Pogoji in določila dogodkov PokerStars Live in sistema PSLive

Te pogoje in določila (v nadaljevanju "pogodba") moraš ("uporabnik", "igralec" ali "ti") v celoti prebrati skupaj s pravili o varovanju zasebnosti PokerStars Live, pravili poker turnirjev in pravili denarnih poker iger pred sodelovanjem na poker turnirjih in denarnih igrah v živo, ki jih mi prirejamo (v nadaljevanju skupaj "turnir") in so del dogodkov PokerStars Live, kot so med drugim turneje "European Poker Tour (EPT)", "Asia Pacific Poker Tour (APPT)", "Brazilian Series of Poker (BSOP)", "PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)", in/ali "PokerStars MEGASTACK" (v nadaljevanju je vsaka od teh opredeljena kot "dogodek"). Izraz dogodek vključuje tudi tvojo prijavo in sprejem v naš sistem PSLive (kot je določeno v določbi 1 v nadaljevanju), ki se zahtevata zaradi prijave in igranja na takem dogodku.

Ob sklenitvi te pogodbe se strinjaš, da so "PokerStars Live", "PSLive", "EPT", "APPT", "BSOP", "PSPC", "PokerStars MEGASTACK" in "PokerStars" blagovne znamke, ki so last in jih upravlja poslovna skupina Flutter Group. Različne družbe skupine Flutter Group izvajajo različne dogodke, odvisno od lokacije teh dogodkov. Glede na dogodek, na katerem sodeluješ, boš sklenil pogodbo z eno od družb poslovne skupine Flutter Group, kot je Global Poker Tours Limited ("GPTL") ali Rational Live Events (Malta) Limited ("Rational Malta") ali Rational Live Events Macau Limited ("Rational Macau") ali TSG Interactive US Services Limited ("TSG Interactive US") (skupaj v nadaljevanju "prireditvena družba" "mi", "naš" ali "nam"). 

Pred sodelovanjem na dogodkih se lahko zahteva, da se strinjaš in upoštevaš pogoje in določila gostujoče igralnice, ki je imetnik licence in izvajalec dogodka (v nadaljevanju "pogoji in določila gostujoče igralnice"). Podrobnosti o takih pogojih in določilih bo zagotovila ali ponudila gostujoča igralnica.

Ta pogodba: (a) je pravno zavezujoč dogovor med tabo in ustrezno prireditveno družbo; (b) je naš celotni dogovor s tabo glede sodelovanja na določenih dogodkih, ki jih prireja ena od prireditvenih družb (in glede uporabe sistema PSLive), kjer je to ustrezno; in (c) nadomešča vse predhodne dogovore med tabo in ustrezno prireditveno družbo ali drugim članom skupine Flutter Group v zvezi z dogodki.

PRIJAVA – SISTEM PSLIVE

 1. Pred udeležbo na našem dogodku se moraš pri nas s svojimi podatki. Igralcem bomo po lastni presoji omogočili prijavo:

  (a) osebno na prizorišču dogodka; ali
  (b) prek našega sistema za spletne prijave PSLive (v nadaljevanju "sistem PSLive") na tistih dogodkih, kjer je tak sistem na voljo.

 2. Na dogodkih, kjer je na voljo in se uporablja sistem PSLive, boš ob prvi prijavi prejel prijavno kartico (v nadaljevanju "kartica PSLive"). Če na prijavnem obrazcu tvoj podpis ni zabeležen ali na voljo in po prijavi kljub temu sodeluješ na dogodku, se šteje, da sprejmeš pogoje iz te pogodbe in se strinjaš, da jih boš v celoti upošteval.

 3. Ob uporabi sistema PSLive nam boš moral predložiti nekatere osebne podatke, potrebne za prijavo in odprtje računa v sistemu PSLive (v nadaljevanju "račun PSLive"). Potrjuješ, zagotavljaš in se zavezuješ, da bodo tvoji osebni podatki na računu PSLive vselej točni in ažurni. Za več informacij o tem, kako uporabljamo take osebne podatke, preberi naša pravila o varovanju zasebnosti.

 4. Na dogodkih, kjer se uporablja sistem PSLive:

  (a) boš za prijavo na dogodek potreboval kartico PSLive, razen ob prvi prijavi, pri kateri boš prejel novo kartico PSLive, kot je opisano zgoraj v določbi 2.
  (b) po prijavi na dogodek bo tvoja vstopnica rezervirana pri nas do začetka dogodka in/ali do njenega prevzema.
  (c) boš moral v primeru osvojitve nagradnega zneska na turnirju predložiti svojo kartico PSLive, ki jo bomo vstavili v terminal, da ti bo dodeljen ustrezen znesek, ki ga lahko prevzameš na prizorišču dogodka; prejel boš potrdilo z informacijami o turnirju, na katerem si sodeloval, uvrstitvi na njem in višini osvojene denarne nagrade;
  (d) pred začetkom turnirja lahko rezervirane vstopnice prekličeš:
       (i) z elektronskim sporočilom, ki ga pošlješ na elektronski naslov live@pokerstarslive.com najkasneje 48 (oseminštirideset) ur pred začetkom turnirja in v katerem navedeš naslednje:
           (aa) zadeva "Tournament Reservation Cancellation – Urgent";
           (bb) številka turnirja, na katerem si prijavljen; in
           (cc) kratko sporočilo, s katerim zahtevaš preklic rezervacije za turnir.
  Zahtevo za preklic je treba poslati z elektronskega naslova, ki je prijavljen na tvojem računu PSLive.
       (ii) osebno pri prijavnem pultu na prizorišču dogodka.
  Po začetku turnirja bo znesek tvoje vstopnine vključen v nagradni sklad, zato ne boš mogel preklicati rezervacije ali zahtevati vračila zneska plačane vstopnine, čeprav na turnirju ne boš sodeloval.

