Pogoji in določila dogodkov PokerStars Live in sistema PSLive

Te pogoje in določila (v nadaljevanju "pogodba") moraš ("uporabnik", "igralec" ali "ti") v celoti prebrati skupaj s pravili o varovanju zasebnosti PokerStars Live, pravili poker turnirjev in pravili denarnih poker iger pred sodelovanjem na poker turnirjih in denarnih igrah (v nadaljevanju skupaj "turnir"), ki so del dogodkov PokerStars Live, kot so med drugim turneje "European Poker Tour (EPT)", "Asia Pacific Poker Tour (APPT)", "Brazilian Series of Poker (BSOP)", "PokerStars Caribbean Adventure (PCA)", "PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)" in/ali "PokerStars MEGASTACK" (v nadaljevanju je vsaka od teh opredeljena kot "dogodek"), ali uporabo sistema PSLive za prijavo in igranje na omenjenem turnirju.

S pristopom k tej pogodbi si seznanjen, da so "PokerStars Live", "PSLive", "EPT", "APPT", "BSOP", "PCA", "PSPC", "PokerStars MEGASTACK" in "PokerStars" blagovne znamke, ki jih ima v lasti in jih upravlja skupina družb "The Stars Group". Izraz "skupina", kjer je uporabljen, pomeni družbe Global Poker Tours Limited ("GPTL") ali Rational Live Events (Malta) Limited ("Rational Malta") ali Rational Live Events Macau Limited ("Rational Macau") ali TSG Interactive US Services Limited ("TSG Interactive US") (v nadaljevanju skupaj "prireditveno podjetje", "mi", "naš" ali "nas") ali podružnico tega prireditvenega podjetja, krovno družbo prireditvenega podjetja in vse podružnice te krovne družbe, odvisno od lokacije, kjer poteka turnir dogodka, na katerem sodeluješ. 

Pred sodelovanjem na dogodkih se od tebe lahko zahteva, da se strinjaš in upoštevaš pogoje in določila gostujoče igralnice, ki je imetnik licence in izvajalec dogodka (v nadaljevanju "pogoji in določila gostujoče igralnice"). Podrobnosti o takih pogojih in določilih bo zagotovila ali ponudila gostujoča igralnica.

Ta pogodba: (a) je pravno zavezujoč dogovor med tabo in vsakim ustreznim prireditvenim podjetjem; (b) predstavlja celotni dogovor s teboj glede sodelovanja na naših dogodkih in/ali uporabe sistema PSLive (kot je pojasnjeno spodaj), kjer je to ustrezno; in (c) nadomešča vse predhodne dogovore med tabo in prireditvenim podjetjem ali drugim članom skupine v zvezi z vsebino te pogodbe.

Potrjuješ, da se nisi zanašal na nobena naša pisna ali ustna jamstva ali zagotovila, razen tistih, ki so izrecno navedena v tej pogodbi. Strinjaš se, da imamo pravico v celoti ali delno prosto dodeliti naše pravice, dovoljenja in/ali obveze po tej pogodbi kateremukoli članu skupine ali tretji osebi, ne da bi te o tem predhodno obvestili.

Upoštevaj, da lahko (mi ali pooblaščena tretja oseba, ki deluje v našem imenu) kadarkoli sprejmemo razumne ukrepe, ki so po naši presoji potrebni za uresničevanje pogojev in določil te pogodbe.

PRIJAVA NA TURNIR – SISTEM PSLIVE

 1. Pred udeležbo na našem dogodku in/ali sodelovanjem na turnirju moraš pri nas prijaviti svoje podatke. Igralcem bomo po lastni presoji omogočili prijavo:

  (a) osebno na prizorišču dogodka; ali
  (b) prek našega sistema za spletne prijave PSLive (v nadaljevanju "sistem PSLive") na tistih dogodkih, kjer je tak sistem na voljo.

 2. Na dogodkih, kjer je na voljo in se uporablja sistem PSLive, boš ob prvi prijavi prejel prijavno kartico (ali navodila za njen prenos) (v nadaljevanju "kartica PSLive"). Če na prijavnem obrazcu tvoj podpis ni zabeležen ali na voljo in po prijavi kljub temu sodeluješ na dogodku, se šteje, da sprejmeš pogoje iz te pogodbe in se strinjaš, da jih boš v celoti upošteval.
 3. Ob prijavi za turnir s sistemom PSLive (kot je primerno) nam boš moral predložiti nekatere osebne podatke, potrebne za prijavo in odprtje računa v sistemu PSLive (v nadaljevanju "račun PSLive"). Potrjuješ, zagotavljaš in se zavezuješ, da bodo tvoji osebni podatki na računu PSLive vselej točni in ažurni.
 4. Na dogodkih, kjer se uporablja sistem PSLive:

