Podmínky a pravidla systému PokerStars Live a PSLive

Tyto podmínky a pravidla („Smlouva“) byste si vy („Uživatel“, „Hráč“ nebo „vy“) měli přečíst v úplném znění společně s Ochranou soukromí PokerStars Live, Pravidly pokerových turnajů a Pravidly pokerových cash her, ještě před samotnou účastí v kterémkoliv živém pokerovém turnaji a cash hře (dále jako „Turnaj“), které jsou součástí událostí PokerStars Live, jako jsou mimo jiné „European Poker Tour (EPT)“, „Asia Pacific Poker Tour (APPT)“, „Brazilian Series of Poker (BSOP)“, „PokerStars Caribbean Adventure (PCA)“, „PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)“ a/nebo „PokerStars MEGASTACK“ (z nichž všechny budeme nazývat „Událost“), nebo před tím, než použijete systém PSLive, abyste se do takové Události zaregistrovali a mohli se jí zúčastnit.

Přijetím této Smlouvy berete na vědomí, že „PokerStars Live“, „PSLive“, „EPT“, „APPT“, „BSOP“, „PCA“, „PSPC“, „PokerStars MEGASTACK“ a „PokerStars“ jsou značky vlastněné a ovládané skupinou společností známou jako „The Stars Group“. Je-li použit pojem „Skupina“, znamená to, v závislosti na místě, kde se Turnaj koná, pro Událost, které se účastníte, Global Poker Tours Limited („GPTL“) nebo Rational Live Events (Malta) Limited („Rational Malta“) nebo Rational Live Events Macau Limited („Rational Macau“) nebo TSG Interactive US Services Limited („TSG Interactive US“) (souhrnně „Společnost Události“, „my“, „naše“ nebo „nás“) či dceřiná společnost této Společnosti Události, holdingová společnost Společnosti Události a dceřiné společnosti těchto holdingových společností. 

Před účastí v kterékoliv Události od vás může být vyžadováno, abyste dali souhlas a řídili se podmínkami a pravidly kasina, ve kterém se Událost bude konat a které bude vystupovat jako držitel licence a organizátor Události („Podmínky a pravidla Pořadatelského kasina“). Podrobné Podmínky a pravidla Pořadatelského kasina vám poskytne samo kasino nebo budou k dispozici na místě.

Berte prosím na vědomí, že tato Smlouva: (a) vytváří právní vztah mezi vámi a každou příslušnou Společností Události; (b) stanovuje celkové porozumění mezi námi a vámi s ohledem na vaši účast v našich Událostech a/nebo na použití systému PSLive (definován níže) a (c) nahrazuje všechny předchozí smlouvy mezi vámi a příslušnou Společností Události nebo ostatními členy Skupiny, které s touto záležitostí souvisely.

Zaručujete se, že nespoléháte na žádná jiná vyjádření nebo ujištění, ať už vyjádřená ústně nebo písemně z naší strany, než ta výslovně uvedená v této Smlouvě. Souhlasíte s tím, že máme právo volně postoupit svá práva, licence a/nebo povinnosti, v celku nebo částečně, jakémukoliv členovi naší Skupiny nebo třetí straně v souladu s touto Smlouvou, aniž bychom vám to museli oznámit.

Měli byste si pamatovat, že my (nebo autorizovaná třetí strana jednající naším jménem) máme právo na základě našeho vlastního rozhodnutí podniknout takové kroky, které považujeme za vhodné, abychom za všech okolností vynutili dodržování pravidel a podmínek této Smlouvy.

REGISTRACE DO TURNAJE – SYSTÉM PSLIVE

 1. Abyste se mohli účastnit Události a/nebo Turnaje, vyžadujeme, abyste nám při registraci poskytli své osobní údaje. Na základě našeho vlastního rozhodnutí umožníme hráčům registrovat se buď:

  (a) osobně na místě, kde se Událost koná, nebo
  prostřednictvím online registračního systému PSLive („Systém PSLive“) u těch Událostí, kde to systém PSLive umožňuje.