 5. Dovoljen je samo en račun PSLive.

 6. Pridržujemo si pravico (in s sklenitvijo te pogodbe nam dovoliš), da na podlagi informacij, ki nam jih posreduješ, preverimo tvojo identiteto (ali zadolžimo tretje osebe, da to storijo v našem imenu), kot se nam po lastni presoji zdi potrebno, tudi prek zunanjih agencij ali služb za poročanje o boniteti uporabnikov (v nadaljevanju "preverjanje identitete").

 7. Po preverjanju identitete lahko po lastni presoji zavrnemo vstop na katerikoli dogodek, ukinemo tvoj račun PSLive in odklonimo izdajo kartice PSLive, jo odvzamemo ali prekličemo.

 8. Kartica PSLive, ki jo izdamo, ostane naša last. Njeno uporabo ali uporabo sistema PSLive lahko kadarkoli omejimo, prekinemo ali prekličemo, ti onemogočimo dostop do računa PSLive ali spremenimo oziroma dopolnimo pogoje vsega navedenega. Prav tako lahko kadarkoli odklonimo izdajo kartice PSLive, jo odvzamemo ali prekličemo ter prekinemo dostop do računa PSLive, če upravičeno menimo:

  (a) da si zlorabil ali poskušal zlorabiti uporabo kartice PSLive, računa PSLive ali sistema PSLive (v nadaljevanju skupaj "sredstva PSLive"); in/ali
  b) da si prekršil ali poskušal prekršiti enega od pogojev ali določil, ki se nanašajo na uporabo sredstev PSLive ali sodelovanje na naših turnirjih, s čimer smo seznanjeni in o čemer te pisno obvestimo;
  (c) da si bil udeležen pri zlonamernem, žaljivem, nespoštljivem ali nasilnem ravnanju, dejanju ali opustitvi dejanja oziroma si navedel lažne ali zavajajoče podatke v zvezi s sprejetjem, prejemom ali uporabo sredstev PSLive, udeležbo na enem od dogodkov ali sodelovanjem na turnirju;
  (d) da si materialno prekršil katerikoli pogoj ali določilo te pogodbe;
  (e) da nisi uspešno opravil preverjanja identitete, kar pomeni, da imamo upravičene pomisleke o vsem, kar je bilo odkrito pri preverjanju identitete.

OMEJENA ODGOVORNOST

 1. Kartica PSLive (skupaj z vsemi podatki, ki jih vsebuje) ni prenosljiva in je ni dovoljeno kopirati. Uporabiš jo lahko le ti v namene, ki jih izrecno dovoljujemo.

 2. Zavračamo vsa implicitna ali eksplicitna jamstva v zvezi s tvojim dostopom do sredstev PSLive in njihovo uporabo, ki so ti ponujena, "KAKRŠNA SO". V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, ne dajemo jamstev ali zagotovil glede kakovosti ali primernosti za določen namen ali nepomankljivosti sredstev PSLive. Prav tako ne jamčimo ali zagotavljamo, da so informacije, ki jih prejmeš (prek sredstev PSLive ali drugače) popolne in točne. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji in s takojšnjim učinkom razveljavimo, ukinemo, spremenimo, odstranimo ali dopolnimo katerikoli element sredstev PSLive, ne da bi te morali o tem predhodno obvestiti.

 3. Po prijavi in prejemu kartice PSLive si sam odgovoren za njeno uporabo in varno shranjevanje (vključno z gesli ali drugimi varnostnimi ukrepi, ki se nanašajo nanjo). Ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali škodo, ki jo utrpiš ti ali tretja oseba zaradi neprimernega shranjevanja kartice PSLive.

UPORABA LOGOTIPOV IN SPONZORSTVO

 1. Tukaj potrjuješ in se strinjaš, da za sodelovanje na dogodku ne smeš (posredno ali neposredno) koristiti sponzorstva tretje osebe, ki ni pooblaščen izvajalec dogodkov (kot je opredeljeno spodaj). Prav tako ne smeš nositi logotipov blagovne znamke nepooblaščenega izvajalca. Če presodimo, da te je za sodelovanje na dogodku sponzoriral nepooblaščeni izvajalec in/ali da nosiš logotip(e) njegovih blagovnih znamk, lahko zahtevamo, da jih takoj odstraniš, in/ali te diskvalificiramo z dogodka, če tega ne storiš (ali pa lahko igralniškemu osebju na prizorišču in/ali turnirju naročimo, da to stori v našem imenu). V skladu z veljavno zakonodajo se odpoveduješ vsem pravicam ali zahtevkom, ki bi jih lahko vložil proti nam zaradi naših ukrepov v zvezi s tem.