  (a) boš za prijavo na turnir potreboval kartico PSLive, razen pri prvi prijavi, pri kateri boš prejel novo kartico PSLive, kot je opisano zgoraj v določbi 2.
  (b) bomo po prijavi za turnir tvojo vstopnico za turnir rezervirali do začetka turnirja in/ali do njenega prevzema, zatem pa bo znesek vstopnine za turnir odštet s tvojega računa PSLive.
  (c) boš moral v primeru osvojitve nagradnega zneska na turnirju predložiti svojo kartico PSLive, ki jo bomo povlekli, da ti bo dodeljen ustrezen znesek, ki bo prevzet na prizorišču dogodka. Prejel boš potrdilo z informacijami o turnirju, na katerem si sodeloval, uvrstitvi na njem in višini osvojene denarne nagrade.
  (d) Pred začetkom turnirja lahko rezervirane vstopnice zanj prekličeš:

  (i) z elektronskim sporočilom, ki ga pošlješ na elektronski naslov registrations@pokerstarslive.com najkasneje 48 (oseminštirideset) ur pred začetkom turnirja in v katerem navedeš naslednje:
  (aa) zadeva "Tournament Reservation Cancellation – Urgent";
  (bb) številka turnirja, na katerem si prijavljen; in
  (cc) kratko sporočilo, s katerim zahtevaš preklic rezervacije za turnir.
  Zahtevo za preklic je treba poslati z elektronskega naslova, ki je prijavljen na tvojem računu PSLive.
  (ii) osebno pri prijavnem pultu na prizorišču dogodka.
  Po začetku turnirja bo znesek tvoje vstopnine vključen v nagradni sklad, zato ne boš mogel preklicati rezervacije ali zahtevati vračila zneska plačane vstopnine, čeprav na turnirju ne boš sodeloval.

 5. Imaš lahko le en račun PSLive, do katerega imaš dostop z uporabo kombinacije edinstvenega vzdevka PSLive (v nadaljevanju "vzdevek") ali edinstvene številke kartice PSLive in edinstvenega, skrivnega gesla (v nadaljevanju "geslo"). V skladu s to pogodbo moraš izbrati vzdevek in geslo, ki ga ne smeš razkriti nikomur. Za tvoja vzdevek in geslo se v nadaljevanju uporablja izraz "prijavni podatki".

 6. Ves čas moraš zagotavljati in ohranjati tajnost in zaupnost svojih prijavnih podatkov. Sam si odgovoren za nepooblaščeno uporabo tvojih prijavnih podatkov, med drugim vključno s transakcijami na tvojem računu PSLive, opravljenimi s tvojimi prijavnimi podatki. Tukaj potrjuješ, da svojih prijavnih podatkov ne boš razkril nikomur ali iz kakršnegakoli razloga dovolil drugi osebi, da uporabi tvoj račun PSLive.

 7. Pridržujemo si pravico, da preverimo identiteto (ali pooblastimo tretje osebe, da to storijo v našem imenu) vseh lastnikov računov PSLive s pomočjo zunanjih agencij ali storitev za poročanje o boniteti uporabnikov na podlagi informacij, ki si nam jih posredoval.

 8. Kartica PSLive, ki jo izdamo, ostane naša last. Njeno uporabo ali uporabo sistema PSLive lahko kadarkoli omejimo, prekinemo ali prekličemo, ti onemogočimo dostop do računa PSLive ali spremenimo oziroma dopolnimo pogoje vsega navedenega. Prav tako lahko kadarkoli odklonimo izdajo kartice PSLive, jo odvzamemo ali prekličemo ter prekinemo dostop do računa PSLive, če upravičeno menimo, da si:

  (a) zlorabil ali poskušal zlorabiti uporabo kartice PSLive, računa PSLive ali sistema PSLive (v nadaljevanju skupaj "sredstva PSLive"); in/ali
  b) prekršil ali poskušal prekršiti enega od pogojev ali določil, ki se nanašajo na uporabo sredstev PSLive ali sodelovanje na naših turnirjih, s čimer smo seznanjeni in o čemer te pisno obvestimo;
  (c) bil udeležen pri zlonamernem, žaljivem, nespoštljivem ali nasilnem ravnanju, dejanju ali opustitvi oziroma si navedel lažne ali zavajajoče podatke v zvezi s sprejetjem, prejemom ali uporabo sredstev PSLive, udeležbo na enem od dogodkov ali sodelovanjem na turnirju.