 2. U Událostí, kde je k dispozici Systém PSLive a používá se, získáte při první registraci (nebo si stáhnete) registrační kartu („Karta PSLive“). Pokud nezískáme váš podpis nebo ho neuvedete ve svém registračním formuláři, ale přesto se zúčastníte Události, budeme to považovat za přijetí podmínek Smlouvy, a vy tímto způsobem souhlasíte s dodržováním v ní obsažených podmínek.
 3. Při používání Systému PSLive k registraci do Turnaje (lze-li uplatnit) nám musíte za účelem registrace a založení účtu v Systému PSLive („Účet PSLive“) poskytnout určité osobní údaje. Souhlasíte, zaručujete a zavazujete se, že vaše osobní údaje související s vaším Účtem PSLive, budou vždy správné a aktuální.
 4. V Událostech, kde se používá Systém PSLive:

  (a) budete muset použít svou Kartu PSLive k registraci do Turnaje, pokud se tedy neregistrujete poprvé. V takovém případě byste obdrželi novou Kartu PSLive po registraci, jak je uvedeno v odstavci 2 výše.
  (b) po zaregistrování do Turnaje pro vás zarezervujeme vstupenku do vašeho Turnaje až do začátku Turnaje a/nebo do vyzvednutí vaší vstupenky. Poté se částka za buy-in do Turnaje odečte z vašeho účtu PSLive.
  (c) pokud v Turnaji vyhrajete peněžitou odměnu, budete požádáni o vaši Kartu PSLive, která bude přiložena k terminálu, aby vám mohla být přidělena příslušná část výhry a vy jste si ji mohli vyzvednout v místě konání Události. Vystavíme vám potvrzení s označením turnaje, kterého jste se účastnili, společně s umístěním v Turnaji a vaší odměnou, kterou jste vyhráli.
  (d) Své rezervované vstupenky do Turnaje můžete zrušit před jeho zahájením:

  (i) odesláním e-mailu na registrations@pokerstarslive.com nejpozději 48 (osmačtyřicet) hodin před začátkem Turnaje, v němž uvedete následující:
  (aa) předmět „Tournament Reservation Cancellation – Urgent“
  (bb) číslo Turnaje, do kterého jste se registrovali, a
  (cc) krátkou zprávu, v níž budete požadovat zrušení vaší rezervace do Turnaje.
  Upozorňujeme, že svoji zprávu o zrušení musíte odeslat z e-mailu registrovaného u vašeho Účtu PSLive.
  (ii) osobně u přepážky registrací v místě konání Události.
  Berte prosím na vědomí, že vaše částka za buy-in bude zahrnuta do prize poolu Turnaje. Po zahájení Turnaje již nebudete moci zrušit svoji rezervaci do tohoto Turnaje ani nedostanete náhradu za buy-in do Turnaje, pokud se ho nebudete moci zúčastnit.

 5. Máte povoleno mít pouze jeden Účet PSLive, ke kterému budete přistupovat s použitím kombinace buď unikátní přezdívky PSLive („Přezdívka“) nebo vašeho unikátního čísla Karty PSLive a unikátního tajného hesla („Heslo“). Požadavkem této Smlouvy je, že si sami zvolíte svoji Přezdívku a Heslo, a poté ho nikomu nesdělíte. Souhrnně budeme vaši Přezdívku a Heslo dále nazývat jako vaše „Přihlašovací údaje“.

 6. Své Přihlašovací údaje musíte po celou dobu uchovávat v tajnosti a vynaložit veškeré úsilí, abyste chránili jejich bezpečnost a utajení. Jakékoliv neoprávněné použití vašich Přihlašovacích údajů bude na vaši zodpovědnost, mimo jiné i transakce provedené prostřednictvím vašeho Účtu PSLive s použitím vašich Přihlašovacích údajů. Tímto souhlasíte s tím, že své Přihlašovací údaje nikomu nesdělíte a ani jiné osobě neumožníte použít váš Účet PSLive z jakéhokoli důvodu.

 7. Vyhrazujeme si právo provádět ověření totožnosti (nebo pověřit třetí strany jednající naším jménem, aby takové prověření prováděly) jakéhokoli uživatele účtu PSLive u kreditních agentur a služeb třetích stran s využitím vámi poskytnutých informací.

 8. Kartu PSLive vydáváme my a vždy zůstává naším vlastnictvím. Kdykoliv můžeme omezit, pozastavit nebo zrušit její používání nebo používání Systému PSLive, zrušit váš přístup k Účtu PSLive nebo upravit či změnit jejich podmínky. Kromě toho můžeme odmítnout vystavit, vybrat nebo zrušit Kartu PSLive a také přístup k vašemu Účtu PSLive, kdykoliv budeme mít důvodné podezření, že:

  (a) došlo ke zneužití nebo pokusu o zneužití Karty PSLive, Účtu PSLive nebo Systému PSLive (souhrnně „Majetek PSLive“), a/nebo
  (b) došlo k porušení nebo pokusu o porušení některého pravidla či podmínky související s používáním Majetku PSLive nebo účastí v Turnajích, o kterém se dozvíme a o němž vás budeme písemně informovat;
  (c) jste se zapojili do urážlivého, útočného, pochybného nebo násilného chování či jednání, zanedbali jste svou povinnost, nebo jste poskytli lživé nebo zavádějící informace buď v souvislosti s vaším přijetím nebo použitím některého z Majetku PSLive, účastí v některé Události nebo v Turnaji.

VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Karta PSLive (společně se všemi v ní uvedenými informacemi) je nepřenosná, nesmí se kopírovat a může být použita pouze pro výslovně povolené účely, které zde uvádíme.
 2. Odmítáme jakékoliv záruky, ať už vyjádřené nebo naznačené, spojené s vaším přístupem k Majetku PSLive a jeho použitím, který vám poskytujeme „TAK, JAK JE“. V největším možném rozsahu, jaký dovolují platné právní předpisy, neposkytujeme žádnou záruku či zastoupení ohledně kvality, způsobilosti za nějakým účelem nebo bezporuchovosti Majetku PSLive, nebo že informace uvedené níže jsou úplné a přesné. Vyhrazujeme si právo na pozastavení, přerušení, změnu, odstranění nebo přidání jakýchkoliv prvků k Majetku PSLive na základně našeho výhradního rozhodnutí s okamžitou platností a bez povinnosti vás o tom předem informovat.
 3. Jakmile si zaregistrujete a my vám vystavíme Kartu PSLive (včetně všech hesel nebo jiných bezpečnostních opatření, které se k ní vztahují), budete ji používat na vlastní odpovědnost a budete mít povinnost ji udržovat v bezpečí. Nebudeme zodpovídat za žádnou ztrátu ani poškození způsobené vám nebo třetí straně v důsledku toho, že jste Kartu PSLive nedokázali udržet v bezpečí.

POUŽITÍ LOGA A SPONZORSTVÍ

 1. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte nárok být v žádné Události sponzorováni (ať už přímo nebo nepřímo) třetí stranou, která je Neautorizovaným provozovatelem (jak je definováno níže), a stejně tak nesmíte v našich Událostech nosit oblečení se značkou Neautorizovaného provozovatele. Pokud podle svého vlastního uvážení rozhodneme, že vás v Události sponzoroval Neautorizovaný provozovatel a/nebo nosíte logo se značkou Neautorizovaného provozovatele, jsme oprávněni požadovat, abyste logo se značkou ihned odstranili, a/nebo vás diskvalifikovat z Události, pokud tak neučiníte (nebo můžeme dát instrukce personálu dějiště Události a/nebo Řediteli turnaje, aby naše rozhodnutí vykonal). Podle příslušného práva se tímto způsobem vzdáváte práv a nároků, které vůči nám můžete mít v souvislosti s tím, co proti vám provedeme za kroky v tomto ohledu.

Neautorizovaný provozovatel“ znamená třetí stranu (mimo jiné online a offline pokerové provozovatele, pokerové herny, sportovní sázení, provozovatele kasin či fantasy sportů), která pořádá turnaje či speciální nabídky, v nichž uděluje vstup zdarma, registraci nebo balíčky do Události, aniž by od nás dostala oprávnění.

 1. Hráči nesmí na Události nosit žádné logo nebo značku: (i) herního provozovatele, který nemá oprávnění dělat legální reklamu podle místních zákonů, nebo (ii) jiné logo, obrázek nebo zprávu, která podle rozumného mínění může urážet, je necitelná nebo může vyvolat rozčílení z politických, morálních či etnických důvodů nebo má záměrně provokativní charakter.
 2. S výjimkou hráčů usazených u televizního stolu smí hráči nosit na tričkách loga/značky od schválených herních provozovatelů za předpokladu, že dodrží následující pokyny (společně s omezeními v článku 27 níže):

  (a) jedno logo na kapsičce na hrudi o maximální velikosti 70 cm², a
  (b) jedno logo na rukávu o maximální velikosti 70 cm².