  "Nepooblaščeni izvajalec" pomeni tretjo osebo (med drugim vključno s ponudniki pokra prek spleta in v živo, ponudniki poker sob, športnih stav, igralnic ali fantazijskih športov), ki brez našega dovoljenja ponuja turnirje ali posebne ponudbe z nagradami, kot so brezplačna vstopnina, prijava ali paketi za dogodek.

 1. Igralci ne smejo na nobenem dogodku nositi logotipa ali blagovne znamke: (i) loterij, ponudnikov stav ali iger na srečo, če to ni dovoljeno v skladu z lokalno zakonodajo; ali (ii) drugih logotipov, slik ali sporočil, ki so po našem razumnem mnenju nespoštljivi, žaljivi, protislovni ali sporni (tudi politično), diskriminatorni (na podlagi rasne ali etnične pripadnosti, spolne usmerjenosti, spola, invalidnosti ali drugače) ali kakorkoli spodbujajo k nasilju, nestrpnosti ali sovraštvu.

 2. Vsi igralci, razen tistih za mizami, kjer poteka televizijski prenos ali se snema (v nadaljevanju mize s televizijskim prenosom), lahko na majicah nosijo dovoljene logotipe/blagovne znamke loterije, ponudnika stav ali iger na srečo, če upoštevajo naslednje omejitve (in omejitve iz določbe 23 spodaj): 

  (a) en logotip na prsnem žepu, ki ni večji od 70 kvadratnih centimetrov; in
  (b) en logotip na zgornjem delu rokava, ki ni večji od 70 kvadratnih centimetrov.

 3. V času dogodka ne bodo dovoljeni nobeni logotipi ali blagovne znamke na nobenem delu oblačil ali telesa igralca, razen logotipov in blagovnih znamk, ki so v skladu z vsemi tukaj navedenimi veljavnimi določili.

 4. Vsi igralci se strinjajo, da bodo v pristojnostih, kjer za prikaz logotipov in blagovnih znamk na igralcih velja lokalna zakonodaja (med drugim vključno s simboli, trgovskimi znamkami in spletnimi mesti), to zakonodajo upoštevali in ravnali v skladu z njo. Prav tako bodo upoštevali določbe pogojev in določil gostujoče igralnice.

 5. Igralci lahko na dogodku nosijo več kot en logotip, če potrdimo, da so vsi dodatni logotipi glavnega sponzorja, kot je PokerStars, ali pripadajo eni od naših povezanih družb skupine Flutter Group (na primer Betfair, Sky Bet, Paddy Power ali Full Tilt).

 6. Strinjaš se, da boš spoštoval pravila promocijskega dogodka, ki ga na dogodku organiziramo mi ali katerakoli druga družba skupine Flutter Group, vključno z zahtevami o nošenju določenih logotipov na takšnem promocijskem dogodku.

 7. Igralci, ki jih za polni delovni čas sponzorira zakonito in (po naši razumni presoji) ugledno tretje spletno mesto iger na srečo (v nadaljevanju "sponzorirani igralec"), morajo pred začetkom dogodka zaprositi za pisno dovoljenje, da lahko nosijo logotip svojega sponzorja, in poskrbeti, da bodo nosili logotip in oblačila svojega sponzorja na začetku vsakega dogodka. Sponzorirani igralec, ki ne nosi logotipa in blagovne znamke svojega sponzorja od začetka dogodka, ampak ga poskuša nositi pozneje, bo moral predložiti pisno dokazilo o sponzorstvu, da bo lahko nosil določen logotip in blagovno znamko. Da se izognemo dvomom, je "začetek" dogodka opredeljen kot trenutek, ko na prvi dan prvega turnirja na dogodku vsi igralci prvič prejmejo lastne karte ("mešanje in razdelitev kart").

 8. Vsi igralci, ki se odločijo nositi logotip blagovne znamke odobrenega operaterja iger na srečo med dogodkom, kot je opredeljeno v določbi 19, morajo upoštevati vse omejitve ali zahteve, ki so navedene v nadaljevanju (tudi v določbi 19) ali v pogojih in določilih gostujoče igralnice.

 9. Na turnirju lahko blagovne znamke/logotipe posamezne družbe (izjema sta PokerStars in Full Tilt) nosi največ 10 odstotkov vseh udeležencev.

PRAVICE DO FOTOGRAFIJ IN NASTOP PRI MIZAH S TELEVIZIJSKIM/SPLETNIM PRENOSOM

 1. Pridržujemo si pravico do fotografiranja, televizijskega prenosa, spletnega prenosa in snemanja kateregakoli dela dogodka kadarkoli, tudi kadar ti sodeluješ na njem, ter do prenosa, distribucije in zagotavljanja razpoložljivosti take vsebine po vsem svetu v kateremkoli mediju brez časovne omejitve. Potrjuješ in se strinjaš z našo pravico do uporabe tvojega prispevka (kot je opredeljen v določbi 33 spodaj) brez omejitev in zahtev, kot je določeno v določbi 33. Skladno s to zahtevo po prikazu kateregakoli dela dogodka se strinjaš, da sedeš za poker mizo, ki je bila ustvarjena z namenom televizijskega ali spletnega prenosa dogodka.

