Regler och villkor för PokerStars Live och PSLive

Dessa regler och villkor (“Avtalet”) ska läsas av dig (“Användaren”, “Spelaren”, eller “du”/”dig”) i sin helhet, tillsammans med PokerStars Lives Sekretesspolicy, Turneringsregler och Regler för cash games, innan du deltar i cash games och liveturneringar i poker (vardera en "Turnering") som ingår i ett PokerStars Live-event, såsom bland annat "European Poker Tour (EPT)", "Asia Pacific Poker Tour (APPT)", "Brazilian Series of Poker (BSOP)", "PokerStars Caribbean Adventure (PCA)", "PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)", och/eller “PokerStars MEGASTACK” (alla kommer att kallas ett “Event”) eller använder systemet PSLive för att anmäla dig och spela i ett sådant Event.

Genom att ingå detta Avtal erkänner du att ‘PokerStars Live’, ‘PSLive’, 'EPT', 'APPT', 'BSOP', 'PCA', 'PSPC', ‘PokerStars MEGASTACK’ och ‘PokerStars’ är varumärken som ägs och drivs av en bolagsgrupp kallad “The Stars Group”. När den används ska termen “Grupp” betyda (beroende på platsen där Turneringen spelas) Global Poker Tours Limited (“GPTL”) eller Rational Live Events (Malta) Limited (“Rational Malta”) eller Rational Live Events Macau Limited (“Rational Macau”) eller TSG Interactive US Services Limited (“TSG Interactive US”) (kollektivt “Eventföretaget” “vi”, “vår” eller “oss”) samt dotterbolag till Eventföretaget, holdningbolag till Eventföretaget och dotterbolag till sådant holdingbolag. 

Innan du deltar i ett Event kan det krävas att du godkänner och binder dig att lyda under separata regler och villkor för casinot som är licenshavare och operatör för Eventet ("Regler och villkor för värdcasino"). Information om Regler och villkor för värdcasinot kommer att förmedlas av eller finnas tillgängligt via värdcasinot.

Notera att detta Avtal: (a) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och det tillämpliga Eventföretaget; (b) utgör samtliga åtaganden och överenskommelser mellan dig och oss beträffande ditt deltagande i våra Event och/eller användandet av systemet PSLive (se definition nedan), där det är tillämpligt; och (c) gäller framför tidigare avtal, överenskommelser eller arrangemang mellan dig och tillämpligt Eventföretag eller annan medlem av Gruppen, relaterat till vad som berörs häri.

Du godkänner härmed att du inte förlitar dig på någon garanti eller försäkran från oss, vare sig i skrift eller muntligt, annat än de som uttryckligen anges i detta Avtal. Du godkänner att vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter, licenser och/eller skyldigheter under detta Avtal till valfri part i vår Gruppen eller annan tredje part utan att meddela dig.

Notera att vi (eller en auktoriserad tredje part å våra vägnar) har rätt att, enligt vårt godtycke, genomföra alla åtgärder vi anser rimliga för att upprätthålla de regler och villkor som anges i detta Avtal

TURNERINGSANMÄLAN - PSLIVE-SYSTEMET

 1. Du måste registrera din information hos oss för att få delta i ett Event och/eller spela i en Turnering. Vi kommer att, efter eget godtycke, tillåta spelare att registrera sig antingen:

  (a) personligen på den plats där Eventet hålls; eller
  (b) via vårt PSLive-system för registrering online (“PSLive-systemet”), vid de Event där PSLive-systemet är tillgängligt.