 3. Během Události nebudou povolena žádná jiná loga na jiných částech oblečení nebo těla hráčů než ta, která budou v souladu se všemi příslušnými podmínkami uvedenými níže.
 4. V soudních pravomocech, kde se uplatňují místní nařízení ohledně zobrazení loga a značek na hráčích (mimo jiné symboly, obchodní značky a webové stránky), všichni hráči souhlasí s tím, že se na ně budou vztahovat uvedená nařízení a že je budou plně dodržovat.
 5. Hráči mohou na Události nosit více než jedno logo, pokud jsou všechna loga buď schválena námi jako loga hlavního sponzora loga, jako třeba „PokerStars“, nebo patří jedné z našich partnerských společností ve Skupině (např. „Full Tilt“).
 6. Souhlasíte s tím, že se budete řídit pravidly všech propagačních událostí v rámci Události organizované námi nebo subjektem v naší Skupině, včetně požadavku nosit určitá loga v průběhu této propagační události.
 7. Hráči, kteří jsou na plný úvazek sponzorovaní oprávněnou online herní sítí třetí strany („Sponzorovaný hráč“), si před začátkem turnaje musí zajistit náš písemný souhlas s tím, že budou nosit logo svého sponzora, a musí zajistit to, že logo a značku jejich sponzora budou nosit hned na začátku daného Turnaje. Sponzorovaný hráč, který nebude nosit logo a značku svého sponzora od začátku Turnaje, ale začne ho nosit až v pozdější fázi Turnaje, bude muset předložit písemný souhlas sponzorovaného partnera ještě předtím, než začne nosit dané logo a značku. Aby nebylo pochyb, tak se „začátkem“ Turnaje myslí chvíle, kdy jsou všem hráčům rozdány jejich vlastní karty („zamíchat a rozdat“) v první den uvedeného Turnaje.
 8. Všichni hráči, kteří se rozhodnou nosit během Turnaje logo schváleného herního provozovatele, se musí řídit omezeními v níže uvedených požadavcích.
 9. Značku/logo kterékoliv jedné společnosti, s výjimkou PokerStars a Full Tilt, nesmí nosit více než 10 % z celkového hráčského pole v Turnaji. Pokud si bude více než 10 % Hráčů v Turnaji přát nosit značku/logo kterékoliv jedné společnosti jiné než PokerStars a Full Tilt, pak se Hráči musí sami rozhodnout, kteří Hráči budou v souladu s tímto pravidlem pokračovat v nošení oblečení se značkou. Pokud nedojde k rozhodnutí (nebo ho nebude dosaženo během rozumného časového období), budou Hráči losovat nejvyšší kartu (high card), aby se rozhodlo.

PRÁVA NA POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A ZÁZNAMŮ Z VYSTOUPENÍ NA TELEVIZNÍM STOLE / VE WEBOVÉM PŘENOSU

 1. Vyhrazujeme si právo pořizovat fotografie, natáčet, přenášet na webu, nahrávat nebo kdykoliv zveřejnit jakoukoliv část jakékoliv Události a vy tímto vyjadřujete svůj souhlas s tím, že máme právo tímto způsobem využít váš Příspěvek (definovaný níže v odstavci 33). Podle tohoto požadavku na vystavení jakékoliv části Události mohou být Hráči požádáni o usazení k pokerovému stolu, který byl vytvořen za účelem televizního natáčení nebo webového přenosu Události (zde nazývaný „televizní stůl“).
 2. Na televizním stole v Turnaji nesmí více než 2 (dva) hráči nosit Logo kterékoliv jedné společnosti, s výjimkou PokerStars a Full Tilt. Pokud u televizního stolu sedí více než 2 hráči z jedné společnosti, musí se sami hráči rozhodnout, kteří 2 hráči budou během dané Události pokračovat v nošení oblečení se značkou. Pokud nedojde k rozhodnutí, budou si dotčení hráči losovat o nejvyšší kartu, aby se rozhodlo. Jakékoliv naše rozhodnutí bude konečné. Hráč, který začne hrát u finálového stolu bez loga na oblečení, tak musí zůstat v průběhu celého Turnaje.
 3. My (včetně třetích stran jednajících v našem zájmu) budeme mít jediné slovo ve schvalování oblečení a oděvů nošených hráči během Události. Také budeme mít právo odstranit loga, obrázky nebo slova z oblečení a oděvů hráčů, která podle našeho názoru (nebo názoru oprávněné třetí strany jednající v našem zájmu) odporují požadavkům pověřených subjektů pro vysílání, příslušnému právu a pravidlům správné praxe nebo pravidlům regulačních subjektů.
 4. Hráči mohou nosit logo/značky na svých tričkách a oděvech u televizního stolu za předpokladu, že splní požadavky na logo popsané výše a budou se řídit ještě následujícími opatřeními:

  (a) jedno logo na kapsičce na hrudi o maximální velikosti 7 x 4 cm;
  (b) jedno logo na rukávu o maximální velikosti 7 x 4 cm, a
  (c) baseballové čepice a těžítka na karty s logem se povolují, pouze pokud nebude logo na takovémto oděvu a/nebo předmětu viditelné.