 2. V skladu z določbama 24 in 25 spodaj lahko za mizo s televizijskim prenosom, kjer poteka turnir, nosita logotip posamezne družbe (izjema sta PokerStars in Full Tilt) največ 2 (dva) igralca. Če sta za mizo s televizijskim prenosom več kot dva igralca iste družbe, se morajo igralci sami odločiti, katera dva igralca za tako mizo bosta še naprej nosila oblačila z blagovno znamko. Če odločitev ni sprejeta, jo bomo sprejeli na podlagi pravila "visoke karte". Naša odločitev bo končna. Igralec, ki za mizo s televizijskim prenosom začne igro brez logotipov, mora tako nadaljevati, dokler sedi za tako mizo.

 3. Ne glede na določbo 23 zgoraj bomo lahko mi (ali tretje osebe v našem imenu) po lastni presoji odobrili oblačila, ki jih smejo igralci za mizo s televizijskim prenosom nositi na dogodku. Prav tako bomo lahko odstranili logotipe, slike ali besede na oblačilih igralcev, ki so po našem mnenju (ali po mnenju pooblaščene tretje osebe, ki deluje v našem imenu) v nasprotju z zahtevami uradnega izdajalca programa, veljavnimi zakonodajami in kodeksi obnašanja ali pravili nadzornih organov.

 4. Vsi dovoljeni logotipi/blagovne znamke na majicah in oblačilih igralcev za mizo s televizijskim prenosom morajo izpolnjevati navedene in naslednje dodatne zahteve:

  (a) en logotip na prsnem žepu, ki ni večji od 7 cm x 4 cm;
  (b) en logotip na zgornjem delu rokava, ki ni večji od 7 cm x 4 cm; in
  (c) bejzbolske kape in varovala kart z logotipi bodo dovoljena le, če logotipi na takšnem oblačilu in/ali predmetu ne bodo vidni.

 5. Za mizo s televizijskim prenosom in med vsako obliko snemanja ni dovoljena nobena druga oblika imen družb in/ali logotipov blagovnih znamk, razen tistih, ki so dovoljene v skladu s to pogodbo, med drugim vključno s športnimi in modnimi blagovnimi znamkami. Igralec, ki bo nosil oblačila ali posedoval predmete (na primer varovala kart), zaradi katerih se krši to pravilo, ne bo mogel sodelovati za mizo s televizijskim prenosom, dokler se ta kos oblačila in/ali predmeta ne zamenja in/ali odstrani. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji odstranimo, spremenimo ali zakrijemo logotipe sponzorja igralca, če niso v skladu z lokalno zakonodajo, televizijskimi standardi ali pogoji te pogodbe.

 6. Potrjuješ in se strinjaš, da lahko zahtevamo predajo vseh elektronskih naprav, med drugim tudi tablic in slušalk (ne glede na to, ali omogočajo pošiljanje sporočil oziroma komuniciranje ali ne) imenovanemu predstavniku turnirja, preden zavzameš sedež in se igra začne, če boš na turnirju izbran za igranje pri mizi s televizijskim prenosom. V primeru takšne zahteve se lahko igralca, ki prekrši to pravilo, diskvalificira s turnirja, celoten znesek denarja, priigran do diskvalifikacije, skupaj z vstopnino za dogodek, pa zaseže, če tako presodimo mi ali tretja oseba, ki deluje v našem imenu.

 7. Za vse udeležence za mizo s televizijskim prenosom velja predpis o ne kajenju, vključno s prepovedjo kajenja elektronskih cigaret.

 8. Potrjuješ in se strinjaš, da igralci za mizo s televizijskim prenosom med prenosi in snemanjem v živo ne smejo komunicirati z nobeno osebo, ki ne sedi za mizo, se ji približati ali na kakršenkoli način stopiti v stik z njo (med drugim vključno s člani občinstva in imenovanimi predstavniki TV-produkcije in spletnega prenosa), razen če se takšna komunikacija nanaša na tehnične težave s snemanjem ali če nisi več aktiven v igri (če si na primer odstopil ali si "all-in"), o čemer odločamo mi (ali tretja oseba, ki deluje v našem imenu) ves čas televizijskega prenosa za tako mizo, in da bo igralec, ki to prekrši to pravilo, deležen omejitev in/ali kazni, kot je navedeno v tej pogodbi.