 2. På Event där PSLive-systemet används kommer du att få (eller instrueras att ladda ner) ett registreringskort när du anmäler dig för första gången (“PSLive-kort”). Om din underskrift inte finns med på din registreringsblankett, men du ändå deltar i Eventet efter registrering, ses detta som ett godkännande av villkoren i detta Avtal, och du godtar härmed att lyda under reglerna häri.
 3. När du använder PSLive-systemet för att anmäla dig till en Turnering (om tillämpligt), måste du tillhandahålla oss med viss personlig information om dig själv för att kunna registrera dig och öppna ett konto i PSLive-systemet (“PSLive-konto”). Du åtar dig att svara för att dessa personuppgifter i ditt PSLive-konto är och alltid kommer att vara korrekta och uppdaterade.
 4. Vid Event där PSLive-systemet används gäller följande:

  (a) Du behöver ditt PSLive-kort för att anmäla dig till Turneringar såvida du inte anmäler dig för första gången, i vilket fall du får ett nytt PSLive-kort när du registrerar dig, enligt Paragraf 2 ovan.
  (b) Efter anmälan till en Turnering reserveras din biljett till Turneringen av oss tills dess att Turneringen startar eller du hämtar din biljett, varpå inköpssumman för Turneringen dras från ditt PSLive-konto.
  (c) Om du vinner pengar i en Turnering ombeds du tillhandahålla ditt PSLive-kort som dras så att den korrekta prissumman kan delas ut till dig på plats vid Eventet. Du får ett kvitto där det står vilken Turnering du deltog i, vilken placering du fick i Turneringen och hur mycket prispengar du vann.
  (d) Du kan avboka reserverade Turneringsbiljetter innan Turneringen startar:

  (i) genom att kontakta registrations@pokerstarslive.com senast 48 (fyrtioåtta) timmar innan Turneringen startar med följande information:
  (aa) rubriken “Tournament Reservation Cancellation – Urgent”
  (bb) numret på Turneringen som du har anmält dig till, och
  (cc) ett kort meddelande där du begär att avboka Turneringen.
  Notera att ditt e-postmeddelande måste skickas från den e-postadress du har registrerat på ditt PSLive-konto.
  (ii) personligen i registreringsdisken på platsen där Eventet hålls.
  Notera att då inköpsbeloppet kommer att inkluderas i Turnerings prispott, tillåts du inte annullera din reservation och få biljetten återbetalad när Turneringen har startat, även om du inte deltar i Turneringen.

 5. Du tillåts bara inneha ett PSLive-konto som du har tillgång till via en kombination av antingen ett unikt användarnamn för PSLive ("Användarnamn") eller ditt unika PSLive-kortnummer samt ett unikt hemligt lösenord ("Lösenord"). Det är ett krav i detta Avtal att du väljer ditt eget Användarnamn och Lösenord och inte delar det med någon. Ditt Användarnamn och Lösenord tillsammans benämns som "Inloggningsuppgifter" nedan.

 6. Du är skyldig att alltid hålla Inloggningsuppgifterna hemliga samt vidta alla åtgärder för att skydda dessas konfidentialitet. Obehörigt användande av dina Inloggningsuppgifter är enbart ditt ansvar, exempelvis transaktioner som skett via ditt PSLive-konto med hjälp av dina Inloggningsuppgifter. Du intygar härmed att du inte kommer att avslöja dina Inloggningsuppgifter till någon och inte heller tillåta någon att använda ditt PSLive-konto av någon anledning.

 7. Vi förbehåller oss rätten att utföra identitetskontroller (eller be att dessa utförs av tredje part å våra vägnar) av innehavare av ett PSLive-konto, via utomstående kreditupplysningsföretag eller -tjänster, med hjälp av den information som du har tillhandahållit oss.

 8. PSLive-kortet utfärdas av oss och är vår egendom. Vi kan när som helst begränsa, stänga av eller annullera det eller användandet av PSLive-systemet, blockera din tillgång till PSLive-kontot eller ändra villkoren för alla dessa. Vidare kan vi neka utfärdande av, dra tillbaka eller annullera PSLive-kortet och tillgång till ditt PSLive-konto om vi vid något tillfälle har skäl att tro att du:

  (a) har missbrukat eller försökt missbruka PSLive-kortet, PSLive-kontot eller PSLive-systemet (sammantaget "PSLive-tillgångar"); och/eller
  (b) har brutit mot eller försökt bryta mot villkoren för användandet av någon PSLive-tillgång eller deltagande i våra Turneringar, som vi har blivit medvetna om och som vi informerar dig om skriftligen;
  (c) har visat upp kränkande, stötande, vanhedrande eller våldsamt beteende eller agerande, eller tillhandahållit falsk eller missvisande information i ditt accepterande, mottagande eller användande av någon PSLive-tillgång, närvaro vid Event eller deltagande i Turnering.