 5. U televizních stolů a během natáčení nejsou povoleny žádné názvy společností a/nebo loga se značkou, mimo jiné ani sportovní či oděvní značky, než ty, které byly schváleny v souladu s touto Smlouvou. Hráč v oblečení nebo s předmětem (např. těžítka na karty), který porušuje toto pravidlo, se nebude moci účastnit televizního stolu, dokud zmiňované oblečení a/nebo předmět nevymění a/nebo neodstraní. Vyhrazujeme si právo odstranit (podle našeho výhradního uvážení) nebo změnit či zamaskovat logo sponzora hráče, pokud zmiňované logo neodpovídá místním nařízením, standardům ve vysílání nebo podmínkám stanoveným v této Smlouvě.
 6. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete v průběhu kteréhokoliv turnaje vybráni k televiznímu stolu, můžeme po vás požadovat odevzdání všech elektronických zařízení včetně mimo jiné tabletů a sluchátek (ať už jsou nebo nejsou vybaveny možností zpráv a komunikace) určenému zástupci turnaje ještě před tím, než usednete ke stolu a začne hra. V případě tohoto požadavku může být hráč, který toto pravidlo poruší, diskvalifikován z Turnaje, a jeho peníze získané až po čas diskvalifikace a buy-in do hlavního Turnaje budou zabaveny podle našeho vlastního rozhodnutí nebo rozhodnutí třetí strany jednající v našem zájmu.
 7. Na všechny účastníky televizního stolu se vztahuje zákaz kouření, a ten platí i pro e-cigarety.
 8. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že během žádných vysílání a živých přenosů nesmí hráči u televizních stolů komunikovat, přistupovat nebo žádným jiným způsobem kontaktovat žádnou osobu mimo stůl, mimo jiné členy publika a stanovený televizní štáb a zástupce webového přenosu, s výjimkou případů, kdy tato komunikace souvisí s technickými problémy s natáčením nebo když už nejste aktivní v handě (např. pokud jste složili nebo jste „all in“), a to je vždy předmětem našeho výhradního uvážení (nebo uvážení třetí strany jednající v našem zájmu) během trvání televizního stolu, a že každý hráč, který poruší toto pravidlo, bude vystaven omezením a/nebo pokutě, jak je podrobně uvedeno v této Smlouvě.
 9. Během všech vysílání nebo živých záznamů vaší hry berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud to budeme požadovat, musí všichni hráči zůstat během všech přestávek při hře u televizního stolu v předem určené zóně a že v takové události nemají hráči možnost odejít z této zóny, aniž by je nedoprovázel příslušný zástupce Turnaje. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že hráči u televizního stolu mohou být požádáni, aby své vlastní karty ukazovali na kameru ve stole při každém rozdání, pokud hráč neprohlásí, že handu hraje „naslepo“. Máme právo pozastavit hru na televizním stole, dokud nebudou vidět všechny vlastní karty všech hráčů ve hře. Živé vysílání s odkrytými kartami bude zpožděno minimálně o 30 minut.
 10. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máme právo (na základě našeho výhradního rozhodnutí) kdykoliv zastavit nebo opozdit hru na televizním stole a že hráči nám udělují právo, pokud je to přiměřeně potřeba, zrušit nebo změnit přestávky během hry. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že u televizního stolu v průběhu Události nebudou za žádných okolností povolena sprostá slova, násilné chování a jiné formy porušování pravidel, včetně mimo jiné slovních výrazů, gest a jakýchkoli jiných forem společensky nepřijatelného chování, které uráží, znevažuje nebo zesměšňuje jinou osobu, a kteréhokoli hráče porušujícího uvedená pravidla můžeme potrestat způsobem uvedeným níže nebo v našich Pravidlech turnajů.
 11. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud vás vybereme do hry u televizního stolu, můžeme po vás požadovat vaši přítomnost na určitých místech v určitých termínech, které vám sdělíme, za účelem dalšího natáčení a rozhovorů a dalších dotáček před hrou, po ní i v průběhu přestávek, a vy budete na základě všech těchto žádostí odpovídajícím způsobem spolupracovat.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 1. Práva duševního vlastnictví znamenají všechna duševní vlastnictví, ať už jsou chráněná, vznikají nebo se odvozují od zákonů v jakékoli jurisdikci , včetně: (i) všech patentů a patentových přihlášek; (ii) všech ochranných známek, názvů služeb, obchodních názvů, práv na obchodní vzhled, názvů společností, obchodních stylů, log, uměleckých děl, stylů vzhledu, označování balení, návrhů a jiných zdrojů obchodní identifikace, ať už registrovaných, nebo ne, včetně všech s nimi souvisejících práv vyplývajících ze zvykového práva (v rozsahu přenositelném) a veškeré nehmotné hodnoty spojené s výše jmenovaným, společně se všemi souvisejícími žádostmi, registracemi, obnoveními a rozšířeními; (iii) všech názvů internetových domén (včetně adres spojených, registrovaných a/nebo spojených s webovými stránkami