 9. Potrjuješ in se strinjaš, da morajo med prenosi ali snemanjem igre v živo vsi igralci med odmori ostati na vnaprej določenih mestih ves čas televizijskega prenosa za mizo in da teh mest nikakor ne smejo zapustiti brez spremstva imenovanega predstavnika turnirja, če tako zahtevamo. Potrjuješ tudi in se strinjaš, da bodo igralci za mizo s televizijskim prenosom morda morali v vsaki razdeljeni igri pokazati svoje lastne karte pred kamero za lastne karte, razen v primeru, ko se igralec odloči, da bo odigral igro "na slepo". Pridržujemo si pravico, da v okviru razumnih mej zaustavimo igro za mizo s televizijskim prenosom, dokler vsi igralci v igri ne pokažejo svojih lastnih kart. Med predvajanjem v živo, kjer bodo prikazane lastne karte, bo morda prišlo do minimalne 30-minutne zamude.

 10. Potrjuješ in se strinjaš, da lahko (po lastni presoji) kadarkoli zaustavimo ali odložimo igro za mizo s televizijskim prenosom in da nam morajo igralci dovoliti, da po potrebi dodamo, odstranimo ali spremenimo odmore med igro. Nadalje potrjuješ in se strinjaš, da nespodobno govorjenje, nasilno obnašanje ali druge oblike neprimernega vedenja za mizo s televizijskim prenosom v času dogodka niso dovoljene. To vključuje verbalno izražanje, kretnje in vse druge oblike družbeno nesprejemljivega vedenja, ki med drugim lahko povzročijo zamero, posmehovanje ali klevetanje drugega posameznika, in da bo lahko igralec, ki prekrši to pravilo, kaznovan, kot je navedeno tukaj in v pravilih turnirjev.

 11. Potrjuješ in se strinjaš, da če boš izbran za igranje pri mizi s televizijskim prenosom, lahko zahtevamo, da si prisoten na vseh drugih lokacijah tiste dneve, ki ti jih bomo sporočili, če bo to potrebno zaradi dodatnega snemanja ali intervjujev in dodatnega (ponovnega) snemanja pred igro, po njej ali med odmori, in da boš vsem takšnim zahtevam ustrezno ugodil.

INTELEKTUALNA LASTNINA

 1. Pravice intelektualne lastnine pomenijo vso intelektualno lastnino, zaščiteno, ustvarjeno ali nastalo na podlagi zakonodaje določene pristojnosti. To vključuje: (i) vse patente in zahteve za njihovo podelitev; (ii) vse blagovne znamke, storitvene znamke, trgovska imena, storitvena imena, zaščitne znake, trgovinske pravice, poslovna imena, blagovne stile, logotipe, umetniška dela, slog oblačenja, označevanje paketov, dizajne in vse ostale vire ali identifikatorje poslovanja (registrirane ali ne), vključno z vsemi pravicami običajnega prava do njih (v obsegu prenosljivega) in dobrim imenom, ki je povezan z njimi, skupaj z vsemi vlogami zanje, registracijami, obnovitvami in podaljšanji; (iii) vse internetne domene (tudi tiste, ki so povezane, registrirane in/ali pridružene s spletnimi mesti družbenih omrežij); (iv) vse avtorske pravice in slike izdelkov, bazo podatkov in pravice do dizajna (registrirane, objavljene ali ne), vse registracije in zapise o njih in vse vloge v zvezi z njimi, skupaj z vsemi vračili, podaljšanji in obnovitvami zanje; (v) vse poslovne skrivnosti, strokovno znanje in izkušnje ter podobne zaupne in lastniške informacije, ki so zaščitene z veljavno zakonodajo ali običajnim zakonom; (vi) vse ostale pravice do intelektualne lastnine, ki izhajajo ali so povezane s tehnologijo; (vii) vse pravice do promocije, publicitete in pooblastitve ter pravice, ki se nanašajo nanje; (viii) vse pravice do tožbe in izterjatve na podlagi zakona ali upravičenosti za preteklo, zdajšnjo ali prihodnjo kršitev, poneverbo, zmanjšanje vrednosti ali drug način oškodovanja zgoraj navedenega.

 2. Rational Intellectual Holdings Limited (v nadaljevanju "RIHL"), krovna družba s pravicami intelektualne lastnine za skupino Flutter Group, je edini imetnik vseh pravic do sredstev PokerStars Live, vključno z avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, pravicami intelektualne lastnine (opredeljenimi zgoraj) in drugimi pravicami. Izraza "PSLive" in "PokerStars Live" ter domeni "pslive.com" in "pokerstarslive.com" so blagovne znamke, storitvene znamke, znaki, trgovska imena in/ali domene v lasti RIHL, ki si do njih pridržuje vse pravice.