ANSVARSBEGRÄNSNING

 1. PSLive-kortet (och all information på detta) kan inte överföras eller kopieras och får endast användas av dig i de syften som uttryckligen tillåts av oss här nedan.
 2. Vi lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, i samband med din tillgång till och ditt användande av PSLive-tillgångar, som tillhandahålles dig "I BEFINTLIGT SKICK". Så långt tillämplig lag tillåter ges inga garantier alls vad gäller kvalitet, brukbarhet eller felfrihet vad gäller PSLive-tillgångarna eller för att informationen nedan skall vara fullständig och korrekt. Vi förbehåller oss rätten att stänga av, avbryta, ändra eller lägga till inslag i PSLive-tillgångarna helt efter eget godtycke och med omedelbar verkan, utan skyldighet att meddela dig.
 3. Användning och förvaring av PSLive-kortet (inkl. lösenord eller andra säkerhetsåtgärder för detsamma) förblir ditt ansvar när det har registrerats och tilldelats dig. Vi kan inte hållas ansvariga för förluster eller skador som du eller tredje part har lidit på grund av att du inte har skyddat ditt PSLive-kort.

ANVÄNDANDE AV LOGOTYPER OCH SPONSRING

 1. Du bekräftar och godkänner härmed att du inte tillåts bli sponsrad (antingen direkt eller indirekt) i något Event av någon tredje part som är en Obehörig Operatör (enligt definition nedan) i relation till våra Event och ej heller har du rätt att bära produkter märkta med logotyper för Obehöriga Operatörer. Om vi efter eget godtycke anser att du har blivit sponsrad av en Obehörig Operatör i ett Event och/eller att du använder en eller flera produkter märkta med logotyper för en Obehörig Operatör, har vi rätt att kräva att du omedelbart tar bort logotyperna och/eller att diskvalificera dig från Eventet om du inte gör detta (eller så kan vi be spelplatsen och/eller Tournament Director vid ett Event att verkställa detta). Med förbehåll för tillämplig lag, avsäger du dig härmed alla rättigheter och krav som du annars kan ha gentemot oss gällande vårt agerande i denna sak.

En "Obehörig operatör" ska betyda en tredje part (t.ex. pokeroperatörer både online och offline och operatörer av pokerrum, oddsspel, casinospel och fantasy sports) som har turneringar eller specialerbjudanden som ger gratis inköp, inträde eller paket till ett Event utan tillåtelse av oss.

 1. Spelare tillåts aldrig att vid Event bära logotyper för: (i) speloperatörer som inte har tillåtelse enligt lokal lag att marknadsföra sig; eller (ii) andra logotyper, bilder och meddelanden som rimligen kan verka stötande, är okänsliga eller kan orsaka upprördhet på politiska, moraliska eller andra etiska grunder, eller är medvetet provocerande till sin natur.
 2. Spelare tillåts bära logotyper/märken från godkända speloperatörer på sina tröjor/skjortor förutsatt att följande restriktioner efterföljs, och förutsatt att de inte sitter vid ett TV-bord (se även Paragraf 23 nedan):

  (a) en logotyp på bröstfickan, ej större än 70 kvadratcentimeter; och
  (b) en logotyp på överarmen, ej större än 70 kvadratcentimeter.