OMEJENA ODGOVORNOST

 1. Kartica PSLive (skupaj z vsemi podatki, ki jih vsebuje) ni prenosljiva in je ni dovoljeno kopirati. Uporabiš jo lahko le ti v namene, ki jih tukaj izrecno dovoljujemo.
 2. Zavračamo vsa implicitna ali eksplicitna jamstva v zvezi s tvojim dostopom do sredstev PSLive in njihovo uporabo, ki so ti ponujena, "KAKRŠNA SO". V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, ne dajemo jamstev ali zagotovil glede kakovosti ali primernosti za določen namen ali nepomankljivosti sredstev PSLive. Prav tako ne jamčimo ali zagotavljamo, da so informacije v nadaljevanju popolne in točne. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji in s takojšnjim učinkom razveljavimo, ukinemo, spremenimo, odstranimo ali dopolnimo katerikoli element sredstev PSLive, ne da bi te morali o tem predhodno obvestiti.
 3. Po prijavi in prejemu kartice PSLive si sam odgovoren za njeno uporabo in shranjevanje (vključno z gesli ali drugimi varnostnimi ukrepi, ki se nanašajo nanjo). Ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali škodo, ki jo utrpiš ti ali tretja oseba zaradi neprimernega shranjevanja kartice PSLive.

UPORABA LOGOTIPOV IN SPONZORSTVO

 1. Potrjuješ in se strinjaš, da za sodelovanje na dogodku nisi upravičen do (posrednega ali neposrednega) sponzorstva tretje osebe, ki je nepooblaščen izvajalec (kot je opredeljeno v nadaljevanju). Prav tako ne smeš nositi logotipov blagovne znamke nepooblaščenega izvajalca. Če presodimo, da te je za sodelovanje na dogodku sponzoriral nepooblaščeni izvajalec in/ali da nosiš logotip(e) njegovih blagovnih znamk, lahko zahtevamo, da jih takoj odstraniš, in/ali te diskvalificiramo z dogodka, če tega ne storiš (ali pa lahko igralniškemu osebju na prizorišču in/ali direktorju turnirja naročimo, da to stori v našem imenu). V skladu z veljavno zakonodajo se odpoveduješ vsem pravicam ali zahtevkom, ki bi jih lahko imel proti nam v zvezi z našimi ukrepi glede tega.

"Nepooblaščeni izvajalec" pomeni tretjo osebo (med drugim vključno s ponudniki pokra prek spleta in v živo, ponudniki poker sob, športnih stav, igralnic ali fantazijskih športov), ki brez našega dovoljenja ponuja turnirje ali posebne ponudbe, kjer so nagrade brezplačna vstopnina, prijava ali paketi za dogodek.

 1. Igralci ne smejo na nobenem dogodku nositi logotipa ali blagovne znamke: (i) izvajalca iger na srečo, ki mu je v skladu z lokalno zakonodajo prepovedano oglaševati; ali (ii) kateregakoli drugega logotipa, slike ali sporočila, ki lahko na podlagi razumne presoje povzroči zamero, je brezčuten ali lahko povzroči agitacijo na podlagi političnih, moralnih ali drugi etičnih razlogov ali je po naravi namerno provokativen.
 2. Vsi igralci, razen tistih za mizo s televizijskim prenosom, lahko na majicah nosijo dovoljene logotipe/blagovne znamke izvajalca iger na srečo, če upoštevajo naslednje omejitve (in omejitve iz določbe 23 spodaj): 

  (a) en logotip na prsnem žepu, ki ni večji od 70 kvadratnih centimetrov; in
  (b) en logotip na zgornjem delu rokava, ki ni večji od 70 kvadratnih centimetrov.