 3. Nam in vsem tretjim osebam, ki delujejo v našem imenu, nepreklicno daješ vse pravice, soglasja in dovoljenja, ki so potrebna, da lahko v največji možni meri uporabimo (med drugim vključno z razmnoževanjem, distribucijo, spremembami, popravki, prevodom, javnim prikazovanjem, predvajanjem po televiziji, prek interneta ali s pomočjo drugih sredstev komuniciranja in ustvarjanjem izpeljanih del) fotografije, podobo, videz, sliko, glas, ime, video vsebino in zvočne posnetke, ki prikazujejo tebe, kot smo te kjerkoli po svetu fotografirali, posneli ali predvajali mi ali kdo v našem imenu (v nadaljevanju "prispevek"). Takšen material lahko uporabljamo za vedno in brezplačno v vseh medijih (zdaj znanih ali naknadno razvitih ali oblikovanih) in v oddaji, za katero je bil tvoj prispevek posnet, in vseh drugih oddajah in vsebinah, med drugim vključno s tistimi, ki se nanašajo na naš prenos turnirja prek interneta (posnet v živo ali vnaprej), produkcijo in distribucijo video blogov turnirja na internetu ter produkcijo in objavo promocij za turnir ali drugega trženjskega materiala, povezanega z njim, poker turnirje ali spletna mesta za igranje pokra, povezana z katerimikoli blagovnimi znamkami skupine Flutter Group (med drugim vključno z blagovnimi znamkami "PokerStars Live", "PokerStars", "PokerStars Casino", "Full Tilt" in "PokerStars Sports"). Nas in naše pooblaščence odvezuješ vsakršne odgovornosti v zvezi z morebitnimi zahtevki, škodo, obveznostmi, stroški in izdatki, ki nastanejo zaradi morebitne kršitve katerekoli pravice do zasebnosti, medijske pozornosti ali tvoje osebnosti ali zlorabe tvojih avtorskih ali drugih lastninskih pravic, ki jih imaš na podlagi morebitne uporabe prispevka v skladu z dovoljenji in pravicami, ki so določene tukaj. Zgoraj navedeno je zavezujoče zate, tvoje dediče, predstavnike in pravne zastopnike.

 4. Potrjuješ in se strinjaš, da so vse pravice, nazivi in interesi, med drugim vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, ki se nanašajo na prispevek in morebitna izpeljana dela iz prispevka, izključno naša last. Če lastništvo prispevka ni samodejno preneseno na nas, nam (ali tretji osebi, ki jo lahko imenujemo) daješ in dodeljuješ vse pravice, lastništvo in interese v povezavi s prispevkom in se strinjaš, da boš na našo zahtevo predložil vse dokumente, da pride do uveljavitve zgoraj navedenega.

 5. Zagotavljaš nam, (a) da si v celoti upravičen do dodelitve pravic in dovoljenj, ki jih s to pogodbo dodeljuješ nam in našim partnerjem, in (b) da ne bo nič v prispevku (ne glede na to, ali s pretvarjanjem, gesto ali na kakšen drug način) posegalo v avtorske pravice ali druge pravice katerekoli osebe, kršilo katerokoli pogodbo ali zaupnost, vodilo do obravnave na sodišču, vsebovalo obrekovanje ali bo na preračunljiv način želelo nam, kateremukoli izdajatelju televizijskega programa in/ali kateri od naših blagovnih znamk odvzeti ugled.

 6. Vsa soglasja v sklopu Zakona o avtorskih pravicah otoka Man iz leta 1991 ("CA 1991") ali podobnega zakona v drugih državah po svetu v zvezi s tvojim nastopom na dogodku in izkoriščanjem tvojega nastopa na dogodku na kakršenkoli način in v vseh medijih priznavaš in dodeljuješ nam. Poleg tega se odrekaš vsem moralnim pravicam do svojega prispevka, do katerih si lahko upravičen zdaj ali v prihodnje na podlagi 4. dela zakona "CA 1991" (in vseh podobnih pravic v vseh ostalih pristojnostih) in se strinjaš, da ne boš začel, podpiral, vzdrževal ali dovolil nobenega ukrepa ali zahtevka do te mere, da bi obravnava, izkoriščanje ali uporaba takšnega prispevka ali drugih materialov kršila tvoje moralne pravice.

VARSTVO PODATKOV

 1. Strinjaš se, da bomo po prijavi obdelali tvoje osebne podatke do mere, ki je potrebna za prireditev dogodka in tvoje sodelovanje na njem. Taka obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, ki se sklene s tabo.

 2. Če posnamemo tvoje fotografije, bodo tvoji osebni podatki na njih obdelani v skladu z našimi zakonitimi interesi za promocijo našega dogodka. Za posebne namene bodo taki osebni podatki obdelani samo na podlagi tvojega soglasja.

Nadaljnje informacije o obdelavi tvojih osebnih podatkov in tvojih pravic v skladu z varstvom podatkov so na voljo na strani s pravili o varovanju zasebnosti na PokerStars Live, ki je dosegljiva tukaj.

RAZNO

 1. Brez jamstev/pravica do prenosa: Potrjuješ, da se nisi zanašal na nobena naša pisna ali ustna jamstva ali zagotovila, razen tistih, ki so izrecno navedena v tej pogodbi. Strinjaš se, da imamo pravico v celoti ali delno prosto dodeliti naše pravice, dovoljenja in/ali obveze po tej pogodbi kateremukoli članu skupine Flutter Group ali tretji osebi, ne da bi te o tem predhodno obvestili.