 3. Inga logotyper eller märken på någon del av spelares kläder eller kropp kommer att tillåtas under ett Event, förutom logotyper och märken som följer villkoren som beskrivs häri.
 4. I jurisdiktioner där det finns lokala regler för visandet av logotyper och märken på spelare (bl.a. symboler, varumärken och webbsidor), samtycker alla spelare till att följa dessa regler.
 5. Spelare tillåts bära fler än en logotyp vid ett Event, så länge alla logotyper är godkända av oss som logotyper för huvudsponsor såsom “PokerStars”, eller tillhör något av Gruppens företag (t.ex.. “Full Tilt”).
 6. Du går med på att följa reglerna vid marknadsföringsevent som organsieras av oss eller en enhet i Gruppen under Eventet, inkl. krav att bära en eller flera specifika logotyper under hela marknadsföringseventet.
 7. Spelare som är heltidssponsrade av ett legitimt tredje parts onlinespelföretag ("Sponsrad spelare") måste söka skriftligt godkännande av oss innan Turneringen startar för att bära sponsorns logotyp och måste se till att logotyp och märken bärs i början av Turneringen. Sponsrade Spelare som inte bär sin sponsors logotyp och märke från början av Turneringen och sedan försöker bära logotypen vid ett senare tillfälle i Turneringen, måste tillhandahålla skriftligt bevis på sin anknytning till sponsorn innan spelaren får tillåtelse att bära logotyper och märken av denna sort. För att undvika tveksamheter innebär “början” av en Turnering det tillfälle då alla spelare i Turneringen först får sina kort ("shuffle up and deal") på Turneringens första dag.
 8. Alla spelare som väljer att bära logotypen för en godkänd speloperatör under Turneringen måste följa de regler och krav som anges häri.
 9. Inte mer än 10% av startfältet i en Turnering kan bära märken och logotyper för samma företag, med undantag av PokerStars och Full Tilt. Om mer än 10% av spelarna i en Turnering vill bära märken och logotyper för samma företag, undantaget PokerStars och Full Tilt, så måste spelarna själva avgöra vilka spelare som fortsätter att bära märken enligt denna regel. Om inget beslut fattas inom rimlig tid, genomför vi en dragning om “högsta kort” för att komma fram till ett beslut åt spelarna.

RÄTTIGHET TILL BILDER OCH MEDVERKAN VID TV-/WEBCAST-BORD

 1. Vi förbehåller oss rätten att fotografera, televisera, webbsända, spela in eller visa upp alla delar av Event när som helst, och du bekräftar och godkänner härmed vår rätt att använda din Medverkan på detta sätt (som beskrivs i Paragraf 33 nedan). I enlighet med detta krav för visandet av Event, kan spelare ombes sitta vid ett pokerbord som har skapats för TV- eller webbsändning av Eventet (ett sådant kallas här “TV-bord”).
 2. Inte mer än 2 (två) spelare vid ett TV-bord i en Turnering kan bära märken och logotyper för ett och samma företag, med undantag av PokerStars och Full Tilt. Om fler än 2 spelare från samma företag sitter vid TV-bordet, måste spelarna avgöra vilka 2 spelare som fortsätter att bära märken under Eventet. Om inget beslut fattas, använder vi “högsta kort” för att komma fram till ett beslut åt spelarna. Alla beslut vi fattar är slutgiltiga. Spelare som påbörjar finalbordet utan logotyper måste fortsätta så genom hela Turneringen.
 3. Vi (inkl. tredje parter som agerar å våra vägnar) har full beslutsrätt i godkännande av kläder och andra artiklar som bärs av spelarna vid ett Event. Vi har även rätt att ta bort logotyp(er), bild(er) eller ord på spelares kläder och andra artiklar, som i vårt tycke (eller våra tredje parters tycke) strider mot krav från sändningsbolaget, tillämpliga lagar, eller regler för reglerande myndighet.
 4. Spelare tillåts ha logotyper och märken på sina tröjor/skjortor och andra artiklar vid TV-bordet om de följer restriktionerna som beskrivs ovan och följande ytterligare restriktioner:

  (a) en logotyp på bröstfickan, ej större än 7 cm x 4 cm;
  (b) en logotyp på överarmen, ej större än 7 cm x 4 cm; och
  (c) basebollkepsar och kortskydd tillåts endast om logotyperna på sådana artiklar inte är synliga.