 3. V času dogodka ne bodo dovoljeni nobeni logotipi ali blagovne znamke na nobenem delu oblačil ali telesa igralca, razen logotipov in blagovnih znamk, ki so v skladu z vsemi tukaj navedenimi veljavnimi določili.
 4. Vsi igralci se strinjajo, da bodo v pristojnostih, kjer za prikaz logotipov in blagovnih znamk na igralcih velja lokalna zakonodaja (med drugim vključno s simboli, trgovskimi znamkami in spletnimi mesti), to zakonodajo upoštevali in ravnali v skladu z njo.
 5. Igralci lahko na dogodku nosijo več kot en logotip, če potrdimo, da so vsi logotipi glavnega sponzorja, kot je "PokerStars", ali pripadajo eni od naših povezanih družb v skupini (na primer "Full Tilt").
 6. Strinjaš se, da boš spoštoval pravila promocijskega dogodka, ki ga na dogodku organiziramo mi ali družba naše skupine, vključno z zahtevami o nošenju določenih logotipov na takšnem promocijskem dogodku.
 7. Igralci, ki jih za poln delovni čas sponzorira zakonito tretje spletno mesto iger na srečo (v nadaljevanju "sponzorirani igralec"), morajo pred začetkom turnirja zaprositi za pisno dovoljenje, da lahko nosijo logotip svojega sponzorja, in poskrbeti, da bodo nosili logotip in oblačila svojega sponzorja na začetku vsakega turnirja. Sponzorirani igralec, ki ne nosi logotipa in blagovne znamke svojega sponzorja od začetka turnirja in ga poskuša nositi pozneje, bo moral predložiti pisno dokazilo o sponzorstvu, da mu bo dovoljeno nositi določen logotip in blagovno znamko. Da se izognemo dvomom, je "začetek" turnirja opredeljen kot trenutek, ko na prvi dan omenjenega turnirja vsi igralci prvič prejmejo lastne karte ("mešanje in razdelitev kart").
 8. Igralci, ki se odločijo, da bodo na turnirju nosili logotip blagovne znamke odobrenega izvajalca iger na srečo, morajo upoštevati vse omejitve ali zahteve, določene v nadaljnjem besedilu.
 9. Na turnirju lahko blagovne znamke/logotipe posamezne družbe (izjema sta PokerStars in Full Tilt) nosi največ 10 odstotkov vseh udeležencev. Če želi na turnirju blagovne znamke/logotipe določene družbe (izjema sta PokerStars in Full Tilt) nositi več kot 10 odstotkov igralcev, se morajo ti v skladu s tem pravilom sami odločiti, kdo bo še naprej nosil oblačila z blagovno znamko. Če odločitev ni sprejeta (ali pride do zamude pri sprejemanju takšne odločitve v razumnem času), jo bomo sprejeli na podlagi žrebanja "visoke karte".

PRAVICE DO FOTOGRAFIJ IN NASTOP PRI MIZAH S TELEVIZIJSKIM/SPLETNIM PRENOSOM

 1. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli fotografiramo, prenašamo po televiziji ali prek spleta, snemamo ali prikažemo katerikoli del dogodka, ti pa se strinjaš, da imamo pravico do takšne uporabe tvojega prispevka (kot je določeno spodaj v določbi 33). Skladno s to zahtevo po prikazu kateregakoli dela dogodka lahko od igralcev zahtevamo, da sedejo za poker mizo, ki je bila ustvarjena z namenom televizijskega ali spletnega prenosa dogodka (v nadaljevanju "televizijska miza").
 2. Za televizijsko mizo turnirja lahko nosita logotip posamezne družbe (izjema sta PokerStars in Full Tilt) največ 2 (dva) igralca. Če sta za televizijsko mizo več kot dva igralca iste družbe, se morajo igralci sami odločiti, katera dva igralca bosta na tistem dogodku še naprej nosila oblačila z blagovno znamko. Če odločitev ni sprejeta, jo bomo sprejeli na podlagi pravila "visoke karte". Naša odločitev bo končna. Igralec, ki začne igro za finalno mizo brez logotipa, mora tako nadaljevati tudi do konca turnirja.
 3. Mi (ali tretje osebe v našem imenu) bomo lahko po lastni presoji odobrili oblačila, ki jih smejo nositi igralci na dogodku. Prav tako bomo lahko odstranili logotipe, slike ali besede na oblačilih igralcev, ki so po našem mnenju (ali po mnenju pooblaščene tretje osebe, ki deluje v našem imenu) v nasprotju z zahtevami uradnega izdajalca programa, veljavno zakonodajo in kodeksom obnašanja ali pravili nadzornih organov.
 4. Igralci bodo lahko za televizijsko mizo nosili logotipe/blagovne znamke na majicah in oblačilih, če izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve za logotipe in upoštevajo naslednje dodatne omejitve:

  (a) en logotip na prsnem žepu, ki ni večji od 7 cm x 4 cm;
  (b) en logotip na zgornjem delu rokava, ki ni večji od 7 cm x 4 cm; in
  (c) bejzbolske kape in varovala kart z logotipi bodo dovoljena le, če logotipi na takšnem oblačilu in/ali predmetu ne bodo vidni.