sociálních sítí); (iv) veškerých autorských práv a všech tiskových děl, databází a designových práv, ať už jsou, nebo nejsou registrovaná nebo zveřejněná, všechny jejich registrace a záznamy a všechny s nimi spojené žádosti společně s jejich změnami, rozšířeními a obnovami; (v) veškerých obchodních tajemství, know-how a podobných důvěrných a chráněných informací chráněných podle všech platných právních předpisů nebo zvykového práva; (vi) všech ostatních práv k duševnímu vlastnictví vyplývajících nebo vztahujících se k technologiím; (vii) veškerých práv propagace, publicity a podpory a práv s nimi souvisejících; (viii) všech práv žalovat a žádat náhrady podle zákonů nebo ve vlastním kapitálu za každé minulé, současné nebo budoucí porušení práva, zneužití, zředění, porušení nebo znehodnocení výše uvedeného;
 2. Rational Intellectual Holdings Limited („RIHL“), která je holdingovou společností držící práva duševního vlastnictví pro Skupinu, je výhradním vlastníkem všech práv na Majetek PokerStars Live, včetně autorských práv, obchodních tajemství, Práv duševního vlastnictví (definovaných výše) a dalších práv. Názvy „PSLive“ a „PokerStars Live“ a názvy domén „pslive.com“ a „pokerstarslive.com“ jsou ochranné známky, servisní značky, známky, obchodní názvy a/nebo názvy domén RIHL, a RIHL si na ně vyhrazuje veškerá práva.
 3. Neodvolatelně udělujete nám a třetím stranám jednajícím naším jménem veškerá práva, souhlasy a licence nutné k tomu, abychom naplno využili (včetně mimo jiné k jejich reprodukci, distribuci, změně, střihu, překladu, úpravě, veřejnému vystavení, vysílání v TV, přes internet a prostřednictvím jakýchkoli jiných komunikačních prostředků a vytváření z nich odvozených děl) vaše fotografie, podobu, vzhled, obrazy, hlas, jméno, filmové záznamy a zvukové nahrávky, které vás zachycují tak, jak vás vyfotíme, nahrajeme nebo budeme vysílat my nebo někdo naším jménem („Příspěvek“) na celém světě, na věčné časy a bez jakýchkoli licenčních poplatků ve všech médiích, ať už známých nebo těch, která budou teprve objevena nebo vyvinuta, ve všech programech, pro které byl váš Příspěvek nahrán, a ve všech dalších programech a jiném obsahu, včetně mimo jiné ve vztahu k živým nebo nahraným přenosům našeho zpravodajství z Turnaje na internetu, produkci a distribuci video blogů z Turnaje na internetu a výrobě a zveřejnění upoutávek nebo dalších marketingových materiálů vztahujících se k Turnaji nebo pokerovým turnajům nebo online pokerovým stránkám spojeným s našimi značkami (včetně mimo jiné značek „PokerStars Live“, „PokerStars“, „PokerStars Casino“, „Full Tilt“ a „BetStars“). Tímto se vůči nám a našim povoleným zástupcům zříkáte veškerých nároků, škod, odpovědnosti, nákladů a výdajů vzniklých z jakéhokoli práva na soukromí, publicity nebo osobnosti, která máte, nebo porušení jakýchkoli autorských práv nebo jiných vlastnických práv, která vlastníte nebo držíte na základě nebo ve spojitosti s jakýmkoli využitím Příspěvku v rámci tímto udělené licence a práv. Výše uvedené se váže na vás, vaše dědice, právní nástupce a zákonné zástupce.
 4. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jsme výhradními vlastníky veškerých práv, nároků a podílů, včetně mimo jiné Práv duševního vlastnictví vztahujících se k Příspěvkům a všech z nich odvozených děl. V rozsahu vlastnictví, které na nás u Příspěvku nepřechází automaticky, nám tímto udělujete a předáváte nám (nebo třetím stranám, které můžeme jmenovat) veškerá práva, nároky a zájmy vztahující se k Příspěvku a souhlasíte, že vykonáte veškeré potřebné dokumenty, které po vás budeme požadovat k zajištění uvedeného.
 5. Prohlašujete a zaručujete nám, že (a) máte plné právo udělovat práva a licence udělené pro nás a naše pobočky podle této smlouvy a (b) žádná část Příspěvku (ať už jde o skloňování nebo gesta či jiné) neporušuje autorská práva nebo jakákoli jiná práva jakékoli osoby, neporušuje smlouvu nebo povinnost důvěry, nepředstavuje pohrdání soudem, není hanlivá nebo nemůže být vyložena tak, aby nám, provozovateli vysílání a/nebo některý z našich značek přinesla špatnou pověst.
 6. Tímto nám udělujete a připisujete veškeré souhlasy podle Autorského zákona Ostrova Man 1991 („CA 1991“) nebo podle podobných právních předpisů v jiných zemích světa v souvislosti s vaším výkonem v Události a pro využívání výkonu v Události jakýmkoli způsobem a ve všech médiích. Dále se tímto vzdáváte veškerých osobnostních práv k vašemu Příspěvku, ke kterým nyní máte nárok nebo ho kdykoli v budoucnu získáte v souladu s částí IV CA 1991 (a všech podobných práv v jiných jurisdikcích) a souhlasíte s tím, že nebudete zahajovat, podporovat, udržovat nebo povolovat jakoukoliv žalobu nebo nárok v tom smyslu, že jakékoli nakládání, využívání nebo použití tohoto Příspěvku nebo jiných materiálů porušuje vaše osobnostní práva.