 5. Inga företagsnamn och/eller logotyper, förutom de som godkänns enligt detta Avtal, tillåts vid TV-borden och under andra typer av filmning, t.ex. sport- och modemärken. Spelare som har kläder eller saker (t.ex. kortskydd) som bryter mot denna regel kan inte delta vid ett TV-bord förrän dessa byts ut eller tas bort. Vi förbehåller oss rätten att (efter eget godtycke) ta bort, ändra eller dölja logotyper från sponsorer om dessa logotyper inte följer lokala regler, standarder för sändning eller villkoren som anges i detta Avtal.
 6. Du bekräftar och godkänner att om du väljs ut för spel vid ett TV-bord under en Turnering kan tvingas lämna ifrån dig alla typer av elektroniska produkter, bland annat surfplattor och hörlurar (oavsett om de har kapacitet för kommunikation eller inte) till en tillförordnad representant för Turneringen innan spelet börjar. Om något sådant skulle krävas kan spelare som bryter mot denna regel diskvalificeras från Turneringen och deras marker fram till diskvalificeringen samt inköpet till Turneringen förverkas enligt vårt eller vår tredje parts godtycke.
 7. Rökning är inte tillåtet för spelare på TV-bord och detta inkluderar även e-cigaretter.
 8. Under alla sändningar och live-inspelningar bekräftar och godkänner du att spelare vid TV-bord inte tillåts kommunicera med eller på något annat sätt kontakta någon person utanför bordet, t.ex. personer i publiken och representanter från TV-bolag eller bolag som sköter webbsändningen, såvida inte sådan kommunikation har att göra med tekniska frågor angående filmandet eller om du inte längre är aktiv i handen (d.v.s. då du har foldat eller är "all-in") och alltid enligt vårt godtycke (eller tredje parts som agerar å våra vägnar), under hela tiden vid TV-bordet, och att spelare som bryter mot denna regel kommer att bestraffas enligt detta Avtal.
 9. Under alla sändningar och live-inspelningar av spel, godkänner och samtycker du till att alla spelare, om så krävs, måste sitta kvar på sina förutbestämda platser under alla uppehåll i spelet så länge bordet är ett TV-bord, och att spelarna vid sådana tillfällen inte får lämna platsen vid något tillfälle, utan att ha sällskap av en representant för Turneringen. Vidare godkänner och samtycker du till att spelare kan bli tvungna att visa hålkorten för hålkortskameran på TV-bordet i varje hand, såvida inte spelaren tillkännagivit att handen spelas ‘blind’. Vi har rätt att pausa spelet på TV-bordet under rimlig tid tills alla hålkort har visats av alla spelarna som är med. Sändningar där hålkort visas har en fördröjning på minst 30 minuter.
 10. Du godkänner och samtycker till att vi har rätt att (efter eget godtycke) stoppa eller försena spelet på TV-bordet när som helst, och att spelare måste ge oss rätten att lägga till, avbryta eller ändra pauser i spelet när så krävs. Vidare godkänner och bekräftar du att svordomar, våldsamt beteende eller andra former av dåligt uppförande inte tillåts vid TV-bordet någon gång under ett Event, inkluderat bl.a. verbala uttryck, gester eller andra former av asocialt beteende som kan verka stötande, förlöjligande eller nedsättande mot andra individer, och att spelare som bryter mot denna regel kan bestraffas enligt nedan samt såsom anges i våra Turneringsregler.
 11. Om du väljs ut för spel vid ett TV-bord godkänner du att det inom rimliga gränser kan krävas att du bevistar andra platser på datum som delges dig, för extra filmningar och intervjuer/omtagningar, innan och efter spelet samt under pauser, och du förbinder dig att samarbeta vid alla sådana önskemål.