 5. Za televizijsko mizo in v času vseh oblik snemanja ni dovoljena nobena druga oblika imen družb in/ali logotipov blagovnih znamk, razen tistih, ki so dovoljene v skladu s to pogodbo, med drugim vključno s športnimi in modnimi blagovnimi znamkami. Igralec, ki bo nosil oblačila ali posedoval predmete (na primer varovala kart), zaradi katerih se krši to pravilo, ne bo mogel sodelovati za televizijsko mizo, dokler ta kos oblačila in/ali predmeta ne bo nadomeščen in/ali odstranjen. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji odstranimo, spremenimo ali zakrijemo logotipe sponzorja igralca, če niso v skladu z lokalno zakonodajo, televizijskimi standardi ali pogoji iz te pogodbe.
 6. Potrjuješ in se strinjaš, da če boš izbran za igranje pri televizijski mizi turnirja, lahko zahtevamo, da vse elektronske naprave, med drugim vključno s tablicami in slušalkami (ne glede na to, ali omogočajo pošiljanje sporočil oziroma komuniciranje ali ne), predaš imenovanemu predstavniku turnirja, preden zavzameš sedež in se igra začne. V primeru takšne zahteve bo igralec, ki bo to pravilo kršil, lahko diskvalificiran s turnirja, celoten znesek denarja, priigran do diskvalifikacije, skupaj s turnirsko vstopnino, pa zasežen, če tako presodimo mi ali tretja oseba, ki deluje v našem imenu.
 7. Za vse udeležence za televizijsko mizo velja predpis o ne kajenju, vključno s prepovedjo kajenja elektronskih cigaret.
 8. Potrjuješ in se strinjaš, da igralci za televizijsko mizo med prenosi in snemanjem v živo ne smejo komunicirati z nobeno osebo, ki ne sedi za mizo, se ji približati ali na kakršenkoli način stopiti v stik z njo (med drugim vključno s člani občinstva in imenovanimi predstavniki TV-produkcije in spletnega prenosa), razen če se takšna komunikacija nanaša na tehnične težave s snemanjem ali če nisi več aktiven v igri (če si na primer odstopil ali si "all-in"), o čemer odločamo mi (ali tretja oseba, ki deluje v našem imenu) ves čas trajanja televizijske mize, in da bo igralec, ki to pravilo prekrši, deležen omejitev in/ali kazni, kot je navedeno v tej pogodbi.
 9. Potrjuješ in se strinjaš, da morajo med prenosi ali snemanjem igre v živo vsi igralci med odmori ostati na vnaprej določenih mestih ves čas trajanja televizijske mize in da teh mest nikakor ne smejo zapustiti brez spremstva imenovanega predstavnika turnirja, če tako zahtevamo. Potrjuješ tudi in se strinjaš, da bodo igralci za televizijsko mizo morda morali v vsaki razdeljeni igri pokazati svoje lastne karte pred kamero za lastne karte, razen v primeru, ko se igralec odloči, da bo odigral igro "na slepo". Pridržujemo si pravico, da v okviru razumnih mej zaustavimo igro za televizijsko mizo, dokler vsi igralci v igri ne pokažejo svojih lastnih kart. Med predvajanjem v živo, kjer bodo prikazane lastne karte, bo morda prišlo do minimalne 30-minutne zamude.
 10. Potrjuješ in se strinjaš, da lahko (po lastni presoji) kadarkoli zaustavimo ali odložimo igro za televizijsko mizo in da nam morajo igralci dovoliti, da po potrebi dodamo, odstranimo ali spremenimo odmore med igro. Nadalje potrjuješ in se strinjaš, da nespodobno govorjenje, nasilno obnašanje ali druge oblike neprimernega vedenja za televizijsko mizo v času dogodka niso dovoljene. To vključuje verbalno izražanje, kretnje in vse druge oblike družbeno nesprejemljivega vedenja, ki med drugim lahko povzročijo zamero, posmehovanje ali klevetanje drugega posameznika, in da bo lahko igralec, ki to pravilo krši, kaznovan, kot je navedeno tukaj in v pravilih turnirjev.
 11. Potrjuješ in se strinjaš, da če boš izbran za igranje pri televizijski mizi, lahko zahtevamo, da si prisoten na vseh drugih lokacijah tiste dneve, ki ti jih bomo sporočili, če bo to potrebno zaradi dodatnega snemanja ali intervjujev in dodatnega (ponovnega) snemanja pred igro, po njej ali med odmori, in da boš vsem takšnim zahtevam ustrezno ugodil.