RŮZNÉ

 1. Náhrada škod: Souhlasíte s tím, že nás a naše zástupce odškodníte v případě jakýchkoli škod, nároků, nákladů a závazků (včetně mimo jiné právních poplatků a jakékoli částky vynaložené na poradenství a právní pomoc) vzniklých v důsledku vašeho (nebo kohokoliv, kdo jedná vaším jménem) porušení jakýchkoli dohod, záruk a/nebo záruk z vaší části závazků obsažených v této Smlouvě.

 2. Asistence: V rozsahu, ve kterém budeme chtít, abyste se zúčastnili nějaké marketingové kampaně nebo rozhovorů s médii nebo třetími stranami, si vyžádáme v předstihu váš písemný souhlas.

 3. Změny Pravidel turnajů: Vyhrazujeme si právo doplnit nebo změnit jakákoli pravidla Turnaje nebo Události tak, jak budeme považovat za vhodné, a na všechny tyto změny vás upozorníme na našich stránkách po každé takové změně. Vaše pokračující účast v Události po takové změně a upozornění bude považována za její přijetí.

 4. Vypořádání: Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že hráči u finálového stolu Turnaje mají povolení diskutovat o jakékoli formě dohody o vypořádání nebo rozdělení jakéhokoli zbývajícího prize poolu pouze tehdy, sedí-li u stolu, v průběhu diskuse musí být přítomen určený zástupce Turnaje, a následná rozhodnutí o prize poolu a jeho rozdělení budou zveřejněna.