UPPHOVSRÄTT

 1. Upphovsrätten innefattar all immateriell egendom oavsett om den skyddas, skapas eller härrör enligt lag under någon jurisdiktion, inkluderat: (i) alla patent och applikationer; (ii) all(a) varumärken, servicemärken, handelsnamn, tjänstnamn, märkesnamn, företagsprofiler, företagsnamn, handelsstilar, logotyper, grafik, klädsel, märken på paket, designer och andra källor eller företagsidentifikationer, vare sig de är registrerade eller ej, inkl. alla vanliga juridiska rättigheter till dessa (om överförbart) och med den goodwill som associeras med dessa, tillsammans med alla applikationer, registreringar, förnyelser och anknytningar därtill; (iii) alla domännamn på internet (inkl. de som är länkade, registrerade och/eller affilierade med webbplatser för sociala nätverk); (iv) all upphovsrätt och all mask work, databaser och designrättigheter, oavsett om de är registrerade eller publicerade, alla registreringar därav och alla applikationer med anknytning till dessa, samt alla återgångar och allt utvidgande och förnyande av sådana; (v) alla yrkeshemligheter, all know-how och dylik konfidentiell och ägd information skyddad av tillämplig lag eller prejudikat; (vi) all annan rätt till immateriell egendom som härrör från vår teknologi; (vii) all rätt till marknadsföring, publicitet och anknytning och rättigheter relaterade till dessa; (viii) alla rättigheter att stämma och juridiskt återfå fordran för tidigare, nuvarande eller framtida intrång, förskingring, försvagning eller överträdelse av tidigare nämnda;
 2. Rational Intellectual Holdings Limited (“RIHL”) som är holdingbolaget för Gruppens immateriella egendom, är ensam ägare till alla rättigheter i PokerStars Live-tillgångar inkl. copyright, yrkeshemligheter, upphovsrätt (definieras ovan) och andra rättigheter. Termerna "PSLive" och “PokerStars Live” och domännamnen “pslive.com” och “pokerstarslive.com” är RIHL:s varumärken, tjänstemärken, symboler, handelsnamn och/eller domännamn, och RIHL har alla rättigheter till dessa.
 3. Du ger oåterkalleligt oss och tredje parter som agerar å våra vägnar, alla rättigheter, medgivanden och licenser som krävs för att vi på bästa sätt ska kunna nyttja (bl.a. reproducera, distribuera, förbättra, redigera, översätta, ändra, offentligt framställa, sända via TV, internet och alla andra typer av kommunikationsverktyg, och skapa andra verk därav) din bild, din röst, ditt namn, och film- och ljudinspelning där du medverkar, såsom dessa har fotograferats, spelats in eller sänts av eller på uppdrag av PokerStars eller dess affiliates ("Medverkan") över hela världen och för all framtid, utan någon form av royalty och i all form av media, vare sig nu känd eller i framtiden utvecklad, i alla program för vilka din Medverkan har spelats in och alla andra program och allt annat innehåll inkluderat, utan begränsning, i samband med direktsänd eller förinspelad streaming av vår bevakning från en Turnering på internet, produktion och distribution av videobloggar från en Turnering på internet och produktion och publicering av kampanjer eller annat marknadsföringsmaterial relaterat till en Turnering, eller pokerturneringar eller webbplatser för onlinepoker som associeras med våra varumärken (bl.a. “PokerStars Live”, "PokerStars”, "PokerStars Casino”, "Full Tilt" och "BetStars"). Du friskriver härmed oss och våra utsedda från alla krav, alla skadestånd, allt ansvar, alla kostnader och alla utgifter som uppkommer ur brott mot rätt till privatliv, publicitet eller personlighet som du har, eller intrång på upphovsrätt eller annan rättighet som du äger, baserat på eller i relation till din Medverkan under de licenser och rättigheter som beviljas häri. Ovanstående friskrivning ska vara bindande för dig och dina arvingar, utsedda personer och juridiska ombud.
 4. Du bekräftar och godkänner att vi äger ensamrätt inkluderat, utan begränsning, all immateriell rätt, i och till din Medverkan och alla verk som härstammar därav. Till den grad ägande till din Medverkan inte automatiskt ligger hos oss, beviljar och överlåter du härmed till oss (eller tredje part vi kan utse) alla rättigheter i och till din Medverkan och samtycker till att godkänna alla dokument som rimligen kan krävas av oss för att verkställa ovanstående.
 5. Du intygar för oss att (a) du har all rätt att bevilja de rättigheter och licenser som här beviljas oss och våra affiliates, (b) inget i din Medverkan (vare sig genom betoning eller gest eller annat) inkräktar på annan persons upphovsrätt, bryter mot kontrakt, förtroende eller skyldighet, utgör lagtrots, eller är skadligt för oss eller andra företag under samma bolagsgrupp, sändningsbolag, och/eller våra varumärken.
 6. Alla rättigheter enligt Isle of Man Copyright Act 1991 (“CA 1991”), eller liknande lag i annat land, till allt som rör ditt deltagande i Eventet samt exploatering av detta deltagande på alla sätt och i alla typer av media, överlåts härmed av dig till oss. Vidare avsäger du dig alla moraliska rättigheter till din Medverkan som du nu eller i framtiden kan ha under Part IV av CA 1991 (och alla liknande rättigheter i annan jurisdiktion) och godkänner att inte inleda, stödja, upprätthålla eller tillåta någon handling eller fordran som gör att behandling och exploatering av sådan Medverkan eller annat material överträder dina moraliska rättigheter.