INTELEKTUALNA LASTNINA

 1. Pravice intelektualne lastnine pomenijo vso intelektualno lastnino, zaščiteno, ustvarjeno ali nastalo na podlagi zakonodaje določene pristojnosti. To vključuje: (i) vse patente in zahteve za njihovo podelitev; (ii) vse blagovne znamke, storitvene znamke, trgovska imena, storitvena imena, zaščitne znake, trgovinske pravice, poslovna imena, blagovne stile, logotipe, umetniška dela, slog oblačenja, označevanje paketov, dizajne in vse ostale vire ali identifikatorje poslovanja (registrirane ali ne), vključno z vsemi pravicami običajnega prava do njih (v obsegu prenosljivega) in dobrim imenom, ki je povezan z njimi, skupaj z vsemi vlogami zanje, registracijami, obnovitvami in podaljšanji; (iii) vse internetne domene (tudi tiste, ki so povezane, registrirane in/ali pridružene s spletnimi mesti družbenih omrežij); (iv) vse avtorske pravice in slike izdelkov, bazo podatkov in pravice do dizajna (registrirane, objavljene ali ne), vse registracije in zapise o njih in vse vloge v zvezi z njimi, skupaj z vsemi vračili, podaljšanji in obnovitvami zanje; (v) vse poslovne skrivnosti, strokovno znanje in izkušnje ter podobne zaupne in lastniške informacije, ki so zaščitene z veljavno zakonodajo ali običajnim zakonom; (vi) vse ostale pravice do intelektualne lastnine, ki izhajajo ali so povezane s tehnologijo; (vii) vse pravice do promocije, publicitete in pooblastitve ter pravice, ki se nanašajo nanje; (viii) vse pravice do tožbe in izterjatve na podlagi zakona ali upravičenosti za preteklo, zdajšnjo ali prihodnjo kršitev, poneverbo, zmanjšanje vrednosti ali drug način oškodovanja zgoraj navedenega.
 2. Rational Intellectual Holdings Limited (v nadaljevanju "RIHL"), krovna družba pravic intelektualne lastnine za skupino, je edini imetnik vseh pravic do sredstev PokerStars Live, vključno z avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, pravicami intelektualne lastnine (opredeljenimi zgoraj) in drugimi pravicami. Izraza "PSLive" in "PokerStars Live" ter domeni "pslive.com" in "pokerstarslive.com" so blagovne znamke, storitvene znamke, znaki, trgovska imena in/ali domene v lasti RIHL, ki si do njih pridržuje vse pravice.
 3. Nam in tretjim osebam, ki delujejo v našem imenu, nepreklicno daješ vse pravice, soglasja in dovoljenja, ki so potrebna, da lahko v največji možni meri uporabimo (med drugim vključno z razmnoževanjem, distribucijo, spremembami, popravki, prevodom, javnim prikazovanjem, predvajanjem po televiziji, prek interneta ali s pomočjo drugih sredstev komuniciranja in ustvarjanjem izpeljanih del) fotografije, podobo, videz, sliko, glas, ime, video vsebino in zvočne posnetke, ki prikazujejo tebe, kot smo te kjerkoli po svetu fotografirali, posneli ali predvajali mi ali kdo v našem imenu (v nadaljevanju "prispevek"). Takšen material lahko uporabljamo za vedno in brezplačno v vseh medijih (zdaj znanih ali naknadno razvitih ali oblikovanih) in v oddaji, za katero je bil tvoj prispevek posnet, in vseh drugih oddajah in vsebinah, med drugim vključno s tistimi, ki se nanašajo na naš prenos turnirja prek interneta (posnet v živo ali vnaprej), produkcijo in distribucijo video blogov turnirja na internetu ter produkcijo in objavo promocij za turnir ali drugega trženjskega materiala povezanega z njim, poker turnirje ali spletna mesta za igranje pokra, povezana z našimi blagovnimi znamkami (med drugim vključno z blagovnimi znamkami "PokerStars Live", "PokerStars", "PokerStars Casino", "Full Tilt" in "BetStars"). Nas in naše pooblaščence odvezuješ vsakršne odgovornosti v zvezi z morebitnimi zahtevki, škodo, obveznostmi, stroški in izdatki, ki nastanejo zaradi morebitne kršitve katerekoli pravice do zasebnosti, medijske pozornosti ali tvoje osebnosti ali zlorabe tvojih avtorskih ali drugih lastninskih pravic, ki jih imaš na podlagi morebitne uporabe prispevka in v skladu z dovoljenji in pravicami, ki so določene tukaj. Zgoraj navedeno je zavezujoče zate, tvoje naslednike, predstavnike in pravne zastopnike.
 4. Potrjuješ in se strinjaš, da so vse pravice, nazivi in interesi, med drugim vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, ki se nanašajo na prispevek in morebitna izpeljana dela iz prispevka, izključno naša last. Če lastništvo prispevka ni samodejno preneseno na nas, nam (ali tretji osebi, ki jo lahko imenujemo) daješ in dodeljuješ vse pravice, lastništvo in interese v povezavi s prispevkom in se strinjaš, da boš na našo zahtevo predložil vse dokumente, da pride do uveljavitve zgoraj navedenega.
 5. Zagotavljaš nam, (a) da si v celoti upravičen do dodelitve pravic in dovoljenj, ki jih s to pogodbo dodeljuješ nam in našim partnerjem, in (b) da ne bo nič v prispevku (ne glede na to, ali s pretvarjanjem, gesto ali na kakšen drug način) posegalo v avtorske pravice ali druge pravice katerekoli osebe, kršilo katerokoli pogodbo ali zaupnost, vodilo do obravnave na sodišču, vsebovalo opravljanje ali bo na preračunljiv način želelo postaviti nas, kateregakoli izdajatelja televizijskega programa in/ali katero od naših blagovnih znamk na slab glas.
 6. Vsa soglasja v sklopu Zakona o avtorskih pravicah otoka Man iz leta 1991 ("CA 1991") ali podobnega zakona v drugih državah po svetu v zvezi s tvojim nastopom na dogodku in izkoriščanje tvojega nastopa na dogodku na kakršenkoli način in v vseh medijih tukaj potrjuješ in dodeljuješ nam. Poleg tega se odrekaš vsem moralnim pravicam do tvojega prispevka, do katerih si lahko upravičen zdaj ali v prihodnje na podlagi 4. dela zakona "CA 1991" (in vseh podobnih pravic v vseh ostalih pristojnostih) in se strinjaš, da ne boš začel, podpiral, vzdrževal ali dovolil nobenega ukrepa ali zahtevka do te mere, da bi obravnava, izkoriščanje ali uporaba takšnega prispevka ali drugih materialov kršila tvoje moralne pravice.