 5. V určitých Událostech mohou platit omezení buy-inu a výplat. Pro podrobnosti prosím kontaktujte PokerStars Live.

 6. Právo na zrušení: Společně s organizujícím kasinem, ve kterém bude Událost probíhat, si vyhrazujeme právo kdykoli zrušit nebo upravit Událost nebo Turnaj podle svého výhradního, absolutního uvážení.
 7. Dodržování pravidel: Souhlasíte s tím, že budete dodržovat Pravidla pokerových turnajů a pravidla pokerových cash her. Za určitých okolností mohou být tato pravidla podřízena pravidlům kasina nebo místním herním nařízením. Veškeré změny pravidel budou uveřejněny na webových stránkách Události a oznámeny hráčům v průběhu Události.
 8. Odmítnutí vstupu: Vyhrazujeme si právo z jakéhokoli důvodu odepřít vstup jakékoli osobě do některého nebo všech Turnajů a prostorů Události. Osoby, které jsou vyloučeny z Turnaje sponzorem, partnerem nebo místem konání, nemají nárok vstoupit do žádného Turnaje nebo prosto Události.
 9. Nárok na hraní: Zaměstnanci některé ze společností z naší Skupiny nebo jiné osoby či subjekty (včetně firemních poboček takového subjektu), které poskytují služby v souvislosti s Událostí a členové Nejbližší rodiny (jak je definována níže) těchto zaměstnanců nemají nárok na hraní v žádné z Událostí, pokud jim to předem nepovolíme. „Nejbližší rodinu“ definujeme jako manžela, manželku, děti a každého příbuzného zaměstnance nebo jiné osoby s bydlištěm v místě bydliště zaměstnance.
 10. Nepřevoditelnost: Odměny a vstupy nejsou převoditelné. Vítězové jsou odpovědní za zaplacení všech daní, licenčních, registračních a dalších poplatků spojených s odměnami z Turnaje. Vyplácíme-li výhry prostřednictvím bankovního převodu, budou hráči povinni poskytnout identifikační dokumenty v souladu s mezinárodními omezeními proti praní špinavých peněz.
 11. Diskvalifikace: My, společně s organizujícím kasinem, ve kterém Událost probíhá, si vyhrazujeme právo diskvalifikovat jakoukoli osobu z Turnaje a/nebo požadovat odchod takové osoby z prostor Události z jakéhokoli důvodu. Pokud vás diskvalifikujeme z Turnaje, ztratíte svůj celý buy-in a nebudete mít nárok na jakékoli peněžité odměny z Turnaje a nebudeme vás zvažovat pro zisk jakýchkoli dalších odměn, pro které jste se mohli kvalifikovat do okamžiku diskvalifikace.
 12. Žádná kontroverze: Žádný hráč, který se účastní některé z Událostí, nesmí jakkoli ukazovat, zobrazovat nebo vyjadřovat jakékoli sdělení nebo obsah, který podle našeho uvážení je nebo by mohl být chápán jako politické povahy (nebo podporující jakýkoliv politický cíl nebo akci), rasistický, obscénní, hanlivý, výhružné povahy, forma obtěžování, urážlivý, podvodný, narušující soukromí jiné osoby, útočný, znevažující jinou osobu nebo jinak podporující, propagující nebo omlouvající něco neoprávněného nebo nezákonného, šikanující, snižující, obtěžující nebo zastrašující jednotlivce nebo skupinu jednotlivců na základě jakéhokoliv určení, včetně mimo jiného náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, barvy pleti, vyznání, etnického původu, národnosti, státního občanství, věku, rodinného stavu, vojenského stavu nebo zdravotního postižení, představující nebo jinak podporující kriminální chování nebo vedoucí k občanskoprávní odpovědnosti, nebo určený k obchodním účelům, včetně mimo jiné odeslání jakéhokoliv materiálu k získání finančních prostředků nebo k propagaci, reklamě nebo prodeji jakéhokoli zboží nebo služeb. V případě jakéhokoli sporu ohledně tohoto odstavce je naše rozhodnutí konečné a závazné.
 13. Vyšší moc: Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání při plnění své povinnosti v rámci této Smlouvy nebo jinde, včetně (mimo jiné) jakékoli povinnosti nabízet garantovaný prize pool, v případě jednání, událostí, opomenutí nebo nehod mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně (mimo jiné) zásahů vyšší moci, požáru, výbuchu, náhodného poškození, povodně, zemětřesení, nepříznivých povětrnostních podmínek nebo jiné přírodní katastrofy, války, hrozby nebo přípravy války, teroristického útoku, občanské války, občanských nepokojů a dobrovolného nebo povinného souladu s jakýmkoli zákonem (včetně neposkytnutí jakékoli licence nebo potřebného souhlasu nebo jakékoli změny zákona nebo výkladu zákona).
 14. Změny: Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit podmínky této Smlouvy, a proto byste před každou vaší účastí v kterémkoli Turnaji měli zkontrolovat její nejaktuálnější verzi.
 15. Omezení odpovědnosti: Souhlasíte s tím, že mimo rozsah vyžadovaný platnými zákony, neneseme odpovědnost za žádné ztráty, škody, nároky nebo jiné výdaje vyplývající z této Smlouvy.
 16. Daně: Souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za platbu (na čas) všech daní z příjmu nebo obdobných daní nebo souvisejících plateb uložených nebo vybíraných podle jakýchkoli zákonů nebo jakýmkoliv státním orgánem za jakékoli odměny, poplatky nebo jiné částky vám vyplacené, a zbavujete nás jakékoli odpovědnosti i do budoucnosti za takové daně nebo jiné platby (s výjimkou do té míry, jak je to zakázáno zákonem).
 17. Souhlasíte s tím, že jste plně odpovědní za předložení jakýkoliv daňových přiznání příslušným daňovým orgánům v souvislosti se všemi vámi přijatými platbami (odměny a poplatky), a že zajistíte, aby tato daňové přiznání byla podána přesně a včas.
 18. Rozhodující právo: Podmínky této Smlouvy se řídí a vykládají v souladu se zákony Ostrova Man. Souhlasíte s tím, že jakékoli spory související s touto Smlouvou nebo z ní vyplývající budou rozhodovány soudy Ostrova Man. Nic v tomto ujednání nemůže omezit právo PokerStars Live na zahájení sporu proti vám u jakéhokoli jiného soudu v příslušné jurisdikci a zahájení sporu v jedné či více jurisdikcích nebrání přenesení sporu do jiných jurisdikcí, ať souběžně či jinak, v rozsahu, v jakém to umožňují zákony příslušné jurisdikce.
 19. Oficiální jazyk: Na Událostech v New Jersey, které pořádá TSG Interactive US, bude během hry u všech stolů prosazováno pravidlo, že angličtina je jediným povoleným jazykem. Účastníci, kteří toto pravidlo poruší, budou potrestáni až diskvalifikací.

Tyto Podmínky a pravidla byly naposledy aktualizovány 29. listopadu 2018. Verze: 20181129.