 2. Izvršilni ukrepi: Mi (ali pooblaščena tretja oseba, ki deluje v našem imenu) lahko kadarkoli sprejmemo razumne ukrepe, ki so po naši presoji potrebni za uresničevanje pogojev in določil te pogodbe.
 3. Odškodnina: Strinjaš se, da boš nam in našim pooblaščencem povrnil vse stroške, zahtevke, izdatke in izpolnil obveznosti (med drugim vključno s pravnimi stroški in morebitnimi zneski, ki so bili plačani na podlagi nasveta pravnega zastopnika), ki nastanejo zaradi tvoje kršitve (ali kršitve druge osebe s tvojim pooblastilom) zagotovil, jamstev in/ali zavez, določenih v tej pogodbi.

 4. Pomoč: Če bomo želeli, da sodeluješ v kateremkoli promocijskem trženju ali intervjujih z zunanjimi trgovinskimi tiskanimi mediji ali drugimi tretjimi osebami, te bomo vnaprej zaprosili za pisno soglasje.

 5. Spremembe pravil turnirjev: Pridržujemo si pravico, da po potrebi dopolnimo ali spremenimo pravila kateregakoli turnirja ali dogodka. Te spremembe bodo objavljene na našem spletnem mestu ali pa boš o njih obveščen po elektronski pošti. Tvoje sodelovanje na dogodku po takšni spremembi in po obvestilu o njej pomeni, da se z njo strinjaš.

 6. Poravnave: Potrjuješ in se strinjaš, da se lahko igralci za finalno mizo turnirja pogovarjajo o kakršnikoli obliki dogovora o poravnavi ali redistribuciji preostalega dela nagradnega sklada le, ko sedijo za mizo, da mora biti v času teh pogovorov prisoten imenovani predstavnik turnirja in da bodo vse posledične odločitve, povezane z redistribucijo nagradnega sklada, javno objavljene.

 7. Za določene dogodke lahko veljajo omejitve glede vstopnin in izplačil. Za podrobnosti stopi v stik z ekipo PokerStars Live.

 8. Pravica do odpovedi: Skupaj z igralnico, v kateri bo potekal dogodek, si pridržujemo pravico, da po lastni presoji odpovemo ali spremenimo katerikoli dogodek ali turnir.

 9. Upoštevanje pravil: Strinjaš se, da boš upošteval pogoje in določila gostujoče igralnice, pravila poker turnirjev in pravila denarnih poker iger. V določenih okoliščinah lahko ta pravila nadomestijo pravila igralnice ali lokalni predpisi o igrah na srečo. Vse spremembe pravil bodo objavljene na spletnem mestu dogodka, igralci pa bodo o njih obveščeni na dogodku.

 10. Prepoved vstopa: Pridržujemo si pravico, da osebi iz kateregakoli razloga prepovemo vstop na turnir in na območje dogodka. Posamezniki, ki jih je izključil pokrovitelj, partner ali prizorišče turnirja, niso upravičeni do vstopa na turnir ali območje dogodka.

 11. Pravica do igranja: Zaposleni v družbah skupine Flutter Group ter posamezniki ali pravne osebe (vključno s poslovnimi partnerji teh pravnih oseb), ki ponujajo storitve, povezane z dogodkom, pa tudi najbližji sorodniki (kot je opisano spodaj) teh zaposlenih, niso upravičeni do igranja na nobenem dogodku, če tega ne vnaprej odobrimo. Izraz "najbližji sorodniki" zajema soprogo ali soproga, otroke in vse sorodnike zaposlenega ali druge osebe, ki bivajo na domu zaposlenega.

 12. Brez prenosov: Nagrade in prijave niso prenosljive. Zmagovalci so odgovorni za plačilo morebitnih davkov, dovoljenj, registracij in ostalih prispevkov, ki so povezani s turnirskimi nagradami. V primeru izplačila turnirske nagrade prek elektronskega prenosa bodo morali igralci v skladu z mednarodnimi pravili o preprečevanju pranja denarja predložiti identifikacijske dokumente.

 13. Diskvalifikacija: Skupaj z igralnico, ki priredi in gosti dogodek, si pridržujemo pravico, da diskvalificiramo katerokoli osebo z vseh turnirjev in/ali zahtevamo njeno odstranitev z območja dogodka iz razlogov, kot so med drugim kršenje pravil turnirja ali dogodka s strani igralca, prekomerna vinjenost, žaljivo obnašanje do udeležencev dogodka ali katerokoli podobno obnašanje, ki je po naši razumni presoji med dogodkom neprimerno ali neustrezno. Če si diskvalificiran s turnirja, boš izgubil celotni znesek vstopnine in ne boš upravičen do turnirske nagrade ali drugih tolažilnih nagrad, za katere si se kvalificiral pred diskvalifikacijo.