ÖVRIGT

 1. Skadelöshet: Du godkänner att hålla oss och våra utsedda skadelösa för alla kostnader, krav, utgifter och ansvar (t.ex. juridiska kostnader och arvoden för rådgivning) som härstammar från överträdelse av dig (eller någon som handlar å dina vägnar) mot någon av dina skyldigheter, garantier eller åtaganden såsom anges i detta Avtal.

 2. Hjälp: Om vi vill att du deltar i marknadsföring eller intervjuer med extern press eller annan tredje part kommer vi att be dig om skriftligt godkännande i förväg.

 3. Tillägg till Turneringars regler: Vi förbehåller oss rätten att lägga till och ändra regler för Turneringar och Event om vi anser det lämpligt, och sådana eventuella ändringar kommer att meddelas på vår hemsida eller till dig. Ditt fortsatta deltagande i Eventet efter sådan ändring och sådant meddelande ska utgöra ditt godkännande av denna ändring.

 4. Uppgörelser: Du bekräftar och godkänner att spelare vid Turneringens finalbord endast tillåts diskutera någon form av uppgörelse eller omfördelning av återstående priser när de sitter vid bordet, och att en representant för Turneringen måste vara närvarande under diskussionerna och att beslut som gäller omfördelning av prispotten kommer att offentliggöras.

 5. Det kan finnas restriktioner vad gäller inköp och utbetalningar i vissa Event. Kontakta PokerStars Live för information.