RAZNO

 1. Odškodnina: Strinjaš se, da boš nam in našim pooblaščencem povrnil vse stroške, zahtevke, izdatke in izpolnil obveznosti (med drugim vključno s pravnimi stroški in morebitnimi zneski, ki so bili plačani na podlagi nasveta pravnega zastopnika), ki nastanejo zaradi tvoje kršitve (ali kršitve druge osebe s tvojim pooblastilom) zagotovil, jamstev in/ali zavez, določenih v tej pogodbi.

 2. Pomoč: Če bomo želeli, da sodeluješ v kateremkoli promocijskem trženju ali intervjujih z zunanjimi trgovinskimi tiskanimi mediji ali drugimi tretjimi osebami, te bomo vnaprej zaprosili za pisno soglasje.

 3. Spremembe pravil turnirjev: Pridržujemo si pravico, da po potrebi dopolnimo ali spremenimo pravila kateregakoli turnirja ali dogodka. Te spremembe bodo objavljene na našem spletnem mestu ali pa boš o njih obveščen po elektronski pošti.  Tvoje sodelovanje na dogodku po takšni spremembi in po obvestilu o njej pomeni, da se z njo strinjaš.

 4. Poravnave: Potrjuješ in se strinjaš, da se lahko igralci za finalno mizo turnirja pogovarjajo o kakršnikoli obliki dogovora o poravnavi ali redistribuciji preostalega dela nagradnega sklada le, ko sedijo za mizo, da mora biti v času teh pogovorov prisoten imenovani predstavnik turnirja in da bodo vse posledične odločitve, povezane z redistribucijo nagradnega sklada, javno objavljene.

 5. Za določene dogodke lahko veljajo omejitve glede vstopnin in izplačil. Za podrobnosti stopi v stik z ekipo PokerStars Live.