 14. Brez nesoglasij: Igralec, ki sodeluje na turnirju, ne sme kazati, prikazovati ali na kakršenkoli drug način posredovati nobenega sporočila ali vsebine, ki po našem mnenju je ali bi lahko bila politične narave (ali bi podpirala kakšne politične namene ali ukrepe), rasistična, nespodobna, slabšalna, grozeča, nadlegujoča, opravljiva, goljufiva, nasilna do posameznikove zasebnosti, žaljiva in obrekovalna ali na kakršenkoli drug način promovira, napeljuje ali dopušča kaj nezakonitega, napada, ogroža ali ustrahuje posameznika ali skupino posameznikov na podlagi katerekoli vrste klasifikacije, med drugim vključno z religijo, spolom, spolno usmerjenostjo, raso, barvo, veroizpovedjo, etnično pripadnostjo, narodnostjo, državljanstvom, starostjo, zakonskim in vojaškim statusom ali invalidnostjo, predstavlja ali na drug način spodbuja kriminalno dejavnost ali ustvarja civilno odgovornost oziroma je namenjena za komercialne namene, med drugim vključno s predložitvijo gradiva, katerega namen bi bil zbiranje sredstev ali promoviranje, oglaševanje ali nagovarjanje na prodajo takšnih izdelkov ali storitev. Naše odločitve v zvezi s spori glede tega odstavka so končne in zavezujoče.

 15. Višja sila: Ne prevzemamo odgovornosti za zamude ali neizpolnjevanje naših obveznosti do tebe iz te pogodbe, (med drugim) vključno z obveznostjo, da ponudimo zagotovljen nagradni sklad, zaradi razlogov, ki so zunaj našega razumnega nadzora, (med drugim) vključno z naslednjim: (a) požar, nevihta, poplava, potres, izredne neugodne vremenske razmere ali drugi nepredvidljivi dogodki ali naravne nesreče; (b) bolezen, epidemija ali pandemija (kot je COVID-19), onesnaženost ali druge javnozdravstvene težave; (c) naključna škoda, vojna ali grožnja oziroma priprava na vojno, teroristična dejanja, eksplozije, nemir ali druge manifestacije državljanskih nemirov, javni nemir ali državljanska vojna; (d) stavka, izprtje ali druge oblike delovnih težav; (e) prostovoljno ali obvezno upoštevanje katerekoli zakonodaje, akta, odredbe, pravila ali predpisa kateregakoli sodišča, vladne službe, pristojnega organa ali javnega organa (vključno z nesposobnostjo zagotoviti katerokoli potrebno licenco ali soglasje ali katerokoli spremembo ali tolmačenja zakonodaje); (f) izpad energije ali drugih osnovnih storitev, nedelovanje interneta, nedelovanje tehničnih sredstev ali neizpolnjevanje oziroma zamude pri prevozu; (g) neizpolnjevanje obveznosti s strani izvajalcev in/ali podizvajalcev, ki niso posledica neizpolnjevanja naših obveznost; in/ali (h) vsak drug razlog ali dogodek, ki je zunaj našega razumnega nadzora. Brez poseganja v navedene splošne določbe potrjuješ in se strinjaš, da lahko sprejmemo ustrezne ukrepe v zvezi z vsakim dogodkom zaradi virusa COVID-19, kot so med drugim omejitev dogodkov v živo, prenos turnirjev na splet, izločitev okuženih oseb ali sprememba oziroma ukinitev turnirjev ali celotnih dogodkov, da zaščitimo varnost posameznikov, obvladujemo širjenje virusa ali izpolnimo lokalne predpise.

 16. Spremembe: Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo pogoje te pogodbe, zato si pred sodelovanjem na posameznem turnirju vedno preberi najnovejšo različico.

 17. Omejitev odgovornosti: Strinjaš se, da ne bomo odgovorni za nobene izgube, škodo, zahtevke ali druge stroške v zvezi s to pogodbo, razen tiste, ki jih določa veljavna zakonodaja.

 18. Davki: Strinjaš se, da si odgovoren za pravočasno plačilo davka na dohodek ali podobne davke oziroma povezana plačila, ki jih nalaga ali pobira ustrezna pristojnost ali vladni organ v zvezi s tukaj omenjenimi nagradami, provizijami ali drugimi tebi izplačanimi zneski, in nam boš v celoti povrnil vse stroške v povezavi s temi davki ali drugimi plačili (do mere, ki jo za takšna vračila dovoljuje veljavna zakonodaja).

 19. Strinjaš se, da si v celoti odgovoren za oddajo davčne napovedi v zvezi s prejetimi plačili (nagradami in provizijami) ustreznemu davčnemu uradu ter da bo ta davčna napoved izpolnjena točno in pravočasno.

 20. Veljavno pravo: Pogoji v tej pogodbi se obravnavajo in so usklajeni z zakoni otoka Man. Strinjaš se, da bodo o vseh sporih, ki zadevajo ali izhajajo iz te pogodbe, odločala sodišča na otoku Man. Ta določba nikakor ne omejuje pravice PokerStars Live in njegovih partnerjev, da proti tebi začnejo postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču. Prav tako postopek, ki se začne v eni ali več pristojnostih, ne izključuje sočasnega ali nesočasnega postopka v drugih pristojnostih v obsegu, ki ga dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.

 21. Uradni jezik: Na dogodkih, ki jih v New Jerseyju prireja družba TSG Interactive US, bo v času igre pri mizah veljalo pravilo uporabe izključno angleškega jezika. Udeleženci, ki to pravilo prekršijo, bodo kaznovani. Med kazni spada tudi diskvalifikacija.

Ti pogoji in določila so bili nazadnje posodobljeni 10. novembra 2021. Različica: 20211110.