 6. Rätt att ställa in: Vi, tillsammans med casinot där Eventet anordnas, förbehåller oss rätten att ställa in eller förändra alla Event och Turneringar efter eget godtycke.
 7. Iakttagelse av regler: Du samtycker till att följa Turneringsreglerna och Regler för cash games. Under vissa omständigheter kan reglerna ersättas av husregler eller lokala spelregler. Ändringar i reglerna kommer att läggas upp på Eventets webbsida och meddelas till spelarna under Eventet.
 8. Nekat inträde: Vi förbehåller oss rätten att neka personer inträde i alla Turneringar och även tillträde till Eventets område(n), oavsett anledning. Personer som exkluderas av Turneringens sponsor, partner eller platsen där den hålls får inte ställa upp i Turneringar eller besöka Eventets område(n).
 9. Rätt att spela: Anställda i något av Gruppens företag eller personer och enheter (inkl. affilierade bolag till sådan enhet) som tillhandahåller tjänster för Eventet och nära släkt (som definieras nedan) till sådana anställda får inte spela i något Event, såvida de inte har godkänts av oss på förhand. “Nära släkt” definieras som: make/maka, barn och släktingar till anställda eller personer som bor i samma bostad som den anställde.
 10. Inga överföringar: Priser och inträden kan inte överföras. Vinnare ansvarar själva för att betala alla skatter, licenser, registreringar och andra avgifter associerade med Turneringspriser. Om priser betalas ut via banköverföring, måste spelare tillhandahålla personbevis för att följa internationella regler mot pengatvätt.
 11. Diskvalificering: Vi och casinot där Turneringen anordnas förbehåller oss rätten att diskvalificera personer från alla Turneringar och/eller begära att sådan person förs bort från Eventets område(n) oavsett anledning. Om du diskvalificeras från en Turnering mister du hela ditt inköp och har inte rätt till några prispengar i Turneringen eller andra priser du kan ha varit kvalificerad för när du blev diskvalificerad.
 12. Ingen tvist: Spelare som deltar i ett Event tillåts inte visa eller på annat sätt kommunicera meddelanden eller innehåll som enligt vårt godtycke kan uppfattas som politiskt (eller som stödjer en politisk sak eller handling), rasistiskt, obscent, nedsättande, hotfullt, trakasserande, kränkande, bedrägligt, inkräktande på någons privatliv, eller stötande eller på annat sätt stödja, annonsera eller tillåta sådant som är illegalt eller brottsligt, diskriminerar, förödmjukar, trakasserar eller skrämmer en person eller grupp av personer baserat på någon klassificering, t.ex. religion, kön, sexuell läggning, ras, hudfärg, etnicitet, nationalitet, medborgarskap, ålder, civilstatus, militär status eller funktionsnedsättning, eller som skulle kunna utgöra eller uppmuntra kriminellt beteende eller skapa civilrättsliga följder, eller har kommersiella syften, t.ex. material för att samla in pengar eller uppmuntra, annonsera eller stödja försäljning av varor eller tjänster. Vid tvister angående denna paragraf är vårt beslut slutgiltigt och bindande.
 13. Force majeure. Vi har inget ansvar inför dig att fullgöra våra skyldigheter under detta Avtal, eller någon annanstans, t.ex. skyldighet att erbjuda en garanterad prispott, vid gärningar, händelser eller olyckor utanför vår rimliga kontroll, t.ex. force majeure, eldsvåda, explosion, olycksfall, översvämning, jordbävning, svåra väderförhållanden eller annan naturkatastrof, krig, krigsshot, terroristattack, inbördeskrig, inre oro eller upplopp och frivillig eller påtvingad laglydnad (inkluderat uteblivna licenser eller tillstånd, lagändring eller ändrad lagtydning).
 14. Ändringar: Vi förbehåller oss rätten att ändra detta Avtal när som helst, och därför bör du granska uppdaterad version varje gång innan du deltar i en Turnering.
 15. Ansvarsbegränsning: Du godkänner att vi, förutom då det krävs enligt lagen, inte har något ansvar gentemot dig för förluster, skador, fordringar och andra utgifter som uppstår som följd av detta Avtal.
 16. Skatter: Du godkänner att du ensam har ansvaret för betalning (i tid) av inkomstskatt eller liknande skatter eller relaterade betalningar som läggs på eller taxeras av jurisdiktion eller statlig myndighet däri, för prispengar, avgifter eller andra belopp som betalas ut till dig, och du håller oss skadelösa från allt ansvar och alla kostnader i samband med sådana skatter eller andra betalningar (förutom om detta är förbjudet enligt lag).
 17. Du godkänner att du har fullt ansvar för att inkomma med självdeklaration till berörd myndighet vad gäller betalningar mottagna av dig (priser och avgifter), och att se till att sådan självdeklaration är korrekt och inkommer i tid.
 18. Gällande lag: Villkoren i detta Avtalet ska lyda under, och tolkas i enlighet med, Isle of Mans lagar. Du accepterar att tvister som rör Avtalet eller uppstår ur detta avgörs av Isle of Mans domstolar. Inget i denna paragraf ska begränsa PokerStars Lives eller dess affilierades rättigheter att vidta rättsliga åtgärder mot dig i någon domstol med lämplig jurisdiktion, och ej heller ska rättsprocess i en eller flera jurisdiktioner utesluta rättsprocess i annan jurisdiktion, samtida eller ej, inom lagens gränser i sådan jurisdiktion.
 19. Officiellt språk: Under Event som hålls i New Jersey av TSG Interactive US kommer regeln om endast engelska att gälla vid alla bord under spel. Deltagare som bryter mot denna regel kan bestraffas, vilket inkluderar diskvalificering.

Dessa regler och villkor uppdaterades senast den 29 november 2018. Version: 20181129.