefelle, barn og andre slektninger til en ansatt eller annen person som bor i samme bosted som den ansatte.
 10. Ingen overføringer: Premier og adganger (innkjøp) kan ikke overføres. Vinnerne er ansvarlig for betaling av alle skatter, lisenser, registreringer og andre avgifter knyttet til turneringspremier. Dersom premier betales som bankoverføring, vil spillere bes om å oppgi identifikasjonsdokumenter for å etterkomme de internasjonale lover mot hvitvasking.
 11. Diskvalifisering: Vi, sammen med det organiserende kasinoet hvor kasinoet holdes, reserverer retten til å diskvalifisere enhver person fra alle turneringer og/eller be om fjerning av slike personer fra arrangement-områdene av enhver årsak. Dersom du er diskvalifisert fra en Turnering, skal du miste hele innkjøpet ditt og skal ikke ha rett til noen turneringspremie, eller være med i beregningen for noen annen premie som du kan ha kvalifisert deg for ved tidspunktet du ble diskvalifisert.
 12. Ingen kontroverser: Ingen spiller som deltar i en turnering har lov til å vise eller kommunisere på noen måte, en melding eller innhold som, etter vårt skjønn, er eller kan konstrueres til å være av politisk natur (eller støtter en politisk sak eller handling), rasistisk, obskønt, nedsettende, truende av natur, en form for diskriminering, injurier, svindel, krenking av en annen persons privatliv, støtende, ærekrenkelse av en annen person, eller promoterer, markedsfører eller oppfordrer til noe ulovlig, skaper et offer, forringer, trakasserer eller truer et individ eller en gruppe individer på grunnlag av klasse, inkludert, uten begrensninger, religion, kjønn, seksuell orientering, rase, hudfarge, trosretning, etnisitet, nasjonalitet, statsborgerskap, alder, ekteskapelig status, militær status eller uførhet, utgjør, eller ellers vil oppmuntre til, kriminelle handlinger eller vil gi erstatningsansvar, eller gjøres med kommersielle formål, inkludert, uten begrensninger, å sende materiale for å samle inn penger eller promotere, markedsføre eller oppfordre til salg av varer eller tjenester. I forbindelse med enhver disputt rundt denne paragrafen, vil vår avgjørelse være endelig og bindende
 13. Force Majeure: Vi skal ikke holdes ansvarlig for noen forsinkelse eller feil i å utføre våre plikter til deg under denne Avtalen eller andre steder, inkludert (men ikke begrenset til), noen plikt til å tilby en garantert premiepott, i tilfeller hvor handlinger, arrangementer, unnlatelser eller ulykker utenfor vår rimelige kontroll, inkludert (men ikke begrenset til), brann, eksplosjon, tilfeldig skade, flom, jordskjelv, ekstreme værforhold, overnaturlige hendelser eller andre naturkatastrofer, krig, trussel om krig, terroristangrep, borgerkrig, sivile opptøyer eller frivillig eller tvungen etterfølgelse av enhver lov (inkludert svikt til å gi noen nødvendig lisens eller samtykke eller enhver endring i loven eller tolkning av loven).
 14. Endringer: Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene i denne Avtalen til enhver tid; og derfor bør du gå gjennom den mest oppdaterte versjonen hver gang før din deltakelse i enhver Turnering.
 15. Ansvarsbegrensning: Du godtar at bortsett fra det som kreves av gjeldende lov, er vi ikke ansvarlig ovenfor deg for noe tap, skader, krav eller andre utgifter som stammer fra denne Avtalen.
 16. Skatter: Du godtar at du alene er ansvarlig for betalingen (i tide) av all inntekt eller lignende skatt, eller relaterte utbetalinger påført eller utskrevet av en gjeldende jurisdiksjoner eller enhver myndighet deretter hva gjelder alle premier, avgifter eller andre beløp betalt til deg, og du erstatter oss og holder oss fullstendig uansvarlige fra alt ansvar og alle utgifter i forbindelse med slike skatter eller andre utgifter (til den grad at gjenopprettelse er forbudt av loven).
 17. Du godtar at du er helt ansvarlig for å sende til de relevante skattemyndighetene det du får igjen på skatten i forbindelse med utbetalinger du mottar (premier og avgifter) og at du vil forsikre om at tilbakebetaling av skatt sendes inn presist og i tide.
 18. Gjeldende lov: Vilkårene i denne avtalen skal være underlagt og forfattet i samsvar med lovene på Isle of Man. Du godtar at enhver tvist angående, eller som oppstår fra, denne avtalen vil avgjøres av domstolene på Isle of Man. Ingenting i denne klausulen skal begrense retten PokerStars Live og deres samarbeidspartnere har til å rettsforfølge deg i annen rett i en kompetent jurisdiksjon, ei heller skal rettsforfølgelse i en jurisdiksjons rett utelukke rettsforfølgelse i annet lands rett, i den grad dette tillates innenfor respektive jurisdiksjoner.
 19. Offisielt språk: Med tanke på arrangementer som holdes i New Jersey TSG Interactive US, vil regelen om kun engelsk håndheves ved bordene under spillene. Deltakere som bryter denne regelen kan få straff, inkludert diskvalifisering.

Disse vilkårene ble sist oppdatert 29. november 2018. Versjon: 20181129.