 6. Pravica do odpovedi: Skupaj z igralnico, v kateri bo potekal dogodek, si pridržujemo pravico, da po lastni presoji odpovemo ali spremenimo katerikoli dogodek ali turnir.
 7. Upoštevanje pravil: Strinjaš se, da boš upošteval pravila poker turnirjev in pravila denarnih poker iger. V določenih okoliščinah lahko ta pravila nadomestijo pravila igralnice ali lokalni zakoni o igrah na srečo. Vse spremembe pravil bodo objavljene na spletnem mestu dogodka, igralci pa bodo o njih obveščeni na dogodku.
 8. Prepoved vstopa: Pridržujemo si pravico, da osebi iz kateregakoli razloga prepovemo vstop na turnir kot tudi na območje dogodka. Posamezniki, ki jih je izključil pokrovitelj, partner ali prizorišče turnirja, niso upravičeni do vstopa na turnir ali območje dogodka.
 9. Pravica do igranja: Zaposleni v družbah naše skupine ter posamezniki ali pravne osebe (vključno s poslovnimi partnerji teh pravnih oseb), ki ponujajo storitve, povezane z dogodkom, pa tudi najbližji sorodniki (kot je opisano spodaj) teh zaposlenih, niso upravičeni do igranja na nobenem dogodku, če tega ne vnaprej odobrimo. Izraz "najbližji sorodniki" zajema soprogo ali soproga, otroke in vse sorodnike zaposlenega ali druge osebe, ki bivajo na domu zaposlenega.
 10. Brez prenosov: Nagrade in prijave niso prenosljive. Zmagovalci so odgovorni za plačilo morebitnih davkov, dovoljenj, registracij in ostalih prispevkov, ki so povezani s turnirskimi nagradami. V primeru izplačila turnirske nagrade prek elektronskega prenosa, bodo morali igralci v skladu z mednarodnimi pravili o preprečevanju pranja denarja predložiti identifikacijske dokumente.
 11. Diskvalifikacija: Skupaj z igralnico, v kateri bo potekal dogodek, si pridržujemo pravico, da osebo diskvalificiramo s turnirja in/ali zahtevamo, da je ta oseba iz kateregakoli razloga odstranjena z območja dogodka. Če si diskvalificiran s turnirja, boš izgubil celotni znesek vstopnine in ne boš upravičen do turnirske nagrade ali drugih tolažilnih nagrad, za katere si se kvalificiral pred diskvalifikacijo.
 12. Brez nesoglasij: Noben igralec, ki sodeluje na turnirju, ne sme kazati, prikazovati ali na kakršenkoli drug način posredovati sporočil ali vsebino, ki je po našem mnenju ali bi lahko bila politične narave (ali bi podpirala kakšne politične namene ali ukrepe), rasistična, nespodobna, slabšalna, grozeča, nadlegujoča, opravljiva, goljufiva, nasilna do posameznikove zasebnosti, žaljiva in obrekovalna ali na kakršenkoli drug način promovira, napeljuje ali dopušča kaj nezakonitega, napada, ogroža ali ustrahuje posameznika ali skupino posameznikov na podlagi katerekoli vrste klasifikacije, med drugim vključno z religijo, spolom, spolno usmerjenostjo, raso, barvo, veroizpovedjo, etnično pripadnostjo, narodnim poreklom, državljanstvom, starostjo, zakonskim in vojaškim statusom ali invalidnostjo, predstavlja ali na drug način spodbuja kriminalno dejavnost ali ustvarja civilno odgovornost oziroma je namenjena za komercialne namene, med drugim vključno s predložitvijo gradiva, katerega namen bi bil zbiranje sredstev ali promoviranje, oglaševanje ali nagovarjanje na prodajo takšnih izdelkov ali storitev. Naše odločitve v zvezi s spori glede tega odstavka so končne in zavezujoče.
 13. Višja sila: Ne prevzemamo odgovornosti za nobeno zamudo ali neuspešno izvajanje naših dolžnosti v skladu s to pogodbo ali drugače (med drugim vključno z dolžnostjo, da ponudimo zagotovljen nagradni sklad), če pride do dejanj, dogodkov, opustitev ali nesreč zunaj našega nadzora, kot so (med drugim) nepredvidljivi dogodki, požari, eksplozije, nenamerna škoda, poplave, potresi, izredne vremenske razmere ali druge naravne nesreče, vojna, grožnja ali priprava na vojno, teroristični napad, civilna vojna, nemiri ali protesti in prostovoljno ali prisilno upoštevanje zakonov (vključno z neuspešno dodelitvijo dovoljenja ali soglasja, ki je potrebno za spremembo zakona ali interpretacijo zakona).
 14. Spremembe: Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo pogoje te pogodbe, zato si pred sodelovanjem na posameznem turnirju vedno preberi najnovejšo različico.
 15. Omejitev odgovornosti: Strinjaš se, da ne bomo odgovorni za nobene izgube, škodo, zahtevke ali druge stroške v zvezi s to pogodbo, razen tiste, ki jih določa veljavna zakonodaja.
 16. Davki: Strinjaš se, da si odgovoren za pravočasno plačilo davka na dohodek ali podobne davke oziroma povezana plačila, ki jih nalaga ali pobira ustrezna pristojnost ali vladni organ v zvezi s tukaj omenjenimi nagradami, provizijami ali drugimi tebi izplačanimi zneski, in nam boš v celoti povrnil vse stroške v povezavi s temi davki ali drugimi plačili (do mere, ki jo za takšna vračila dovoljuje veljavna zakonodaja).
 17. Strinjaš se, da si v celoti odgovoren za oddajo davčne napovedi v zvezi s prejetimi plačili (nagradami in provizijami) ustreznemu davčnemu uradu ter da bo ta davčna napoved izpolnjena točno in pravočasno.
 18. Veljavno pravo: Pogoji v tej pogodbi se obravnavajo in so usklajeni z zakoni otoka Man. Strinjaš se, da bodo o vseh sporih, ki zadevajo ali izhajajo iz te pogodbe, odločala sodišča na otoku Man. Ta določba nikakor ne omejuje pravice PokerStars Live in njegovih partnerjev, da proti tebi začnejo postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču. Prav tako postopek, ki se začne v eni ali več pristojnostih, ne izključuje sočasnega ali nesočasnega postopka v drugih pristojnostih v obsegu, ki ga dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.
 19. Uradni jezik: Na dogodkih, ki jih v New Jerseyju prireja družba TSG Interactive US, bo v času igre pri mizah veljalo pravilo uporabe izključno angleškega jezika. Udeleženci, ki to pravilo prekršijo, bodo kaznovani. Med kazni spada tudi diskvalifikacija.

Ti pogoji in določila so bili nazadnje posodobljeni 29. novembra 2018. Različica: 20181129.